Úradná správa č. 34 zo dňa 6.3.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová je od 13.02.2015 práceneschopná. Predpokladaný nástup do práce nie je zatiaľ určený.
Počas práceneschopnosti ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, môžu tak spraviť až po návrate p. Ščibranyovej z PN-ky.

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal prípravou Konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 18.03.2015 o 18,00 hod. v aule Domu športu. Pozvánky boli zaslané vybraným FK a zvoleným delegátom. Žiadame delegátov konferencie BFZ potvrdiť účasť do stredy 11.3.2015 na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

TJ Rovinka oznamuje, že dňa 6.12.2014 došlo k zmene stanov a k zmene výkonných orgánov združenia. Novými výkonnými orgánmi boli zvolení:
Prezident klubu p. Ladislav Mittuch tel. 0911220902
Viceprezident klubu p. Jaroslav Omaník tel. 0918324333, mail:jaro.omanik@gmail.com
Generálny manažér p. Marián Kanis tel. 0905236247

FK Záhorská Ves oznamuje, že počas posledných dní prišlo vo vedení futbalového klubu k zmenám na čelných postoch:
novým predsedom klubu sa stal p. Peter Schwartz tel.č.: 0905 571 727
novým tajomníkom klubu sa stal p. Peter Štiffel tel.č.: 0903 557 858

TJ Záhoran Jakubov oznamuje zmenu predsedu klubu. Od 07.01.2015 novým predsedom je p. Novák Vladimír, mob.:0907/221 984, e-mail: vladki.novak@gmail.com.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní “Kroniku (y)” túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

U. č. 263:  Marek Krajčír – 1159477 / SFC Kalinkovo / ZT seniori  /vylúčený za pokus o napadnutie hráča súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl.9/2b, ii a čl 49/1b, 2b od 23.02.2015 a udeľuje klubu pokutu 20.-€. Za prerokovanie zaplatí klub poplatok 10.-€,, spolu 30.-€. 

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje dohrávané stretnutia Pohára BFZ seniorov:

SDM Domino – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 8.3.2015 o 15:00hod.
FK Vajnory – FK Slovan Most pri Bratislave dňa 8.3.2015 o 15:00hod.
Lokomotíva D. N. Ves – ŠK Lozorno dňa 7.3.2015 o 15:00hod.(po dohode klubov ihrisko ŠK Lozorno).

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:

S4A 14.kolo TJ Čunovo – FC Ružinov dňa 14.3.2015 o 15:00hod.
MD3R 16. Kolo FC Petržalka Akadémia – MŠK Iskra Petržalka dňa 15.3.2015 o 10:00hod.( ihrisko UT Budatínska).
SZRL,MZRL 27.kolo ŠK Slovan Bratislava „C“ – FC Petržalka Akadémia dňa 3.6.2015 o 16:00(MZRL) a 17:30hod.(SZRL)

ŠTK vykonala kontrolu štadióna FK Inter Bratislava (S3BA)na Drieňovej ulici a nariaďuje nasledovné opatrenia pre stretnutia seniorov:

Zabezpečiť ohradenie HP, aby neprišlo k vniknutiu divákov na HP a k stretu s delegovanými osobami.
Zabezpečiť vhodné kryté miesto pre delegáta stretnutia v zmysle RS.
ŠTK odporúča zvýšiť počet usporiadateľov na 15 do konca súťažného ročníka 2014/2015.
FK Inter Bratislava (S3BA) odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku na Drieňovej ulici v termíne – SOBOTA UHČ.

ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa a miesta stretnutia:

FC Ružinov (S4A) odohrá jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 na štadióne FC Petržalka akadémia nasledovne

16.kolo FC Ružinov – Lokomotíva D. N. Ves dňa 29.3.2015 o 10:30hod
17.kolo FC Ružinov – ŠK Vrakuňa dňa 5.4.2015 o 15:00hod.
18.kolo FC Ružinov – FK ŠK Danubia Bratislava dňa 12.4.2015 o 10:30hod.
20.kolo FC Ružinov – FK Dúbravka dňa 26.4.2015 o 15:00hod.
22.kolo FC Ružinov – FK Lamač dňa 10.5.2015 o 10:30hod.
24.koloFC Ružinov – TJ Malinovo dňa 24.5.2015 o 10:30hod.
26.kolo FCRužinov – SFC Kalinkovo dňa 7.6.2015 o 10:30hod.

ŠTK oznamuje zmenu hracieho času pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015:

FC Ružinov (SD3R) SOBOTA 10:00hod . Ihrisko FC Ružinov Sklenárova ul. Bratislava
FC Ružinov (MD3R) SOBOTA 12:30hod . Ihrisko FC Ružinov Sklenárova ul. Bratislava

ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa a miesta stretnutia:

FC Petržalka Akadémia (MD3R) odohrá jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 na ihrisku MFK Rusovce nasledovne:

17.kolo FC Petržalka – Lokomotíva D. N.Ves dňa 22.3.2015 o 12:30 hod.
18.kolo FC Petržalka – TJ Slávia Ekonóm Bratislava dňa 29.3.2015 o 12:30hod.
19.kolo FC Petržalka – FK Stupava dňa 5.4.2015 o 12:30hod.
21.kolo FC Petržalka – FK BCT Bratislava dňa 19.4.2015 o 12:30hod.
25.kolo FC Petržalka – ŠK Tomášov dňa 17.5.2015 o 12:30hod.
30.kolo FC Petržalka – ŠK Žolík Malacky dňa 27.5.2015 o 17:30hod.
27.kolo FC Petržalka – FK Rača Bratislava dňa 31.5.20125 o 12:30hod.

ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa a času pre stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015:

FK Rača Bratislava (MD3R)

17.kolo FK Rača – TJ Slávia Ekonóm Bratislava dňa 22.3.2015 o 15:30hod.
18.kolo FK Rača – FK Stupava dňa 29.3.2015 o 15:30hod.
19.kolo FK Rača – FK Šamorín – Hamuliakovo dňa 5.4.2015 o 15:30hod
20.kolo FK Rača – FK BCT Bratislava dňa 12.4.2015 o 15:30hod.
21.kolo FK Rača – FC Ružinov dňa 19.4.2015 o 15:30hod.

ŠTK berie na vedomie:

Odhlásenie družstva FK Slovan Ivanka pri Dunaji zo súťaže SD3R.Výsledky družstva sa anulujú, družstvá, vyžrebované s FK Slovan Ivanka pri Dunaji budú mať voľný žreb. FK Slovan Ivanka pri Dunaji bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3,6 vo výške 400€.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (Dom športu). Program seminára bol poslaný elektronickou poštou.

Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ bol určený na 27.3. o 17.00. Pozvánky účastníkom budú poslané elektronickou poštou. Vzhľadom na ich väčší počet sa seminár uskutoční v zasadačke SFZ. Zraz pozvaných bude vo vestibule.

Berie na vedomie oznámenie P. Mazanca o ukončení aktívnej činnosti delegáta a ďakuje menovanému za jeho pôsobenie v súťažiach na všetkých úrovniach, vrátane rozhodcu bývalej federálnej ligy.

Ospravedlnenia: Augustovič do prihlásenia; Smolíková 28.-29.3.; Bláha 14.3.; Dujava 21.3.; Chudá do prihlásenia; Dadykin 15.-20.3.; Rášo do prihlásenia.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ pozýva :

na deň 9.3.2015 od 14:00 hod. (pondelok – na sekretariáte BFZ), kedy plánuje stretnutie RT výberov BFZ a OblFZ za účelom koordinácie akcií a systému výberov OblFZ a BFZ v rámci koncepcie starostlivosti o ŠTM v rámci „Projektu rozvoja mládežníckych výberov a reprezentácií … “ SFZ.
Za Obl FZ by sa mali zúčastniť predsedovia TMK a zodpovední vedúci tréneri výberov U 11 a U 12 a U 13.

TMK BFZ oznamuje, že k 06.06.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie :

Termíny uskutočnenia –
1. časť :
29.4. – 2.5.;
2. časť :
13.5. – 16.5.;
3. časť : 1.6. – 3.6.;
skúšky : 25.6.2015

Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics, T. Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci, M. Kuma, B. Juhas, D. Huszár, J. Hodulík, P. Brunner, J. Hodulík, V. Zlacký (27)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák   (15)

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R od 1.9.2004 a ml.)

Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)

09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava

29.4.–2.5.15 1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

27.-29.4.2015   Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné

10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie

13.5.–16.5.15 2.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015           Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)

1.6.–3.6.2015 3.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

25.6.2015   Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov možno podávať do 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

 1. KM upozorňuje FK na termíny dohrávok neodohratých stretnutí z jesennej časti
  PMA 1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – utorok 31.3.2015 o 15,00 hod.
  PMB 1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – utorok 31.3.2015 o 16,15 hod.
  PMC   – 8.kolo: Ružinov – Rača – utorok 31.3.2015 o 15,00 hod.
  PMA 3 – 9.kolo: Danubia – ŠKP Inter B – utorok 31.3.2015 o 16,00 hod.
 2. Schválené zmeny:                                                                                                                                                 PMB1 – 10.kolo: Domino – ŠKP – utorok 14.4.2015 o 16,00 hod.
  PMB1 – 14.kolo: Domino – DNV – utorok 5.5.2015 o 16,00 hod.
  PrPK – 13.kolo: Sv.Jur – Limbach – štvrtok 16.4.2015 o 17,00 hod.
  PrPK – 14.kolo: PŠC Pezinok – Sv.Jur – štvrtok 23.4.2015 o 17,00 hod.
  PrPK – 20.kolo: Vištuk – Sv.Jur – štvrtok 4.6.2015 o 18,00 hod                                                                PrPK – 19.kolo: Vištuk – Jablonec – nedeľa 31.5.2015 o 15,00 hod.
 3. Úprava hracích dní a časov družstiev prípraviek FK Rača / kolízia stretnutí

10.kolo – sobota 11.4.2015 : Rača – DNV / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /                                   11.kolo – sobota 18.4.2015: Rača – Senec / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /                               12.kolo – sobota 25.4.2015: Rača – K.Ves / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /                                     13.kolo – piatok 1.5.2015: Rača – Domino / PMA1 – 9,30, PMB1 – 10,45, PMC – 12,00 /                                     15.kolo – sobota 16.5.2015: Rača – ŠKP / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /                                     17.kolo – sobota 30.5.2015: Rača – Ružinov / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /

 1. Úprava hracích dní a časov družstiev prípraviek FC Petržalka akadémia

PMB1 – 11.kolo: Petržalka – Domino – štvrtok 16.4.2015 o 17,00 hod.                                                               PMB1 – 13.kolo: Petržalka – ŠKP – štvrtok 30.4.2015 o 17,30 hod.                                                                       PMB1 – 18.kolo: Petržalka – Senec – utorok 2.6.2015 o 17,30 hod.                                                                         PMC  – 11.kolo: Petržalka – Domino – streda 15.4.2015 o 17,00 hod.                                                                 PMC  – 13.kolo: Petržalka – ŠKP – streda 29.4.2015 o 17,30 hod.                                                                         PMC  – 16.kolo: Petržalka – Rača – streda 20.5.2015 o 17,30 hod.                                                                         PMC  – 18.kolo: Petržalka – Senec – streda 3.6.2015 o 17,30 hod.

Všetky uvedené zmeny sú už upravené v ISSF

ObFZ Bratislava – mesto

 Zoznam delegátov na Konferenciu BFZ 18. 3. 2015 za OBFZ Bratislava-mesto:

1. Jozef Valovič   ŠK Slovan Bratislava
2. Novotný Marián   FK Inter Bratislava
3. Šimonič Boris   FK Rača  
4. Randa Vladimír FC Ružinov   Bratislava
5. Straka Branislav   MFK Rusovce
6. Vlček Michal   Lokomotíva Devínska Nová Ves
7. Ábel Juraj   ŠK Vrakuňa Bratislava
8. Fojtík Ľubomír FK ŠK Danubia Bratislava
9. Miroslav Janky   FK Dúbravka Bratislava
10. Mravec Miroslav   FC ŠKP Dúbravka Bratislava
11. Meszáros Roman   FK Lamač Bratislava
12. Pavlík Radovan   SDM Domino Bratislava
13. Vajda Róbert   FK Vajnory
14. František Bodics TJ Čunovo Bratislava
15. Bokroš Martin FK BCT Bratislava
16. Lojdl Tomáš MŠK Iskra Petržalka
17. Savčinský Richard FKM Karlova Ves Bratislava
18. Macho Marcel FC Volskwagen Bratislava
19. Kunst Rastislav FC Petržalka akadémia
20. Klinko Peter   ŠK Krasňany Bratislava
21. Prívracký Peter Slávia Ekonóm Bratislava
22. Roštár Miroslav TJ Jarovce Bratislava
23. Rybár Roman FK Scorpions Bratislava
24. Straka Tomáš   MFK Podunajské Biskupice
25. Bôbik Igor   FA Lafranconi FTVŠ UK

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

 Zoznam FK delegovaných na Konferenciu BFZ 18. 3. 2015 za OBFZ Bratislava-vidiek

 1. liga
  ŠK SFM Senec (1)
 2. liga         
  OFK Dunajská Lužná
  ŠK Bernolákovo
  Slovan Ivanka pri Dunaji
  MŠK Kráľová pri Senci
  Rovinka
  OŠK Slovenský Grob
  ŠK Svätý Jur
  Tatran Stupava
  ŠK Lozorno
  Slovan Most pri Bratislave
  FC Rohožník
  ŠK Báhoň
  Šport klub Tomášov
  Slovan Viničné (14)                                                                            
 3. liga
  ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká
  Karpaty Limbach
  SFC Kalinkovo
  Družstevník Malinovo
  ŠK Šenkvice
  FC Malacky 2013
  Záhoran Jakubov
  FK Jablonové
  Veľké Leváre
  FC Zohor
  Družstevník Závod

FC Družstevník Budmerice
ŠFK Prenax Jablonec
PŠC Pezinok
Záhoran Kostolište
TJ Dubová (16)                                                

 1. liga
  ŠK Nová Dedinka (C)
  ŠKO Miloslavov (C)
  Grinavský futbalový klub (B)
  Družstevník Doľany (B)
  TJ NV Pernek (A)
  ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš (A)
  Baník Pezinok Cajla (B)
  ŠK Igram (C)
  ŠK Gajary (A)

Účasť štatutárnych zástupcov klubov je nutná. Začiatok konferencie je o 18.00 h v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Upozorňuje FK, že v sezóne 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D oznamuje, že zimný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční dňa 14.3.2015. Program bol všetkým zaslaný elektronickou poštou. Miesto konania je Spojená škola (bývalá PTŠ-ka), ul. SNP č.30, Ivanka pri Dunaji.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí počas zimnej prestávky zmenili svoje e-mailové adresy alebo telef. čísla, oznámte nové na e-mail: pincek.j@centrum.sk.

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzatvorenia dohody o vykonanej práce na rok 2015 !!!!!

Podpis dohody sa robí u  p. Ščibranyovej, sekretárky BFZ, s ktorou si treba dohodnúť vopred termín. Zároveň je potrebné priniesť so sebou kópiu OP z oboch strán a kópiu preukazu poistenca. V prípade nepodpísania dohody nebudú takýto rozhodcovia a delegáti nominovaní na žiadne stretnutia !!!

Komisia mládeže:

 1. KM žiada FK aby do 10.3.2015 zaslali prípadné požiadavky ohľadne zmeny hracieho dňa, resp. hracieho času pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 / týka sa súťaží SZV A, SZV B, MZV A, MZV B /
 2. Schválené zmeny hracích dní a časov

MZV A – 11.kolo: ŠK Sv.Jur – PŠC Pezinok B – streda 15.4.2015 o 17,00 hod. ihr.Sv.Jur/
MZV A – 12.kolo: ŠK Šenkvice – ŠK Sv.Jur – streda 22.4.2015 o 17,00 hod. /ihr. Šenkvice/
MZV A – 14.kolo: TJ Veľké Leváre – ŠK Sv.Jur – sobota 9.5.2015 o 16,00 hod. / ihr. V.Leváre /
MZV A – 18.kolo: ŠK Báhoň – ŠK Sv.Jur – streda 3.6.2015 o 18,00 hod. / ihr. Báhoň /

 1. Schválená zmena hracieho času družstva st.žiakov FC Budmerice

13.kolo: FC Budmerice – Slovan Most – nedeľa 19.4.2015 o 14,30 hod.
15.kolo: FC Budmerice – ŠK Šenkvice – nedeľa 3.5.2015 o 15,00 hod.
17.kolo: FC Budmerice – TJ Dubova – nedeľa 17.5.2015 o 15,00 hod.
19.kolo: FC Budmerice – TJ Malinovo – nedeľa 31.5.2015 o 15,00 hod.
21.kolo: FC Budmerice – ŠK Bernolákovo – nedeľa 14.6.2015 o 15,00 hod.

Stretnutia sa budú hrať ako predzápasy seniorov FC Budmerice – súťaž S4B

 1. Schválená zmena hracieho dňa a času / dôvod: hody v obci /

SZV B – 19.kolo: Vištuk – Kraľova – sobota 30.5.2015 o 16,00 hod.

Všetky schválené zmeny sú upravené v ISSF

 1. KM v súlade s RS čl.16.3. zverejňuje širšiu nomináciu hráčov U12 / roč.2003 / na kontrolný zraz v pondelok 16.3.2015 o 16,30 hod. na štadióne vo Viničnom.

                                        Nominácia

Rastislav HARAMIA Ž.Malacky Damián ČECH ŠK Láb
Patrik KUMA Ž.Malacky Mário GUŠTAFÍK Sl.Viničné
Andrej ŠIMEK Ž.Malacky Marek PETRO ŠK N.Dedinka
Ľuboš MRLÁK Ž.Malacky Gabriel VOROS ŠK N.Dedinka
Dominik TÓTH  Š.Hamuliakovo Etienne TÓTH  Sl.Modra
Adam PILARČÍK  Š.Hamuliakovo Lukáš ŠOKA ŠK Šenkvice
Marco GÁL ŠK Bernolákovo Patrik HÁJNIK ŠK Šenkvice
Dávid ĎUGEL ŠK Bernolákovo Erik BAĎURA ŠK Sv.Jur
Martin ŽILAVÝ FK Studienka Jakub KONÍK ŠK Sv.Jur
Matúš ŠTEFKOVIČ Sl.Ivanka Matej ZVOLENSKÝ Sl.Grob
Lukáš ŠTEFKOVIČ Sl.Ivanka Matej MATULA Sl.Grob
Jakub KREJCAR Sl.Ivanka Daniel JANŠÁK D.Lužná
Martin DEŽULIAN Sl.Ivanka Denis SUCHÁNEK D.Lužná
Thomas PETROVSKÝ Sl.Ivanka Tomáš TELEK SFC Kalinkovo
Denis KOLÍNEK SFC Kalinkovo

Tréneri:
Pavel GALAMBOŠ – 0903 208703 – hlásiť ospravedlnenia hráčov
Matúš KUMA – 0905 416132 – hlásiť ospravedlnenia hráčov

Vedúci: Ivan KONEČNÝ

Výstroj hráčov: vlastná treningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 16.3.2015 o 16,30 hod. na štadióne vo Viničnom

 1. KM v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov U11 / roč.2004 / na kontrolný zraz v utorok 17.3.2015 o 15,45 hod. na štadióne vo Veľkom Bieli.

                                        Nominácia

Vincent GRÚBER ŠK Senec Rastislav VAVRÍČEK ŠK Lozorno
Samuel BENKO ŠK Senec Matej KOVALÍK TJ Jakubov
Benjamín CHOBOT ŠK Senec Dávid RABEK FC Zohor
Michal POLČÁK ŠK Senec Patrik ĎURICA ŠK Láb
Tibor MESZÁROŠ ŠK Senec Matúš HORVAT Sl.Viničné
Charlia ZELENKA ŠK Senec Matej RIZNIČ ŠK Sl.Bratislava
Tomáš VAŠKO ŠK Bernolákovo Martin BLANAROVIČ TJ Rovinka
Jakub PLAVNÍK SFC Kalinkovo Denis SZIKHART MŠK Kraľova
Pavlína HRDLIČKOVÁ SFC Kalinkovo Patrik VOLF ŠK Sv.Jur
Samuel ŠUTTA ŠK Šenkvice Samuel POPELÁK ŠK Sv.Jur
Samuel KAKAŠ ŠK N.Dedinka

Tréneri:
Patrik POMICHAL – 0911 699016 – hlásiť ospravedlnenia hráčov
Patrik VOLF – 0905 380844 – hlásiť ospravedlnenia hráčov

Vedúci: Vladimír RABEK

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: utorok 17.3.2015 o 15,45 hod. na štadióne vo Veľkom Bieli.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI