ŠTK a TMK BFZ oznamujú FK

 1. Súpisky družstiev 3.ligy seniorov je potrebné nahrať do ISSF systému do 31.7. 2014.
 2. Upozorňuje FK, ktoré hrajú Slovnaft CUP 2014/2015 /l. a 2. kolo/, aby si dôkladne preštudovali manuál k organizácii stretnutia Slovnaft CUP-u, ktorý najdete na webovej stránke BFZ – v sekcii ŠTK. /dôraz sa kladie na zabezpečenie videozáznamu zo stretnutia, funkčný rozhlas, funkčná časomiera a ukazovateľ skóre, prítomní zberači lôpt atď./

TMK oznamuje klubom a trénerom, :

že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov nasledovnými formami :

 • odovzdaním fotokópie trénerskej licencie na aktíve ŠTK – 31.7.2014 – s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie
 • zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže

V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI