Ján Farbula čerstvým pätdesiatnikom

Dnes 23.10 slávi životné jubileum 50 rokov Vedúci sekretár BFZ Ján Farbula. Futbal má v krvi od mala, nielen ako hráč ale aj ako zanietený funkcionár, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou BFZ. Od jeho nástupu do funkcie vedúceho sekretára BFZ nieje dňa, kedy by neporadil alebo nepomohol zástupcom klubov v našom regióne pri riešení futbalových problémov. Vedenie BFZ praje dnešnému oslávencovi pevné zdravie, pohodu a veľa veľa úspechov.

Sekretáre, živió


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI