OZNAM Sekretariátu BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK III. a IV.ligy BFZ, že lopty na súťažné stretnutia si môžu vyzdvihnúť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom. Každý FK III. a Iv.ligy BFZ obdrží 5 ks lôpt, 2 ks lôpt dostáva zdarma od BFZ a 3 ks uhradí v sume 75€/ks t.j 225€. Lopty sa neuhrádzajú v hotovosti, ale vkladom na účet BFZ na základe vystavenia faktúry zo strany BFZ, ktorú pri prevzatí lôpt vystaví vedúci sekretár BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI