Juraj Jánošík tretíkrát predsedom BFZ

Juraj Jánošík ostáva na poste predsedu BFZ na najbližšie štvorročné obdobie, teda do roku 2021. Rozhodli o tom delegáti na štvrtkovej volebnej konferencii BFZ v Bratislave.

Zo všetkých 65 delegátov s právom hlasovať bolo prítomných 59 (90,8%), ktorí sa vo verejnom hlasovaní jednomyseľne zhodli na jeho výbere. Jánošík zastáva pozíciu prvého muža BFZ od roku 2011 a vo voľbách opäť nemal protikandidáta, čo jasne dokazuje, že svoju prácu, spoločne s ostatnými členmi VV BFZ, robil v prospech bratislavského futbalu.

Na konferencii sa zúčastnili okrem iných prezident SFZ Ján Kováčik, ktorého čaká volebná konferencia SFZ 2. 2. 2018, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Ten sa vyjadril, že rešpektuje futbal ako šport a váži si BFZ za jeho úsilie pri rozvoji športu v Bratislavskom kraji. „Deväťdesiatšesť aktívnych klubov a viac ako 15 000 aktívnych futbalistov a futbalistiek jasne svedčí o tom, že futbal je aj v Bratislavskom kraji športom číslo jeden.“ Prejavil vďaku za spoluprácu s BFZ za posledné roky a v záujme spoločnej podpory športu dúfa v jej prehĺbenie. „Za môjho pôsobenia na župe bude mať šport určite zelenú, budem sa snažiť hľadať spôsoby, ako navýšiť peniaze, ktoré do športu dávame, a takisto ako efektívnejšie tieto prostriedky použiť.“

DSC_0078

Prezident SFZ Ján Kováčik vo svojom príhovore poďakoval funkcionárom BFZ za štyri roky spolupráce, počas ktorej sa im podarilo spraviť výrazný krok dopredu, čo preukázal konkrétnymi číslami. „Chcel by som vám povedať niekoľko čísiel, lebo je dobré vedieť, súčasťou akej významnej futbalovej rodiny sme. Máme 1820 funkčných klubov, 393 súťaží a za sezónu sa v nich odohrá 55 876 zápasov. Máme 4 regionálne zväzy, 38 oblastných futbalových zväzov, Úniu ligových klubov a každý víkend je na programe viac ako 2200 zápasov.“

DSC_0065

Ján Kováčik prejavil radosť z postavenia SFZ v spoločnosti. „V súčasnosti sme inštitúcia, ktorá nie je zrovnateľná so žiadnou na Slovensku, veď máme 402-tisíc registrovaných osôb. Som veľmi rád, že sa nám za posledné roky podarilo dostať futbal do pozície rešpektovanej a akceptovanej inštitúcie a už nielen politici, ale ani verejnosť nehovorí, že šport je čierna diera, do ktorej sa neoplatí dávať peniaze, lebo sa všetky kamsi stratia.

Staronový predseda Juraj Jánošík poďakoval delegátom za prejavenú dôveru a vyslovil radosť zo svojho opätovného zvolenia. Poznamenal, že je to aj jeho záväzok ako posunúť futbal v Bratislavskom kraji na vyššiu úroveň. „Chcem poďakovať, ale aj vás požiadať o pomoc, lebo ak nám nepomôžete aj vy, tak predseda sám nič nedokáže. Hovorím „nám,“ lebo predseda je funkcia, ale zväz ste aj vy, teda členovia výkonného výboru, predsedovia komisií, ich členovia, funkcionári, nadšenci, sympatizujúce firmy, SFZ, regionálne futbalové zväzy…“

DSC_0152

Aj ako poslanec BSK chce pomôcť k rozvoju športu v kraji. „V Petržalke a v Rači sú pozemky, ktoré patria pod správu BSK. My sa budeme snažiť, aby zväz vybudoval menšie ihrisko, lebo si myslím, že okrem Národného štadióna by si Bratislava a Slovensko zaslúžili aj stánok pre 8 – 10 tisíc ľudí.“

Prvý muž BFZ vyzdvihol i nadštandardné vzťahy so SFZ, ktorého členovia sú už dlhé roky nezištnými partnermi. Jánošík poďakoval SFZ aj subjektom, ktoré umožňujú BFZ rozbehnúť viaceré projekty a rozvíjať ďalšie aktivity. Zároveň oznámil možnú spoluprácu s dvoma novými firmami. „Prvou je Európska agentúra vzdelávania, ktorá sa chce zamerať najmä na podporu mladých futbalistov zo slabšie situovaných rodín. Chceme s ňou nadviazať spoluprácu, lebo si myslím, že v každom klube sa nájde minimálne päť detí, ktorých rodičia nemajú na členské alebo kopačky. Druhou silnou firmou je ZFP group z Českej republiky, ktorej zástupcovia prídu o týždeň na rokovanie. Ak sa táto spolupráca vydarí, budem veľmi rád.“

Jedným z hlavných projektov v minulom volebnom období boli mládežnícke súťaže. „Napriek tomu, že je BFZ najmenší zväz, registrujeme priam neskutočný nárast mládežníckych družstiev. Máme veľa prípraviek, tímov mladších i starších žiakov, dorastencov. Dúfam, že v tomto trende bude futbal v Bratislavskom regióne pokračovať.“

DSC_0036

DSC_0060

DSC_0110

Za podpredsedov BFZ potvrdila konferencia BFZ Ľubomíra Suchého (predsedu Oblastného futbalového zväzu ObFZ Bratislava-mesto) a Miroslava Baxu (predsedu ObFZ Bratislava-vidiek). Za predsedu revíznej komisie BFZ zvolili delegáti Dušana Badinského, šéfom disciplinárnej komisie BFZ je Miroslav Bóc. Predsedom odvolacej komisie BFZ sa stal Marek Špaček. Členom výkonného výboru a predsedom komisie rozhodcov a delegátov je znova Ivan Kružliak. Všetci boli jedinými kandidátmi na svoje posty.

Na konferencii ocenili jubilantov bronzovým a strieborným odznakom SFZ. Bratia Ján a Jozef Čapkovičovci, ktorí v deň konania konferencie 11. januára oslávili 70. narodeniny, obdržali Plaketu BFZ spolu s päťdesiatnikom Milošom Tomášom.

DSC_0085

DSC_0095

DSC_0109

DSC_0118

DSC_0129

DSC_0141

DSC_0058

Strieborný odznak SFZ: Rudolf Tauber, Miroslav Holienka, Pavol Príkopa.

Brondzový odznak SFZ: Štefan Pilvan, Ľudovít Šindelár, Ladislav Gróf, Milan Košík.

Pamätná medaila

Chrenko Ivan 75 rokov

Ing. Marián Spišiak 75 rokov

Ing. Vojtech O r a v e c 70 rokov

Lazar Rudolf 65 rokov

Omaník Jaroslav 60 rokov

Straka Branislav 60 rokov

Imrich Koláth 60 rokov

Vojtech Šimon 60 rokov

Štefan Valent 60 rokov

Peter Prívracký 60 rokov

Igor Šiška 60 rokov

Kinčeš Pavol 50 rokov

Miroslav Chvíla 50 rokov

Martin Cichra 50 rokov

Ing. Miloš Sládeček 50 rokov

Vladimír Koník 50 rokov

Bohumil D u b o v s k ý 50 rokov

Viac v rozhovoroch s Jurajom Jánošíkom, Jánom Kováčikom a Pavlom Blahom na

https://www.youtube.com/watch?v=owVwTtHolSk&feature=share


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI