Úradná správa č. 28 zo dňa 24.1.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že lekárničky, zakúpené z dotácie BSK si môžu zástupcovia jednotlivých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vyzdvihnúť v skladových priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27 u p. Hupku v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod., poprípade po telefonickej dohode.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Ospravedlnenia: Lauer 25.-26.1, 15.-16.2.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.

Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 24.1.2014prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A).
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová(C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics(C), P. Máťuš(UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič(B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B), D. Federl(UE B), R. Kačeňák (UE B), J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár(C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B),J. Kostický (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko(C), J. Jánošik(B), J. Hlavenka (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič  (UE B), F. Čavoj(UE B), V. Balla (UE B), Á. Gögh (UE B), K. Krištof(B), J. Balog(UE B), P. Blaha (UE B), M. Gyurasz (UE B), E. Balaž (UE B), M. Farkaš (UE B), J. Blecha(B),

L. Luknár (UE B), V. Lovász (UE B), P. Jančiga (UE B), M. Gabura (UE B), K. Bogyai (UE B), R. Gajdúšek (UE B), J. Adamček (UE B), J. Murár (UE B), M. Olejka(UE B),V. Žillavý (UE B), S. Ondruš (UE B), R. Pavlík (UE B), J. Adamček (UE B), V. Pončák (UE B),J. Záhorský (UE B), M. Kuma(C), R.Haramia(C), J. Junek (UE B), J. Vrábel (UE B)(56)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J.Reffek, L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček (10)

 

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

16.8.2013          Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013  RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013          Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013          Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013            Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013    Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013          Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13     ReTu výberov – SFZ  – U 14 (R 2000)  – NTC Senec
27.-29.9.2013    1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13     1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK

Október, november  2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2000 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013         Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013         Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013        MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013        MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13    MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013        4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013        MHT – Victory Cup – R  2002 –  ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013  HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013  HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky

Január, február 2014  – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014            MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014          finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014            Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14    ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Komisia mládeže:

Zimná halová liga BFZ starších a mladších žiakov r. 2013/2014

STARŠÍ ŽIACI –Veľká  telocvičňa „Šturák“ internát Mlynská dolina, konečná MHD č.39, cez rampu druhá odbočka vľavo- parkovisko. Bližšie info : Peter Mazanec m: 0948 238333.

Program 4. kola – 26. 1. 2014 / nedeľa/ – služba p. Mazanec   –  Veľká telocvičňa „Šturák“

09,00 h FK BCT Bratislava FK Vajnory
10,00 h ŠK Vrakuňa Bratislava MŠK Iskra Petržalka
10,50 h FC ŠTK 1914 Šamorín „B“ Lok. Dev.N.Ves „B“ Priat.zápas
11,40 h FC Ružinov Bratislava SDM Domino Bratislava „B“
12,30 h Lok. Dev.N.Ves „A“ FC ŠTK 1914 Šamorín „A“
13,30 h FKM Karlova Ves FK Rača Bratislava
14,20 h ŠK Žolík Malacky ŠK Svätý Jur
15,10 h Slovan Ivanka pri Dunaji Slávia Ekonóm Bratislava
16,00 h SDM Domino Bratislava „A“ OFK Vysoká pri Morave

Mladší žiaci (SOŠ, Na Pántoch č. 9, Bratislava – Rača)

Program 5. kola –26. 01. 2014 / nedeľa /  –  služba p. Príkopa

09,00 h SDM Domino Bratislava „B“ FK Rača
10,00 h ŠK Bernolákovo FC Ružinov Bratislava
10,50 h Lok. Dev.N.Ves „A“ MŠK Iskra Petržalka Priat.zápas
11,40 h FK Vajnory SDM Domino Bratislava „A“
12,30 h FC Lamač Bratislava FK Scorpions Bratislava Priat.zápas
13,30 h ŠK Slovan BA / dievčatá / Slovan Ivanka pri Dunaji
14,20 h OFK Dunajská Lužná ŠK Vrakuňa Bratislava
15,10 h MFC Záhorská Bystrica FKM Karlova Ves
16,00 h Lok. Dev.N.Ves „B“ FK BCT Bratislava
16,50 h ŠK Šenkvice ŠK Žolík Malacky

Matrika BFZ :

Informujeme FK o tom, aby využili zimnú prestávku aj na výmenu Registračných preukazov na nové plastové preukazy a aby s tým zbytočne nečakali na poslednú chvíľu, keď budú musieť čakať na Vami poslané objednávky. Prestupový termín trvá do 31.3.2014.
Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné spoločné závery:
 • akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
 • schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
 • papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
 • synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný

Všetko by malo byt platne najneskôr k 1.7.2014,  bude to zapracované aj do pripravovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

 

ObFZ Bratislava – mesto

 Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

 Sekretariát:

Na Konferencii ObFZ Bratislava-vidiek (ObFZ) konanej 17. 1. 2014 bol za predsedu ObFZ zvolený p. Miroslav Baxa. Od prítomných 53 delegátov dostal 50 hlasov.

Do Výkonného výboru boli zvolení – okres Senec: pp. Tibor Peller (49 hlasov), Viktor Riegel (45 hlasov), okres Malacky: Jaroslav Ferenčák (35 hlasov), Jozef Hlavenka (43 hlasov), okres Pezinok: Dušan Petráš (41 hlasov) a zvolený predseda Komisie rozhodcov a delegátov Juraj Pinček (30 hlasov), ktorý dostal o sedem hlasov viac ako druhý kandidát Lukáš Tománek.
Predsedom Revíznej komisie bol opäť zvolený p. Kamil Kyselica (49 hlasov).
Za predsedu Odvolacej komisie delegáti zvolili p. Mariána Dobrovského (36 hlasov).
Na konferencii boli zvolení delegáti na Konferenciu BFZ. K 33 FK v zmysle Stanov BFZ (kluby hrajúce v súťažiach SFZ a BFZ), bolo 7 FK zvolených na Konferencii ObFZ Bratislava-vidiek: ŠK Nová Dedinka, ŠKO Miloslavov, TJ Dubová, Družstevník Doľany, FC Malacky 2013, FK Sološnica, ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš (53 hlasov).
Ďalej bol zvolený delegát a náhradník delegáta na Konferenciu SFZ – delegát: p. Ján Farbula (53 hlasov), náhradník delegáta p. Dušan Paška (53 hlasov).
Na konferencii boli schválené nové Stanovy ObFZ Bratislava-vidiek.
Ako hostia sa na konferencii zúčastnili predseda BFZ v zastúpení SFZ Juraj Jánošík, sekretárka BFZ Darina Ščibranyová, bývalý sekretár ObFZ Mikuláš Bojko a člen VV ObFZ Bratislava-mesto Pavol Páchnik.

Prítomní delegáti klubov prijali za čestných členov ObFZ Bratislava-vidiek pp. Ladislava Bernera a Mikuláša Bojka. Program konferencie bol naplnený v plnom rozsahu a konferencia mala kultúrny spoločenský priebeh.

Komisia mládeže:

1/ KM ObFZ Bratislava vidiek a TMK ObFZ Bratislava vidiek zverejňujú nomináciu hráčov U11 / roč.2003 / na XVI.ročník
medzinárodného halového turnaja Attract Kerobaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 1.2.2013 v ŠH Domu športu.

N O M I N Á C I A
Dominik TÓTH            ŠK Š.Hamuliakovo                           Samuel ŠULC                    ŠK Láb
Marcel PLAVNÍK         SFC Kalinkovo                               Erik BAĎURA                     ŠK Svätý Jur
Marco GÁL                 ŠK Bernolákovo                              Matúš ŠTEFKOVIČ             Slovan Ivanka pri Dunaji
Dávid ĎUGEL              ŠK Bernolákovo                              Lukáš ŠTEFKOVIČ             Slovan Ivanka pri Dunaji
Jakub DUBOVICKÝ     SFM Senec                                   Jakub KREJCAR                 Slovan Ivanka pri Dunaji
Karol SZIGHARDT        SFM Senec                                   Matej DEŽULIAK                 Slovan Ivanka pri Dunaji
Peter ŠÚPLATA           SFM Senec                                   Jakub LAURO                     SFM Senec

Náhradníci
Denis KOLÍNEK         SFC Kalinkovo                               Damián ČECH              ŠK Láb
Peter Kyselica              ŠK Svätý Jur                               Patrik DVORAK          Slovan Modra

Treneri: Pavel PLAVNÍK / 0905 653131 – hlásiť ospravedlnenia /
Ľudovít TRSTENOVIČ / 0903 274027 /
Vedúci : Michal POLÁČEK / 0903 253635 /

Výstroj hráčov: halová obuv, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 1.2.2014 o 8,00 hod. v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave
/ vedľa POLUS CITY CENTER /

2/ KM berie na vedomie ospravedlnenie sa pôvodne nominovaných hráčov Tibor Demko / SFM Senec / a   Adam Rajzík / OFK Vysoká pri Morave /, na základe ich ospravedlnenia sa treneri nominovali týchto náhradníkov Jakub Dubovický / SFM Senec /, Erik Baďura / ŠK Svätý Jur /

   


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI