Bronzový odznak SFZ a plaketa BFZ pre Karola Puhovicha

V nedeľu 17.4.2022 sa pred začiatkom stretnutia IV. ligy BFZ TJ Čunovo – TJ Jarovce uskutočnilo slávnostné odovzdanie bronzového odznaku SFZ a plakety BFZ pre dlhoročného zanieteného funkcionára a bývalého predsedu TJ Čunovo p. Karola Puhovicha pri príležitosti jeho dožitia sa jubilea 60 rokov. Ocenenia si prevzal s rúk predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka, vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu a súčasného predsedu TJ Čunovo p. Františka Bodicsa. Karol, v mene celej futbalovej rodiny prajeme všetko najlepšie,hlavne veľa zdravia a ešte mnoho radosti z futbalu v Čunove.

Na foto zľava: predseda BFZ Juraj Jánošík, Karol Puhovich, vedúci sekretár BFZ Ján Farbula, predseda TJ Čunovo František Bodics


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI