Trénerov na školení UEFA B licencie v Bratislave čakajú už len záverečné skúšky

Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK Bratislavského futbalového zväzu v súčasnosti organizuje školenie trénerov UEFA B licencie, na ktorom sa „zaškoluje“ 35 trénerov z celého bratislavského regiónu. Okrem záverečných skúšok z praktických výstupov vo svojom klube čaká na frekventantov záverečná skúška z teórie a tiež obhajoba práce.

Tréneri UEFA B - BA

Systém vzdelávania trénerov podľa nových osnov je viac orientovaný do praxe a prináša nový pohľad do tréningovej práce (hospitácie TJ, workshopy, sledovanie tréningového procesu ako aj sledovanie a následná analýza zápasov u mládeže a u dospelých). Frekventanti pracujú v mikroskupinách v spolupráci s odborným garantom (mentorom) a riešia stavbu, ciele, formu a aj organizáciu tréningového procesu na danú tému. Na tomto druhu školenia sa taktiež zmenila aj teoretická časť výučby s tým, že skoro ku každej teoretickej časti nasleduje pracovný workshop, kde frekventanti riešia zadané úlohy z teoretickej časti v pracovnej skupine. Zo strany školiteľa je vyvíjaný tlak na frekventantov, aby vecne, ale hlavne odborne reagovali na rôznu problematiku v daných vekových kategóriach a samozrejme vždy ku každej téme pripravili vhodné riešenie.

Vrcholom, resp. vyústením celkovej snahy je záverečná skúška s obhajobou záverečnej práce na tému „Plán makrocyklu hlavného obdobia pre vybranú vekovú kategóriu“.

Školenie prináša kvalifikovaný náhľad do problematiky vedenia družstva tak po stránke odbornej ako aj ľudskej, pretože sa upevňujú odborné znalosti u trénera pre prácu v kolektíve.

Zabezpečenie školenia trénerov doteraz bolo na požadovanej kvalitatívnej  úrovni, pričom priebeh sa uskutočnil na základe stanoveného harmonogramu zo strany SFZ a blíži sa k samotnému finále. Doterajšiu snahu a prácu frekventantov pozitívne hodnotí aj regionálny koordinátor školenia trénerov SFZ p. Michal Kováč a predseda TMK BFZ p. Michal Salenka.

Ing. Michal Salenka, Predseda TMK BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI