Úradná správa č. 37 zo dňa 5.4.2013

BFZ

ISSF
Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si môžu notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu.

V spolupráci s naším partnerom Slovak Telekom, a.s. Vám prinášame zvýhodnenú ponuku pre Vaše dovybavenie sa základnou výpočtovou technikou, aby sa Vám jednoduchšie pracovalo so systémom ISSF, ale aj aby ste mohli byť na 100% mobilný. Môžete si objednať viac kusov z každej položky, napríklad aj pre svojich Tímových manažérov, poprípade objednať si viackrát.

Pri prvej objednávke je nutné vyplniť PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI, kde je nutné vyplniť žlto vyznačené časti. Následne je treba 4x pristúpenie vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu Projekt – Telekom, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Po obdržaní originálov dokumentov bude Vaša objednávka presunutá do spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a následne expedovaná. Po akceptácii zmluvy Vás Telecom bude kontaktovať.

PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI je nutné len pri prvej objednávke.

Dovoľte prosím, aby som Vás touto cestou oboznámil aj s možnosťou využívať 25% zľavu na paušály Biznis Star (po pristúpení k rámcovej zmluve) Podrobnosti k paušálom Biznis Star nájdete na adrese http://www.telekom.sk/biznis/telefonovanie/mobilny-hlas/programy-biznis-star/
Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:
http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna-sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Vážení kluboví ISSF manažéri,
dovolím si Vás upozorniť, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!! NIE KEĎ NÁM POŠLETE DOKLAD O ZAPLATENÍ.
Doklad o zaplatení nám neposielajte, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF.
Denne, v doobednajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF, ak si po 12:00 skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty).
Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistite práve na tomto mieste, pokiaľ je STAV „Exportovaná“, znamená to že NIE JE UHRADENÁ a peniaze nám ešte neprišli na účet.
Teraz niečo viac k možnostiam platieb.
Faktúry je samozrejme možné platiť viacerými spôsobmi:
– prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankingom) – pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2 pracovných dni.
– vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni – TOTO JE NAJRÝCHLEJŠIE
– šekom cez Slovenskú poštu – TOTO NEODPORÚČAME !!!

Ešte raz zopakujem, NEODPORÚČAME PLATIŤ FAKTÚRY ŠEKOM, pretože to trvá viac ako 3 dni (niekedy aj 9 dni).

Sekretariát:
Futbalový výbor OFK Dunajská Lužná na svojom zasadnutí rozhodol, že od 01.04.2013 novým štatutárnym zástupcom je:
Karol Puchner – podpredseda OFK

Nové znenie bodu 5.2. od časti Odmeny R, AR, DS v súťažiach BFZ sú nasledovné
Odmeny a ostatné náhrady R, AR, DS v súťažiach BFZ – Jar 2013
Súťaž                                         rozhodca                      asistent                            delegát
odmena   ost. náhr.      odmena    ost.náhr.    odmena    ost.náhr.
MRB                               15,0 €       47,0 €              10,0 €        31,0 €        12,0 €      29,0 €
IV. liga                             8,0 €        41,0 €                 8,0 €        27,0 €         8,0 €      27,0 €
III. liga SD + MD            5,0 €         11,0 €                 5,0 €          6,0 €
SZ + MZ                           5,0 €          7,0 €                  4,0 €          4,0 €
Prípravka                        3,0 €          5,0 €

Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon (vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie (cestovné, ošatné, účasť na seminároch a testoch, …). Rozhodcovia môžu používať motorové vozidlo a na vyúčtovanie ostatných náhrad nepreukazujú žiadne doklady. Náležitosti budú vyplácané R, AR a DS prostredníctvom sekretariátu BFZ.
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas a to nasledovne:
Súťaž                                         rozhodca                       asistent
čiastočné ostatné náhrady
III. liga SD + MD                      7,00 €                          3,00 €
SZ + MZ                                      5,00 €                          2,00 €
Prípravka                                   3,00 €

Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny (150 minút), R a AR si uplatňujú plné ostatné náhrady v oboch stretnutiach.

Znenie bodu 5.2.3 sa pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 nahrádza týmto znením:
Výška finančnej odmeny a ostaných náhrad a pokyny pre ich vyplácanie pre delegované osoby (R, AR a DS) v stretnutiach organizovaných a riadených SFZ a ÚLK sa vyplácajú podľa pokynov uvedených v jednotlivých úradných správach BFZ, zverejňovaných na stránke www.futbalbfz.sk, pre súťažný ročník 2012/2013.

Odmeny R, AR a DS v republikových súťažiach riadených SFZ s rozhodcami delegovanými BFZ
Súťaž                                         rozhodca                               asistent                               delegát
odmena    ost. náhr.         odmena    ost.náhr.      odmena    ost.náhr.
I. LSD                                 15,0 €        12,0 €                7,0 €         17,0 €             8,0 €        12,0 €
II. LSD                               10,0 €        16,0 €                7,0 €         16,0 €             7,0 €        11,0 €
I. LMD                                10,0 €        10,0 €               7,0 €           5,0 €
II. LMD                              10,0 €          5,0 €                7,0 €           5,0 €
I. LSŽ 15r.                           8,0 €        13,0 €                 5,0 €         10,0 €
I. LSŽ 14r.                           8,0 €          8,0 €                  5,0 €           5,0 €
I. liga ženy                          8,0 €        10,0 €                 4,0 €           9,0 €
II. liga ženy                         5,0 €        10,0 €                 3,0 €           9,0 €
I. liga žiačky                        4,0 €          7,0 €                 2,0 €           5,0 €
SP ženy                                8,0 €           9,0 €                 5,0 €          7,0 €

Športovo – technická komisia:
ŠTK oznamuje, že z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia ruší všetky stretnutia mládežníckych kategórií, ktoré sa mali odohrať v termíne 6-7.4.2013 a určuje náhradné termíny:
SD3R 19.kolo dňa 12.6.2013 (o 17:30 hod).
Stretnutie SD3R MŠK Iskra Petržalka – FK Rača sa odohrá dňa 7.4.2013 o 10:30.
Stretnutie SD3R PŠC Pezinok – FKM K.Ves sa odohrá 14.4.2013 o 10:00.
MD3R 17.kolo dňa 21.5.2013 (o 17:00 hod).
SZRL 17.kolo dňa 28.5.2013 (o 18:00 hod).
MZRL 17.kolo dňa 28.5.2013 ( o 16:30 hod).
Lmz SFZ u12,u13 12.kolo dňa 30.5.2013 o 16:30hod (u12),o18:00hod.(u13).
ŠTK oznamuje klubom ,ktoré majú svoje majstrovské stretnutia odohrať na domácom ihrisku v sobotu 6.4.2013,aby nahlásili spôsobilosť hracej plochy predsedovi ŠTK BFZ p.Jánovi Farbulovi(0905/526 761,0917/161 304) najneskôr do piatka 5.4.2013 do 18:00hod. Ak hrajú svoje majstrovské stretnutia na domácom ihrisku v nedeľu 7.4.2013,žiadame nahlásiť spôsobilosť hracej plochy do soboty 6.4.2013 do 15:00hod. Ak klub, ktorý má svoje stretnutie odohrať na domácom ihrisku nenahlási predsedovi ŠTK spôsobilosť hracej plochy do daného termínu, ŠTK nezruší rozhodcov ani súperove družstvo zo stretnutia a o spôsobilosti hracej plochy sa rozhodne podľa SP čl.55 bod 3.
ŠTK oznamuje, že z dôvodu nespôsobilého terénu sa neodohrajú stretnutia seniorov:
MRB 19.kolo ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Svätý Jur
S4A 17.kolo FK Lamač – Lokomotíva D.N.Ves
S4B 17.kolo FC Budmerice – PŠC Pezinok – bude sa hrať 1.5.2013 o 16:00.
S4B 17.kolo FK Jabloňové – ŠK Malacky – bude sa hrať 1.5.2013 o 16:00.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 21.kolo ŠKP Inter Dúbravka – FC Rohožník dňa 19.4.2013 o 17:00hod.
S4B 18.kolo PŠC Pezinok – Baník Pezinok dňa 13.4.2013 o 16:30hod.
MD3R 19.kolo ŠK Vrakuňa – MŠK Iskra Petržalka dňa 20.4.2013 o 12:00hod.
SZRL 18.kolo PŠC Pezinok – D.N.Ves dňa 13.4.2013 o 12:00hod.
MZRL 18.kolo PŠC Pezinok – D.N.Ves dňa 13.4.2013 o 14:00hod.
ŠTK berie na vedomie list FC Lokomotíva D.N.Ves (S4A) a nariaďuje zmenu dohrávaného stretnutia 14.kolo S4A D.N.Ves – H.Šúr na 8.5.2013 UHČ.
ŠTK nariaďuje odohrať:
SD3R 17.kolo Bernolákovo – PŠC Pezinok 17.4.2013 o 17:00hod.
MD3R 16.kolo ŠK Vrakuňa – SFM Senec“B“ dňa 11.5.2013 o 9:00hod.
MD3R 16.kolo LP Domino – MŠK Iskra Petržalka dňa 14.4.2013 o 11:30hod.
SD3R 18.kolo FKM K.Ves – OFK D.Lužná dňa 12.6.2013 o 17:30hod.
SD3R 19.kolo PŠC Pezinok – FKM K.Ves dňa 14.4.2013 o 10:00hod.
ŠTK oznamuje, že pripravuje rozpis súťaží na ročník 2013/2014.Námety a návrhy žiadame zaslať emailom na adresu:jan.farbula@gmail.com do 24.4.2013.

Disciplinárna komisia:
U.č. 231
DK BFZ na základe podnetu od ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Dúbravka – SD3R za umožnenie neoprávneného štartu hráča Lukáša Fialu po 4 ŽK v stretnutí 17 kola FC Petržalka B – FK Dúbravka. DK podľa DP čl. 9, 1/b zastavuje hráčovi činnosť nepodmienečne od 5.4.2013 do vyriešenia prípadu a ukladá klubu FK Dúbravka zaslať stanovisko a vyjadrenie klubu, vedúceho družstva a trénera k neoprávnenému štartu v termíne do 9.4.2013 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Dôrazne upozorňuje rozhodcov, ktorí nedodržali termín úhrady objednaných doplnkov výstroja, že posledný termín úhrady je 10. apríl.
Ospravedlnenia: Hrazdira 30.3.; Straka 6.4.; Pacalaj 7.4., 13.4., 20.4., 27.-28.4.; Pogány 20.-30.5.; Slezák 27.4.-6.5.

Trénersko – metodická komisia:
TMK oznamuje :
– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
– Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 28.3.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, (16)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi (5)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :
Upozorňujeme FK, že žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplňujte na aktuálnych tlačivách (žiadosti), ktoré sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html. V tejto súvislosti ďalej upozorňuje, že žiadosti je nutné vypĺňať v počítači a takto upravené ich predkladať matrike BFZ (v záujme predísť nepresnostiam pri ich spracovaní). Žiadosti, na ktorých nebude vypísaný niektorý z povinných údajov (sú označené troma hviezdičkami), nebude matrika akceptovať. Zároveň matrika nebude akceptovať žiadosti o transfer /okrem elektronického transferu/, na ktorých bude chýbať overený podpis hráča, resp. zákonného zástupcu hráča, ktorý nedovŕšil plnoletosť.
Oznamujeme Vám, že matrika BFZ od 1.2.2013 prešla na mesačnú zbernú fakturáciu /platba za žiadosti o transfer hráča – prestupy, hosťovania a základná registrácia hráčov/ a o výške poplatkov budete vyrozumený cez ISSF. V praxi to znamená, že už poplatky neplatíte vopred šekom, ale Vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na Váš klub, budú Vaši kluboví ISSF manažéri informovaní pomocou e-mailu zo systému ISSF.
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ „Všeobecná faktúra“ a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne od seniorských súťaží /jar 2013/, potom k novému ročníku 2013/14 výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončili dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013.

Komisia mládeže:

KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov:
ŠK Slovan „B“ – ŠKP Inter 16. kolo PMB1 hrá sa 6.4.2013 o 15,30 hod., PMC 6.4.2013 o 14,30 hod., ihrisko UT Pasienky.
SFM Senec – FC Petržalka 16. kolo PMA1 hrá sa 6.4.2013 o 13,00 hod., PMB1 6.4.2013 o 11,30 hod., PMC 6.4.2013 o 10,oo hod., ihrisko UT V. Bieľ.
FK Rača – FA 16. kolo PMA1 hrá sa 8.5.2013 o 13,oo hod., PMB1 8.5.2013 o 14,15 hod., PMC 8.5.2013 o 15,30 hod.
Z dôvodu nespôsobilej hracej plochy odkladá KM BFZ tieto stretnutia: PMA1, PMB1, PMC : 16. kolo FC Ružinov – Karlova Ves /termín po dohode FK/. PMA2: 14. kolo Dev. N. Ves – Scorpions, PMB2: 14. kolo Dev.N.Ves – FK Dúbravka /termín po dohode FK/.
Z dôvodu choroby hráčov /Vajnory/ odkladá stretnutie PMA2 14. kolo Karlova Ves „A“ – Vajnory na neskorší termín po dohode FK.
FK Scorpions /PMA2/bude hrávať svoje domáce stretnutia na ihrisku Polygraf /Pri Seči/ v Petržalke. Hrací deň sobota o 9,00 hod.

1. Na základe stále nepriaznivej predpovedi počasia ako aj nespôsobilým trávnatým hracím polochám sa rušia všetky stretnutia prípraviek PrMA, PrPK, PrSC s termínom 6.-7.4.2013. FK boli s touto situáciou oboznámené v stredu 3.4.2013. Termíny dohrávok sú zverejnené v tejto US.
2. KM upozorňuje FK hrajúce súťaž PrMA, že družstvo Tatran Stupava hráva svoje domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 hod.
3. Dohrávky stretnutí
PrMA – 11.kolo / pôvodný termín 6.-7.4.2013/ – stretnutia sa odohrajú nasledovne:
Pl.Štvrtok „A“ – Záhorská Ves – streda 8.5.2013 – 14,30 hod. /predzápas MRB Pl.Štvrtok – Svatý Jur /
Lozorno – Sološnica – streda 8.5.2013 – 14,30 hod. /predzápas MRB Lozorno-Rohožník /
Láb – Zohor – streda 8.5.2013 – 10,00 hod./ predzápas SZV MA Láb – ŠK Malacky /
Pl.Štvrtok „B“ – Jakubov – streda 8.5.2013 – 10,30 hod.
Stupava – Rohožník – streda 8.5.2013 – 14,30 hod. /predzápas MRB Stupava – Rovinka /
PrPK – 11.kolo /pôvodný termín 6.-7.4.2013/ – stretnutia sa odohrajú nasledovne:
Chorvátsky Grob – B.Pezinok – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
PŠC Pezinok – Modra – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
Slovenský Grob – Viničné – streda 8.5.2013 – 10,00 hod./predzápas SZV PK Sl.Grob – Dubová /
Jablonec – Svatý Jur – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
PrSC – 12.kolo /pôvodný termín 23.-24.3.2013/ – všetky stretnutia sa odohrajú v stredu 1.5.2013 s jednotným začiatkom o 10,30 hod.
PrSC – 14.kolo / pôvodný termín 6.-7.4.2013 / – stretnutia sa odohrajú nasledovne:
Kráľová „B“ – Ivanka – 13,00 hod. /predzápas SD4VB Kráľová – B.Pezinok /
Most – Bernolákovo – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
Kalinkovo „A“ – Rovinka – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
Nová Dedinka – Kalinkovo „B“ – streda 8.5.2013 – 14,30 hod. /predzápas S5VB N.Dedinka – Doľany /
Malinovo – Kráľová „A“ – streda 8.5.2013 – 13,00 hod. / predzápas SD4VB Malinovo – Sl.Grob /
Čataj – Miloslavov – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:  http://www.obfzbamesto.sk  )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:
Vzhľadom k veľkému počtu preložených stretnutí upozorňuje funkcionárov a trénerov FK, aby si zmeny zapracovali do svojich rozpisov súťaží.
S okamžitou platnosťou bol zavedený systém zberných faktúr (pokuty, poplatky – Matričná komisia, DK, ŠTK, KM a Odvolacia komisia) v rámci ISSF pre všetky FK riadené ObFZ Bratislava – vidiek od 02.01.2013 (poplatky a pokuty už neplatiť šekom ani v inej forme!!!).
Netýka sa to zálohových faktúr na rozhodcov, tie pokračujú vo forme ako doteraz!!!

Nové znenie bodu 5.2.2 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových stretnutiach ObFZ Bratislava – vidiek:

Súťaž                                  Rozhodca                               Asistent R                          Delegát
Odmena      ON                         Odmena       ON              Odmena    ON
V. liga                         10 €           28 €                             6 €          20 €                 7 €         19 €
Dorast                           5 €           10 €                             4 €             6 €
Žiaci                               3 €              9 €
Prípravka                      3 €              5 €
ON – ostatné náhrady

Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon
(vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie (cestovné, ošatné, účasť na seminároch a testoch, …). Rozhodcovia môžu používať motorové vozidlo a na vyúčtovanie ostatných náhrad nepreukazujú žiadne doklady. Náležitosti budú vyplácané R, AR a DS prostredníctvom sekretariátu BFZ. V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas a to nasledovne:

Súťaž                              Rozhodca                       Asistent R
ČON                                   ČON
Dorast                                 5 €                                     2 €
Žiaci                                     6 €
Prípravka                            2 €
ČON – čiastočné ostatné náhrady

Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny (150 minút), R a AR si uplatňujú plné ostatné náhrady v oboch stretnutiach.

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava-vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.
FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;
FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:
1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa
SD4VB 15.kolo Častá – Šenkvice 17.4.2013 o 17,30 hod
SD4VB 16.kolo Báhoň – Častá 15.5.2013 o 17,30 hod
2. ŠTK vzhľadom ku kolízii stretnutia MRB a S5VB družstva Sv.Jura „A“ a „ B“ nariaďuje stretnutie 16.kola S5VB Sv. Jur B – Dubová odohrať 12.6.2013 o 18,00 hod (pôvodný termín 16.6.2013)
3. Vzhľadom k pretrvávajúcim nepriaznivým poveternostným podmienkam sú v termíne 6.-7.4.2013 všetky súťažné stretnutia seniorov S5VA a dorastu SD4VA, SD4VB zrušené. Náhradné termíny sú nasledovné:
S5VA 14.kolo 8.-9.6.2013 UHČ
SD4VA 10.kolo 1.5.2013 pUHČ
SD4VB 17.kolo 16.6.2013 pUHČ
4. ŠTK oznamuje klubom S5VB, ktoré majú svoje majstrovské stretnutia odohrať na domácom ihrisku v sobotu 6.4.2013, aby nahlásili spôsobilosť hracej plochy predsedovi ŠTK ObFZ p.Štefanovi Hilkovi (0919/177 540) najneskôr do soboty 6.4.2013 do 10,00hod. Ak hrajú svoje majstrovské stretnutia na domácom ihrisku v nedeľu 7.4.2013, žiadame nahlásiť spôsobilosť hracej plochy do soboty 6.4.2013 do 18,00 hod. Ak klub, ktorý má svoje stretnutie odohrať na domácom ihrisku, nenahlási predsedovi ŠTK spôsobilosť hracej plochy do daného termínu, ŠTK nezruší rozhodcov ani súperove družstvo zo stretnutia a o spôsobilosti hracej plochy sa rozhodne podľa SP čl.55 bod 3.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Pozýva na zasadnutie komisie: – rozhodcov ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý sa nezúčastnili seminára.
Dňa 12. apríla 2013 (piatok) od 16.30 hod v zasadačke č. 39 BFZ Trnavská 100/II v Bratislave – Bočák Ján, Gajarský S., Habo R., Hušek J., Jaborek P., Kardelis M., Mrva P.,

Delegáti:
Správu delegáta o priebehu stretnutia seniorov súťaží ObFZ Bratislava-vidiek (S5VA a S5VB) zasielajte elektronickou poštou na e-mailové adresy:
abanic@azet.sk a rudolf.hupka@futbalsfz.sk

Ospravedlnení :
Surovský – 6.-7.4.2013, Rybár – 7.4. a 21.4.2013, Biháry – 6.-7.4.2013

Ospravedlnenia zasielajte na : peter.augustovic1@gmail.com mobil: 0908/556955 alebo minarikp4458@azet.sk, mobil: 0911/397156.

Komisia mládeže:

1. Na základe stále nepriaznivej predpovede počasia ako aj nespôsobilým trávnatým hracím plochám sa všetky stretnutia starších, mladších žiakov s termínom 6.-7.4.2013 rušia. FK boli o vzniknutej situácii telefonicky a mailovou poštou oboznámené v stredu 3.4.2013. Termíny dohrávok sú uvedené v tejto US, termíny dohrávok súťaží prípraviek si pozrite v US BFZ – časť Komisia mládeže BFZ. Žiadame FK, aby si termíny dohrávok vyznačili vo svojich RS a oboznámili o tom aj trénerov a vedúcich jednotlivých družstiev.
2.Schválené zmeny
SZV PK – 18.kolo: Baník Pezinok – ŠK Báhoň, SO 25.5.2013 – 10,00 hod.
MZV – 14.kolo: Baník Pezinok – Veľké Leváre, NE 14.4.2013 – 10,00 hod.
MZV – 15.kolo: OŠK Mariánka – Baník Pezinok, SO 20.4.2013 – 14,00 hod.
MZV – 21.kolo: Baník Pezinok – ŠK Plavecký Štvrtok „B“, NE 2.6.2013 – 10,00 hod.
3.Úprava hracieho času
Na základe rozdielneho UHČ medzi ObFZ BA vidiek a ObFZ Galanta sa upravujú domáce stretnutie družstva ml.žiakov
FC Pusté Uľany nasledovne
MZV – 14.kolo: FC Pusté Uľany – ŠK Plavecký Štvrtok „B“, SO 13.4.2013 – 13,30 hod.
MZV – 18.kolo: FC Pusté Uľany – Veľké Leváre, SO 11.5.2013 – 14,30 hod.
MZV – 20.kolo: FC Pusté Uľany – Karpaty Limbach, SO 25.5.2013 – 14,30 hod.
MZV – 22.kolo: FC Pusté Uľany – ŠK Plavecký Štvrtok „A“, SO 1.6.2013 – 14,30 hod.
4.Dohrávky – mladší žiaci
12.kolo / pôvodný termín 23.-24.3.2013 /- všetky stretnutia sa odohrajú v stredu 1.5.2013 s jednotným začiatkom o 10,30 hod.
13.kolo / pôvodný termín 6.-7.4.2013 / – stretnutia sa odohrajú nasledovne
Limbach – Modra – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
Mariánka – Šenkvice – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
Veľké Leváre – Pl.Štvrtok „A“ – streda 8.5.2011 – 14,30 hod. / predzápas S4B V.Leváre – B.Pezinok /
Vištuk – B.Pezinok – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
Pusté Uľany – Kuchyňa – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
5.Dohrávky – starší žiaci
SZV MA – 12.kolo / pôvodný termín 23.-24.3.2013/ – stretnutia sa odohrajú nasledovne
Zohor – Závod – streda 8.5.2013 – 10,30 hod.
Žolík Malacky „B“ – Gajary – utorok 7.5.2013 – 16,30 hod. / 8.5. je kolízia stretnutí – hrá sa SZRL, MZRL/
Láb – ŠK Malacky – streda 8.5.2013 – 11,30 hod. / predzápas hrajú prípravky /
Kuchyňa /dievčatá/ – Stupava – streda 8.5.2013 – 10,30 hod.
Jakubov – Rohožník – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
SZV MA – 14.kolo /pôvodný termín 6.-7.4.2013 / – všetky stretnutia sa odohrajú vo štvrtok 16.5.2013 o 17,00 hod.
SZV PK -11.kolo /pôvodný termín 6.-7.4.2013 / – stretnutia sa odohrajú nasledovne
Sl.Grob – Dubová – streda 8.5.2013 – 11,30 hod. / predzápas hrajú prípravky /
Modra – Báhoň – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
Doľany – Jablonec – streda 1.5.2013 – 14,30 hod./ predzápas S5VB Doľany – Vištuk /
B.Pezinok – Šenkvice – štvrtok 9.5.2013 – 17,00 hod.
Budmerice – Častá – streda 8.5.2013 – 11,00 hod.
6. Stretnutia 13.kola SZV MA s dátumom streda 1.5.2013 sa odohrajú s jednotným začiatkom o 11,00 hod.
SZV SC – 10.kolo /pôvodný termín 6.-7.4.2013/ – stretnutia sa odohrajú nasledovne:
Igram – Blatné – streda 1.5.2013 – 11,00 hod.
Hrubý Šúr – Nová Dedinka – streda 1.5.2013 – 11,00 hod.
Tomašov – Chorvátsky Grob – streda 1.5.2013 – 14,30 hod. /predzápas S4A Tomašov – Kalinkovo /
Most – Kráľová – streda 1.5.2013 – 14,30 hod. / predzápas S4A Most – Vrakuňa /

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI