Úradná správa č. 8 zo dňa 23.8.2013

BFZ

Sekretariát:

Ekonomická komisia BFZ týmto upozorňuje a zároveň vyzýva všetky FK (FO) v regióne BFZ na včasnú úhradu zálohových faktúr BFZ, ktoré poštou zaslal sekretariát BFZ, alebo boli osobne prevzaté zástupcami FK (FO) na sekretariáte BFZ.

TERMÍN SPLATNOSTI ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR – FAKTUROVANÁ SUMA MUSÍ BYŤ PRIPÍSANÁ NA ČÍSLO ÚČTU BFZ 2872972754/0200 NAJNESKORŠIE V PIATOK DŇA 30. 08. 2013.

Ak faktúrovaná suma nebude do 30. 08. 2013 pripísaná na účet BFZ, bude mať príslušné družstvo seniorov okamžite zastavenú pretekársku činnosť.

Podrobnejšie informácie sú uverejnené v Rozpise majstrovských súťaží vo futbale súťažný ročník 2013 – 2014, vydanom BFZ, bod 5.2.5., strana 14 a 15.

V prípade, že niektorý FK (FO) zálohovú faktúru ešte neobdržal, nech urgentne mailom (darina.scibranyova@futbalsfz.sk) a telefonicky (0903718450) informuje sekretára BFZ, p. Darinu Ščibranyovú.
Oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 4.kolo TJ Rovinka – ŠK Lozorno dňa 28.8.2013 o 17:00hod.(ihrisko LOZORNO) – zmena ihriska.
S4A 4.kolo MFK Rusovce – ŠK Vrakuňa dňa 7.9.2013 o 16:30hod.(ihrisko VRAKUŇA) – zmena ihriska.
SD3R 6.kolo OFK D.Lužná – Záhoran Kostolište dňa 5.9.2013 o 17:00 (zmena hracieho dňa).
1.kolo MD3R ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Gajary dňa 27.8.2013 o 15:00hod.(Stretnutie sa neodohralo v pôvodnom termíne z dôvodu nespôsobilého terénu – na náhradnom termíne sa kluby dohodli).
SZRL,MZRL 2.kolo Slovan Modra – ŠK Vrakuňa dňa 6.9.2013 o 15:30hod.(MZRL) a 17:30hod.(SZRL) – Zmena hracieho dňa.
SZRL, MZRL 4.kolo OFK D. Lužná – FKM K. Ves dňa 7.9.2013 o 9:30hod.(SZRL) a 11:15hod.(MZRL) –(ihrisko K.VES) – Zmena ihriska.
ŠTK nariaďuje odohrať:
4.kolo SD3R PŠC Pezinok – Záhoran Kostolište dňa 29.8.2013 o 11:30hod.
2.kolo MD3R PŠC Pezinok – ŠK Tomášov dňa 24.8.2013 o 14:30hod.
ŠTK kontumuje:
1.kolo S4B Záhoran Kostolište – ŠK Malacky podľa SP čl.100/e.Výsledok dosiahnutý na ihrisku (10:0) ponechávame v platnosti.
ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva ŠK Nová Dedinka zo súťaže MD3R.Družstvá,vyžrebované s ŠK Nová Dedinka budú mať voľný žreb. ŠK Nová Dedinka bude do zbernej mesačnej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 350€.
ŠTK upozorňuje ŠK Pl.Štvrtok – OFK Vysoká (MRB) na dodržiavanie RS čl.2(označenie Usp.služby).
ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa ŠK Bernolákovo (SD3R) – SOBOTA UHČ.
ŠTK oznamuje zmenu hracieho času LP Domino Bratislava(SD3R) – SOBOTA pUHČ
ŠTK na základe SD, písomných vyjadrení klubov OŠK Slovenský Grob, FK Inter Bratislava k neprístojnostiam fanúšikov FK Inter Bratislava v stretnutí 2.kola MRB OŠK Slov. Grob – FK Inter Bratislava odstupuje FK Inter Bratislava za porušenie SP čl.52/b na DK.
ŠTK žiada FK Inter Bratislava o nahlásenie mien osôb, ktorý boli účastníkmi incidentu počas a po stretnutí MRB OŠK Slov.Grob – FK Inter Bratislava do pondelka 26.8.2013 do 12:00 hod predsedovi ŠTK BFZ.

Chýbajúci zápis:
S4A Tomášov – D.N.Ves (R Moravec).Menovaného R odstupujeme na KRaD.

1.kolo SZRL a MZRL BCT- FA Bratislava odložené pre chorobu hráčov BYT na neurčito
ŠTK nariaďuje odohrať
2.kolo SZRL a MZRL BCT – TOM K.VES dňa 29.8.2013 o 13:00 SZRL a 15:00 MZRL (kolízia SD3R

Disciplinárna komisia:

U.č. 18
Minarovič Ivan / OŠK Slovenský Grob / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 19
Frečka Roman / FK Inter Bratislava / vylúčený po 2 ŽK – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 20
Mravec Martin / ŠK Bernolákovo / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 21
Barbarič Ján / ŠK Lozorno / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 22
Spodniak Ján / FC Ružinov / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a, od 18.08.2013 (10.-€)
U.č. 23
Striško Peter / FK Slovan Most pri BA / vylúčený za držanie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b, od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 24
Mazura Ľubomír / ŠK Bernolákovo / vylúčený za kopnutie súpera v neprer. hre – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 25
Griga František / Slovan Viničné / vylúčený za sotenie súpera v prer. hre – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/a od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 26
Németh Juraj / ŠK Gajary / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 27
Malinovský Pavol / Záhoran Jakubov / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 19.08.2013 (10.-€)
U.č. 28
Kovačovský Peter / ŠK Sv. Jur-SD3R / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 18.08.2013 (10.-€)
U.č. 29
DK na základe správy Správy delegáta zo stretnutia OŠK Slovenský Grob – FK Inter Bratislava, stanoviska klubu OŠK Slovenský Grob, otvoreného listu FK Inter Bratislava k udalostiam v Slovenskom Grobe, vyjadrenia člena riadiaceho
orgánu a vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia, kde bolo preukázané HNS fanúšikov hostí-vulgárne výrazy na rozhodcov a hráčov súpera počas celého stretnutia. Fanúškovia FK Inter Bratislava sa správali hrubo nešportovo aj v areáli štadióna, kde bol fyzicky napadnutý člen usporiadateľskej služby pri plnení si svojich povinností. Následne bola privolaná štátna polícia, ktorá zadržala násilníkov. DK BFZ za uvedené HNS a násilnosti divákov hostí počas a po stretnutí 2. kola MRB, OŠK Sl. Grob – FK Inter Bratislava na základe čl. 12 DP, udeľuje FK Inter Bratislava disciplinárne opatrenie uzavretie ihriska na 2 súťažné stretnutia, ktoré podmienečne odkladá na obdobie do 30.06.2014 a podľa prílohy 2 DP čl.1b,c udeľuje peňažitú pokutu klubu FK Inter Bratislava500.-€, za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.
U.č. 30
ŠK Bernolákovo – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu pre hráča Nikolasa Orszaga. DK zamieta z dôvodu, že žiadosť o odpustenie podáva postihnutý hráč a nie klub.
U.č. 31
Pavelka Jakub – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK zamieta z dôvodu, že hráč ešte nevykonal polovicu disciplinárneho opatrenia a nie je možné zmena disciplinárneho opatrenia.
U.č. 32
DK BFZ začína disciplinárne konanie, za porušenie nariadenia – nepredloženie licencii trénerov TMK BFZ v termíne do 21.8.2013.
Nepredložené licencie trénerov:
MRB: ŠK Bernolákovo
S4A : ŠK Vrakuňa, ŠK Čunovo a ŠK Danubia Bratislava
S4B : ŠK Gajary
SD3R: ŠK Bernolákovo a FK Rača
MD3R: ŠK Nová Dedinka, ŠK SFM Senec, FC Zohor, FK Rača a ŠK Gajary
SZRL : FK Rača, FA Bratislava, FC Slovan Modra, MFK Rusovce
a OFK Dunajská Lužná.
MZRL : FK Rača, FA Bratislava, FC Slovan Modra, MFK Rusovce,
FC Ružinov a OFK Dunajská Lužná.
DK žiada uvedené kluby predložiť licenciu trénera na TMK BFZ v termíne do 30. 8.2013. V prípade nepredloženia budú voči klubom vyvodené disciplinárne opatrenia v zmysle DP.

Budúce zasadnutie DK bude dňa 28.8.2013 – streda o 16,oo hod. z dôvodu, že dňa 29.8.2013 je štátny sviatok.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Neodovzdané potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k 22.8.: Čižmár, Dávid M., Hajnala, Krč, Kudlica, Moravec, Smirnov, Tanuška.
Pozýva na zasadnutie dňa 23.8. o 17.15 D. Kudlicu.
Ospravedlnenia: Krč od 17.8. (nedodržaný postup pri ospravedlnení v urgentných prípadoch); Lackovič 24.8. (popoludní); Orlický 31.8.-1.9. (predpoludním); Rozinek 29.8.-2.9.; Straka 29.-31.8.; Zálesňák 28.9.; Chladek 31.8.-1.9.; Rášo 31.8.-1.9.; Dadykin 31.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
K 23.8.2013 eviduje TMK BFZ prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B) (6)
—————————————————————————————————————————

NOMINÁCIE VÝBEROV BFZ :

NOMINÁCIA hráčov U13 (nar.po 1.1.2001) širšieho výberu BFZ na KZ -26.08.2013 v Bratislave

Hráči:
Patrik KUKLA – ŠKP Bratislava                              Erik HORŇÁK – FC Ružinov
Adam KUNŠTEK – ŠKP Bratislava                         Lukáš CSANO – FC Ružinov
Jozef VLAŠIČ – ŠKP Bratislava                               Tomáš ŠVAGERKO – FC Ružinov
Kristián ČERNÁK – ŠKP Bratislava                        Sebastián KESZEI – FA Bratislava
Adam KORMANÍK – ŠKP Bratislava                       Ladislav NAGY – FA Bratislava
Filip DRGOŇA – Domino Bratislava                       Kristián MESAROŠ – FK Rača
Ján TROCHTA – Domino Bratislava                       Filip ADÁMEK – FK Rača
Stanislav UHER – FKM Karlova Ves                       Róbert PUŠKÁR – BCT
Lukáš LETENAY – FKM Karlova Ves                      Matúš MOLNÁR – DNV
Marko ŽVÁČ – Žolík Malacky                                     Martin BILSKÝ – PŠC Pezinok
Patrik WALTER – Žolík Malacky                               Matej KUDRNÁČ – PŠC Pezinok
Richard BIKSADSKÝ – Žolík Malacky                     Rastislav JENDRUŠ – D.Lužná
Viktor VONDRYSKA – Slovan Ivanka                       Matej DOLNÍK – D.Lužná
Juraj JÁNOŠÍK – Slovan Ivanka                                Martin LACKO – ŠK Šenkvice
Lukáš LOVAS – Slovan Ivanka                                   Filip JURAN – ŠK Šenkvice
Dominik MEZOVSKÝ – ŠK Bernolákovo                  Richard RUBIN – Slovan Modra
Patrik PROCHÁZKA – ŠK Bernolákovo                    Kristián PETÁK – Limbach
Adam HOUDEK – OFK Vysoká                                  Tomáš HREBEŇ – ŠK Lozorno
REGIONÁLNY TRÉNER : Rudolf NOVÁK
TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK, Maroš SKOVAJSA; VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ

Zraz nominovaných na kontrolný zraz je v pondelok 26.08.2013 o 16,00 hod. ihrisku ŠK Krasňany, Pekná cesta, Bratislava – Krasňany. Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (kopačky, tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p.PORVAZNÍK 0903 641544 / hráči ObFZ BA mesto /, p.SKOVAJSA 0902 658530 / hráči ObFZ BA vidiek /.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia
zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

NOMINÁCIA hráčov U-15 (nar. po 1.1.1999) výberu BFZ na Medzinárodný turnaj v Košiciach
v dňoch 25. – 29.8.2013

Hráči :
Martin HAJTMÁNEK – ŠK Slovan                    Tomaš RYBÁR – ŠK Slovan
Filip ŠIMORA – ŠK Slovan                                 Samuel LIVORA – ŠK Slovan
Jakub BALÁŽ – ŠK Slovan                                 Dominik DANIŠ – ŠK Slovan
Samuel KOZLOVSKÝ – ŠK Slovan                  Tamáš NÉMETH – ŠK Slovan
Martin VICIAN – ŠK Slovan                                Kristián BARTOŠ – ŠK Slovan
Adam FRONC – ŠK Slovan                                Dávid KOČÍK – ŠK Slovan
Michal MACO – FC Petržalka                             Jozef TORNYAI – SFM Senec
Juraj KISS – FC Petržalka                                   Dominik ŠPIRIAK – SFM Senec
Marko ŠIMONČIČ – FC Petržálka                      Mário LORINCZI – Žolík Malacky
Náhradníci:
Juraj MARTÍŠEK – Ivánka p. Dunaji                 Richard CHMÚRA – SFM Senec
Jakub ČIŽNÁR – FKM Karlova Ves                   Branislav LEXA – ŠK Slovan
Martin MICHAL – FKM Karlova Ves                   Adam BEŇO – ŠK Slovan
Lukáš VILIM – FK Inter                                         Adam SITH – D. N. Ves
Dominik ŠUSTA – FK Inter                                  Patrik BORIS – FC Petržálka
Dávid ŠTEVÍK – LP Domino                                Samuel FOLTÝN – Žolík Malacky
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNER : Mário ROVENSKÝ
VEDÚCI DRUŽSTVA: Róbert KAČEŇÁK ; MASÉR: Marián MAREŠ

Zraz nominovaných je v nedeľu 25.08.2013 o 14.45 hod pri Dome športu budova SZTK  ( vchod od Polusu ). Ukončenie zrazu je naplánované vo štvrtok 29.8.2013 cca 19.00
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj a preukaz poistenca!
Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť na t. č. p. ROVENSKÝ 0908 726 884.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

NOMINÁCIA hráčov U14 (nar. po 1.1.2000) výberu BFZ na KZ 9.–11.9.2013 v Senci/Viničné.

Hráči:
HEGYI Samuel – Petržalka                           POCHYLÝ Nicolas – Inter
ČECH Adam – Petržalka                                RUŽIČKA Matej – Ivánka
HABODÁSZ Samuel – Petržalka                  TAKÁCS Dávid – SFM Senec
JELÍNEK Tomáš – Karlová Ves                   VÁRADY Patrik – SFM Senec
HIRKO Jakub – ŠK Slovan                             HRONČEK Martin – ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin – ŠK Slovan                   ČERŇANSKÝ Bruno – ŠK Slovan
LEGINUS Lukas – ŠK Slovan                         HORVATH Adam – ŠK Slovan
ZELENÍK Ondrej – ŠK Slovan                        KORENAČKA Samuel – ŠK Slovan
NAGY Tomáš – ŠK Slovan                              NAGY Richard – ŠK Slovan
Náhradníci:
SADOVSKÝ Adam – ŠK Slovan                      MAJCHER Patrik – Lamač
BALÁŽ Samuel-  ŠK Slovan                            BRUNNER Martin – FA Bratislava
FEJDA Martin – ŠK Slovan                              ŠKODA Matej – SFM Senec
VOŠTINÁR Šimon – ŠK Slovan                      RUSNÁK Adam – SFM Senec
KOBAL Michal – ŠK Slovan                             ČAHOJ Michal – Karlová Ves
GVORA Anton – ŠK Slovan                             WIESNER Frederik – SFM Senec
UHER Enrico – Petržalka                                 VAJDA Martin – Petržalka
VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI : TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR : MICHALOVICH František

Zraz nominovaných je dňa 09.09.2013 (pondelok) o 14,00 hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6 , Bratislava. Predpokladané ukončenie zrazu je 11.09.2013 (streda cca o 14,00 hod.) v Bratislave . Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, aj lisované kopačky), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).
Po ukončení zrazu bude spresnená nominácia na PZ BFZ – Brno (18.9.2013) a RT v Senci (22.-25.9.2013)

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!

Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku.Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzat na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.

VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

1.Správcami súťaží prípraviek za KM BFZ sú:
Ivan Konečný – 0902 544371, 0914 173242  mail: ivan.konecny@centrum.sk
Pavel Príkopa – 0905 474471, 0903 718455 mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk
Žiadame FK aby v prípade akýchkoľvek nejasností, resp. informácií kontaktovali len správcov súťaží.
2. Schválená zmena hracieho dňa FK Lokomotíva Devínska Nová Ves
PMA 2 – nedeľa 9,00 hod.
PMB 2 – nedeľa 10,30 hod.
FK boli o zmene informované prostredníctvom elektronickej pošty, zmena je upravená aj v ISSF.
3. Schválená zmena ihriska
PrMA – 1.kolo: Závod – Jakubov, hrá sa v sobotu 31.8.2013 o 16,00 hod. na ihrisku v Jakubove
4. Schválené zmeny odohratia stretnutí
PMA 1 – 1.kolo: Š.Hamuliakovo – Karlova Ves, štvrtok 5.9.2013 o 18,00 hod.
PMA 1 – 1.kolo: LP Domino – FK Rača, streda 4.9.2013 o 17,00 hod.
PMB 1 – 1.kolo: LP Domino – FK Rača, streda 4.9.2013 o 17,00 hod.
PMC   – 1.kolo: LP Domino – FK Rača, nedeľa 1.9.2013 o 11,00 hod.
PMA 1 – 4.kolo: ŠK Slovan – SFM Senec, utorok 24.9.2013 o 18,00 hod.
PMB 1 – 4.kolo. ŠK Slovan – SFM Senec, utorok 24.9.2013 o 17,00 hod.
PMC    – 4.kolo: ŠK Slovan – SFM Senec, utorok 24.9.2013 o 16,00 hod.
5. Vekové kategorie žiačok, ktoré môžu hrávať v súťažiach prípraviek
súťaže PMA 1, PMA 2, PMA 3, PrMA, PrPK, PrSC – žiačky narodené od 1.1.2002 a mladšie
súťaže PMB 1, PMB 2 – žiačky narodené od 1.1.2003 a mladšie
súťaž PMC – žiačky narodené od 1.1.2004 a mladšie
Podmienka štartu: dovršený 6.rok veku
6. Všetky schválené zmeny sú upravené už v systéme ISSF

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5,-€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@mail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov
SD4VA 1.kolo Lamač – Pl. Mikuláš dňa 30.8.2013 o 16,30 hod. (piatok) – zmena hracieho dňa
SD4VB 2.kolo D. Lužná „B“ – Cajla dňa 7.9.2013 UHČ na ihrisku Cajle (zmena ihriska)

2. ŠTK oznamuje klubom, že v novom súťažnom ročníku 2013/2014 môžu na stretnutie nastúpiť iba hráči, ktorí majú nový plastový preukaz. V prípade nedodania nových plastových preukazov pre FK môže hráč nastúpiť na majstrovské stretnutie iba v tom prípade, ak FK požiadal o vystavenie nového plastového preukazu a na verejnom portáli www.futbalnet.sk je u hráča zadaná fotografia, na základe ktorej sa dá skonfrontovať.

Disciplinárna komisia:

U.č.6
DK na základe odstúpenia ŠTK ObFZ BA vidiek udeľuje pokarhanie ŠK Kaplná za nedodržanie termínu dodania súpisky družstva. Menovaný FO uhradí rokovací poplatok vo výške 10 € prostredníctvom elektronickej faktúry. ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 28.8.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nová komisia R a D:

predseda Pinček Juraj – pincek.j@centrum.sk 0905 787199
podpredseda Mydlárik Ľubomír – lu1@atlas.sk 0905 592006
úsek delegátov Banič Alojz – abanic@azet.sk 0904 146979
technický úsek Hájek Anton – tono.hajek@centrum.sk 0905 742563
školiaci úsek Vašš Marián – marian.vass@gmail.com 0908 122798
obsadzovací úsek Augustovič Peter – peter.augustovič1@gmail.com 0908 556955

Komisia R a D oznamuje:
– Zasadanie komisie R a D bude každý štvrtok o 18:00 hod.
– Najbližšie zasadnutie komisie R a D bude dňa 05.09.2013 o 18:00 hod.
– Používať zápisy o stretnutí vytlačené iba v ISSF systéme , v prípade, že sa hráč nemôže preukázať novým plastovým preukazom, musí predložiť iný doklad totožnosti s fotkou (OP), podľa RS čl.7 – štart hráča ods.7, ktorý musí byť predložený do kabíny R spolu so zápisom o stretnutí – platí do odvolania
K R a D upozorňuje, aby R nosili na stretnutia dve zástavky a nie iba jednu
K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že ako rozhodcovia môžete byť obsadení aj v súťažiach riadených BFZ
K R a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov – ospravedlnenia R zasielať min. 10 dní vopred, e-mailom na adresy: pincek.j@centrum.sk; peter.augustovic1@gmail.com
UPOZORNENIE  pre delegátov – Správy delegátov je potrebné zasielať elektronicky najneskôr do utorka, do 12:00 hod., na tieto e-mailove adresy :
pincek.j@centrum.sk / J.Pinček /; abanic@azet.sk / A.Banič / a rudolf.hupka@futbalsfz.sk / sekretariát ObFz Ba-vidiek /
– Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava.
K R a D opätovne pozýva na zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 05.09.2013 o 18:30 hod. v novom sídle BFZ na Súmračnej ulici tých rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili letného seminára. Sú to: Habo, Hošo, Surovský, Mrva.
– Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
– Kto má záujem o vystavenie nového plastového preukazu, aby mohol využívať výhody nákupu, napr. notebooku, či tabletu, napíšte do 15.09.2013 na adresu pincek.j@centrum.sk
– Bol vykonaný pohovor s delegátom J. Blechom.

Ospravedlnenia: Farkaš 01.09., Pirník do prihlásenia, Blecha 01.-02.09.

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že správcom / administrátorom / súťaží starších a mladších žiakov v pôsobnosti
ObFZ Bratislava vidiek je Ivan Konečný – 0902 544371, 09014 173242 mail: ivan.konecny@centrum.sk V prípade akýchkoľvek nejasností, resp. informácii kontaktujte správcu súťaží.
2. V dňoch 24. – 25.8. 2013 začína súťaž starší žiaci okres Malacky / SZV MA /. Správca súťaže potvrdil
družstvám súpisky okrem družstva ŠK Plavecký Štvrtok A. Nakoľko má uvedený FK stretnutie 1.kola
odložené, žiadame aby zistené nedostatky odstránil do pondelka 26.8.2013.
3. Podmienky štartu hráčov
– platný nový RP / plastová karta /
– v prípade, že RP neboli ešte dodané, musia mať hráči na portáli www.futbalnet.sk zverejnené svoje
fotografie, musí byť doklad, že bolo požiadané o vydanie RP, originál karty poistenca
V prípade nedodržania týchto podmienok a následnému štartu hráča / hráčov / sa okrem jednotlivcov
aj FK vystavuje športovo – technickým a disciplinárnym dôsledkom / RS čl.7 /.
4. Povolený štart hráčok / žiačok / v súťažiach starších a mladších žiakov
starší žiaci:  žiačky narodené od 1.1.1998 a mladšie
mladší žiaci : žiačky narodené od 1.1.2000 a mladšie
Podmienka štartu: dovršený 6.rok veku
5. KM žiada FK hrajúce súťaž MZV, aby si vo svojich RS opravili nasledujúce chyby
strana 86 – voľný žreb, škrtnite si vedľa napísaný ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká A
strana 106 – 13.kolo Pl.Štvrtok A – Šenkvice, správne má byť Kalinkovo – Šenkvice
6. KM akceptuje pripomienku FK Záhoran Jakubov ohľadne nesprávne uvedeného hracieho času domácich stretnutí družstva starších žiakov / SZV MA / v RS.
správne má byť – NE 2,5 hod.pUHČ
Správca súťaže nedostatok odstránil v ISSF a od 3.kola sú FK povinné sa riadiť týmto hracím časom.
7. Schválená zmena
SZV MA – 1.kolo: Pl.Štvrtok A – Zohor hrá sa vo štvrtok 12.9.2013 o 17,30 hod.
8. Schválená zmena ihriska
SZV MA – 2.kolo: Veľké Leváre – Jabloňové sa hrá v nedeľu 1.9.2013 o 13,00 hod. na ihrisku v Jabloňovom.
9. Upozorňujeme FK hrajúce SZV MA, že vo štvrtok 29.8.2013 / sviatok / sa hrá predohrávané 13.kolo, jednotný UHČ je o 10,00 hod.
10. Upozorňujeme FK hrajúce súťaže SZV PK, SZV SC a MZV, že v utorok 27.8.2013 je termín nahratia sezónnych súpisiek do ISSF.
11. KM zverejňuje výsledky kombinovaného výberu U14, U13 na turnaji vo Vysokej pri Morave v sobotu 17.8.
výber ObFZ – Vysoká pri Morave 3 : 0 goly. Skoršepa, Gajdoš, Rubin
výber obFZ – Pl.Štvrtok 7 : 0 goly: Skošepa 2, Haramia 2, Kudrnáč, Gajdušek, Hrebeň
výber obFZ – ŠK Slovan Bratislava / žiačky U15 / 4 : 1 goly: Haramia 2, Skoršepa, Gajdoš
najlepší strelci turnaja: Michal Skoršepa 4, Patrik Haramia 4 / obaja výber ObFZ /
najlepší hráč turnaja: Tomáš Hrebeň / výber ObFZ /
Výber tak obhájil 1.miesto v turnaji a na ďalši rok tak získal opätovne putovný pohár.
Ďakujeme touto cestou hráčom, trénerom za dobrú reprezentáciu ObFZ, FK za uvoľnenie hráčov a  rodičom za povzbudzovanie a dopravu hráčov.
12. KM oznamuje FK, že má záujem pripraviť adresár trenerov a vedúcich mládežníckych družstiev v pôsobnosti ObFZ. Na základe toho Vás chceme požiadať aby ste na mail: ivan.konecny@centrum.sk zaslali v čo možno najkratšom čase mená a priezviská trénerov, vedúcich, ich tel.čísla a maily / môžu byť aj prípravky i keď spadajú pod BFZ /.
Zasadnutie KM bude v stredu 28.8.2013 o 14,30 hod. v zasadačke nového sídla ObFZ na Súmračnej ul.27

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI