Informácia o striedavom štarte hráčok

Upozorňujeme Vás na zmenu v striedavom štarte hráčok (v minulosti ako matričný úkon), že už ako matričný úkon neexistuje !

Všetky striedavé štarty doteraz nastavené v ISSF ako matričný úkon boli dnes t.j. 21.08.2015 ukončené a od zajtrajšieho dňa t.j. od 22.08.2015 sa tieto hráčky stávajú výhradne hráčkami svojich materských klubov.
Podľa platného Súťažného poriadku SFZ čl. 31 bod (1) existuje možnosť striedavého štartu hráčky, pre umožnenie ktorého je však potrebné vyplniť Dohodu o striedavom štarte hráčky spolu s lekárskou prehliadkou podľa SP čl.31 bod (2), ale už nie ako matričný úkon.
Preto upozorňujeme všetky FK(FO), aby si skontrolovali aktuálnu klubovú príslušnosť týchto hráčok, ktorá určuje za ktorý FK môže hráčka aktuálne štartovať bez spomínanej Dohody o striedavom štarte.

 

V prípade otázok a objasnenia kontaktujte sekretariát BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI