Úradná správa č. 36 zo dňa 21.3.2014

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Dňa 24.02.2014 na mimoriadnej členskej schôdzi OFK Dunajská Lužná boli schválení noví štatutárni zástupcovia OFK:
Ing Koloman Ondruč – prezident OFK
Milan Bališ – viceprezident OFK
Peter Hubert – manažér mládeže

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 19.kolo TJ Rovinka – ŠK Báhoň dňa 23.3.2014 o 13:00hod.
MD3R 15.kolo ŠKP Inter Dúbravka – FK BCT Bratislava dňa 27.3.2014 o 16:30hod.
ŠTK oznamuje, že stretnutie MRB 19.kolo FK Inter Bratislava – OŠK Slovenský Grob sa odohrá dňa 22.3.2014 o 15:00hod. na ihrisku FK Stupava.
ŠTK upozorňuje kluby FK Stupava a FK Karpaty Limbach na dodržiavanie RS čl.2.1
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána FC Ružinov Bratislava vznesenú po stretnutí 1. kola Pohára BFZ SFC Kalinkovo – FC Ružinov Bratislava. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva ŠK FO Malacky zo súťaže S4B. Výsledky družstva ŠK FO Malacky sa anulujú, družstvá vyžrebované s ŠK FO Malacky budú mať voľný žreb. Klubu ŠK FO Malacky bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 500,- €.

Disciplinárna komisia:

U.č. 230
Kocnár Lukáš – 1258296 / FK BCT Bratislava – SD3R /, vylúčený po 2 ŽK. DO-pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 17.3.2014. ( 5.-€)
U.č. 231
Sakan Martin – 1313483 / MŠK Iskra Petržalka – SD3R /, vylúčený. DO-pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1, od 17.3.2014. ( 5.-€)
U.č. 232
Benčúrik Matúš – 1253296 / PSČ Pezinok – SD3R /, vylúčený. DO-pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1, od 16.3.2014. ( 5.-€)
U.č. 233
Peller Tibor –1196701 / TJ Malinovo – S4A /, žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia DK zamieta. ( 10.-€)
U.č. 234
Hurban Jaroslav –/ ŠK Gajary – S4B /, žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia bola zamietnutá v U.č. 226 zo dňa 13.3.2014.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka: 29.4.2014. Miesto konania, čas začiatku a ďalšie pokyny budú rozhodcom poslané mailom.
Berie na vedomie dodatočné ospravedlnenie M. Moravca z neúčasti na stretnutí SD3R Kostolište – Rača a pozýva menovaného na zasadnutie dňa 28.3. o 17.30.
Ospravedlnenia: Abrman 29.3.; Lipari od 17.3.; Kroneraff 5.4., 8.-13.4.; Straka 29.3.; Marczell od 29.3. (soboty popoludní).

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 21.3.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho, P. Kabatiar, M. Hrivňak, G. Chudoba, P. Bartaloš, M. Bognár, A. Dávid, P. Ivanecký, Wolák P., S. Skačan, M. Blaži, B. Juhasz (22)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín leto 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 15 – R 1999 – M. Rovenský, W. Rischer, R. Kačenák
Náklady sú hradené z rozpočtu BFZ (viď rozpočet BFZ na R 2014)
25.3.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Kontrolný zraz
31.3.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Prípravný zápas
15.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ BCT – Kontrolný zraz
29.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ Lozorno – „Družobné stretnutie“ : výber BFZ – JmFS U 15

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
24.3.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
14.4.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
28.- 30.4.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie
11.- 14.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
31.3.2014 – 16,30 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
14.4.2014 – 17,00 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
06.5.2014 – 15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13

N O M I N Á C I A výberu BFZ U 14 (narodených po 1.1.2000)
na KZ BFZ na futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky, dňa 24.3.2014

Hráči :
ČECH Adam – Petržalka                               HABODÁSZ Samuel – Petržalka
BELÁK Tomáš – Petržalka                            MIHÓK Marko – Petržalka
UHER Enrico – Petržalka                              MILKO Karol – Petržalka
HEGYI Samuel – Petržalka                           KOPŠÍK Samuel – Petržalka
RUŽIČKA Matej – SFM Senec                      TAKÁCS Dávid – SFM Senec
ŠKODA Matej – SFM Senec                          WIESNER Frederik – SFM Senec
VÁRADY Patrik – SFM Senec                       RUSNÁK Adam – SFM Senec
KOZÁK Maximilián – FA Bratislava             BRUNNER Martin – FA Bratislava
KONEČNÝ Ivan – Žolík Malacky                  VÍTKOVIČ Patrik – Dev. Nová Ves
GREGOR Michal – FK Inter                           POCHILÝ Nicolas – FK Inter
JELÍNEK Tomáš – FKM K.Ves                      PFAFF Oliver – FKM K.Ves
SEDLÁČEK Juraj – FKM K.Ves                     HOLEC Richard – PSČ Pezinok
REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK Rudolf;  TRÉNERI: GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR : MICHALOVICH František
Plán KZ:
Dátum                 Zraz               Tréning                   Ukončenie
24.3.2014        12.30        13.00 – 14.30             15.00
Účelom kontrolného zrazu je preverenie výkonnosti nominovaných hráčov.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, ostatné oblečenie podľa počasia), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neprítomnosť na vyučovaní v škole.
—————————————————————————————————————————

Nominácia hráčov výberu BFZ U 15(nar. po 1.1.1999)
na prípravné zrazy dňa 25.3.2014 (utorok) o 13,00 hod. a 31.3.2014 (pondelok) o 13,00 hod. na FŠ ŠK Slovan, Rapid – Prievoz.

Hráči :
Dávid ŠTEVÍK – SDM DOMINO                          Dominik ŠPIRIAK – SFM SENEC
Adam SITH – D. N. VES                                      Jozef TORNYAI – SFM SENEC
Patrik BORIS – D. N. VES                                    Dávid SLAMKA – PETRŽALKA
Erik BAKOŠ – D. N. VES                                      Marko ŠIMONČIČ – PETRŽALKA
Ondrej HRONSKÝ – FK RAČA                           Michal MACO – PETRŽALKA
Matej ŠIMKO – FK RAČA                                     Marek ŽIVICKÝ – INTER
Mario LORINCZI – Ž. MALACKY                         Martin GREGOR – INTER
Samuel FOLTÝN – Ž. MALACKY                        Michal ŽÁKOVIĆ – INTER
Kevin HLAVATÝ – SFM SENEC                          Martin MICHAL – FKM K. VES
Daniel GOGA – SFM SENEC                              Jakub ČIŽNÁR – FKM K. VES
Náhradníci:
Samuel SLOBODA – SDM Domino, Dominik ŠUSTA – INTER, Michal KASSAJ – FC RUŽINOV,
Marián SÝKORA a Ján PROCHÁZKA – FKM K. VES, Juraj MARTÍŠEK – IVÁNKA p. Dunaji
RT :
VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI : ROVENSKÝ Mário, RISCER Walter;
VEDÚCI DRUŽSTVA : KAČEŇÁK Róbert, MASÉR : MAREŠ Marián

Zraz nominovaných hráčov na .kontrolný zraz ( KZ ) je v utorok 25.3.2014 o 13.00 hod.
Ďalší KZ je naplánovaný na 31.3.2014 o 13.00, kde by sa mal konať PZ proti ŠK Slovan BA U 15.
Obidva KZ sa budú konať na ihrisku ŠK Slovan ( v Prievoze, Rapid ) a budú trvať cca 2 hodiny do 15.00.
Po tomto zápase sa nominuje 18 hráčov na KZ 15.4.2014. Kontrolné zrazy sú prípravou na PZ proti
výberu JmFZ, ktorý sa bude konať 29.4.2014.. .
Táto nominácia slúži aj ako ospravedlnenie zo školy.
Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák.
Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť p. Rovenskému 0908 726 884.
———————————————————————————————————

N O M I N Á C I A širšieho výberu BFZ hráčov U13 ( nar. od 1.1.2001 )
na kontrolný zraz dňa 31.03.2014 na futbalovom štadióne PŠC Pezinok o 16,30 hod..

Hráči:
Patrik KUKLA – ŠKP Bratislava                               Stanislav UHER – FKM K.Ves
Adam KUNŠTEK – ŠKP Bratislava                         Lukáš LETENAY – FKM K.Ves
Jozef VLAŠIČ – ŠKP Bratislava                               Timotej UHRÍN – FKM K.Ves
Adam KORMANÍK – ŠKP Bratislava                       Kristián MESAROŠ – FK Rača
Lukáš CSANO – FC Ružinov                                    Matúš MOLNÁR – DNV
Filip ŽILAVÝ – FC Ružinov                                         Filip DRGOŇA – SDM Domino
Tomáš ŠVAGERKO – FC Ružinov                           Filip ADÁMEK – SDM Domino
Ladislav NAGY – FA Bratislava                                Marek GAJDOŠ – TJ Rovinka
Sebastián KESZEI – FA Bratislava                          Adam HOUDEK – ŠK Pl.Štvrtok
Dávid KADLEC – FA Bratislava                                Kristián PETÁK – K.Limbach
Samuel ÁRVA – FA Bratislava                                  Marko ŽVÁČ – Žolík Malacky
Martin LACKO – ŠK Šenkvice                                   Patrik WALTER – Žolík Malacky
Filip JURAN – ŠK Šenkvice                                       Richard BIKSADSKÝ – Žolík Malacky
Rastislav JENDRUŠ – OFK D.Lužná                      Juraj JÁNOŠÍK – Slovan Ivanka
Matej DOLNÍK – OFK D.Lužná                                  Viktor VONDRYSKA Slovan Ivanka
Dominik MEZOVSKÝ – ŠK Bernolákovo                 Lukáš LOVÁS – Slovan Ivanka
Patrik PROCHÁZKA – ŠK Bernolákovo                  Richard RUBÍN – PŠC Pezinok
Martin BILSKÝ – PŠC Pezinok                                 Matej KUDRNÁČ – PŠC Pezinok

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK , Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ
Zraz nominovaných je v pondelok 31.3.2014 o 16,15 hod. / 16,30 hod. začína treningová jednotka /
Výstroj hráčov: tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, lopta, hygienické potreby,
karta poistenca
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p.PORVAZNÍK 0903 641544 .

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
01.2.2014     MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014     Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014     Finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
24.3.2014     Prípravný zraz – o 12,30 h. – výber U 14 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
25.3.2014     Prípravný zraz – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz
31.3.2014     Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
31.3.2014     Prípravný zraz – o 16,30 h. – výber U 13 – FŠ PŠC Pezinok
09.4.2014    Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz (dr.- Slovan,       Inter, Petržalka, SFM Senec + výber mesta a vidieku)
14.4.2014     Prípravný zraz – o 12,30 h. – výber U 14 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
14.4.2014     Prípravný zraz – o 17,00 h. – výber U 13 – FŠ PŠC Pezinok
15.4.2014     Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz
28.-30.4.14  Sústredenie – výber U 14 – Senec / Viničné
29.4.2014     Družobné stretnutie : výber BFZ U 15 – JmFS Brno – 13,00 h. – FŠ ŠK Lozorno
06.5.2014     Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 13 – FŠ a čas bude spresnený
11.-14.5.14    Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava                                           (pokračovanie z r. 2013)
21.5.2014     Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – HČ a miesto určuje JmFS Brno
16.–21.6.14    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Odporúčame FK, aby využili zimnú prestávku aj na výmenu Registračných preukazov na nové plastové preukazy a aby s tým zbytočne nečakali na poslednú chvíľu pred začiatkom jarnej časti súťaže. Prestupový termín /prestupy a hosťovanie hráčov/ trvá do 31.3.2014.

Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné
spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný
Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014, kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:

1.Aktualizácia súpisiek
Na základe požiadaviek vykonal správca súťaží aktualizáciu súpisiek ŠK Slovan Bratislava U11, U10, U9, FK Dúbravka U11.
Súťažný úsek KM a ŠF BFZ oznamuje FK, že doplnenie hráčov do sezónnej súpisky môžu vykonávať len správcovia súťaží. Na základe toho žiadame FK, ktoré potrebujú doplniť svoju sezónnu súpisku o nových hráčov, aby urýchlene zaslali menné zoznamy na uvedené mailové adresy:
Ivan Konečný – ivan.konecny@centrum.sk
Pavel Príkopa – pavel.prikopa@futbalsfz.sk, pavel.prikopa@centrum.sk

2.Schválené zmeny hracích dní a časov
PMA 1 – 12.kolo: FK Rača – SDM Domino Bratislava – nedeľa 30.3.2014 o 9,30 hod.
PMB 1 – 12.kolo: FK Rača – SDM Domino Bratislava – nedeľa 30.3.2014 o 10,45 hod.
PMC   – 12.kolo: FK Rača – SDM Domino Bratislava – nedeľa 30.3.2014 o 12,00 hod.
PMA 1 – 13.kolo: SDM Domino Bratislava – ŠK SFM Senec – streda 9.4.2014 o 17,30 hod.
PMB 1 – 13.kolo: SDM Domino Bratislava – ŠK SFM Senec – utorok 1.4.2014 o 16,00 hod.
PMC    – 13.kolo: SDM Domino Bratislava – ŠK SFM Senec – utorok 1.4.2014 o 16,00 hod.
PMA 1 – 19.kolo: FK Rača – ŠKP Inter Dúbravka – nedeľa 18.5.2014 o 9,30 hod.
PMB 1 – 19.kolo: FK Rača – ŠKP Inter Dúbravka – nedeľa 18.5.2014 o 10,45 hod.
PMC    – 19.kolo: FK Rača – ŠKP Inter Dúbravka – nedeľa 18.5.2014 o 12,00 hod.
PMA 1 – 21.kolo: FK Rača – FC Ružinov Bratislava – nedeľa 1.6.2014 o 9,30 hod.
PMB 1 – 21.kolo: FK Rača – FC Ružinov Bratislava – nedeľa 1.6.2014 o 10,45 hod.
PMC   – 21.kolo: FK Rača – FC Ružinov Bratislava – nedeľa 1.6.2014 o 12,00 hod.
PMB 2 – 11.kolo: ŠK Vrakuňa Bratislava – OFK Dunajská Lužná – nedeľa 13.4.2014 o 10,00 hod.
PrMA – 15.kolo: OFK Vysoká – ŠK Láb – nedeľa 4.5.2014 o 10,00 hod.
PrMA – 22.kolo: FC Zohor – ŠK Láb – sobota 7.6.2014 o 10,00 hod.

3.Opravy chybných hracích dní a časov v ISSF
PMB 2 – 17.kolo: Lokomotíva DNV – FK BCT Bratislava – nedeľa 1.6.2014 o 10,30 hod.
PrMA – 13.kolo: Veľké Leváre – FC Zohor – sobota 5.4.2014 o 16,30 hod.
PrMA – 16.kolo: OFK Vysoká – FC Zohor – sobota 26.4.2014 o 10,00 hod.
Uvedené zmeny a opravy sú  už vykonané  v ISSF.

4. Úsek školského futbalu:
Oznamujeme, že v dňoch 17.3. – 21.3.2014 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnili základné kolá ZŠ 1. stupňa súťaže MC Donald´s v zmysle propozícií na základe prihlásených ZŠ. V základných kolách štartovali žiaci a žiačky narodené od 1.9.2003 a mladšie. Z každej skupiny / celkove ich bolo 14/ postupili prvé dve družstvá do okresného kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.-11.4. 2014.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava–vidiek zvolený na Konferencii ObFZ 17. 1. 2014:
Predseda ObFZ – Miroslav Baxa 0903 219736; 0911 014593 baxa.miroslav001@gmail.com
Jaroslav Ferenčák      0907 130824      tj.jakubov@gmail.com
Jozef Hlavenka      0908 764944      jozefhlavenka@gmail.com
Tibor Peller      0907 751739      peller66@gmai.com
Dušan Petráš      0918 708217      dusan.petras@cofely-prs.sk
Juraj Pinček      0905 787199      juraj.pincek@centrum.sk
Viktor Riegel      0904 444777      riegelviktor@gmail.com

E-mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek:
Predseda RK Kamil Kyselica      0944 352190      kkyselica@gmail.com
Predseda DK Róbert Dadykin      0905454250      robert.dadykin@gmail.com
Predseda ŠTK Štefan Hilka      0919 177540      s.hilka@centrum.sk
Predseda KM Ivan Konečný      0914 173242      ivan.konecny@centrum.sk
Predseda TMK Ivan Kolembus      0903 705159      kolembusivan@gmail.com
Predseda OK Marián Dobrovský      0918 663482      dobrovsky.m@gmail.com

Sekretár ObFZ Rudolf Hupka      0948 669558      rudolf.hupka@fulbalsfz.sk

Zloženie odborných komisií ObFZ, ktoré schválil VV na svojom zasadnutí 4. marca 2014:
Komisia ŠTK – predseda Štefan Hilka, členovia: František Šmidovič, Ľudovít Šindelár, Martin Melíšek, Ján Babinský.
Komisia DK – predseda Róbert Dadykin, členovia: Jozef Keller, Jozef Slezák, Tibor Černák, Miroslav Palkovič.
Komisia KraD – predseda Juraj Pinček, členovia: Ľubomír Mydlárik, Pavol Piatka, Anton Hájek, Marián Vašš, Peter Augustovič.
Komisia mládeže – predseda Ivan Konečný, členovia: Stanislav Baxa, Marcel, Olša, Dušan Olša, Pavol Minárik.
Komisia TMK – predseda Ivan Kolembus, členovia: Róbert Rajt, Vojtech Varadin, Patrik Volf.
Revízna komisia – predseda Kamil Kyselica (návrhy na členov z okresov Senec a Malacky treba zaslať do 22. marca).
Odvolacia komisia – predseda Marián Dobrovský, členovia: Anton Herhonek, Ján Ščury.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa S5VB 21.kolo OŠK Sl. Grob „B“ – FC Slovan Častá na deň 23.3.2014 (nedeľa) o 15,30 hod. Družstvu OŠK Sl. Grob „B“ bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,00 € podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK žiada : FK v súťažiach S5VA,S5VB, aby zaslali súpisky družstiev v papierovej forme na sekretariát alebo email: s.hilka@centrum.sk z dôvodu, že sezónne súpisky v ISSF systéme už boli potvrdené a úpravy môžu vykonávať iba správcovia súťaží.
3. ŠTK berie na vedomie: Odhlásenie družstva dorastu ŠK FO Malacky zo súťaže SD4VA. Výsledky družstva ŠK FO Malacky sa anulujú, družstvá vyžrebované s ŠK FO Malacky budú mať voľný žreb. Klubu ŠK FO Malacky bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 200,- €.

Disciplinárna komisia:

U. č. 90 :
DK upozorňuje kluby, hráčov a činovníkov vo futbalovom hnutí, že dňom 1.1.2014 nadobudol účinnosť nový Disciplinárny poriadok SFZ a Zákon č. 1/2014 Z.z.
o organizovaní verejných športových podujatí.
U.č. 91 :
DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov, ktorým boli udelené disciplinárne opatrenia v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014  (ŽK, ČK a iné DO),  že všetky disciplinárne opatrenia zostávajú v platnosti pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 podľa DP čl. 89. Zároveň žiada všetky oddiely a kluby o dôslednú kontrolu všetkých DO.
U.č. 92 :
Upozorňuje kluby na článok 89 nového DP – na prechodné a záverečné ustanovenia s účinnosťou od 1.1.2014.
U.č. 93 :
Tardík Patrik 1221978 ( FK v Sološnici ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia DK zamieta. ( 10 € )
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26.3.2014.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD pozýva na stretnutie dňa 27.03.2014 o 18:30 hod., ktoré sa uskutoční v budove BFZ, ul. Súmračná č.27, Bratislava týchto R a D:
Gajarský, Huska, Kardelis, Kováč, Kožík, Lieskovský, Olša M., Opálek, Paracková, Polakovič, Rozbora, Sobolová, Strapek, Surovský, Zárecký, Žilavý, Višváder, Blecha, Dávid M.,Farkaš.

Ďalej KRaD upozorňuje
tých R, ktorí ešte neodovzdali lekárske potvrdenie, aby tak urobili do 31.03.2014 e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
KRaD oznamuje, že správy delegátov treba zasielať na e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
KRaD upozorňuje rozhodcov na príchody na stretnutie 1 hodinu pred začiatkom stretnutia v spoločenskom oblečení a na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !
Ďalej upozorňuje na včasné zasielanie zápisov zo stretnutí, do utorka 12:00 hod., v prípade mimoriadnych udalostí do 24 hod. po ukončení stretnutia. Zápisy treba zasielať v takto:
Seniori 1x originál + 3x kópia
Dorastenci 1x originál + 2 kópia
Žiaci 1x originál + 1x kópia
Prípravky 1x originál
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1.Aktualizácia sezónnych súpisiek
Na základe požiadaviek vykonal správca súťaží aktualizáciu sezónnych súpisiek ŠK Žolík Malacky B / SZV MA /, ŠK Pl.Štvrtok/Vysoká B
2. Schválené zmeny stretnutí 
SZV MA – 28.kolo: ŠK Pl.Štvrtok/Vysoká B – FK Sološnica – štvrtok 1.5.2014 o 16,30 hod.
SZV MA – 30.kolo: ŠK Pl.Štvrtok/Vysoká B – Tatran Stupava – nedeľa 25.5.2014 o 15,00 hod.
Uvedené zmeny sú už vykonané v ISSF
3. Nominácia hráčov výberu U 12 / roč.2002 / na prípravné stretnutie proti ŠK Slovan Bratislava U 11
v stredu 2.4.2014 o 16,30 hod. na štadione ŠK Slovan Bratislava – UT Pasienky.

Nominovaní hráči
Ondrej    HLAVENKA     V.Leváre                        Patrik       KAŇKA                FC Rohožník
Denis     BAĎURA          FC Rohožník                 Adrian      FARBULA            Karpaty Limbach
Filip       DUFEK             ŠK Láb                            Dávid       KIMLIČKA            ŠK Pl.Štvrtok
Kristián  HREBEŇ         ŠK Láb                            Jakub      MIKLÁNEK           SFC Kalinkovo
Adam     KEREKEŠ       OFK D.Lužná                  Tomáš     OŠKERA             CFK Cajla
Filip       HUBERT          OFK D.Lužná                  Marek     STANEK              Slovan Modra
Matúš    KUMA              Žolík Malacky              Ondrej    KUBOVČÁK       MŠK Kráľová p/Senci
Timotej  FOLTÝN            Žolík Malacky              Daniel     PREISACH           Slovan Ivanka
Patrik    KARMAN            Žolík Malacky               Erik Damián KORČUŠKA     Slovan Ivanka
Miroslav KORIČÁR         Žolík Malacky              Maximilián TRAUTLEIN        PŠC Pezinok
Pavol     ŠIMONČIČ        PŠC Pezinok               Peter         BELKO              PŠC Pezinok
Samuel  ESCHER          PŠC Pezinok
Trener: Rudolf BOŽIK  / 0905 269329 – hlásiť ospravedlnenia hráčov /
Asistent: Marek DUFEK
Vedúci: Ing.Pavol MINARIK

Zraz nominovaných hráčov: streda 2.4.2014  o 15,45 hod. na štadione ŠK Slovan Bratislava – Pasienky.
Výstroj hráčov: teplákové súpravy, resp. šušťiakové súpravy,  kopačky , resp. turfy / na UT /, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca / fotokópia /
Uvedená nominácia hráčov bude zaslaná v súlade s RS čl.16.3 na príslušné FK dňa 21.3.2014

Zasadnutie KM ObFZ bude v stredu 2.4.2014 o 14,00 hod. v zasadačke BFZ na Súmračnej ul. č.27

 

(Za text zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI