Úradná správa č. 12 zo dňa 19.9.2014

BFZ

Sekretariát:

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje dňa 20.10.2014 o 19,00 hod. (miesto bude upresnené) divadelné predstavenie „Rozhodcovia“, spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 8,- eur). Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie záujmu o účasť na tejto akcií do termínu 30.09.2014.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 80: Tomáš Pavlus /1262859/ ( OFK Dunajská Lužná, SD3R ) – vylúčený za podrazenie súpera neprimeranou silou v NH mimo súboja o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa DP čl. 49/1b,2b, od 18.9.2014.
Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 81: Juraj Krasňanský /1222541/ ( TJ Slovan Viničné lll. liga ) od 18.9.2014.
U. č. 82: Ján Solgay / 1177626 / ( ŠK Báhoň lll. liga ) za HNS voči delegovanej osobe po stretnutí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 mesiace, podľa DP čl. 48/1c,2b, od 15.9.2014, pokuta klubu ŠK Báhoň 20.- €. a za disciplinárne prerokovanie 10.- €.
U. č. 83: Lukáš Žilavý/ 1285862 / ( FC Ružinov Bratislava SD3R / žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 19.12.2014 – uvoľnená športová činnosť od 19.09.2014.
U. č. 84: Dušan Barkol – tréner OŠK Slovenský Grob – Písomné vyjadrenie nezaslal, zaslal len klub. DO: DK za HNS počas stretnutia udeľuje Dušanovi Barkolovi zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia počas súťažných stretnutí na 2 súťažné stretnutia od 12.9.2014, podľa DP, čl. 48/1b,2a a udeľuje finančnú pokutu 20.-€. Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.
U. č. 85: Denis Jáger – asistent trénera ŠK Tomašov. Písomné vyjadrenie doručené. DO: DK za HNS počas stretnutia a následné vykázanie z lavičky udeľuje Denisovi Jágerovi zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia počas súťažných stretnutí na 3 súťažné stretnutia od 12.9.2014, podľa DP, čl. 48/1b,2a a udeľuje finančnú pokutu 30.-€. Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.
U. č. 86: Tibor Lengyel – asistent trénera FK Šamorín – Hamuliakovo. Písomné vyjadrenie doručené. DO: DK za NS počas stretnutia a následné vykázanie z lavičky udeľuje Tiborovi Lengyelovi pokarhanie v zmysle DP čl.11 a uvoľňuje mu činnosť od 19.9.2014. Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.
U. č. 87: Ján Kukla – tréner FC Ružinov. Písomné vyjadrenie doručené. DO: DK za NS počas stretnutia a následné vykázanie z lavičky udeľuje Jánovi Kuklovi zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia počas súťažných stretnutí na 1 súťažné stretnutia od 7.9.2014, podľa DP, čl. 48/1b,2a a udeľuje finančnú pokutu 30.-€. Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.
U. č. 88: Za nedoručenie videozáznamu z 3. kola a za nezaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu, DK udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok peňažitú pokutu 80.-€ + 10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl.2.1.
U. č. 89: DK ukončila disciplinárne konanie voči klubom: FC Zohor a FC Rohožník bez disciplinárneho opatrenia. Videozáznamy boli odovzdané v požadovanom termíne.

DK upozorňuje kluby, vzhľadom na dohrávky stretnutí, ktoré sa neodohrali v pôvodnom termíne pre nepriaznivé počasie, aby si dôkladne sledovali počet žltých kariet. Stretnutia sa hrajú aj v priebehu týždňa a nebudú môcť byť uverejnené disciplinárne opatrenia pred každým stretnutím, ale len pravidelne v piatok.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 25.09.2014 o 16,00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia, ktoré sa neodohrali v termíne 13-14.9.2014 z dôvodu nespôsobilých terénov takto:
17.9. 16.30 Viničné – Sv. Jur
24.9. 17.00 Bernolákovo – Stupava
24.9. 17.00 Ivanka p/D – S. Grob
25.9. 16.30 Rovinka – Rača
25.9. 16.30 Kráľová p/S – Lozorno
1.10. 16.00 Inter – Most p/B
1.10. 16.00 Rohožník – D. Lužná

S4A
30.9. 16.00 Štart Nepočujúci – Kalinkovo
30.9. 16.00 ŠKP – Malinovo
30.9. 16.00 Vrakuňa – Rusovce
30.9. 16.00 Lamač – Domino
30.9. 16.00 Danubia – Ružinov
30.9. 16.00 FK Dúbravka – Vajnory
30.9.16:00 D.N.Ves – Čunovo

S4B
30.9. 16.00 Limbach – Pezinok
1.10. 16.00 P. Štvrtok – Jablonové
1.10. 16.00 Závod – Jablonec
1.10. 16.00 Budmerice – Šenkvice
1.10. 16.00 Kostolište – Malacky

SD3R
Neodohraté stretnutia 5.kola dňa 8.10.2014 o 15:30hod.
15.kolo Záhoran Kostolište – FC Petržalka Akadémia dňa 15.10.2014 o 15:30hod.
15.kolo ŠK Báhoň – Lokomotíva D.N. Ves dňa 15.10.2014 o 15:30hod.(Ihrisko Šenkvice).

MD3R
Neodohraté stretnutia 5 .kola dňa 15.10.2014 o 15:30hod.
1.kolo MD3R FC Ružinov – PŠC Pezinok dňa 1.10.2014 o 16:00hod
2.kolo MD3R PŠC Pezinok – ŠK Žolík Malacky dňa 25.9.2014 o 17:00hod.

SZRL,MZRL
Neodohraté stretnutia 5.kola v termíne 7.10.2014 o 14:30hod(MZRL) a 16:00hod.(SZRL).

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SD3R 5.kolo MŠK Iskra Petržalka – SDM Domino dňa 24.9.2014 o 16:30hod.
MD3R 5.kolo MŠK Iskra Petržalka – Lokomotíva D. N. Ves dňa 30.9.2014 o 16:30od.
MD3R 5.kolo TJ Veľké Leváre – FC Ružinov dňa 24.9.2014 o 16:30hod.
SZRL 6.kolo FK BCT Bratislava – OFK Dunajská Lužná dňa 19.9.2014 o 16:30hod.
SZRL,MZRL 15.kolo ŠK FC Rohožník – ŠK Vrakuňa dňa 15.11.2014 o 11:00hod.(SZRL) a 13:00hod.(MZRL).
ŠTK neobdržala: Písomné stanovisko ŠKP Inter Dúbravka (S4A) k poškodeniu majetku na štadióne SDM Domino počas a po stretnutí 4.kolo S4A SDM Domino – ŠKP Inter Dúbravka. ŠTK odstupuje ŠKP Inter Dúbravka(S4A) na DK.

Komisia ženského futbalu:

Stretnutie IV. kola RL žiačok ŠK Senec – ŠK Slovan BA sa odohrá v rovnakom termíne a čase ale na UT Montostroj Senec
Schvaľuje žiadosť FKM Karlova Ves o dohraní V kola RL žiačok FKM Karlova Ves – FC Petržalka akadémia na deň 28.9.2014 o 13:00
Žiada kluby ŠK Slovan Bratislava a FKM Karlova Ves aby zaslali informáciu o náhradnom termíne neodohraného stretnutia I kola RL žiačok zo 14.9.2014 do 25.9.2014

Komisia rozhodcov a delegátov:

Vzhľadom na neuskutočnenie fyzických previerok rozhodcov v pôvodne stanovenom termíne pre krajne nepriaznivé poveternostné podmienky rozhodla o ich konaní dňa 2.10.2014 (štvrtok) na atletickom štadióne Mladá Garda. Pozvánku a rozpis behov dostanú rozhodcovia mailom.
Žiada rozhodcov, ktorí sú študentmi denného štúdia stredných alebo vysokých škôl, aby najneskôr do 26.9. doručili na sekretariát BFZ potvrdenie o návšteve školy.
Zmena v adresári rozhodcov v RS: M. Havrila (mobil) 0949 249 048.
Ospravedlnenia: Zálesňák 5.-11.10.; Moravec 16.9. (dodatočné, neakceptuje)

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje klubom a trénerom, :
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :
– zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.
Táto dvojitá kontrola sa robí ešte tento rok a to z dôvodu platnosti dvoch foriem existencie licencií a to vydávaných SFZ (platia len do 31.12.2014) a vydávaných nových licencií, už po podpísaní konvencii s UEFA od R 2010, o jednotnom vzdelávaní v rámci UEFA. Údaje o kvalifikácii trénerov rámci ISSF v „Registračnom formulári trénera“ zadávali samotný tréneri a nie sú vždy dostatočne presné v určení úrovne licencie. Až pri následnom absolvovaní školenia a ich porovnaní, bude možné brať tieto údaje za 100% presné. Preto prosíme trénerov a funkcionárov o trpezlivosť a riadenie sa pri kontrole úrovne licencií pokynmi VV BFZ a TMK BFZ. Za porozumenie všetkým ďakujeme !!!

TMK BFZ upozorňuje kluby a trénerov, :
– že nedodržali RS BFZ na súťažný ročník 2014/15, nakoľko nezaslali licencie trénera s uvedením súťaže v ktorej pôsobia a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
Z tohto dôvodu odovzdáva tieto FK na doriešenie DK BFZ.
Ide o tieto družstvá :
IV.B seniori : Pl. Štvrtok, Šenkvice
III. liga SD : Báhoň, Rohožník
III. liga MD : Slávia Ekonóm
II. liga SŽ a MŽ : FA Bratislava, PŠC Pezinok (chýba tréner u SŽ), Rohožník

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 19.09.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania:

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes (10)

Rekvalifikácia trénerov z III. C licencie (SFZ) na UEFA B licenciu : – posledné organizované školenie
Termín : 16.- 17.11.2014 – prihlášky posielať na : rudolf.novak@futbalsfz.sk – do 27.9.2014 !!!!!

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) :
Termín – 7.2.2015 : P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), Huňady F. (UE C) (8)

NOMINÁCIA výberu BFZ hráčov U-14 ( nar. od1.1.2001 ), na regionálny turnaj v dňoch
21. – 24.9.2014 v Senci a jeho okolí

HRÁČI:
Denis GIESSER ŠK SLOVAN                      Adam KURUC ŠK SLOVAN
Dominik TANGLMAYER ŠK SLOVAN       Dávid STRELEC ŠK SLOVAN
Michal HORNYAK ŠK SLOVAN                 Ladislav NAGY ŠK SLOVAN
Viktor HRŽIČ ŠK SLOVAN                         Alexander TOTH ŠK SLOVAN
Adam PLEVÁK ŠK SLOVAN                      Andrej KRAJČÍR ŠK SLOVAN
Jakub LIESKOVSKÝ ŠK SLOVAN             Samuel BENOVIČ ŠK SENEC
Patrik SLÁDEČEK INTER BA                     Denis LOVASZ ŠK SENEC
Tomáš HREBEŇ INTER BA                        Lukáš LETENAY FKM K. VES
Samuel LAVRINČÍK FC PETRŽALKA        Lukáš CSANO FC RUŽINOV
NÁHRADNÍCI:
Filip NAGY ŠK SENEC                                 Pablo POLONYI PETRŽ. F. A.
Timotej UHRIN FKM K. VES                        Juraj MAZÚR PETRŽ. F. A.
Lukáš TVAROCH FKM K. VES                    Samuel SIEKEL FKM K. VES
Peter FEDORONKO ŠK SLOVAN               RadovanVALENTIN ŠKSLOVAN
Christián ČERNÁK ŠK SLOVAN                 Marko ŽVÁČ INTER BA
REALIZAČNÝ TÍM:
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER
VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ MASÉR: Marián MAREŠ
Zraz nominovaných hráčov na regionálny turnaj je 21.9.2014 ( nedeľa ) o 17.00 v Senci / Penzión BAT /. Ukončenie zrazu je naplánované 24.9.2014 ( streda ) o 13.30.
Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, hygienické potreby, pyžamo, šlapky a preukaz poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť čo najskôr p. Rovenskému 0908 726 884. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.
Nominácia je zároveň ospravedlnením hráča / žiaka / zo školského vyučovania v dňoch 22.9.-24.9.2014

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002), výberu BFZ na kontrolný zraz konaný
dňa 23.9.2014 o 13,30 hod. na futbalovom štadióne v Lamači

Hráči:
Patrik KARMAN ŠK Žolík Malacky                      Samuel ESCHER PSČ Pezinok
Pavol ŠIMONČIČ PŠC Pezinok Erik                   Damián KORČUŠKA FK Sl.Ivanka p. D.
Daniel PREISACH FK Slovan Ivanka p. D.        Maximilián TRAUTLEIN PŠC Pezinok
Peter BELKO PŠC Pezinok                                 Denis BAĎURA FC Rohožník
Timotej FOLTÝN ŠK Žolík Malacky                    Jakub MIKLÁNEK SFC Kalinkovo
Tomáš Benke FKM Karlova Ves                           Oliver Fandel Inter BA
Matej Kolláth FKM Karlova Ves                          Oliver Šouc Inter BA
Lukáš Jelínek FKM Karlova Ves                          Dominik Markovič FA Petržalka
Richard Roháč FKM Karlova Ves                        Ján Bolf FA Petržalka
Filip Rácz FKM Karlova Ves                                Vladimír Vlček FA Petržalka
Peter Čekaňák FKM Karlova Ves                         Tomáš Jarab FKM Karlova Ves
Patrik Brukker FKM Karlova Ves                          Michal Matta FKM Karlova Ves
Jozef Juck FKM Karlova Ves                                Juraj Borčin FKM Karlova Ves
Radovan Stančík FK Rača

Realizačný tím :
Vedúci tréner: Rudolf NOVÁK
Tréneri: Rudolf BOŽIK, Ľubomír MARTINKA
Vedúci: Pavol MINÁRIK
Zraz nominovaných je 23.9.2014 o 13,30 hod. na ihrisku v Lamači, ukončenie zrazu je naplánované na 16,00 hod.
Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, dres, trenky, štulpne, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, Ľ. Martinka – 0904 236523.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

—————————————————————————————————————————–

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

21. – 24.9.14 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2001) – Senec, okolie
23.9.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ Lamač
01.10.2014 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

—————————————————————————————————————–
Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku, ktorý nájdete na linku http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu do 24.9.2014 na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí Matriky SFZ.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú menovaného hráča.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie hráča a zrušenie hosťovania hráča končí dňom 30.9. 2014.

Komisia mládeže :

1. Zmeny termínov stretnutí z dôvodov kolízie
3.kolo: Dev. N. Ves – Senec hrá sa v nedeľu 21.9.: PMA1-  9,00 h., PMB1 – 10,30 h., PMC – 12,00 h.
11.kolo: PrSC Kraľova A – Čataj, Kraľova B – Senec B – súbežne 24.9. o 17,00 h.
2. Schválené zmeny termínu stretnutia
PMA1 – 3.kolo: K. Ves – Rača Ne 21.9. o 8,30 h.
PMC – 3.kolo: K. Ves – Rača Ne 21.9. o 11,30 h.
PMB1 – 3.kolo: ŠKP – FK Inter So 20.9. o 15,00 h. /zmena času./
PMB1 – 3.kolo: Ružinov – Domino Štv 18.9. o 16,00 h.
PMC – 3.kolo: Ružinov – Domino Po 22.9. o 16,00 h. / FC Ružinov zahrnutý poplatok 5€ – RS čl.3.4 /
PMA2 – 4.kolo: K. Ves – Hamuliakovo Pia 26.9. o 18,15 h
PMB2 – 4.kolo: K. Ves – Hamuliakovo Pia 26.9. o 17,00 h.
PrSC – 3.kolo: N.Dedinka – Čataj 23.9. o 17,30 / ŠK Nová Dedinka zahrnutý poplatok 5€ – RS čl.3.4 /
3. Termíny dohrávok neodohratých stretnutí
PMB1 – 2.kolo: Domino – Petržalka Ne 21.9. o 9,00 h.
PMC  – 2.kolo: Domino – Petržalka Ne21.9. o 9,00 h.
PMA1 – 2.kolo: K.Ves – Ružinov Štv 25.9. o 16,15 h.
PMB1 – 2.kolo: K.Ves – Ružinov Štv 25.9. o 17,30 h.
PMC  – 2.kolo: K.Ves – Ružinov Ut 30.9. o 17,30 h.
PMA1 – 3.kolo: ŠKP – FK Inter Štv 25.9. o 16,30 h.
PMA2 – 1.kolo: Hargašova Z.Bystrica – Iskra Petržalka Po 22.9. o 16,30 h.
PMA2 – 2.kolo: FA Bratislava B – Žolík Malacky Str 24.9. o 16,00 h.
PMB2 – 2.kolo: FA Bratislava B – FK Malacky Str 24.9. o 17,00 h.
PMA3 – 2.kolo: Lamač – Čuňovo Štv 2.10. o 17,00 h.
PMA3 – 2.kolo: FK Dúbravka – Rusovce Str 1.10. o 16,30 h.
PMA3 – 2.kolo: Jarovce – ŠKP Ut 23.9. o 16,30 h.
PMA3 – 3.kolo: FA Lafranconi – Lamač 23.9. o 16,00 h.
PrMA – 2.kolo: Láb – Studienka 26.9. o 16,30 h.
PrMA – 2.kolo: Závod – Lozorno 18.9. o 17,00 h.
PrMA – 2.kolo: Sološnica – Stupava 20.9. o 10,00 h.
PrPK – 2.kolo: Limbach – Sv.Jur 1.10. o 17,00 h.
PrPK – 2.kolo: Šenkvice – Vištuk 25.9. o 16,30 h.
PrPK – 2.kolo: PŠC Pezinok – Jablonec 2.10. o 16,30 h.
PrPK – 10.kolo: Jablonec – Sv.Jur 25.9. o 17,00 h.
PrPK – 10.kolo: Vištuk – Sl.Grob 18.9. o 17,30 h.
PrSC – 2.kolo: Ch.Grob – N.Dedinka 1.10. o 17,00 h.
PrSC – 2.kolo: Miloslavov – Kraľova A 7.10. o 16,30 h.
PrSC – 2.kolo: Malinovo – Senec B 2.10. o 17,00 h.
PrSC – 2.kolo: Čataj – Rovinka 7.10. o 17,00 h.
PrSC – 11.kolo: Malinovo – Ch.Grob 23.9. o 17,30 h.
PrSC – 13.kolo: Rovinka – Kraľova A 1.10. o 17,00 h.
4. Žiadame FK, ktoré majú odložené stretnutia na neurčito, aby urýchlene nahlásili termín odohratia stretnutia. V prípade nenahlásenia termínu, bude termín určený KM BFZ.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia odložené pre nepriazeň počasia
S5VA 4.kolo termín 8.-9.11.2014 UHČ
S5VB 5.kolo termín 15.-16.11.2014 UHČ
S5VC 5.kolo termín 15.-16.11.2014 UHČ
SD4VA 3.kolo termín 8.-9.11.2014
SD4VB 3.kolo termín 1.-2.11.2014
2. ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutie
S5VA 1.kolo Borinka – Studienka dňa 16.11.2014 UHČ
3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia na základe RS čl. 3.3
S5VA 7.kolo Kuchyňa – Studienka dňa 4.10.2014 (sobota) UHČ
S5VB 8.kolo Doľany – Sv. Jur B dňa 4.10.2014 (sobota) UHČ
S5VC 8.kolo Blatné –Igram dňa 4.10.2014 (sobota) UHČ

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.09.2014 o 18:45 hod. R Gajarského.
KR a D pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.09.2014 o 19:00 hod. R Ďuriša a R Rozboru.
KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov, ktorí navštevujú akúkoľvek školu a nedoručili potvrdenie o návšteve školy pani Ščibranyovej, aby tak urobili najneskôr do 26.09.2014.

Najbližšie zasadnutie KR a D bude 25.09.2014 o 18:30 hod.

Komisia mládeže:

1. Z dôvodov účasti predsedu KM v dňoch 21.-24.9.2014 na regionálnom turnaji SFZ žiadame FK,   aby všetky žiadosti zasielali len elektronickou formou na mailovú adresu  predsedu KM / uvedená je v RS /
2. KM žiada FK o dôkladné dodržiavanie RS čl.3.4 – žiadosti o zmenu termínov odohratia stretnutí, žiadosti kratšie ako 10 dní sú spoplatňované v zmysle platného RS.
3. Termíny dohrávok neodohratých stretnutí v dňoch 13.-14.9.2014
SZV A – 2.kolo Vysoká – Závod 19.9. o 17,00 hod.
Zohor – Z.Ves 25.9. o 17,00 hod.
SZV B – 3.kolo: Modra – Jablonec 25.9. o 17,00 hod.
Bernolákovo – Dubová – odložený na neurčito / 16.9. sa pre nespôsobilý terén nehralo /
Budmerice – Častá 25.9. o 17,00 hod.
Vištuk – Doľany 25.9. o 17,00 hod.
Kraľova – Šenkvice 26.9. o 17,00 hod. / pôvodný termín 25.9. je z dôvodov stretnutia MRB zrušený /
MZV A – 2.kolo: Šenkvice – Jabloňové 23.9. o 17,00 hod.
PŠC Pezinok B – Sv.Jur 23.9. o 17,00 hod.
V.Leváre – Viničné 23.9. o 17,00 hod.
Sl.Grob – Žolík Malacky B 23.9. o 17,00 hod.
Studienka – Báhoň 2.10. o 16,30 / pôvodný termín 23.9. je z dôvodov Slovnaft CUP v Báhoni zrušený /
MZV B – 3.kolo: N.Dedinka – Bernolákovo 17.9. o 17,00 hod.
Čataj – Kráľova 23.9. o 17,00 hod.
Kalinkovo – Malinovo 24.9. o 17,00 hod.
4. Schválená predohrávka stretnutia
MZV B – 10.kolo: Bernolákovo – Malinovo 25.9. o 17,00 hod.
5. Zmeny ihriska
SZV B – 4.kolo: Malinovo – Vištuk 21.9. o 13,30 hod. hrá sa vo Vištuku / kolízia stretnutí v Malinove /
MZV B – 4.kolo: Bernolákovo – Kalinkovo 19.9. o 18,00 hod. v Kalinkove / 21.9. akcia na štadióne v Bernolákove /
6. Zmena termínu stretnutia
SZV B – 4.kolo: Šenkvice – Budmerice 21.9. o 11,00 hod. / ŠK Šenkvice zahrnutý poplatok 5€ – RS čl.3.4 /
Všetky uvedené zmeny sú upravené v ISSF.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI