Komuniké zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.07.2023

 

 

 

 

 

 

VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 11.07.2023

1, Schválil

 • Výsledky a konenčné tabuľky súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2022/2023
 • Zaradenie družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2023/2024
 • Úpravu TL BFZ pre súťaže SD U19 a MD U17
 • Nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2023/2024
 • Vekové limity R a D v súťažiach BFZ od súťažného ročníka 2023/2024
 • Limity behov na fyzické previerky R BFZ od súťažného ročníka 2023/2024
 • Oficiálnu loptu pre súťaže Majstrovstvá regiónu IV.liga BFZ a V.Liga BFZ pre súťažný ročník 2023/2024
 • Termíny zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2023
 • Žiadosť FKM Stupava k zaradeniu družstiev prípraviek do súťaží SFZ v súťažnom ročníku 2023/2024
 • Termín konania školenia 1.pomoci pre zdravotníkov FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek na 25.11.2023 v hoteli NIVY

2, Neschválil

 • Žiadosť SDM Domino k zaradeniu B družstiev U15 a U13 do súťaží BFZ U15 a U13 v súťažnom ročníku 2023/2024

3, Zobral na vedomie

 • Informáciu z VV SFZ zo dňa 04.07.2023
 • Informáciu o výsledkoch výborov BFZ na turnajoch
 • Informáciu o plánovaných účastiach výberov BFZ na turnajoch

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI