Úradná správa č. 21 zo dňa 22.11.2013

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2013. Po tomto termíne už neposielajte!!!

Športovo – technická komisia:

ŠTK uzatvorila tabuľky MRB, S4A, S4B,MD3R, SZRL,MZRL a oznamuje družstvá, umiestnené na 1 . mieste v jednotlivých súťažiach po jesennej časti.
MRB – FK Inter Bratislava
S4A – ŠK Tomášov
S4B – ŠFK Prenaks Jablonec
MD3R – SDM Domino Bratislava
SZRL – ŠK Žolík Malacky
MZRL – FC Ružinov Bratislava
Súťaž fair – play po jesennej časti
MRB – ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká „A“
S4A – FK Lamač Bratislava
S4B – ŠFK Prenaks Jablonec
Súťaž SD3R bude uzatvorená po odohratí stretnutia FK BCT Bratislava – ŠK Báhoň.

ŠTK na základe SD zo stretnutia 15.kola MRB FC Ružinov – OŠK Slov. Grob žiada FC Ružinov o zaslanie písomného stanoviska za neumožnenie uzatvorenia zápisu o stretnutí v ISSF systéme priamo na štadióne. Písomné stanovisko je klub povinný zaslať elektronickou poštou na email: jan.farbula@gmail.com do 27.11.2013.
ŠTK berie na vedomie prihlášky do ZT seniorov týchto FK: ŠK Lozorno ,FK Stupava, MŠK Králová p. Senci, Lokomotíva D.N. Ves.
ŠTK žiada štatutárnych zástupcov FK Stupava a ŠK Lozorno o potvrdenie prihlášok do ZT seniorov, ktoré bola doručené na sekretariát BFZ bez pečiatky.
ŠTK oznamuje, že v mesiacoch január, február a marec usporiada tradičný Zimný turnaj seniorov o pohár predsedu BFZ. Turnaj sa odohrá na ihriskách s umelou trávou: UT Plavecký Štvrtok , UT Rapid , UT Budatínská ul., UT NTC Senec. Prihláška do turnaja je na stránke zväzu v sekcii ŠTK. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou poštou na emailovú adresu:darina.scibranyova@futbalsfz.sk a jan.farbula@gmail.com do 2.12.2013. Štartovný vklad do turnaja je 515,- €, ktorý treba uhradiť na účet BFZ: 182937012/0200 s variabilným symbolom 222 do 15.1.2014. Propozície turnaja budú zverejnené v US po zaevidovaní všetkých prihlášok.

Disciplinárna komisia:

U.č. 209
Uscký Adam – 1253296 ( PŠC Pezinok – Pohár BFZ dorast ) vylúčený za HNS, keď po vystriedaní vulgárnymi slovami urazil rozhodcov. DO: zastavená pretekárska činnosť na 5 s.s.nepodmienečne, od 17.11.2013, podľa čl. 1/3b ( 5.- €)
U.č. 210
Jozef Zeman – ( ŠK Vrakuňa ) vedúci družstva – vykázanie z lavičky počas stretnutia Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Vrakuňa, odohraného dňa 10.11.2013. Zaslané vyjadrenie vedúceho družstva a klubu s prijatými opatreniami. DK udeľuje Jozefovi Zemanovi peňažitá pokutu 20.- €.
U.č. 211
Ján Beniak – ( ŠK Vrakuňa ) tréner družstva – vykázanie z lavičky počas stretnutia Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Vrakuňa, odohraného dňa 10.11.2013. Zaslané vyjadrenie trénera a klubu s prijatými opatreniami. Za opakované HNS počas jesennej časti ročníka 2012/13 udeľuje DK Jánovi Beniakovi peňažitú pokutu 50.- €. Za prerokovanie disciplinárneho konania trénera a vedúceho družstva zaplatí klub rokovací poplatok 10.- €.
U.č. 212 
Balog Jozef – ( FK Slovan Most pri Bratislave ) tréner družstva – vykázanie z lavičky za HNS k rozhodcovi stretnutia počas stretnutia TJ Rovinka – FK Slovan Most pri BA, odohraného dňa 10.11.2013. DK požiadala o písomné vyjadrenie k predmetnej situácii, ktoré p. Balog nezaslal. DK udeľuje p. Balogovi Jozefovi za HNS a nedoručenie písomného stanoviska peňažitú pokutu 30.- €. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho konania 10.- €.
U.č. 213 
Branislav Brenkus – ( ŠK Danubia ) vedúci družstva – vykázanie z lavičky počas stretnutia ŠK Tomašov – ŠK Danubia, odohraného dňa 10.11.2013. Zaslané vyjadrenie vedúceho družstva a klubu s prijatými opatreniami. DK udeľuje Branislavovi Brenkusovi peňažitá pokutu 20.- €.
U.č. 214 
Ľubomír Fojtík ml. – ( ŠK Danubia ) tréner družstva – vykázanie z lavičky počas stretnutia ŠK Tomašov – ŠK Danubia, odohraného dňa 10.11.2013. Zaslané vyjadrenie trénera a klubu s prijatými opatreniami. DK udeľuje Ľubomírovi Fojtíkovi ml. peňažitú pokutu 20.- €. Za prerokovanie disciplinárneho konania trénera a vedúceho družstva zaplatí klub rokovací poplatok 10.- €.
U.č. 215 
Pozvaný zástupca klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká sa nedostavil na zasadnutie bez ospravedlnenia – neodovzdanie video záznamu zo stretnutia 13. kola ŠK Pl. Štvrtok – Slovan Most p.B., odohraného dňa 12.10.2013. Nakoľko sa jedná o druhý prípad neodovzdania video záznamu, klub nerešpektuje platné smernice a nereaguje na pozvanie disciplinárnej komisie, DK udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká pokutu vo výške 160.- €, za nedodržanie RS článok 2.1. Pokuta bude zahrnutá do zbernej faktúry.
U.č. 216 
Klub ŠK Bernolákovo zaslal vyjadrenie k nedoručenému video záznamu zo stretnutia 13. kola ŠK Bernolákovo – FC Rohožník, odohraného dňa 13.10.2013. DK berie na vedomie technické problémy a udeľuje klubu peňažitú pokutu 20.- €. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho konania 10.- €.
U.č. 217 
DK na základe odstúpenia KRaD začína disciplinárne konanie a pozýva na svoje zasadnutie dňa 27.11.2013 ( streda ) o 16,00 hod. rozhodcu Martina Moravca za neodovzdanie zápisu o stretnutí 11. kola SD3R BCT – ŠK Vrakuňa, odohraného dňa 13.10.2013.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom BFZ za prácu, ktorú odviedli v priebehu jesennej časti súťažného ročníka.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.
Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA PRO:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 22.11.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay, L. Doka (3)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) – prihlášky berieme do 15.12.2013.
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B), D. Federl (UE B), R. Kačeňák, J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostický (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C),
J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič (UE B), F. Čavoj UE B), V. Balla (UE B), Á. Gögh (UE B), K. Krištof (B), J. Balog (UE B), P. Blaha (UE B), M. Gyurasz (UE B), E. Balaž (UE B), M. Farkaš (UE B) (36)

Školenie trénerov – Grassroots C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák (5)

Tréningový kemp – Coerver Coaching kemp – Dávame Vám do pozornosti  info o víkendovom kempe, ktorý v dňoch 29.11- 1.12.2013 organizuje Coerver Coaching v Senickej futbalovej hale. Žiadame trénerov mládeže v kluboch, aby distribuovali túto informáciu deťom  u Vás v družstve.
Keďže je tam obmedzený počet miest a bude túto informácia posielaná na veľké množstvo mládežníckych futbalových klubov, tak keď ma niekto záujem, nech nenecháva prihlásenie na poslednú chvíľu, pretože tento rok sa bude organizovať už len tento jeden kemp. Ďalšie info na :
www.coerver.sk

NOMINÁCIA  výberu U 14 BFZ hráčov
(narodených po 1.1.2000) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:
ČECH Adam Petržalka                         RUŽIČKA Matej Ivánka
HABODÁSZ Samuel Petržalka           TAKÁCS Dávid SFM Senec
ČAHOJ Michal Karlová Ves                JELÍNEK Tomáš Karlová Ves
GVORA Anton ŠK Slovan                    POCHYLÝ Nicolas Inter
HIRKO Jakub ŠK Slovan                     HRONČEK Martin ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan            ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
LEGINUS Lukas ŠK Slovan                HORVATH Adam ŠK Slovan
KORENAČKA Samuel ŠK Slovan      ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan
NAGY Tomáš ŠK Slovan                      NAGY Richard ŠK Slovan
TRÉNERI: GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor; VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej;
MASÉR: MICHALOVICH František

Plán KZ:
Dátum                        Zraz             Tréning                   Ukončenie        Miesto
06. 12. 2013           12.30       13.00 – 14.30            15.00             ŠH SZTK
11. 12. 2013           13.00       13.30 – 15.00            15.30              ŠH SZTK
Účelom kontrolných zrazov je posúdenie výkonnosti, príprava a výber hráčov na medzinárodný halový turnaj o pohár J. Vengloša v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. a 14. 12. 2013.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Po kontrolnom zraze dňa 06. 12. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 11. 12. 2013.

N O M I N Á C I A výberu BFZ U 15 hráčov
(narodených po 1.1.1999) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:
ŠIMONČIČ Marko Petržalka                 ŽÁKOVIČ Michal Inter
VEBER Tomáš Petržalka                      ŠPIRIAK Dominik SFM Senec
MACO Michal Petržalka                         TORNAYI Jozef SFM Senec
MICHAL Martin Karlova Ves                 LORINCZI Mário ŽOLÍK MA
DANIŠ Dominik ŠK Slovan                   FOLTÝN Samuel ŽOLÍK MA
RYBÁR Tomáš ŠK Slovan                     HAJTMÁNEK Martin ŠK Slovan
BALÁŽ Jakub ŠK Slovan                        KOČÍK Dávid ŠK Slovan
ŠIMORA Filip ŠK Slovan                        BARTOŠ Kristián ŠK Slovan
FRONC Adam ŠK Slovan                       KOZLOVSKÝ Samuel ŠK Slovan
LIVORA Samuel ŠK Slovan                   VICIAN Martin ŠK Slovan
NEMETH Tamáš ŠK Slovan
TRÉNERI: ROVENSKÝ Mário , RISCHER Walter; VEDÚCI: KAČEŇÁK Róbert
MASÉR: MAREŠ Marián

Plán KZ:
Dátum                     Zraz           Tréning                 Ukončenie        Miesto
28. 11. 2013        13.00      13.30 – 15.00             15.30           ŠH SZTK
Účelom kontrolných zrazov je posúdenie výkonnosti, príprava a výber hráčov na medzinárodný halový turnaj  Blava CUP 2013 ktorý sa uskutoční v dňa 7. 12. 2013. Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štulpne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Rovenský Mário 0908 726 884.
Po kontrolnom zraze dňa 14. 11. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 21. 11. 2013.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

16.8.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013      RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013      Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013      Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13      ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013      1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13      1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november 2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013      Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013      MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013      MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13      MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013      4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013 MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013      HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013      HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————–

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014      Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
Upozorňujeme futbalové kluby, že od ročníka 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Touto cestou žiadame FK, aby objednávanie nových RP riešili cez klubových manažérov elektronickou poštou.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013.
Do 31.12.2013 je možné podávať len transfery hráčov – prestupy.
Výkonný manažér projektu ISSF Vám oznamuje veľmi príjemnú skutočnosť, že náš spoločný projekt ISSF bol ocenený na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2013 – 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.
Viac info v článku na – http://www.futbalsfz.sk/slovensko/issf/novinka/medzinarodny-kongres-itapa-ocenil-issf.html, poprípade na – https://www.facebook.com/Futbalnet

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že im boli zaslané e-mailom propozície Zimnej halovej ligy BFZ starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana“ . Žiadame družstvá FK Bernolákovo, ŠK Slovan dievčatá, MFC Záhorská Bystrica, aby preukázali poplatok za štartovné vo výške 80 € do 25.11. 2013, v opačnom prípade nebudú pripustený k stretnutiam ZHL. Jedná sa o FK: OŠK Marianka, FK Bernolákovo, ŠK Slovan /dievčatá/, MFC Záhorská Bystrica,
2. KM oznamuje FK, že správcovia súťaží prípraviek p.Ivan Konečný a p.Pavel Príkopa uzavreli jesennú časť jednotlivých súťaží. Všetky stretnutia boli odohraté. Boli vyhlásené 3 kontumačné výsledky – všetky za neoprávnené štarty hráčov. .
3.Nominácia hráčov U13 / roč.2001 / na medzinárodný halový turnaj v dňoch 30.11. – 1.12.2013 v ŠH Šenkvice

Hráči:
Patrik KUKLA          ŠKP Inter Dúbravka             Tomáš HREBEŇ         ŠK Lozorno
Lukáš CSANO         FC Ružinov                         Viktor VONDRYSKA   Slovan Ivanka
Matúš MOLNÁR       DNV                                   Rastislav JENDRUŠ   OFK D.Lužná
Timotej UHRÍN          FKM Karlova Ves                Matej DOLNÍK            OFK D.Lužná
Lukáš LETENAY       FKM Karlova Ves                Adam HOUDEK          OFK Vysoká

Regionálny tréner: Rudolf NOVÁK
Tréner: Marek PORVAZNÍK
Vedúci družstva: Ivan KONEČNÝ

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 30.11.2013 o 7,30 hod. v ŠH Šenkvice / areál ZŠ na Vyšehradskej ulici /.
Výstroj hráčov: halová obuv / nie tarfy a obuv s čiernou podrážkou /, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.p.PORVAZNÍK  – 0903 641544.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:   http://www.obfzbamesto.sk/  )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek sa bude konať 17. januára 2014 o 17.00 hod. v aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Spoločný Výkonný výbor a Rada ObFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční 10. decembra 2013 v sídle BFZ na Súmračnej 27 s nasledovným časovým harmonogramom – 16.30 h Rada ObFZ Bratislava-vidiek, 17.00 VV ObFZ Bratislava-vidiek.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK na základe písomných vyjadrení (ZS, stanovisko TJ NV Pernek) a po vypočutí zástupcov klubov, rozhodcu stretnutia a aktéra incidentu zo strany TJ NV Pernek na zasadnutí DK a ŠTK konštatuje, keďže neboli dodané žiadne relevantné podklady, podľa SP čl. 91 nedohraté stretnutie S5VA Sološnica – Pernek sa musí odohrať, nakoľko bol porušený SP čl.76/h, čl. 90 a RS čl.7.1. Termín odloženého stretnutia 23.3.2014 UHČ.
VV ObFZ Bratislava – vidiek na svojom zasadnutí sa stotožnilo s rozhodnutím ŠTK.

Disciplinárna komisia:

U.č. 88
Ján Procházka 1297907 ( TJ Družstevník Závod ) vylúčený za HNS voči R – DO : zastavená pretekárska činnosť na 4 súťažné stretnutie nepodmienečne od 18.11.2013, podľa čl. 1/3b. ( 5,- € ).
U.č. 89
Na základe Zápisu o stretnutí zo stretnutia 12. kola SZVA medzi družstvami ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave a TJ Družstevník Závod za HNS asistenta trénera hostí p. Chudeja Miroslava, DK udeľuje menovanému DO : zákaz vykonávania funkcie asistenta trénera a zákaz styku s delegovanými osobami po dobu 1 mesiaca od 18.11.2013 podľa čl. 1/3a. ( 5,- € ).

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D sa chce poďakovať všetkým rozhodcom a delegátom za odvedenú prácu v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014.
KR a D sa zaoberala námietkou ŠK Malacky v stretnutí FK Borinka a ŠK Malacky. Na základe prerokovania veci z rozhodcom a delegátom stretnutia uznáva ju ako opodstatnenú. R bol riešený dohovorom.
Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

KM oznamuje FK, že referent súťaže st.žiaci SZV MA p.Ivan Konečný uzavrel jesennú časť tejto súťaže aj s celkovým zhodnotením. Hodnotenie bolo prijaté bez pripomienok.
Kontumácie: 3
Počet ŽK: 19
Počet ČK: 1
Tabuľka po jesennej časti nie je v súlade so zverejňovanou tabuľkou na stránke www.futbalnet.sk,
kde družstvá ŠK Žolík Malacky, ŠK Lozorno, ŠK Pl.Štvrtok A, ŠK Láb majú stále uvedené nesprávne skóre gólov.
Uvedený nedostatok bol už urgovaný u správcu ISSF.
Začiatok jarnej časti súťaže je stanovený na 22. – 23.3.2014.
Referent súťaže ml.žiaci MZV p.Dušan Olša uzavrel jesennú časť tejto súťaže aj s celkovým zhodnotením. Hodnotenie bolo prijaté bez pripomienok.
Kontumácie – žiadne
Počet ŽK: 2
Počet ČK: 0
začiatok jarnej časti súťaže je stanovený na 29. – 30.3. 2014.

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI