Úradná správa č. 37 zo dňa 28.3.2014

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:

že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!

Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.4.2014 !

žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasi s dohodami klubov:
MRB 23. kolo FC Ružinov – TJ Rovinka dňa 17. 4. 2014 o 16:30 hod.
MRB 23. Kolo FK Inter Bratislava – ŠK Bernolákovo dňa 18. 4. 2014 o 16:30 hod.
S4A 18. Kolo FK Vajnory – TJ Čunovo dňa 18. 4. 2014 o 10:30 hod.
S4A 18. Kolo FK BCT Bratislava – Lok. D. N. Ves dňa 16. 4. 2014 o 17:00 hod.
SZRL+MZRL 18. kolo ŠK Žolík Malacky – FKM Karlova Ves dňa 16. 4. 2014 o 16:30 MZRL a o 18:00 SZRL

ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Šamorín-Hamuliakovo. Žiadosť nespĺňa náležitosti RS čl. 3.4 a podľa RS stretnutia MD3R a SZV-SC nie sú v kolízii.
ŠTK sa zaoberala námietkou klubu TJ Jarovce v stretnutí 14. kola S4A ŠK Igram – TJ Jarovce. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK sa zaoberala námietkou klubu FK Jablonové v stretnutí 14. kola S4B Záhoran Jakubov – FK Jablonové. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK upozorňuje kluby PŠC Pezinok, ŠK Gajary, FC Zohor, Záhoran Jakubov na dodržiavanie RS čl. 2.1.

Disciplinárna komisia:

U.č.  235
P
ozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 m.s. podľa DP čl. 37/5, od 24.03.2014
Martin Juraško – 1188112 / FK Slovan Most pri BA /  10.-€
U.č.  236
Branislav Ivan – 1049206 /
FK Sl. Ivánka pri Dunaji /  vylúčený za HNS – zmarenie gólovej príležitosti. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 1,2a od 24.3.2014. 10.-€
U.č.  237
Tomáš Sabo  – 1230382 /
FK Sl. Ivánka pri Dunaji /  vylúčený po 2 ŽK. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 37/3 od 24.3.2014. 10.-€
U.č.  238
David Farkašovský – 1241687 /
ŠK Lozorno /  vylúčený za HNS – zmarenie gólovej príležitosti. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodm. podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 45/1,2a od 24.3.2014. 10.-€
U.č.  239
Stanislav Lapin  – 1230373 /
OŠK Sl. Grob /  vylúčený po 2 ŽK. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 37/3 od 23.3.2014. 10.-€
U.č.  240
Ján Oscity  – 1118258 /
FK Dr. Budmerice /  vylúčený po 2 ŽK. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 37/3 od 24.3.2014. 10.-€
U.č.  241
Jozef Babuška – 1090353 /
FK Dr. Budmerice /  vylúčený za HNS – zmarenie gólovej príležitosti. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 1,2a od 24.3.2014. 10.-€
U.č.  242
Radoslav Hon – 1248277 /
FK Jablonové /  vylúčený za HNS – urážka R. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  do vyriešenia prípadu od 24.3.2014. DK pozýva na svoje zasadnutie hráča Radoslava Hona, kapitána Tomáša Adámeka – obaja FK Jablonové, rozhodcu Jozefa Pacalaja a AR2 Dušana Olšu ohľadom vyjadrených skutočností v zápise a vyjadrenia hráča na svoje zasadnutie dňa 3.4.2014 o 16,30 hod.
U.č.  243
Samuel Lojko – 1229747 /
TJ Jarovce BA  /  vylúčený za sotenie do súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP  na 2 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 49/1a od 24.3.2014. 10.-€
U.č.  244
Martin Jendek  – 1080978 /
FK BCT BA /  vylúčený po 2 ŽK. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 37/3 od 23.3.2014. 10.-€
U.č.  245
Marek Domotor – 1201904 /
TJ Malinovo  /  vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP na 3 s. s. nepodm., podľa čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 49/1b,2b,  od 23.3.2014. 10.-€
U.č.  246
Patrik Forgáč  – 1218870 /
Lok. D. N. Ves /  vylúčený po 2 ŽK. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1, 7/2a,b a čl. 37/3 od 24.3.2014. 10.-€
U.č.  247
Marek Rischer  – 1166732 /
Lok. D. N. Ves /  vylúčený za pokus o udretie súpera. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  do vyriešenia prípadu od 24.3.2014. DK žiada klub o doručenie videozáznamu zo stretnutia do 1.4.2014 z dôvodu čl. 71/2d DP.
U.č.  248
Ladislav Nagy – 1310731 /
FC Ružinov – SD3R  /  vylúčený za úmyselné sotenie do súpera v prerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP  na 2 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 36/1c a čl. 49/1a,2a,  od 23.3.2014. 5.-€
U.č.  249
Tomaš Kovarik – 1255616 /
TJ Kostolište – SD3R  /  vylúčený za údretie súpera do tváre v prerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP  na 3 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 36/1g a čl. 49/1a,2a,  od 23.3.2014. 5.-€
U.č.  250
Matúš Mackovič – 1258482 /
FC Ružinov – SD3R  /  vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP  na 3 s. s. nepodmienečne, podľa čl. 36/1c a čl. 45/1a,2a,  od 23.3.2014. 5.-€
U.č.  251
Adam Szabo – 1314799 /
ŠK Vrakuňa BA – SD3R  /  vylúčený za kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou v neprerušenej hre. DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, DP  na 4 s. s. nepodm., podľa čl. 45/1a,2a,  od 23.3.2014. 5.-€
U.č.  252
Pavol Malinovský –
1103919 / Záhoran Jakubov / žiadosť o odpustenie zvyšku trestu,  DK zamieta. ( 10.-€)
U.č.  253
Anton Holásek –
1249239 / ŠK Vrakuňa – SD3R / žiadosť o odpustenie zvyšku trestu,  DK zamieta. (  5-€)
U.č.  254
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči p. Gábrik Daniel – ( Lok. D.N.Ves ) vedúci družstva za HNS – po vylúčení hráčov D družstva na adresu R a vykázanie z lavičky počas stretnutia S4A 14. kola Lok.D.N.Ves – ŠK Tomašov, odohraného dňa 23.03.2014. Zároveň DK dňom 28.3.2014 zastavuje menovanému činnosť nepodmienečne- zákaz viesť družstvo z lavičky do vyriešenia prípadu, žiada p. Gábrika o zaslanie písomného vyjadrenia k predmetnej situácii v termíne do 2.4.2013 a klub Lok. D. N. Ves  o vyjadrenie k nešportovému správaniu divákov na tribúne po stretnutí.
U.č.  255
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu TJ Čunovo Bratislava za nedostatočnú US  počas a po stretnutí S4A 14. kola TJ Čunovo – ŠK Vrakuňa, odohraného dňa 23.03.2014. DK Pozýva na svoje zasadnutie dňa 3.4.2014 o 17,15 hod.  štatutárneho zástupcu  klubu TJ Čunovo, HU p.  Brozsa Mariána a člena US p. Klemensitsa Šimona. Zároveň pozýva aj rozhodcov stretnutia: Pavla Černého, Martina Kroneraffa a Miroslava Hrazdíru.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka: 29.4.2014. Miesto konania, čas začiatku a ďalšie pokyny budú rozhodcom poslané mailom.

Zaoberala sa námietkou FC Ružinov voči výstroju hráča (náhradníka) SFC Kalinkovo v stretnutí 1. kola Pohára BFZ. Konštatovala, že postup AR1 (Dujava) a R (Ruc), ktorí umožnili hráčovi nastúpiť vo farebne nezladenom výstroji, bol nesprávny, ale priebeh stretnutia tým nebol nijako ovplyvnený. KRaD upozornila oboch rozhodcov na správnosť postupu.

Zaoberala sa podnetom ŠTK ZsFZ (II. liga západ – SD, FC Petržalka 1898 – PFA ViOn Zlaté Moravce). Záležitosť dorieši na zasadnutí 28.3.

Pozýva na zasadnutie dňa 28.3. o 17.15 M. Fischera a A. Baniča, o 17.45 M. Kroneraffa a M. Brodyho st. a o 18.00 M. Moravca. Pozýva na zasadnutie dňa 4.4. o 17.30 I. Sochora.

Ospravedlnenia: Samko 22.3.-4.4.; Cvengroš 29.3., 5.4., 12.4.; Smolíková 4.-11.4.; Dujava 29.-30.3.; Minarovič 5.-6.4.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 21.3.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :    

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014

P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho, P. Kabatiar, M. Hrivňak, G. Chudoba, P. Bartaloš, M. Bognár, A. Dávid, P. Ivanecký, Wolák P., S. Skačan, M. Blaži, B. Juhasz  (22)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“  licenciu – predpokladaný termín leto 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) :  Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 15 – R 1999 – M. Rovenský, W. Rischer, R. Kačenák
Náklady sú hradené  z rozpočtu BFZ (viď rozpočet BFZ na R 2014)
25.3.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz  – Kontrolný zraz
31.3.2014 –  13,00 hod. –  FŠ Slovan – Rapid, Prievoz –  Prípravný zápas
15.4.2014 –  13,00 hod. –  FŠ BCT – Kontrolný zraz
29.4.2014 –  13,00 hod. – FŠ Lozorno – „Družobné stretnutie“ :  výber BFZ – JmFS  U 15
U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené  z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
24.3.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
14.4.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
28.- 30.4.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie
11.- 14.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ  U 14    

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené  z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
31.3.2014 – 16,30 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
14.4.2014 –  17,00 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
06.5.2014 –  15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ  U 13   

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

Január, február 2014  – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014            MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014          Finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
24.3.2014          Prípravný zraz – o 12,30 h. – výber U 14 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
25.3.2014          Prípravný zraz – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz
31.3.2014          Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
31.3.2014          Prípravný zraz – o 16,30 h. – výber U 13 – FŠ PŠC Pezinok
09.4.2014          Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz (dr.- Slovan, Inter, Petržalka, SFM Senec + výber mesta a vidieku)
14.4.2014          Prípravný zraz – o 12,30 h. – výber U 14 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
14.4.2014          Prípravný zraz – o 17,00 h. – výber U 13 – FŠ PŠC Pezinok
15.4.2014          Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz
28.-30.4.14        Sústredenie – výber U 14 – Senec / Viničné
29.4.2014          Družobné stretnutie : výber BFZ U 15 –  JmFS Brno – 13,00 h. – FŠ ŠK Lozorno
06.5.2014          Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 13 – FŠ a čas bude spresnený
11.-14.5.14       Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
21.5.2014          Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – HČ a miesto určuje JmFS Brno
16.–21.6.14       Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Odporúčame FK, aby využili zimnú prestávku aj na výmenu Registračných preukazov na nové plastové preukazy a aby s tým zbytočne nečakali na poslednú chvíľu pred začiatkom jarnej časti súťaže. Prestupový termín /prestupy a hosťovanie hráčov/ trvá do 31.3.2014.

Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ  práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné spoločné závery:
 • akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
 • schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
 • papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
 • synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný

Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014,  kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:

1. Aktualizácia súpisiek

Súťažný úsek KM a ŠF BFZ oznamuje FK, že doplnenie hráčov do sezónnej súpisky môžu vykonávať len správcovia súťaží. Na základe toho žiadame FK, ktoré potrebujú doplniť svoju sezónnu súpisku o nových hráčov, aby urýchlene zaslali menné zoznamy na uvedené mailové adresy:
Ivan Konečný – ivan.konecny@centrum.sk
     Pavel Príkopa – pavel.prikopa@futbalsfz.sk
2. Nahlasovanie výsledkov
Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutí výsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží.
Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371
Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455
Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať
3.Schválené zmeny hracích dní a časov
PMB1 – 14.kolo: FC Petržalka – FC Ružinov  sobota 12.4.2014 o 14,00 hod. /ihr. Pankúchova /
PMC   – 14.kolo: FC Petržalka – FC Ružinov sobota 12.4.2014 o 15,00 hod. / ihr. Pankúchova /
PrSC  – 15.kolo: Malinovo – N.Dedinka – streda 9.4.2014 o 17,00 hod.
4.Zmena hracieho času
PrPK : CFK Pezinok – Cajla – sobota 10,00 hod.
Uvedené zmeny a opravy sú  už vykonané  v ISSF.
5. Úsek školského futbalu:
Oznamujeme, že v dňoch 7.4. – 11.4.2014 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnia okresné kolá ZŠ 1. stupňa súťaže MC Donald´s, do ktorých postúpili prvé dve družstvá základných kôl. V súťaži štartujú žiaci a žiačky narodené od 1.9.2003 a mladšie. Z každého okresného kola / celkove ich je osem/ postúpi víťaz do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 5.5. 2014 /pondelok/ na štadióne ŠKP Dúbravka Bratislava.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa S5VB 19.kolo TJ Dr. Doľany – OŠK Chorvátsky Grob na deň 4.6.2014 (streda) o 17,30 hod. Družstvu TJ Dr. Doľany  bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,00 € podľa RS čl. 3.4
 2. ŠTK berie na vedomie: Odhlásenie družstva dorastu ŠK Lozorno zo súťaže SD4VA. Výsledky družstva ŠK Lozorno sa  anulujú, družstvá vyžrebované s ŠK Lozorno budú mať voľný žreb. Klubu ŠK Lozorno bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 200,- €.
 3. ŠTK  berie na vedomie: Odhlásenie družstva dorastu FC Slovan Častá zo súťaže SD4VB. Výsledky družstva FC Slovan Častá sa anulujú, družstvá vyžrebované s FC Slovan Častá budú mať voľný žreb. Klubu FC Slovan Častá bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 200,- €.

Disciplinárna komisia:

U. č. 94 :
Ján Ščepánek 1111446 ( ŠK Svätý Jur „B“) – vylúčený po 2 ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2b ii DP , na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 24.3.2014. ( 10 € )
U. č. 95 :
Matúš Manduľák 1146000 ( TJ Dubová ) – vylúčený za HNS – zmarenie gólovej situácie – podrazenie súpera.  DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b, d a čl. 45/1,2a, od 24.3.2014. ( 10 € )
U. č. 96 :
Stanislav Martinkovič 1152258  ( FK v Sološnici ) – vylúčený za HNS (urážka R). DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl.9/2b ii DP, na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl.48/1b, 48/2a, od 24.3.2014. ( 10 € )
U. č. 97 :
Michal Machalík 1155259 ( ŠK Svätý Jur ) žiadosť o zmenu DO, DK výkon zvyšku DO t.j. 2 súťažné stretnutia podmienečne odkladá, podľa DP čl. 40/1,2,3 do 26.6.2013.( 10 € )

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 02.04.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D pozýva na stretnutie dňa 3.04.2014 o 18:30 hod., ktoré sa uskutoční v budove BFZ, ul. Súmračná č.27, Bratislava  týchto R a D: Huska, Kováč, Opálek,
Ďalej K R a D upozorňuje tých R, ktorí ešte neodovzdali lekárske potvrdenie, aby tak urobili do 31.03.2014 e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
K R a D oznamuje, že správy delegátov treba zasielať na e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
KR a D berie na vedomie ukončenie činnosti na OBFZ Bratislava  – vidiek  p.Záreckého a menovanému ďakuje za jeho dlhoročnú kariéru.
K R a D upozorňuje rozhodcov na príchody na stretnutie 1 hodinu pred začiatkom stretnutia v spoločenskom oblečení a na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť  ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !
Ďalej upozorňuje na včasné zasielanie zápisov zo stretnutí, do utorka 12:00 hod., v prípade mimoriadnych udalostí do 24 hod. po ukončení stretnutia. Zápisy treba zasielať v takto:
Seniori 1x originál + 3x kópia
Dorastenci 1x originál + 2 kópia
Žiaci 1x originál + 1x kópia
Prípravky 1x originál
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
Ospravedlnenie : Kožík  , Višváder , 17.04 Ležovič , 5.04 do 14:00 Hudy

Komisia mládeže:

1. Nahlasovanie výsledkov stretnutí
KM upozorňuje štatutárnych zástupcov resp. ISSF manažerov FK, že v prípade nedostavenia sa R na stretnutie sú povinný nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový výsledok / na tel.číslo: 0914/173242, resp. 0902/544371. Posielajte to vo forme SMS správy – nemusíte telefonovať.
2. Schválené zmeny stretnutí
SZV PK – 11.kolo: Doľany – Jablonec – piatok 11.4.2014 o 17,30 hod.
3. Zmena hracích dní a časov
SZV MA – FK Sološnica: nedeľa – 2,5 hod. pUHČ
SZV PK – CFK Cajla: sobota – 12,00 hod.
MZV – CFK Cajla: nedeľa – 9,30 hod.
4. Dohrávka stretnutia
SZV MA – 16.kolo: Závod – Rohožník – štvrtok 17.4.2014 o 17,30 hod.
Uvedené zmeny sú už vykonané v ISSF
5. Nominácia hráčov výberu U 12 / roč.2002 / na prípravné stretnutie proti ŠK Slovan Bratislava U 11    v stredu 2.4.2014 o 16,30 hod. na štadione ŠK Slovan Bratislava – UT Pasienky. – viď ÚS č. 36
Zraz nominovaných hráčov: streda 2.4.2014  o 15,45 hod. na štadione ŠK Slovan Bratislava – Pasienky.

Výstroj hráčov: teplákové súpravy, resp. šušťiakové súpravy,  kopačky , resp. turfy / na UT /, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca / fotokópia /

Uvedená nominácia hráčov bola zaslaná v súlade s RS čl.16.3 na príslušné FK dňa 21.3.2014

Zasadnutie KM ObFZ bude v stredu 2.4.2014 o 14,00 hod. v zasadačke BFZ na Súmračnej ul. č.27

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI