Úradná správa č. 13 zo dňa 26.9.2014

BFZ

Sekretariát:

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje dňa 20.10.2014 o 19,00 hod. divadelné predstavenie „Rozhodcovia“, spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 8,- eur). Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie záujmu o účasť na tejto akcií do termínu 30.09.2014.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 90: Juraj Senaši /1184658/ ( ŠK Bernolákovo, 3. liga ) – vylúčený za vrazenie do súpera v prerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 49/1a,2a, od 22.9.2014. /10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 91: Branislav Benko /1160630/ ( ŠK Šenkvice, S4B ) od 22.9.2014. /10.-€/ U. č. 92: Tomáš Hrutka /1216556/ ( FK Slovan Most pri Bratislave, 3. liga ) od 22.9.2014 /10.-€/ U. č. 93: Jakub Juran /1297753/ ( PSČ Pezinok, MD3R ) od 22.9.2014. / 5.-€/
U. č. 94: Peter Hornák / 1206278 / ( Záhoran Jakubov, S4B ) vylúčený po 2 ŽK a následné násilné vrazenie oboma rukami do hrude rozhodcu. Rozhodca stretnutie ukončil predčasne po násilnom vrazení. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii na 9 mesiacov nepodmienečne od 22.9.2014, podľa čl. 71/1,2ab a čl.49/1e,2e. /10.-€/
U. č. 95: DK BFZ za inzultáciu rozhodcu hráčom Petrom Hornákom udeľuje klubu Záhoran Jakubov peňažitú pokutu vo výške 200.-€ a zastavuje činnosť družstvu Záhoran Jakubov – S4B na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne. Súťažné stretnutie družstvo odohrá a po skončení súťaže príslušná riadiaca komisia odráta družstvu Záhoran Jakubov 3 body, podľa DP čl.49/4,5 a čl.32/1,2.
U. č. 96: Peter Belobrad / 1127814 / ( FK Vajnory, S4A) žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 30.12.2014 – uvoľnená športová činnosť od 26.09.2014. /10.-€/
U. č. 97: DK obdržala podnet z ŠTK k poškodeniu majetku na štadióne SDM Domino po stretnutí 4. kola SDM Domino – ŠKP Inter Dúbravka. Písomné stanovisko z ŠKP Inter Dúbravka doručené – klub uhradí škodu a vyjadril lútosť nad neuváženým konaním svojich hráčov. DK žiada klub SDM Domino zaslať faktúru za spôsobenú škodu klubu ŠKP Inter Dúbravka a kópiu faktúry na DK BFZ. Klub ŠKP Inter Dúbravka po zaplatení úhrady, kópiu platby zašle na DK BFZ.
U. č. 98: DK BFZ začala disciplinárne konanie dňa 12.9.2014 za nepredloženie licencii trénerov TMK, podľa čl. 12.2 RS. Platné licencie nepredložili do 23.9.2014 tieto kluby: ŠK Plavecký Štvrtok-S4B, ŠK Šenkvice–S4B, ŠK Báhoň-SD3R, FC Rohožník-SD3R, SZRL a MZRL, FO TJ Slávia Ekonóm-MD3R, FA Bratislava- SZRL a MZRL a PSČ Pezinok SZRL. Za nesplnenie povinnosti predloženia licencie, DK udeľuje pokutu a žiada kluby o urýchlené splnenie si povinnosti v termíne do 10.10.2014 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení v zmysle DP. ŠK Plavecký Štvrtok- 20.-€ + 10.-€ za prerokovanie ŠK Šenkvice 20.-€ + 10.-€ za prerokovanie ŠK Báhoň 20.-€ + 5.-€ za prerokovanie FC Rohožník 20.-€ + 5.-€ za prerokovanie FO TJ Slávia Ekonóm 20.-€ + 5.-€ za prerokovanie FA Bratislava 20.-€+ 5.-€ za prerokovanie PSČ Pezinok 20.-€ + 5.-€ za prerokovanie

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 02.10.2014 o 16,00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S3BA 8.kolo ŠK Lozorno – FK Inter Bratislava dňa 22.10.2014 o 15:00hod.
S3BA 8.kolo FK Stupava – MŠK Králová pri Senci dňa 8.10.2014 o 16:00hod.
S3BA 10.kolo ŠK Báhoň – TJ Rovinka dňa 5.10.2014 o 15:00hod.
SD3R 5.kolo FC Rohožník – MŠK Králová pri Senci dňa 15.11.2014 o 13:00hod.
SZRL 15.kolo OFK Dunajská Lužna – PŠC Pezinok dňa 9.10.2014 o 16:00hod.(ihrisko PEZINOK).
SZRL,MZRL 14.kolo Lokomotíva D. N. Ves – FC Rohožník dňa 2.10.2014 o 15:30hod.(MZRL) a 17:00hod. (SZRL).
ŠTK nariaďuje odohrať:
S4A 6.kolo TJ Čunovo – SDM Domino dňa 15.10.2014 o 15:30hod.
SD3R 8.kolo OFK Dunajská Lužná – ŠK Vrakuňa dňa 4.10.2014 o 15:30hod.(Zmena UHČ).
MD3R 7.kolo FC Petržalka Akadémia – FC Ružinov dňa 28.9.2014 o 15:00hod.(Zmena UHČ).
S4A 7.kolo ŠK Danubia – DNV 27.9.2014 15,30 ihrisko Hrubý Šúr
ŠTK kontumuje:
S4B 6.kolo Záhoran Jakubov – Záhoran Kostolište 0:3kont. Podľa SP čl.100/d. Prípad odstupujeme na doriešenie DK.
ŠTK žiada:
FC Ružinov Bratislava o písomné stanovisko k neumožneniu uzatvorenia ZoS v ISSF systéme a neumožnenie podpísania ZoS zástupcom hosťujúceho klubu po stretnutí 15.kola SZRL FC Ružinov – ŠK Šamorín – Hamuliakovo do 1.10.2014.
ŠTK upozorňuje FK Karpaty Limbach (S4B) na povinnosť dodržiavania RS čl.15(Zabezpečenie zberačov lôpt).

Komisia rozhodcov a delegátov:

Vzhľadom na neuskutočnenie fyzických previerok rozhodcov v pôvodne stanovenom termíne pre krajne nepriaznivé poveternostné podmienky rozhodla o ich konaní dňa 2.10.2014 (štvrtok) na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánku a rozpis behov dostali rozhodcovia mailom.
Berie na vedomie žiadosť FC Ružinov Bratislava o vetovanie rozhodcov, ale neakceptuje ju. Nie je v súlade s čl.10 RS.
Berie na vedomie pochvalu ŠK Myjava rozhodcom Ľ. Polakovičovi, A. Chromému a P. Ježíkovi za ich pôsobenie v stretnutiach I.LSŽZ Inter – Myjava (U15 – U14).
Prerokovala s T. Strakom a M. Abrmanom udalosti počas a po skončení stretnutia SZRL Slovan „C“ – Šamorín-Hamuliakovo, pokladá vlastné prijaté opatrenia za dostatočné a nebude pokračovať ani iniciovať pokračovanie v konaní voči nim.
Žiada rozhodcov, ktorí sú študentmi denného štúdia stredných alebo vysokých škôl, aby najneskôr do 26.9. doručili na sekretariát BFZ potvrdenie o návšteve školy.
Dôrazne a už po niekoľkýkrát upozorňuje rozhodcov na plnenie si povinností v súvislosti s uzatváraním zápisov o stretnutí a nevyjadrovaním sa k skutočnostiam, ku ktorým sú povinní sa vyjadriť.
Pozýva na zasadnutie dňa 26.9. M. Ďurča a D. Bláhu.
Ospravedlnenia: Mosor 30.9.; Strapek 4.10; Olša 26.-27.9.; Dávid 4.-5.10.; Matejová 4.-5.10.; Darlea 29.9.-2.10.; Hilka 4.10., 11.10.

Komisia ženského futbalu:

Na základe kolízie zápasov posúva začiatok stretnutia RL žiačok OFK Dunajská Lužná – FKM Karlova Ves 4.10.2014 na 12:00
Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje klubom a trénerom, :
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :
zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.
Táto dvojitá kontrola sa robí ešte tento rok a to z dôvodu platnosti dvoch foriem existencie licencií a to vydávaných SFZ (platia len do 31.12.2014) a vydávaných nových licencií, už po podpísaní konvencii s UEFA od R 2010, o jednotnom vzdelávaní v rámci UEFA. Údaje o kvalifikácii trénerov rámci ISSF v „Registračnom formulári trénera“ zadávali samotný tréneri a nie sú vždy dostatočne presné v určení úrovne licencie. Až pri následnom absolvovaní školenia a ich porovnaní, bude možné brať tieto údaje za 100% presné. Preto prosíme trénerov a funkcionárov o trpezlivosť a riadenie sa pri kontrole úrovne licencií pokynmi VV BFZ a TMK BFZ. Za porozumenie všetkým ďakujeme !!!

TMK BFZ upozorňuje kluby a trénerov, :
že nedodržali RS BFZ na súťažný ročník 2014/15, nakoľko nezaslali licencie trénera s uvedením súťaže v ktorej pôsobia a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
Z tohto dôvodu odovzdáva tieto FK na doriešenie DK BFZ.
Ide o tieto družstvá :
IV.B seniori : Pl. Štvrtok, Šenkvice
III. liga SD : Báhoň, Rohožník
III. liga MD : Slávia Ekonóm
II. liga SŽ a MŽ : FA Bratislava, Rohožník, PŠC Pezinok (chýba tréner u SŽ),

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 26.09.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jar 2015 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ),
J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics (12)

Rekvalifikácia trénerov z III. C licencie (SFZ) na UEFA B licenciu : – posledné organizované školenie
Termín : 16.- 17.11.2014 – prihlášky posielať na : rudolf.novak@futbalsfz.sk – do 27.9.2014 !!!!!
Prihlásený : Krička Martin

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) :
Termín – 7.2.2015 : P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), Huňady F. (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C) (10)

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 ( nar. od 1.1.2001 ), na družobné stretnutie s výberom
JmFS, v stredu 1.10.2014 o 12,30 hod. vo Viničnom.

Hráči :
Denis GIESSER ŠK SLOVAN                      Patrik FARKAŠ ŠK SLOVAN
Dávid STRELEC ŠK SLOVAN                     Michal HORNYAK ŠK SLOVAN
Ladislav NAGY ŠK SLOVAN                        Alexander TOTH ŠK SLOVAN
Adam PLEVÁK ŠK SLOVAN                        Radovan VALENTIN ŠK SLOVAN
Jakub LIESKOVSKÝ ŠK SLOVAN               Samuel BENOVIČ ŠK SENEC
Filip NAGY ŠK SENEC                                 Denis LOVASZ ŠK SENEC
Matúš MOLNÁR DNV                                   Lukáš LETENAY FKM K. VES
Samuel LAVRINČÍK PETRŽ. F. A.               Lukáš TVAROCH FKM K.VES
Dominik MEZOVSKÝ BERNOLÁKOVO      Timotej UHRÍN FKM K.VES
NÁHRADNÍCI:
Pablo POLONYI PETRŽ. F. A.                     Juraj MAZÚR PETRŽ. F. A.
Samuel SIEKEL FKM K. VES                       Peter FEDORONKO ŠK SLOVAN
Christián ČERNÁK ŠK SLOVAN                  Dominik TANGLMAYE ŠK SLOVAN
Realizačný tím :
Vedúci tréner : Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER
VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ; MASÉR: Marián MAREŠ
Zraz nominovaných hráčov na je v stredu 1.10.2014 o 11,00 hod. na ihrisku vo Viničnom.
Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák a preukaz poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť čo najskôr p. Rovenskému 0908 726 884. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia akcie a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002), na družobné stretnutie s výberom
JmFS, v stredu 1.10.2014 o 11,00 hod. vo Viničnom.

Hráči:
Timotej FOLTÝN ŠK Žolík Malacky       Radovan STANČÍK FK Rača
Pavol ŠIMONČIČ PŠC Pezinok              Maximilián TRÄUTLEIN PŠC Pezinok
Peter BELKO PŠC Pezinok                     Oliver FANDEL Inter BA
Tomáš BENKE ŠKP BA                           Oliver ŠOUC Inter BA
Filip RÁCZ ŠKP BA                                  Roman KOŠÍK Inter BA
Matej KOLLÁTH FKM Karlova Ves         Michal MATTA Vrakuňa
Patrik BRUKKER FKM Karlova Ves        Juraj BORČIN Vrakuňa
Peter ČEKAŇÁK FKM Karlova Ves         Tomáš JARAB Dev. N. Ves
Lukáš JELÍNEK FKM Karlova Ves         Dominik MARKOVIČ FA Petržalka
Jakub KLIMENT FKM Karlova Ves        Ján BOLF FA Petržalka
Jozef JUCK Domino BA                          Vladimír VLČEK FA Petržalka
Realizačný tím :
Vedúci tréner: Rudolf NOVÁK; Tréneri: Rudolf BOŽIK, Ľubomír MARTINKA
Vedúci: Pavol MINÁRIK
Zraz nominovaných je 1.10.2014 o 9,30 hod. na ihrisku vo Viničnom.
Priniesť si treba športovú výstroj – kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na tel. č.: R. Božik – 0905 269329, Ľ. Martinka – 0904 236523.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

01.10.2014 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október 2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku, ktorý nájdete na linku http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu do 5.10.2014 na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí Matriky SFZ.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú menovaného hráča.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie hráča a zrušenie hosťovania hráča končí dňom 30.9. 2014.

Komisia mládeže:

1. Zmeny termínov stretnutí z dôvodov kolízie
5.kolo: DNV – Domino 5.10. /NE/ – 9,00 h. PMA1, 10,30 h. PMB1, 12,00 h. PMC
7.kolo: DNV – ŠKP 19.10. – 9,00 h. /NE/ PMA1, 10,30 h. PMB1, 12,00 h. PMC
PMB1 – 5.kolo: FC Petržalka – Inter /UT/ 14.10. o 16,00 h.
PMA2 – 5.kolo: D.Lužná – FA Bratislava 4.10. /SO/ o 9,00 h.
PMB2 – 5.kolo: D.Lužná – FA Bratislava 4.10. /SO/ o 10,30 h.
2. Schválené zmeny termínu stretnutia
PMB1 – 4.kolo: ŠKP – Petržalka – 28.9. /NE/ o 14,00 h. / ŠKP zahrnutý poplatok 5€ – RS 3.4 /
PMA2 – 5.kolo: Ivanka – BCT 14.10. /UT/ o 17,00 h.
PrSC – 5.kolo: Bernolákovo – N.Dedinka 6.10. /PO/ o 16,30 h.
3. Termíny dohrávok neodohratých stretnutí
PMA2 – 3.kolo: Š.Hamuliakovo – Iskra 30.9. /UT/ o 17,30 h.
PMB2 – 3.kolo: Š.Hamuliakovo – Iskra 30.9. /UT/ o 17,30 h.
PMA2 – 2.kolo: Vrakuňa – Ivanka 2.10. /ŠTV/ o 17,00 h.
PMB2 – 2.kolo: Vrakuňa – Ivanka 2.10. /ŠTV/ o 17,00 h.
PMC  – 2.kolo: K.Ves – Ružinov 30.9. /UT/ o 17,30 h.
PMA3 – 2.kolo: Lamač – Čuňovo 2.10. /ŠTV/ o 17,00 h.
PrPK – 2.kolo: Limbach – Sv.Jur 1.10. /STR/ o 17,00 h.
PrPK – 2.kolo: PŠC Pezinok – Jablonec 2.10. /ŠTV/ o 16,30 h.
PrSC – 2.kolo: Ch.Grob – N.Dedinka 1.10. /STR/ o 17,00 h.
PrSC – 2.kolo: Miloslavov – Kraľova A 7.10. /UT/ o 16,30 h.
PrSC – 2.kolo: Malinovo – Senec B 2.10. ŠTV/ o 17,00 h.
PrSC – 2.kolo: Čataj – Rovinka 7.10. /UT/ o 17,00 h.
PrSC – 13.kolo: Rovinka – Kraľova A 1.10. /STR/ o 17,00 h.
4. Žiadame FK, ktoré majú odložené stretnutia na neurčito, aby urýchlene nahlásili termín odohratia stretnutia. V prípade nenahlásenia termínu, bude termín určený KM.

Oznamy KM :
Výsledky 1.regionálneho turnaja SFZ – kategoria U 14 / roč.2001 /
výber BFZ – výber VsFZ 1 : 1 gol za BFZ: David Strelec / ŠK Slovan /
výber SsFZ – výber BFZ 3 : 0
výber ZsFZ – výber BFZ 0 : 3 goly za BFZ: Dávid Strelec 2 / ŠK Slovan /, Ladislav Nagy / ŠK Slovan /
Individuálne ocenenia: najlepší defenzívny hráč turnaja – Denis Lovász – výber BFZ / hráč ŠK Senec /
najlepší strelec turnaja: Dávid Strelec – výber BFZ / hráč ŠK Slovan Bratislava /
Celkové umiestnenie výberu: 3.miesto / výber získal 4 body rovnako ako výber SsFZ – rozhodol vzájomný zápas /

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek bude 30. septembra 2014 o 17.00 h v budove BFZ v Bratislave, Súmračná 27.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :
Uzn.č. 22 : Šimon Štellár 1308414 ( S5VC – ŠK Igram ) vylúčený za udretie súpera hlavou v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b , od 22.9.2014. ( 10 € )
Uzn.č. 23 : Jakub Tardík 1296144 ( S5VA – FC Rohožník „ B „ ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na2 s.s. podľa DP čl. 48/1b,2a, od 22.9.2014. ( 10 € )
Oznamy :
Uzn.č. 24 : Michal Moravec 1195099 ( S5VC – ŠK Igram ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO 1 týždeň, podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 31.12.2014. ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 01.10.2014 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
SD4VA 1.kolo Pl.Štvrtok – Jakubov dňa 16.11.2014 UHČ
2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia na základe RS čl. 3.3
S5VA 7.kolo Kuchyňa – Studienka dňa 4.10.2014 (sobota) UHČ
S5VB 8.kolo Doľany – Sv. Jur B dňa 4.10.2014 (sobota) UHČ
S5VC 8.kolo Blatné –Igram dňa 4.10.2014 (sobota) UHČ

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D predvoláva na svoje zasadnutie dna 29.9.2014 o 19:00 hod. rozhodcov Gilana, Žilavého, Konečného, zároveň žiada o doručenie originálneho zápisu podpísaného vedúcimi mužstiev a kapitánov zo stretnutia 4.kola SD4VA hraného 20.9.2014 medzi FK Jablonové – FK Lamač Bratislava.
KR a D predvoláva 29.9.2014 o 19:00 vedúcich mužstiev SD4VA FK Jablonové – FK Lamač Bratislava za účelom objasnenia skutočností zo stretnutia 4.kola SD4VA hraného 20.9.2014 medzi FK Jablonové – FK Lamač Bratislava.
KR a D predvoláva na svoje zasadnutie dna 29.9.2014 o 18:30 hod. rozhodcu Miška.
KR a D opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dna 29.9.2014 o 18:45 hod. rozhodcov Gajarského, Rozboru a Ďurča.
V prípade nedostavenia sa na komisiu nebudú predvolaný rozhodcovia delegovaný na stretnutia.

Najbližšie zasadnutie komisie bude 29.9.2014 o 18:00 hod.

Komisia mládeže:

1. KM žiada FK na dôkladné dodržiavanie RS čl.3.4 – žiadosti o zmenu termínov odohratia stretnutí, žiadosti kratšie ako 10 dní sú spoplatňované v zmysle platného RS.
2. Termíny dohrávok neodohratých stretnutí v dňoch 13.-14.9.2014
SZV B – 3.kolo: Bernolákovo – Dubová – 1.10. o 17,00 hod.
MZV A – 2.kolo: Studienka – Báhoň 2.10. o 16,30
3. Schválené zmeny termínov stretnutí
SZV B – 6.kolo: Most – Šenkvice 4.10. o 11,00 hod.
MZV B – 8.kolo: Bernolákovo – N.Dedinka 20.10. o 16,30
4. KM obdržala písomný podnet a video fotky od ŠK Bernolákovo vo veci podozrenia neoprávneného štartu hrača TJ Doľany v stretnutí 4.kola súťaže SZV B hraného 21.9.2014 medzi družstvami TJ Doľany – ŠK Bernolákovo. Na základe podnetu začína šetrenie a žiada:     TJ Doľany zaslať  písomné stanovisko k štartu hráča na reg.preukaz Jaroslava Halača ako aj k priebehu stretnutia. Rozhodcu stretnutia p.Roberta Miška žiada zaslať písomné stanovisko k priebehu stretnutia aj s uvedením dôvodov, prečo bola vykonaná povinná konfrontácia cez polčasovú prestávku a nie pred stretnutím, prečo neboli v zápise o stretnutí uvedené OT/ŽK ako aj zranenia hráčov.
ŠK Bernolákovo zaslať rozsah zranení hráčov, resp. aj prípadnú dobu liečenia hráčov.
Stanoviská žiadame zaslať do 30.9.2014
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI