ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 44 ZO DŇA 26.05.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila ôsmy ročník grantového programu Futbal to je hra! Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 9.5.2017 o.i schválil:

 • Finále pohára BFZ sa uskutoční dňa 7.6.2017 o 18:00 hod. Na štadióne PŠC Pezinok

 • Odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

 • Śtartovný vklad do súťaží III.liga a IV. liga Bratislava pre súťažný ročník 2017/2018

III. liga Bratislava – 650€

IV.liga Bratislava – 450€

 • Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme od 13.6 – 30.6.2017.

 • Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do 30.6.2017.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • SZRL+MZRL 30.kolo SDM Domino – Lok. DNV 7.6.2017 o 16,15 hod. mladší + 17,30 hod. starší žiaci

Zamieta:

 • Žiadosť FK Borinka (S4BA) o zmenu termínu stretnutia 30. kola z dôvodu, že súper ŠK Vrakuňa je zainteresovaný o zotrvanie v súťaži.

Oznamy:

 • Pohár SFZ 2017/2018: FK (FO) sa už môžu prihlásiť do Slovnaft cupu výlučne prostredníctvom ISSF systému do 30.6.2017 do 24,00 hod. Prvé kolo sa uskutoční 22.7.2017.

 • Termín podania prihlášok do súťaží reg.BFZ je 13.-30.6.2017, výlučne prostredníctvom ISSF systému.

  • Začiatok súťaží S3BA a S4BA je stanovený na 5.-6.8.2017

  • Začiatok súťaže SD3R je stanovený na 19.-20.8.2017

  • Začiatok súťaže SZRL, MZRL je stanovený na 19.-20.8.2017

 • Finále Pohára BFZ 2016/2017:

  • ŠK Báhoň – TJ Rovinka 7.6.2017 o 18,00 hod. na ihrisku PŠC Pezinok

Odstupuje na DK:

 • FK Borinka (S4BA), na základe ZoS a správy DS, za nerešpektovanie RS čl 5.6

Odstupuje na KRaD:

 • DS Karola Beňa za nesúlad v správe DS z 27.kola o nedostatkoch na výstroji hráčov

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S4BA FK Jablonové – Martin Štrbik – RP vo vyžiadaní

 • MZRL ŠK Šenkvice – Adrian Setnický – RP vo vyžiadaní

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.375: Štefan Strešnjak 1383450 (ŠK Vrakuňa Bratislava, MZRL), vylúčený za HNS, udretie súpera päsťou do tváre v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 21.5.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.376: Tomáš Sandtner 1305784 (ŠK Šenkvice, SZRL), od 21.5.2017

U.č.377: Ondrej Somorovský 1305825 (ŠK Šenkvice, SZRL), od 21.5.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.378: Peter Uhrinec 1196506 (FC Rohožník, S3BA), od 22.5.2017

U.č.379: Miroslav Seňan 1156448 (TJ Rovinka, S3BA), od 22.5.2017

U.č.380: Lukáš Mihálik 1241190 (Lokom. Devínska Nová Ves, S3BA), od 22.5.2017

U.č.381: Martin Valla 1296430 (FC Petržalka, S4BA), od 22.5.2017

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U.č.382: Andrej Hrdlička 1227868 (Lokom. Devínska Nová Ves, S3BA), od 22.5.2017

U.č.383: Tomáš Karovič 1175641 (ŠK Lozorno, S3BA), od 22.5.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.384: DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu FA Bratislava za neplnenie záväzkov voči riadiacemu orgánu a predvoláva zástupcov klubu p. Matúša Kostrába a p. Ľuboša Havráneka na svoje zasadnutie dňa 1.6.2017 o 16,15 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ kontumácia stretnutia – súťaž PMA2

KM kontumuje v súlade so SP čl.82/ b stretnutie 19.kola súťaže PMA2 medzi družstvami FK Slovan Ivanka – FA Bratislava 3:0 k v prospech FK Slovan Ivanka aj s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 do tabuľky. FA Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- /RS čl.3.5/

b/ vylúčenie družstva zo súťaže PMA2

KM vylučuje zo súťaže PMA2 družstvo FA Bratislava za porušenie SP čl.12, odst.1 – zapríčinenie 3-tej kontumácii stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka. Podľa SPčl.12, odst.2 sa všetky dosiahnuté výsledky družstva FA Bratislava anulujú. Družstvá, ktoré majú hrať s FA Bratislava budú mať voľný žreb. FA Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 200,- € /RS čl.3.6/

c/ kontumácia stretnutia – súťaž PMB2

KM kontumuje v súlade so SP čl.82/b stretnutie 19.kola súťaže PMB2 medzi družstvami FK Slovan Ivanka – FA Bratislava 3:0 k v prospech FK Slovan Ivanka aj s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 do tabuľky. FA Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- € /RS čl.3.5/

d/ vekové kategórie prípraviek pre súťažný ročník 2017/2018

prípravka U11 – chlapci nar. od 1.1.2007 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /

prípravka U10 – chlapci nar. od 1.1.2008 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /

prípravka U9 – chlapci nar. od 1.1.2009 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /

e/ List FC Petržalka akadémia

KM BFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie k nedostaveniu sa nominovaných hráčov FC Petržalka akadémia (Nino Žiga, Lukáš Fabok, Ján Varga) na turnaj, ktorý sa konal dňa 20.05.2017 a považuje ho za postačujúci.

f/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom

PMA1 – 22.kolo: Vrakuňa – Rača, NE 28.5. o 15.00 hod.

ŠK Vrakuňa bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € /RS čl.3.4/

PMB1 – 22.kolo: Vrakuňa – Rača, NE 28.5. o 14.00 hod.

ŠK Vrakuňa bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € /RS čl.3.4/

PMC – 22.kolo: Vrakuňa – Rača, NE 28.5. o 13.00 hod.

ŠK Vrakuňa bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € /RS čl.3.4/

PMA3 – 18.kolo: Lamač – Rusovce, UT 30.5. o 17.00 hod.

MFK Rusovce bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € /RS č.3.4/

PRPK – 28.kolo: Modra – Budmerice, UT 30.5. o 18.00 hod.

FC Budmerice bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € /RS čl.3.4/

PRPK – 26.kolo: Sv.Jur – Limbach, PI 9.6. o 18.00 hod. / ihr. Limbach /

ŠK Svätý Jur bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € /RS čl.3.4/

g/ predohrávky stretnutí – reprezentácia hráčov vo výbere ObFZ vidiek

PRSC – 29.kolo: Š.Hamuliakovo – Malinovo, PI 9.6. o 18.00 hod.

PRMA – 24.kolo: Sološnica – Studienka, PI 9.6. o 18.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov BFZ 1.6.2017. Prezentácia a rozcvičenie o 16.45, začiatok FP o 17.00. Pozvaní sú rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili na riadnom termíne a nesplnili predpísané limity. Účasť je nevyhnutnou podmienkou na zaradenie na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Nedostatky rozhodcov:

Piatka – neuvedený dátum narodenia lekára H.

Ospravedlnenia: Kica 3.-4.6.; Brody 3.-6.6.; Martiška 9.-11.6.; Banič 10.6.; Beňo 2.-5.6.; Keller 10.-11.6.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch; poplatok cca 160,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 290,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber (10).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : december 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát (2).

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 07.06.2017 v Poprade organizuje Seminár trénerov ženského futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 03.06.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Nitre, v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.06.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s TMK SsFZ  organizuj Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. júna 2017. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke: www.ssfz.sk.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2005)
na kontrolný zraz dňa 29.05.2017 (pondelok) o 16:00 hod. V Bratislave na ihrisku NMŠK.

Hráči:

CHUDÍK Michal SDM Domino NOVÁK Nicolas TJ Záhoran Jakubov

ŠABO Michal SDM Domino BORDÁČ Dávid ŠK Svätý Jur

LORENC Anton SDM Domino GABURA Samuel ŠK Svätý Jur

HUDÁK Šimon SDM Domino HARGAŠ Martin ŠK Svätý Jur

HANZEL Arťom Lokomotíva DNV RICHTÁRIK Jakub OŠK Sl. Grob

VLČÁK Viktor FK Rača KRAVARČÍK Tobias PŠC Pezinok

KOSTOLNÝ Ivan FKP Dúbravka REISENBUCHLER Samuel MŠK Senec

POLNIŠ Martin FC Ružinov LIPKA Marián MŠK Senec

BOTH Matúš FC Ružinov ŠIMUN Matej MŠK Senec

GRUBER Vincent FK Inter FUKAS Matej FK Blatné

HORVÁTH Marián FK Inter ZBOJA Daniel FKM Karlova Ves

JELÍNEK Július FK Inter ŠEVČÍK Oskar Oliver FKM Karlova Ves

KOVÁR Martin FK Inter SMEKENS Louis FKM Karlova Ves

KRUTEK Matej FK Inter MATIAŠKO Michal FKM Karlova Ves

BLAHUŠIAK Matej FK Inter VLNA Matúš FC Petržalka akad

KONDELA Pavol FC Petržalka akad SCHMIDT Tomáš FC Petržalka akad

TRAJTER Marek FC Petržalka akad

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Tomáš PAŽITKA

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok dňa 29.05.2017 o 16:00 hod. na štadióne NMŠK v Bratislave, kde sa uskutoční TJ v čase od 17:00 – 18:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 na ihrisku NMŠK.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na kontrolný zraz v stredu 31.05.2017 o 17:00 hod. V Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Samuel SRPOŇ FKM Karlova Ves Adam FRAŇO FKM Karlova Ves

Krištof HORVÁTH FKM Karlova Ves Branislav COMOR FKM Karlova Ves

Samuel ZAHUMENSKÝ FKM Karlova Ves Patrick VEIDINGER FKM Karlova Ves

Adam KLIMEK FK Inter Bratislava Filip TARANA FK Inter Bratislava

Matthew Godfred AIDI FK Inter Bratislava Oliver BARKOL MŠK Senec

Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec Tibor MÉSZÁROS MŠK Senec

Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec Michal POLČÁK MŠK Senec

Peter GABURA FK Rača Goran PILINSKÝ FK Rača

Alan KUBASKÝ MFK Záhorská B. Filip MURGAŠ MFK Rusovce

Partik VOLF ŠK Svätý Jur Samuel STUDENÝ ŠK Svätý Jur

Samuel KAKAŠ ŠK Nová Dedinka Gabriel KAJOŠ ŠK Nová Dedinka

Adam LENHARČÍK FC Petržalka ak.

RT :

Vedúci tréner: Michl KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: termoprádlo, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 31.05.2017 o 16:15 hod. na ihrisku v Ivanke pri Dunaji. Ukončenie je plánované o cca 18:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: S. Némethovi +421905 655 464.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                        Akcia                                           Kategória

Máj:

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U13 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                          U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava U12-13                            BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

13.06.2017 TZ/TC – NMŠK WU13 BFZ

19.-24.06.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                        Akcia                           Kategória

Júl:

03.-08.07.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice) U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica senior – amatér BFZ

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie U14 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI