Úradná správa č. 6 zo dňa 8.8.2014

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že Rozpis majstrovských súťaží ročník 2014-2015 sa nachádza v elektronickej podobe na stránke BFZ. Knižné vydanie Rozpisu BFZ si funkcionári futbalových klubov môžu vyzdvihnúť od 11.8. 2014 /pondelok/ na sekretariáte BFZ. FK dostanú 2 ks zdarma, pre predsedov jednotlivých komisií a ich členov, ako aj pre rozhodcov a delegátov nášho regiónu po 1 ks zdarma, ďalšie knižné vydanie Rozpisu BFZ je možné zakúpiť v cene 5,- €..

Ďalej oznamuje , že pracovné stretnutie pred súťažným ročníkom 2014-2015 s členmi VV BFZ a predsedami komisii BFZ sa uskutoční dňa 14.8.2014 /štvrtok/ o 16,00 hod. v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava. Pozvánky boli zaslané e-mailom.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom.
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ. (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní “Kroniku (y)” túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!

Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 31.8.2014 !

Športovo – technická komisia:

ŠTK prijala list FC Petržalka Akadémia a na základe rekonštrukcie priestorov šatní nariaďuje odohrať stretnutia FC Petržalka Akadémia na ihriskách súperov.

S4A 1.kolo ŠK Danubia – SDM Domino Bratislava dňa 16.8. 2014 UHČ na ihrisku SDM Domino.
S4A 3.kolo ŠK Danubia – FK Vajnory dňa 31.8.2014 UHČ na ihrisku FK Vajnory.
SD3R,MD3R 1.kolo FC Petržalka Akadémia – MŠK Iskra Petržalka dňa 16.8.2014 o 10:00 (SD3R) a 12:30 (MD3R) na ihrisku MŠK Iskra Petržalka.
SD3R 3.kolo FC Petržalka Akadémia – ŠK Vrakuňa dňa 30.8.2014 o 14:30hod. na ihrisku ŠK Vrakuňa.
MD3R 3.kolo FC Petržalka Akadémia – Slávia Ekonóm Bratislava dňa 24.8.2014 p UHČ. Na ihrisku Slávia Ekonóm.

ŠTK prijala list FK Rača Bratislava o plánovanej rekonštrukcii štadióna. Na základe rekonštrukcie nariaďuje odohrať stretnutia FK Rača Bratislava takto:
S3BA 4.kolo FK Rača – ŠK Tomášov dňa 24.8.2014 UHČ na ihrisku ŠK Tomášov
SD3R 2.kolo FK Rača – FC Rohožník dňa 23.8.2014 o 14:30 hod. na ihrisku FC Rohožník
MD3R 3.kolo FK Rača – FK Stupava dňa 30.8.2014 o 14:00hod. na ihrisku FK Stupava
SZRL+MZRL 1.kolo FK Rača – SDM Domino dňa 23.8. 2014 o 9:00hod. (SZRL) a 10:45hod.(MZRL) na ihrisku SDM Domino
SZRL+MZRL 3.kolo FK Rača – ŠK Slovan Btratislava „C“ dňa 31.8. 2014 o 9:00hod. (SZRL) a 10:45hod.(MZRL) na ihrisku ŠK Slovan Bratislava
SZRL+MZRL 14.kolo FK Rača – FC Ružinov Bratislva dňa 3.9. 2014 o 17:00hod. (SZRL) a 15:30hod.(MZRL) na ihrisku FCRužinov Bratislava.

ŠTK oznamuje termíny stretnutí 2.kola Slovnaft Cup:
Trenčianske Teplice – FC Ružinov Bratislava dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
FK Karpaty Limbach – MFK Skalica dňa 12.8.2014 o 17:00 hod.
FK Stupava – ŠK SFM Senec dňa 12.8.2014 o 17:00hod.
FK Lamač Bratislava – Slovan Duslo Šala dňa 12.8.2014 o 17:30 hod.( ihrisko Šala)
TJ Rovinka – AFC Nové Mesto nad Váhom dňa 12.8.2014 o 17:00 hod.
Slovan Ivanka pri Dunaji – FC ŠTK 1914 Šamorín dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
PŠC Pezinok – MFK Dubnica nad Váhom dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠFK Prenaks Jablonec – OFK Dunajská Lužná .dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
FK Vajnory – ŠKF Sereď dňa 13.8.2014 o 17:30 hod.
ŠK Vrakuňa – Spartak Myjava dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
MŠK Králová pri Senci – MŠK Žilina dňa 13.8. 2014 o 17:00 hod.
OŠK Slovenský Grob – FK Inter Bratislava dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠK Šenkvice – FK Rača dňa 13. 8.2014 o 17:00hod.
ŠK Sv. Jur – FC Rohožník dňa 13.8. 2014 o 17:00 hod.
Lokomotíva D. N. Ves – Slovan Most pri Bratislave dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠK Báhoň – ŠK Bernolákovo dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠK Danubia – ŠK Lozorno dňa 13.8. 2014 o 17:00 hod.( ihrisko Polygraf)
ŠTK oznamuje, že “Slovnaft Cup – manuál” pre sezónu 2014-2015 nájdete na webovej stránke BFZ v sekcii ŠTK.
ŠTK oznamuje, že súpisky v súťažiach S4A,S4B,SD3R,MD3R je potrebné nahodiť do ISSF systému do 14.8.2014 do 12:00 hod.
ŠTK oznamuje, že súpisky v súťažiach SZRL a MZRL je potrebné nahodiť do ISSF systému do 21.8.2014 do 12:00 hod.
ŠTK oznamuje FK a ich klubovým ISSF managerom, aby každému hráčovi nahrali fotky na verejnom portáli www. futbalnet.sk pre identifikáciu v prípade potreby postupovať v zmysle SP čl. 35.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U. č.   4:   Patrik Poláček /1250045/ ( ŠK Tomašov) – vylúčený za HNS – držanie súpera za dres v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1, od 4.8.2014.
Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č.   5:   Peter Maroši /1155088/ ( TJ Rovinka, III.L ) od 4.8.2014
U. č.   6:   Róbert Uhrovčík /1218529/ ( TJ Rovinka, III.L ) od 4.8.2014
U. č.   7:   Jozef Dudúcz /1068522/ ( ŠK Danubia Bratislava ) – žiadosť o zmenu trestu.  DK žiadosť zamieta čl. 38/4.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Upozorňuje delegátov, že komisia nebude akceptovať posielanie správ delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov v inej podobe ako vo formáte pdf na základe vyplnenia oboch správ v ISSF.

Oznamuje termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015: 2.9. (riadny termín) a 2.10. (náhradný termín). V tejto súvislosti dôrazne upozorňuje tých rozhodcov, ktorí doteraz nepredložili platné potvrdenie o lekárskej prehliadke, aby tak urobili do 22.8. V opačnom prípade nebudú môcť absolvovať fyzické previerky s dôsledkami pre ich obsadzovanie.

Žiada rozhodcov, aby až do odvolania neposielali žiadne podklady pre dohody o pracovnej činnosti so ZsFZ.

Ospravedlnenia: Grác 16.-17.8.; Smirnov do prihlásenia; Mosor 23.8.-1.9.; Laciňák 16.-17.8., 17.-24.9.; Martiš 26.-31.8.; Čižmár 11.-17.8.; Bláha 7.-17.8. (zmena pôvodného ospravedlnenia); Moravec 16.-17.8., 30.8., 20.-21.9., 25.-26.10., 1.-2.11.; Martinkovič ml. 24.-28.8.; Ondrušek 22.-31.8.; Mydlárik 15.-29.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK a KM BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2003) a starších žiačok U16 (nar. po 1.1.1999), aby sa prihlásili písomne do 20.8.2014 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .

Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 9.9.2014 (termín – deň bude spresnený) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 30.9.-1.10.2014 vo Zvolene. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.

TMK oznamuje klubom a trénerom:
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :

zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.

V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.

Táto dvojitá kontrola sa robí ešte tento rok a to z dôvodu platnosti dvoch foriem existencie licencií a to vydávaných SFZ (platia len do 31.12.2014) a vydávaných nových licencií, už po podpísaní konvencii s UEFA od R 2010, o jednotnom vzdelávaní v rámci UEFA. Údaje o kvalifikácii trénerov rámci ISSF v „Registračnom formulári trénera“ zadávali samotný tréneri a nie sú vždy dostatočne presné v určení úrovne licencie. Až pri následnom absolvovaní školenia a ich porovnaní, bude možné brať tieto údaje za 100% presné. Preto prosíme trénerov a funkcionárov o trpezlivosť a riadenie sa pri kontrole úrovne licencií pokynmi VV BFZ a TMK BFZ. Za porozumenie všetkým ďakujeme !!!

TMK oznamuje:
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).

Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.

Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ oznamuje, že k 01.08.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir(6)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš, P. Hroudný, R. Bestro, P. Kovaľ (9)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií(Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B) (6)

 

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U15(nar. po 1.1.2000) na KZ 13. augusta 2014 na futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky

Hráči:

HEGYI Samuel SFM Senec MILKO Karol SFM Senec
HORVÁTHAlan SFM Senec RUŽIČKA Matej SFM Senec
BELÁK Tomáš Petržalka NAGY Tomáš ŠK Slovan
MIHOK Marko Petržalka HABODÁSZ Samuel ŠK Slovan
HORVÁTH Adam ŠK Slovan POTOMA Denis ŠK Slovan
POCHYLÝ Nicolas ŠK Slovan JELÍNEK Tomáš ŠK Slovan
ČECH Adam
ŠK Slovan ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan
LEGINUS Lukas ŠK Slovan TAKÁCSDávid ŠK Slovan
BOROVSKÝ Daniel ŠK Slovan HRONČEK Martin ŠK Slovan
HIRKO Jakub ŠK Slovan TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan
ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan KORENAČKA Samuel ŠK Slovan
GVORA Anton ŠK Slovan KAŇOVIČ Jakub ŠK Slovan

 

REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK Rudolf
TRÉNERI:
GÁLA Vladimír
ASISTENT TRÉNERA: BOBÍK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej
MASÉR: MICHALOVICH František

Plán KZ:

Dátum Zraz Tréning Ukončenie
13.08.2014 12:30 13:00-14:30 15:00

Účelom kontrolného zrazu je preverenie výkonnosti nominovaných hráčov, pred regionálnym turnajom, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-29.8.2014 v Košiciach.

Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, tričko pod dres, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu, ostatné oblečenie podľa počasia),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.

V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať. Najbližší prestupový termín začal od 1. júla 2014.

Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri pred zahájením súťaží overiť.

Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže :

1. KM BFZ oznamuje FK, že kompletné vylosovanie súťaží prípraviek pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnené na stránke BFZ
2. KM upozorňuje FK, že minimálny počet hráčov na sezonnej súpiske musí byť 10. Sezonne súpisky sa budú v ISSF schvaľovať od 2.9. do 5.9.2014 / nemusíte nosiť žiadnu súpisku – musí byť nahodená v ISSF /.
Súpisky prípravky súťaže PrSC sa budú schvaľovať od 26.8. do 29.8.2014 / táto súťaž začína už 30.-31.8.2014 /
Súpisky prípravky súťaže PrPK sa budú schvaľovať od 29.8. do 3.9.2014 / súťaž začína 4.9.2014 – vložené kolo /
3. Vekové kategórie pre súťaže prípraviek v súťažnom ročníku 2014/2015
súťaže PMA 1, PMA 2, PMA 3, PrMA, PrPK, PrSC:
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2004 a mladší /podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku hráčky -dievčatá: narod. od 1.1.2003 a mladšie /podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaže PMB1, PMB 2
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2005 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky-dievčatá: narod. od 1.1.2004 a mladšie /podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaž PMC
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2006 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky-dievčatá: narod. od 1.1.2005 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
4. Družstvá A resp. B
Upozorňujeme FK, ktoré majú v súťažiach prípraviek družstvá A a družstvá B, že hráči, ktorí sú uvedení na súpiske A družstva nemôžu štartovať za B družstvo.
v súťažiach PMA 1 a PMA 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMB 1 a PMB 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMA 1 a PMA 3 ide o družstvá: FK Inter Bratislava, ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
v súťažiach PMA 1 a PrSC ide o družstvo: ŠK SFM Senec A a ŠK SFM Senec B
v súťaži PrSC ide o družstvo: MŠK Kraľova pri Senci A a B

Odvolacia komisia:

Odvolanie SDM DOMINO Bratislava zo dňa 14.7.2014 voči rozhodnutiu ŠTK ZsFZ, vo veci zaradenia družstva FKM Karlova Ves do II. ligy dorastu.

Odvolacia komisia BFZ sa oboznámila s podaným odvolaním voči rozhodnutiu ŠTK ZsFZ,
a dospela k záveru, že nie je príslušná a nemá právomoc rozhodnúť o odvolaní voči rozhodnutiu iného FZ. Z tohto dôvodu Odvolacia komisia BFZ podané odvolanie   neprerokovala.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Žiadosti o nové RP podávajte prostredníctvom ISSF cez elektronickú poštu čo najskôr.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK oznamuje, že každý FK je povinný 7 dní pred začiatkom súťaže do ISSF nahrať sezónnu súpisku jednotlivých družstiev seniorov a dorastencov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Minimálny počet hráčov na súpiske musí byť 13 / pri menšom počte správca súťaží súpisku neschváli a FK sa zbytočne vystavujú disciplinárnym opatreniam /, každý hráč, ktorý nastúpi v akomkoľvek kole musí byť zaradený na sezónnej súpiske. Doplňovanie  sezónnej súpisky o ďalších hráčom môže FK realizovať prostredníctvom správcu súťaží / mailová žiadosť na správcu súťaží – meno a priezvisko hráča, jeho reg.číslo /.

2. ŠTK súhlasí s dohodou klubov: S5VA 11.kolo Malé Leváre – Pernek dňa 17.8.2014 UHČ (pôvodne 2.11.2014). Družstvu FK Malé Leváre bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,- € podľa RS čl. 3.4

3. ŠTK zamieta žiadosť FK Borinka o preložení stretnutia 1.kola, nakoľko nespĺňala náležitosti RS čl. 3.4

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D pozýva všetkých rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili letného seminára na zasadnutie dňa 14.8.2014 o 18:30 hod. v sídle zväzu na Súmračnej ul., č.27 v Bratislave.

V prípade neúčasti rozhodcu nebude takýto rozhodca nominovaný na stretnutia seniorov !!!

K R a D opätovne upozorňuje tých rozhodcov, ktorým bol zaslaný e-mail ohľadom potvrdenia dohôd pre potreby SFZ, aby vyplnené dohody zaslali e-mailom na adresu pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že kompletné vylosovanie súťaží starších a mladších žiakov je zverejnené na stránke BFZ.
2. Súpisky – 7 dní pred začiatkom súťaže je každý FK povinný nahrať do ISSF sezónnu súpisku jednotlivých družstiev starších a mladších žiakov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek.
3. KM ObFZ Bratisla vidiek na základe viacerých žiadostí FK a po odsúhlasení členmi VV / perrolam / stanovuje počty hráčov na sezónnej súpiske nasledovne:
 starší žiaci: minimálny počet 13
 mladší žiaci: minimálny počet 11
Pri menšom počte hráčov nebude sezónna súpiska správcom súťaže schválená
4. Vekové kategórie hráčov – chlapcov pre súťažný ročník 2014/2015
starší žiaci: hráči narodení od 1.1.2000 a mladší / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: hráči narodení od 1.1.2002 do 31.12.2003
v súťažiach mladších žiakov môžu štartovať aj hráči v poslednom roku prípravky / nar. od 1.1.2004 do 31.12.2004 /, za splnenia podmienok uvedených v RS.
4. Vekové kategórie hráčok – dievčat pre súťažný ročník 2014/2015 / súťaže ObFZ BA vidiek /
starší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.1999 a mladšie / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.2001 a mladšie / podmienka 6 rok veku /
upozornenie pre FK: dievčatá môžu mať dvojitú registráciu – príklad: môžu hrať 1. resp.2.ligu za D.Lužnú ale môžu hrať aj za svoj materský klub, v jednom hracom dni však nesmú nastúpiť za obidva kluby.
5. KM zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U 14 / roč.2001 / na turnaj “ memoriál Karola Prokeša “ vo Vysokej pri Morave.

Nominácia

Jozef AKSAMIT ŠK Bernolákovo Lukáš     NÉMETH D.Lužná
Dominik MEZOVSKŹ ŠK Bernolákovo Rastislav JENDRUŠ D.Lužná
Patrik PROCHÁZKA ŠK Bernolákovo Matej DOLNÍK D.Lužná
Marek GAJDOŠ TJ Rovinka Alex IŠTÓK D.Lužná
Juraj JÁNOŠÍK Slovan Ivanka Richar BIKSADSKÝ Ž.Malacky
Lukáš LOVAS Slovan Ivanka Patrik WALTER Ž.Malacky
Martin BILSKÝ PŠC Pezinok Martin LACKO ŠK Šenkvice
Richard RUBIN PŠC Pezinok Jakub TYKO PŠC Pezinok

Trener: Maroš SKOVAJSA / 0902 658530 – hlásiť ospravedlnenie /
Vedúci: Ivan KONEČNÝ
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta posistenca
Zraz nominovaných hráčov: nedeľa 17.8.2014 o 8,30 hod. na štadione OFK Vysoká pri  


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI