Vyhodnotenie doškolovacieho seminára trénerov

Trénersko – metodická komisia Bratislavského futbalového zväzu organizovala dňa 3. februára 2018 prvý tohtoročný „Doškolovací seminár trénerov futbalu BFZ“, ktorý slúžil na predlžovanie licencií UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutočnil na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu UK za účasti 86 trénerov.

Úroveň teoretickej a praktickej časti zo strany lektorov (p. Pánik, p. Kojnok) na tému „Inovatívne trendy rozcvičenia nešpecifickou formou a rozvoj silových schopností vo futbale“ bola na vysokej profesionálnej úrovni.

Spätná väzba od trénerov svedčí o tom, že organizačno – technické zabezpečenie ako aj celkový priebeh seminára trénerov futbalu bolo na dobrej úrovni. Po odbornej (teoretická ako aj praktická časť) stránke sa členia TMK BFZ snažia neustále zlepšovať úroveň seminára. O tom, že sa im to v poslednej dobe darí svedčí aj vysoká účasť trénerov.

Za vzdelávací úsek je potrebné poďakovať podpredsedovi TMK p. Kováčovi za výbornú organizáciu seminára a zároveň aj všetkým členom TMK za aktívny prístup a pomoc počas seminára, a tým aj vzornú reprezentáciu práce komisie ako aj BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI