Doškoľovací seminár trénerov

Trénersko – metodická komisia Bratislavského futbalového zväzu  uskutočnila v spolupráci s ŠK Slovan Bratislava so súhlasom TÚ SFZ – Odd. vzdelávania trénerov dňa 15. júna 2023 „Doškoľovací seminár trénerov futbalu“, na predlžovanie licencií  UEFA „B“ a UEFA „C“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch OŠK Láb.

Doškoľovací seminár mal dve teoretické témy s titulom „Tvorba a organizácia TP na základe THSi na úrovni jednotlivca a skupiny hráčov“ ako aj praktické ukážky k daným témam pre kategóriu mladších a starších žiakov. Seminár bol zakončený kvalitnou diskusiou zo strany trénerov k danej problematike. Úroveň teoretickej časti zo strany lektorov ( p. M. Tvrdý, p. P. Lipnický) bola na vysokej profesionálnej úrovni a splnila požadované kritéria. Prezentácia s družstvami výberov ObFZ Bratislava – vidiek splnila požiadavky praktickej ukážky. K semináru bol vydaný aj metodický list. Seminára sa zúčastnilo 28 trénerov. Svojou aktivitou prispeli k úspešnému priebehu samotného doškoľovacieho seminára. Za vzdelávací úsek je potrebné poďakovať  členom TMK za celú organizáciu seminára a za vzornú propagáciu komisie ako aj BFZ, ale je potrebné poďakovať aj organizátorovi na čele s prezidentkou OŠK Láb.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI