Category Archives: Úradné správy

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.49 ZO DŇA 24.06.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.49 ZO DŇA 24.06.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.48 ZO DŇA 17.06.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.48 ZO DŇA 17.06.2022 na stiahnutie 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.47 ZO DŇA 10.06.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.47 ZO DŇA 10.06.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.46 ZO DŇA 03.06.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.46 ZO DŇA 03.06.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA č.45 zo dňa 27.05.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA č.45 zo dňa 27.05.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 20.05.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 20.05.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 13.05.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 13.05.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.42 ZO DŇA 06.05.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.42 ZO DŇA 06.05.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.41 ZO DŇA 29.04.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.41 ZO DŇA 29.04.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.40 ZO DŇA 22.04.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.40 ZO DŇA 22.04.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.39 ZO DŇA 15.04.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.39 ZO DŇA 15.04.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 08.04.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 08.04.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.37 ZO DŇA 01.04.2022

Úradná správa na stiahnutie TU

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 25.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie MATRIKY SFZ k registrácii maloletých hráčov z Ukrajiny.

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu.

Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad o statuse odídenca (utečenca),
 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený,
 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub,
 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča.

Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča,
 4. pracovné povolenie rodiča,
 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa,
 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.

Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí:

 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;
 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený;
 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;
 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA;
 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf;
 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV BFZ schválil zmenu termínu finále pohára BFZ seniorov. Finále pohára BFZ sa odohrá dňa 25.5.2022 o 18:30 hod. Dejiskom finále bude štadión NTC Senec.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 17.3.2022 v sídle BFZ vyžrebovala štvrťfinálové stretnutia. Termín štvrťfinále je určený na 27.4.2022 o 17:30:

TJ Slovan Viničné – ŠK Tomášov

ŠK Nová Dedinka – FK Inter Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava – TJ Rovinka

OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

ŠTK berie na vedomie správu delegáta zväzu zo stretnutia 18. kola S4BA ŠK Závod – FKM Karlova Ves Bratislava

Schvaľuje:

III. liga

20.kolo MŠK Senec – MFK Rusovce dňa 14.4. o 18:30

20.kolo ŠK Tomášov – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 15.4. o 17:00

IV. liga

22.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 15.4. o 11:00

22.kolo TJ Záhoran Kostolište – FK Jablonové dňa 16.4. o 17:00

U19

17.kolo SDM Domino „B“ – FC IMAS dňa 27.3. o 16:00.

19.kolo OFK Dunajská Lužná – FC – Žolík Malacky dňa 9.4. o 12:00.

20.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Rača Bratislava dňa 16.4. o 10:30.

20.kolo FC Ružinov Bratislava – FC IMAS dňa 19.4. o 14:00

U17 A

16.kolo FK Vajnory – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 31.3. o 16:30 (HP Ivanka pri Dunaji)

U17 B

16.kolo SDM Domino „B“ – FC Ružinov Bratislava dňa 27.3. o 14:00.

17.kolo FC Rohožník – MŠK Iskra Petržalka dňa 2.4. o 12:15.

U15/U13

16.kolo PŠC Pezinok  – TJ Jarovce Bratislava dňa 26.3. U15 o 11:00 / U13 o 14:00 (HP GFC Grinava)

16.kolo ŠK Bernolákovo – MFK Rusovce dňa 6.4. U15 o 16:30

Nariaďuje odohrať:

U19

14.kolo SDM Domino “B” – OFK Dunajská Lužná dňa 6.4. o 16:00

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 6.4. o 16:00

Odstupuje na DK:

FC Ružinov Bratislava za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS BFZ bod 9.2 (zdravotník prítomný na stretnutí nemal k dispozícii potrebné vybavenie pre prvú pomoc.)

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adrián Gura (TJ Slovan Vištuk)
 • Tomáš Brna (MŠK Iskra Petržalka)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U221: Filip Juran 1303603 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 21.03.2022.

U222: Kristián Molnár 1303008 (SFC Kalinkovo, lll. liga), od 21.03.2022. .

U223: Eduard Hrzič 1306608 ( ŠK Bernolákovo, III. liga SD-U19 ) od 20.03.2022.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U224: Patrik Várady  1299309 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 20.03.2022.

U225: Peter Čapla  1311302 (MFK Rusovce, lll. liga), od 21.03.2022.

U226: Erik Haník  1285867 (Lokomotíva D. Nová Ves, lll. liga), od 21.03.2022.

U227: András Šándor  1296058 (ŠK Tomašov, lll. liga), od 20.03.2022.

U228: Peter Gajdár 1143886 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 21.03.2022.

U229: Sergey Danyukov 1418569 (SDM Domino, IV. liga), od 21.03.2022.

U230: Samuel Rak 1303695 (ŠK Svätý Jur, IV. liga), od 20.03.2022.

U231: Viliam Ďatko 1303773 (FK Vajnory, IV. liga), od 21.03.2022.

U232: Roman Maximilián Kollár 1310808 (TJ Rovinka, lll. liga), od 24.03.2022.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U233: FK Slovan Most pri Bratislave. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Slovan Most pri Bratislave za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub FK Slovan Most pri Bratislave o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U234: FK Jablonové. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Jablonové za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub FK Jablonové o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U235: OŠK Láb. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči OŠK Láb za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub OŠK Láb o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U236: ŠK Nová Dedinka, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia  a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k zapáleniu a vhodeniu pyrotechniky z vyhradeného sektoru hostí mimo HP do areálu ihriska počas stretnutia 16. kola ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka, do 30.03.2022.

U237: ŠK Tomášov, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie za porušenie povinností organizátora ( umožnenie vnesenia pyrotechniky na stretnutie ) a žiada klub o písomné stanovisko k vhodeniu zapálenej pyrotechniky osôb za bránou  mimo HP do ihriska k rohovej zástavke počas stretnutia 16. kola ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka, do 30.03.2022.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby v stretnutiach seniorov (S3BA a S4BA) kontrolovali, či majú členovia realizačných tímov IPRT karty a zaznamenali prípadné nedostatky.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R. Hádek – nesprávny popis priestupku, za ktorý udelil ŽK;

J. Valko – nesprávny popis priestupku, za ktorý udelil ŽK;

R. Mikulecký – chýba zdôvodnenie, prečo funkciu hlásateľa aj asistenta trénera vykonáva tá istá osoba.

Ospravedlnenia: Hudy 18.-24.3.; Ježík 22.-28.4. (24.4. k dispozícii); Szakáll 3.4., 9.-10.4., 23.-24.4., 30.4.; Ďurčo 14.4.-10.5.; Bláha 6.-7.4.; Hájek 3.4.; Kroneraff 3.-8.4.

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia v súťažiach prípraviek BFZ sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24-4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.-12.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

c/ súťaž PMC U9 – nahlásené termíny turnajov

sk.1:

FKP Bratislava – 22.5. od 10.00 hod.

FK Dúbravka A – 4.6. od 13.00 hod.

sk.2:

FK Vajnory – 24.4. od 9.00 hod.

FK Rača – 8.5. od 14.00 hod.

FA Lafranconi – 21.5. od 9.00 hod.

MŠK Z. Bystrica – 5.6. od 10.00 hod.

sk.3:

Lokomotíva DNV A – 24.4. od 9.00 hod.

FK Lamač – 21.5. od 12.30 hod.

FK Dúbravka B – 4.6. od 16.00 hod.

sk.4:

Lokomotíva DNV B – 24.4. od 11.00 hod.

MŠK Iskra Petržalka – 8.5. od 10.00 hod.

sk.5:

FK Malé Leváre – 23.4. od 9.00 hod.

FK Jabloňové – 22.5. od 14.00 hod.

ŠK Plavecký Štvrtok – 4.6. od 10.00 hod.

sk.6:

FC Rohožník – 23.4. od 14.00 hod.

FC Malacky A – 22.5. od 10.00 hod.

sk.7:

TJ Záhoran Jakubov – 23.4. od 10.00 hod.

FC Zohor – 7.5. od 10.00 hod.

FC Malacky B – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8:

PŠC Pezinok – 23.4. od 13.00 hod.

FC ŠTK 1914 Šamorín – 8.5. od 9.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 9.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 9.30 hod.

sk.9:

ŠK Svätý Jur – 24.4. od 10.30 hod.

ŠK Bernolákovo – 7.5. od 10.00 hod.

TJ Rovinka A – 21.5. od 13.00 hod.

sk.10:

SFC Kalinkovo A – 21.5. od 14.00 hod.

ŠK Tomášov – 4.6. od 10.00 hod.

sk.11:

TJ Rovinka B – 21.5. od 13.00 hod.

sk.12:

FC Slovan Častá – 21.5. od 10.00 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 13.00 hod.

sk.13:

SFC Kalinkovo B – 21.5. od 14.00 hod.

sk.14:

MŠK Kráľova – 23.4. od 10.00 hod.

ŠKO Miloslavov – 7.5. od 10.00 hod.

OŠK Chorvátsky Grob – 4.6. od 10.00 hod.

d/ súťaž PMD U8 – nahlásené termíny turnajov

sk.1:

FK Rača – 22.5. od 14.00 hod.

sk.2:

FKP Bratislava – 8.5. od 10.00 hod.

sk.3:

PŠC Pezinok A – 23.4. od 9.30 hod.

ŠK Bernolákovo – 8.5. od 13.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 12.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 13.00 hod.

sk.4:

FC ŠTK 1914 Šamorín – 24.4. od 9.00 hod.

TJ Rovinka – 21.5. od 9.30 hod.

sk.5:

OŠK Slovenský Grob – 23.4. od 11.00 hod.

ŠK Tomášov – 22.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo A – 4.6. od 14.00 hod.

sk.6:

FK Dúbravka A – 8.5. od 13.00 hod.

MŠK Iskra Petržalka – 4.6. od 10.00 hod.

sk.7:

ŠK Svätý Jur – 23.4. od 13.00 hod.

FK Dúbravka B – 8.5. od 16.00 hod.

FC IMAS – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8:

PŠC Pezinok B – 7.5. od 15.00 hod.

sk.9:

MŠK Kráľova – 7.5. od 10.00 hod.

TJ Malinovo – 21.5. od 9.30 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 10.00 hod.

sk.10:

OŠK Chorvátsky Grob – 7.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo B – 4.6. od 14.00 hod.

sk.11:

TJ Záhoran Jakubov – 24.4. od 10.00 hod.

FC Rohožník – 7.5. od 14.00 hod.

FK Lamač – 21.5. od 15.30 hod.

Lokomotíva DNV – 5.6. od 10.00 hod.

FC Malacky – 12.6. od 10.00 hod.

sk.12:

FK Jabloňové – 23.4. od 14.00 hod.

TJ Záhoran Kostolište – 21.5. od 10.00 hod.

FK Sološnica – 4.6. o 9.00 hod.

ŠK Závod – 12.6. od 10.00 hod.

Trenersko – metodická komisia

Z dôvodu nesplnenia požadovanej aktualizácii TMK BFZ odstupuje na DK nasledovné futbalové kluby:

 • liga: FK Slovan Most p. Bratislave.
 • liga: OŠK Láb, FK Jabloňové.

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu:

 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga), – do 25.03.2022.
 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší žiaci II. liga) – do 25.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA B LICENCIE:

Termín školenia:    09.04.2022 – 17.08.2022 + záverečné skúšky 15.09. – 19.09.2022

Organizácia školenia:12 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  400,- EUR

 1. Splátka 300,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)
 2. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 01.04.2022,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk/events

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                      na medzinárodný turnaj Triangel v Maďarsku dňa 28.03.2022

Hráči:

FKM Karlova Ves (5): STRAKA Matúš, DOPIRAK Maxim, REXA Matúš, MAGDOLÉN Maximilián, PRAČKO Eduard

FK Inter Bratislava (4):, ŠIMEK Tomáš, STEBEL Michal, KALAKAJ Dominik, OLÁH Denis

SDM Domino (3): BODORÍK Ondrej, BLAŽEK Filip, BUJNA Slavomír

FK Rača (3): ČERVINKA Jaroslav, ČERVINKA Lukáš, LISICKÝ Damián

PŠC Pezinok (1): SLIMÁK Daniel

MŠK Senec (1): STRAPÁČ Martin

Senec Football Academy (1): IUHANYAK Peter

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (2): LAUKO Tomáš, TRGIŇA Alex

FK Inter Bratislava (2): MIHALOVIČ Šimon, VRÁNA Samuel

PŠC Pezinok (2): BALÁŽ Matej, PIŠ Luis

MŠK Senec (1): STRAPÁČ Martin

Senec Football Academy (1):MATLÁK Samuel

FC-Žolík Malacky (1): ČERVENKA Alex

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Lukáš STRELKA, Michal POLČIC

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: František ŽÁK

POTREBNÉ SI PRINIESŤ: CESTOVNÝ PAS, zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (umelá/prírodná tráva), hygienické potreby.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 8.03.2022 o 06:45 hod. – parkovisko pred sídlom BFZ( adresa BFZ: Súmračná 27, 821 02 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 17:00 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: L. Strelka – 0915 731 735

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na medzinárodný turnaj Triangel v Maďarsku dňa 28.03.2022

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): TÓTH Maximilián, DZUBA Dávid, HROMÁDKA Matej, REDENKOVIČ Andrej, MORTREUX Olivier, HERŠKOVIČ Alex

FKM Karlova Ves (4): BARTOŇ Bruno, BOBOVSKÝ Samuel, POLYAKOV Grigory, KOLLÁR Leo

SDM Domino (4): MICHALÍK Jakub, COPÁK Jakub, STADNIČÁR Peter, GAJDOŠÍK Andrej

MŠK Senec (2): POMŠAHÁR Oliver, TUŽINSKÝ Milan

PŠC Pezinok (2): BÚCI Tomáš, ŠARMÍR Gabriel

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (2): JAGERSKÝ Hugo, BREZINA Martin

SDM Domino (1):  ZAČKA Marko

MŠK Senec (1): PÓOR Patrik

FC Ružinov (1): KATONÁK Šimon

MŠK Iskra Petržalka (1): LOPÚ Adam

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

POTREBNÉ SI PRINIESŤ: CESTOVNÝ PAS, zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (umelá/prírodná tráva), hygienické potreby.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 8.03.2022 o 06:45 hod. – parkovisko pred sídlom BFZ( adresa BFZ: Súmračná 27, 821 02 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 17:00 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia

Kategória

Marec:
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
12.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
11.05.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká p.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
13-15.05.2022 MT – BFZ U14 (Belehrad) aj s hráčmi FA BFZ U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
     
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
14-16.06.2022 MT – V4 BFZ U14 (Krakow) – bez hráčov FA BFZ U14
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.35 ZO DŇA 18.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie MATRIKY SFZ k registrácii maloletých hráčov z Ukrajiny.

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu.

Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad o statuse odídenca (utečenca),
 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený,
 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub,
 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča.

Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča,
 4. pracovné povolenie rodiča,
 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa,
 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.

Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí:

 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;
 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený;
 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;
 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA;
 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf;
 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV BFZ schválil zmenu termínu finále pohára BFZ seniorov. Finále pohára BFZ sa odohrá dňa 25.5.2022 o 18:30 hod. Dejiskom finále bude štadión NTC Senec.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 17.3.2022 vyžrebovala štvrťfinálové stretnutia. Termín štvrťfinále je určený na 27.4.2022 o 17:30

TJ Slovan Viničné – ŠK Tomášov

ŠK Nová Dedinka – FK Inter Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava – TJ Rovinka

OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

Schvaľuje:

IV.liga

18.kolo FK Lamač Bratislava – ŠK Svätý Jur dňa 19.3. o 15:00 HP UT Rapid

U19

17.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 26.3. o 12:00

21.kolo FC IMAS – NŠK 1922 Bratislava dňa 23.4. o 16:00

U17 B

16.kolo SDM Domino “B” – FC Ružinov Bratislava dňa 27.3. o 14:00

17.kolo FC IMAS – SDM Domino “B” dňa 3.4. o 13:00

U15/U13

14.kolo MŠK Iskra Petržalka  – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 2.4. U15 o 14:45 / U13 o 13:00

16.kolo FC Žolík – Malacky  – MFK Rusovce dňa 3.4. U15 o 9:30 / U13 o 11:15

Nariaďuje odohrať:

III. liga

14.kolo TJ Rovinka – MŠK Senec dňa 23.3. o 16:00

16.kolo MŠK Senec – FC – Žolík Malacky dňa 18.3. o 18:30 (HP UT NTC Senec)

Kontumuje:

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 1. kola Pohára BFZ MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu ŠK Vrakuňa Bratislava tri body a aktívne skóre 0:3.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U219: Tomáš Wallner 1234588 (FK Lamač Bratislava, lV. liga), od 13.03.2022.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U220: Lukáš Frič 1173882 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U172, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 2 týždne ) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022, podľa čl. 41 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si v záujme bezproblémového obsadzovania na stretnutia kontrolovali platnosť preukazov člena SFZ a v prípade jej ukončenia neodkladne požiadali v ISSF o vydanie nového.

Žiada rozhodcov a delegátov, aby v stretnutiach seniorov (S3BA a S4BA) kontrolovali, či majú členovia realizačných tímov IPRT karty.

Berie na vedomie oznámenie I. Harajbiča o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ zo zdravotných a pracovných dôvodov. Ďakuje mu za jeho pôsobenie v súťažiach riadených BFZ a ObFZ – mesto.

Ospravedlnenia: Polakovič 25.-27.3., 14.-19.4.; Valko 27.3.; Ježík k dispozícii od 27.3.; Kachnič 9.4.; Šafárik k dispozícii od 19.3.; Uram 1.4.; Jablonický 26.-27.3.;

Komisia mládeže

a/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:      T5: 23.-24-4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:   T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.-12.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

c/ súťaž PMC U9 – nahlásené termíny turnajov

sk.1: FKP Bratislava – 22.5. od 10.00 hod.

FK Dúbravka A – 4.6. od 13.00 hod.

sk.2: FK Vajnory – 24.4. od 9.00 hod.

FK Rača – 8.5. od 14.00 hod.

FA Lafranconi – 21.5. od 9.00 hod.

sk.3: Lokomotíva DNV A – 24.4. od 9.00 hod.

FK Lamač – 21.5. od 12.30 hod.

FK Dúbravka B – 4.6. od 16.00 hod.

sk.4: Lokomotíva DNV B – 24.4. od 11.00 hod.

sk.5: FK Jabloňové – 22.5. od 14.00 hod.

ŠK Plavecký Štvrtok – 4.6. od 10.00 hod.

sk.6: FC Malacky A  – 22.5. od 10.00 hod.

sk.7: FC Malacky B – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8: FC ŠTK 1914 Šamorín – 8.5. od 9.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 9.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 9.30 hod.

sk.9: ŠK Svätý Jur – 24.4. od 10.30 hod.

ŠK Bernolákovo – 7.5. od 10.00 hod.

sk.10: SFC Kalinkovo A – 21.5. od 14.00 hod.

ŠK Tomášov – 4.6. od 10.00 hod.

sk.12: FC Slovan Častá – 21.5. od 10.00 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 13.00 hod.

sk.13: SFC Kalinkovo B – 21.5. od 14.00 hod.

sk.14: ŠKO Miloslavov – 7.5. od 10.00 hod.

OŠK Chorvátsky Grob – 4.6. od 10.00 hod.

d/ súťaž PMD U8 – nahlásené termíny turnajov

sk.1: FK Rača – 22.5. od 14.00 hod.

sk.2: FKP Bratislava – 8.5. od 10.00 hod.

sk.3: ŠK Bernolákovo – 8.5. od 13.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 12.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 13.00 hod.

sk.4: FC ŠTK 1914 Šamorín – 24.4. od 9.00 hod.

sk.5: ŠK Tomášov – 22.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo A – 4.6. od 14.00 hod.

sk.6: FK Dúbravka A – 8.5. od 13.00 hod.

sk.7: ŠK Svätý Jur – 23.4. od 13.00 hod.

FK Dúbravka B – 8.5. od 16.00 hod.

FC IMAS – 22.5. od 13.00 hod.

sk.9: TJ Malinovo – 21.5. od 9.30 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 10.00 hod.

sk.10: OŠK Chorvátsky Grob – 7.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo B – 4.6. od 14.00 hod.

sk.11: FK Lamač – 21.5. od 15.30 hod.

Lokomotíva DNV – 5.6. od 10.00 hod.

FC Malacky – 12.6. od 10.00 hod.

 1. 12: FK Jabloňové – 23.4. od 14.00 hod.

TJ Záhoran Kostolište – 21.5. od 10.00 hod.

FK Sološnica – 4.6. o 9.00 hod.

Trenersko – metodická komisia

Z dôvodu nesplnenia požadovanej aktualizácie a nenahlásenia trénera TMK BFZ odstupuje na DK nasledovné futbalové kluby:

 • III. liga: TJ Rovinka, MFK Rusovce, FK Slovan Most p. Bratislave, FK Ivanka p. Dunaji, ŠK Vrakuňa, TJ Nová Dedinka.
 • IV. liga: TJ V. Leváre, OŠK Láb, TJ Slovan Vištuk, FK Jablonové, TJ Jarovce.

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu:

 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga), – do 25.03.2022.
 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší žiaci II. liga) – do 25.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenia trénerov UEFA C a UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA C LICENCIE:

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:      8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (poplatok je nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

ŠKOLENIE UEFA B LICENCIE:

Termín školenia:    09.04.2022 – 17.08.2022 + záverečné skúšky 15.09. – 19.09.2022

Organizácia školenia:      12 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  400,- EUR

 1. Splátka 300,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou

„online platba kartou“)

 1. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 01.04.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                      na kontrolný zraz pred Trianglom dňa 22.3.2022 na ihrisku SDM Domino

Hráči:

FKM Karlova Ves (7): LAUKO Tomáš, STRAKA Matúš, DOPIRAK Maxim, REXA Matúš, MAGDOLÉN Maximilián, PRAČKO Eduard, TRGIŇA Alex

FK Inter Bratislava (6): MIHALOVIČ Šimon, ŠIMEK Tomáš, STEBEL Michal, KALAKAJ Dominik, VRÁNA Samuel, OLÁH Denis

SDM Domino (4): BODORÍK Ondrej, BLAŽEK Filip, VOŠTINÁR Jakub, BUJNA Slavomír

PŠC Pezinok (3): SLIMÁK Daniel, BALÁŽ Matej, PIŠ Luis

FK Rača (3): ČERVINKA Jaroslav, ČERVINKA Lukáš, LISICKÝ Damián

MŠK Senec (2): ŠVENDA René, STRAPÁČ Martin

Senec Football Academy (2): IUHANYAK Peter, MATLÁK Samuel

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1): KOVAČIČ Matej

FC-Žolík Malacky (1): ČERVENKA Alex

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): FITZ Christian, GÁLIK Timotej

MŠK Iskra Petržalka (2): KOZÁK Michal, TRABALKA Adam

SDM Domino (1): ARTIM Denis

PŠC Pezinok (1): DIAN Oliver

FC Ružinov Bratislava (1): KOLLER Marsel

FKM Karlova Ves (1): MANCZAL Matej

RT :   

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Lukáš STRELKA, Michal POLČIC

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: František ŽÁK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 22.03.2022 o 13:00 hod. – ihrisko SDM Domino (Nerudova 8300, 821 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 15:15 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: L. Strelka – 0915 731 735.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na kontrolný zraz pred Trianglom dňa 23.3.2022 na ihrisku SDM Domino

Hráči:

FKM Karlova Ves (6): BREZINA Martin, BARTOŇ Bruno, JEGERSKÝ Hugo, BOBOVSKÝ Samuel, POLYAKOV Grigory, KOLLÁR Leo

FK Inter Bratislava (6): TÓTH Maximilián, DZUBA Dávid, HROMÁDKA Matej, REDENKOVIČ Andrej, MORTREUX Olivier, HERŠKOVIČ Alex

SDM Domino (5): MICHALÍK Jakub, COPÁK Jakub, STADNIČÁR Peter, ZAČKA Marko, GAJDOŠÍK Andrej

MŠK Senec (3): POMŠAHÁR Oliver, PÓOR Patrik, TUŽINSKÝ Milan

PŠC Pezinok (2): BÚCI Tomáš, ŠARMÍR Gabriel

FC Ružinov (1): KATONÁK Šimon

MŠK Iskra Petržalka (1): LOPÚ Adam

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: František ŽÁK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 23.03.2022 o 13:00 hod. – ihrisko SDM Domino (Nerudova 8300, 821 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 15:15 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ WU-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na kontrolný zraz streda 23.3.2022 od 8:30 ihrisko Dunajská Lužná

Hráčky:

FC Petržalka (6): SLOVÍKOVÁ Zuzana, SCHMIDTHOVÁ Dominika, ZUZKÁČOVÁ Paula, TESÁKOVÁ Lea, GRAMBLIČKOVÁ Laura, ŠOLTYSOVÁ Tereza

FK Inter Bratislava (4): BOLFOVÁ Katarína, HORECKÁ Romana, HORECKÁ Tamara, VRBIKOVÁ Nina

SDM Domino (3): MICHALIKOVÁ Hana, VAŽANOVÁ Paulina, LEHOCKÁ Michaela

PSČ Pezinok (2): ŠMÍDOVÁ Marie, KOCZÚROVÁ Ella

NŠK 1922 Bratislava (2): BUTAŠOVÁ Alexandra, HABEROVÁ Ema

FC Rohožník (2): KOLLAROVÁ Sabina, MAXIAN Marketa

ŠK Svätý Jur (1): TORDAJIOVÁ Katarína

FK Dúbravka (1): GERBEROVÁ Kristína

ŠK Nová Dedinka (1): MASÁROVA Zuzana

RT :               

Vedúci tréner: Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri: Ivana BALÁŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Tréner brankárov: Lucia EL DAHAIBIOVÁ

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu: ivana.balazikova@gmail.com alebo telefonicky 0915518616.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA (SDM Domino) BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA (SDM Domino) BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
12.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
11.05.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká p.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
13-15.05.2022 MT – BFZ U14 (Belehrad) aj s hráčmi FA BFZ U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
14-16.06.2022 MT – V4 BFZ U14 (Krakow) – bez hráčov FA BFZ U14
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.34 ZO DŇA 11.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti, že FIFA prijala pravidlá o štatúte a prestupe hráčov v súvislosti s dianím na Ukrajine. Nájdete ich TU.

Sekretariát BFZ oznamuje, že s účinnosťou od 14.marca 2022 sa rušia všetky vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky hromadné podujatia budú v režime základ bez kapacitných obmedzení. Zachovaná zostáva povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Víťazom zimného turnaja U19 BFZ sa stalo družstvo FC ŠTK 1914 Šamorín.

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

Odkladá na neurčito stretnutie 14. kola S3BA TJ Rovinka – MŠK Senec

Schvaľuje:

III. liga

20.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 14.4. o 17:00

20.kolo SFC Kalinkovo – FK Slovan Most pri Bratislave dňa 15.4. o 14:00

IV.liga

22.kolo TJ Záhoran Jakubov – SDM Domino dňa 15.4. o 11:00

30.kolo TJ Slovan Vištuk – FK Karpaty Limbach dňa 29.5. o 17:00

U19

17.kolo OFK Dunajská Lužná – FC Ružinov Bratislava dňa 30.3. o 16:30

18.kolo FC Ružinov Bratislava – SDM Domino “B” dňa 3.4. o 13:00

Kontumuje:

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 5. kola zimného turnaja U19 BFZ FC ŠTK 1914 Šamorín – FC Družstevník Budmerice. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FC ŠTK 1914 Šamorín tri body a aktívne skóre 3:0.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Timotej Slaninka (TJ Záhoran Jakubov)
 • Samuel Tyko (PŠC Pezinok)

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si v záujme bezproblémového obsadzovania na stretnutia kontrolovali platnosť preukazov člena SFZ a v prípade jej ukončenia neodkladne požiadali v ISSF o vydanie nového.

Oznamuje náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 16.3.2022 (streda). Seminár sa uskutoční na SFZ so začiatkom o 17.30. Pozvánky a ďalšie podrobnosti dostali účastníci mailom.

Ospravedlnenia: Bogdáň do prihlásenia; Šafárik od 19.3.; Kachnič k dispozícii od 7.3.; Tománek k dispozícii od 8.3.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24-4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk.Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.-12.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

c/ súťaž PMC U9 – nahlásené termíny turnajov

sk.1: FKP Bratislava – 22.5. od 10.00 hod.

FK Dúbravka A – 4.6. od 13.00 hod.

sk.2: FA Lafranconi – 21.5. od 9.00 hod.

sk.3: FK Lamač – 21.5. od 12.30 hod.

FK Dúbravka B – 4.6. od 16.00 hod.

sk.5: FK Jabloňové – 22.5. od 14.00 hod.

ŠK Plavecký Štvrtok – 4.6. od 10.00 hod.

sk.6: FC Malacky A  – 22.5. od 10.00 hod.

sk.7: FC Malacky B – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8: Senec Football Academy – 21.5. od 9.00 hod.

sk.9: ŠK Svätý Jur – 24.4. od 10.30 hod.

sk.10: SFC Kalinkovo A – 21.5. od 14.00 hod.

ŠK Tomášov – 4.6. od 10.00 hod.

sk.13: SFC Kalinkovo B – 21.5. od 14.00 hod.

sk.14: OŠK Chorvátsky Grob – 4.6. od 10.00 hod.

d/ súťaž PMD U8 – nahlásené termíny turnajov

sk.2: FKP Bratislava – 8.5. od 10.00 hod.

sk.3: Senec Football Academy – 21.5. od 12.00 hod.

sk.5: ŠK Tomášov – 22.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo A – 4.6. od 14.00 hod.

sk.6: FK Dúbravka A – 8.5. od 13.00 hod.

sk.7: ŠK Svätý Jur – 23.4. od 13.00 hod.

FK Dúbravka B – 8.5. od 16.00 hod.

sk.9: TJ Malinovo – 21.5. od 9.30 hod.

sk.10: OŠK Chorvátsky Grob – 7.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo B – 4.6. od 14.00 hod.

sk.11: FK Lamač – 21.5. od 15.30 hod.

FC Malacky – 12.6. od 10.00 hod.

 1. 12: FK Jabloňové – 23.4. od 14.00 hod.

TJ Záhoran Kostolište – 21.5. od 10.00 hod.

Trenersko – metodická komisia

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenia trénerov UEFA C a UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA C LICENCIE:

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:      8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (poplatok je nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

ŠKOLENIE UEFA B LICENCIE:

Termín školenia:    09.04.2022 – 17.08.2022 + záverečné skúšky 15.09. – 19.09.2022

Organizácia školenia:12 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  400,- EUR

1.Splátka 300,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 01.04.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA (SDM Domino) BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA (SDM Domino) BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
12.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
11.05.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká p.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
13-15.05.2022 MT – BFZ U14 (Belehrad) aj s hráčmi FA BFZ U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
14-16.06.2022 MT – V4 BFZ U14 (Krakow) – bez hráčov FA BFZ U14
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.33 ZO DŇA 04.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti nové usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, ktoré je účinné od soboty 26.2.2022 a nájdete ho TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti vyhlášku č. 24 úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia a k obmedzeniam hromadných podujatí. Nájdete ju TU.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, s ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, s ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

Schvaľuje:

IV.liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 12.3. o 17:00 (HP UT Rapid)

22.kolo TJ Slovan Vištuk – ŠK Svätý Jur dňa 17.4. o 17:00

26.kolo TJ Slovan Vištuk – FKM Karlova Ves Bratislava dňa 8.5. o 17:00

Kontumuje:

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 1. kola zimného turnaja U19 BFZ FC Družstevník Budmerice – FC – Žolík Malacky. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FC – Žolík Malacky tri body a aktívne skóre 0:3.

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 5. kola zimného turnaja U19 BFZ NŠK 1922 Bratislava – FC – Žolík Malacky. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FC – Žolík Malacky tri body a aktívne skóre 0:3.

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 1. kola zimného turnaja U19 BFZ FK Rača Bratislava – MŠK Kráľová pri Senci. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FK Rača Bratislava tri body a aktívne skóre 3:0.

Disciplinárna komisia

U218: ŠK Vrakuňa (lll. Liga ). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu v U217, v právnej veci navrhovateľa  Lokomotíva Devínska Nová Ves, sídlom Vápencová 34, 841 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  30  811  465  proti odporcovi ŠK Vrakuňa Bratislava, vedenej pod sp. zn. KS/60/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78 DP. Zároveň ruší ochranné opatrenia uložené v U217.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si v záujme bezproblémového obsadzovania na stretnutia kontrolovali platnosť preukazov člena SFZ a v prípade jej ukončenia neodkladne požiadali v ISSF o vydanie nového.

Oznamuje náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 16.3.2022 (streda). Seminár sa uskutoční na SFZ. Pozvánky a ďalšie podrobnosti dostanú účastníci mailom.

Ospravedlnenia: Vašš 2.-18.3.; Kachnič od 26.2.; Henček 27.2., 10.-13.3.; Kožuch 12.3.; Ježík 2.-31.3.; Šafárik 5.-6.3.

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / dohrávky z jesene

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Senec FA B – Kráľova p.S., 27.3.2022 o 13.00 hod.

b/ zmeny

PRPK – 11.kolo: Vištuk – Limbach, 9.4. o 10.00 hod.

PRPK – 13.kolo: Vištuk – Budmerice, 23.4. o 10.00 hod.

PRPK – 15.kolo: Vištuk – Šenkvice, 7.5. o 10.00 hod.

PRPK – 17.kolo: Vištuk – Sl.Grob, 21.5. o 10.00 hod.

c/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.- 22.5., T8: 4.- 5.6.2022

Sk.1: NŠK 1922 A, FKP Bratislava, FK Dúbravka A, ŠK Vrakuňa

Sk.2: MFK Z.Bystrica, FK Rača, FA Lafranconi, FK Vajnory

Sk.3: FK Lamač, NŠK 1922 B, FK Dúbravka B, Lokomotíva DNV A

Sk.4: TJ Čuňovo, Lokomotíva DNV B, MŠK Iskra

Sk.5: FK Malé Leváre, ŠK Pl.štvrtok, FK Jabloňové, OFK Vysoká p/Morave

Sk.6: FC-Malacky A, FC Rohožník, ŠK Lozorno, FKM Stupava

Sk.7: FC-Malacky B, ŠK Gajary, TJ Záhoran Jakubov, FC Zohor

Sk.8: FC ŠTK Šamorín, Senec Football Academy, ŠK N.Dedinka, PŠC Pezinok

Sk.9: OFK D.Lužná, TJ Rovinka A, ŠK Sv.Jur, ŠK Bernolákovo

Sk.10: SFC Kalinkovo A, MŠK Senec A, FK Slovan Ivanka, ŠK Tomášov

Sk.11: TJ Rovinka B, OŠK Sl.Grob, MŠK Senec B, ŠK Igram

Sk.12: FC Slovan Modra, FK Karpaty Limbach, FC Slovan Častá, ŠK Veľký Grob

Sk.13: SFC Kalinkovo B, ŠK Hamuliakovo, FK Slovan Most, FK Danubia V.Biel

Sk.14: Š.Ú.R., ŠKO Miloslavov, MŠK Kráľova p/Senci, OŠK Ch.Grob

Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy:     konecny58@centrum.sk, pavel.prikopa@futbalsfz.sk

d/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.- 24.4., T6: 7.- 8.5., T7: 21.- 22.5., T8: 4.- 5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.- 12.6.2022

Sk.1: ŠK Slovan, FC Petržalka, FK Rača, NŠK 1922

Sk.2: FK Inter, FKM K.Ves, SDM Domino, FKP Bratislava

Sk.3: ŠK N.Dedinka, Senec Football Academy, ŠK Bernolákovo, PŠC Pezinok A

Sk.4: MŠK Senec A, TJ Rovinka, FC ŠTK 1914 Šamorín, OFK D.Lužná

Sk.5: OŠK Sl.Grob, SFC Kalinkovo A, ŠK Tomášov, ŠK Atletiko Zálesie

Sk.6: ŠK Vrakuňa, FK Dúbravka A, MFK Z.Bystrica, MŠK Iskra

Sk.7: FK Dúbravka B, ŠK Sv.Jur, FKM Stupava, FC IMAS A

Sk.8: PŠC Pezinok B, MŠK Senec B, ŠK Hamuliakovo, FK Slovan Ivanka p./Dun.

Sk.9: FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Viničné, TJ Malinovo, MŠK Kráľova p./Senci

Sk.10: OŠK Ch.Grob, ŠK Kaplná, CFK Pezinok Cajla, SFC Kalinkovo B

Sk.11: Lokomotíva DNV, FK Lamač, TJ Záhoran Jakubov, FC Malacky, FC Rohožník

Sk.12: TJ Záhoran Kostolište, ŠK Závod, FK v Sološnici, FK Jabloňové, FK Studienka

Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

e/ zmeny hracích časov ( kolízia stretnutí mladší žiaci, prípravky )

PMA1, PMB1 – 11.kolo: Senec Football Academy – Bernolákovo, 10.4. o 12.45

PRSC – 11.kolo: Senec Football Academy B – Rovinka, 10.4. o 14.00

PMB2 – 13.kolo: Senec Football Academy B – Igram, 10.4. o 14.00

PMA1, PMB1 – 13.kolo: Senec Football Academy – Ivanka, 24.4. o 12.45

PRSC – 13.kolo: Senec Football Academy B – Danubia V.Biel, 24.4. o 14.00

PMA1, PMB1 – 15.kolo: Senec Football Academy – D.Lužná, 8.5. o 12.45

PRSC – 15.kolo: Senec Football Academy B – Kaplná, 8.5. o 14.00

PMA1, PMB1 – 17.kolo: Senec Football Academy – MŠK Senec, 22.5. o 12.45

PRSC – 17.kolo: Senec Football Academy B – Čataj, 22.5. o 14.00

Trenersko – metodická komisia

Úsek trénerov

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA C licencie.

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (Poplatok Je Nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia

Kategória

Marec:
09.03.2022 KZ BFZ WU13 BFZ WU13
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
08.06.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká n.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie) BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.32 ZO DŇA 25.02.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti nové usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, ktoré je účinné od soboty 26.2.2022 a nájdete ho TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti vyhlášku č. 24 úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia a k obmedzeniam hromadných podujatí. Nájdete ju TU.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

pohár BFZ:

1.kolo ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná dňa 12.3. o 15:00

III. liga

16.kolo ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka dňa 19.3. o 15:00

IV.liga

19.kolo NŠK 1922 Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 27.3. o 13:30

U17 B

16.kolo NŠK 1922 Bratislava – MFK Záhorská Bystrica 26.3. o 10:00

18.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC Rohožník 9.4. o 10:00

U15/U13

16.kolo MŠK Senec – NŠK 1922 Bratislava dňa 26.3. U15 o 9:00 / U13 o 11:00

Nariaďuje odohrať:

U17 B

12.kolo ŠK Vrakuňa Bratislava – PŠC Pezinok 19.3. o 10:00

Disciplinárna komisia

U217:  ŠK Vrakuňa (lll. liga). Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/60/2021 v právnej veci navrhovateľa Lokomotíva Devínska Nová Ves, sídlom Vápencová 34, 841 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  30  811  465  proti odporcovi ŠK Vrakuňa Bratislava, sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30  813  671, o zaplatení odstupného 750.-EUR za hráča Ján Juščiak 1209717, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.02.2022 a vykonateľnosť dňa 11.02.2022. Začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 64/2 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/5 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky na Disciplinárnu komisiu BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 27.2.2022 (nedeľa) v Bratislave, hotel Nivy. Pozvánky s programom seminára boli účastníkom poslané e-mailom.

Berie na vedomie oznámenie P. Bólla o ukončení aktívnej činnosti delegáta zväzu. Ďakuje mu za mnohoročnú činnosť rozhodcu v rámci BFZ a SFZ, za činnosť delegáta na rovnakých úrovniach, ako aj za pôsobenie v Komisii rozhodcov a delegátov BFZ.

Ospravedlnenia: Ježík 11.-17.3.; Srna 21.2.-6.3.; Ďurčo 4.-6.3., 3.4.; Tanglmayer od 12.2.; Tramita 11.-14.3.; Szakáll 5.-6.3., 19.-20.3.; Cvengroš 27.2.; Hegedüs od 24.2.; Tománek od 24.2.; Pavlík R. 25.-26.3., 30.4.-1.5.;

Trenersko – metodická komisia

Úsek trénerov

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA C licencie.

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (Poplatok Je Nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
09.03.2022 KZ BFZ WU13 BFZ WU13
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
08.06.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká n.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.31 ZO DŇA 18.02.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 01.02.2022 a novelu, ktorá rozširuje režim OP+ o daľšie osoby a je účinná od 15.2.2022  nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

III. liga

16.kolo ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka dňa 19.3. o 15:00

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 27.2.2022 (nedeľa) v Bratislave, hotel Nivy. Pozvánky s programom seminára boli účastníkom poslané e-mailom.

Ospravedlnenia: Henček 19.-20.2., 28.2.-4.3.; Tanglmayer 28.2.-5.3.

Trenersko – metodická komisia

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

úsek vzdelávania trénerov

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia

Kategória

Február:
23.02.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
Marec:
09.03.2022 KZ BFZ WU13 BFZ WU13
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
30.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
08.06.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Bratislava a okolie) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.30 ZO DŇA 11.02.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 01.02.2022 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Nariaďuje odohrať:

Zimný turnaj U19 BFZ

1.kolo FC Družstevník Budmerice – FC – Žolík Malacky 2. 3. 2022 o 18:00 (HP UT Dunajská Lužná)

Upozorňuje:

na dodržiavanie osobitných podmienok pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradený aj zimný turnaj dorastu U19 BFZ.

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 27.2.2022 (nedeľa) v Bratislave, hotel Nivy. Pozvánky s programom seminára boli účastníkom poslané e-mailom.

Ospravedlnenia: Farkaš M. 4.-13.2.; Vašš 9.-26.2.

Trenersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie, resp. na stránke: https://vzdelavanie.digital.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
02.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.29 ZO DŇA 04.02.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 01.02.2022 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ odkladá na neurčito stretnutie 1. kola ZT dorastu U19 BFZ FC Družstevník Budmerice – FC – Žolík Malacky (HP UT Dunajská Lužná)

Upozorňuje:

na dodržiavanie osobitných podmienok pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradený aj zimný turnaj dorastu U19 BFZ.

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 27.2.2022 (nedeľa) v Bratislave, hotel Nivy. Pozvánky s programom seminára budú účastníkom poslané e-mailom.

Berie na vedomie oznámenie D. Dujavu o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ. Vyjadruje mu úprimné poďakovanie za jeho viac ako 10-ročné pôsobenie v súťažiach riadených BFZ.

Ospravedlnenia: Pavlík R. do 3.3., 18.-20.3.; Fischer do 4.3.

Trenersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie, resp. na stránke: https://vzdelavanie.digital.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia Kategória
Marec:
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.28 ZO DŇA 28.01.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 19.01.2022 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti,

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

 • Vyžrebovanie ZT dorastu je zverejnené na webovom sídle zväzu.
 • Propozície ZT dorastu boli zúčastneným FK zaslané elektronickou poštou dňa 27.01.2022.

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.27 ZO DŇA 21.01.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 19.01.2022 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti,

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

 • Vyžrebovanie ZT dorastu je zverejnené na webovom sídle zväzu
 • Propozície ZT dorastu budú zúčastneným FK zaslané elektronickou poštou

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 14.01.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a dva mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti,

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

 • Vyžrebovanie ZT dorastu je zverejnené na webovom sídle zväzu
 • Propozície ZT dorastu budú zúčastneným FK zaslané elektronickou poštou

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje zloženie skúšobnej komisie licenčného seminára pre delegátov zväzu, ktorý sa bude konať 15.1.2022 v Bratislave: Jaroslav Švarc – predseda, Pavol Páchnik – člen, Ján Farbula – člen.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 17.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 16.12.2021 novú vyhlášku č. 307/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť od piatoku 17.12.2021. 

Touto vyhláškou je povolená tréningová činnosť v športových kluboch, výlučne iba v režime OP. Tréningy v režime OP sú povolené od piatka 17.12.2021 bez obmedzenia počtu účastníkov tréningu a bez sektorovania športoviska. Za plne zaočkovanú osobu sa podľa vyhlášky zároveň považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ÚS č. 25 je posledná v roku 2021. Prvá ÚS v roku 2022 vyjde 14.01.2022.

Sekretariát BFZ ďakuje všetkým FK za spoluprácu v roku 2021, želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2022.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Propozície a vyžrebovanie ZT dorastu bude zverejnené v US.č.26 dňa 14.01.2022. Štartovný vklad bude prihláseným FK zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry prostredníctvom ISSF systému. Predpokladaný začiatok je 5-6.2.2022.

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.24 ZO DŇA 10.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že v zmysle vyhlášky k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021 sú zakázané akékoľvek športové podujatia v amatérskom športe, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je predĺžená do 17.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZNoví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.23 ZO DŇA 03.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021, zatiaľ na dobu 14 dní do 9.decembra 2021, sú zakázané akékoľvek športové podujatia, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Disciplinárna komisia

U215: Berie na vedomie podnet klubu FKP Bratislava,  v zast. Štefanom Gubricom ( nevyplatenie odstupného za preregistráciu hráčov do klubu FK Dúbravka )  a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň klubu FKP Bratislava oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U216: FK Jablonové. Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie OK 002/2021 zo dňa 25.11.2021, kde bolo zamietnuté odvolanie klubu voči udelenej pokute,  za Odvolanie voči rozhodnutiu DK BFZ zaplatí klub poplatok 50.-€, v zmysle RS BFZ čl. 12.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.22 ZO DŇA 26.11.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021, zatiaľ na dobu 14 dní do 9.decembra 2021, sú zakázané akékoľvek športové podujatia, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ prijala dňa 25.11.2021 nasledovné rozhodnutie:

OK 002/2021

Odvolanie FK Jablonové zo dňa 01.11.2021 voči rozhodnutiu DK BFZ U165: k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové – TJ Slovan Vištuk (hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera), ktorým uložila DS – finančnú pokutu 250 EUR podľa čl. 57/1a, 57/2 a čl. 12/6 DP, zverejneným v ÚS č. 18 zo dňa 29.10.2021, v zmysle čl. 60 ods. 13 písm. b) Stanov SFZ    z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Nariaďuje odohrať:

III. liga

14.kolo TJ Rovinka – MŠK Senec dňa 13.3.2022 o 15:00

IV. liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 12.3.2022 o 15:00

U19

11.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Rača Bratislava dňa 12.3.2022 o 14:00

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka dňa 12.3.2022 o 15:00

14.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC – Žolík Malacky dňa 12.3.2022 o 13:00

14.kolo SDM Domino “B” – OFK Dunajská Lužná odložené na neurčito

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky odložené na neurčito

U17 A

12.kolo FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok dňa 19.3.2022 o 13:00

U15 / U13

11.kolo (U15) MFK Rusovce – FKP Bratislava dňa 19.3.2022 o 9:30

11.kolo (U13) PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 12.3.2022 o 12:00

12.kolo (U13) FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok dňa 19.3.2022 o 10:45

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U212: Jurij Beresh  1385447 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 22.11.2021.

U213: Patrik Škyrta  1268173 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 22.11.2021.

U214: Filip Šimora  1298245 (FK Slovan Most pri Bratislave, lll. liga), od 22.11.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 19.11.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že z dôvodu sprísnených protipandemických opatrení sa rušia pracovné stretnutia zástupcov FK s prezidentom SFZ a predsedom BFZ, ktoré sa mali konať v dňoch 22 a 23.11.2021. O náhradnom termíne vás budeme informovať.

Sekretariát BFZ oznamuje, že informáciu o nových protipandemických opatreniach a s tým súvisiace pravidlá pre organizáciu športových podujatí, ktoré boli schválené vládou SR a vojdú do platnosti od 22.11.2021, zverejní na webovom sídle zväzu po ich zverejnení zo strany úradu verejného zdravotníctva SR.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Śtartovný vklad do turnaja vo výške 250€ schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 15.11.2021 a prihláseným klubom bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry po prijatí prihlášky do ZT dorastu.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Schvaľuje:

U19

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 30.11. o 16:00 (HP UT Mladá Garda)

Nariaďuje odohrať:

IV.liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 27.11. o 13:00

U19

11.kolo MŠK Kráľová pri Senci  – FK Rača Bratislava dňa 27.11. o 13:00

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka dňa 4.12. o 11:00

U17 B

13.kolo MFK Záhorská Bystrica – FC IMAS dňa 20.11. o 11:00

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava dňa 12.3.2022 o 14:30

13.kolo TJ Jarovce Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 19.3.2022 o 11:30

U15 / U13

11.kolo MFK Rusovce – FKP BRATISLAVA dňa 27.11. o 11:00

Kontumuje:

stretnutie 8.kola U13 BFZ – FC Slovan Modra – TJ Jarovce Bratislava v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. b). V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu TJ Jarovce Bratislava tri body a aktívne skóre 3:0.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U197: Štefan Krištofič 1235924 (ŠK Bernolákovo, lll. liga ) vylúčený za HNS,  udretie súpera nadmernou silou do chrbta v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl.49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl.49/2bDP, od 15.11.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U198: Oleksandr Popovych 1384760 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 14.11.2021.

U199: Nazar Savchuk 1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 14.11.2021.

U200: Ľuboš Koberčík 1271444 (MŠK Senec, lll. liga), od 13.11.2021.

U201: Samuel Polčič 1303898 ( PŠC Pezinok III. liga SD-U19 ) od 18.11.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U202: Patrik Dugovič  1302925 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 15.11.2021.

U203: Peter Lehotský  1295843 (ŠK Vrakuňa, lll. liga), od 14.11.2021.

U204: Tomáš Zajíček 1240086 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 14.11.2021

U205: Stanislav Krútil 1260528 (FK Jablonové, IV. liga), od 15.11.2021

U206: Karim Abdellaoui  1355522 ( NŠK 1922 Bratislava III. liga SD U-19 ), od 15.11.2021.

U207: Ján Berky  1421667 ( FC Ružinov Bratislava III. liga MD-U-17 ), od 15.11.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U208: Michal Pančík, tréner  1046870 (FK Inter Bratislava, lll. liga), vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovaným osobám na hracej ploche (hrubé urážky) podľa čl.48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne a finančná pokuta 100.-€, podľa čl.48/2b DP, od 13.11.2021.

U209: CFK Pezinok-Cajla, lV. liga. Berie na vedomie písomné stanovisko klubu  ( U196), k HNS divákov (zapálená pyrotechnika v hľadisku, následné prerušenie hry pre zadymenie hracej plochy a nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov lôpt ) v stretnutí 14. kola CFK Pezinok-Cajla – FK Karpaty Limbach, podľa čl. 57/1b a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 57/2 a 12 DP.

U210: MFK Rusovce, lll. liga.  Berie na vedomie písomné stanovisko klubu( U195), k HNS divákov počas a po stretnutí (zapálená pyrotechnika v objekte štadióna ) 14. kola MFK Rusovce – FK Slovan Most pri Bratislave, podľa čl. 57/1b a ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U211: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga. Za hrubé nešportové správanie diváka (hrubé urážky a zosmiešňujúce a ponižujúce výroky na delegované osoby a na hráčov ) počas stretnutia 15. kola FK Slovan Most pri Bratislave – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, podľa čl. 58/1a a 57/1a DP, ukladá klubu FK Slovan Most pri Bratislave DS – pokutu 200.-€, podľa čl. 58/3 a 57/2 DP. Ďalej ukladá klubu, aby v záujme prevýchovy p. Petra Švihela prerokoval podstatu jeho disciplinárneho previnenia pred výborom klubu v termíne do 31.12.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – chýba meno vedúceho družstva D v stretnutí mladších žiakov, resp. informácia, kto danú funkciu vykonával.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že školenie trénerov UEFA B licencie 21/22 v Bratislave v termíne 20.11.2021 – 03.05.2022 je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže

Oznamuje, že všetky plánované akcie ( Halový turnaj Bratislava cup 2021 a halová sezóna mládeže) sa z dôvodu zhoršenej pandemickej situácii rušia.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 12.11.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 15.11.2021. Okresy Bratislava I -V sú zaradené do 1.stupňa ohrozenia( červená farba), okresy Pezinok, Malacky a Senec do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

nový termín na podanie prihlášky do Pohára BFZ. Prihlášku je možné poslať prostredníctvom ISSF do 14.11.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený pred jarnou časťou súťažného ročníka podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

U19

14.kolo FC IMAS – PŠC Pezinok dňa 17.11. o 10:00

U15/U13

12.kolo FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok U13 20.11. o 10:00 (UT Mladá Garda)

Nariaďuje odohrať:

III. liga

14.kolo TJ Rovinka – MŠK Senec dňa 21.11. o 13:00

IV.liga

14.kolo OŠK Láb – SDM Domino dňa 17.11. o 13:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U184: Martin Roháč 1303705 (FK Slovan Most pri Bratislave, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 8.11.2021.

U185: Martin Zechel 1306087 (SFC Kalinkovo, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 8.11.2021.

U186: Adam Plevák 1303672 (FK Lamač Bratislava, lV. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 7.11.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U187: Patrik Várady 1299309 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 8.11.2021.

U188: Matúš Šlehofer 1288512 (ŠK Vrakuňa Bratislava, lll. liga), od 7.11.2021.

U189: Martin Brunner 1299233 (TJ Čunovo, lV. liga), od 8.11.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U190: Tomáš Raschmann  1182514 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 8.11.2021.

U191: Erik Baďura  1303791 (ŠK Svätý Jur, lV. liga), od 7.11.2021.

U192: Dominik Kopča  1338262 (TJ Veľké Leváre, lV. liga), od 8.11.2021.

U193: Jozef Granec 1364693 (TJ Družstevník Blatné, III. liga MD U-17), od 8.11.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U194: Tomáš Lopoš 1311045 (ŠK Závod, IV. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U153, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 týždeň ) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022, podľa čl. 41 DP.

U195: MFK Rusovce, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konaniežiada  klub o písomné stanovisko k HNS divákov počas a po stretnutí (zapálená pyrotechnika v hľadisku ) v stretnutí 14. kola MFK Rusovce – FK Slovan Most pri Bratislave, do 16.11.2021.

U196: CFK Pezinok-Cajla, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konaniežiada  klub o písomné stanovisko k HNS divákov počas stretnutia ( zapálená pyrotechnika v hľadisku a nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov lôpt ) v stretnutí 14. kola CFK Pezinok-Cajla – FK Karpaty Limbach, do 16.11.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Tanglmayer – chýba výsledok konfrontácie v stretnutí starších žiakov;

M.Vašš – chýba meno vedúceho družstva D v stretnutí mladších žiakov, resp. informácia, kto danú funkciu vykonával.

Pozýva na zasadnutie dňa 12.11. E. Bogdáňa, F. Foltína, A. Gosiorovského a J. Valka (R. Farkaš sa ospravedlnil).

Ospravedlnenia: Farkaš R. 15.-30.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 05.11.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 08.11.2021. Okresy Bratislava I -V sú zaradené do 1.stupňa ohrozenia( červená farba), okresy Pezinok, Malacky a Senec do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Nový termín podania prihlášky do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 14.11.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený pred jarnou časťou súťažného ročníka podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

U19

13.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 20.11. o 11:00

14.kolo SDM Domino – OFK Dunajská Lužná dňa 27.11. o 11:00

14.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC- Žolík Malacky dňa 27.11. o 10:00

U17 A

12.kolo ŠK Vrakuňa Bratislava – PŠC Pezinok 17.11. o 13:00

U17 B

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava 20.11. o 10:00 (HP Malacky)

U15/U13

12.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC IMAS 7.11. U15 o 11:00 / U13 o 12:45

12.kolo PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava U13 17.11. o 13:00

Nariaďuje odohrať:

III. liga

13.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – PŠC Pezinok dňa 21.11. o 13:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U172: Lukáš Frič 1173882 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga) vylúčený za HNS, udretie súpera hlavou nadmernou silou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl.49/2b DP, od 31.10.2021.

U173: Matej Bučič 1304568 (SDM Domino, IV. liga) vylúčený za HNS, udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl.49/2b DP, od 31.10.2021.

U174: Zdeno  Šipoš 1378384 ( FC Ružinov Bratislava MD3R U-17 ) . Vylúčený za HNS, úmyselné udretie do oblasti tváre a krku nie zanedbateľnou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl.49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.49/2bDP, od 28.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U175: Nazar Savchuk 1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 1.11.2021.

U176: Valentín Majerčák 1258300 (TJ Rovinka, lll. liga), od 1.11.2021.

U177: David Scholtés 1296892 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga), od 31.10.2021

U178: Šimon Hamšík 1371989 ( FK Lamač MD3R U-17 ), od 28.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U179: Leandro Luis Alberto Pereyra 1411301 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 1.11.2021.

U180: Kristián Molnár 1303008 (SFC Kalinkovo, lll. liga), od 1.11.2021.

U181: Martin Csiba 1334394 (NŠK 1922 Bratislava, SD3R U-19), od 31.10.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U182: FK Jablonové. Berie na vedomie odvolanie klubu voči U165 (doručené elektronickou formou dňa 1.11.2021.) Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii BFZ.

U183: Branislav Blahutiak (MFK Rusovce, lll. liga). Na základe správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta BFZ, písomného stanoviska KR BFZ a vlastných zistení, za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou, čím bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť protihráča D10 v súboji o loptu počas stretnutia 13. kola lll. ligy OFK Dunajská Lužná – MFK Rusovce, ukladá podľa čl. 46/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 1.11.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4 ( dohrávky )

B/ MFK Záhorská Bystrica – 7.11. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ TJ Rovinka A – 6.11. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ TJ Rovinka B – 6.11. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku háčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4 ( dohrávky )

B/ MFK Záhorská Bystrica – 7.11. od 13.00 hod. ( 2 ihriská)

D/ TJ Rovinka – 6.11. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

K/ Slovan Ivanka – 6.11. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára.

c / dohrávky stretnutí

PMA1 – 8.kolo: MŠK Senec – SFA, 6.11. o 11.00 hod. ( Hrubý Šúr )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: D.Lužná – Bernolákovo, 7.11. o 10.00 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: FK Dúbravka B – Rača, 7.11. o 9.00 hod.

PMA1 – 8.kolo: Sv.Jur – Vrakuňa, 6.11. o 9.30 hod.

PMB1 – 9.kolo: FKM Stupava – FA Lafranconi, 7.11. o 11.30 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PRSC – 9.kolo: Rovinka – N.Dedinka, 7.11. o 10.30 hod.

PRSC – 7.kolo: Rovinka – Miloslavov, 5.11. o 17.00 hod.

PRSC – 6.kolo: Rovinka – Danubia V.Biel, 11.11. o 17.00 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 8.kolo: PŠC Pezinok B – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 9.kolo: CFK Cajla – Sl.Grob, 7.11. o 10.00 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 6.11. o 11.00 hod.

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník , 7.11. o 10.00 hod.

PRMA – 9.kolo: FC/Žolík Malacky B – Sološnica, 6.11. o 13.00 hod.

PRMA – 8.kolo: Rohožník – FC/Žolík Malacky B, 5.11. o 16.30 hod.

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb , 6.11. o 10.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 13.11. o 13.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Mikulecký –chýba meno vedúceho družstva H v stretnutí mladších žiakov.

Ospravedlnenia: Szakáll od 20.11. do začiatku jarnej časti; Hájek 14.-16.11.; Truchlý 14.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.18 ZO DŇA 29.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 01.11.2021. Okresy Bratislava I -V sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okresy Pezinok, Malacky a Senec do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

III. liga

15.kolo SFC Kalinkovo – ŠK Bernolákovo 13.11. o 13:30

U17 A

11.kolo PŠC Pezinok – OFK Dunajská Lužná 17.11. o 10:30

13.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Vrakuňa Bratislava 14.11. o 9:00

U15/U13

11.kolo PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava 4.11. o 15:00

Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

10.kolo MŠK Senec – PŠC Pezinok 13.11. U15 o 10:00 / U13 o 12:00

11.kolo MFK Rusovce – FKP Bratislava 13.11. U15 o 9:30 / U13 o 11:15

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U151: Filip Novotný 1343075 ( ŠK Bernolákovo SD3R ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl.49 /1b. DS pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.49/2 DP, od 24.10.2021.

U152: Marek Malík 1242304 (ŠK Závod, IV. liga) – vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU v súboji o loptu, podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2 DP, od 25.10.2021.

U153: Tomáš Lopoš 1311045 (ŠK Závod, IV. liga), vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl.48/1c DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.10.2021.

U154: Igor Turinič 1177882 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za HNS, pokus o udretie diváka nadmernou silou mimo HP v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 18.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U155: Viktor Kálmán 1249581 (ŠK Tomášov, lll. liga), od 25.10.2021.

U156: Samuel Rak 1303695 (ŠK Svätý Jur, IV. liga), od 24.10.2021

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U157: Tomáš Rišo 1295602 (FC-Žolík Malacky, Ill. liga), od 25.10.2021.

U158: Branislav Hulák 1160634 (PŠC Pezinok, Ill. liga), od 24.10.2021.

U159: Oleksandr Popovych 1384760 (OFK Dunajská Lužná, Ill. liga), od 24.10.2021.

U160: Juraj Borčin 1304488 (SFC Kalinkovo, Ill. liga), od 24.10.2021.

U161: Tomáš Lukáč 1272539 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, Ill. liga), od 23.10.2021.

U162: Michal Vozár 1155477 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga), od 25.10.2021

U163: Martin Petrík 1229776 (ŠK Závod, IV. liga), od 25.10.2021

U164: Lukáš Szabo 1245436 (TJ Jarovce Bratislava, IV. liga), od 25.10.2021

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U165: FK Jablonové, lV. liga. Berie na vedomie písomné stanovisko klubu   ( U145), k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk ( hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera) a ukladá DS – finančnú pokutu 250.-€, podľa čl. 57/1a, 57/2  a čl. 12/6 DP.

U166: TJ Slovan Vištuk, lV. liga. Berie na vedomie písomné aj osobné stanovisko zástupcu klubu k U146 na zasadnutí komisie a za odmietnutie družstva nastúpiť do druhého polčasu, ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€ , podľa čl. 60 DP.

U167: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. Liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U48  (hrubé nešportové prejavy člena US voči delegovanej osobe ) v stretnutí 11. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Tomašov a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/2c a čl. 12/6 DP.

U168: FC Rohožník, MD3R-U17.  Klub nezaslal požadované stanovisko k porušeniu RS BFZ, bod 9.2 ( na stretnutí nebol zdravotník, napriek tomu, že bol uvedený v ZoS v 7. kole FC Rohožník – FK Inter Bratislava B, kde prišlo k vážnemu zraneniu hráča ) a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/1a a 64/4 DP.

U169: FC Ružinov, II liga žiaci-U13. Berie na vedomie osobné stanovisko zástupcu klubu k U150 a za porušenie SP bod 82/1f v stretnutí 8. kola FC Ružinov – ŠK Bernolákovo, ukladá DS – UPOZORNENIE, podľa čl. 53/4 a čl. 10 DP.

U170: FK Lamač Bratislava, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 11. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U171: Martin Duračka 1259209 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U133 a žiadosť zamieta.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4

B/ MFK Záhorská Bystrica – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ FK FK Malé Leváre – 30.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko )

F/ FC Rohožník – 31.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ FC Slovan Modra – 31.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M / MŠK Kráľova – 30.10. od 9.00 hod.

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4

B/ MFK Záhorská Bystrica – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská)

C/ SDM Domino – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FC IMAS – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Slovenský Grob – 30.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

I/ SFC Kalinkovo B – 31.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Kaplná – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ FC Slovan Ivanka – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ SFC Kalinkovo A – 31.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov

aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára.

c / zmeny ( jesenné prázdniny, pandemické opatrenia )

PMA1 – 8.kolo: MŠK Senec – SFA, 6.11. o 11.00 hod. ( Hrubý Šúr )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 8.kolo: PŠC Pezinok B – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B , 6.11. o 13.00 hod.

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb , 6.11. o 10.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 13.11. o 13.00 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: FK Dúbravka B – PŠC Pezinok, 3.11. o 17.30 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: D.Lužná – Bernolákovo ( nahlásiť termín )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Rača – FK Dúbravka B ( nahlásiť termín )

PMA1 – 9.kolo: Sv.Jur – Vrakuňa ( nahlásiť termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje na predbežný dátum konania licenčného seminára na získanie / obnovenie licencie A delegáta stretnutia, ktorý sa v spolupráci so SFZ bude konať v dňoch 15.-16.1.2022. Podrobnejšie informácie budú uverejnené na stránke Bratislavského futbalového zväzu. Seminár bude určený pre nových záujemcov o vykonávanie funkcie delegáta, ako aj pre všetkých delegátov kmeňovo príslušných k Bratislavskému futbalovému zväzu, vrátane delegátov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

E.Bogdáň – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

R.Mikulecký – v zázname rozhodcu chýba popis priestupku pri udelení OT-ŽK trénerovi D;

M.Dubravec – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK.

Ospravedlnenia: Szakáll 6.-7.11; Polakovič od 25.10.; Pavlík R. 13.11., 20.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 22.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 25.10.2021. Okresy Bratislava I -V, a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okresy Malacky a Senec do 1.stupňa ohrozenia (červená farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

III. liga

13.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – PŠC Pezinok 30.10. o 14:00

U19

12.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – NŠK 1922 Bratislava 23.10. o 10:00

13.kolo FK Dúbravka – SDM Domino “B” 28.10. o 9:00

13.kolo FK Rača Bratislava – FC Ružinov Bratislava 28.10. o 10:30

U17 A

10.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Vajnory 23.10. o 14:00

11.kolo FK Rača Bratislava – TJ Malinovo 29.10. o 11:00

U17 B

11.kolo FC Ružinov Bratislava – FK Lamač Bratislava 27.10. o 16:00

U15/U13

11.kolo MFK Rusovce – FKP Bratislava 26.10. U13 o 15:00 / U15 o 16:30

11.kolo FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec 28.10. U15 o 13:30 / U13 o 15:00

Nariaďuje odohrať:

III. liga

12.kolo ŠK Nová Dedinka – ŠK Vrakuňa dňa 21.11.2021 o 13:00

15.kolo OFK Dunajská Lužná – TJ Rovinka dňa 13.11. o 13:30

U19

12.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Rača Bratislava dňa 20.11. o 13:00

15.kolo OFK Dunajská Lužná – MŠK Kráľová pri Senci dňa 14.11. o 13:30

Odstupuje na DK:

FK Lamač Bratislava (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 11. kola do 48 hodín.

Kontumuje:

stretnutie 11.kola S4BA FK Jablonové – TJ Slovan Vištuk (2:0) v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. c) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu FK Jablonové tri body a aktívne skóre 3:0.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

Andrej Polkoráb (PŠC Pezinok)

František Somorovský (PŠC Pezinok)

Bruno Sirota (FC IMAS)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U132: Michal Gubrický 1252696 (CFK Pezinok – Cajla, IV. liga) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU v súboji o loptu, podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2 DP, od 18.10.2021

U133: Martin Duračka 1259209 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl.46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 18.10.2021

U134: Igor Turinič 1177882 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za HNS, pokus o udretie diváka nadmernou silou mimo HP v prerušenej hre. Menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP od 18.10.2021.

U135:  Karim Abdellaoui 1355522 (NŠK 1922 Bratislava,SD3R)  vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl.48/1c DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 18.10.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U136: Matej Ružička 1301061 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, lll. liga), od 18.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U137: Matúš Šteberla 1304332 (FK Karpaty Limbach, IV. liga), od 18.10.2021

U138: Michal Šimunek 1148608 (TJ Čunovo, IV. liga), od 18.10.2021

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6 DP:   

U139: Rastislav Boris, tréner 1320806 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. liga), od 18.10.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U140: Lukáš Baďurík – HU 1244371,MŠK Senec, lll. LigaBerie na vedomie stanovisko menovaného a klubu k U129 a za hrubé nešportové správanie k delegovaným osobám po stretnutí, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 48/2b DP, od 9.10.2021.

U141: MŠK Senec, lll. Liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U129  (hrubé nešportové prejavy HU voči delegovanej osobe, neumožnenie klubu DZ pozrieť si videozáznam po stretnutí, ktorý nezaznamenáva odchod hráčov z HP a odchod HU z areálu pred vyhodnotením stretnutia DZ v stretnutí 10. kola MŠK Senec – FK Rača Bratislava, ukladá DS – finančnú pokutu 150.-€, podľa čl. 48/4, čl. 64/1a a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U142: FK Karpaty Limbach, lV. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U130 k neuzatvorenej nominácii 30 minút pred stretnutím 9. kola FK Karpaty Limbach – FK Lamač Bratislava a podľa čl. 10 DP ukladá DS – Upozornenie.

U143: FKM Karlova Ves, lV. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U131 k porušeniu RS BFZ bod 9.7nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov počas celého stretnutia 9. kola FKM Karlova Ves – TJ Slovan Vištuk a podľa čl. 10 DP ukladá DS – Upozornenie.

U144: ŠK Závod, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch za nedostatočnú usporiadateľskú službu, hrubé nešportové správanie diváka voči AR2 a za jeho nepovolený vstup na hraciu plochu po stretnutí 11. kola ŠK Závod – CFK Pezinok-Cajla podľa čl.58/1a ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U145: FK Jablonové, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konanie za hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera. Berie na vedomie stanovisko klubu k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk a pokračuje v šetrení prípadu.

U146: TJ Slovan Vištuk, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk a odmietnutie pokračovania v hre po prvom polčase, predvoláva zástupcu klubu na svoje rokovanie dňa 28.10.2021 o 16,00 hodine.

U147: Športový klub Nová Dedinka, lll. Liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch za hrubé nešportové správanie divákov vo vyhradenom sektore hostí v stretnutí 11. kola FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Nová Dedinka podľa čl.58/1a ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U148: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. Liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko klubu k HNS člena US Michala Gaľbu, (urážlivé výroky a vyhrážanie počas stretnutia smerom k asistentovi rozhodcu 2) v stretnutí 11. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Tomašov, do 26.10.2021.

U149: FC Rohožník, MD3R-U17. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 9.2 – na stretnutí nebol zdravotník, napriek tomu, že bol uvedený v ZoS 7. kola FC Rohožník – FK Inter Bratislava B, kde prišlo k vážnemu zraneniu hráča a bola privolaná RZS, do 26.10.2021.

U150: FC Ružinov, II liga žiaci-U13. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu SP bod 82/1f, 8. kola FC Ružinov – ŠK Bernolákovo, do 26.10.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4 ( predohrávky )

A/ FKP Bratislava – 23.10. 2021 od 14,00 hod. ( 2 ihriská )

C/ ŠK Vrakuňa – 23.10. od 15,15 hod. ( 2 ihriská )

G/ OFK Vysoká pri Morave – 23.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ FK Karpaty Limbach – 24.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ FK Slovan Most – 23.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Nová Dedinka – 23.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4 ( predohrávky )

A/ FKM Karlová Ves – 24.10. od 9.00 hod. ( 4 ihriská)

H/ CFK Pezinok Cajla – 23.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

c / zmeny ( jesenné prázdniny, pandemické opatrenia )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Jarovce – PŠC Pezinok, 26.10. o 16.45 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Svätý Jur – ŠK Vrakuňa, 27.10. o 16.30 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PMA3 – 9.kolo: Domino C – Vajnory B, 27.10. o 17.00 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B ( nahlásiť termín )

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb ( nahlásiť termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Pavlíková – v zázname rozhodcu chýba popis priestupku pri udelení OT-ŽK masérovi D;

Ľ. Polakovič – zmätočne vysvetlená neprítomnosť trénera H resp. jeho zástupcu na lavičke náhradníkov (nie je jasné, kto danú funkciu vykonával);

E. Bogdáň – neuvedené meno hlavného usporiadateľa.

Pozýva na zasadnutie dňa 26.10. L. Tománka, M. Perašína, R. Pavlíka, P. Vnuka a R. Farkaša.

Ospravedlnenia: Polakovič 27.10.-2.11; Ďurčo 29.10.-10.11.

Trénersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 15.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 18.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okres Malacky prechádza do 1.stupňa ohrozenia (červená farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie.

Schvaľuje:

IV.liga

13.kolo TJ Záhoran Jakubov – OŠK Slovenský Grob dňa 30.10. o 14:00

15.kolo TJ Záhoran Jakubov – TJ Slovan Vištuk dňa 13.11. o 13:30

15kolo SDM Domino – TJ Čunovo dňa 14.11. o 13:30

U19

11.kolo FC Ružinov Bratislava – NŠK 1922 Bratislava dňa 17.10. o 10:00

12.kolo FC Ružinov Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 24.10. o 13:00

15.kolo SDM Domino – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 13.11. o 13:30

U15/U13

11.kolo ŠK Bernolákovo – FK Rača Bratislava 28.10. U15 o 12:30 / U13 o 14:15

Nariaďuje odohrať:

U17 B

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava dňa 7.11. o 10:00 (HP Rohožník)

Odstupuje na DK:

FC Rohožník (U17 BFZ) – za porušenie RS BFZ v stretnutí 7. kola U17 B – FC Rohožník – FK Inter Bratislava „B“:

– bod 2. Ustanovenia k organizácii stretnutia – nedostatočná US

– bod 9.2 nedostatočné zdravotné zabezpečenie stretnutia

MŠK Senec (S3BA) – za porušenie RS BFZ (ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu) neumožnenie vzhliadnutia vidoezáznamu PR po stretnutí + videozáznam nezachytáva úplný odchodu hráčov, rozhodcov a členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna.

Kontumuje:

stretnutie U13 BFZ 8.kolo FC Ružinov Bratislava – ŠK Bernolákovo (5:2) v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. f) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu ŠK Bernolákovo tri body a aktívne skóre 0:3. V zmysle čl. 82 ods. 2 SP odstupuje klub FC Ružinov Bratislava na DK.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adam Šramota (PŠC Pezinok)
 • Richard Matúš (MŠK Senec)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U113: Michal Kmiť 1282414 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.10.2021.

U114: Branislav Kažimír 1396671 (ŠK Bernolákovo, ll. Liga SŽ-U15 ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou v PÚ , podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 10.10.2021.

U115 Samuel Vaniš 1298233 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga ) vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu , podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 11.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U116: Stanislav Lapin 1230373 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 10.10.2021.

U117: Nazar Savchuk  1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 11.10.2021.

U118: Michal Dziaba  1268003 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 11.10.2021.

U119: Bruno Galovič  1304963 (MŠK Senec, lll. liga), od 9.10.2021.

U120: Viliam Verníček 1299598 (FK Karpaty Limbach, IV. liga), od 11.10.2021

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U121: Tomáš Nagy  1198940 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 11.10.2021.

U122: Samuel Čaputa  1304640 (MFK Rusovce, lll. liga), od 10.10.2021.

U123: Lukáš Varga 1298143 (NŠK 1922 Bratislava, IV liga), od 10.10.2021

U124: Filip Zmij 1240691 (CFK Pezinok – Cajla, IV. liga), od 11.10.2021

U125: Roman Jakubec 1224775 (SDM Domino, IV. liga), od 11.10.2021

U126: Patrik Žonda 1262611 (FK Jablonové, IV. liga), od 11.10.2021

U127: Samuel Valúch 1306059 (TJ Záhoran Kostolište, IV. liga), od 11.10.2021

U128: Gabriel Zeman 1304166 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 11.10.2021 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U129: Lukáš Baďurík – HU 1244371,MŠK Senec, lll. Liga.  Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného a klub o podrobné písomné stanovisko k HNS po stretnutí k delegovaným osobám, neumožnenie klubu DZ pozrieť si videozáznam po stretnutí a odchod HU z areálu pred vyhodnotením stretnutia DZ v stretnutí 10. kola MŠK Senec – FK Rača Bratislava, do 19.10.2021 a zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP až do rozhodnutia DK.

U130: FK Karpaty Limbach, lV. liga. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 5.9.1 – neuzatvorenie nominácie 30 minút pred stretnutím 9. kola FK Karpaty Limbach – FK Lamač Bratislava, do 19.10.2021.

U131: FKM Karlova Ves, lV. liga. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 9.7 – nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov počas celého stretnutia 9. kola FKM Karlova Ves – TJ Slovan Vištuk, do 19.10.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T3

A/ FA Lafranconi – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ NŠK 1922 B – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ FK Vajnora – 17.10. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

D/ Lokomotíva DNV B – 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá)

E/ ŠK Gajary – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ ŠK Lozorno – 17.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FKM Stupava – 16.10. od 11.30 hod. ( 2 ihriská – HP Borinka )

H/ OŠK Slovenský Grob – 16.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ FC Slovan Častá – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I / FC ŠTK 1914 Šamorín – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

J / ŠK Hamuliakovo – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Bernolákovo – 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ MŠK Senec B – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr )

M/ ŠK Veľký Grob – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T3

A/ ŠK Slovan Bratislava – 16.10. od 14.30 hod. ( 4 ihriská – HP UT Prievoz)

B/ Lokomotíva DNV A – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

C/ NŠK 1922 – 16.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Rača – 17.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Kostolište – 16.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

F / FC/Žolík Malacky – 17.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

G / FC Rohožník – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok B – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ TJ Slovan Viničné – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ OFK Dunajská Lužná – 16.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

J/ MŠK Senec B – 16.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr)

K/ FC ŠTK 1914 Šamorín – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Bernolákovo – 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára

c/ odložené stretnutia na neurčito (pandemické opatrenia )

PRMA – 7.kolo: Jabloňové – FC – Žolík Malacky B

d / zmeny

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplna, 6.11. o 9.30 hod.

e/ neschválené zmeny

PMA1, PMB1 – 9.kolo: ŠK Svätý Jur – ŠK Vrakuňa ( chýba súhlas súpera )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

L.Tománek – žiadna konkretizácia hrubého nešportového správania hlavného usporiadateľa;

P.Hegedüs – nedostatočný popis priestupku pri udelení 2 OT-ŽK;

P.Pavlíková – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

M.Brody – nesprávny popis priestupok pri udelení OT-ŽK.

Ospravedlnenia: Cvengroš 26.10.; Uram 30.-31.10.; Krčová 21.-23.10.; Farkaš R. 23.10.

Trénersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia: UEFA B licencia 2021/22 – Bratislava

Miesto školenia: Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax)

Termín školenia: 20.11.2021 – 03.05.2022

Organizácia školenia: 11 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 kontaktná 20.11.2021 sobota 09:00 – 17:00 učebňa
dištančná 30.11.2021 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
B2 dištančná 08.12.2021 streda 18:30 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 12.12.2021 nedeľa 09:00 – 16:00 učebňa
dištančná 12.01.2022 streda 18:30 – 20:30 online – Microsoft Teams
B3 kontaktná forma 15.01.2022 sobota 09:00 – 16:00 učebňa
B4 dištančná 25.01.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 27.01.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B5 dištančná 08.02.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 10.02.2022 štvrtok 15:00 – 19:30 učebňa / ihrisko
B6 dištančná 22.02.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 24.02.2022 štvrtok 09:00 – 12:30 učebňa / ihrisko
B7 kontaktná forma 05.03.2022 sobota 09:00 – 15:00 učebňa
B8 dištančná 15.03.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 17.08.2022 štvrtok 15:00 – 20:00 učebňa / ihrisko
B9 dištančná 29.03.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 31.03.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B10 dištančná 12.04.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 14.04.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B11 dištančná 28.04.2022 štvrtok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 03.05.2022 utorok 16:00 – 20:00 učebňa / ihrisko
Mikroskupiny 01.03. – 13.05.2022
Záverečné skúšky 27.05. – 29.05.2022

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:         350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:len elektronickou formou do 15.11.2021, online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 08.10.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 11.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

 • Oznamuje

ŠTK BFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 14. 10. o 16:30 v sídle BFZ na Súmračnej ul. 27 v Bratislave rozhodcov Tomáš Chranček (1263567) a Michal Ďuďák (1301628).

 • Upozorňuje

Všetky kluby v pôsobnosti BFZ, že v zmysle RS BFZ bod 9.2 je usporiadajúci oddiel vo všetkých stupňoch súťaží povinný zabezpečiť na stretnutí lekársku (zdravotnú) službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí. Zdravotnícky a ostatný materiál potrebný pre prvú pomoc (lekárnička, nosidlá, dlahy) musí zodpovedať predpisom a musí byť v náležitom poriadku.

 • Schvaľuje

U19

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka 17.11. o 13:00

13.kolo ŠK Bernolákovo – FC IMAS 28.10. o 10:00

U17 B

11.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC IMAS 26.10. o 15:00

U15/U13

8.kolo FC Slovan Modra – TJ Jarovce Bratislava 14.11. U15 o 9:30 / U13 o 11:30

 • Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

8.kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Bernolákovo 13.11. U15 o 10:00 / U13 o 11:45

 • Odstupuje na DK

FK Karpaty Limbach (S4BA) – za porušenie RS BFZ bod 5.9.1 – neuzatvorená nominácia hráčov 30 minút pred stretnutím.

FKM Karlova Ves (S4BA) –  za porušenie RS BFZ bod 9.7 – Ihriská a lopty (nezabezpečenie min. dvoch podávačov lôpt počas celého stretnutia)

 • Kontumuje

stretnutie U15 BFZ 7.kolo FKP BRATISLAVA – FC Slovan Modra v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. f) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu FKP BRATISLAVA tri body a aktívne skóre 3:0.

 • Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46

Maxim Srna (ŠK Svätý Jur)

Maxim Adam Amrich (FK Inter Bratislava)

Hric Juraj (FK Inter Bratislava)

Vasyl Mateleha (FK Inter Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U102: Richard Zaduban 1296378 (PŠC Pezinok, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.10.2021.

U103: Juraj Brunclík 1215129 ( ŠK Závod, IV liga ) vylúčený za surovú hru , podrazenie súpera nadmernú silou v súboji o loptu v sľubne sa rozvíjajúcej akcii, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 4.10.2021.

U104: Denis Zeman 1262846 ( CFK Pezinok-Cajla, IV liga ) vylúčený za vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP,od 3.10.2021.

U105: Tomáš Mrocek 1303016 ( SDM Domino, IV liga ) vylúčený za vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 3.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U106: Patrik Špak 1218817 (FK Inter Bratislava, lll. liga), od 4.10.2021.

U107: Jozef Vlašič 1304925 (Lok. Devínska Nová Ves, lll. liga), od 4.10.2021.

U108: Matúš Slovinsky 1304260 (ŠK Závod, lV. liga), od 4.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U109: Ľuboš Koberčík  1271444 (MŠK Senec, lll. liga), od 3.10.2021.

U110: Denis Michael Kintler  1357181 ( FC Slovan Modra, SŽ-U15), od 26.09.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U111: MŠK Senec, lll. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 7. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U112: TJ Čunovo, lV. Liga. Berie na vedomie podnet klubu prostredníctvom ISSF, ktorý zamieta, nakoľko uznesenie U98 bolo vydané v súlade s disciplinárnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ odložené stretnutia na neurčito ( pandemické opatrenia )

PMA1 – 6.kolo: PŠC Pezinok A – ŠK Svätý Jur

b/ zmeny

PMB2 – 6.kolo: ŠK Vrakuňa B – PŠC Pezinok B, 9.10. o 10.30 hod.

c/ dohrávky stretnutí

PMB1 – 5.kolo: Rača – Jarovce ( nenahlásený termín )

PRMA – 4.kolo: Sološnica – FC/Žolík Malacky, 13.10. o 16.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 20.10. o 16.00 hod.

PRSC – 5.kolo: Čataj – Kaplná ( nenahlásený termín )

PRSC – 5.kolo: Rovinka – Most ( nenahlásený termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Mikulecký – nahlásenú diagnózu zranenia hráča je nutné uviesť priamo v príslušnej rubrike;

Ľ. Polakovič – nesprávny popis priestupku pri udelení 2. ŽK–ČK;

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK (zakázaná hra rukou nie je sama osebe dôvodom na udelenie ŽK);

I.Kachnič – 4-krát (!!!) nedostatočný popis priestupkov pri udelení OT-ŽK hráčom;

P.Piatka – nezdôvodnené zdvojenie funkcie hlavného usporiadateľa a vedúceho družstva D, neuvedenie zdravotníka bez ďalšieho zdôvodnenia;

B.Parilák – neuvedený vedúci družstva H.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.10. Ľ. Polakoviča, M. Dubravca, M. Urama a J. Slezáka.

Ospravedlnenia: Kožuch 16.10.; Tanglmayer 14.-19.10.; Pavlík R. 16.10. (do 14.00).

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ WU-14 (nar. po 1.1.2008)

            na regionálny turnaj SFZ – 12.10.2021 od 12:30 ihrisko NŠK Bratislava

Hráčky:

FC Petržalka (5): SLOVÍKOVÁ Zuzana, SCHMIDTHOVÁ Dominika, ZUZKÁČOVÁ Paula, TESÁKOVÁ Lea, ŠOLTÝSOVÁ Tereza

SDM Domino (3): VAŽANOVÁ Paulina, MICHALIKOVÁ Hana, LEHOCKÁ Michaela

FK Inter Bratislava (2): BOLFOVÁ Katarína, VRBIKOVÁ Nina

PŠC Pezinok (2): ŠMÍDOVÁ Marie, KOCZÚROVÁ Ella

FC Rohožník (2): KOLLÁROVÁ Sabina, MAXIAN Marketa

NŠK 1922 Bratislava (1): HABEROVÁ Ema

ŠK Slovan Bratislava (1): KOZUBOVÁ Lea

ŠK Svätý Jur (1): TORDAJIOVÁ Katarína

ŠK Nová Dedinka (1): MASÁROVÁ Zuzana

Náhradníčky:

FK Inter Bratislava (2): HORECKÁ Romana, HORECKÁ Tamara

FK Dúbravka (1): GERBEROVÁ Kristína

FC Petržalka (1): GRAMBLIČKOVÁ Laura

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : ivana.balazikova@gmail.com  alebo telefonicky č.: 0915518616.   

RT :               

Vedúci tréner: Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri: Ivana BALÁŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DAHAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
12-13.10.2021 RT SFZ WU14 (Bratislava) BFZ WU14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 01.10.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 04.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

IV.liga

15.kolo ŠK Závod – NŠK 1922 Bratislava dňa 13.11. o 13:30

U19

9.kolo MŠK Kráľová pri Senci – NŠK 1922 Bratislava 3.10. o 10:30

U17 A

7.kolo FK Ivanka pri Dunaji – FK Vajnory 12.10. o 16:00

U15/U13

9.kolo FC – Žolík Malacky – FK Rača Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 9. kolo 16.10.2021 U15 o 11:00, U13 o 12:45 v Rači a 22. kolo 21.5.2022 U15 o 09:30, U13 o 11:15 v Malackách.

11.kolo FC IMAS – FC Slovan Modra odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 11. kolo 28.10.2021 U15 o 09:30, U13 o 11:30 v Modre a 24. kolo 5.6.2022 U15 o 09:00, U13 o 10:45 v Stupave.

Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

6.kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Bernolákovo 6.10. o 15:00 U13 / o 16:30 U15

6.kolo MŠK Senec – MFK Rusovce 7.10. o 15:00 U13 / o 16:30 U15

Odstupuje na DK:

MŠK Senec (S3BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 8. kola do 48 hodín).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adam Fraňo (Lokomotíva Devínska Nová Ves)
 • Max Harceg (FK Inter Bratislava)
 • Samuel Popelák (FK Inter Bratislava)
 • Marcel Klimek (FK Inter Bratislava)
 • Matúš Kollár (FK Inter Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U86: Jurij Beresh 1385447 ( ŠK Nová Dedinka, III. Liga )  vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou v PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U87: Tomáš Porázik 1259594 (OŠK Slovenský Grob, lV. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U88: František Chrappa 1189138 (ŠK Svätý Jur, lV. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U89: Marián Boldiš 1365174 (ŠK Vrakuňa Bratislava, ll. Liga SŽ-U15 ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v súboji o loptu pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U90: Jakub Hanic 1402240 (FC Slovan Modra, ll. Liga MŽ-U13) vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U91: Filip Žilavý 1304950 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 27.9.2021.

U92: Pablo Valls Polonyi 1304911 (MFK Rusovce, lll. liga), od 27.9.2021.

U93: Adam Sokol 1275863 (FKM Karlova Ves Bratislava, lV. liga), od 27.9.2021.

U94: Roman Kostka 1129438 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

U95: Róbert Kain 1149434 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U96: Michal Tomášek  118049 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6 DP:   

U97: Mário Šimek  1035498 (TJ Záhoran Jakubov, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U98 : Ján Bodics 1110854- zdravotník (TJ Čunovo, lV. liga ) vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne a pokuta 100.-€, podľa čl. 48/2b DP, od 27.9.2021.

U99 : ŠK Tomašov, lll. Liga. Na základe písomného vyjadrenia klubu, opravuje U82, kde zadávateľ podnetu je člen SFZ Marek Habaj  1148390 a nie ŠK Tomašov, ako bolo v správe napísané.

U100: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 7. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U101: TJ Záhoran Jakubov, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie správneho videozáznamu do archívu zo stretnutia 6. kola lV. ligy a písomného  vyjadrenia klubu, že omylom nahrali starší záznam s TJ Jarovce, ale správny video záznam nie je k dispozícii ani po dvoch týždňoch v archíve, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 64/1a a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T2

A/ Lokomotíva DNV – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ TJ Čunovo – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ FK Rača – 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ NŠK 1922 Bratislava – 2.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá)

E/ FC/Žolík Malacky A – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ FC/Žolík Malacky B – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FC Zohor – 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ ŠK Svätý Jur – 3.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ ŠK Igram – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

I / OFK D.Lužná – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

J / ŠKO Miloslavov – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

K/ OŠK Chorvátsky Grob – 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Danubia Hrubý Šúr – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M/ Š.Ú.R. – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T2

A/ FK Inter Bratislava – 3.10. od 16.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova)

B/ FK Dúbravka B – 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka A – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Jakubov – 3.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

F / ŠK Závod – 2.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

G / FK v Sološnici – 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ ŠK Svätý Jur – 2.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Ch.Grob – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ ŠK Hamuliakovo – 2.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Nová Dedinka – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ TJ Malinovo – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

L/ MŠK Senec – 2.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr)

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

c/ odložené stretnutia na neurčito (pandemické opatrenia )

PMB1 – 5.kolo: Rača B – Jarovce

PRSC – 5.kolo: Rovinka – Most pri Bratislave

d / zmeny

PMA1, PMB1 – 8.kolo: FA Lafranconi – FKP Bratislava, 21.10. o 17.30 (súbežne)

PMC – T4: OFK Vysoká pri Morave, 23.10. od 10.00 hod.

PMC . T4: FK Karpaty Limbach, 24.10. od 10.00 hod.

PMD – T4: CFK Pezinok Cajla, 23.10. od 13.00 hod.

e/ súťaž PMD U8 – odhlásenie družstva zo súťaže

skupina E: dňa 30.9. odstúpilo zo súťaže družstvo FC IMAS „B“

FC IMAS bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 200,- €. Skupina dokončí jesennú časť s 3 účastníkmi.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie emailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

F.Foltín – chýba meno hlásateľa;

M.Dubravec – nesprávny popis priestupku pri udelení OT-ČK;

P.Pavlíková – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi D;

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ČK členovi realizačného tímu D;

T.Srna a P. Martinkovič – neuvedený vedúci družstva D.

Ospravedlnenia: Bogdáň 1.-2.10. (3.10. k dispozícii po 12.00); Dujava do dátumu zimného seminára.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na Turnaj Triangel U14 dňa 06.10.2021 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FKM Karlova Ves (8): KRAĽOVIČ Adam, BREZINA Martin, BARTOŇ Bruno, MAŤO Sebastian, JAGERSKÝ Hugo, BOBOVSKÝ Samuel, PETERSKÝ Lukáš, KOLLÁR Leo

SDM Domino (4): STADNIČÁR Peter, MICHALÍK Jakub, ÁRVAI Ladislav, COPÁK Jakub

FK Inter Bratislava (2): REDENKOVIČ Andrej, KAZIMÍR Marcus

PŠC Pezinok (2): ŠARMÍR Gabriel, BÚCI Tomáš

FC Ružinov (1): KATONÁK Šimon

MŠK Senec (1): POMŠAHÁR Oliver

Náhradníci (povolaní telefonicky v prípade potreby):

FK Inter Bratislava (3): MORTREUX Oliver, RAVASZ Andy Max, TAKÁČ Matej

MŠK Senec (2): TUŽINSKÝ Milan, POÓR Patrik

SDM Domino (1): ZAČKA Marko

PŠC Pezinok (1): NAGY Samuel

FKM Karlova Ves (1): POLYAKOV Grigori

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test (potvrdenie OTP), informovaný súhlas (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (prírodná + umelá tráva).

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 06.10.2021 o 08:45 hod. – ihrisko Dunajská Lužná (Športová 749, 900 42 Dunajská Lužná) Ukončenie zrazu bude cca o 14:45 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                         na Turnaj Triangel U13 dňa 06.10.2021 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FKM Karlova Ves (7): HRABOVSKÝ David, LAUKO Tomáš, MAGDOLÉN Maximilián, PAŠMÍK Christian, POKORNÝ Ryan, STRAKA Matúš, PRAČKO Eduard

FK Inter Bratislava (6): BOLJEŠÍK Šimon, FEKETE Richard, KALAKAJ Dominik, ŠIMEK Tomáš, VRÁNA Samuel, POKUS Matej

SDM Domino (4): VOŠTINÁR Jakub, BLAŽEK Filip, BUJNA Slavomír, BODORÍK Ondrej

PŠC Pezinok (1): PÍŠ Luis

Náhradníci (povolaní telefonicky v prípade potreby):

FKM Karlova Ves (3): BALÁŽ Adam, ADAMEC Ondrej, ZÁLEŽÁK Adam

PŠC Pezinok (3): BALÁŽ Matej, DOMINÍK Dávid, DIAN Oliver

FK Inter Bratislava (2): OLÁH Denis, GÁLIK Timotej

SDM Domino (2): ZAPPE Gael, SZIKORA David

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Lukáš STRELKA, Michal POLČIC

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test (potvrdenie OTP), informovaný súhlas (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (kopačky prírodná tráva + umelá tráva)

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 06.10.2021 o 08:45 hod. – ihrisko Dunajská Lužná (Športová 749, 900 42 Dunajská Lužná) Ukončenie zrazu bude cca o 14:45 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: L. Strelka   – 0915 731 735.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                         na kontrolný zraz 7.10.2021 od 14:00 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FC Petržalka (6): SLOVÍKOVÁ Zuzana, SCHMIDTHOVÁ Dominika, ZUZKÁČOVÁ Paula, TESÁKOVÁ Lea, GRAMBLIČKOVÁ Laura, ŠOLTÝSOVÁ Tereza

FK Inter Bratislava (4): BOLFOVÁ Katarína, HORECKÁ Romana, HORECKÁ Tamara, VRBIKOVÁ Nina

SDM Domino (3): VAŽANOVÁ Paulina, MICHALIKOVÁ Hana, LEHOCKÁ Michaela

PŠC Pezinok (2): ŠMÍDOVÁ Marie, KOCZÚROVÁ Ella

FC Rohožník (2): KOLLÁROVÁ Sabina, MAXIAN Marketa

NŠK 1922 Bratislava (2): BUTAŠOVÁ Alexandra, HABEROVÁ Ema

TJ Záhoran Jakubov (2): FAJNOROVÁ Vanesa, DANČÍKOVÁ Patrícia

ŠK Slovan Bratislava (1): KOZUBOVÁ Lea

ŠK Svätý Jur (1): TORDAJIOVÁ Katarína

FK Dúbravka (1): GERBEROVÁ Kristína

ŠK Závod (1): ŠIMKOVIČOVÁ Nina

ŠK Nová Dedinka (1): MASÁROVÁ Zuzana

FK v Sološnici (1): HERDOVÁ Agáta

FK Dubová (1): KLEYNA Chiara

FK Malé Leváre (1): SKÝPALOVÁ Katarína

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : ivana.balazikova@gmail.com  alebo telefonicky č.: 0915518616.

RT :               

Vedúci tréner: Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri: Ivana BALÁŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DAHAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
07.10.2021 KZ WU14 (Dunajská Lužná) BFZ WU14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 24.09.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 27.9.2021. Okresy Bratislava I-V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ v zmysle RS BFZ bod 9.7 schvaľuje HP s umelým trávnatým povrchom v areáli OFK Dunajská Lužná pre súťaž U17 – v prípade nepriaznivého počasia.

Schvaľuje:

liga

7.kolo OŠK Láb – TJ Slovan Vištuk 29.9. o 16:00

U17 A

6.kolo FK Vajnory – PŠC Pezinok 25.9. o 13:30

Nariaďuje odohrať:

U19

6.kolo FC – Žolík Malacky – NŠK 1922 Bratislava 30.10. o 9:30

U15 / U13

11.kolo FC – Žolík Malacky – NŠK 1922 Bratislava 31.10. o 9:30 U15 a o 11:15 U13

Odstupuje na DK:

FK Most pri Bratislave (S3BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 7. kola do 48 hodín).

TJ Záhoran Jakubov (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie správneho videozáznamu zo stretnutia 6. kola do 48 hodín).

ŠK Závod (S4BA) – za porušenie bodu 9.2 RS BFZ – zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Sebastián Tyko (PŠC Pezinok)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U75: Samuel Hrnčíř 1366755 ( MŠK Kráľová pri Senci, III. liga SD – 19)  vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 19.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U76: Adam Zbudila 1306086 (FK Inter Bratislava, lll. liga), od 20.9.2021.

U77: Matej Galovič 1182513 ( MŠK Senec , III. liga) od 20.9.2021.

U78: Filip Boušek 1306560 ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji , III. liga SD – 19) od 20.9.2021.    

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U79: ŠK Nová Dedinka, lll. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U70 a za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po stretnutí 6. kola ŠK Nová Dedinka – ŠK Bernolákovo , podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 57/2, čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U80: Peter Fridrich 1153280, vedúci družstva SFC Kalinkovo – lll. Liga. Na základe Správy delegáta zväzu  a Zápisu rozhodcu za HNS (hrubá urážka voči delegovanej  osobe) v 2. polčase v stretnutí 7. kola IIl. ligy, FK Rača – SFC Kalinkovo, podľa 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.

U81: CFK Pezinok-Cajla, lV. liga. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k uzneseniu k U73 a oznamuje klubu, že proti rozhodnutiu rozhodcu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť riadiacemu zväzu, prostredníctvom ISSF na príslušnú športovo-technickú komisiu.

U82: ŠK Tomašov, lll. liga. Berie na vedomie  podnet klubu za porušenie RS zo strany FK Slovan Most pri Bratislave – napísanie trénera, ktorý reálne na lavičke nepôsobí. Podnet odstupuje na TMK na prešetrenie. Po prešetrení TMK a po zaslaní vyjadrenia žiadateľovi, DK BFZ  bude postupovať v zmysle DP.

U83: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U69 a za HNS diváka (vniknutie diváka na hraciu plochu)  počas stretnutia 6. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK Slovan Most pri Bratislave , podľa čl. 58/2d DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa           čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U84: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za ojedinelé HNS divákov (urážlivé pokrikovanie na hráčov a rozhodcov ) počas stretnutia 7. kola FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Tomašov, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U85: ŠK Závod, lV. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za porušenie RS čl. 9/2  (neskorý príchod lekára v priebehu stretnutia ) 7. kola ŠK Závod – TJ Záhoran Jakubov, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP a RS čl. 9/2.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

a/ Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

b/ KM oznamuje FK, že aj v súťažiach prípraviek platí povinnosť mať v ISSF nahrané nasledovné funkcie v stretnutí: hlavný usporiadateľ, lekár, vedúci tímový manažér a pokiaľ máte tak aj kvalifikovaný trener. Vyplýva to zo zákona, FN ako aj RS BFZ. FK ktoré to nebudú mať budú odstúpené na DK BFZ. V 2.kole všetkých súťaží prípraviek sa vyskytlo veľmi veľa prípadov, že domáce družstvo nemalo nahratého HU, lekára, resp. hosťujúce družstvo nemalo v realizačnom tíme nahratú žiadnu dospelú osobu ( vedúci ).

c/ KM oznamuje FK, že stretnutia súťaží prípraviek BFZ – PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2  rozhodujú rozhodcovia – laici. Kluby sú povinné dohodnúť sa na takomto rozhodcovi.

2./ zmeny

PMA1, PMB1 – 4.kolo: NŠK 1922 A – MŠK Iskra, 26.9. o 9.00 hod. ( HP UT Budatínska )

PMA1 – 7.kolo: FC/ Žolík Malacky – MŠK Iskra, 16.10. o 11.00 hod.

3./ nedostavenie sa na stretnutie

PMD U8 – skupina F: TJ Veľké Leváre sa nedostavili bez oznámenia na T1 hraného dňa 18.9. v Studienke. TJ Veľké Leváre bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- € ( RS BFZ čl.3.5 )

4./ odhlásenie zo súťaže

PMD U8: TJ Veľké Leváre odhlásili dňa 20.9. družstvo prípravky U8 zo súťaže, poplatok 200,- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

5./ odložené stretnutia na neurčito ( pandemické opatrenia )

PRMA – 4.kolo: Sološnica – FC / Žolík Malacky ( pandemické opatrenia )

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica ( pandemické opatrenia )

Komisia rozhodcov a delegátov

Termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 bude oznámený po jeho definitívnom potvrdení.

Pozýva na zasadnutie dňa 21.9.2021 R. Hudyho, P. Ježíka a D. Bláhu.

Ospravedlnenia: Čižmár 21.-24.9.; Piatka 21.9.; Szakáll 2.-3.10., 16.-17.10., 23.10, 31.10; Dujava 21.9.; Cvengroš od 21.9.; Uram nedelegovať v pracovné dni (pondelok až streda) do konca jesennej časti; Ježík 1.-8.10. (3.10. k dispozícii); Truchlý 2.10.

Trenersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 17.09.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 20.9.2021. Okresy Bratislava I-V, Malacky a Senec sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okres Pezinok zostáva v stupni monitoringu ( zelená farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu času konania konferencie BFZ: 23.09.2021 ( štvrtok) o 17:30 hod.

Žiada všetkých zástupcov FK, ktorí sú ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek schválení ako nominanti na konferenciu BFZ, aby dodržali zaslanie tlačiva o nahlásení delegáta konferencie BFZ do piatku 17.09.2021. Následne budú elektronickou poštou zaslané podklady k rokovaniu konferencie BFZ.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

U19

7.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FC IMAS 18.9. o 16:00

14.kolo NŠK 1922 Bratislava – FK Dúbravka 14. 9. o 16:30

9.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Rača Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 9. kolo na ihrisku v Rači 2.10.2021 o 10:30 a 20. kolo 16.4.2022 o 17:00 na ihrisku v Dunajskej Lužnej.

U17 B

5.kolo NŠK 1922 Bratislava – SDM Domino B – 18. 9. o 9:00

5.kolo FC Rohožník – FK Lamač Bratislava 19.9. o 12:00 (HP Malacky)

U15/U13

8.kolo NŠK 1922 Bratislava – FKP Bratislava 9.10. o 10:00 U15 / o 11:45 U13

Nariaďuje odohrať:

IV.liga

15.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – OŠK Láb 13.11. o 13:30

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

Matúš Sulan (PŠC Pezinok)

Martin Vašíček (TJ Jarovce Bratislava)

Frederik Buchamer (TJ Družstevník Blatné)

Lukáš Svrček (TJ Družstevník Blatné)

Adam Opata (TJ Družstevník Blatné)

Jakub Kriška (TJ Družstevník Blatné)

David Jelínek (FK Slovan Most pri Bratislave)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U61: Martin Zechel 1306087 ( SFC Kalinkovo  lll. liga )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v súboji o loptu pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.9.2021.

U62  : Samuel Heger 1344627 ( TJ Jarovce BA III liga MD – U 17) vylúčený za surovú hru , kopnutie súpera nadmernú silou v súboji o loptu podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 17.9.2021.

U63: Šimon Kupec 1259922 (TJ Rovinka, lll. liga)  vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 13.9.2021.

U64: Jakub Kolník 1210256 ( ŠK Svätý Jur  lV. liga )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti  podrazením súpera neopatrným spôsobom v súboji o loptu pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP.DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 16.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U65: Miroslav Antal 1275029 (FK Rača Bratislava, lll. liga), od 13.9.2021.

U66: Dominik Brezovský 1359461 ( MFK  Záhorská Bystrica , III. liga MD – U17) od 12.9.2021.

U67: Adam Holič 1235923 (FK Jablonové, lV. liga), od 16.9.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U68: Juraj Senaši  1184658 (ŠK Bernolákovo, lll. liga), od 13.9.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U69: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k vbehnutiu diváka na HP, ktorý s vlastnou loptou 2x vystrelil na bránku hostí v stretnutí 6. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK Slovan Most pri Bratislave, do 21.09.2021.

U70: ŠK Nová Dedinka, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia, priloženej fotodokumentácie a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k vhodeniu pyrotechniky na HP po stretnutí 6. kola ŠK Nová Dedinka – ŠK Bernolákovo, do 21.09.2021.

U71: SDM DOMINO, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie kompletného videozáznamu do archívu zo stretnutia 5. kola lV. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U72: TJ Záhoran Kostolište, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za neskoré  nahratie videozáznamu do archívu a nezabezpečenie podávačov lôpt v 17. kole lV. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U73: OFK Pezinok-Cajla, lV. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Zápisu rozhodcu, za HNS divákov k AR2 v 62 minúte stretnutia 6. kola OFK Pezinok-Cajla – TJ Záhoran Jakubov, ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U74: Roman Ševčík 1196713 FK Slovan Most pri Bratislave. – Menovaný sa nedostavil sa ani druhé predvolanie. Po vzhliadnutí video záznamu zo stretnutia V. ligy Juh, odohrané 15.8.2021 a vlastných zistení, DK konštatuje, že Roman Ševčík nastúpil za TJ Janíky neoprávnene. DK BFZ ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace, podľa čl. 53/2b, od 17.9.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021. Pozvánka a program behov boli poslané emailom.

Opakovane dôrazne upozorňuje rozhodcov, že dôvody udelenia OT členom realizačných tímov je nutné uvádzať v zázname rozhodcu.

Berie na vedomie podnet TJ Záhoran Kostolište – pochvala rozhodcom E. Bogdáňovi a R. Šafárikovi za účinnú pomoc pri náhlej vážnej zdravotnej komplikácii hráča priamo na hracej ploche.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P.Hegedüs – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK zdravotníkovi družstva D;

M.Ďurčo – nesprávny popis priestupku hráčov, ktorým bola vzájomne udelená OT-ŽK (sotenie je priestupok, v ktorom sa musí vyjadriť intenzita);

P.Martinkovič, Ľ. Čižmár – chýbajú mená vedúcich družstiev domácich resp. hostí bez ďalšieho zdôvodnenia.

Pozýva na zasadnutie dňa 21.9.2021 R. Pavlíka.

Ospravedlnenia: Krčová 20.-22.9.; Hudy 25.9.; Hádek 27.9.-1.10.; Kardelis 27.9.-1.10.; Cvengroš 2.10.

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

a/ Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

b/ KM oznamuje FK, že aj v súťažiach prípraviek platí povinnosť mať v ISSF nahrané nasledovné funkcie v stretnutí: hlavný usporiadateľ, lekár, vedúci tímový manažér a pokiaľ máte tak aj kvalifikovaný trener. Vyplýva to zo zákona, FN ako aj RS BFZ. FK ktoré to nebudú mať budú odstúpené na DK BFZ. V 2.kole všetkých súťaží prípraviek sa vyskytlo veľmi veľa prípadov, že domáce družstvo nemalo nahratého HU, lekára, resp. hosťujúce družstvo nemalo v realizačnom tíme nahratú žiadnu dospelú osobu ( vedúci ).

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že stretnutia vyššie uvedených súťaží rozhodujú rozhodcovia – laici. Kluby sú povinné dohodnúť sa na takomto rozhodcovi.

b/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T1

A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T1 18.9. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ FK Jabloňové – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ ŠK Plavecký Štvrtok – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok – T1 18.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

I / SFC Kalinkovo – T1 18.9. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

J / SFC Kalinkovo B – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Slovan Ivanka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

Nenahlásené termíny ku dňu 17.9.

ŠK Vrakuňa, FKM Stupava, OŠK Vysoká pri Morave, OŠK Slovenský Grob, ŠK Igram, FK Danubia Veľký Biel

d/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T1

A/ FC Petržalka – T1 19.9. od 14.00 hod. ( 4 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

C/ ŠK Vrakuňa Bratislava – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FKP Bratislava – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ FKM Stupava – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F / FK Studienka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H / FK Karpaty Limbach – T1 19.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FK Jabloňové – T1 19.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ PŠC Pezinok A – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ Atletiko Zálesie – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ MŠK Kráľová pri Senci – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára

Nenahlásené termíny ku dňu 17.9. 2021 :

ŠK Slovan Bratislava, FK Inter Bratislava, SDM Domino,TJ Veľké Leváre, CFK Pezinok Cajla, OŠK Slovenský Grob, ŠK Hamuliakovo

e/ odložené stretnutia na neurčito ( chorobnosť hráčov, pandemické opatrenia )

PRMA – 10.kolo: Rohožník – IMAS ( chorobnosť hráčov FC IMAS )

PRPK – 3.kolo: Vištuk – Častá ( pandemické opatrenia )

PRPK – 4.kolo: Budmerice – Vištuk ( pandemické opatrenia )

Trenersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Organizátor:                        Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia:                 UEFA GC 2021/BA2

Miesto školenia:                Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax)

Termín školenia:                03.10.2021 – 28.11.2021 + záverečné skúšky 10.-11.12.2021 (po dohode s účastníkmi)

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 kontaktná forma 03.10. nedeľa 09:00 – 15:00 Bratislava
B2 kontaktná forma 13.10. streda 16:30 – 19:30 Bratislava
B3 kontaktná forma 23.10. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B4 on-line 02.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 04.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B5 on-line 09.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 11.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B6 on-line 16.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 18.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava EAV
B7 on-line 25.11. štvrtok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 27.11. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B8 kontaktná forma 28.11. nedeľa 09:00 – 16:00 Bratislava

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja.

Poplatok za školenie:       130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov:             min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:                           

len elektronickou formou do 25.09.2021, online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk na prihlásenie musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na regionálny turnaj SFZ U14 (18-22.09.2021 Senec a okolie)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): GRAMBLIČKA Daniel, BOTKA Šimon, RICHTER Nikolas, BARNÁŠ Tobias, MATEÁŠ Maxim, TOPLANSKÝ Timotej, NOVÁK Maroš, LUKÁČEK Dávid, JENČUŠ Martin, RAJČAN Filip, ŠALKOVIČ Lukáš, TREPLAN Branislav

FC Petržalka (4): HORVÁTH Peter, KIANIČKA Matúš, STRNISKO Dávid, MELIA Alex

FKM Karlova Ves (2): VÍG Jakub, KASANA Fedor

FK Inter Bratislava (2): TÓTH Maximilián, DZUBA Dávid

SDM Domino (1): PECSUK Dominik

SK Rapid Wien (1): OŽVOLD Svetozár

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (4): BARTOŇ Bruno, BOBOVSKÝ Samuel, MAŤO Sebastian, KRAĽOVIČ Adam,

ŠK Slovan Bratislava (3): CHUDÝ Ivan, ROŽŇAI Dávid, JAKUBEC Jakub

SDM Domino (3): ÁRVAI Ladislav, MICHALÍK Jakub, STADNIČÁR Peter

FK Inter Bratislava (1): ADÁMIK Nicolas

FC Petržalka (1): ŠOLTÝS Tadeáš

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: Franitšek ŽÁK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test (potvrdenie OTP)informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (prírodná + umelá tráva).

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 18.09.2021 o 12:30 hod. – ihrisko Viničné (Športová, 900 23 Viničné) Ukončenie zrazu bude v stredu 22.09.2021 cca o 13:30 hod – NTC Senec. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530. 

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2005)

                         na turnaj U17 Memoriál Jaroslava Sommernitze (21-22.09.2021)

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): BAZELIDES Michal, MIKITA Martin, PALENČÁR Ján Jakub, FÉDER René, KOVÁR Karol, RATICA Matúš

FKM Karlova Ves (5): VALENTÍN Erik, KOUŘIL Kamil, ZICHÁČEK Jonáš, MATIAŠKO Michal, KONEČNÝ Matúš

SDM Domino (3): KOLLER Richard, POLAKOVIČ Lukáš, ÁBEL Lucas

MŠK Senec (2): SÓOKY Vladimír, SIPOS Adrián

PŠC Pezinok (1): RICHTÁRIK Jakub

FKP Dúbravka (1): BRIESTENSKÝ Samuel

Náhradníci (povolaní telefonicky v prípade potreby):

FK Rača (3): KREPS Nikolas, MICHALKO Matúš, TAUFER Adam

Žolík Malacky (1): NOVÁK Nicolas

RT :               

Tréneri: Marek PORVAZNÍK, Viktor PORTH

Vedúci: René FÉDER

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test(potvrdenie OTP), informovaný súhlas (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (kopačky prírodná tráva + umelá tráva)

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 21.09.2021 o 09:15 hod. – parkovisko pred sídlom BFZ (Súmračná 27, 821 02 Bratislava) Ukončenie zrazu bude v stredu 22.09.2021 cca o 13:30 hod na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Porvazník  – 0903 641 544.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
23.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.11 ZO DŇA 10.09.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU

USMERNENIE k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 (s výnimkou Fortuna ligy) účinné od 16.8.2021 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Upozorňuje:

Kluby pôsobiace v regionálnej súťaži U15/U13 BFZ, že v zmysle platného SP a RS BFZ bod 5.1, za kategóriu U13 môže nastúpiť prípravkár len vo vekovej úrovni U11 s platným ostaršením.

Oznamuje:

Splnenie podmienok infraštruktúry štadióna pre IV. ligu BFZ u TJ Slovan Vištuk

Kontumuje:

stretnutie 2.kola U13 BFZ – FC Ružinov Bratislava – NŠK 1922 Bratislava v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. c). V zmysle SP čl. 11 ods. 3 platí výsledok dosiahnutý v stretnutí 5:1.

Schvaľuje:

IV.liga

15.kolo FK Karpaty Limbach – TJ Jarovce Bratislava 13. 11. o 13:30

U19

14.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC – Žolík Malacky 7. 11. o 10:00

13.kolo PŠC Pezinok – MŠK Kráľová pri Senci 15. 9. o 13:00

U17 A

4.kolo TJ Malinovo – PŠC Pezinok 12. 9. o 13:00

4.kolo FK Rača Bratislava – FK Vajnory odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 4. kolo na ihrisku vo Vajnoroch 11.9.2021 o 16:30 a 13. kolo 14.11.2021 o 13:00 na ihrisku v Rači.

6.kolo TJ Malinovo – TJ Družstevník Blatné 24. 9. o 16:45

13.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Vrakuňa Bratislava 13. 11. o 10:00

15.kolo TJ Družstevník Blatné – TJ Malinovo 15. 9. o 13:30

Nariaďuje odohrať:

III. liga

7.kolo FK Rača Bratislava – SFC Kalinkovo 18. 9. o 10:30

Odstupuje na DK:

TJ Záhoran Kostolište (S4BA):

– za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 17. kola do 48 hodín + videozáznam neobsahuje zvukovú stopu),

– za porušenie bodu 9.7 RS BFZ – Ihriská a lopty (nezabezpečenie min. dvoch podávačov lôpt)

SDM Domino (S4BA) za opätovné porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie kompletného videozáznamu zo stretnutia 5. kola do 48 hodín).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

Matthew Godfred Aidi (FK Inter Bratislava)

Adam Buri (FK Družstevník Blatné)

Dominik Struhárik (FK Družstevník Blatné)

Šimon Petrík (FK Družstevník Blatné)

Leonard Danihel (MŠK Iskra Petržalka)

Richard Andraššy (MŠK Iskra Petržalka)

René Vittek (MŠK Iskra Petržalka)

Jacopo Berrettini (MŠK Iskra Petržalka)

Pavol Heteš (MŠK Iskra Petržalka)

Filip Balog (MŠK Iskra Petržalka)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U46: Peter Szendrei 1254244 ( ŠK Tomášov  lll. liga )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 6.9.2021.

U47: Adam Holič 1235923 (FK Jablonové, IV. liga)  vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 6.9.2021.

U48: Pavol Škoda 1318222 (OFK Dunajská Lužná, SD3R)  vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 6.9.2021.

U49: Jakub Mozol 1323450 (FC Rohožník, MD3R B)  vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 5.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U50: Róbert Boroš 1302642 (FK Slovan Most pri Bratislave, lll. liga), od 6.9.2021.

U51: Samuel Vaniš 1298223 (TJ Záhoran Jakubov, lV. liga), od 5.9.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U52: Matúš Kuma, tréner 1343170 (FC Rohožník, MD3R B)  vylúčený za hrubé nešportové prejavy – vyhrážanie a hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne a pokuta 100.-€, podľa čl. 48/2b DP, od 5.9.2021.

U53: FC Rohožník, MD3R B. Berie na vedomie písomné stanovisko klubu a oznamuje, že námietku na zmenu v zápise na nesprávne udelenie ČK inému hráčovi, treba podať riadiacemu zväzu do 48 hodín. Za hrubé nešportové prejavy trénera mládeže po stretnutí 3. kola TJ Jarovce – FC Rohožník, ukladá klubu FC Rohožník DS – pokutu 100.-€, podľa čl. 48/4 DP.

U54: TJ Jarovce Bratislava, MD3R B. Berie na vedomie stanovisko klubu a prijaté opatrenia k U45 bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň berie na vedomie oznámenie o úhrade škody.

U55: Samuel Hegyi 1301770 ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji  lll. liga ). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U20, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021. Menovaný má uvoľnenú športovú činnosť od 10.09.2021.

U56: FC IMAS, MD3R B. Berie na vedomie písomné stanovisko klubu a dohodu klubov FC IMAS a TJ Jarovce Bratislava o úhrade škody.

U57: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta zväzu, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu BFZ (viesť družstvo v priebehu majstrovského stretnutia a stáť v technickej zóne môže výlučne hlavný tréner s požadovanou trénerskou licenciou a nie hráč, ktorý je pripravený na striedanie) v stretnutí 5. kola lll. ligy FK Slovan Most pri Bratislave – SFC Kalinkovo, podľa čl. 64/1a DP a ukladá klubu DS – Upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.

U58: ŠK Bernolákovo, lll. Liga. Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia ŠK Bernolákovo – FC-Žolík Malacky, bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií, podľa čl. 71/5c DP.

U59: SDM Domino, lV. Liga. Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia SDM Domino – TJ Záhoran Jakubov, bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií, podľa čl. 71/5c DP.

U60: Roman Ševčík 1196713 FK Slovan Most pri Bratislave. Opätovne predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 16.09.2021 o 16,00 hodine v sídle BFZ.  V prípade nedostavenia sa, disciplinárny orgán prerokuje podanie klubu FK Slovan Most pri Bratislave aj bez jeho prítomnosti.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Opakovane dôrazne upozorňuje rozhodcov, že dôvody udelenia OT členom realizačných tímov je nutné uvádzať v zázname rozhodcu.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

E.Bogdáň – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK vedúcemu H a masérovi H (v zázname R);

R.Šafárik – nesprávny popis priestupku hráča, ktorému bola udelená OT-ŽK;

M.Fischer – neúplný popis priestupku hráča, ktorému bola udelená OT-ŽK pri nariadení PK;

P.Martinkovič – chýbajú mená vedúcich družstiev bez ďalšieho zdôvodnenia;

D.Tanglmayer – nie je uvedený žiadny lekár ani zdravotník jedného ani druhého družstva;

F.Foltín – chýba meno vedúceho družstva D.

Pozýva na zasadnutie dňa 10.9.2021 Š. Tramitu, R. Mikuleckého, A. Hájka a M. Lala.

Ospravedlnenia: Ježík od 25.9. neobsadzovať počas sobôt; Ďurčo 1.-3.10. (16.-19.9. k dispozícii); Uram 24.9., 25.9. (do 12.00); Cvengroš 25.9.; Pati Nagy 15.9.; Pavlíková 20.-22.9.; Tramita 24.-29.9.; Foltín 24.-25.9.; Farkaš R. 10.-12.9. (ospravedlnenie uvádza dodatočne).

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

a/ Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

b/ KM oznamuje FK, že aj v súťažiach prípraviek platí povinnosť mať v ISSF nahrané nasledovné funkcie v stretnutí: hlavný usporiadateľ, lekár, vedúci tímový manažér a pokiaľ máte tak aj kvalifikovaný trener. Vyplýva to zo zákona, FN ako aj RS BFZ. FK ktoré to nebudú mať budú odstúpené na DK BFZ.

Oznam pre FK hrajúce turnajové súťaže PMC U9, PMD U8

KM oznamuje organizátorom turnajov T4 v termíne 30. – 31.10. že vzhľadom k jesenným školským prázdninám v uvedenom termíne majú možnosť odohrať tieto turnaje aj v termíne 23. – 24.10., so zmenou termínu musia byť oboznámení všetci účastníci v danej skupine a treba to včas zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že stretnutia vyššie uvedených súťaží rozhodujú rozhodcovia – laici. Kluby sú povinné dohodnúť sa na takomto rozhodcovi.

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupínje zverejnené na futbalnet.sk.

Termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže PMC a PMD

T1: 18. – 19.9.2021

    T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

    T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021 zaslali na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja, miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

c/ súťaž U9 PMC – nahlásené termíny organizovania turnajov

Skup.A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV A – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FA Lafranconi – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FKP Bratislava – T4 30.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

NŠK 1922 A – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

MFK Záhorská Bystrica – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T1 18.9. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Rača – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Vajnory – T3 17.10. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

NŠK 1922 B – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko )

Lokomotíva DNV B – T3 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC-Žolík Malacky A – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Gajary – T3 16.10. od 10.00 hod.

F/ FK Jabloňové – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FC-Žolík Malacky B – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T4 31.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ ŠK Plavecký Štvrtok – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Zohor – T2 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok – T1 18.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Svätý Jur – T2 3.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

FK Karpaty Limbach – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

FC Slovan Častá – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I / SFC Kalinkovo – T1 18.9. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

OFK Dunajská Lužná – T2 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

FC ŠTK 1914 Šamorín – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka A – T4 30.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

J / SFC Kalinkovo B – T1 18.9. ( čas upresní )

ŠKO Miloslavov – T2 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Hamuliakovo – T3 16.10. ( čas upresní )

TJ Rovinka B – T4 30.10. od 13.45 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Bernolákovo – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Slovan Ivanka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

ŠK Nová Dedinka – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

ŠK Veľký Grob – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Nenahlásené termíny ku dňu 9.9.2021

TJ Čunovo, ŠK Vrakuňa, FK Malé Leváre, ŠK Lozorno, FKM Stupava, OŠK Vysoká pri Morave, OŠK Slovenský Grob, FC Slovan Modra, ŠK Igram, FK Danubia Veľký Biel, MŠK Kráľova pri Senci, Š.Ú.R.

d/ súťaž U8 PMD – nahlásené termíny organizovania turnajov

Skup. A/ FC Petržalka – T1 19.9. od 14.00 hod. ( 4 ihriská )

FKM Karlová Ves – T4 30.10. od 9.00 hod. ( 4 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka B – T2 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

MFK Záhorská Bystrica – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

NŠK 1922 Bratislava – T3 16.10. od 11.00 hod.

D/ FKP Bratislava – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka A – T2 3.10. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Rača – T3 17.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka – T4 30.10. od 8.40 hod. ( 2 ihriská )

E/ FKM Stupava – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Záhoran Jakubov – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Záhoran Kostolište – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS B – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F / FK Studienka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Závod – T2 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC-Žolík Malacky – T3 17.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H / FK Karpaty Limbach – T1 19.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Svätý Jur – T2 2.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

PŠC Pezinok B – T3 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FK Jabloňové – T1 19.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

FK Sološnica – T2 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T3 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS A – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ PŠC Pezinok A – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ Atletiko Zálesie – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

OFK Dunajská Lužná – T3 16.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

SFC Kalinkovo B – T4 31.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Nová Dedinka – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

ŠK Kaplná – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

TJ Malinovo – T2 2.10. ( čas upresní – 2 ihriská )

FC ŠTK 1914 Šamorín – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Slovan Ivanka – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec A – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

ŠK Bernolákovo – T3 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

SFC Kalinkovo A – T4 31.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

Nenahlásené termíny ku dňu 9.9.

ŠK Slovan Bratislava, FK Inter Bratislava, ŠK Vrakuňa, SDM Domino, TJ Veľké Leváre, CFK Pezinok Cajla, OŠK Slovenský Grob, TJ Slovan Viničné, ŠK Hamuliakovo, MŠK Kráľová pri Senci

e/ zmena hracieho času

PRPK: FK Karpaty Limbach – nedeľa 10.30 hod. ( zmena platí až od 3.10. )

PMB1: FKM Stupava – nedeľa 11.00 hod. ( súbežne s PMA1 )

f/ zmeny

PMB2 – 2.kolo: ŠK Vrakuňa B – Senec Football Academy B, 11.9. o 9.00 hod. ŠK Vrakuňa Bratislava poplatok 20,- € .

Trenersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Organizátor:                        Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia:                 UEFA GC 2021/BA2

Miesto školenia:                Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax)

Termín školenia:                03.10.2021 – 28.11.2021 + záverečné skúšky 10.-11.12.2021 (po dohode s účastníkmi)

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 kontaktná forma 03.10. nedeľa 09:00 – 15:00 Bratislava
B2 kontaktná forma 13.10. streda 16:30 – 19:30 Bratislava
B3 kontaktná forma 23.10. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B4 on-line 02.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 04.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B5 on-line 09.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 11.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B6 on-line 16.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 18.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava EAV
B7 on-line 25.11. štvrtok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 27.11. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B8 kontaktná forma 28.11. nedeľa 09:00 – 16:00 Bratislava

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja.

Poplatok za školenie:       130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov:             min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:                           

len elektronickou formou do 25.09.2021, online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk na prihlásenie musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
23.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.10 ZO DŇA 03.09.2021

Sekretariát

USMERNENIE k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 (s výnimkou Fortuna ligy) účinné od 16.8.2021 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Upozorňuje:

Kluby pôsobiace v regionálnej súťaži U15/U13 BFZ, že v zmysle platného SP a RS BFZ bod 5.1, za kategóriu U13 môže nastúpiť prípravkár len vo vekovej úrovni U11 s platným ostaršením.

Schvaľuje:

U19

1.kolo PŠC Pezinok – SDM Domino “B” 1. 9. o 12:30

7.kolo SDM Domino “B” – FC Ružinov Bratislava 18. 9. o 10:00

U17 A

4.kolo ŠK Vrakuňa Bratislava – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 11. 9. o 11:00

U17 B

4.kolo SDM Domino „B“ – FC Rohožník 11. 9. o 10:00

5.kolo NŠK 1922 Bratislava – SDM Domino „B“ 19. 9. o 13:00

Nariaďuje odohrať:

U19

13.kolo PŠC Pezinok – MŠK Kráľová pri Senci 30. 10. o 14:00

U17 A

11.kolo PŠC Pezinok – OFK Dunajská Lužná 31. 10. o 14:00

U17 B

5.kolo FC Rohožník – FK Lamač Bratislava „B“ 19. 9. o 10:00

7.kolo FC Rohožník – FK Inter Bratislava „B“ 3. 10. o 10:00

11.kolo FC Rohožník – MFK Záhorská Bystrica 30. 10. o 11:45

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava 6. 11. o 10:00

13.kolo FC Rohožník – SDM Domino „B“ 13. 11. o 10:00

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Samuel Gazda (ŠK Bernolákovo)
 • Dávid Lenčeš (MFK Záhorská Bystrica)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U33: Richard Krč 1328838 ( OFK Dunajská Lužná  SD3R U19 )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptou, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.8.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U34: Jakub Buchel 1308729 (FC Žolík Malacky, lll. liga), od 30.8.2021.

U35: Michal Ondríšek 1234449 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 30.8.2021.

U36: Martin Juraško 1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, lll. liga),od 29.8.2021.

U37: Zdeno Šipoš 1378384 (FC Ružinov Bratislava, MD3R B), od 30.8.2021.

U38: Matej Hulík 1384490 (NŠK 1922 Bratislava, MŽ-U13), od 29.8.2021.

U39: Alexej Mády 1344353 (NŠK 1922 Bratislava, MD3R B), od 2.9.2021.

U40: Martin Janeček 1387635 (TJ Jarovce, MD3R B), od 2.9.2021.Po vylúčení odmietol opustiť lavičku náhradníkov a hrubo urazil rozhodcov stretnutia. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP. Disciplinárna sankcia začne plynúť v deň nasledujúci po vykonaní disciplinárnej sankcii uloženej v zmysle čl. 37.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U41: SDM DOMINO, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za neskoré nahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 3. kola lV. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U42: ŠK Tomašov, lll. Liga  Dostavil sa klubový ISSF manager p Erik László, ktorý vysvetlil registráciu nových hráčov v klube a zároveň sa ospravedlnil za zadané nepravdivé údaje v ISSF pri registrácii. Za porušenie predpisu a zadanie nepravdivých údajov pri registrácii štyroch hráčov, podľa čl. 64/1e DP ukladá klubu ŠK Tomašov DS – finančnú pokutu 200.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U43: Erik László 1200527 (ŠK Tomašov, ISSF manager). Za zadanie nepravdivých údajov pri registrácii hráčov v ISSF, podľa čl. 64/1e DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 mesiace s podmienečným odkladom do 30.06.2022, podľa čl. 64/2 DP, od 3.09.2021.

U44: Roman Ševčík 1196713 FK Slovan Most pri Bratislave. Na základe podnetu klubu predvoláva si na svoje zasadnutie hráča Romana Ševčíka dňa 9.09.2021 o 16,00 hodine v sídle BFZ.

U45: TJ Jarovce, MD3R B. Na základe Zápisu rozhodcu zo stretnutia 14. kola FC IMAS – TJ Jarovce, MD3R B, žiada klub TJ Jarovce o stanovisko a predloženie spôsobu vysporiadania škody – rozbité dvere na šatni hostí, po stretnutí do 7.09.2021.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 9.09.2021 v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Opakovane upozorňuje rozhodcov, že dôvody udelenia OT členom realizačných tímov je nutné uvádzať v zázname rozhodcu.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Hudy – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi D (v zázname R);

P.Pati Nagy – nesprávny popis priestupku hráča, ktorému bola udelená OT-ČK;

M.Ďurčo a P. Martinkovič – chýbajú mená vedúcich družstiev bez ďalšieho zdôvodnenia;

R. Šafárik – nie je uvedený žiadny lekár ani zdravotník jedného ani druhého družstva (!), kto potom nahlásil zranenie hráča a potvrdil pravdepodobnú diagnózu?

Pozýva na zasadnutie dňa 10.9.2021 Š. Tramitu, R. Mikuleckého, A. Hájka a M. Lala.

Ospravedlnenia: Šafárik 18.9., 25.9.; Truchlý 12.-24.9.; Hájek 11.9.; Pavlík R. 18.9. (do 14.00).

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že vyžrebovanie stretnutí je zverejnené aj s presnými časmi na futbalnet.sk.

Začiatok všetkých vyššie uvedených súťaží je 4.9.2021

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupínje zverejnené na futbalnet.sk.

Termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže PMC a PMD

T1: 18. – 19.9.2021

    T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

    T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021 zaslali na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja, miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

c/ súťaž U9 PMC – nahlásené termíny organizovania turnajov

Skup.A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV A – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FA Lafranconi – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FKP Bratislava – T4 30.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

NŠK 1922 A – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

MFK Záhorská Bystrica – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T1 18.9. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Rača – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Vajnory – T3 17.10. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

NŠK 1922 B – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko )

Lokomotíva DNV B – T3 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC-Žolík Malacky A – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Gajary – T3 16.10. od 10.00 hod.

F/ FC-Žolík Malacky B – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T4 31.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ ŠK Plavecký Štvrtok – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok – T1 18.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Svätý Jur – T2 3.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

FC Slovan Častá – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I / SFC Kalinkovo – T1 18.9. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

OFK Dunajská Lužná – T2 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

FC ŠTK 1914 Šamorín – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka A – T4 30.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

J / SFC Kalinkovo B – T1 18.9. ( čas upresní )

ŠKO Miloslavov – T2 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Hamuliakovo – T3 16.10. ( čas upresní )

TJ Rovinka B – T4 30.10. od 13.45 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Bernolákovo – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Slovan Ivanka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

ŠK Nová Dedinka – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

d/ súťaž U8 PMD – nahlásené termíny organizovania turnajov

Skup. A/ FC Petržalka – T1 19.9. od 14.00 hod. ( 4 ihriská )

FKM Karlová Ves – T4 30.10. od 9.00 hod. ( 4 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka B – T2 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

MFK Záhorská Bystrica – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FKP Bratislava – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka A – T2 3.10. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Rača – T3 17.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka – T4 30.10. od 8.40 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Záhoran Kostolište – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS B – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F / FK Studienka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Závod – T2 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC/Žolík Malacky – T3 17.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H / ŠK Svätý Jur – T2 2.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

PŠC Pezinok B – T3 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FK Sološnica – T2 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T3 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS A – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ PŠC Pezinok A – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ Atletiko Zálesie – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

OFK Dunajská Lužná – T3 16.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

SFC Kalinkovo B – T4 31.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Nová Dedinka – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

K/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

TJ Malinovo – T2 2.10. ( čas upresní – 2 ihriská )

FC ŠTK 1914 Šamorín – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Slovan Ivanka – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec A – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

ŠK Bernolákovo – T3 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

SFC Kalinkovo A – T4 31.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

e/ zmena hracieho času

PRMA: FC-Žolík Malacky B – sobota 13.00 hod.

f/ zmeny

PMA3 – 3.kolo: SDM Domino C – FKM DNV B, 18.9. o 9.30 hod. SDM Domino poplatok 20,- €

PRPK – 3.kolo: Vištuk – Častá, 18.9. o 10.00 hod. TJ Slovan Vištuk poplatok 20,- €

PRPK – 5.kolo: Vištuk – Modra, 2.10. o 10.00 hod.

PRPK – 7.kolo: Vištuk – Doľany, 16.10. o 10.00 hod.

PRPK – 9.kolo: Vištuk – PŠC Pezinok B, 30.10. o 10.00 hod.

Trenersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Organizátor:                        Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia:                 UEFA GC 2021/BA2

Miesto školenia:                Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax)

Termín školenia:                03.10.2021 – 28.11.2021 + záverečné skúšky 10.-11.12.2021    (po dohode s účastníkmi)

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 kontaktná forma 03.10. nedeľa 09:00 – 15:00 Bratislava
B2 kontaktná forma 13.10. streda 16:30 – 19:30 Bratislava
B3 kontaktná forma 23.10. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B4 on-line 02.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 04.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B5 on-line 09.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 11.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B6 on-line 16.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 18.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava EAV
B7 on-line 25.11. štvrtok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 27.11. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B8 kontaktná forma 28.11. nedeľa 09:00 – 16:00 Bratislava

 

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja.

Poplatok za školenie:       130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov:             min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:                           

Len elektronickou formou do 25.09.2021, online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

na KCZ regionálneho výberu BFZ U14 dňa 8.9.2021, ihrisko Pankúchová (TJ+PZ FC Petržalka U15)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (13): GRAMBLIČKA Daniel, BOTKA Šimon, RICHTER Nikolas, BARNÁŠ Tobias, MATEÁŠ Maxim, TOPLANSKÝ Timotej, NOVÁK Maroš, LUKÁČEK Dávid, JENČUŠ Martin, RAJČAN Filip, ŠALKOVIČ Lukáš, TREPLAN Branislav, JAKUBEC Jakub

FC Petržalka (5): HORVÁTH Peter, KIANIČKA Matúš, STRNISKO Dávid, MELIA Alex, KOVÁCZ Sameer

FKM Karlova Ves (3): KRAĽOVIČ Adam, VÍG Jakub, KASANA Fedor

FK Inter Bratislava (3): ADÁMIK Nicolas, TÓTH Maximilián, DZUBA Dávid

SDM Domino (2): STADNIČÁR Peter, PECSUK Dominik

SK Rapid Wien (1): OŽVOLD Svetozár

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (3): BARTOŇ Bruno, BOBOVSKÝ Samuel, MAŤO Sebastian

FC Petržalka (2): GUBANČOK David, ŠOLTÝS Tadeáš

ŠK Slovan Bratislava (2): CHUDÝ Ivan, ROŽŇAI Dávid

SDM Domino (2): ÁRVAI Ladislav, MICHALÍK Jakub

FK Inter Bratislava (1): MORTREUX Oliver

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS, Peter BALÁŽ

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 08.09.2021 o 09:30 hod. – ihrisko Pankúchová (ZŠ Pankúchová 4, Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 16:15 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                             na regionálny turnaj SFZ PPT U14 v Poprade 7-8.9.2021

Hráči:

MŠK Senec (5): ŠUŠLA Enzo, POMŠAHÁR Oliver, TUŽINSKÝ Milan, POÓR Patrik, SEDLÁK Marko

NŠK 1922 Bratislava (4):  HROMÁDKA Matej, ŠOOŠ Marián, HUKEL Matej, SENECHKIN Danil    

PŠC Pezinok (3): BÚCI Tomáš, NAGY Samuel, ŠARMÍR Gabriel

FK Slovan Ivanka p.D. (2): WALZER Dávid, LUŽA Marek

FK Rača (1): KALATA Lukáš 

ŠK Vrakuňa (1): ELSAKA Adam

FK Dúbravka (1): OLAH Branislav

ŠK Nová Dedinka (1): HAVLÍČEK Ján

FC IMAS (1): MLYNKA Martin

ŠK Bernolákovo (1): DORNAI Lukáš

Náhradníci:

FK Dúbravka (2): GLUCH Patrik, RADOCHA Matej

ŠK Vrakuňa (1): GRETSCH Jakub

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Kevin ABSOLON, Marek MESÁROŠ

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou NEGATÍVNY VÝSLEDOK TESTU, informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 07.09.2021 o 06:15 hod. – štadión Pasienky, vchod OC VIVO (Trnavská 3011/33C, 831 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude v stredu 8.9.2021 cca o 20:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: K. Absolon – 0905 678 091.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2007)
na regionálny turnaj SFZ PPT U15 v Poprade 7-8.9.2021

Hráči:

MŠK Senec (6):  VITÁLOŠ Alex, BOGNÁR Peter, KAKAŠ Patrik, MAGYAR Samuel, HORNÍK Daniel, ŠEBO Daniel

FC IMAS (5): BENKOVSKÝ Lucas, ZEMAN Erik, FOLTÝN Samuel, TOMAN Miroslav, SIROTA Bruno

NŠK 1922 Bratislava (3): KYSELA Šimon, LANDSMEER Matúš, LEŽOVIČ Denis

TJ Rovinka (2): ŠÍN Martin, HABÁŇ Samuel

FK Slovan Ivanka p. Dunaji (1): SALKOVIČ Norbert

FK Rača (1): BRŇÁK Jakub

TJ Jarovce (1): VAŠÍČEK Martin

PŠC Pezinok (1): ŠRAMOTA Adam

Náhradníci:

FK Slovan Ivanka p. Dunaji (3): SMRIGA Fabián, MIHÁLIK Bruno

ŠK Tomášov (1): KOZICS Oliver

FK Rača (1): KADLEČÍK Martin

MŠK Senec (1): CHMÚRA Tomáš                                

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Marek PORVAZNÍK, Martin KADLEČÍK

Vedúci: Lukáš GALOVIČ

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou NEGATÍVNY VÝSLEDOK TESTU, informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 07.09.2021 o 06:15 hod. – štadión Pasienky, vchod OC VIVO (Trnavská 3011/33C, 831 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude v stredu 8.9.2021 cca o 20:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Porvazník  – 0903 641 544.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
06.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
08.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
09.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13
15.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
23.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.9 ZO DŇA 27.08.2021

Sekretariát

USMERNENIE k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 (s výnimkou Fortuna ligy) účinné od 16.8.2021 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

U17 A

2.kolo OFK Dunajská Lužná – PŠC Pezinok 28. 8. o 12:30

14.kolo OFK Dunajská Lužná – FC Slovan Modra 1. 9. o 13:30

14.koloŠK Vrakuňa – TJ Družstevník Blatné 1. 9. o 13:30

14.kolo FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 14. kolo 1.9.2021 o 10:00 v Pezinku a 5. kolo 19.9.2021 o 14:00 v Rači.

U17 B

14.kolo MŠK Iskra Petržalka – FC Ružinov Bratislava 1. 9. o 10:00

14.kolo FC IMAS – TJ Jarovce Bratislava 1. 9. o 13:00

14.kolo FK Inter Bratislava „B“ – MFK Záhorská Bystrica 1. 9. o 14:00 (HP Drieňová)

Nariaďuje odohrať:

U19

13.kolo FK Rača Bratislava – FC Ružinov Bratislava 30. 10. o 11:00

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky 13. 11. o 10:30

U17 A

11.kolo FK Rača Bratislava – TJ Malinovo 30. 10. o 14:00

U17 B

1.kolo U17 NŠK 1922 Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 22.9. o 16:30

Odstupuje na DK:

SDM Domino (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 3. kola do 48 hodín).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Erik Zeman (FC IMAS)
 • Samuel Foltýn (FC IMAS)
 • Jakub Madleňák (OFK Dunajská Lužná)
 • Samuel Sidivar (FK Vajnory)
 • Dávid Gergeľ (TJ Jarovce Bratislava)
 • Mário Dubský (ŠK Vrakuňa Bratislava)
 • Matúš Viglaský (FC Ružinov Bratislava)
 • Marcel Šlez (FC Ružinov Bratislava)
 • Lucian Rigo (FC Ružinov Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČKDisciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U18: Stanislav Lapin 1230373 ( PŠC Pezinok  III. liga )  vylúčený za sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22.8.2021.

U19: Rastislav Srnánek 1249853 ( PŠC Pezinok  III. liga )  vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.8.2021.

U20: Samuel Hegyi 1301970 ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji  III. liga )  vylúčený za udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu a po udelení ČK odhodil dres na HP. Podľa čl. 49/1b,2b a 45/1e DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, od 22.8.2021.

U21: Nicolas Leginus 1310394 ( ŠK Tomašov  III. liga )  vylúčený za sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22.8.2021.

U22: Samuel Polčič 1303898 ( PŠC Pezinok  III. liga ).   Na základe podnetu delegáta zväzu v správe DZ, stanoviska KR BFZ a vlastných zistení, za surovú hru – podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu ohrozujúc jeho zdravie a bezpečnosť, počas stretnutia 3. kola PŠC Pezinok – ŠK Tomašov, podľa čl. 46/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22.8.2021.

U23: Adam Oravec 1369001 ( FC Ružinov Bratislava  II. Liga SŽ-U15 )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti hraním rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.8.2021.

U24: Sergey Danyukov 1418569 ( SDM Domino  IV. Liga )   vylúčený za surovú hru – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera nadmernou silou pred PÚ v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 22.8.2021.

U25: Tomáš Schwarz 1361470 ( FC Slovan Modra  MD3R B U17 )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.8.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U26: Jakub Hitmar 1286081 (TJ Záhoran Kostolište, lV. liga), od 23.8.2021.

U27: Tomáš Zajíc 1141613 (TJ Záhoran Kostolište, lV. liga), od 23.8.2021.

U28: Martin Štefunko 1231627 (TJ Rovinka, lll. liga). Po udelení 2ŽK a ČK sa správal nešportovo, demonštratívne zahodil tejpovacie pásky a sadol si na lavičku náhradníkov. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 37/3 a 45/1e,2 DP, od 23.8.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U29: TJ Záhoran Jakubov, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK a vyjadrenia klubu, ktorý neoznámil technické problémy s nahrávaním video záznamu riadiacemu orgánu v stanovenej lehote, za neskoré nahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 2. kola lV. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U30: ŠK Nová Dedinka, lll. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za HNS diváka (použitie pyrotechniky – zapálená dymovnica )  pred stretnutím 3. kola ŠK Nová Dedinka – FK Inter Bratislava, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U31: ŠK Tomašov, lll. Liga  Na základe podnetu vedúceho sekretára BFZ ohľadom registrácie hráčov, začína disciplinárne konanie voči klubu a predvoláva si na svoje zasadnutie klubového ISSF managera  p. Erika Lászlóa a štatutárneho zástupcu klubu ŠK Tomašov, dňa 2.09.2021 o 16,00 hodine, ktoré bude v budove BFZ.

U32:Berie na vedomie podnet klubu FK Slovan Most pri Bratislave doručený e-mailom dňa 24.8.2021 a pokračuje v šetrení veci.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 2.09.2021 v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Upozorňuje rozhodcov, že chybný popis priestupkov napomínaných hráčov v zápisoch o stretnutí (aj keď si ho R dodatočne uvedomí) nie je vo všeobecnosti dôvodom na otváranie zápisov.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – v popise priestupku napomenutých hráčov majú byť použité iba formulácie v súlade s PF (výraz „vzájomná konfrontácia“ v nich nie je);

D.Kožuch – 3-krát nesprávny (zmätočný) popis priestupkov napomenutých hráčov;

B.Parilák – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi D (v zázname R);

M.Brody – chýbajú vedúci družstiev, resp. zdôvodnenie ich neprítomnosti, resp. kto danú funkciu vykonával; chýba vyjadrenie k neprítomnosti zdravotníka na stretnutí;

P.Pati Nagy – konfrontácia v stretnutiach mládeže je povinná.

Ospravedlnenia: Čižmár 21.8.; Tramita 1.-2.9.; Kachnič 9.-11.9.; Szakáll 4.9., 18.9.; Slezák 6.-11.9.

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že vyžrebovanie stretnutí je zverejnené aj s presnými časmi na futbalnet.sk. Začiatok všetkých vyššie uvedených súťaží je 4.9.2021

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk.

Termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže PMC a PMD

T1: 18. – 19.9.2021

    T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

    T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021 zaslali na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja, miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

c/ súťaž U9 PMC – nahlásené termíny organizovania turnajov

Skup.A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV A – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FA Lafranconi – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FKP Bratislava – T4 30.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T1 18.9. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Rača – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

Lokomotíva DNV B – T3 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC/Žolík Malacky A – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ FC/Žolík Malacky B – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T4 31.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ ŠK Plavecký Štvrtok – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok – T1 18.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Svätý Jur – T2 3.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

FC Slovan Častá – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I / OFK Dunajská Lužná – T2 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka A – T4 30.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

J / SFC Kalinkovo B – T1 18.9. ( čas upresní )

ŠKO Miloslavov – T2 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Hamuliakovo – T3 16.10. ( čas upresní )

TJ Rovinka B – T4 30.10. od 13.45 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Bernolákovo – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Slovan Ivanka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

d/ súťaž U8 PMD – nahlásené termíny organizovania turnajov

Skup. A/ FC Petržalka – T1 19.9. od 14.00 hod. ( 4 ihriská )

FKM Karlová Ves – T4 30.10. od 9.00 hod. ( 4 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka B – T2 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FKP Bratislava – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka A – T2 3.10. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Rača – T3 17.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka – T4 30.10. od 8.40 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Záhoran Kostolište – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS B – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F / ŠK Závod – T2 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC/Žolík Malacky – T3 17.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H / ŠK Svätý Jur – T2 2.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

G/ FK Sološnica – T2 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T3 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS A – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ Atletiko Zálesie – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

OFK Dunajská Lužná – T3 16.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Nová Dedinka – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

K/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

TJ Malinovo – T2 2.10. ( čas upresní – 2 ihriská )

FK Slovan Ivanka – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec A – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

ŠK Bernolákovo – T3 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

e/ zmena hracieho času

PRMA: FC/Žolík Malacky B – sobota 13.00 hod.

f/ zmeny

PRMA – 1.kolo: Rohožník – Lozorno, 5.9. o 10.00 hod. FC Rohožník poplatok 20.- €

PMA1, PMB1 – 3.kolo: FK Rača – FK Vajnory, 15.9. o 9.00 hod. ( HP FK Rača )

PMA3 – 2.kolo: SDM Domino B – MFK Rusovce B, 12.9. o 16.30 hod.

SDM Domino poplatok 20.- €

Trenersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

na KZ dňa 2.9.2021 o 16:30 NŠK, pred RT SFZ PPT U14 v Poprade 7-8.9.2021

Hráči:

FK Dúbravka (3): OLAH Branislav, GLUCH Patrik, RADOCHA Matej

NŠK 1922 Bratislava (4):  HROMÁDKA Matej, ŠOOŠ Marián, HUKEL Matej, SENECHKIN Danil    

FK Rača (2): LUKNÁR Daniel, KALATA Lukáš 

ŠK Vrakuňa (2): GRETSCH Jakub, ELSAKA Adam

MŠK Iskra Petržalka (1): LOPÚ Adam

FKM Devínska N.V. (3): LAMPART Oliver, NANIŠTA Jakub, MAXIÁN Matej

PŠC Pezinok (5): BÚCI Tomáš, NAGY Samuel, ROLNÝ Michal, ŠARMÍR Gabriel, MORAVEC Marcel

MŠK Senec (5): ŠUŠLA Enzo, POMŠAHÁR Oliver, TUŽINSKÝ Milan, POÓR Patrik, SEDLÁK Marko

ŠK Nová Dedinka (1): HAVLÍČEK Ján

FC IMAS (1): MLYNKA Martin

FK Slovan Ivanka p.D. (2): WALZER Dávid, LUŽA Marek

ŠK Bernolákovo (1): DORNAI Lukáš

RT :   

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Kevin ABSOLON, Marek MESÁROŠ

Lekár: František ŽÁK

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 02.09.2021 o 16:00 hod. – ihrisko NŠK 1922 Bratislava (Tomášikova 12444, 831 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca o 18:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: K. Absolon – 0905 678 091.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2007)

na KZ dňa 2.9.2021 o 16:30 Svätý Jur, pred RT SFZ PPT U15 v Poprade 7-8.9.2021

Hráči:

FK Rača (4):  BRINZA Adam, BRŇÁK Jakub, NEUPAUER Dávid, KADLEČÍK Martin

MŠK Senec (8): CHMURA Tomáš, VITÁLOŠ Alex, BOGNÁR Peter, ŠEBO Daniel, KAKAŠ Patrik, JAVORSKÝ Šimon, MAGYAR Samuel, HORNÍK Dominik

NŠK 1922 Bratislava (4): ĎURÁK Lukáš, KYSELA Šimon, DÚBRAVKA Jakub, LANDSMEER Matúš

FK Slovan Ivanka p. D. (4): SMRIGA Fabián, SALKOVIČ Norbert, KOCHAN Jakub, MIHÁLIK Bruno

FC IMAS (6): BENKOVSKÝ Lucas, SIROTA Bruno, ZEMAN Erik, FOLTÝN Samuel, SIROTA Bruno, TOMAS Miroslav

ŠK Tomášov (1): KOZICS Oliver

TJ Rovinka (2): ŠÍN Martin, HABÁŇ Samuel

TJ Jarovce (1): VAŠÍČEK Martin

ŠK Svätý Jur (1): PODSKOČ Patrik

FK Vajnory (1): PÁL Patrik

PŠC Pezinok (3): TYKO Jakub, ŠRAMOTA Adam, SULAN Matúš                        

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Marek PORVAZNÍK, Martin KADLEČÍK

Vedúci: Jakub ROJKO

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 02.09.2021 o 16:00 hod. – ihrisko Svätý Jur (Športová 497/1, 900 21 Svätý Jur). Ukončenie zrazu bude cca o 18:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Porvazník  – 0903 641 544.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
02.09.2021 KZ U14 (TJ, NŠK) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U14
02.09.2021 KZ U15 (TJ, Svätý Jur) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U15
06.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
09.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
23.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.8 ZO DŇA 20.08.2021

Sekretariát

USMERNENIE k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 (s výnimkou Fortuna ligy) účinné od 16.8.2021 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

III. liga

4.kolo MŠK Senec – PŠC Pezinok dňa 27.8. o 18:00 (HP UT NTC Senec)

6.kolo SFC Kalinkovo – ŠK Vrakuňa Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 6. kolo na ihrisku vo Vrakuni 11.9.2021 o 16:30 a 21. kolo 24.4.2022 o 17:00 v Kalinkove.

IV.liga

5.kolo FKM Karlova Ves – FK Lamač Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 5. kolo na ihrisku v Lamači 4.9.2021 o 16:30 a 22. kolo 17.4.2022 o 17:00 v Zohore.

U19

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací čas domácich stretnutí na (NEDEĽA 10:00) pre družstvo ŠK Bernolákovo v súťaži U19 BFZ.

U17

14.kolo FK Lamač Bratislava – FC Rohožník dňa 1.9. o 13:30

U15/U13

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací čas domácich stretnutí na (SOBOTA U15 10:00 / U13 12:00) pre družstvo FKP Bratislava v súťažiach U15/U13 BFZ.

Nariaďuje odohrať:

IV.liga

7.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – OŠK Slovenský Grob dňa 18.9. o 16:00

9.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – TJ Slovan Vištuk dňa 2.10. o 15:30

Odstupuje na DK:

TJ Záhoran Jakubov (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – Ustanovenia k organizácii stretnutí (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 2. kola do 48 hodín).

Kontumuje:

S4BA 1.kolo CFK Pezinok Cajla  – TJ Veľké Leváre v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 52 písm. j). V zmysle SP čl. 11 ods. 3 platí výsledok dosiahnutý v stretnutí (4:1).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adrián Královič (OŠK Slovenský Grob)
 • Marián Boldiš (ŠK Vrakuňa Bratislava)
 • Boris Polák (TJ Veľké Leváre)
 • Samuel Feneš (ŠK Bernolákovo)
 • Matúš Beňo (ŠK Bernolákovo)
 • Michael Rothbauer (ŠK Vrakuňa Bratislava)
 • Matej Kemeník (FK Vajnory)
 • Richard Mazanec (MFK Záhorská Bystrica)
 • Dominik Brezovský (MFK Záhorská Bystrica)
 • Filip Vytřísal (MFK Záhorská Bystrica)
 • Samuel Hanúsek (OFK Dunajská Lužná)
 • Maxim Štrajt (OFK Dunajská Lužná)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U15: Lukáš  Beňo 1326441 ( OFK D. Lužná  III. liga SD – U19 )  vylúčený za surovú hru – udretie súpera nadmernou silou do ramena v neprerušenej hre, podľa    čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutie, podľa    čl. 46/2a DP, od 15.8.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U16: Adam Hilek 1303551 (FKM Karlova Ves, lV. liga), od 16.8.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U17: SFC Kalinkovo, lll. Liga.  Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuprataná kabína rozhodcov- špinavá podlaha)    v stretnutí 2. kola lll. Ligy seniorov SFC Kalinkovo – MFK Rusovce, podľa čl. 64/1a DP  ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť odstrániť zistené nedostatky do najbližšieho domáceho stretnutia.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 26.08.2021 v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Pati Nagy – chýba vyjadrenie k neuvedeniu vedúceho družstva H.

Ospravedlnenia: Bogdáň 28.-29.8.; Hudy 1.-5.9.; Szakáll 1.9., 11.-12.9., 15.9., 26.9.; Štepanovský 1.9.

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia,  dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že vyžrebovanie stretnutí je zverejnené aj s presnými časmi na futbalnet.sk .

Začiatok všetkých vyššie uvedených súťaží je 4.9.2021.

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk.

termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže

T1: 18. – 19.9.2021

T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021 zaslali na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja, miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

c/ súťaž U9 PMC – nahlásené termíny organizovania turnajov

A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV A – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FA Lafranconi – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

  Lokomotíva DNV B – T3 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko )

    E/ TJ Záhoran Jakubov – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

    F/ FC Rohožník – T4 31.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

    H/ PŠC Pezinok – T1 18.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

    CH/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

     I / TJ Rovinka A – T4 30.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

     J / TJ Rovinka B – T4 30.10. od 13.45 hod. ( 2 ihriská )

    K/  ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Bernolákovo – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

    L/ FK Slovan Ivanka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

    M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

d/ súťaž U8 PMD – nahlásené termíny organizovania turnajov

A/ FC Petržalka – T1 19.9. od 14.00 hod. ( 4 ihriská )

     B/ FK Lamač – T1 18.9. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka B – T2 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

      D/ FK Dúbravka A – T2 3.10. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka – T4 30.10. od 8.40 hod. ( 2 ihriská )

      E/ TJ Záhoran Jakubov – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

  TJ Záhoran Kostolište – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS B – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F / ŠK Závod – T2 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

      G/ FK Sološnica – T2 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T3 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS A – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

      J/ ŠK Nová Dedinka – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

      K/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

          TJ Malinovo – T2 2.10. ( čas upresní – 2 ihriská )

FK Slovan Ivanka – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

 L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

          MŠK Senec A – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

ŠK Bernolákovo – T3 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

e/ schválené zmeny – súťaže  PMA1, PMB1 ( dvojičky )

      2.kolo: Ch.Grob – Jarovce, 11.9. o 9.30 hod. ( súbežne obidve )

11.kolo: Jarovce – Ch.Grob, 9.4. o 9.30 hod. ( súbežne obidve )

f/ zmena hracieho času

PMA1, PMB1 : FKP Bratislava – sobota 15.30 hod.

g/ súťaž U11 PRPK – odhlásenie družstva

KM oznamuje účastníkom uvedenej súťaže, že OFC 014 Vinosady odhlásil družstvo zo súťaže. OFC 014 Vinosady poriadková pokuta 200,- €. Už vyžrebovaná súťaž bola v ISSF vymazaná a počas víkendu bude prežrebovaná s počtom 10 účastníkov.

Trenersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ SEMINÁRE TRÉNEROV

TÚ SFZ v spolupráci s TMK Bratislavského futbalového zväzu spolu s klubmi TJ Záhoran Jakubov, SFC Kalinkovo, OŠK Láb a PŠC PEZINOK organizuje praktické semináre trénerov futbalu v termíne:

24.08.2021, utorok – seminár OŠK Láb.
Zameranie: Individuálna pozornosť na TE-TA prevedenie herných činností počas tréningu PRÍPRAVIEK.

26.08.2021, štvrtok – seminár PŠC Pezinok.
Zameranie: Individuálna a skupinová pozornosť na TE-TA prevedenia herných činností počas tréningu ŽIAKOV.

31.08.2021, utorok – seminár SFC Kalinkovo.
Zameranie: Individuálna pozornosť na TE-TA prevedenie herných činností počas tréningu PRÍPRAVIEK.

02.09.2021, štvrtok – seminár TJ Záhoran Jakubov.
Zameranie: Individuálna a skupinová pozornosť na TE-TA prevedenia herných činností počas tréningu ŽIAKOV.

Semináre sú určené pre trénerov prípravky a žiakov prioritne s UEFA Grassroots C a UEFA B licenciou a môžu slúžiť na predĺženie licencie. Rozsah každého seminára je 5 hodín.

Informácie ohľadom poplatku a spôsobu platby, o prednášajúcich lektorov, ako aj programu a priebehu seminárov nájdete na stránke https://futbalsfz.sk, SFZ – TRÉNERI – KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE.

Záväznú vyplnenú prihlášku (na stránke https://www.futbalbfz.sk, Trénerská sekcia) je potrebné zaslať na e-mail: tmkbfz@gmail.com do termínu určený programe pri každom seminári.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

 na PZ regionálneho výberu BFZ U14 – FKM Karlova Ves U15 dňa 25.8.2021 v Lamači.

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (7): CHUDÝ Ivan, ROŽŇAI Dávid, RICHTER Nikolas, BARNÁŠ Tobias, MATEÁŠ Maxim, TOPLANSKÝ Timotej, NOVÁK Maroš

FC Petržalka (6):  STRAKA Nino, HORVÁTH Peter, ŠOLTÝS Tadeáš, PROKOPEC Matúš, KIANIČKA Matúš, GUBANČOK Dávid

SDM Domino (3): MICHALÍK Jakub, STADNIČÁR Peter, PECSUK Dominik

FKM Karlova Ves (2): KOLLÁR Leo, KRAĽOVIČ Adam

FK Inter Bratislava (2): ADÁMIK Nicolas, TÓTH Maximilián

MŠK Senec (1): POMŠAHÁR Oliver

SK Rapid Wiener (1): OŽVOLD Svetozár                    

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS, Peter BALÁŽ

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj, hygienické potreby

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 25.08.2021 o 08:45 hod. – ihrisko Lamač (Na barine    84103 Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 12:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

na PZ regionálneho výberu BFZ U14 – FK Inter Bratislava U15 dňa 25.8.2021 na Drieňovej

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (6): FÉDER Marcus, BOTKA Šimon, JENČUŠ Martin, RAJČAN Filip, LUKÁČEK Dávid, ŠALKOVIČ Lukáš

FKM Karlova Ves (4): VÍG Jakub, KASANA Fedor, BARTOŇ Bruno, BOBOVSKÝ Samuel

FC Petržalka (3):  CHROMEK Sven, STRNISKO Dávid, MELIA Alex

FK Inter Bratislava (3): DZUBA Dávid, MORTREUX Oliver, REDENKOVIČ Andrej

SDM Domino (2): ÁRVAI Ladislav, GAJDOŠÍK Andrej

PŠC Pezinok (2): NAGY Samuel, BÚCI Tomáš

MŠK Senec (1): POÓR Patrik                

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS, Peter BALÁŽ

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj, hygienické potreby

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 25.08.2021 o 13:45 hod. – ihrisko Drieňová (Drieňová 11/A, Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 17:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
August:
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
02.09.2021 KZ U14 (TJ) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U14
02.09.2021 KZ U15 (TJ) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U15
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.7 ZO DŇA 13.08.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje AKTUÁLNE PODMIENKY  organizácie súťažných stretnutí podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 233/2021 v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 236/2021  platné od 31.7.2021 (pri tomto usmernení sa vychádza z toho, že v období od 9.8.2021 do 15.8.2021 sú všetky okresy v SR zelené v stupni Monitoring z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID.

1.PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ NIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test NEVYŽADUJE,
 • nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov,
 • zákaz konzumácie jedál a nápojov.

2.PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ 2. FUTBALOVEJ LIGY

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je 50% celkovej kapacity priestoru na sedenie,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • priestor pre divákov rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test nevyžaduje,
 • organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby osobné údaje zničiť,
 • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,
 • zákaz konzumácie jedla a nápojov.

Ďalšie podmienky organizácie športových podujatí sú predmetom úpravy vyhlášky  a ich plnenie podmienok kontroluje organizátor, ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Upozorňuje:

mládežnícke FK na dodržiavanie čl. 28 SP, za správny výstroj hráča zodpovedá hlavný tréner a vedúci družstva. V stretnutí mládeže musí mať hráč bezpečnú športovú obuv primeranú povrchu hracej plochy. Používanie kopačiek s kolíkmi je na umelej tráve zakázané.

Schvaľuje:

III. liga

2.kolo MŠK Senec – ŠK Nová Dedinka dňa 13.8. o 18:00 (HP UT NTC Senec)

4.kolo FK Rača Bratislava – FK Slovan Most pri Bratislave dňa 28.8. o 10:00

U19

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací čas domácich stretnutí na (NEDEĽA 12:00) pre družstvo SDM Domino “B” v súťaži U19 BFZ.

U17

2.kolo FC Rohožník – MFK Záhorská Bystrica odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 2. kolo na ihrisku v Záhorskej Bystrici 28.8.2021 o 12:30 a 11. kolo 30.10.2021 o 14:30 v Malackách.

U15/U13

1.kolo ŠK Vrakuňa Bratislava – MŠK Iskra Petržalka dňa 25.8. (STREDA) o 14:15 U13 / 16:00 U15

Nariaďuje odohrať:

U19

6.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – MŠK Kráľová pri Senci dňa 12.9. o 14:30

9.kolo FC IMAS – FC Ružinov Bratislava dňa 2.10. o 15:30

11.kolo FC IMAS – FC – Žolík Malacky dňa 16.10. o 15:30

U17 

3.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – OFK Dunajská Lužná dňa 4.9. o 13:00

5.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – TJ Malinovo dňa 18.9. o 13:00

U17 B

9.kolo FC IMAS – FK Inter Bratislava “B” dňa 17.10. o 12:30

10.kolo FC IMAS – MŠK Iskra Petržalka dňa 24.10. o 9:00

12.kolo FC IMAS – FC Ružinov Bratislava dňa 7.11. o 9:00

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Matej Terlanda (PŠC Pezinok)
 • Matej Matula (ŠK Bernolákovo)
 • Eduard Hržič (ŠK Bernolákovo)
 • Jakub Lukáč (ŠK Bernolákovo)
 • Patrik Pál (FK Vajnory)
 • Dominik Pál (FK Vajnory)
 • Fabián Smriga (FK Slovan Ivanka pri Dunaji)
 • Samuel Čavoš (FK Slovan Ivanka pri Dunaji)
 • Martin Farkaš (NŠK 1922 Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U10: András Šándor 1296058 (ŠK Tomášov, lll. liga), od 9.8.2021.

U11: Marek Malík 1242304 ŠK (Závod, lV. liga ), od 9.8.2021.

U12: Samuel Valúch 1306059 (TJ Záhoran Kostolište, IV. liga), od 9.8.2021.

U13: Roman Matovič 1295105 (FK Vajnory, IV. liga), od 9.8.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U14: ŠK Báhoň, lll. Liga.  Na základe odhlásenia sa družstva zo súťaže lll. Liga BFZ seniori po zaevidovaní prihlášky v ISSF systéme a schválení komisiou ŠTK BFZ ukladá DS – finančnú pokutu 1000.-€, podľa čl. 64/1a,b a 5 DP v spojení s čl. 3/6 RS BFZ.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 19.08.2021 o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie skončilo dňom 15.07.2021

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

 1. Hudy – neuvedený vedúci družstva H, chýba zdôvodnenie, prípadne uvedenie osoby, ktorá túto funkciu vykonávala.

Ospravedlnenia: Ježík 15.-18.8., 3.-10.9. (5.9. popoludní k dispozícii); Krčová 22.8.; Tanglmayer 19.-21.8.; Valko 22.8., 29.8.; Bohun 27.-29.8.; Foltín 13.-14.8.; Fischer 28.8.; Henček 21.-28.8.; Kachnič 8.8. k dispozícii; Mydlárik 3.-20.9.; Pavlík R. 26.-29.8.

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že vyžrebovanie stretnutí je zverejnené aj s presnými časmi na futbalnet.sk.

Začiatok všetkých vyššie uvedených súťaží je 4.9.2021

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupínje zverejnené na futbalnet.sk.

Termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže PMC a PMD

T1: 18. – 19.9.2021

    T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

    T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021 zaslali na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja, miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

c/ súťaž U9 PMC – nahlásené termíny organizovania turnajov

A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

K/  ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Bernolákovo – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

    L/ MŠK Senec B – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

d/ súťaž U8 PMD – nahlásené termíny organizovania turnajov

B/ FK Dúbravka B – T2 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

      D/ FK Dúbravka A – T2 3.10. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

      E/ FC IMAS B – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

      G/ FC IMAS A – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ MŠK Senec B – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

  L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

          MŠK Senec A – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

          ŠK Bernolákovo – T3 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

e/ schválené zmeny – súťaže  PMA1, PMB1 ( dvojičky )

1.kolo: D.Lužná – Ivanka, 15.9. o 11.00 – 9.30 hod.

3.kolo: D.Lužná – Malinovo, 18.9. o 15.30 – 14.00 hod.

      6.kolo: D.Lužná – SFA, 9.10. o 15.30 – 14.00 hod.

      8.kolo: D.Lužná – Bernolákovo, 24.10. o 10.30 – 10.30 hod.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ na základe skutočnosti, že FK prihlásené do regionálnych mládežníckych súťaží (III. liga starší a mladší dorast,II. L starší a mladší žiaci) nepredložili mená trénerov do požadovaného termínu budú odstupené na DK BFZ na doriešenie.

Starší dorast :

FK Kráľová pri Senci, FK Rača,

Mladší dorast:

FC Ružinov, ŠK Vrakuňa, SFK Slovan Modra, FK Vajnory, FK Rača, TJ Jarovce, FK Lamač, TJ Malinovo, TJ Blatné, RK Rohožník, FK Inter „B“,

Starší a mladší žiaci:

ŠK Vrakuňa, Slovan Modra, FK Rača, MFK Rusovce, FC Ružinov, TJ Jarovce.

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ SEMINÁRE TRÉNEROV

TÚ SFZ v spolupráci s TMK Bratislavského futbalového zväzu spolu s klubmi TJ Záhoran Jakubov, SFC Kalinkovo, OŠK Láb a PŠC PEZINOK organizuje praktické semináre trénerov futbalu v termíne:

24.08.2021, utorok – seminár OŠK Láb.
Zameranie: Individuálna pozornosť na TE-TA prevedenie herných činností počas tréningu PRÍPRAVIEK.

26.08.2021, štvrtok – seminár PŠC Pezinok.
Zameranie: Individuálna a skupinová pozornosť na TE-TA prevedenia herných činností počas tréningu ŽIAKOV.

31.08.2021, utorok – seminár SFC Kalinkovo.
Zameranie: Individuálna pozornosť na TE-TA prevedenie herných činností počas tréningu PRÍPRAVIEK.

02.09.2021, štvrtok – seminár TJ Záhoran Jakubov.
Zameranie: Individuálna a skupinová pozornosť na TE-TA prevedenia herných činností počas tréningu ŽIAKOV.

Semináre sú určené pre trénerov prípravky a žiakov prioritne s UEFA Grassroots C a UEFA B licenciou a môžu slúžiť na predĺženie licencie. Rozsah každého seminára je 5 hodín.

Informácie ohľadom poplatku a spôsobu platby, o prednášajúcich lektorov, ako aj programu a priebehu seminárov nájdete na stránke https://futbalsfz.sk, SFZ – TRÉNERI – KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE.

Záväznú vyplnenú prihlášku (na stránke https://www.futbalbfz.sk, Trénerská sekcia) je potrebné zaslať na e-mail: tmkbfz@gmail.com do termínu určený programe pri každom seminári.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2007)

na Regionálny turnaj SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa v Košiciach (14-18.8.2021)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): Dávid BALOG, Lukáš ČERVENKA, Šimon POLAKOVIČ, Pavol LEMBAK, Dominik BALOG, Lucas NÉMETH, Patrik HORVÁTH, Šimon RÚSEK, Peter HOLOCSY, Adam CANOLLI, Adam ŠVEC, Márk LENGYEL

FC Petržalka (6):  Axel BARILLA, Ján BRNULA, Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN

FKM Karlova Ves (2): Alex KOTÚČEK, Jakub KUCHAR

SDM Domino (1): Kristián HÚSKA

AKA Burgenland (1): Šimon VLNA

Náhradníci:

FC Petržalka (4): Jakub KREMSKÝ, Šimon MELO, Adam ĎURDÍK, Maxim MESZÁR

ŠK Slovan Bratislava (3): Bálint KIRETH, Marko BACHNA, Oliver ĎURÍK

FKM Karlova Ves (1): Oskar OLLE

FC IMAS (1): Erik ZEMAN

SDM Domino (1): Samuel ŠKRINIAR

RT :

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Michal POLČIC, Ján HULLMAN, Maroš SKOVAJSA

Technický vedúci: Maroš SKOVAJSA

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou NEGATÍVNY VÝSLEDOK COVID TESTU, informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (kopačky – lisované, šrubované, aj na UT), hygienické potreby

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 14.08.2021 o 06:15 hod. – štadión Pasienky vchod od OC VIVO (Trnavská 3011/33C, 831 04 Bratislava) Ukončenie zrazu bude v stredu 18.08.2021 cca o 20:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčok výberu BFZ WU-15 (nar. po 1.1.2007)

na  turnaj Kouba cup 16.8. – 19.8.2021 Třebíč

Hráčky:

FC Petržalka (3): Paula ZUZKÁČOVÁ, Zuzana SLOVÍKOVÁ, Dominika SCHMIDTHOVÁ

OFK Dunajská Lužná (3): Lenka POLGÁROVÁ, Mária RIGOVÁ, Terezka TURKOVIČOVÁ

ŠKO Miloslavov (2): Linda SNOPKOVÁ, Viktoria RIEGEL

FK Slovan Ivanka p.D. (1):  Vera HANDLOVSKÁ

Scorpions Bratislava (1): Simona VACULOVÁ

ŠK Nová Dedinka (1): Diana IVANOVÁ

FKM Karlova Ves (1): Zuzana GLÉZLOVÁ

FK Scorpions (1): Dominika BLAŽEKOVÁ

NŠK Bratislava 1922 (1): Lea KOZUBOVÁ

FK Dúbravka (1): Michaela MELIŠOVÁ

FC Rohožník (1): Laura MÚČKOVÁ

ŠK Slovan Bratislava (1):  Dominika GONDOVÁ

FKP Dúbravka (1): Ivana SORBYOVÁ

RT :

Vedúci tréner : Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri : Ivana BALAŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DABAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti, resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu: ivana.balazikova@gmail.com alebo telefonicky 0915 518 616. Neospravedlnená účasť hráčky na zraze bude riešená v zmysle znenia príslušných ustanovení DK.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
August:
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
16-19.08.2021 MT Kouba Cup WU 15 Česká republika BFZ WU15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14

September:

07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.6 ZO DŇA 06.08.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje AKTUÁLNE PODMIENKY  organizácie súťažných stretnutí podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 233/2021 v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 236/2021  platné od 31.7.2021

(pri tomto usmernení sa vychádza z toho, že v období od 2.8.2021 do 8.8.2021 sú všetky okresy v SR zelené v stupni Monitoring z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID.

1.PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ NIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test NEVYŽADUJE,
 • nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov,
 • zákaz konzumácie jedál a nápojov.

2.PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ 2. FUTBALOVEJ LIGY

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je 50% celkovej kapacity priestoru na sedenie,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • priestor pre divákov rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test nevyžaduje,
 • organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby osobné údaje zničiť,
 • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,
 • zákaz konzumácie jedla a nápojov.

Ďalšie podmienky organizácie športových podujatí sú predmetom úpravy vyhlášky  a ich plnenie podmienok kontroluje organizátor, ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Berie na vedomie odhlásenie sa družstva ŠK Báhoň zo súťaže III. liga seniori, podané prostredníctvom ISSF dňa 30. 7. 2021.

Na základe schválenia VV BFZ bolo do súťaže S3BA zaradené družstvo ŠK Vrakuňa Bratislava “A”, ktoré nahradilo vo vyžrebovaní odhlásené družstvo ŠK Báhoň. Rovnako bolo do súťaže S4BA zaradené družstvo TJ Slovan Vištuk, ktoré nahradilo vo vyžrebovaní súťaže S4BA družstvo ŠK Vrakuňa Bratislava “A”.

ŠTK BFZ v zmysle článku 9.7. RS BFZ schvaľuje HP s umelým trávnatým povrchom na súťažný ročník 2021/2022:

HP UT (Budatínska 61, Bratislava-Petržalka) pre družstvá U15/U13 MŠK Iskra Petržalka.

Upozorňuje:

Družstvo TJ Rovinka (S3BA) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Dunajskej Lužnej.

Družstvo FC Rohožník (U17) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Zámockom parku v Malackách.

Družstvo FC Inter Bratislava “B” (U17) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Bratislave (Drieňová ulica).

Schvaľuje:

IV. liga

11.kolo NŠK 1922 Bratislava – TJ Čunovo odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 11. kolo na ihrisku v Čunove 17.10.2021 o 15:00 a 28. kolo 21.5.2021 o 13:30 v Bratislave-Novom Meste.

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací deň domácich stretnutí na (SOBOTA UHČ) pre družstvo TJ Slovan Vištuk v súťaži S4BA.

U19

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací čas domácich stretnutí na (NEDEĽA 09:00) pre družstvo NŠK 1922 Bratislava v súťažiach U19 BFZ.

2.kolo FC IMAS – ŠK Bernolákovo dňa 13.8. o 17:00 (HP UT Stupava)

7.kolo OFK Dunajská Lužná – NŠK 1922 Bratislava dňa 19.9. o 13:30

11.kolo OFK Dunajská Lužná – PŠC Pezinok dňa 17.10. o 12:30

13.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 30.10. o 10:00

U17

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací deň domácich stretnutí na (SOBOTA UHČ) pre družstvo FK Inter Bratislava „B“ v súťaži U17 BFZ – HP Drieňová ul. Bratislava.

10.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Vajnory dňa 24.10. o 14:00

7.kolo OFK Dunajská Lužná – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 2.10. o 13:00

U15/U13

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací deň a čas domácich stretnutí na (NEDEĽA U15 10:00 / U13 11:45) pre družstvo NŠK 1922 Bratislava v súťažiach U15/U13 BFZ.

10.kolo MŠK Senec – PŠC Pezinok dňa 23.10. o 14:15/16:15

14.kolo MŠK Senec – FK Rača Bratislava dňa 02.04.2022 o 14:15/16:15

20.kolo MŠK Senec – FC – Žolík Malacky dňa 7.5.2022 o 14:15/16:15

22.kolo MŠK Senec – ŠK Bernolákovo dňa 21.5.2022 o 14:15/16:15

Schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl.28 ods. 4:

 • FK Lamač U17 a FKP Dúbravka U17

Odstupuje na DK:

ŠK Báhoň za odhlásenie sa družstva zo súťaže III. liga BFZ seniori po zaevidovaní prihlášky v ISSF systéme a schválení komisiou ŠTK.

Disciplinárna komisia

U8: Mário Ďurica  1173805 ((OŠK Láb, lV. liga BFZ),). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U.č.221) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40.-€, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U9: Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022,s výnimkou DS uvedených v U3.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie skončilo dňom 15.07.2021

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Ospravedlnenia: Ďurčo 13.-15.8., 19.-22.8., 16.-19.9.; Bláha 14.-22.8.; Martinkovič 15.-29.8.; Harajbič do prihlásenia; Uram 21.-22.8.; Ralbovský 16.-20.8.; Szakáll 21.8.; Tramita do 19.8.; Cvengroš 28.8., 4.-5.9.; Polakovič 14.8., 17.-22.8.; Pavlík R. 11.-15.9.

Komisia mládeže

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev je zverejnené na

futbalnet.sk. Vyžrebovanie stretnutí bude zverejnené postupne v priebehu

nasledujúceho týždňa.

Začiatok všetkých vyššie uvedených súťaží je 4.9.2021

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupín

je zverejnené na futbalnet.sk.

termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže

T1: 18. – 19.9.2021

T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na

vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021

zaslali na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopafutbalsfz.sk

nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja,

miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú

osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu:

 • Mládežnícke súťaže (mladší dorast U17,starší a mladší žiaci II. liga) – do 12.08.2021.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

TMK BFZ na základe skutočnosti, že FK prihlásené do regionálnych mládežníckych súťaží (III. liga starší dorat U19 ,) nepredložili mená trénerov do požadovaného termínu 05.08.2021, odstupuje tieto na doriešenie DK BFZ

Starší dorast U 19:

FC Ružinov, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FK Kráľová pri Senci, PSČ Pezinok,  FK Rača Bratislava

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2007)

na KCZ dňa 11.8.2021 (tréning + PZ FC Petržalka U16) v Dunajskej Lužnej

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Dávid BALOG, Lukáš ČERVENKA, Šimon POLAKOVIČ, Pavol LEMBAK, Dominik BALOG, Lucas NÉMETH, Patrik HORVÁTH, Šimon RÚSEK, Peter HOLOCSY, Adam CANOLLI, Adam ŠVEC

FC Petržalka (8):  Axel BARILLA, Ján BRNULA, Šimon MELO, Adam ĎURDÍK, Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN

SDM Domino (3): Kristián HÚSKA, Márk LENGYEL, Samuel ŠKRINIAR

FKM Karlova Ves (2): Alex KOTÚČEK, Jakub KUCHÁR

AKA Burgenland (1): Šimon VLNA

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (3): Bálint KIRETH, Marko BACHNA, Oliver ĎURÍK

FC Petržalka (1): Jakub KREMSKÝ

FKM Karlova Ves (1): Oskar OLLE

FC IMAS (1): Erik ZEMAN

RT :

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Michal POLČIC, Ján HULLMAN, Peter MOKRÝ

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 11.08.2021 o 09:00 hod. – OFK Dunajská Lužná (Športová 749, 900 42 Dunajská Lužná) Ukončenie zrazu bude cca o 16:15 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

na KCZ dňa 12.8.2021 (tréning + modelovaný zápas) na ihrisku SDM Domino

Hráči:

SDM Domino (7): Jakub VOŠTINÁR, Filip BLAŽEK, David SZIKORA, Ondrej BODORÍK, Šimon TOMIŠČÁK, Gael ZAPPE, Slavomír BUJNA

FK Inter Bratislava (7): Jakub FICKO, Richard FEKETE, Timotej GÁLIK, Tomáš ŠIMEK, Samuel VRÁNA, Matej POKUS, Denis OLÁH

FKM Karlova Ves (6): Ondrej ADAMEC, Adam ZÁLEŽÁK, Tomáš LAUKO, Ryan POKORNÝ, Matúš STRAKA, Adam BALÁŽ

NŠK 1922 Bratislava (4): Khang Nguyen TRAC, Robert VALČEK, Oliver ŠOOŠ, Denis ARTIM

MŠK Senec (4): Martin STRAPÁČ, René ŠVENDA, Samuel KOPČEK, Marko KNUT

PŠC Pezinok (3): Daniel SLIMÁK, Oliver DIAN, Michal MIŠKERÍK

FK Rača (2): Jaroslav ČERVINKA, Lukáš ČERVINKA

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Matej KOVAČIČ

Náhradníci:

PŠC Pezinok (1): Dávid DOMINIK

FK Inter Bratislava (1): Norbert ČAJKOVIČ

MŠK Senec (1): Leo ALGAYER

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Jakub MLYNÁRIK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Patrik LIPNICKÝ, Lukáš STRELKA, Radko KOHÚT

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 12.08.2021 o 09:30 hod. – ihrisko SDM Domino (Nerudova 8300, 821 04 Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 15:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Lipnický  – 0908 705 008.

N O M I N Á C I A hráčok výberu BFZ WU-15 (nar. po 1.1.2007)

na KZ 9.8.2021 o 15:00 Dunajská Lužná a PZ 11.8.2021 Žarnovica

Hráčky:

ŠK Slovan Bratislava (3): Lola GIBEJOVÁ, Dominika GONDOVÁ, Zuzana MIŠKOVIČOVÁ

OFK Dunajská Lužná (3): Lenka POLGÁROVÁ, Mária RIGOVÁ, Terezka TURKOVIČOVÁ

ŠKO Miloslavov (2): Viktoria RIEGEL, Linda SNOPKOVÁ

FK Inter Bratislava (2): Dáša MARKOVIČOVÁ, Petra VRBOVÁ

FK Slovan Ivanka p.D. (1):  Vera HANDLOVSKÁ

TJ Rovinka (1): Sofia HORVÁTHOVÁ

FKM Karlova Ves (1): Zuzana GLÉZLOVÁ

FC Rohožník (1): Laura MÚČKOVÁ

SDM Domino (1): Eva PÁLKOVÁ

FK Scorpions (1): Dominika BLAŽEKOVÁ

Scorpions Bratislava (1): Simona VACULOVÁ

ŠK Nová Dedinka (1): Diana IVANOVÁ

FK Dúbravka (1): Michaela MELIŠOVÁ

FKP Dúbravka (1): Ivana SORBYOVÁ

RT :

Vedúci tréner : Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri : Ivana BALAŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DABAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti, resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu: ivana.balazikova@gmail.com alebo telefonicky 0915 518 616. Neospravedlnená účasť hráčky na zraze bude riešená v zmysle znenia príslušných ustanovení DK .

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ FK Inter Bratislava U16) s hráčmi FA BFZ U15
09.08.2021 KZ WU15 (TJ) Dunajská Lužná BFZ WU15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 PZ WU 15 Žarnovica BFZ WU15
12.08.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) mimo hráčov FA BFZ U13
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
16-19.08.2021 MT Kouba Cup WU 15 Česká republika BFZ WU15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 ZO DŇA 30.07.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje AKTUÁLNE PODMIENKY  organizácie súťažných stretnutí podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 233/2021 v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 236/2021  platné od 31.7.2021

(pri tomto usmernení sa vychádza z toho, že od pondelka 19.7.2021 sú všetky okresy v SR zelené v stupni Monitoring z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID – 19 a hlavné zmeny oproti pôvodnej vyhláške č. 223/2021 sú vyznačené červeným)

1.PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ NIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test NEVYŽADUJE,
 • nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov,
 • zákaz konzumácie jedál a nápojov.

2.PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ 2. FUTBALOVEJ LIGY

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je 50% celkovej kapacity priestoru na sedenie,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • priestor pre divákov rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test nevyžaduje,
 • organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby osobné údaje zničiť,
 • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,
 • zákaz konzumácie jedla a nápojov.

Ďalšie podmienky organizácie športových podujatí sú predmetom úpravy vyhlášky  a ich plnenie podmienok kontroluje organizátor, ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK , ktoré boli zaradené do súťaží pre súťažný ročník 2021/2022 a ešte  si nevyzdvihli lopty, že si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu alebo po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom. Platba za lopty bude všetkým zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Berie na vedomie správu o odstránení nedostatkov infraštruktúry štadióna FK Jablonové.

Schvaľuje dohodu o striedavom štarte hráčov v zmysle SP čl. 20 a 21

FC Rohožník (2.liga SFZ) – FK Jablonové (IV. liga BFZ)

Schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl.28 ods. 4:

 • FK Dúbravka U19 a Lokomotíva DNV U19
 • FC – Žolík Malacky a FK Studienka
 • FC Rohožník – FC – Žolík Malacky

Vyžrebovanie súťaží BFZ je zverejnené na portáli futbalnet.sk

Upozorňuje:

Družstvo TJ Rovinka (S3BA) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Dunajskej Lužnej.

Družstvo FC Rohožník (U17) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Zámockom parku v Malackách.

Družstvo FC Inter Bratislava “B” (U17) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Bratislave (Drieňová ulica).

Schvaľuje:

MŠK Senec – ŠTK BFZ v zmysle článku 9.7. RS BFZ schvaľuje HP s umelým trávnatým povrchom (NTC Senec) pre súťaže U15/U13 BFZ na súťažný ročník 2021/2022.

IV. liga

4.kolo TJ Záhoran Jakubov – OŠK Láb 28.8. o 17:00

8.kolo OŠK Slovenský Grob – ŠK Závod odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 8. kolo na ihrisku v Závode 26.9.2021 o 16:00 a 25. kolo 5.5.2021 o 17:30 v Slovenskom Grobe.

9.kolo ŠK Svätý Jur – TJ Čunovo odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 9. kolo na ihrisku v Čunove 3.10.2021 o 15:30 a 26. kolo 7.5.2021 o 17:00 vo Svätom Jure.

10.kolo FK Vajnory – OŠK Láb odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 10. kolo na ihrisku v Lábe 9.10.2021 o 15:30 a 27. kolo 15.5.2021 o 17:00 vo Vajnoroch.

U19

3.kolo OFK Dunajská Lužná – SDM Domino B dňa 21.8. o 10:00

5.kolo OFK Dunajská Lužná – FC IMAS dňa 5.9. o 14:00

Disciplinárna komisia

U5: Roman Konečný  1282441 (ŠK Tomašov, lll. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U.č.219) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 50.-€, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U6: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.   V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU“ a doručiť v stanovenej lehote disciplinárnej komisii cez ISSF.

U7: Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022, s výnimkou DS uvedených v U3.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie skončilo dňom 15.07.2021

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bola poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Ospravedlnenia: Vašš 7.8.; Pavlíková 6.-8.8.; Ralbovský 14.8, 15.8. (do 12.00); Pavlík R. 7.8., 14.8., 12.9.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu:

 • Mládežnícke súťaže (starší dorast U19 ), – do 5.08.2021.
 • Mládežnícke súťaže (mladší dorast U17,starší a mladší žiaci II. liga) – do 12.08.2021.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2007)

na PZ BFZ U15 – SDM Domino U16 dňa 4.8.2021 o 10:00

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (7): Dávid BALOG, Alex VEĽKÝ, Marko BACHNA, Pavol LEMBAK, Artur HABA, Lucas NÉMETH, Patrik HORVÁTH

FKM Karlova Ves (4): Arsenij REZNIČENKO, Oskar OLLE, Alex KOTÚČEK, Jakub KUCHÁR

FC Petržalka (3):  Axel BARILLA, Ján BRNULA, Maxim MESZÁR

FK Inter Bratislava (3): Benjamin SALAJ, Filip ONDRUŠ, Adam KOZÁR

FC IMAS (1):  Erik ZEMAN

AKA Burgenland (1): Šimon VLNA

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (1):  Noel VARGA

FK Inter Bratislava (1): Jakub KARUL

SDM Domino (1):  Šimon HINZELLER

NŠK 1922 Bratislava (1): Martin RIGO

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Ján HULLMAN, Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Každý hráč donesie na zraz vypísané vyhlásenie zákonného zástupcu a bezinfekčnosť (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 04.08.2021 o 08:30 hod. – areál SDM Domino (Okružná 13 821 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca o 12:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2007)

na PZ BFZ U15 – FK Inter Bratislava U16 dňa 4.8.2021 o 15:30

Hráči:

FC Petržalka (7): Šimon MELO, Tomáš BUČURIČ, Martin HLAVATÝ, Adam ĎURDÍK, Nicolas SAGAN, Jakub KUSALÍK, Adam MOZOLA

ŠK Slovan Bratislava (6): Dominik BALOG, Adam ŠVEC, Peter HOLOCSY, Bálint KIRETH, Šimon POLAKOVIČ, Šimon RÚSEK

SDM Domino (4): Kristián HÚSKA, Márk LENGYEL, Samuel BUZA, Samuel ŠKRINIAR

FKM Karlova Ves (1): Daniel KISS

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (1):  Noel VARGA

FK Inter Bratislava (1): Jakub KARUL

SDM Domino (1):  Šimon HINZELLER

NŠK 1922 Bratislava (1): Martin RIGO

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Ján HULLMAN, Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Každý hráč donesie na zraz vypísané vyhlásenie zákonného zástupcu a bezinfekčnosť (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 04.08.2021 o 14:00 hod. – areál FK Inter Bratislava  (Drieňová 11/A 821 03 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca o 17:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ FK Inter Bratislava U16) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
12.08.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) mimo hráčov FA BFZ U13
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
16-19.8.2021 Kouba cup 2021 dievčatá ( ČR Třebíč) BFZ WU15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 ZO DŇA 16.07.2021

Sekretariát

Z dôvodu výroby identifikačných kariet pre členov realizačného tímu žiada  všetkých zástupcov FK III. a IV. ligy BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 o nahlásenie hlavného trénera v kategórii seniorov do termínu 25.07.2021.

Upozorňuje všetkých na povinnosť vygenerovať si a uhradiť faktúru za členský príspevok člena SFZ v ISSF systéme. V prípade neuhradeného členského príspevku člena SFZ nebude možné vykonávať úkony v ISSF systéme.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK , ktoré boli zaradené do súťaží pre súťažný ročník 2021/2022, že lopty pre majstrovské stretnutia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu alebo po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom. Platba za lopty bude všetkým zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

 • Oficiálnu loptu pre stretnutia III. a IV. Ligy BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 ADIDAS TIRO PRO

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v dňoch 20-22.7.2021 je na služobnej ceste v Českej republike. V čase jeho neprítomnosti ho bude zastupovať sekretárka BFZ p. Jana Škreková.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ oznamuje, že na základe schválenia VV BFZ sa 18. miesto v súťaži S4BA v súťažnom ročníku 2021/2022 doplní víťazom kvalifikačného stretnutia o postup do IV. ligy BFZ TJ Slovan Vištuk – NŠK 1922 Bratislava, ktoré sa uskutoční v zmysle bodu 13 RS BFZ na neutrálnom ihrisku v Novej Dedinke dňa 21. 7. 2021 o 17:30. Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a SP. Ak nebude možné po skončení kvalifikačného stretnutia určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5-minútovej prestávke o 2×15 minút so zmenou strán. Ak sa stretnutie skončí aj po predĺžení nerozhodne, rozhodnú o víťazovi kopy na bránu zo značky pokutového kopu, ktoré sa vykonajú podľa platných Pravidiel futbalu.

Vyžrebovanie súťaží BFZ je zverejnené na portáli futbalnet.sk , okrem súťaže IV. Liga BFZ, ktoré bude zverejnené po odohratí kvalifikačného stretnutia o postup do IV. Ligy BFZ.

Schvaľuje dohodu o striedavom štarte hráčov v zmysle SP čl. 20 a 21

FC Rohožník (2.liga SFZ) – FK Jablonové ( IV. liga BFZ)

Schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl.28 ods. 4:

 • FK Dúbravka U19 a Lokomotíva DNV U19
 • FC – Žolík Malacky a FK Studienka

Disciplinárna komisia

U1: Tomáš Raschmann  1182514 (ŠK Nová Dedinka). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U.č.220) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40.-€, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U2: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.   V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU“ a doručiť v stanovenej lehote disciplinárnej komisii cez ISSF.

U3: Na základe rozhodnutia VV BFZ zo dňa 06.07.2021, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2020/2021, v prípade hráčov a členov realizačných tímov mládežníckych súťaží, s poukazom na rozhodnutie VV BFZ o predčasnom ukončení všetkých súťaží mládeže riadených BFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.

U4: Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022, s výnimkou DS uvedených v U3.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie skončilo dňom 15.07.2021

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si dovoľujem osloviť Vás s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov BFZ, aby si v ISSF vygenerovali a následne uhradili členské člena SFZ na súťažný ročník 2021/2022. Uhradené členské je jednou z podmienok aktívneho statusu člena SFZ a bez tohto kroku by nebolo možné robiť nominácie na stretnutia.

Oznamuje TL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022, ktorú schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha,Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, PeterPatiNagy,Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko,Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bude poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Ospravedlnenia: Tramita do 6.8.; Polák k dispozícii od 6.7.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2005)

na medzinárodný turnaj Memoriál Františka Harašty 20-22.7.2021 v Českej Republike

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Ivan HORVÁT, Martin HOMOLA, Martin POLNIŠ, Michal HREHA, Nino MARCELLI, Andy MASARYK, Jaroslav ŠALKOVIČ, Tomáš MARUŠIN, Maximilián MARKO, Milan REHUŠ, Zoran IVANICS

FC Petržalka (7):  Timotej SLUKA, Matúš GULA, Dávid BORDÁČ, Gabriel TÓTH, Richard CSÉMY, Viktor VLČÁK, Matúš KAROVIČ

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (5): Davyd FESYUK, Tomáš BALKO, Richard SLOVÁK, Gabriel SIKORJAK, Mário RENKO

FK Inter Bratislava (2): Martin MIKITA, Jakub DRLIČIAK

FKM Karlova Ves (2): Jonáš ZICHÁČEK, David KOCIAN

SDM Domino (1): Anton LORENC

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Ľubomír KORDANIČ, Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, OP/CP, NEGATÍVNY VÝSLEDOK ANTIGÉNOVÉHO TESTU

Každý hráč donesie na zraz vypísané vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 20.07.2021 o 08:00 hod  – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 2724/11, 821 05 Bratislava) .Ukončenie zrazu bude vo štvrtok cca o 15:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Ľ. Kordanič  –0908 555 956.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 09.07.2021

Sekretariát

Upozorňuje všetkých na povinnosť vygenerovať si a uhradiť faktúru za členský príspevok člena SFZ v ISSF systéme. V prípade neuhradeného členského príspevku člena SFZ nebude možné vykonávať úkony v ISSF systéme.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK , ktoré boli zaradené do súťaží pre súťažný ročník 2021/2022, že lopty pre majstrovské stretnutia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu alebo po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom. Platba za lopty bude všetkým zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil:

 • Zrušenie disciplinárnych sankcií, uložených DK BFZ v súťažiach U17,U15 a U13, ktoré boli v súťažnom ročníku 2020/2021 anulované
 • Zaradenie družstiev do súťaži BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 ( zverejnené v sekcii ŠTK BFZ
 • NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ( zverejnené v sekcii KR a D)
 • Program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

 • Oficiálnu loptu pre stretnutia III. a IV. Ligy BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 ADIDAS TIRO PRO

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Kvalifikačné stretnutie o doplnenie IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 TJ Slovan Vištuk – NŠK 1922 Bratislava sa uskutoční dňa 21.07.2021 ( STREDA) o 17:30 hod. na štadióne ŠK Nová Dedinka. Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a SP. Ak nebude možné po skončení kvalifikačného stretnutia určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5-minútovej prestávke o 2×15 minút so zmenou strán. Ak sa stretnutie skončí aj po predĺžení nerozhodne, rozhodnú o víťazovi kopy na bránu zo značky pokutového kopu, ktoré sa vykonajú podľa platných Pravidiel futbalu.

zaradenie do súťaží BFZ , schválené VV BFZ na zasadnutí 6. 7. 2021

III. liga Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

IV. liga Bratislava

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

ŠTK BFZ oznamuje, že na základe schválenia VV BFZ sa 18. miesto v súťaži S4BA v súťažnom ročníku 2021/2022 doplní víťazom kvalifikačného stretnutia o postup do IV. ligy BFZ, ktoré sa uskutoční v zmysle bodu 13 RS BFZ na neutrálnom ihrisku v Novej Dedinke dňa 21. 7. 2021 o 17:30. Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a SP. Ak nebude možné po skončení kvalifikačného stretnutia určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5-minútovej prestávke o 2×15 minút so zmenou strán. Ak sa stretnutie skončí aj po predĺžení nerozhodne, rozhodnú o víťazovi kopy na bránu zo značky pokutového kopu, ktoré sa vykonajú podľa platných Pravidiel futbalu.

III. liga SD BFZ (U19)

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

FC IMAS

Herný formát súťaže U19: 2. kolovo D-V + dve nadstavbové skupiny o postup a o zotrvanie, tiež 2. kolovo D-V.

III. liga MD BFZ (U17)

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

Herný formát súťaže U17: družstvá budú rozdelené do dvoch skupín 10 a 9, 2. kolovo D-V + dve nadstavbové skupiny o víťaza a o umiestnenie, tiež 2. kolovo D-V.   

II.liga SŽ/MŽ BFZ (U15/U13)

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec B

MŠK Iskra Petržalka

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si dovoľujem osloviť Vás s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

 Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

 (2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov BFZ, aby si v ISSF vygenerovali a následne uhradili členské člena SFZ na súťažný ročník 2021/2022. Uhradené členské je jednou z podmienok aktívneho statusu člena SFZ a bez tohto kroku nebude možné robiť nominácie na stretnutia.

Oznamuje TL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022, ktorú schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha,Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, PeterPatiNagy,Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko,Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bude poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Ospravedlnenia: Štepanovský 21.-28.7.; Ježík 16.-25.7., 5.-8.8.; Szakáll 24.-25.7., 7.-8.8.; 14.8., 22.8., 28.8.; Farkaš R. 16.7.-1.8.

Trénersko – metodická komisia

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.1 ZO DŇA 02.07.2021

Sekretariát

Upozorňuje všetkých na povinnosť vygenerovať si a uhradiť faktúru za členský príspevok člena SFZ v ISSF systéme. V prípade neuhradeného členského príspevku člena SFZ nebude možné vykonávať úkony v ISSF systéme.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ vyžrebovala predkolo  Slovnaft Cupu 2021/2022

Predkolo 25.7.2021 o 17:30 hod.

ŠK Lozorno – OŠK Láb

FC Malacky – Lokomotíva D.N.Ves

FK Karpaty Limbach – ŠK Tomášov

FC Slovan častá – ŠK Svätý Jur

Slovan Viničné – ŠK Vrakuňa

MŠK Králová pri Senci – MŠK Senec

FK Danubia Veľký Biel – ŠK Nová Dedinka

FC Slovan Modra – PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava – OFK D. Lužná

TJ Jarovce – FK Inter Bratislava

SDM Domino – FK Rača Bratislava

Disciplinárna komisia

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU” a doručiť v stanovenej lehote komisii cez ISSF. Finančné pokuty sú nasledovné:

III. liga = 50.- €,  lV. liga = 40.-€,  dorast = 20.-€  a  žiaci = 0.-€.

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

VV SFZ schválil novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ. Nájdete v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si dovoľujem osloviť Vás s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

 Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

 (2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov BFZ, aby si v ISSF vygenerovali a následne uhradili členské člena SFZ na súťažný ročník 2021/2022. Uhradené členské je jednou z podmienok aktívneho statusu člena SFZ.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bude poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2005)
na celodenný kontrolný zraz dňa 7.7.2021 (TJ+PZ) Akadémia ŠK Slovan Bratislava

Hráči:

FK Inter Bratislava (7): Michal BAZELIDES, Jakub DRLIČIAK, Henrich TÓTH, Tomáš PETROVAJ, Richard CSÉMY, Martin MIKITA, Matúš RATICA

FC Petržalka (3):  Timotej SLUKA, Matúš GULA, Tomáš SCHMIDT

SDM Domino (3): Matúš KAROVIČ, Anton LORENC, Richard KOLLER

MŠK Senec (2): Adam BALOGH, Timotej TURÁNI

FKM Karlova Ves (1): Jonáš ZICHÁČEK

FK Lamač (1): Michal HUDEC

FK Rača (1): Viktor VLČÁK

ŠK Svätý Jur (1): David BORDÁČ

PŠC Pezinok (1): Jakub RICHTÁRIK

Náhradníci:

FK Rača (2): Adam TAUFER, Filip ŠTEPANOVSKÝ

MŠK Senec (2): Ján GLASA, Adrián SIPOS

PŠC Pezinok (1): Denis MARKOVIČ

FK Inter Bratislava (1): René FÉDER

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ľubomír KORDANIČ, Marek PORVAZNÍK

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: Dušan ŠVEHLÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!

Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 07.07.2021 o 08:30 hod  – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 2724/11, 821 05 Bratislava) .Ukončenie zrazu bude cca o 18:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer  –0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
07.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ ŠK Slovan Bratislava U16) – Pasienky/Rapid bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.45 ZO DŇA 18.06.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 17.05.2021( Paragraf k športovým podujatiam platný od 15.05.2021)  a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje, že prostredníctvom ISSF systému bol všetkým členom SFZ zaslaný list prezidenta SFZ. Nájdete ho TU

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 08.06.2021 schválil novelizovaný súťažný poriadok SFZ.Nájdete ho v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

ŠTK oznamuje zástupcom FK III. a IV. Ligy BFZ, že termín podania prihlášok do Slovnaft cupu je do 20.6.2021 do 23:59 hod.  

ŠTK oznamuje, že termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre nový súťažný ročník je od 14.06.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. v kategórii mladšieho dorastu, žiakov a prípraviek, do súťaží seniorov a staršieho dorastu je stanovený termín od 20.06.2021 do 30.06.2021 do 23:59 hod. Prihlášky je potrebné podať výlučne prostredníctvom elektronickej prihlášky ISSF systému vo všetkých vekových kategóriách.

ŠTK oznamuje, že v súťažnom ročníku 2021/2022 môžu v jednotlivých kategóriách  štartovať hráči:

SD U19 : narodení po 1.1.2003 a mladší

MD U17 – narodení po 1.1.2005 a mladší

SŽ U15 – narodení po 1.1.2007 a mladší

MŽ U13 – narodení po 1.1.2009 a mladší

Žiačky WU 15 – narodené po 1.1.2007 a mladšie

Predbežný termín začiatku súťaží je naplánovaný na 7-8.8.2021.

Schvaľuje:

III. liga

15.kolo OŠK Dunajská Lužná – MŠK Senec 20.6. o 17:00

Odstupuje na DK:

SFC Kalinkovo a ŠK Báhoň za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS BFZ (nenahratie videozáznamu zo stretnutí 14. kola S3BA do 48 hodín po skončení stretnutia).

Kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP:

stretnutie 14. kola IV. ligy ŠK Závod – OŠK Slovenský Grob. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu ŠK Závod tri body a aktívne skóre 3:0. OŠK Slovenský Grob bude v zmysle bodu 3.5 RS BFZ do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta 300 €.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Samuel Šutta (PŠC Pezinok)
 • Andrej Mušák (PŠC Pezinok)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.213: Martin Turcár 1253383 (ŠK Svätý Jur, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou, podľa 46/1a DP.DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP,     od 14.06.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.214: András Šándor  1296058 (ŠK Tomášov, S3BA), od 14.06.2021.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.215: Andrej Dźubák  1147971 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 14.06.2021.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 24.06.2021 o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

VV SFZ schválil novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ. Nájdete v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

D.Bláha – nesprávny popis priestupku pri udelení OT-ČK (v zmysle PF nie je zmarenie možnosti dosiahnutia gólu hrubým nešportovým správaním);

E.Bogdáň – nesprávny (nedostatočný) popis priestupku na udelenie OT-ŽK (je nutné špecifikovať, čím bol prejavený nedostatok rešpektu k hre);

M.Kardelis – chýba meno lekára, resp. zdôvodnenie jeho neúčasti, resp. vysvetlenie, ako bola zabezpečená zdravotná starostlivosť;

P.Piatka – chýba meno vedúceho družstva H, resp. zdôvodnenie jeho neprítomnosti, resp. uvedenie, kto danú funkciu vykonával;

T.Srna – neuvádza, či bola vykonaná konfrontácia, prípadne s akým záverom.

Komisia mládeže

a/ súťaže prípraviek – anulovanie výsledkov

KM oznamuje FK, že na základe rozhodnutia VV BFZ boli všetky výsledky v súťažiach kategórii prípraviek v súťažnom ročníku 2020/2021 anulované. Všetky súťaže boli uzavreté bez víťazov jednotlivých kategórii.

b/ súťažný ročník 2021/2022 – zmena hracieho systému

KM BFZ oznamuje FK, že VV BFZ schválil zmenu ( úpravu ) hracieho systému súťaží prípraviek od nového súťažného ročníka 2021/2022

zmeny ( úpravy ) súťaží

výsledky a tabuľky: nebudú zverejňované , všetky stretnutia budú uzavreté v ISSF ako 0 : 0 ( tak ako to má aj SFZ )

organizácia súťaží prípraviek: budú vytvorené nasledovné súťaže

Prípravka U11, Prípravka U10 ( spoločná dvojičková súťaž )

Prípravka  U11 – samostatná súťaž pre FK, ktoré nedokážu vytvoriť dvojičku U11 a U10

Prípravka U9  – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

Prípravka U8 – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

hrací deň: sobota/nedeľa – dopoludnia ( žiadne dni v pracovný týždeň, resp. ÚHČ,pÚHČ,ppÚHČ – platí pre všetky kategórie )

začiatok jesennej časti: september 2021

štart hráčov ( chlapci ) : starší hráči nesmú hrať za mladších, mladší hráči môžu hrať len o jednu kategóriu vyššie za starších

štart hráčov ( dievčatá ): v súťažiach prípraviek môžu štartovať hráčky len o 1 rok  staršie ( zmena oproti minulosti )

jednotlivé súťaže

Prípravka – U11, U10 ( dvojíčková súťaž , resp. samostatná súťaž pre U11)

Veľkosť ihriska: dĺžka 60 – 68 m, šírka 33 m

Počet hráčov: 6 + 1

Lopta: veľkosť č.4

Bránky: 5x 2 metre

Hrací čas: 2x 30 minút ( zmena oproti minulosti )

Striedanie: hokejové v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik – zabezpečuje domáci FK

V súťaží dvojíčiek je možné hrať súbežne U11 a U10

Zápis o stretnutí: zabezpečuje  domáci ISSF manažér v systéme ISSF,  uzatváranie zápisov vykonávajú správcovia súťaží

Všetci hráči ( domáci – hostia ) musia byť riadne registrovaní vo FK a musia mať prefotené kartičky poistenca ( v zmysle SP SFZ platí povinná konfrontácia hráčov )

mladšia prípravka U9 a U8 ( turnajový spôsob )

Veľkosť ihriska: min. 35x 20 m – max. 40x 25 m ( pre kategóriu U9 )

Veľkosť ihriska: 30 x 20 m ( pre kategóriu U8 )

Počet hráčov: 4 + 1 ( hrá sa súbežne na 2 ihriskách )

Bránky: 3 x 2 m ( plastové, resp. hádzanárske ), pokiaľ ich FK nemá využívajú sa bránky  5x 2 m

Lopta: veľkosť č.4 ( pre U9 ), veľkosť č.3 ( pre U8 )

Hrací čas: 2x 15 min.

Striedanie : hokejové

Rozhodcovia: laici

Zápisy a registrovanie hráčov: platí tak ako pri U11 a U10

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
07.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ ŠK Slovan Bratislava U16) – Pasienky/Rapid bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 11.06.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 17.05.2021( Paragraf k športovým podujatiam platný od 15.05.2021)  a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje, že prostredníctvom ISSF systému bol všetkým členom SFZ zaslaný list prezidenta SFZ. Nájdete ho TU

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v dňoch 14-18.6 čerpá riadnu dovolenku. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje sekretárka BFZ p. Jana Škreková.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 07.06.2021 schválil:

 • Termín konania konferencie BFZ na 23.09.2021 o 18:00 hod.
 • Nevypadávanie družstiev, umiestnených na posledných miestach v tabuľke v súťažiach III. IV. liga a SD U 19 po skončení súťažného ročníka 2020/2021
 • Termíny podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 výhradne elektronicky prostredníctvom ISSF systému nasledovne

Súťaže U8,U9,U10,U11,WU11,U13,U15,U17 – od 14.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod.

Súťaže III. liga seniori, IV.liga seniori a SD U19 – od 20.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod.

 • Štartovný vklad do súťaží III. a IV.liga BFZ nebudú FK v súťažnom ročníku 2021/2022 platiť.
 • Zaradenie p. Martina Viciana na NL DPR SFZ od súťažného ročníka 2021/2022
 • Zaradenie p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ od súťažného ročníka 2021/2022.
 • Zobral na vedomie ukončenie činnosti predsedu KM BFZ p. Alexandera Telekyho
 • Schválil za predsedu KM BFZ p. Mareka Porvazníka
 • Schválil termíny zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 08.06.2021 schválil novelizovaný súťažný poriadok SFZ.Nájdete ho v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

ŠTK oznamuje, že termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre nový súťažný ročník je od 14.06.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod.  v kategórii mladšieho dorastu, žiakov a prípraviek, do súťaží seniorov a staršieho dorastu je stanovený termín od 20.06.2021 do 30.06.2021 do 23:59 hod. Prihlášky je potrebné podať  výlučne prostredníctvom elektronickej prihlášky ISSF systému vo všetkých vekových kategóriách.

ŠTK oznamuje, že v súťažnom ročníku 2021/2022 môžu v jednotlivých kategóriách  štartovať hráči:

SD U19 : narodení po 1.1.2003 a mladší

MD U17 – narodení po 1.1.2005 a mladší

SŽ U15 – narodení po 1.1.2007 a mladší

MŽ U13 – narodení po 1.1.2009 a mladší

Žiačky WU 15 – narodené po 1.1.2007 a mladšie

Predbežný termín začiatku súťaží vo všetkých kategóriách je naplánovaný na 7-8.8.2021.

Schvaľuje:

III. liga

14.kolo ŠK Tomášov – OŠK Dunajská Lužná 13.6. o 17:00

IV. liga

15.kolo TJ Záhoran Jakubov – FK Vajnory 19.6. o 17:00

U19

12.kolo SDM Domino “B” – PŠC Pezinok 12.6. o 14:00

12.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Žolík Malacky 13.6. o 11:00

13.kolo FC Petržalka “B” – ŠK Bernolákovo 13.6. o 11:00

Nariaďuje odohrať:

U19

11.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 14.6. o 18:00

Kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP:

stretnutie 11. kola U19 PŠC Pezinok – Lokomotíva Devínska Nová Ves. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu PŠC Pezinok tri body a aktívne skóre 3:0.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.206: Erik Korbelič 1236002 (ŠK Báhoň, S3BA), vylúčený za HNS, verbálna urážka rozhodcu, podľa 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 6.06.2021.

U.č.207: Filip Šimora 1298245 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 7.06.2021.

U.č.208: Jakub Hollý 1142380 (FK Lamač Bratislava, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 7.06.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.209: Dávid Marko  1310429 (MFK Rusovce, S3BA), od 6.06.2021.

U.č.210: Juraj Brunclík  1215129 (ŠK Závod, S4BA), od 7.06.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.211: Patrik Rédler  (ŠK Vrakuňa, S4BA). Na základe podnetu klubu ŠK Nová Dedinka, doručeného písomného stanoviska klubov, Vincenta Pipaša, Patrika Rédlera a vlastných zistení členov DK, za HNS (udretie súpera rukou do tváre) po stretnutí 12. kola S4BA ŠK Vrakuňa – ŠK Nová Dedinka mimo HP, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 31.05.2021.

U.č.212: Vincent Pipaš  (ŠK Nová Dedinka, S4BA). Na základe podnetu klubu ŠK Nová Dedinka, doručeného písomného stanoviska klubov, Vincenta Pipaša, Patrika Rédlera a vlastných zistení členov DK, za HNS (provokujúce gesto k protihráčovi) po stretnutí 12. kola S4BA ŠK Vrakuňa – ŠK Nová Dedinka mimo HP, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 47/2a DP, od 31.05.2021.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 17.06.2021 o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

VV SFZ schválil novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ. Nájdete v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Komisia rozhodcov a delegátov

Berie na vedomie poďakovanie FC Rohožník rozhodcovskému tímu D. Bláha, T. Ralbovský, P Ježík, ako aj delegátovi zväzu M. Dobrovskému za pôsobenie v stretnutí 13. kola S3BA FC Rohožník – TJ Rovinka.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Cvengroš – nesprávny popis priestupku hráčov so vzájomným udelením OT-ŽK (sotenie je priestupok, v ktorom sa rozlišuje intenzita aj v prerušenej hre);

M. Vašš – nesprávny (nedostatočný) popis priestupku na udelenie OT-ŽK (NS je až zmarenie sľubnej akcie, nie držanie v sľubnej akcii);

M. Bohun – chýba vyjadrenie k štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením.

Ospravedlnenia: Bogdáň 18.-20.6.; Ruc 25.6.-6.7.; Dujava k dispozícii od 21.6.; Farkaš M. do 31.1.2022.

Komisia mládeže

a/ súťaže prípraviek – anulovanie výsledkov

KM oznamuje FK, že na základe rozhodnutia VV BFZ boli všetky výsledky v súťažiach kategórii prípraviek v súťažnom ročníku 2020/2021 anulované. Všetky súťaže boli uzavreté bez víťazov jednotlivých kategórii.

b/ súťažný ročník 2021/2022 – zmena hracieho systému

KM BFZ oznamuje FK, že VV BFZ schválil zmenu ( úpravu ) hracieho systému súťaží prípraviek od nového súťažného ročníka 2021/2022

zmeny ( úpravy ) súťaží

výsledky a tabuľky: nebudú zverejňované , všetky stretnutia budú uzavreté v ISSF ako 0 : 0 ( tak ako to má aj SFZ )

organizácia súťaží prípraviek: budú vytvorené nasledovné súťaže

Prípravka U11, Prípravka U10 ( spoločná dvojičková súťaž )

Prípravka  U11 – samostatná súťaž pre FK, ktoré nedokážu vytvoriť dvojičku U11 a U10

Prípravka U9  – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

Prípravka U8 – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

hrací deň: sobota/nedeľa – dopoludnia ( žiadne dni v pracovný týždeň, resp. ÚHČ, pÚHČ, ppÚHČ – platí pre všetky kategórie )

začiatok jesennej časti: september 2021

štart hráčov ( chlapci ) : starší hráči nesmú hrať za mladších, mladší hráči môžu hrať len o jednu kategóriu vyššie za starších

štart hráčov ( dievčatá ): v súťažiach prípraviek môžu štartovať hráčky len o 1 rok  staršie ( zmena oproti minulosti )

jednotlivé súťaže

Prípravka – U11, U10 ( dvojíčková súťaž , resp. samostatná súťaž pre U11)

Veľkosť ihriska: dĺžka 60 – 68 m, šírka 33 m

Počet hráčov: 6 + 1

Lopta: veľkosť č.4

Bránky: 5x 2 metre

Hrací čas: 2x 30 minút ( zmena oproti minulosti )

Striedanie: hokejové v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik – zabezpečuje domáci FK

V súťaží dvojíčiek je možné hrať súbežne U11 a U10

Zápis o stretnutí: zabezpečuje  domáci ISSF manažér v systéme ISSF,  uzatváranie zápisov vykonávajú správcovia súťaží

Všetci hráči ( domáci – hostia ) musia byť riadne registrovaní vo FK a musia mať prefotené kartičky poistenca ( v zmysle SP SFZ platí povinná konfrontácia hráčov )

mladšia prípravka U9 a U8 ( turnajový spôsob )

Veľkosť ihriska: min. 35x 20 m – max. 40x 25 m ( pre kategóriu U9 )

Veľkosť ihriska: 30 x 20 m ( pre kategóriu U8 )

Počet hráčov: 4 + 1 ( hrá sa súbežne na 2 ihriskách )

Bránky: 3 x 2 m ( plastové, resp. hádzanárske ), pokiaľ ich FK nemá využívajú sa bránky  5x 2 m

Lopta: veľkosť č.4 ( pre U9 ), veľkosť č.3 ( pre U8 )

Hrací čas: 2x 15 min.

Striedanie : hokejové

Rozhodcovia: laici

Zápisy a registrovanie hráčov: platí tak ako pri U11 a U10

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2007)
na zápas RT SFZ U14 SsFZ – BFZ, 15.6.2021 o 14:00 (Žiar nad Hronom)

Hráči:

FC Petržalka (9):  Ján BRNULA, Nicolas SAGAN, Martin HLAVATÝ, Adam MOZOLA, Šimon VLNA, Jakub KUSALÍK, Adam ĎURDÍK, Samuel ŠUBERT, Šimon MELO

ŠK Slovan Bratislava (7): Dominik BALOG, Lukáš ČERVENKA, Šimon POLAKOVIČ, Peter HOLOCSY, Šimon RÚSEK, Adam ŠVEC, Patrik HORVÁTH

FKM Karlova Ves (3): Alex KOTÚČEK, Jakub KUCHÁR, Arsenij REZNIČENKO

SDM Domino (1): Márk LENGYEL

FC IMAS (1): Erik ZEMAN

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (4): Dávid BALOG, Marko BACHNA, Pavol LEMBAK, Artur HABA

FC Petržalka (2): Alex FEHÉR, Maxim MESZÁR

FKM Karlova Ves (2): Daniel KISS, Oskar OLLE

FK Inter Bratislava (2): Filip ONDRUŠ, Benjamin SALAJ

SDM Domino (2): Samuel BUZA, Kristián HÚSKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Ján HULLMAN, Peter MOKRÝ

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!

Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas a negatívny test (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 15.06.2021 o 08:45 hod  – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 2724/11, 821 05 Bratislava) .Ukončenie zrazu bude cca o 19:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
15.06.2021 RT U14 PZ SSFZ – BFZ (Žiar n. Hronom) s hráčmi FA BFZ U14

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
08.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ) bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (2 skupiny PZ) s hráčmi FA BFZ U14
September:
02.09.2021 KCZ U14 (TJ + TJ) s hráčmi FA BFZ U14
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 (Malacky a okolie) s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14

 

November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV