Anton Hájek čerstvým sedemdesiatnikom

V nedeľu 12.6.2022 sa dožil náš športový priateľ Anton Hájek krásneho životného jubilea 70 rokov. Narodil sa neďaleko Malaciek v malebnej dedinke Kostolište a v r.1960 sa s rodičmi presťahoval do Senice, kde začal s futbalom v SH Senica v žiackych a dorasteneckých súťažiach. Po úspešnom absolvovaní SOŠ v r.1971 nastúpil na 18-mesačné štúdium v Pohotovostnom útvare VB Bratislava, kde hrával v „B“ tíme ČH BA. Po ukončení štúdia sa vrátil do rodnej dedinky Kostolište a pokračoval s futbalom ako hráč do r. 1978. V tom čase ho otec prehovoril, aby skúsil činnosť rozhodcu, za čo mu je veľmi vďačný.  Absolvoval seminár rozhodcov na Obl.FZ Senica v r.1978 a po roku rozhodovania bol vybraný do vyšších súťaží riadených ZsFZ, kde pôsobil do r.1990. Následne až do r.2001 pôsobil v súťažiach riadených BFZ, kedy ukončil rozhodcovskú kariéru a začal odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti mladým rozhodcom ako delegát. V r.2001-2005 pracoval ako člen KRaD BFZ a v r.2006 pôsobil ako delegát v najvyššej súťaži SFZ. Po roku pôsobenia v najvyššej súťaži SFZ sa vrátil späť do BFZ, kde pôsobí dodnes. Za svoju celoživotnú činnosť ďakuje hlavne svojej rodine a všetkým členom celého futbalového hnutia. Okrem hráčskej kariéry pracuje náš dnešný jubilant dlhodobo ako člen výboru v TJ Záhoran Kostolište, kde svojimi nespornými kvalitami v športovej i výchovnej činnosti pôsobí dodnes a my si to nesmierne vážime. Je vždy rozvážny, má zmysel pre zodpovednosť a svojim športovým prehľadom a zanietenosťou je stále vzorom mládeži i nám všetkým.

Tonko, prajeme Ti k Tvojmu jubileu hlavne veľa zdravia, spokojnosti a aby si mal čo najviac radosti v rodine a zo športu i naďalej. K blahoželajúcim sa pripája aj Bratislavský futbalový zväz a praje oslávencovi pevné zdravie a ešte veľa radosti z futbalu.

Tonko, živió


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI