ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 36 ZO DŇA 15.04.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

 

Športovo – technická komisia:

E-mailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • S3BA 24.kolo OŠK Slov. Grob – FC Rohožník 30.4.2016 o 15,00 hod. Klubu FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl. 3.4.
 • S3BA 25.kolo MŠK Kráľová pri Senci – TJ Slovan Viničné v pôvodnom termíne 8.5.2016, ale o 17,30 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 16.kolo TJ Slovan Viničné – TJ Rovinka 11.5.2016 o 17,30 hod. z dôvodu regionálneho turnaja BFZ na ihrisku vo Viničnom dňa 4.5.2016
 • SD3R 21.kolo FC Rohožník – ŠK Vrakuňa Ba 20.4.2016 o 16,30 hod., neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu.
 • SD3R 22.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Slovan Modra v pôvodnom termíne 17.4.2016, ale o 14:00 hod., z dôvodu kolízie zápasov – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 16.kolo Lok. Devínska Nová Ves – FC Petržalka akadémia 20.4.2016 o 17,00 hod. z dôvodu uzavretia ihriska v DNV dňa 1.5.2016 – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 13.kolo TJ Veľké Leváre – Lok. Devínska Nová Ves 27.4.2016 o 17,30 hod., neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu.
 • SZRL+MZRL 18.kolo SDM Domino Ba – ŠK Šenkvice 17.4.2016 o 14,00 hod. + 15,30 hod. (v poradí SZRL+MZRL) z dôvodu kolízie s II.LSDZ – opakovanie z predošlej ÚS
 • SZRL+MZRL 17.kolo Lok. Devínska Nová Ves – FKP Dúbravka 21.4.2016 o 15,30 hod. + 17,00 hod. (v poradí MZRL+SZRL.), neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

Pohár BFZ:

 • Vyžrebované dvojice 2. kola. Hrá sa na jedno stretnutie dňa 27.4.2016 o 17,30 hod. V prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale ihneď sa kopú kopy na bránu zo značky PK v zmysle SP a RS.
  • FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Lamač Ba
  • ŠK Báhoň – MŠK Kráľová pri Senci
  • SFC Kalinkovo – ŠK Tomášov
  • FC Rohožník – TJ Rovinka

Oznamy:

 • Na základe predložených certifikátov k umelému povrchu na štadióne FC Petržalka akadémia na ul. Sklodowskej ŠTK schvaľuje hraciu plochu s týmto povrchom k odohratiu majstrovských stretnutí vo všetkých kategóriach riadených ŠTK BFZ. FK (FO), ktoré budú hrať s FC Petržalka akadémia sú povinné si priniesť vhodnú obuv k použitiu na tomto povrchu.
 • Hráči, ktorí nehrali na RP:
  • SD3R – OFK D.Lužná – Ján Minár – RP predložený
  • SZRL – NMŠK 1922 Ba – Samuel Rosenberg – RP predložený

Upozorňuje:

 • Všetky FK (FO) S3BA, S4BA – na zabezpečenie priestoru pre divákov nachádzajúceho sa v areáli štadióna. Priestory, do ktorých nemôžu vstupovať diváci, musia byť riadne označené a zabezpečené ÚS. V prípade nahlásenia divákov hosťujúceho oddielu vyhradiť pre nich priestor v zmysle zákona 1/2014.
 • Všetky FK (FO) na povinnosť zabezpečiť zdravotnú službu v zmysle RS čl.12 (SP čl.44). Rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť preveriť a len v prípade nedostatkov toto pravdivo uviesť v zápise o stretnutí.
 • Posledné upozornenie pre všetky FK (FO) súťaží S3BA, S4BA na zabezpečenie zberačov lôpt v zmysle RS čl.15 odsek 2. FO, ktoré si nebudú plniť túto povinnosť, budú odstúpené k riešeniu DK BFZ.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 329: Dušan Milanovič /1371104/ (ŠK Tomášov S3BA) – vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 11.4.2016./10.-€

U.č. 330: Lukáš Ťažký /1191050/ (TJ Záhoran Jakubov S4BA) – vylúčený za hru rukou mimo PÚ, zmarenie jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 46/1a,2 od 11.4.2016./10.-€

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.331: Adam Janoviček /1241630/(ŠK Tomášov S3BA) od 11.4.2016. 10.-€

U.č.332: Martin Lonský /1165267/(SFC Kalinkovo S4BA) od 10.4.2016. 10.-€

U.č.333: Libor Lupták /1294761/(PŠC Pezinok SD3R) od 10.4.2016. 5.-€

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.334: David Richtárek/1259055/ (FK Inter Bratislava S3BA) od 10.4.2016. 10.-€

U.č.335: Marek Krajčír/1159477/ (SFC Kalinkovo S4BA) od 10.4.2016. 10.-€

U.č.336: Martin Král/1107311/ (MFK Rusovce S4BA) od 11.4.2016. 10.-€

U.č.337: Marek Maľa/1151398/ (FK Lamač Bratislava S4BA) od 10.4.2016. 10.-€

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

 1. č. 338: Ján Andrejko/1219123/ (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA) Na základe odstúpenia a stanoviska komisie rozhodcov a delegátov BFZ , ukladá menovanému DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa čl. 45/1,2a od 9.4.2016. /10.-€./
 2. č. 339: FC Rohožník S3BA. DK na základe podnetu komisie rozhodcov a delegátov BFZ, ohľadom podozrenia z korupčného správania a vetovania rozhodcu BFZ, žiada vedenie klubu FC Rohožník o predloženie dôkazov na DK BFZ v termíne do 21.4.2016.

U.č. 340: Robert Benčúrik /1124016/ (ŠK Šenkvice S4BA). DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO ( 2 týždne ), do 30.6.2016. Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 341: Tomáš Rusňák /1297975/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves MD3R). DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO ( 1 stretnutie ), do 30.6.2016. Poplatok za prerokovanie / 5.-€/.

U.č. 342: DK BFZ berie na vedomie podnet FK Slovan Most pri Bratislave a začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstvu FK Rača.

U.č. 343: DK začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstvu Dušanovi Maluniakovi / FK Rača Bratislava / za sotenie do súpera v technickej zóne počas stretnutia FK Rača BA – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 10.4.2016. DK BFZ pozastavuje dňom 15.4.2016 menovanému vykonávať funkciu vedúceho družstva do vyriešenia prípadu a žiada klub a Dušana Maluniaka o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému nešportovému správaniu do 20.4.2016.

U.č. 344: DK BFZ berie na vedomie vyjadrenie zástupcu klubu FA Bratislava. Požadované doklady klub nepredložil. DK odporúča klubu riešiť uvedené prestupy v spolupráci s matričnou komisiou BFZ.

U.č. 345: FC Ružinov BA–(MZRL). Za  nepredloženie registračného preukazu na riadiaci orgán súťaže za hráča Denisa Juhása, keď  hráč  nastúpil na stretnutie na preukaz, DK udeľuje klubu  FC Ružinov BA  pokutu 25.-€ , poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 346: Milan Bródy – DS a PR. Na základe odstúpenia ŠTK, dostavil sa Milan Bródy na zasadnutie. Vysvetlil okolnosti prípadu a dodatočne zaslal písomné stanovisko KRaD. DK prijala vysvetlenie menovaného a upustila od uloženia disciplinárneho opatrenia, podľa čl. 38/1.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže  BFZ :

 

Oznam pre FK hrajúce súťaže PMA1, PMB1, PMC:

FKP Dúbravka Bratislava hráva svoje domáce stretnutia na štadióne v Dúbravke – bývalý ŠKP Inter Dúbravka Bratislava

Oznam pre FK hrajúce všetky súťaže prípraviek

Žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba zasielať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF podaním výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

a/ dohrávky stretnutí / nehralo sa pre nespôsobilý terén /

PMA2 – 13.kolo: FC Malacky – FA Bratislava – UT 19.4. o 17.00 hod.

PMB2 – 13.kolo: Žolík Malacky – FA Bratislava – UT 19.4. o 17.00 hod.

PrPK – 15.kolo: PŠC Pezinok – Častá – ŠT 21.4. o 18.00 hod.

b/ zmeny termínov stretnutí z dôvodov kolízie

PrSC – 17.kolo: Kráľova A – Čataj – NE 24.4. o 11.00 hod.

PrSC – 19.kolo: Kráľova A – Kalinkovo – SO 7.5. o 14.00 hod.

PrSC – 21.kolo: Kráľova A – MŠK Senec – SO 21.5. o 14.00 hod.

c/ zmeny termínu stretnutí / školy v prírode, cirkevné slávnosti /

PMA1 – 17.kolo: DNV – Šamorín – ŠT 5.5. o 17.45 hod.

PMB1 – 17.kolo: DNV – Šamorín – ŠT 5.5. o 16.30 hod.

PrMA – 14.kolo: Rohožník – Lozorno – ST 27.4. o 17.00 hod.

PrPK – 16.kolo: Častá – Limbach – UT 19.4. o 17.00 hod.

Zmeny sú upravené v ISSF

d/ V období od 14.4. – 22.4.2016 budú prebiehať obvodné kolá Dôvera Školský pohár SFZ 2015/2016. Štartujú  žiaci II. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií, narod. od 1.1. 2003 a mladší. Rozpis stretnutí bol zaslaný na  postupujúce ZŠ  v jednotlivých obvodov v regióne bratislavského kraja.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našejweb-stránke BFZ – „dokumenty“.  MK oznamuje, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovaniaprerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP). Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

Ďalej Vám oznamujeme, že do 17.4. 2016 je možné pripomienkovať Registračný a prestupový poriadok SFZ. Informácie ohľadom pripomienkovania RaPP SFZ nájdete na tomto linku: https://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/pripomienkovat-registracny-a-prestupovy-poriadok-sfz-je-mozne-do-1742016.html 

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín transféru hráča začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2016 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda od 16.30. Pozvánka a rozpis behov s limitmi budú zúčastneným poslané mailovou poštou. Účasť rozhodcov na fyzických previerkach je jednou zo základných podmienok zaradenia na nominačnú listinu súťaží riadených BFZ v budúcom súťažnom ročníku.

Prijala uznesenia k podaniam ŠK Bernolákovo (ID 38215) a FK Slovan Most pri Bratislave (ID 38414).

Odstúpila na riešenie DK BFZ podnet FC Rohožník.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí: M. Orlický (S3BA) – pripustenie do hry „rizikového“ hráča bez komentára k tejto skutočnosti, Polakovič Ľ. (S3BA) – nepresný popis priestupku napomenutého hráča pri jeho 1. ŽK.

Ospravedlnenia: Maretta 30.4.; Dujava 22.-25.4.; Laciňák 29.4.-2.5.; Szakáll 30.4.; Páchnik 16.4.

Trénersko – metodická komisia:

 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní, cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní, cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

 

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

 

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš,

 1. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš,

 1. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda (9)

 

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie (predbežná cena cca 140,- eur)

Prihlášky sa ešte prijímajú do 17.4.2016  !!!

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení (uhradili aj poplatok) : M. Havrila, V. Měšťan, M. Buček, Š. Pánik, P. Munk, G. Stančík,

Ľ. Požgay, S. Karas, F. Kurta, P. Ryšánek, M. Vadovič, J. Grujbar, E. Hanich, R. Kohút, J. Urban,

 1. Kiss, J. Špiriak, M. Dovičák, J. Hajdúch, Z. Ágh, R. Pásztor (21)

Ak do 17.4.2016 neuhradí poplatok spolu 30 trénerov, bude školenie presunuté na jeseň 2016.

 

 

Akcie výberov  mládeže BFZ

 

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-13  ( nar. od 1.1.2003)  na tréningový zraz v pondelok 18.4.2016 o 16.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji a družobné medzinárodné stretnutie výberov BFZ U13 a JmKFS U13 v stredu 20.4.2016 na Južnej Morave.

HRÁČI:

Dávid ĎUGEL              ŠK BERNOLÁKOVO   Marek KÉRY               FKM K.VES

Marco GÁL                   ŠK BERNOLÁKOVO   Richard LICHNER     FKM K.VES

Alexander ŠESTÁK      TJ JAKUBOV                 Šimon REXA               FKM K.VES

Anton TUHÝ                SDM DOMINO BA        Martin MAKUCH       FKM K.VES

Markus KALMAN        SDM DOMINO BA       Lukáš HUDEC             FKM K.VES

Martin DEŽULIAN      SLOVAN .IVANKA      Peter KRUTIL            FKM K.VES

Dávid PACKA               FC PETRŽALKA          Matúš KOSEČEK       FKM K.VES

Marco DANIEL             FC PETRŽALKA           Filip ZÁVODSKÝ      FKM K.VES

Dominik VÉGH             FC PETRŽALKA           Lukáš HOLKA           FKM K.VES

Filip BIELEK                 FC PETRŽALKA           Šimon KRAJČÍ          FK VAJNORY

Matúš TUPÝ                  FC PETRŽALKA           Rastislav HARAMIA  Ž.MALACKY

Sebastián ČERVIENKA FKP DÚBRAVKA       Marek MOČKO         ŠK Sv.JUR

Mykyta SKACHKOV    FKP DÚBRAVKA        Erik BAĎURA           ŠK Sv.JUR

Matej MATYSKA           FK RAČA                      Peter DORNAI           NMŠK 1922 BA

Ján Radovan ZUBO        FK RAČA                           Martin ŽILAVÝ         FK STUDIENKA

Michal ŠAFÁRIK           FK LAMAČ            Dušan  HLAVATÝ    FC SCORPIONS BA

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner mládeže SFZ :  Rudolf NOVÁK       Tréneri:     Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci:                        Ivan KONEČNÝ       Masér:      Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 18.4.2016 o 16.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 16.30 hod. – ukončenie TZ: 18.00 hod. Po skončení TZ bude hráčov a rodičom oznámená nominácia 20 hráčov a 2 brankárov na medzinárodné stretnutie v stredu 20.4.2016, ktoré sa odohrá na Južnej Morave. Taktiež bude oznámené miesto a čas zrazu nominovaných hráčov.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Rischerovi Walterovi 0903 160663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia  je zároveň ospravedlnením nominovaných hráčov pre potreby školy.


N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na Družobné stretnutie s Juhomoravským futbalovým zväzom v stredu 20. 4. 2016.
Hráči:

Patrik BARTOŠ    ŠK Slovan Bratislava                         Roman ČEREPKAI             ŠK Slovan Bratislava

Bruno GALOVIČ  ŠK Slovan Bratislava                         Gabriel HORNYÁK             ŠK Slovan Bratislava

Adam IGAZ                          ŠK Slovan Bratislava                         Jakub KOLNÍK                    ŠK Slovan Bratislava Damián  KORČUŠKA                               ŠK Slovan Bratislava                         Adam PALACKA ŠK Slovan Bratislava Michal POLČIC                           ŠK Slovan Bratislava                             Oliver ŠOUC                        ŠK Slovan Bratislava           Adam TUČNÝ                   ŠK Slovan Bratislava                         Adam ZBUDILA  ŠK Slovan Bratislava Matej KOLLÁTH                          FKM Karlova Ves                               Michal MATTA     FKM Karlova Ves

Patrik SOÓS                        ŠK Senec                                             Pavol ŠIMONČIČ                ŠK Senec

Dominik MARKOVIČ          FK Inter Bratislava                              Filip RÁCZ                            FKM Karlova Ves

Náhradníci:

Juraj BORČIN                      FKM Karlova Ves                               Michal MATTA     FKM Karlova Ves

Oliver FANDEL    FK Inter Bratislava                              Andrej MAJTÁN FK Inter Bratislava

Patrik SOÓS                        ŠK Senec                                             Pavol ŠIMONČIČ                ŠK Senec

Tomáš BEZÁK     ŠK Slovan Bratislava                         Dominik JANKOVIČ           ŠK Slovan Bratislava

Tomáš BENKE    FK Inter Bratislava                              Dávid HEDERA                   FK Inter Bratislava

RT :                       

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK                   Tréneri: Pavol SEDLÁK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK                          Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 20 4. 2016 o 8:00 hod. pred štadiónom ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus).

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák – 0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.


NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-12 ( nar. od 1.1.2004)  na tréningový zraz v pondelok 25.4.2016 o 17.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Oliver VAJDA             FKM K.VES                    Dávid RÁBEK           TJ JAKUBOV

Branislav ČOMOR       FKM K.VES                    Rastislav VAVRÍČEK TJ JAKUBOV

Samuel SRPOŇ            FKM K.VES                   Samuel ZÁHUMENSKÝ Ž.MALACKY

Patrik VEIDINGER     FKM K.VES                   Patrik ĎURICA            Ž.MALACKY

Eduard HRŽIČ             FKM K.VES                   Samuel KAKAŠ          ŠK N.DEDINKA

Martin OROS                FKM K.VES                   Patrik VOLF               ŠK SV.JUR

Krištof HORVATH      FKM K.VES                   Andrej MATEJOVIČ  ŠK LOZORNO

Oliver LEDNÁR           FKM K.VES                  Richard ĎURICA       FK INTER BA

Damián KACHÚT        FKM K.VES                   Matthew AIDI            FK INTER BA

Matúš KALISKÝ         FKM K.VES                   Juraj HRIC                  FK INTER BA

Tomáš VAŠKO            ŠK SENEC                      Dionýz ALEX            ŠK VRAKUŇA

Benjamín CHOBOT     ŠK SENEC                      Marek SADLOŇ        NMŠK 1922 BA

Marián LIPKA              ŠK SENEC                      Adam SALAMON    FC RUŽINOV

Matej GIAC                  FC PETRŽALKA           Marko TRUSINA       FK RAČA

Martin DAVID             FC PETRŽALKA           Goran PILINSKÝ       FK RAČA

Janko HLPKA              MŠK ISKRA

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner SFZ pre BFZ:      Rudolf NOVÁK  

Tréner:                            Mário ROVENSKÝ      Asistent trénera:   Attila ILLES

Masér:                             Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 25.4.2016 o 16.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 17.00 hod. – ukončenie TZ: 19.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Máriovi Rovenskému – 0908 726884

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.


N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002)na tréningový zraz a Regionálny turnaj Senec a okolie v termíne 30. 4. – 4. 5. 2016.
Hráči:

Patrik BARTOŠ    ŠK Slovan Bratislava                         Tomáš BEZÁK     ŠK Slovan Bratislava

Roman ČEREPKAI             ŠK Slovan Bratislava          Bruno GALOVIČ  ŠK Slovan Bratislava

Gabriel HORNYÁK             ŠK Slovan Bratislava         Adam IGAZ          ŠK Slovan Bratislava

Dominik JANKOVIČ           ŠK Slovan Bratislava         Jakub KOLNÍK    ŠK Slovan Bratislava

Damián  KORČUŠKA        ŠK Slovan Bratislava           Adam PALACKA ŠK Slovan Bratislava

Michal POLČIC   ŠK Slovan Bratislava                         Oliver ŠOUC       ŠK Slovan Bratislava

Adam TUČNÝ                     ŠK Slovan Bratislava           Adam ZBUDILA  ŠK Slovan Bratislava

Tomáš BENKE    FK Inter Bratislava                            Oliver FANDEL    FK Inter Bratislava

Dávid HEDERA   FK Inter Bratislava                          Dominik MARKOVIČ          FK Inter Bratislava

Juraj BORČIN      FKM Karlova Ves                               Filip RÁCZ  FKM Karlova Ves

Náhradníci:

Matej KOLLÁTH  FKM Karlova Ves                               Michal MATTA     FKM Karlova Ves

Andrej MAJTÁN FK Inter Bratislava                              Patrik SOÓS                        ŠK Senec

RT :                       

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK                   Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Rudolf BOŽIK

Vedúci: Pavol MINÁRIK                           Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, sľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 30. 4. 2016 o 14:45 hod. na parkovisku pred štadiónom

ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus). Odchod autobusu je o 15:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.


 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                                               Kategória

Apríl 2016      Dôvera Školský pohár –  obvodné kolá chlapci, dievčatá                         U13 – školy

Apríl 2016      MC Donald´s CUP – obvodné kolá chlapci, dievčatá /1.9.2005 a ml.     U11 – školy

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                                        U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                             U13 BFZ

20.4.2016      Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS                                 U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                                                       U14 BFZ

2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                                                                         U 14 BFZ

3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná                                                               U 14 BFZ

4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                                                                         U 14 BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                                                                    U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

11.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár chlapci- ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi

obvodných kôl                                                                                                                    štadión NMŠK BA
12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.                                           BFZ

12.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár dievčatá – ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi

obvodných kôl                                                                                                    štadión NMŠK BA

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                             U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

17.5.2016      Krajské kolo MC Donald´s CUP CH+D – ZŠ 1.9.2015 a ml. víťazi

obvodných kôl štadión:                                                                                         ŠCP Dúbravka

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                                    U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                                U12 – školy

25.5.2016      Družobné stretnutie s JmKFS – organizuje BFZ – FŠ Dunajská Lužná        U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                        U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.                                BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI