Úradná správa č. 18 zo dňa 31.10.2014

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní “Kroniku (y)” túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať:
8.kolo S3BA ŠK Lozorno – FK Inter Bratislava dňa 15.11.2014 o 13:00hod.
13.kolo S4A FK Dúbravka – TJ Čunovo dňa 9.11.2014 o 13:00hod.(kolízia SFZ).
5.kolo SD3R FC Rohožník – MŠK Králová pri Senci dňa 16.11.2014 o 13:00hod.
11.kolo SD3R Záhoran Kostolište – Lokomotíva D. N. Ves dňa 15.11.2014 o 10:00hod.
12.kolo SD3R FK Slovan Ivanka pri Dunaji – PŠC Pezinok dňa 1.11.2014 o 10:00hod.
12.kolo SD3R FC Ružinov – ŠK Vrakuňa dňa 1.11.2014 o 12:15hod.
12.kolo SD3R OFK Dunajská Lužná – FK Rača Bratislava dňa 1.11.2014 o 11:00hod.
13.kolo SD3R Záhoran Kostolište – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 8.11.2014 o 10:00hod.
13.kolo SD3R SDM Domino Bratislava – Lokomotíva D. N. Ves dňa 9.11.2014 o 10:30hod.
5.kolo MD3R Žolík Malacky – Slávia Ekonóm dňa 16.11.2014 o 10:00hod.
11.kolo MD3R Žolík Malacky – SDM Domino dňa 15.11.2014 o 11:00hod.
12.kolo MD3R FC Ružinov – Slávia Ekonóm dňa 1.11.2014 o 14:15hod.
12.kolo MD3R FK Rača – FC Petržalka Akadémia dňa 6.11.2014 o 14:00hod.
SZRL,MZRL 15.kolo FC Rohožník – ŠK Vrakuňa dňa16.11.2014 o 10:00hod.(SZRL) a 11:30hod.(MZRL).

ŠTK oznamuje termíny 1.kola pohára BFZ
15.11.2014 o 13:00hod.
FK Karpaty Limbach – ŠK Svätý Jur
PŠC Pezinok – FK Stupava
FC Ružinov – MŠK Králová pri Senci
SDM Domino – FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK ŠK Danubia – TJ Rovinka
ŠK Vrakuňa – OŠK Slovenský Grob

16.11.2014 o 13:00hod.
FC Malacky – ŠK Bernolákovo
TJ Velké Leváre – ŠK Tomášov
ŠK Šenkvice – SFC Kalinkovo

8.3.2015 o 15:00hod.
Lokomotíva D. N. Ves – ŠK Lozorno
FK Vajnory – FK Slovan Most pri Bratislave

ŠTK berie na vedomie list TJ Záhoran Jakubov a akceptuje neúčasť družstva seniorov v pohári BFZ. Družstvo ŠK Báhoň postupuje do 2.kola pohára BFZ.
ŠTK kontumuje:
11.kolo S4A FK Dúbravka – FK ŠK Danubia 3:0 kont. Podľa 100/i a za porušenie SP čl. 35/2b. Prípad odstupujeme na doriešenie DK a R M. Havrilu odstupujeme na KRaD.
11.kolo SD3R FC Petržalka akadémia – FK Slovan Ivanka pri Dunaji podľa SP čl.100/e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku 7:0 v prospech FC Petržalka akadémia ponechávame v platnosti.
ŠTK upozorňuje FK Inter Bratislava a FK Stupava(S3BA) na dodržiavanie RS čl.2(Stanovený počet usporiadateľov).
ŠTK upozorňuje TJ Slovan Viničné(S3BA) na dodržiavanie RS čl.15(zberači lôpt v stanovenom počte) počas celého stretnutia.
ŠTK upozorňuje TJ Záhoran Kostolište (S4B) na dodržiavanie RS čl.15(zberači lôpt v stanovenom počte) počas celého stretnutia.
ŠTK za porušenie RS čl. 2.1.(nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia) odstupuje na DK s návrhom pokuty 80€ podľa RS čl. 2.1 tieto FK:
MŠK Kráľová pri Senci
TJ Záhoran Kostolište
ŠTK odstupuje na DK FK Štart Nepočujúci (S4A) za opakované porušovanie RS čl.2.(zastrešené miesto pre DS).
ŠTK odstupuje na DK TJ Malinovo (S4A) za porušenie RS čl.15 (nezabezpečenie zberačov lôpt v stanovenom počte).
ŠTK upozorňuje FC Petržalka akadémia na povinnosť zabezpečiť samostatnú šatňu pre delegované osoby.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána hostí, vznesenú po stretnutí 11.kola MZRL FC Ružinov – Lokomotíva D.N.Ves námietka je v kompetencii KRaD.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 174:   Pavol Kinčeš /1241079/ (FK Slovan Ivanka pri Dunaji III. liga) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/2a od 27.10.2014 /10.-€/
U. č. 175: Michal Hrica /1156049/ (FK Lamač Bratislava S4A) – vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti v PÚ, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 26.10.2014 /10.-€/ U. č. 176: Jozef Buffa /1148735/ (ŠK Vrakuňa Bratislava S4A) vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 27.10.2014 /10.-€/
U. č. 177: Tomáš Obert /1149479/ (ŠK Svätý Jur III. liga) vylúčený za kopnutie súpera v súboji o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP, čl. 45/1,2a od 19.10.2014 /10.-€/
U. č. 178: Miroslav Olgyay /1297920/ (MŠK Kráľova pri Senci SD3R) Neoprávnené nastúpil v súťažnom stretnutí 26.10.2014 za družstvo starších žiakov a je hráčom družstva dorastu toho istého klubu a zároveň v stretnutí pôsobil vo funkcií „K“ DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac podľa DP, čl. 53/1a od 27.10.2014 /5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 179: Tomáš Novotný /1067072/ (ŠK Tomášov III. liga) od 27.10.2014./10.-€/
U. č. 180: Martin Pacholek /1118877/ (SFC Kalinkovo S4A) od 27.10.2014./10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a : U. č. 181: Norbert Horváth /1254135/ (SK Tomášov III.liga) od 27.10.2014./10.-€/
U. č. 182: Ján Spodniak /1224381/ (SK Svätý Jur III.liga) od 27.10.2014./10.-€/
U. č. 183: Tomáš Pikali /1166734/ (FK Dúbravka S4A) od 26.10.2014./10.-€/
U. č. 184: Michal Riziki /1208715/ (FK Dúbravka S4A) od 26.10.2014./10.-€/
U. č. 185: Mário Ďurica /1173805/ (FC Zohor S4B) od 27.10.2014./10.-€/
U. č. 186: Tomáš Novota / 1259675 / (TJ Záhoran Kostolište SD3R) – žiadosť o podmienečné odpustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia, t.j. jeden týždeň podmienečne odkladá, podľa DP čl. 41 do 30.06.2015 – uvoľnená športová činnosť od 31.10.2014. ./10.-€/
U. č. 187: SDM Domino zaslal vyjadrenie k zabezpečeniu vhodného miesta pre delegáta. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť zastrešené miesto na sedenie s dobrým výhľadom na každé súťažné stretnutie. V prípade nesplnenia si povinnosti, budú voči klubu vyvodené disciplinárne opatrenia. Za prejednanie zaplatí klub poplatok 10.-€
U. č. 188: DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Svätý Jur za porušenie povinností organizátora stretnutia. Klub nezabezpečil 10 členov US na stretnutie III. Ligy ŠK Svätý Jur – FK Slovan Most pri Bratislave a nezabránil nešportovému správaniu – urážlivé pokrikovanie na delegovanú osobu divákmi hostí počas stretnutia a po stretnutí. Žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia k porušeniu povinnosti organizátora a k nezabezpečeniu stanoveného počtu US.
U. č. 189: DK na základe správy delegáta zo stretnutia III. Ligy ŠK Lozorno – ŠK Svätý Jur udeľuje disciplinárne opatrenie ,,Upozornenie“ asistentovi trénera ŠK Lozorno p. Stanislavovi Lazarovi za NS  k asistentovi rozhodcu po stretnutí, podľa DP čl. 10. Za prejednanie zaplatí klub poplatok 10.-€
U. č. 190: DK na základe správy delegáta zo stretnutia IV. Ligy TJ Malinovo – FC Ružinov Bratislava berie na vedomie podnet prezidenta klubu TJ Malinovo. DK začne disciplinárne konanie v prípade zaslania písomného oznámenia klubu, nakoľko delegované osoby stretnutia nemohli potvrdiť disciplinárne previnenie.
U. č. 191: DK za porušenie SP čl. 99/c a RS čl. 15.1.c., začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo za neuhradenie včas a riadne mesačnú zbernú faktúru za mesiac september. Družstvá ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo seniori majú automaticky zastavenú činnosť dňom splatnosti lehoty faktúry. DK žiada kluby o zaslanie dokladu o úhrade.
U. č. 192: DK na základe odstúpenia ŠTK za opakované porušovanie RS čl.2 – nedostatočný počet usporiadateľov v súťažných stretnutiach, začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Plavecký Štvrtok /S4B/. Žiada klub o písomné stanovisko a zdôvodnenie uvedeného porušenia RS v termíne do 5.11.2014.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Na náhradnom termíne fyzických previerok dňa 27.10.sa zúčastnili T. Berner, P. Grác, M. Kroneraff, R. Smirnov a J. Valko.
Pozýva na zasadnutie dňa 7.11. o 17.30 Š. Hilku, o 17.45 M. Havrilu, M. Kroneraffa a R. Smirnova.
Ospravedlnenia: Zálesňák 10.-17.11.; Dávid 10.-17.11.; Laciňák 14.-18.11.; Truchlý 8.11. a 15.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale.

Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za „A“ reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave.

V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze. 

TMK BFZ organizuje   dňa 24.1.2015 od 12:00 hod. v Dome športu SZTK na Junáckej ul., Bratislava, seminár pre mládežníckych trénerov na tému: „Športová príprava mládeže podľa vekových kategórií“ (prax, teória). Za účasť na seminári získajú 50 % kreditných bodov slúžiacich k predĺženiu UEFA licencií. Poplatok je stanovený na 10,- eur. Prihlásiť sa možno elektronickou poštou, formou písomných prihlášok, ktoré nájdete na stránke BFZ v trénerskej sekcii. Prihlášky je potrebné poslať na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 15.12.2014.

 TMK BFZ oznamuje, že k 31.10.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
 Seminár trénerov mládeže na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií (prax, teória, video), Dom športu – učebňa, telocvičňa – dňa 24.1.2015 od 12:00 hod.. Zúčastnení tréneri majú možnosť svojou účasťou získať 50 % kreditných bodov potrebných k predĺženiu svojej licencie (UEFA Grassroots „C“ a UEFA „B“). Záujemcovia o seminár sa musia prihlásiť písomne (prihláška je na stránke BFZ, trénerská sekcia) na adrese : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 20.12.2014.

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B),                   R. Vajda(UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B) (17)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč (13)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák (2)

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

Október, november  2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) –  chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014     Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014         Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
22.11.2014        Halová sezóna SFZ – turnaj mladších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Slovan
29.11.2014        Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014        MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14    MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014        MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) –  ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15,U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014  HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014  HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky

POZNÁMKA  – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015  – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015          MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015          finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15    ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie a zrušenie hosťovania hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Po tomto termíne je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže :

 1.Chýbajúce termíny dohrávok :
PMA1,PMB1, PMC – 8. kolo : FC Ružinov – FK Rača
PMA2, PMB2 – 2.kolo: ŠK Hargašova Z.B. – Dun. Lužná
Žiadame FK, aby urýchlene nahlásili termín odohratia stretnutí do 5.11.2014. Stretnutia treba dohrať do 16.11.2014. V prípade nenahlásenia termínu, bude termín určený KM BFZ.
2.Schválené zmeny:
PMB1, PMC – 9. kolo : Dev.N.Ves – FC Ružinov 5.11. o 15,30 hod. /súbežne/.
PrMA – 8.kolo: Vysoká – Zohor 9.11.o 9,30 hod.
3. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstiev budú spracované propozície halového turnaja.
Podmienky účasti:zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 5. 11. 2014 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Prihláška je na webe BFZ pod ŠTK-KM. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
 4.ZHL prípraviek sa uskutoční v ŠH Šenkvice so začiatkom v sobotu 6.12.2014, FK sa môžu prihlásiť formou e-mailu  na mailovú adresu: ivan.konecny@centrum.sk, v e-maili treba uviesť názov klubu a kontaktnú adresu.
Hracie dni: sobota a nedeľa od 8,30 hod. do 12,40 hod. Podľa záujmu FK je možné hrať aj medzi Vianočnými a Novoročnými sviatkami / 27. – 28.12.2014, resp. 3. – 4.1.2015 /
Evidencia doteraz prihlásených FK: OFK Vysoká pri Morave, FC Zohor, TJ Dr.Závod, ŠK Nová Dedinka, Slovan Vištuk, ŠK Senec B, Slovan Modra, ŠK Šenkvice

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/).

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstiev budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 5.11. 2014 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Prihláška je na webe BFZ pod ŠTK-KM. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK
kontumuje stretnutie – S5VA 10.kolo Rohožník B – Marianka v prospech družstva Rohožníka B podľa SP čl. 100/e a na doriešenie odstupuje na DK.
2. ŠTK kontumuje stretnutie – SD4VB 9.kolo Dubová – Viničné v prospech družstva Dubovej podľa SP čl. 100/e a výsledok 6:0 zostáva v platnosti.
3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia na základe RS čl. 3.3
S5VA   4.kolo     Rohožník B – Pl.Mikuláš   dňa 8.11.2014 (sobota)   UHČ
S5VB 13.kolo     Vištuk – Doľany                 dňa 8.11.2014 (sobota)   UHČ
S5VB     5.kolo     Grinava – Modra               dňa 15.11.2014 (sobota) UHČ
S5VC  13.kolo     Igram – Ch.Grob               dňa   8.11.2014 (sobota)   UHČ
S5VC     5.kolo     Hr.Šúr – N.Dedinka           dňa 15.11.2014 (sobota) UHČ
4. ŠTK súhlasí s dohodou klubov a nariaďuje odohrať stretnutie SD4VA 10.kolo Láb – Závod dňa 2.11.2014 o 13,30 hod.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn. č. 55 : Radovan Suchánek 1149549 ( S5VA – OŠK Marianka ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 27.10.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 56 : Peter Lebr 1216808 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP 45/1, 45/2a od 27.10.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 57 : Patrik Phan 1256802 ( S5VA – FK Malé Leváre ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 27.10.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 58 : Samuel Horváth 1301998 ( SZVB – MŠK Kráľová pri Senci ) za HNS po skončení stretnutia na HP – udretie do tváre súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace, podľa čl. DP 49/1b, 49/2b od 27.10.2014 ( 5 € )
Uzn. č. 59 : Jozef Aksamit 1302552 ( SZVB – ŠK Bernolákovo ) za HNS po skončení stretnutia na HP – udretie do tváre súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace, podľa čl. DP 49/1b, 49/2b od 27.10.2014 ( 5 € )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn. č. 60 : Peter Venglár 1216039 ( S5VA – OŠK Marianka ) od 27.10.2014 ( 10 € )

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO podľa čl. 41/1,2,3,4:
Uzn. č. 61 : Tomáš Somorovský 1132260 ( SZVC – FC Kaplná ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO ( 1 súťažné stretnutie ) podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 31.12.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 62 : Miroslav Seňan 1156448 ( S5VC – ŠKO Miloslavov ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO ( 1 týždeň ) podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 31.12.2014. ( 10 € )

Oznamy :
Uzn. č. 63 : Gabriel Zeman 1304166 ( SZVA – FK Záhorská Ves ) DK obdržala písomné stanovisko klubu k HNS menovaného voči R v stretnutí 7.kola SZVA medzi družstvami FK Záhorská Ves – ŠK Láb a udeľuje DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 48/1b, 48/2a od 20.10.2014. ( 5 € )
Uzn. č. 64 : Marek Dufek – asistent trénera ( SZVA – ŠK Láb ) DK obdržala písomné stanovisko menovaného k HNS a fyzickému kontaktu s R v stretnutí 7.kola SZVA medzi družstvami FK Záhorská Ves – ŠK Láb a udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera, asistenta trénera a zákaz styku s delegovanými osobami na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 48/1b, 48/2a a na 6 súťažných stretnutí podľa DP čl. 49/1a, 49/2a, spolu 8 súťažných stretnutí od 20.10.2014. ( 5 € )
Uzn. č. 65 : FK Záhorská Ves DK obdržala písomné stanovisko klubu k nezabezpečeniu usporiadateľskej služby v stretnutí 7.kola SZVA medzi družstvami FK Záhorská Ves – ŠK Láb a udeľuje DO – finančnú pokutu vo výške 30 € podľa DP čl. 12/6, 57/1a, 57/2. ( 5 € )
Uzn. č. 66 : DK žiada Miroslava Totku – asistent trénera ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923 ) o podrobné písomné stanovisko k HNS asistenta trénera voči R a následnému vykázaniu z lavičky náhradníkov v stretnutí 10. kola S5VB medzi družstvami TJ Slovan Vištuk a Grinavský futbalový klub 1923 do 4.11.2014. Súčasne udeľuje ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu funkcie menovaného až do vyriešenia, v zmysle DP čl. 43/ 1, 2a, 43/4 a čl 71/1 a 71/2a. ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 5.11.2014 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D sa zaoberala listom OŠK Marianka. KRaD vykonala pohovor s R Ďurčom a upozornila ho na správnosť uvádzania popisov priestupkov za udelené OT.
KRaD sa zaoberala námietkami kapitána hostí v ZoS po stretnutí 10. kola S5VA FC Rohožník B – OŠK Marianka. Námietky nespĺňajú náležitosti RS čl. 11.1.
KRaD upozorňuje rozhodcov na dôkladné uvádzania popisov priestupkov za udelené OT (ŽK/ČK). Pri vylúčení hráča po druhej ŽK sa dôvod udelenia OT musí uvádzať pri prvej aj druhej ŽK.

Najbližšie zasadnutie KR a D bude dňa 4.11.2014, t.j. v utorok o 18:00 hod.

Komisia mládeže:

1. Schválené zmeny
SZV A – 8.kolo: Láb – V.Leváre 15.11. o 10,00 hod.
MZV A – 8.kolo: PŠC Pezinok B – V.Leváre 16.11. o 10,00 hod.
2. Kontumácie stretnutí
MZV A – 8.kolo: ŠK Báhoň – FK Jabloňové 3 : 0 k v prospech ŠK Báhoň aj spriznaním 3 bodov / SP čl.100/b / FK Jabloňové bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadkova pokuta 30€ / RS čl.3.5 /
SZV A – 7.kolo: FC Záhorská Ves – ŠK Láb 3 : 0 k v prospech FC Záhorská Ves aj s priznaním 3 bodov / SP čl.100/e / SZV B – 9.kolo: MŠK Kraľova pri Senci – ŠK Bernolákovo 0 : 3 k v prospech ŠK Bernolákovo aj s priznaním 3 bodov / SP čl.100/i /
MŠK Kraľova pri Senci bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok 50€ / RS čl.7 /
3. KM ObFZ Bratislava vidiek odstupuje na doriešenie vedúceho družstva MŠK Kráľova pri Senci p.Alexandra Matúša za umožnenie neoprávneného štartu hráča na cudzí RP.
4. KM ObFZ Bratislava vidiek odstupuje na doriešenie DK BFZ hráča MŠK Kráľova pri Senci – Miroslav Olgyay RP 1297920 za neoprávnený štart v súťaži žiakov na cudzí RP.
5. KM ObFZ Bratislava vidiek po dôkladnom prešetrení v súvislosti s nedostatočnou US v stretnutí 7.kola SZV A medzi družstvami FC Záhorská Ves – ŠK Láb nariaďuje FC Záhorská Ves zvýšenie počtu US na 1 + 6 označených vestami, HU predloží R stretnutia písomný zoznam usporiadateľov. Opatrenie platí pre stretnutia žiakov a do konca súťažného ročníka 2014/2015.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI