Category Archives: Úradné správy

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 18.11.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 18.11.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 11.11.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 11.11.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.18 ZO DŇA 04.11.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.18 ZO DŇA 04.11.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 28.10.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 28.10.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 21.10.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 21.10.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 14.10.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 14.10.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 07.10.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 07.10.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 30.09.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 30.09.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 23.09.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 23.09.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.11 ZO DŇA 16.09.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.11 ZO DŇA 16.09.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.10 ZO DŇA 09.09.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.10 ZO DŇA 09.09.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.9 ZO DŇA 02.09.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.9 ZO DŇA 02.09.2022 na stiahnutie

Doplnenie US BFZ č.8 – oznam TMK BFZ

Trénersko – metodická komisia

Z dôvodu nesplnenia požadovanej aktualizácie mládežníckych trénerov (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – opakovane do 18.08.2022, TMK BFZ odstupuje na DK nasledovné futbalové kluby:

MŠK Kráľová pri Senci, TJ Malinovo, FK Slovan Modra, AŠK Inter Bratislava, MFK Záhorská Bystrica.

Upozorňuje FK (FO) prihlásené do regionálnych súťaží Prípraviek, že na základe Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ pre súťažný ročník 2022 – 2023 podľa bodu 9.3. Kvalifikácia trénerov, pís. f, je povinný hlavný tréner byť držiteľom min. licencie SFZ Grassroots LEADER, aby predložili meno a priezvisko trénera (netreba licenciu) na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do 30. septembra. 2022.

V súčasnom období je možné absolvovať trénerskú licenciu, ktorú vytvoril  TÚ SFZ a nové školenie trénerov je určené pre :

 • trénerov, ktorí pôsobia v kluboch pri prípravkách v kategórii U6 – U11,
 • učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ,
 • pedagógov na ZŠ,
 • rodičov, bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať v rámci projektu „Dajme spolu gól“.

Novú „SFZ Grassroot Leader licenciu“ môžu záujemcovia nadobudnúť prostredníctvom online školenia, ktoré je v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Všetky potrebné informácia k školeniu trénerov nájdete na stránke :

     https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassrooots-leader/.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.8 ZO DŇA 26.08.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.8 ZO DŇA 26.08.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.7 ZO DŇA 19.08.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.7 ZO DŇA 19.08.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.6 ZO DŇA 12.08.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.6 ZO DŇA 12.08.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 ZO DŇA 05.08.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 ZO DŇA 05.08.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.4 ZO DŇA 29.07.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.4 ZO DŇA 29.07.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 ZO DŇA 22.07.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 ZO DŇA 22.07.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 15.07.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 15.07.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.1 ZO DŇA 08.07.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.1 ZO DŇA 08.07.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.50 ZO DŇA 01.07.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.50 ZO DŇA 01.07.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.49 ZO DŇA 24.06.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.49 ZO DŇA 24.06.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.48 ZO DŇA 17.06.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.48 ZO DŇA 17.06.2022 na stiahnutie 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.47 ZO DŇA 10.06.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.47 ZO DŇA 10.06.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.46 ZO DŇA 03.06.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.46 ZO DŇA 03.06.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA č.45 zo dňa 27.05.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA č.45 zo dňa 27.05.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 20.05.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 20.05.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 13.05.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 13.05.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.42 ZO DŇA 06.05.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.42 ZO DŇA 06.05.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.41 ZO DŇA 29.04.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.41 ZO DŇA 29.04.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.40 ZO DŇA 22.04.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.40 ZO DŇA 22.04.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.39 ZO DŇA 15.04.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.39 ZO DŇA 15.04.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 08.04.2022

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 08.04.2022 na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.37 ZO DŇA 01.04.2022

Úradná správa na stiahnutie TU

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 25.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie MATRIKY SFZ k registrácii maloletých hráčov z Ukrajiny.

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu.

Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad o statuse odídenca (utečenca),
 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený,
 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub,
 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča.

Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča,
 4. pracovné povolenie rodiča,
 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa,
 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.

Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí:

 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;
 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený;
 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;
 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA;
 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf;
 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV BFZ schválil zmenu termínu finále pohára BFZ seniorov. Finále pohára BFZ sa odohrá dňa 25.5.2022 o 18:30 hod. Dejiskom finále bude štadión NTC Senec.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 17.3.2022 v sídle BFZ vyžrebovala štvrťfinálové stretnutia. Termín štvrťfinále je určený na 27.4.2022 o 17:30:

TJ Slovan Viničné – ŠK Tomášov

ŠK Nová Dedinka – FK Inter Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava – TJ Rovinka

OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

ŠTK berie na vedomie správu delegáta zväzu zo stretnutia 18. kola S4BA ŠK Závod – FKM Karlova Ves Bratislava

Schvaľuje:

III. liga

20.kolo MŠK Senec – MFK Rusovce dňa 14.4. o 18:30

20.kolo ŠK Tomášov – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 15.4. o 17:00

IV. liga

22.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 15.4. o 11:00

22.kolo TJ Záhoran Kostolište – FK Jablonové dňa 16.4. o 17:00

U19

17.kolo SDM Domino „B“ – FC IMAS dňa 27.3. o 16:00.

19.kolo OFK Dunajská Lužná – FC – Žolík Malacky dňa 9.4. o 12:00.

20.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Rača Bratislava dňa 16.4. o 10:30.

20.kolo FC Ružinov Bratislava – FC IMAS dňa 19.4. o 14:00

U17 A

16.kolo FK Vajnory – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 31.3. o 16:30 (HP Ivanka pri Dunaji)

U17 B

16.kolo SDM Domino „B“ – FC Ružinov Bratislava dňa 27.3. o 14:00.

17.kolo FC Rohožník – MŠK Iskra Petržalka dňa 2.4. o 12:15.

U15/U13

16.kolo PŠC Pezinok  – TJ Jarovce Bratislava dňa 26.3. U15 o 11:00 / U13 o 14:00 (HP GFC Grinava)

16.kolo ŠK Bernolákovo – MFK Rusovce dňa 6.4. U15 o 16:30

Nariaďuje odohrať:

U19

14.kolo SDM Domino “B” – OFK Dunajská Lužná dňa 6.4. o 16:00

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 6.4. o 16:00

Odstupuje na DK:

FC Ružinov Bratislava za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS BFZ bod 9.2 (zdravotník prítomný na stretnutí nemal k dispozícii potrebné vybavenie pre prvú pomoc.)

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adrián Gura (TJ Slovan Vištuk)
 • Tomáš Brna (MŠK Iskra Petržalka)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U221: Filip Juran 1303603 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 21.03.2022.

U222: Kristián Molnár 1303008 (SFC Kalinkovo, lll. liga), od 21.03.2022. .

U223: Eduard Hrzič 1306608 ( ŠK Bernolákovo, III. liga SD-U19 ) od 20.03.2022.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U224: Patrik Várady  1299309 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 20.03.2022.

U225: Peter Čapla  1311302 (MFK Rusovce, lll. liga), od 21.03.2022.

U226: Erik Haník  1285867 (Lokomotíva D. Nová Ves, lll. liga), od 21.03.2022.

U227: András Šándor  1296058 (ŠK Tomašov, lll. liga), od 20.03.2022.

U228: Peter Gajdár 1143886 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 21.03.2022.

U229: Sergey Danyukov 1418569 (SDM Domino, IV. liga), od 21.03.2022.

U230: Samuel Rak 1303695 (ŠK Svätý Jur, IV. liga), od 20.03.2022.

U231: Viliam Ďatko 1303773 (FK Vajnory, IV. liga), od 21.03.2022.

U232: Roman Maximilián Kollár 1310808 (TJ Rovinka, lll. liga), od 24.03.2022.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U233: FK Slovan Most pri Bratislave. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Slovan Most pri Bratislave za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub FK Slovan Most pri Bratislave o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U234: FK Jablonové. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Jablonové za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub FK Jablonové o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U235: OŠK Láb. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči OŠK Láb za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne do 23.03.2022. Výzva na nahlásenie bola uverejnená v úradných správach, a to dňa 18.02.2022, 25.02.2022, 4.03.2022 a 11.03.2022. DK žiada klub OŠK Láb o písomné vyjadrenie dôvodu nesplnenia si povinnosti na DK v termíne do 30.03.2022 a nahlásiť trénera na TMK BFZ.

U236: ŠK Nová Dedinka, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia  a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k zapáleniu a vhodeniu pyrotechniky z vyhradeného sektoru hostí mimo HP do areálu ihriska počas stretnutia 16. kola ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka, do 30.03.2022.

U237: ŠK Tomášov, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie za porušenie povinností organizátora ( umožnenie vnesenia pyrotechniky na stretnutie ) a žiada klub o písomné stanovisko k vhodeniu zapálenej pyrotechniky osôb za bránou  mimo HP do ihriska k rohovej zástavke počas stretnutia 16. kola ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka, do 30.03.2022.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby v stretnutiach seniorov (S3BA a S4BA) kontrolovali, či majú členovia realizačných tímov IPRT karty a zaznamenali prípadné nedostatky.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R. Hádek – nesprávny popis priestupku, za ktorý udelil ŽK;

J. Valko – nesprávny popis priestupku, za ktorý udelil ŽK;

R. Mikulecký – chýba zdôvodnenie, prečo funkciu hlásateľa aj asistenta trénera vykonáva tá istá osoba.

Ospravedlnenia: Hudy 18.-24.3.; Ježík 22.-28.4. (24.4. k dispozícii); Szakáll 3.4., 9.-10.4., 23.-24.4., 30.4.; Ďurčo 14.4.-10.5.; Bláha 6.-7.4.; Hájek 3.4.; Kroneraff 3.-8.4.

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia v súťažiach prípraviek BFZ sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24-4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.-12.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

c/ súťaž PMC U9 – nahlásené termíny turnajov

sk.1:

FKP Bratislava – 22.5. od 10.00 hod.

FK Dúbravka A – 4.6. od 13.00 hod.

sk.2:

FK Vajnory – 24.4. od 9.00 hod.

FK Rača – 8.5. od 14.00 hod.

FA Lafranconi – 21.5. od 9.00 hod.

MŠK Z. Bystrica – 5.6. od 10.00 hod.

sk.3:

Lokomotíva DNV A – 24.4. od 9.00 hod.

FK Lamač – 21.5. od 12.30 hod.

FK Dúbravka B – 4.6. od 16.00 hod.

sk.4:

Lokomotíva DNV B – 24.4. od 11.00 hod.

MŠK Iskra Petržalka – 8.5. od 10.00 hod.

sk.5:

FK Malé Leváre – 23.4. od 9.00 hod.

FK Jabloňové – 22.5. od 14.00 hod.

ŠK Plavecký Štvrtok – 4.6. od 10.00 hod.

sk.6:

FC Rohožník – 23.4. od 14.00 hod.

FC Malacky A – 22.5. od 10.00 hod.

sk.7:

TJ Záhoran Jakubov – 23.4. od 10.00 hod.

FC Zohor – 7.5. od 10.00 hod.

FC Malacky B – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8:

PŠC Pezinok – 23.4. od 13.00 hod.

FC ŠTK 1914 Šamorín – 8.5. od 9.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 9.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 9.30 hod.

sk.9:

ŠK Svätý Jur – 24.4. od 10.30 hod.

ŠK Bernolákovo – 7.5. od 10.00 hod.

TJ Rovinka A – 21.5. od 13.00 hod.

sk.10:

SFC Kalinkovo A – 21.5. od 14.00 hod.

ŠK Tomášov – 4.6. od 10.00 hod.

sk.11:

TJ Rovinka B – 21.5. od 13.00 hod.

sk.12:

FC Slovan Častá – 21.5. od 10.00 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 13.00 hod.

sk.13:

SFC Kalinkovo B – 21.5. od 14.00 hod.

sk.14:

MŠK Kráľova – 23.4. od 10.00 hod.

ŠKO Miloslavov – 7.5. od 10.00 hod.

OŠK Chorvátsky Grob – 4.6. od 10.00 hod.

d/ súťaž PMD U8 – nahlásené termíny turnajov

sk.1:

FK Rača – 22.5. od 14.00 hod.

sk.2:

FKP Bratislava – 8.5. od 10.00 hod.

sk.3:

PŠC Pezinok A – 23.4. od 9.30 hod.

ŠK Bernolákovo – 8.5. od 13.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 12.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 13.00 hod.

sk.4:

FC ŠTK 1914 Šamorín – 24.4. od 9.00 hod.

TJ Rovinka – 21.5. od 9.30 hod.

sk.5:

OŠK Slovenský Grob – 23.4. od 11.00 hod.

ŠK Tomášov – 22.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo A – 4.6. od 14.00 hod.

sk.6:

FK Dúbravka A – 8.5. od 13.00 hod.

MŠK Iskra Petržalka – 4.6. od 10.00 hod.

sk.7:

ŠK Svätý Jur – 23.4. od 13.00 hod.

FK Dúbravka B – 8.5. od 16.00 hod.

FC IMAS – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8:

PŠC Pezinok B – 7.5. od 15.00 hod.

sk.9:

MŠK Kráľova – 7.5. od 10.00 hod.

TJ Malinovo – 21.5. od 9.30 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 10.00 hod.

sk.10:

OŠK Chorvátsky Grob – 7.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo B – 4.6. od 14.00 hod.

sk.11:

TJ Záhoran Jakubov – 24.4. od 10.00 hod.

FC Rohožník – 7.5. od 14.00 hod.

FK Lamač – 21.5. od 15.30 hod.

Lokomotíva DNV – 5.6. od 10.00 hod.

FC Malacky – 12.6. od 10.00 hod.

sk.12:

FK Jabloňové – 23.4. od 14.00 hod.

TJ Záhoran Kostolište – 21.5. od 10.00 hod.

FK Sološnica – 4.6. o 9.00 hod.

ŠK Závod – 12.6. od 10.00 hod.

Trenersko – metodická komisia

Z dôvodu nesplnenia požadovanej aktualizácii TMK BFZ odstupuje na DK nasledovné futbalové kluby:

 • liga: FK Slovan Most p. Bratislave.
 • liga: OŠK Láb, FK Jabloňové.

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu:

 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga), – do 25.03.2022.
 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší žiaci II. liga) – do 25.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA B LICENCIE:

Termín školenia:    09.04.2022 – 17.08.2022 + záverečné skúšky 15.09. – 19.09.2022

Organizácia školenia:12 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  400,- EUR

 1. Splátka 300,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)
 2. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 01.04.2022,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk/events

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                      na medzinárodný turnaj Triangel v Maďarsku dňa 28.03.2022

Hráči:

FKM Karlova Ves (5): STRAKA Matúš, DOPIRAK Maxim, REXA Matúš, MAGDOLÉN Maximilián, PRAČKO Eduard

FK Inter Bratislava (4):, ŠIMEK Tomáš, STEBEL Michal, KALAKAJ Dominik, OLÁH Denis

SDM Domino (3): BODORÍK Ondrej, BLAŽEK Filip, BUJNA Slavomír

FK Rača (3): ČERVINKA Jaroslav, ČERVINKA Lukáš, LISICKÝ Damián

PŠC Pezinok (1): SLIMÁK Daniel

MŠK Senec (1): STRAPÁČ Martin

Senec Football Academy (1): IUHANYAK Peter

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (2): LAUKO Tomáš, TRGIŇA Alex

FK Inter Bratislava (2): MIHALOVIČ Šimon, VRÁNA Samuel

PŠC Pezinok (2): BALÁŽ Matej, PIŠ Luis

MŠK Senec (1): STRAPÁČ Martin

Senec Football Academy (1):MATLÁK Samuel

FC-Žolík Malacky (1): ČERVENKA Alex

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Lukáš STRELKA, Michal POLČIC

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: František ŽÁK

POTREBNÉ SI PRINIESŤ: CESTOVNÝ PAS, zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (umelá/prírodná tráva), hygienické potreby.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 8.03.2022 o 06:45 hod. – parkovisko pred sídlom BFZ( adresa BFZ: Súmračná 27, 821 02 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 17:00 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: L. Strelka – 0915 731 735

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na medzinárodný turnaj Triangel v Maďarsku dňa 28.03.2022

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): TÓTH Maximilián, DZUBA Dávid, HROMÁDKA Matej, REDENKOVIČ Andrej, MORTREUX Olivier, HERŠKOVIČ Alex

FKM Karlova Ves (4): BARTOŇ Bruno, BOBOVSKÝ Samuel, POLYAKOV Grigory, KOLLÁR Leo

SDM Domino (4): MICHALÍK Jakub, COPÁK Jakub, STADNIČÁR Peter, GAJDOŠÍK Andrej

MŠK Senec (2): POMŠAHÁR Oliver, TUŽINSKÝ Milan

PŠC Pezinok (2): BÚCI Tomáš, ŠARMÍR Gabriel

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (2): JAGERSKÝ Hugo, BREZINA Martin

SDM Domino (1):  ZAČKA Marko

MŠK Senec (1): PÓOR Patrik

FC Ružinov (1): KATONÁK Šimon

MŠK Iskra Petržalka (1): LOPÚ Adam

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

POTREBNÉ SI PRINIESŤ: CESTOVNÝ PAS, zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (umelá/prírodná tráva), hygienické potreby.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 8.03.2022 o 06:45 hod. – parkovisko pred sídlom BFZ( adresa BFZ: Súmračná 27, 821 02 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 17:00 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia

Kategória

Marec:
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
12.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
11.05.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká p.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
13-15.05.2022 MT – BFZ U14 (Belehrad) aj s hráčmi FA BFZ U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
     
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
14-16.06.2022 MT – V4 BFZ U14 (Krakow) – bez hráčov FA BFZ U14
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.35 ZO DŇA 18.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie MATRIKY SFZ k registrácii maloletých hráčov z Ukrajiny.

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu.

Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad o statuse odídenca (utečenca),
 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený,
 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub,
 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča.

Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a):

 1. doklad totožnosti hráča,
 2. rodný list hráča,
 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča,
 4. pracovné povolenie rodiča,
 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa,
 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.

Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí:

 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;
 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený;
 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;
 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA;
 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf;
 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV BFZ schválil zmenu termínu finále pohára BFZ seniorov. Finále pohára BFZ sa odohrá dňa 25.5.2022 o 18:30 hod. Dejiskom finále bude štadión NTC Senec.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 17.3.2022 vyžrebovala štvrťfinálové stretnutia. Termín štvrťfinále je určený na 27.4.2022 o 17:30

TJ Slovan Viničné – ŠK Tomášov

ŠK Nová Dedinka – FK Inter Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava – TJ Rovinka

OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

Schvaľuje:

IV.liga

18.kolo FK Lamač Bratislava – ŠK Svätý Jur dňa 19.3. o 15:00 HP UT Rapid

U19

17.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 26.3. o 12:00

21.kolo FC IMAS – NŠK 1922 Bratislava dňa 23.4. o 16:00

U17 B

16.kolo SDM Domino “B” – FC Ružinov Bratislava dňa 27.3. o 14:00

17.kolo FC IMAS – SDM Domino “B” dňa 3.4. o 13:00

U15/U13

14.kolo MŠK Iskra Petržalka  – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 2.4. U15 o 14:45 / U13 o 13:00

16.kolo FC Žolík – Malacky  – MFK Rusovce dňa 3.4. U15 o 9:30 / U13 o 11:15

Nariaďuje odohrať:

III. liga

14.kolo TJ Rovinka – MŠK Senec dňa 23.3. o 16:00

16.kolo MŠK Senec – FC – Žolík Malacky dňa 18.3. o 18:30 (HP UT NTC Senec)

Kontumuje:

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 1. kola Pohára BFZ MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu ŠK Vrakuňa Bratislava tri body a aktívne skóre 0:3.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U219: Tomáš Wallner 1234588 (FK Lamač Bratislava, lV. liga), od 13.03.2022.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U220: Lukáš Frič 1173882 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U172, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 2 týždne ) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022, podľa čl. 41 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si v záujme bezproblémového obsadzovania na stretnutia kontrolovali platnosť preukazov člena SFZ a v prípade jej ukončenia neodkladne požiadali v ISSF o vydanie nového.

Žiada rozhodcov a delegátov, aby v stretnutiach seniorov (S3BA a S4BA) kontrolovali, či majú členovia realizačných tímov IPRT karty.

Berie na vedomie oznámenie I. Harajbiča o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ zo zdravotných a pracovných dôvodov. Ďakuje mu za jeho pôsobenie v súťažiach riadených BFZ a ObFZ – mesto.

Ospravedlnenia: Polakovič 25.-27.3., 14.-19.4.; Valko 27.3.; Ježík k dispozícii od 27.3.; Kachnič 9.4.; Šafárik k dispozícii od 19.3.; Uram 1.4.; Jablonický 26.-27.3.;

Komisia mládeže

a/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:      T5: 23.-24-4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:   T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.-12.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

c/ súťaž PMC U9 – nahlásené termíny turnajov

sk.1: FKP Bratislava – 22.5. od 10.00 hod.

FK Dúbravka A – 4.6. od 13.00 hod.

sk.2: FK Vajnory – 24.4. od 9.00 hod.

FK Rača – 8.5. od 14.00 hod.

FA Lafranconi – 21.5. od 9.00 hod.

sk.3: Lokomotíva DNV A – 24.4. od 9.00 hod.

FK Lamač – 21.5. od 12.30 hod.

FK Dúbravka B – 4.6. od 16.00 hod.

sk.4: Lokomotíva DNV B – 24.4. od 11.00 hod.

sk.5: FK Jabloňové – 22.5. od 14.00 hod.

ŠK Plavecký Štvrtok – 4.6. od 10.00 hod.

sk.6: FC Malacky A  – 22.5. od 10.00 hod.

sk.7: FC Malacky B – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8: FC ŠTK 1914 Šamorín – 8.5. od 9.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 9.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 9.30 hod.

sk.9: ŠK Svätý Jur – 24.4. od 10.30 hod.

ŠK Bernolákovo – 7.5. od 10.00 hod.

sk.10: SFC Kalinkovo A – 21.5. od 14.00 hod.

ŠK Tomášov – 4.6. od 10.00 hod.

sk.12: FC Slovan Častá – 21.5. od 10.00 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 13.00 hod.

sk.13: SFC Kalinkovo B – 21.5. od 14.00 hod.

sk.14: ŠKO Miloslavov – 7.5. od 10.00 hod.

OŠK Chorvátsky Grob – 4.6. od 10.00 hod.

d/ súťaž PMD U8 – nahlásené termíny turnajov

sk.1: FK Rača – 22.5. od 14.00 hod.

sk.2: FKP Bratislava – 8.5. od 10.00 hod.

sk.3: ŠK Bernolákovo – 8.5. od 13.00 hod.

Senec Football Academy – 21.5. od 12.00 hod.

ŠK Nová Dedinka – 4.6. od 13.00 hod.

sk.4: FC ŠTK 1914 Šamorín – 24.4. od 9.00 hod.

sk.5: ŠK Tomášov – 22.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo A – 4.6. od 14.00 hod.

sk.6: FK Dúbravka A – 8.5. od 13.00 hod.

sk.7: ŠK Svätý Jur – 23.4. od 13.00 hod.

FK Dúbravka B – 8.5. od 16.00 hod.

FC IMAS – 22.5. od 13.00 hod.

sk.9: TJ Malinovo – 21.5. od 9.30 hod.

FK Karpaty Limbach – 4.6. od 10.00 hod.

sk.10: OŠK Chorvátsky Grob – 7.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo B – 4.6. od 14.00 hod.

sk.11: FK Lamač – 21.5. od 15.30 hod.

Lokomotíva DNV – 5.6. od 10.00 hod.

FC Malacky – 12.6. od 10.00 hod.

 1. 12: FK Jabloňové – 23.4. od 14.00 hod.

TJ Záhoran Kostolište – 21.5. od 10.00 hod.

FK Sološnica – 4.6. o 9.00 hod.

Trenersko – metodická komisia

Z dôvodu nesplnenia požadovanej aktualizácie a nenahlásenia trénera TMK BFZ odstupuje na DK nasledovné futbalové kluby:

 • III. liga: TJ Rovinka, MFK Rusovce, FK Slovan Most p. Bratislave, FK Ivanka p. Dunaji, ŠK Vrakuňa, TJ Nová Dedinka.
 • IV. liga: TJ V. Leváre, OŠK Láb, TJ Slovan Vištuk, FK Jablonové, TJ Jarovce.

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu:

 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga), – do 25.03.2022.
 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší žiaci II. liga) – do 25.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenia trénerov UEFA C a UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA C LICENCIE:

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:      8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (poplatok je nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

ŠKOLENIE UEFA B LICENCIE:

Termín školenia:    09.04.2022 – 17.08.2022 + záverečné skúšky 15.09. – 19.09.2022

Organizácia školenia:      12 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  400,- EUR

 1. Splátka 300,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou

„online platba kartou“)

 1. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 01.04.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                      na kontrolný zraz pred Trianglom dňa 22.3.2022 na ihrisku SDM Domino

Hráči:

FKM Karlova Ves (7): LAUKO Tomáš, STRAKA Matúš, DOPIRAK Maxim, REXA Matúš, MAGDOLÉN Maximilián, PRAČKO Eduard, TRGIŇA Alex

FK Inter Bratislava (6): MIHALOVIČ Šimon, ŠIMEK Tomáš, STEBEL Michal, KALAKAJ Dominik, VRÁNA Samuel, OLÁH Denis

SDM Domino (4): BODORÍK Ondrej, BLAŽEK Filip, VOŠTINÁR Jakub, BUJNA Slavomír

PŠC Pezinok (3): SLIMÁK Daniel, BALÁŽ Matej, PIŠ Luis

FK Rača (3): ČERVINKA Jaroslav, ČERVINKA Lukáš, LISICKÝ Damián

MŠK Senec (2): ŠVENDA René, STRAPÁČ Martin

Senec Football Academy (2): IUHANYAK Peter, MATLÁK Samuel

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1): KOVAČIČ Matej

FC-Žolík Malacky (1): ČERVENKA Alex

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): FITZ Christian, GÁLIK Timotej

MŠK Iskra Petržalka (2): KOZÁK Michal, TRABALKA Adam

SDM Domino (1): ARTIM Denis

PŠC Pezinok (1): DIAN Oliver

FC Ružinov Bratislava (1): KOLLER Marsel

FKM Karlova Ves (1): MANCZAL Matej

RT :   

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Lukáš STRELKA, Michal POLČIC

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: František ŽÁK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 22.03.2022 o 13:00 hod. – ihrisko SDM Domino (Nerudova 8300, 821 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 15:15 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: L. Strelka – 0915 731 735.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na kontrolný zraz pred Trianglom dňa 23.3.2022 na ihrisku SDM Domino

Hráči:

FKM Karlova Ves (6): BREZINA Martin, BARTOŇ Bruno, JEGERSKÝ Hugo, BOBOVSKÝ Samuel, POLYAKOV Grigory, KOLLÁR Leo

FK Inter Bratislava (6): TÓTH Maximilián, DZUBA Dávid, HROMÁDKA Matej, REDENKOVIČ Andrej, MORTREUX Olivier, HERŠKOVIČ Alex

SDM Domino (5): MICHALÍK Jakub, COPÁK Jakub, STADNIČÁR Peter, ZAČKA Marko, GAJDOŠÍK Andrej

MŠK Senec (3): POMŠAHÁR Oliver, PÓOR Patrik, TUŽINSKÝ Milan

PŠC Pezinok (2): BÚCI Tomáš, ŠARMÍR Gabriel

FC Ružinov (1): KATONÁK Šimon

MŠK Iskra Petržalka (1): LOPÚ Adam

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: František ŽÁK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 23.03.2022 o 13:00 hod. – ihrisko SDM Domino (Nerudova 8300, 821 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca 15:15 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ WU-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na kontrolný zraz streda 23.3.2022 od 8:30 ihrisko Dunajská Lužná

Hráčky:

FC Petržalka (6): SLOVÍKOVÁ Zuzana, SCHMIDTHOVÁ Dominika, ZUZKÁČOVÁ Paula, TESÁKOVÁ Lea, GRAMBLIČKOVÁ Laura, ŠOLTYSOVÁ Tereza

FK Inter Bratislava (4): BOLFOVÁ Katarína, HORECKÁ Romana, HORECKÁ Tamara, VRBIKOVÁ Nina

SDM Domino (3): MICHALIKOVÁ Hana, VAŽANOVÁ Paulina, LEHOCKÁ Michaela

PSČ Pezinok (2): ŠMÍDOVÁ Marie, KOCZÚROVÁ Ella

NŠK 1922 Bratislava (2): BUTAŠOVÁ Alexandra, HABEROVÁ Ema

FC Rohožník (2): KOLLAROVÁ Sabina, MAXIAN Marketa

ŠK Svätý Jur (1): TORDAJIOVÁ Katarína

FK Dúbravka (1): GERBEROVÁ Kristína

ŠK Nová Dedinka (1): MASÁROVA Zuzana

RT :               

Vedúci tréner: Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri: Ivana BALÁŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Tréner brankárov: Lucia EL DAHAIBIOVÁ

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu: ivana.balazikova@gmail.com alebo telefonicky 0915518616.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA (SDM Domino) BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA (SDM Domino) BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
12.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
11.05.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká p.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
13-15.05.2022 MT – BFZ U14 (Belehrad) aj s hráčmi FA BFZ U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
14-16.06.2022 MT – V4 BFZ U14 (Krakow) – bez hráčov FA BFZ U14
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.34 ZO DŇA 11.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti, že FIFA prijala pravidlá o štatúte a prestupe hráčov v súvislosti s dianím na Ukrajine. Nájdete ich TU.

Sekretariát BFZ oznamuje, že s účinnosťou od 14.marca 2022 sa rušia všetky vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky hromadné podujatia budú v režime základ bez kapacitných obmedzení. Zachovaná zostáva povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Víťazom zimného turnaja U19 BFZ sa stalo družstvo FC ŠTK 1914 Šamorín.

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, z ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

Odkladá na neurčito stretnutie 14. kola S3BA TJ Rovinka – MŠK Senec

Schvaľuje:

III. liga

20.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 14.4. o 17:00

20.kolo SFC Kalinkovo – FK Slovan Most pri Bratislave dňa 15.4. o 14:00

IV.liga

22.kolo TJ Záhoran Jakubov – SDM Domino dňa 15.4. o 11:00

30.kolo TJ Slovan Vištuk – FK Karpaty Limbach dňa 29.5. o 17:00

U19

17.kolo OFK Dunajská Lužná – FC Ružinov Bratislava dňa 30.3. o 16:30

18.kolo FC Ružinov Bratislava – SDM Domino “B” dňa 3.4. o 13:00

Kontumuje:

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 5. kola zimného turnaja U19 BFZ FC ŠTK 1914 Šamorín – FC Družstevník Budmerice. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FC ŠTK 1914 Šamorín tri body a aktívne skóre 3:0.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Timotej Slaninka (TJ Záhoran Jakubov)
 • Samuel Tyko (PŠC Pezinok)

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si v záujme bezproblémového obsadzovania na stretnutia kontrolovali platnosť preukazov člena SFZ a v prípade jej ukončenia neodkladne požiadali v ISSF o vydanie nového.

Oznamuje náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 16.3.2022 (streda). Seminár sa uskutoční na SFZ so začiatkom o 17.30. Pozvánky a ďalšie podrobnosti dostali účastníci mailom.

Ospravedlnenia: Bogdáň do prihlásenia; Šafárik od 19.3.; Kachnič k dispozícii od 7.3.; Tománek k dispozícii od 8.3.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24-4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk.Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.-22.5., T8: 4.-5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.-12.6.

Zaradenie družstiev ako aj vylosovanie je zverejnené v ISSF a na futbalnet.sk. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

c/ súťaž PMC U9 – nahlásené termíny turnajov

sk.1: FKP Bratislava – 22.5. od 10.00 hod.

FK Dúbravka A – 4.6. od 13.00 hod.

sk.2: FA Lafranconi – 21.5. od 9.00 hod.

sk.3: FK Lamač – 21.5. od 12.30 hod.

FK Dúbravka B – 4.6. od 16.00 hod.

sk.5: FK Jabloňové – 22.5. od 14.00 hod.

ŠK Plavecký Štvrtok – 4.6. od 10.00 hod.

sk.6: FC Malacky A  – 22.5. od 10.00 hod.

sk.7: FC Malacky B – 22.5. od 13.00 hod.

sk.8: Senec Football Academy – 21.5. od 9.00 hod.

sk.9: ŠK Svätý Jur – 24.4. od 10.30 hod.

sk.10: SFC Kalinkovo A – 21.5. od 14.00 hod.

ŠK Tomášov – 4.6. od 10.00 hod.

sk.13: SFC Kalinkovo B – 21.5. od 14.00 hod.

sk.14: OŠK Chorvátsky Grob – 4.6. od 10.00 hod.

d/ súťaž PMD U8 – nahlásené termíny turnajov

sk.2: FKP Bratislava – 8.5. od 10.00 hod.

sk.3: Senec Football Academy – 21.5. od 12.00 hod.

sk.5: ŠK Tomášov – 22.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo A – 4.6. od 14.00 hod.

sk.6: FK Dúbravka A – 8.5. od 13.00 hod.

sk.7: ŠK Svätý Jur – 23.4. od 13.00 hod.

FK Dúbravka B – 8.5. od 16.00 hod.

sk.9: TJ Malinovo – 21.5. od 9.30 hod.

sk.10: OŠK Chorvátsky Grob – 7.5. od 10.00 hod.

SFC Kalinkovo B – 4.6. od 14.00 hod.

sk.11: FK Lamač – 21.5. od 15.30 hod.

FC Malacky – 12.6. od 10.00 hod.

 1. 12: FK Jabloňové – 23.4. od 14.00 hod.

TJ Záhoran Kostolište – 21.5. od 10.00 hod.

Trenersko – metodická komisia

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenia trénerov UEFA C a UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA C LICENCIE:

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:      8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (poplatok je nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

ŠKOLENIE UEFA B LICENCIE:

Termín školenia:    09.04.2022 – 17.08.2022 + záverečné skúšky 15.09. – 19.09.2022

Organizácia školenia:12 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  400,- EUR

1.Splátka 300,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 01.04.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA (SDM Domino) BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA (SDM Domino) BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
12.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
11.05.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká p.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
13-15.05.2022 MT – BFZ U14 (Belehrad) aj s hráčmi FA BFZ U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
14-16.06.2022 MT – V4 BFZ U14 (Krakow) – bez hráčov FA BFZ U14
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.33 ZO DŇA 04.03.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti nové usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, ktoré je účinné od soboty 26.2.2022 a nájdete ho TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti vyhlášku č. 24 úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia a k obmedzeniam hromadných podujatí. Nájdete ju TU.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Súťaž U17 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých päť družstiev zo skupiny A a prvých päť družstiev zo skupiny B. Ostatné družstvá budú zaradené do skupiny o umiestnenie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať systémom doma-vonku so súperom, s ktorým nehralo družstvo skupinu v základnej časti, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, s ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne víkendom 23.-24.4.2022.

Súťaž U19 bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny uvedenej v Rozpise súťaží BFZ pokračovať nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 10 kôl, to znamená, že do nadstavbovej časti (skupina o titul) bude zaradených prvých šesť družstiev. Ostatných šesť družstiev bude zaradených do skupiny o udržanie. V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, s ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým kolom v dňoch 7.-8.5.2022. Prvé kolo bude vložené.

Schvaľuje:

IV.liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 12.3. o 17:00 (HP UT Rapid)

22.kolo TJ Slovan Vištuk – ŠK Svätý Jur dňa 17.4. o 17:00

26.kolo TJ Slovan Vištuk – FKM Karlova Ves Bratislava dňa 8.5. o 17:00

Kontumuje:

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 1. kola zimného turnaja U19 BFZ FC Družstevník Budmerice – FC – Žolík Malacky. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FC – Žolík Malacky tri body a aktívne skóre 0:3.

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 5. kola zimného turnaja U19 BFZ NŠK 1922 Bratislava – FC – Žolík Malacky. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FC – Žolík Malacky tri body a aktívne skóre 0:3.

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutie 1. kola zimného turnaja U19 BFZ FK Rača Bratislava – MŠK Kráľová pri Senci. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FK Rača Bratislava tri body a aktívne skóre 3:0.

Disciplinárna komisia

U218: ŠK Vrakuňa (lll. Liga ). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu v U217, v právnej veci navrhovateľa  Lokomotíva Devínska Nová Ves, sídlom Vápencová 34, 841 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  30  811  465  proti odporcovi ŠK Vrakuňa Bratislava, vedenej pod sp. zn. KS/60/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78 DP. Zároveň ruší ochranné opatrenia uložené v U217.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si v záujme bezproblémového obsadzovania na stretnutia kontrolovali platnosť preukazov člena SFZ a v prípade jej ukončenia neodkladne požiadali v ISSF o vydanie nového.

Oznamuje náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 16.3.2022 (streda). Seminár sa uskutoční na SFZ. Pozvánky a ďalšie podrobnosti dostanú účastníci mailom.

Ospravedlnenia: Vašš 2.-18.3.; Kachnič od 26.2.; Henček 27.2., 10.-13.3.; Kožuch 12.3.; Ježík 2.-31.3.; Šafárik 5.-6.3.

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / dohrávky z jesene

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Senec FA B – Kráľova p.S., 27.3.2022 o 13.00 hod.

b/ zmeny

PRPK – 11.kolo: Vištuk – Limbach, 9.4. o 10.00 hod.

PRPK – 13.kolo: Vištuk – Budmerice, 23.4. o 10.00 hod.

PRPK – 15.kolo: Vištuk – Šenkvice, 7.5. o 10.00 hod.

PRPK – 17.kolo: Vištuk – Sl.Grob, 21.5. o 10.00 hod.

c/ súťaž PMC U9 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.-24.4., T6: 7.-8.5., T7: 21.- 22.5., T8: 4.- 5.6.2022

Sk.1: NŠK 1922 A, FKP Bratislava, FK Dúbravka A, ŠK Vrakuňa

Sk.2: MFK Z.Bystrica, FK Rača, FA Lafranconi, FK Vajnory

Sk.3: FK Lamač, NŠK 1922 B, FK Dúbravka B, Lokomotíva DNV A

Sk.4: TJ Čuňovo, Lokomotíva DNV B, MŠK Iskra

Sk.5: FK Malé Leváre, ŠK Pl.štvrtok, FK Jabloňové, OFK Vysoká p/Morave

Sk.6: FC-Malacky A, FC Rohožník, ŠK Lozorno, FKM Stupava

Sk.7: FC-Malacky B, ŠK Gajary, TJ Záhoran Jakubov, FC Zohor

Sk.8: FC ŠTK Šamorín, Senec Football Academy, ŠK N.Dedinka, PŠC Pezinok

Sk.9: OFK D.Lužná, TJ Rovinka A, ŠK Sv.Jur, ŠK Bernolákovo

Sk.10: SFC Kalinkovo A, MŠK Senec A, FK Slovan Ivanka, ŠK Tomášov

Sk.11: TJ Rovinka B, OŠK Sl.Grob, MŠK Senec B, ŠK Igram

Sk.12: FC Slovan Modra, FK Karpaty Limbach, FC Slovan Častá, ŠK Veľký Grob

Sk.13: SFC Kalinkovo B, ŠK Hamuliakovo, FK Slovan Most, FK Danubia V.Biel

Sk.14: Š.Ú.R., ŠKO Miloslavov, MŠK Kráľova p/Senci, OŠK Ch.Grob

Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy:     konecny58@centrum.sk, pavel.prikopa@futbalsfz.sk

d/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov a zaradenie družstiev na jar 2022

Termíny turnajov:

T5: 23.- 24.4., T6: 7.- 8.5., T7: 21.- 22.5., T8: 4.- 5.6., T9: ( sk.11,12 ): 11.- 12.6.2022

Sk.1: ŠK Slovan, FC Petržalka, FK Rača, NŠK 1922

Sk.2: FK Inter, FKM K.Ves, SDM Domino, FKP Bratislava

Sk.3: ŠK N.Dedinka, Senec Football Academy, ŠK Bernolákovo, PŠC Pezinok A

Sk.4: MŠK Senec A, TJ Rovinka, FC ŠTK 1914 Šamorín, OFK D.Lužná

Sk.5: OŠK Sl.Grob, SFC Kalinkovo A, ŠK Tomášov, ŠK Atletiko Zálesie

Sk.6: ŠK Vrakuňa, FK Dúbravka A, MFK Z.Bystrica, MŠK Iskra

Sk.7: FK Dúbravka B, ŠK Sv.Jur, FKM Stupava, FC IMAS A

Sk.8: PŠC Pezinok B, MŠK Senec B, ŠK Hamuliakovo, FK Slovan Ivanka p./Dun.

Sk.9: FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Viničné, TJ Malinovo, MŠK Kráľova p./Senci

Sk.10: OŠK Ch.Grob, ŠK Kaplná, CFK Pezinok Cajla, SFC Kalinkovo B

Sk.11: Lokomotíva DNV, FK Lamač, TJ Záhoran Jakubov, FC Malacky, FC Rohožník

Sk.12: TJ Záhoran Kostolište, ŠK Závod, FK v Sološnici, FK Jabloňové, FK Studienka

Termíny turnajov je potrebné nahlásiť do 31.3.2022 na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk

e/ zmeny hracích časov ( kolízia stretnutí mladší žiaci, prípravky )

PMA1, PMB1 – 11.kolo: Senec Football Academy – Bernolákovo, 10.4. o 12.45

PRSC – 11.kolo: Senec Football Academy B – Rovinka, 10.4. o 14.00

PMB2 – 13.kolo: Senec Football Academy B – Igram, 10.4. o 14.00

PMA1, PMB1 – 13.kolo: Senec Football Academy – Ivanka, 24.4. o 12.45

PRSC – 13.kolo: Senec Football Academy B – Danubia V.Biel, 24.4. o 14.00

PMA1, PMB1 – 15.kolo: Senec Football Academy – D.Lužná, 8.5. o 12.45

PRSC – 15.kolo: Senec Football Academy B – Kaplná, 8.5. o 14.00

PMA1, PMB1 – 17.kolo: Senec Football Academy – MŠK Senec, 22.5. o 12.45

PRSC – 17.kolo: Senec Football Academy B – Čataj, 22.5. o 14.00

Trenersko – metodická komisia

Úsek trénerov

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA C licencie.

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (Poplatok Je Nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia

Kategória

Marec:
09.03.2022 KZ BFZ WU13 BFZ WU13
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
08.06.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká n.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie) BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.32 ZO DŇA 25.02.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti nové usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, ktoré je účinné od soboty 26.2.2022 a nájdete ho TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti vyhlášku č. 24 úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia a k obmedzeniam hromadných podujatí. Nájdete ju TU.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

pohár BFZ:

1.kolo ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná dňa 12.3. o 15:00

III. liga

16.kolo ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka dňa 19.3. o 15:00

IV.liga

19.kolo NŠK 1922 Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 27.3. o 13:30

U17 B

16.kolo NŠK 1922 Bratislava – MFK Záhorská Bystrica 26.3. o 10:00

18.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC Rohožník 9.4. o 10:00

U15/U13

16.kolo MŠK Senec – NŠK 1922 Bratislava dňa 26.3. U15 o 9:00 / U13 o 11:00

Nariaďuje odohrať:

U17 B

12.kolo ŠK Vrakuňa Bratislava – PŠC Pezinok 19.3. o 10:00

Disciplinárna komisia

U217:  ŠK Vrakuňa (lll. liga). Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/60/2021 v právnej veci navrhovateľa Lokomotíva Devínska Nová Ves, sídlom Vápencová 34, 841 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  30  811  465  proti odporcovi ŠK Vrakuňa Bratislava, sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30  813  671, o zaplatení odstupného 750.-EUR za hráča Ján Juščiak 1209717, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.02.2022 a vykonateľnosť dňa 11.02.2022. Začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 64/2 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/5 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky na Disciplinárnu komisiu BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 27.2.2022 (nedeľa) v Bratislave, hotel Nivy. Pozvánky s programom seminára boli účastníkom poslané e-mailom.

Berie na vedomie oznámenie P. Bólla o ukončení aktívnej činnosti delegáta zväzu. Ďakuje mu za mnohoročnú činnosť rozhodcu v rámci BFZ a SFZ, za činnosť delegáta na rovnakých úrovniach, ako aj za pôsobenie v Komisii rozhodcov a delegátov BFZ.

Ospravedlnenia: Ježík 11.-17.3.; Srna 21.2.-6.3.; Ďurčo 4.-6.3., 3.4.; Tanglmayer od 12.2.; Tramita 11.-14.3.; Szakáll 5.-6.3., 19.-20.3.; Cvengroš 27.2.; Hegedüs od 24.2.; Tománek od 24.2.; Pavlík R. 25.-26.3., 30.4.-1.5.;

Trenersko – metodická komisia

Úsek trénerov

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v Bratislave v jarnej časti organizovať školenie trénerov UEFA C licencie.

Termín školenia:    27.03.2022 – 04.06.2022 + záverečné skúšky 17. – 18.06.2022

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (Poplatok Je Nevratný!)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 18.03.2022,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
09.03.2022 KZ BFZ WU13 BFZ WU13
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
28.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
08.06.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Vysoká n.M.) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.31 ZO DŇA 18.02.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 01.02.2022 a novelu, ktorá rozširuje režim OP+ o daľšie osoby a je účinná od 15.2.2022  nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

III. liga

16.kolo ŠK Tomášov – ŠK Nová Dedinka dňa 19.3. o 15:00

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 27.2.2022 (nedeľa) v Bratislave, hotel Nivy. Pozvánky s programom seminára boli účastníkom poslané e-mailom.

Ospravedlnenia: Henček 19.-20.2., 28.2.-4.3.; Tanglmayer 28.2.-5.3.

Trenersko – metodická komisia

upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (III. liga a IV. liga), aby predložili aktualizáciu trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie.

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 11.03.2022.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve!

úsek vzdelávania trénerov

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané mailom registrovaným trénerov v ISSF.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia

Kategória

Február:
23.02.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
Marec:
09.03.2022 KZ BFZ WU13 BFZ WU13
22.03.2022 KZ BFZ U13 – bez hráčov FA BFZ U13
23.03.2022 KZ BFZ U14 – bez hráčov FA BFZ U14
23.03.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok)            U12,U13,U14
30.03.2022 MT – Triangel BFZ U13, U14 (Maďarsko) BFZ U13, BFZ U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2022 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U14
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
20.04.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
26-28.04.2022 Regionálny turnaj WU14 (Poprad) BFZ WU14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
10.05.2022 KZ BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
18.05.2022 KZ BFZ WU14 BFZ WU14
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
07.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
08.06.2022 MT – ObFZ BA Vidiek, ObFZ BA Mesto (Bratislava a okolie) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U12
21,22.06.2022 MT – WU14 (Bratislava a okolie)  BFZ WU14

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.30 ZO DŇA 11.02.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 01.02.2022 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Nariaďuje odohrať:

Zimný turnaj U19 BFZ

1.kolo FC Družstevník Budmerice – FC – Žolík Malacky 2. 3. 2022 o 18:00 (HP UT Dunajská Lužná)

Upozorňuje:

na dodržiavanie osobitných podmienok pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradený aj zimný turnaj dorastu U19 BFZ.

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 27.2.2022 (nedeľa) v Bratislave, hotel Nivy. Pozvánky s programom seminára boli účastníkom poslané e-mailom.

Ospravedlnenia: Farkaš M. 4.-13.2.; Vašš 9.-26.2.

Trenersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie, resp. na stránke: https://vzdelavanie.digital.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.05.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:
02.06.2022 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) aj s hráčmi FA BFZ U13

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.29 ZO DŇA 04.02.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 01.02.2022 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti.

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ odkladá na neurčito stretnutie 1. kola ZT dorastu U19 BFZ FC Družstevník Budmerice – FC – Žolík Malacky (HP UT Dunajská Lužná)

Upozorňuje:

na dodržiavanie osobitných podmienok pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradený aj zimný turnaj dorastu U19 BFZ.

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 27.2.2022 (nedeľa) v Bratislave, hotel Nivy. Pozvánky s programom seminára budú účastníkom poslané e-mailom.

Berie na vedomie oznámenie D. Dujavu o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ. Vyjadruje mu úprimné poďakovanie za jeho viac ako 10-ročné pôsobenie v súťažiach riadených BFZ.

Ospravedlnenia: Pavlík R. do 3.3., 18.-20.3.; Fischer do 4.3.

Trenersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
 • Od 01.01.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie, resp. na stránke: https://vzdelavanie.digital.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022

Dátum Akcia Kategória
Marec:
28.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
31.03.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
Apríl:
11.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
21.04.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
23-27.04.2022 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
02.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
05.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U12,U13,U14
17-18.05.2022 Memoriál Josefa Šurala U17 (Česko) – bez hráčov FA BFZ U17
23.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
25.05.2022 Turnaj 8 (ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, kluby BFZ, BFZ WU13) U12
26.05.2022 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto U13,U14
Jún:

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.28 ZO DŇA 28.01.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 19.01.2022 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti,

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

 • Vyžrebovanie ZT dorastu je zverejnené na webovom sídle zväzu.
 • Propozície ZT dorastu boli zúčastneným FK zaslané elektronickou poštou dňa 27.01.2022.

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.27 ZO DŇA 21.01.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Obmedzenia pre hromadné podujatia, účinné od 19.01.2022 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti,

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

 • Vyžrebovanie ZT dorastu je zverejnené na webovom sídle zväzu
 • Propozície ZT dorastu budú zúčastneným FK zaslané elektronickou poštou

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 14.01.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a dva mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti,

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

 • Vyžrebovanie ZT dorastu je zverejnené na webovom sídle zväzu
 • Propozície ZT dorastu budú zúčastneným FK zaslané elektronickou poštou

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje zloženie skúšobnej komisie licenčného seminára pre delegátov zväzu, ktorý sa bude konať 15.1.2022 v Bratislave: Jaroslav Švarc – predseda, Pavol Páchnik – člen, Ján Farbula – člen.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 17.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 16.12.2021 novú vyhlášku č. 307/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť od piatoku 17.12.2021. 

Touto vyhláškou je povolená tréningová činnosť v športových kluboch, výlučne iba v režime OP. Tréningy v režime OP sú povolené od piatka 17.12.2021 bez obmedzenia počtu účastníkov tréningu a bez sektorovania športoviska. Za plne zaočkovanú osobu sa podľa vyhlášky zároveň považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ÚS č. 25 je posledná v roku 2021. Prvá ÚS v roku 2022 vyjde 14.01.2022.

Sekretariát BFZ ďakuje všetkým FK za spoluprácu v roku 2021, želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2022.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Propozície a vyžrebovanie ZT dorastu bude zverejnené v US.č.26 dňa 14.01.2022. Štartovný vklad bude prihláseným FK zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry prostredníctvom ISSF systému. Predpokladaný začiatok je 5-6.2.2022.

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.24 ZO DŇA 10.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že v zmysle vyhlášky k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021 sú zakázané akékoľvek športové podujatia v amatérskom športe, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je predĺžená do 17.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZNoví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.23 ZO DŇA 03.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021, zatiaľ na dobu 14 dní do 9.decembra 2021, sú zakázané akékoľvek športové podujatia, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Disciplinárna komisia

U215: Berie na vedomie podnet klubu FKP Bratislava,  v zast. Štefanom Gubricom ( nevyplatenie odstupného za preregistráciu hráčov do klubu FK Dúbravka )  a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň klubu FKP Bratislava oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U216: FK Jablonové. Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie OK 002/2021 zo dňa 25.11.2021, kde bolo zamietnuté odvolanie klubu voči udelenej pokute,  za Odvolanie voči rozhodnutiu DK BFZ zaplatí klub poplatok 50.-€, v zmysle RS BFZ čl. 12.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.22 ZO DŇA 26.11.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021, zatiaľ na dobu 14 dní do 9.decembra 2021, sú zakázané akékoľvek športové podujatia, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ prijala dňa 25.11.2021 nasledovné rozhodnutie:

OK 002/2021

Odvolanie FK Jablonové zo dňa 01.11.2021 voči rozhodnutiu DK BFZ U165: k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové – TJ Slovan Vištuk (hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera), ktorým uložila DS – finančnú pokutu 250 EUR podľa čl. 57/1a, 57/2 a čl. 12/6 DP, zverejneným v ÚS č. 18 zo dňa 29.10.2021, v zmysle čl. 60 ods. 13 písm. b) Stanov SFZ    z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Nariaďuje odohrať:

III. liga

14.kolo TJ Rovinka – MŠK Senec dňa 13.3.2022 o 15:00

IV. liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 12.3.2022 o 15:00

U19

11.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Rača Bratislava dňa 12.3.2022 o 14:00

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka dňa 12.3.2022 o 15:00

14.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC – Žolík Malacky dňa 12.3.2022 o 13:00

14.kolo SDM Domino “B” – OFK Dunajská Lužná odložené na neurčito

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky odložené na neurčito

U17 A

12.kolo FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok dňa 19.3.2022 o 13:00

U15 / U13

11.kolo (U15) MFK Rusovce – FKP Bratislava dňa 19.3.2022 o 9:30

11.kolo (U13) PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 12.3.2022 o 12:00

12.kolo (U13) FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok dňa 19.3.2022 o 10:45

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U212: Jurij Beresh  1385447 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 22.11.2021.

U213: Patrik Škyrta  1268173 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 22.11.2021.

U214: Filip Šimora  1298245 (FK Slovan Most pri Bratislave, lll. liga), od 22.11.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  PANINI