Oznam sekretariátu BFZ k loptám pre III. a IV.ligu BFZ

 

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým FK TIPOS III. a IV.ligy BFZ pre súťažný ročník 2019/2020, že oficiálne lopty si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ u  sekretára BFZ p. Pavla Príkopu tel: 0903 718 455 spolu aj s  identifikačnými kartami pre členov realizačného tímu v súťažiach 3. a 4 liga seniorov. Sekretariát BFZ ďalej oznamuje, že je k dispozícii brožúrka Rozpis súťaží BFZ r. 2019/2020. Každý FK 3. A 4 ligy, ktorý si nevyzdvihol 2 ks /zdarma/, môže tak urobiť a vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. Mládežnícke FK, hrajúce v súťažiach BFZ majú zdarma 1 ks a môžu si vyzdvihnúť Rozpis BFZ na sekretariáte BFZ. Okrem toho je možné na sekretariáte BFZ zakúpiť ROZPIS BFZ, cena jedného výtlačku je 5,- €.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • JAKO
  VINO LEVICE
  DEMISPORT
  TOP 4
  FUTBAL SERVIS
  SLOVNAFT
  ROYAL BUS TRAVEL
  MATEP
  EAV
  QI gold