Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ 2015

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ konaný dňoch 28.2. – 1.3. 2015

V mnohých zahraničných ligách zimnú prestávku nepoznajú, najvyššie klubové súťaže v Európe sa už rozbehli a aj keď trávniky ešte zďaleka nie sú zelené, odštartovali aj súťaže riadené Slovenským futbalovým zväzom. Na začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 sa pripravujú aj v regionálnych a oblastných futbalových zväzoch. Jeden z dôkazov priniesol víkend na prelome februára a marca v podobe konania tradičného zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ v hoteli Senec v Senci.

Hlavným cieľom dvojdňového seminára bolo preverenie stavu teoretickej prípravy rozhodcov na náročnú jarnú časť súťažného ročníka. Písomnými a ústnymi skúškami je možné ľahko zistiť, či sa rozhodcovia venujú Pravidlám futbalu a ďalším dokumentom. Naštudovať si teóriu je nutné, ale nie vždy to stačí. Pravidlá treba vedieť aplikovať v praxi, na ihriskách. Na to bola zameraná kľúčová prednáška seminára, ktorú si pripravil a prezentoval Pavol Páchnik. Na ňu nadviazal videotest, v ktorom sa objavili viaceré ukážky premietnuté a komentované v prednáške. Práve s výsledkami videotestu bola najväčšia spokojnosť. Naopak, písomný test nedopadol pre viacerých účastníkov seminára najlepšie a jeho výsledky vyzneli celkove ako mierne sklamanie.

Vzácnym hosťom spoločenskej časti seminára bol predseda Komisie rozhodcov SFZ Marián Ružbarský. Vo svojom príhovore zdôraznil snahu komisie úzko spolupracovať s regionálnymi komisiami rozhodcov hlavne z hľadiska prípravy mladých rozhodcov. Vyzdvihol aj podiel rozhodcov a funkcionárov z Bratislavy na pozitívnom obraze slovenských rozhodcov ako celku. Štyri mená rezonovali v jeho príhovore viac ako jasne: Ivan Kružliak ml. a Jozef Pavlík ako špičkoví rozhodcovia a Ján Fašung s Pavlom Páchnikom ako uznávaní prednášatelia. Tradičným hosťom seminára bol predseda BFZ Juraj Jánošík. Účasť na našom seminári nie je pre neho len spoločenská povinnosť, ale má vždy úprimný záujem aj o jeho pracovnú časť. Vo svojom príhovore sa venoval najmä blížiacej sa reorganizácii súťaží, ktorá si od rozhodcov bude vyžadovať maximálnu koncentráciu v priebehu jarnej časti súťažného ročníka. Seminár pozdravili aj predseda Disciplinárnej komisie BFZ Miroslav Bóc a predseda Športovo-technickej komisie BFZ Ján Farbula.

Významná časť programu seminára bola venovaná prezentáciám frekventantov programu Talent – Mentor. Spolupráca členov tímu, situácie spojené s dosiahnutím gólu, riešenie masovej konfrontácie, priestupky držania a posudzovanie intenzity priestupkov – to boli témy, ktoré charakterizovali z pohľadu teórie aj praktických ukážok.

V záverečnom zhodnotení seminára sľúbil predseda Komisie rozhodcov a delegátov Ivan Kružliak st., že žiadne zľavovanie z nárokov na činnosť rozhodcov nie je a nebude na programe dňa. Dôvera zväzových funkcionárov na jednej strane teší, ale na strane druhej treba na jej udržaní tvrdo pracovať.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI