Úradná správa č. 38 zo dňa 4.4.2014

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.
Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.4.2014 ! 

Sekretariát BFZ žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.
Zoznam FK, ktoré si ešte neprevzali lekárničku:
ŠK Slovan Bratislava
ŠK Plavecký Štvrtok
OFK Vysoká pri Morave
TJ Jarovce
ŠFK Prenax Jablonec
ŠK FO Malacky
FC Zohor
Slávia Ekonóm Bratislava
MFC Záhorská Bystrica
FK The Dragons
ŠK HamuliakovoFK Scorpions
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
ŠK Láb
CF Kaplna
Slovan Pernek
ŠKO Miloslavov
FK Kuchyňa
TJ Hrubý Šúr

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 23.kolo ŠKP Inter Dúbravka – FK Slovan Most pri Bratislave dňa 17.4.2014 o 17:00hod.
MRB 23.kolo SDM Domino Bratislava – FK Karpaty Limbach dňa 19.4.2014 o 10:30hod.
S4A 18.kolo FKM Karlová Ves – FK Lamač Bratislava dňa 17.4.2014 o 17:00hod.
MD3R 17.kolo ŠKP Inter Dúbravka – FK Šamorín – Hamuliakovo dňa 13.4.2014 o 13:00hod.
MD3R 18.kolo FK BCT Bratislava – ŠK Tomášov dňa 15.4.2014 o 17:00hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
MD3R 16.kolo PŠC Pezinok – FC Zohor dňa 6.4.2014 o 10:00hod.
ŠTK sa zaoberala námietkami kapitána FC Ružinov, vznesené po stretnutí 20.kola MRB FK Stupava – FC Ružinov. Obe námietky sú neopodstatnené.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána PŠC Pezinok, vznesenú po stretnutí 18.kola SD3R PŠC Pezinok – FK Rača. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK sa zaoberala žiadosťou FK Lamač Bratislava (S4A) o udelenie výnimky k dodržiavaniu RS čl. 2.1. ŠTK neudeľuje klubu FK Lamač Bratislava výnimku a upozorňuje na dodržiavanie RS čl.2.1.
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie štatutárneho zástupcu ŠK Vrakuňa na deň 10.4.2014 o 17:30hod.
ŠTK za nedostatočnú US v stretnutí 14.kola S4A TJ Čunovo – ŠK Vrakuňa nariaďuje TJ Čunovo zvýšenie členov US v počte HU+12 členov US do konca súťažného ročníka 2013/2014.

Disciplinárna komisia:
U. č. 256:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 31.3.2014 – Roman Matuška (1198062) MŠK Kráľová pri Senci ,MRB
od 31.3.2014 – Stanislav Škuta (1220221) FC Rohožník, MRB
od 30.3.2014 – Peter Sebestyén (1255753) FK Slovan Ivanka pri Dunaji, SD3R.
U. č. 257:
Miroslav Beňa ( 1138198 ) ŠK Plavecký Štvrtok, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 30.3.2014
U. č. 258:
Peter Gajdar ( 1143886 ) TJ Záhoran Jakubov,S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 31.3.2014.
U. č. 259:
Marek Blecha (1150746) Dr. Závod,S4B , vylúčený za sotenie do súpera neprimeranou silou v prerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1a, od 31.3.2014.
U. č. 260:
Christián Červenka ( 1255024) ŠK Báhoň , SD3R vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 30.3.2014.
U. č. 261:
Adrián Blažíček (1299404) TJ Záhoran Kostolište, SD3R vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii a DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 30.3.2014.
U. č. 262:
Jakub Hreco (1297850) MFK Rusovce, SZRL, vylúčený za sotenie do súpera neprimeranou silou v prerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1a, od 30.3.2014.
U. č. 263:
Na základe uznesenia č. 242 , Radoslav Hon (1248277) FK Jablonové,S4B, vylúčený za HNS, urážka R podľa DP čl. 9/2b ii ,DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.36/1a čl. 48/1b, od 24.3.2014.
U. č. 264:
Na základe uznesenia č. 254 a stanoviska klubu Lokomotíva D.N.Ves, Daniel Gábrík (vedúci družstva Lok. D. Nová Ves,S4A), vykázanie z lavičky D družstva za HNS na adresu R podľa DP čl. 9/2b i, OO – pozastavenie výkonu funkcie , na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1b,2a, od 24.3.2014.
U. č. 265:
Na základe uznesenia č. 254 a stanoviska klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves S4A, za nedostatočnú US počas ako aj postretnutí 14.kola Lok. D. N. Ves- ŠK Tomašov, čl. 9/1c DP – pokuta klubu za HNS divákov po stretnutí vo výške 30,00 Eur., podľa DP, čl. 71/1, 71/2c a  čl.58/1a.
U. č. 266:
Marek Rischer (1166732) Lok.D.N.Ves, S4A, vylúčený za vrazenie do súpera v prerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, d a čl. 49/1a, od 24.3.2014.
U. č. 267:
Na základe uznesenia č. 255 a stanoviska klubu TJ Čunovo Bratislava S4A, za nedostatočnú US počas ako aj postretnutí 14.kola TJ Čunovo- ŠK Vrakuňa čl. 9/1c DP – podľa DP, čl. 71/1, 71/2c, čl.58/1a – Klemensits Šimon pozastavenie výkonu funkcie člena US na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 24.3.2014 a pokuta klubu za HNS po stretnutí voči R vo výške 100,00 Eur.
U. č. 268:
Tibor Peller (1196701TJ Malinovo, S4A, žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia DK zamieta.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka: 29.4.2014. Miesto konania, čas začiatku a ďalšie pokyny budú rozhodcom poslané mailom.
Dôrazne upozorňuje rozhodcov a delegátov nominovaných na stretnutia II. ligy západ – starší a mladší dorast na povinnosť vyžadovanú ZsFZ poslať do 15 minút po skončení oboch stretnutí SMS s výsledkom stretnutia a výsledkom polčasu na číslo 0903 479 255. SMS zo stretnutia staršieho dorastu posiela delegát, SMS zo stretnutia mladšieho dorastu rozhodca tohto stretnutia.
Zaoberala sa podnetom ŠTK ZsFZ (II. liga západ – SD, FC Petržalka 1898 – PFA ViOn Zlaté Moravce). Po vypočutí rozhodcu a delegáta uvedeného stretnutia skonštatovala, že nie je možné preukázať porušenie povinnosti rozhodcu uvedenej v čl.76 j) Súťažného poriadku futbalu.
Upozorňuje kluby na nedoručené DVD zo stretnutí. MRB: Slovenský Grob, Plavecký Štvrtok, Stupava (18. kolo), Most p/B (19. kolo). S4A: Danubia, Rusovce, Čunovo, D.N. Ves (14. kolo). S4B: PŠC Pezinok, Jakubov, Viničné, Gajary, Jablonec, Kostolište, Zohor (14. kolo). Žiada kluby o zaslanie DVD zo stretnutí do 8.4.2014, súčasne upozorňuje, že po schválení VV BFZ sa videozáznamy v jarnej časti súťažného ročníka vyhotovujú aj vo všetkých stretnutiach súťaží S4A/S4B a následne doručujú na sekretariát BFZ.

Ospravedlnenia:
Mosor od 1.4.; Parilák 12.-13.4.; Laciňák 15.-22.4. Ľupták 18.-19.4., 22.-23.4., 7.5., 21.5.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 4.4.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín – druhá polovica mája a prvá polovica júna 2014 (1.časť piatok–nedeľa; 2.časť pondelok –streda) – je ešte niekoľko voľných miest !!!
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho, P. Kabatiar, M. Hrivňak, G. Chudoba, P. Bartaloš, M. Bognár, A. Dávid, P. Ivanecký, Wolák P., S. Skačan, M. Blaži, B. Juhasz, I. Balážiková, P. Podolský, I. Čulák (25)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman (1)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 15 – R 1999 – M. Rovenský, W. Rischer, R. Kačenák
Náklady sú hradené z rozpočtu BFZ (viď rozpočet BFZ na R 2014)
15.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Kontrolný zraz
29.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ Lozorno – „Družobné stretnutie“ : výber BFZ – JmFS U 15

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
14.4.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
28.- 30.4.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie
11.- 14.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
14.4.2014 – 17,00 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
06.5.2014 – 15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas
21.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13

N O M I N Á C I A hráčov U14 (narodených po 1.1.2000) výberu BFZ
na KZ BFZ na futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky, dňa 14.4.2014.

Hráči:
ČECH Adam – Petržalka                           GVORA Anton – Slovan
BELÁK Tomáš – Petržalka                        HRONČEK Martin – Slovan
HEGYI Samuel – Petržalka                       HIRKO Jakub – Slovan
HABODÁSZ Samuel – Petržalka              NAGY Richard – Slovan
MIHÓK Marko – Petržalka                        CHABREČEK Filip – Slovan
NAGY Tomáš – Petržalka                         ČERŇANSKÝ Bruno – Slovan
RUŽIČKA Matej – SFM Senec                  LEGINUS Lukas – Slovan
VÁRADY Patrik – SFM Senec                  HORVÁTH Adam – Slovan
TAKÁCS Dávid – SFM Senec                   KORENAČKA Samuel – Slovan
BRUNNER Martin – FA Bratislava         TRNOVSKÝ Martin – Slovan
POCHILÝ Nicolas – FK Inter                   ZELENÍK Ondrej – Slovan
JELÍNEK Tomáš – FKM K.Ves
REGIONÁLNY TRÉNER: NOVÁK Rudolf
TRÉNERI: GÁLA Vladimír, BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej
MASÉR: MICHALOVICH František
Plán KZ:
Dátum                     Zraz             Tréning                Ukončenie
14.4.2014            12.30      13.00 – 14.30           15.00
Účelom kontrolného zrazu je preverenie výkonnosti nominovaných hráčov.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, ostatné oblečenie podľa počasia), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neprítomnosť na vyučovaní v škole.

N O M I N Á C I A širšieho výberu BFZ hráčov U13 ( nar. od 1.1.2001 )
na kontrolný zraz dňa 14.04.2014 na futbalovom štadióne PŠC Pezinok o 17,00 hod..

Hráči:
Patrik KUKLA – ŠKP Bratislava
Adam KUNŠTEK – ŠKP Bratislava                      Lukáš LETENAY – FKM K.Ves
Jozef VLAŠIČ – ŠKP Bratislava                            Timotej UHRÍN – FKM K.Ves
Adam KORMANÍK – ŠKP Bratislava                   Kristián MESAROŠ – FK Rača
Matúš MOLNÁR – DNV                                           Tomáš ŠVAGERKO – FC Ružinov
Filip ADÁMEK – SDM Domino                              Marek GAJDOŠ – TJ Rovinka
Sebastián KESZEI – FA Bratislava                       Dávid KADLEC – FA Bratislava
Marko ŽVÁČ – Žolík Malacky                                 Richard BIKSADSKÝ – Žolík Malacky
Rastislav JENDRUŠ – OFK D.Lužná                    Matej DOLNÍK – OFK D.Lužná
Viktor VONDRYSKA – Slovan Ivanka                  Dominik MEZOVSKÝ – ŠK Bernolákovo
Patrik PROCHÁZKA – ŠK Bernolákovo               Richard RUBÍN – PŠC Pezinok
Martin BILSKÝ – PŠC Pezinok                                Matej KUDRNÁČ – PŠC Pezinok
Jozef AKSAMIT – ŠK Bernolákovo                        Tomáš FRATRIČ – SDM Domino
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK , Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ
Zraz nominovaných je v pondelok 14.04.2014 o 16,30 hod. / 17,00 hod. začína tréningová jednotka /
Výstroj hráčov: tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, lopta, hygienické potreby, karta poistenca
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p. PORVAZNÍK 0903 641544.

N O M I N Á C I A  výberu BFZ hráčov U15 (narodených po 1.1.1999) na KZ 22.4.2014
na ihrisku ŠK Slovan ( v Prievoze, Rapid ) a zároveň na družobné stretnutie s výberom JmFZ dňa 29.4.2014 v Lozorne

Hráči:
MACO Michal – FC Petržalka                     ŽÁKOVIČ Michal – Inter BA
ŠPIRIAK Dominik – SFM Senec                FOLTÝN Samuel – Inter BA
TORNAYI Jozef – SFM Senec                     LORINCZI Mário – Inter BA
HLAVATÝ Kevin – SFM Senec                   ČIŽNÁR Jakub – FKM Karlova Ves
VEBER Tomas – ŠK Slovan                         LACKO Jakub – ŠK Slovan
ŠIMORA Filip – ŠK Slovan                           BARTOŠ Kristián – ŠK Slovan
FRONC Adam – ŠK Slovan                          KOZLOVSKÝ Samuel – ŠK Slovan
LIVORA Samuel – ŠK Slovan                      KRATOCHVÍL Dominik – ŠK Slovan
HAJTMÁNEK Martin – ŠK Slovan              BAKOŠ Erik – D.N. Ves

Náhradníci:
KISS Juraj – ŠK Slovan                                 SLAMKA Dávid – FC Petržálka
NEMETH Tamáš – ŠK Slovan                      LEXA Branislav – ŠK Slovan
GOGA Daniel – SFM Senec                          BORIS Patrik – D. N. Ves
MICHAL Martin – FKM Karlova Ves           SITH Adam – D. N. Ves
SÝKORA Marián – FKM Karlova Ves          ŽIVICKÝ Marek – Inter BA
ŠIMKO Matej – FK Rača                                GREGOR Martin – Inter BA
ŠÉFTRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI: ROVENSKÝ Mário , RISCHER Walter
VEDÚCI : KAČEŇÁK Róbert; MASÉR : MAREŠ Marián
TÁTO NOMINÁCIA SLÚŽI AJ AKO OSPRAVEDLNENIE ZO ŠKOLY !
1. ZRAZ NOMINOVANÝCH HRÁČOV bude 22.4.2014 ( utorok ) o 13.00 na ihrisku ŠK Slovan
(Prievoz, Rapid ), kde bude tréningová jednotka.
2. ZRAZ NOMINOVANÝCH HRÁČOV bude 29.4.2014 ( utorok ) o 10,45 na parkovisku pred FŠ ŠK
Slovan Bratislava na Pasienkoch (OC Pólus), Vajnorská ul., odtiaľ sa pôjde autobusom do Lozorna.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štulpne, chrániče, šľapky, uterák, obuv na umelú ale aj prírodnú trávu), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Rovenský Mário 0908726884.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Január, február 2014 –  Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014 Finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
24.3.2014 Prípravný zraz – o 12,30 h. – výber U 14 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
25.3.2014 Prípravný zraz – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz
31.3.2014 Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
31.3.2014 Prípravný zraz – o 16,30 h. – výber U 13 – FŠ PŠC Pezinok
09.4.2014 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – FŠ ŠK Slovan Bratislava –  Rapid, Prievoz (dr.- Slovan, Inter, Petržalka, SFM Senec + výber mesta a vidieku)
14.4.2014 Prípravný zraz – o 12,30 h. – výber U 14 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
14.4.2014 Prípravný zraz – o 17,00 h. – výber U 13 – FŠ PŠC Pezinok
15.4.2014 Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz
28.-30.4.14 Sústredenie – výber U 14 – Senec / Viničné
29.4.2014 Družobné stretnutie : výber BFZ U 15 – JmFS Brno – 13,00 h. – FŠ ŠK Lozorno
06.5.2014 Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 13 – FŠ a čas bude spresnený
11.-14.5.14 Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
21.5.2014 Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – HČ a miesto určuje JmFS Brno
16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Prestupový termín /prestupy, hosťovanie a zrušenie hosťovania hráčov/ skončil dňom 31.marca 2014. Najbližší prestupový termín je od 1. júla 2014.
Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné
spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný
Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014, kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:

1. Aktualizácia súpisiek
Súťažný úsek KM a ŠF BFZ oznamuje FK, že doplnenie hráčov do sezónnej súpisky môžu vykonávať len správcovia súťaží. Na základe toho žiadame FK, ktoré potrebujú doplniť svoju sezónnu súpisku o nových hráčov, aby urýchlene zaslali menné zoznamy na uvedené mailové adresy: Ivan Konečný – ivan.konecny@centrum.sk, Pavel Príkopa – pavel.prikopa@futbalsfz.sk.
2. Nahlasovanie výsledkov
Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutí výsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží:
Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371
Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455
Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať
3. Nehlásené výsledky / stretnutia hrané bez delegovaného R /
PrMA: FC Rohožník – FC Zohor
PrMA: ŠK Láb – Veľké Leváre
4.Schválené zmeny hracích dní a časov
PMA1 – 15.kolo: FK Rača – FK Inter – utorok 29.4. 2014 o 16,30 hod. / predohr. 15.kola /
PMC – 14.kolo: FC Petržalka – FC Ružinov – utorok 22.4.2014 o 17,00 hod.
PMC – 17.kolo: SFM Senec – K.Ves – sobota 12.4.2014 o 14,00 hod. /ihr.V.Biel/ predohr.17.kola.
PrMA – 16.kolo: V.Leváre – ŠK Závod – nedeľa 27.4.2014 o 13,30 hod.
PrPK  – 10.kolo: PŠC Pezinok – Karpaty Limbach – sobota 5.4.2014 už o 10,00 hod./ kolízia stretnutí /
5.Zmena hracej plochy / kolízia viacerých stretnutí /
PMA 2 – 10.kolo: OFK D.Lužná – ŠK Žolík Malacky – sobota 5.4.2014 o 9,00 hod. / UT D.Lužná /
PMB 2 – 10.kolo: OFK D.Lužná – ŠK Žolík Malacky – sobota 5.4.2014 o 10,15 hod. / UT D.Lužná /
Uvedené zmeny  sú  už vykonané  v ISSF.
6. Úsek školského futbalu:
Oznamujeme, že v dňoch 7.4. – 11.4.2014 v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu Bratislava sa uskutočnia okresné kolá mladších žiakov 1. stupňa ZŠ v minifutbale v súťaži Mc Donald´s CUP 2013/2014, do ktorých postúpili prvé dve družstvá zo základných kôl. V súťaži štartujú žiaci a žiačky ZŠ narodené od 1.9.2003 a mladšie. Z každého okresného kola / celkove ich je osem/ postúpi víťaz do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 5.5. 2014 /pondelok/ na štadióne ŠKP Dúbravka Bratislava.
Prehľad termínov pre okresné kolá:
Okres :                      Termíny:     Miesto:
1    Bratislava I            7.4.2014    ihr. Drieňová ul. Bratislava
2    Bratislava II           7.4.2014    ihr. Drieňová ul. Bratislava
3    Bratislava III          8.4.2014    ZŠ Kalinčiakova
4    Bratislava IV         9.4.2014     UT FKM Karlova Ves, BA
5    Bratislava V          8.4.2014     ihr. Polygraf, Pri Seči 1, BA
6    Malacky               11.4.2014    ZŠ Záhorácka, Malacky
7    Pezinok               11.4.2014    PŠC Pezinok
8    Senec                   10.4.2014    ŠK Bernolákovo

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretár ObFZ R, Hupka je v dňoch 8. – 10. 4. na riadnej dovolenke.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje
odohrať stretnutie SD4VB 10.kolo D.lužná B – Modra dňa 5.4.2014 o 17,00 hod, z dôvodu kolízie stretnutia II.ligy žien.
2. ŠTK upresňuje miesto stretnutia S5VA 13.kolo Malacky – Pl. Mikuláš na ihrisku v Malackách
3. ŠTK upozorňuje družstvo Suchohradu, aby zápisy o stretnutí vyplňovali na predpísanom tlačive.
4. Chýbajúce zápisy: S5VB 17.kolo Hr. Šúr – Častá R: M. Gilbert

Disciplinárna komisia:

U. č. 98 :
Ján Procházka 1297907 ( ŠK Závod , hosť. FKM Karlova Ves ) žiadosť o zmenu DO, DK výkon zvyšku DO t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl. 40/1,2,3 do 30.6.2013. ( 5 € )
U. č. 99 :
Peter Malinovský 1121365 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 48/1a,2a  od 31.3.2014. ( 10 € )
U. č. 100 :
Matúš Tomášek 1234394 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, a čl. 48/1a,2a,  od 31.3.2014. ( 10 € )
U. č. 101 :
Martin Szep 1191739 ( S5VB – ŠKO Miloslavov ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a , od 31.3.2014. ( 10 € )

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 09.04.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D pozýva na zasadnutie dňa 10.04.2014 o 18:30 hod., ktoré sa uskutoční v budove BFZ, ul. Súmračná č.27, Bratislava týchto R: Kováč, Opálek
KR a D ďalej pozýva na svoje zasadnutie dňa 10.4.2014 R Lieskovského o 18:45 hod.
KR a D ďalej pozýva na svoje zasadnutie dňa 10.4.2014 R Bočáka Jána o 18:30 hod.
Ďalej K R a D upozorňuje tých R, ktorí ešte neodovzdali lekárske potvrdenie, aby tak urobili čo najskôr e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
K R a D oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
K R a D upozorňuje rozhodcov na príchody na stretnutie 1 hodinu pred začiatkom stretnutia v spoločenskom oblečení a na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !
Ďalej upozorňujeme na včasné zasielanie zápisov zo stretnutí, do utorka do 12:00 hod., v prípade mimoriadnych udalostí do 24 hod. po ukončení stretnutia. Zápisy treba zasielať v takto:
Seniori 1x originál + 3x kópia
Dorastenci 1x originál + 2x kópia
Žiaci 1x originál + 1x kópia
Prípravky 1x originál
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Ospravedlnenie
: Rybár 6.4. a 20.4., Paracková 12.4. a 26.-27.4., Rozbora 12.4., Hudy 13.4. do 13:00 hod.

Komisia mládeže:

1. Nahlasovanie výsledkov stretnutí
KM upozorňuje štatutárnych zástupcov resp. ISSF manažerov FK, že v prípade nedostavenia sa R na stretnutie sú povinný nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový výsledok / na tel.číslo: 0914/173242, resp. 0902/544371.
Posielajte to vo forme SMS správy – nemusíte telefonovať.
2. Nenahlásené výsledky / stretnutia hrané bez delegovaného R /
SZV MA: FK Jabloňové – Veľké Leváre
SZV MA: FC Záhorská Ves – ŠK Pl.Štvrtok B / výsledok hlásený až v utorok, včas nezaslaný zápis / SZV SC: Malinovo – ŠK Igram
3. Zmena termńu stretnutia
MZV – 13.kolo: CFK Cajla – ŠK Bernolákovo – sobota 12.4.2014 o 14,30 hod.
ŠK Bernolákovo bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5 Euro
4. Regionálny turnaj BFZ
KM oznamuje FK, že v stredu 9.4.2014 sa na štadione ŠK Slovan Bratislava v Prievoze / bývalý Rapid – Telocvičná ul./ uskutoční regionálny futbalový turnaj hráčov U 12 / ročník 2002 /. Turnaja sa zúčastnia nasledujúce družstvá:
ŠK Slovan Bratislava, FK Inter Bratislava, FC Petržalka 1898, ŠK SFM Senec, výber ObFZ Bratislava mesto, výber ObFZ Bratislava vidiek
5. Nominácia hráčov výberu U 12 / roč.2002 / na regionálny turnaj BFZ v stredu 9.4.2014 na štadione ŠK Slovan Bratislava v Prievoze / bývalý Rapid – Telocvičná ul./

Nominovaní hráči
Patrik KAŇKA – FC Rohožník                               Lukáš HRANČO – OFK D.Lužná
Denis BAĎURA – FC Rohožník                           Adrian FARBULA – Karpaty Limbach
Filip DUFEK – ŠK Láb                                            Dávid KIMLIČKA – ŠK Pl.Štvrtok
Kristián HREBEŇ – ŠK Láb                                  Jakub MIKLÁNEK – SFC Kalinkovo
Adam KEREKEŠ – OFK D.Lužná                         Filip HUBERT – OFK D.Lužná
Marek STANEK – Slovan Modra                          Timotej FOLTÝN – Žolík Malacky
Daniel PREISACH – Slovan Ivanka                     Patrik KARMAN – Žolík Malacky
Erik Damián KORČUŠKA – Slovan Ivanka        Miroslav KORIČÁR – Žolík Malacky
Maximilián TRAUTLEIN – PŠC Pezinok             Pavol ŠIMONČIČ – PŠC Pezinok
Peter BELKO – PŠC Pezinok                                Samuel ESCHER – PŠC Pezinok
Náhradníci / povolaní v prípade ospravedlnenia sa vyššie uvedených hráčov /
Ondrej HLAVENKA – V.Leváre                             Matúš KUMA – Žolík Malacky
Tomáš OŠKERA – CFK Pezinok – Cajla           Ondrej KUBOVČÁK – MŠK Kraľova pri Senci
Trener: Rudolf BOŽIK / 0905 269329 – hlásiť ospravedlnenia hráčov /
Asistent: Marek DUFEK
Vedúci: Ing.Pavol MINARIK
Zraz nominovaných hráčov: streda 9.4.2014 o 8,15 hod. na štadione ŠK Slovan Bratislava v Prievoze.
Výstroj hráčov: kopačky , chrániče, hygienické potreby, karta poistenca / fotokópia /
Ospravedlnenie do školy dostanú nominovaní hráči na mieste turnaja
Uvedená nominácia hráčov bola zaslaná v súlade s RS čl.16.3 na príslušné FK dňa 03.04.2014

Zasadnutie KM ObFZ bude vo štvrtok 10.04.2014 o 14,00 hod. v zasadačke BFZ na Súmračnej ul. č.27


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI