Úradná správa č. 39 zo dňa 10.4.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová si čerpá riadnu dovolenku.
Počas dovolenky ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail:
pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, nech sa obrátia na p. Pavla Príkopu a Jozefa Pavlíka do 15.4. 2015 /streda/ 13,00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U. č. 314: Michal Sokol /1209333/ (FK Inter Bratislava S3BA) vylúčený za HNS – šliapnutie na súpera v neprer. hre mimo súboja o loptu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP, čl. 49/1b,2b od 4.04.2015./10.-€/ U. č. 315: Michal Pylypov /1260254/ (MŠK I. Petržalka SD3R) – vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti súpera a následne za HNS voči AR. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa DP čl. 45/1,2a,48/1b,2b od 5.04.2015. / 5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U. č. 316: Peter Šiška /1156531/ (MFK Rusovce S4B) od 9.04.2015../10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 317: Andrej Sokol /1239483/(OŠK Sl. Grob, S3BA)od 5.04.2015./10.-€/ U. č. 318: Adam Obala /1201914/(TJ Veľké Leváre,S4B)od 6.04.2015./10.€/ U. č. 319: Félix Lovás /1109763/ (Dr. Budmerice, S4B)od 4.04.2015./10.-€/ U. č. 320: Roman Hvila /1286428/ (PSČ Pezinok, SD3R) od 5.04.2015. / 5.-€/

U.č. 321: DK na základe odstúpenia ŠTK za nedodržanie čl.2, RS – usporiadatelia neboli označení farebnými vestami v súťažnom stretnutí, začal disciplinárne konanie dňa 1.4.2015. Klub neposlal písomné stanovisko a zdôvodnenie porušenia RS. DK udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok finančnú pokutu 80.-€. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U. č. 322: DK začína disciplinárne konanie za nedoručenie videozáznamu voči klubom: Štart Nepočujúci 1947 z 15 kola s SDM Domino Bratislava zo dňa 21.3.2015 OŠK Sl. Grob zo 17.kola s ŠK Svätý Jur zo dňa 22.3.2015 – odovzdané DVD len z 1. polčasu. Klub je povinný vyhotoviť záznam z celého stretnutia. DK žiada uvedené kluby o zaslanie písomného stanoviska k nedoručeniu video záznamu z hore uvedených stretnutí v termíne do 15.04.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať neodohraté stretnutia s dôvodu nepriaznivého počasia:
S3BA 19.kolo Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Stupava dňa 22.4.2015 o 17:30hod.
S3BA 19.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Tomášov dňa 22.4.2015 o 17:30hod.
S4A 17.kolo FC Ružinov – ŠK Vrakuňa dňa 22.4.2015 o 17:30hod.
SD3R 19.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Žolík Malacky dňa 23.4.2015 o 17:30hod.
SD3R 19.kolo Lokomotíva D. N. Ves – MŠK Králová pri Senci dňa 23.4.2015 o 17:30hod.
MD3R 16.kolo FK Stupava – ŠK Tomášov dňa 21.4.2015 o 17:30hod.
MD3R 16.kolo Lokomotíva D. N. Ves – FK Rača Bratislava dňa 21.4.2015 o 17:30hod.
MD3R 17.kolo FC Zohor – MŠK Iskra Petržalka dňa 21.4.2015 o 17:30hod.
MD3R 19.kolo FK Rača Bratislava – FK Šamorín – Hamuliakovo dňa 28.4.2015 o 17:30hod.
MD3R 19.kolo ŠK Tomášov – FC Ružinov dňa 15.4.2015 o 18:00hod.

ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
Pohár BFZ 2.kolo MŠK Králová pri Senci – ŠK Tomášov dňa 15.4.2015 o 17:30hod
MD3R 20.kolo FK Rača Bratislava – FK BCT Bratislava dňa 13.4.2015 o 17:00hod.

ŠTK oznamuje zmenu hracieho času:
SD3R 22.kolo ŠK Báhoň – MŠK Iskra Petržalka dňa 26.4.2015 o 16:30hod.(Zmena hracieho času).

ŠTK oznamuje nedostatky , zistené na stretnutiach podľa SD:
ŠTK upozorňuje MŠK Králová pri Senci (S3BA) na dodržiavanie RS čl.15
ŠTK upozorňuje FC Zohor(S4B) na dodržiavanie RS čl. 2 a čl. 15
ŠTK upozorňuje FK Dúbravka(S4A) na dodržiavanie RS čl.2 a čl.15
ŠTK odstupuje ŠK Šenkvice(S4B) za nerešpektovanie US č.8, č.9 a č. 37( Povinnosť umožnenia vzhliadnutia videozáznamu D stretnutia) a za nerešpektovanie RS čl. 2.1 na DK.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Fyzické previerky sa uskutočnia 5.5.2015 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá Garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom. Rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili fyzických previerok v rámci získania licencie „P“, alebo sa ich zúčastňujú, pretože sú delegovaní na stretnutia riadené SFZ, nebudú musieť vykonať tieto fyzické previerky.

Na základe upozornenia ŠTK SFZ žiada rozhodcov BFZ, ktorí rozhodujú mládežnícke stretnutia riadené SFZ, aby venovali zvýšenú pozornosť správnemu a úplnému vypĺňaniu zápisov o stretnutí. V opačnom prípade budú riešení priamo DK SFZ.

Pozýva na zasadnutie dňa 10.4. o 17.30: L. Koštrnu a o 17.45 D. Dujavu a T. Straku.

Ospravedlnenia: Hudy 11.4. od 15.00; Franek 17.-19.4.; Dujava 18.4. od 18.00, 26.4. od 18.00; Matejová 18.4, 19.4. (do 13.00); Šuniar k dispozícii od 8.4. (obsadzovať iba počas nedieľ); Páchnik 28.4.-10.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby, hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že k 10.04.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : Prihlášky sú už uzatvorené – ďalšie sa už neberú !!!

Termín uskutočnenia –

1. časť : od 22. – 24.5.2015 a 2. časť : od 21.6. – 23.6.2015

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák, M. Gejdoš, M. Kurajová, I. Klas, D. Katona, M. Pokorný, M. Ritomský, M. Vasaráb, Sz. Bergendi, J. Szücs, P. Sticza, L. Hargaš, M. Riško, M. Bertók, N. Nagy, B. Szalay, T. Mózeš, A. Peller, M. Frano, J. Horváth, J. Šalgovič, J. Dúcz, P. Pečeň, P. Mikulec, T. Mikulec (39)

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-14 ( nar. od 1.1.2001 ), na tréningový zraz  v pondelok 13.4.2015 na štadióne v Ivanke p. Dunaji

HRÁČI:
Samuel LAVRINČÍK
FC PETRŽALKA Pablo POLONYI FC PETRŽALKA
Samuel BARTOŠ Šamorín HAMUL.
Samuel CERULA FC PETRŽALKA
Denis LOVASZ
ŠK SENEC Samuel BENOVIČ ŠK SENEC
Samuel ARVA ŠK SENEC Filip NAGY ŠK SENEC
Matej KUDRNÁČ ŠK SENEC Samuel ORSÁG ŠK SENEC
Lukáš LETENAY FKM K. VES Timotej UHRIN FKM K. VES
Samuel SIEKEL FKM K. VES Matúš MOLNÁR FKM K. VES
Lukáš TVAROH FKM K. VES Juraj GBELEC FKM K. VES
Patrik SLÁDEČEK
INTER BA Samuel KURUC INTER BA
Lukáš CSANO INTER BA Marko ŽVÁČ INTER BA
Štefan RAJOŠ
INTER BA Alex Sebastian EARL INTER BA
Adam PLEVÁK ŠK SLOVAN Ladislav NAGY ŠK SLOVAN
Michal HORŇÁK ŠK SLOVAN Alexander TOTH ŠK SLOVAN
Peter FEDORONKO
ŠK SLOVAN Jakub LIESKOVSKÝ ŠK SLOVAN
Radovan VALENTIN ŠK SLOVAN Martin UŽÍK ŠK SLOVAN
Denis GIESSER ŠK SLOVAN Adam KURUC ŠK SLOVAN
Dávid STRELEC ŠK SLOVAN Andrej KRAJČÍR ŠK SLOVAN
Pavol MERIAD ŠK SLOVAN Jakub JURČÍK ŠK SLOVAN
Marko MIFKOVIČ ŠK SLOVAN Erik MRÁZ FC PETRŽALKA

REALIZAČNÝ TÝM: REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER VEDÚCI:Ivan KONEČNÝ

MASÉR:Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 13.4.2015 o 16,30 hod. Ukončenie tréningového zrazu bude o 18,30 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

—————————————————————————————————————–

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v pondelok 13.04.2015 na štadióne v Ivánke pri Dunaji.

Hráči:
Matúš MATICH FK Inter Bratislava Branislav ŠTEVAŇÁK FK Inter Bratislava
Oliv
er MANA FK Inter Bratislava Maroš KARDOŠ FK Inter Bratislava
Patrik GAJDOŠ FK Inter Bratislava Dominik MARKOVIČ FC Petržalka
Tomáš BENKE FKM Karlova Ves Vladimír VLČEK FC Petržalka
Michal MATTA FKM Karlova Ves Ján BOLF FC Petržalka
Jakub KLIMENT FKM Karlova Ves Filip RÁCZ FKM Karlova Ves
Radovan STANČÍK
FK Rača Lukáš JELÍNEK FKM Karlova Ves
Milan KRAJNIAK FK Rača Dominik ŠTEPIANSKÝ FK Rača
Pavol ŠIMONČIČ PŠC Pezinok Maximilán TRAUTLEIN PŠC Pezinok
Peter BELKO
PŠC Pezinok Filip HUBERT OFK D. Lužná
Lukáš HRANČO OFK D. Lužná Erik Damián KORČUŠKA FK Slovan Ivanka p. D.
Tomáš LOPOŠ ŠK Žolík Malacky Timotej FOLTÝN ŠK Žolík Malacky
Jakub MIKLÁNEK
SFC Kalinkovo

RT :

Vedúci tréner : Rudolf NOVÁK
Tréneri: Rudolf BOŽIK, Maroš SKOVAJSA
Vedúci:
Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj /podľa počasia/, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných je v pondelok 13.04.2015 o 16,30 hod. Ukončenie tréningového zrazu bude o 18,30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, M. Skovajsa – 0902 658530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Apríl–máj 2015 – Školský futbal MC Donalds CUP – (R od 1.9.2004 a ml.) – obvodné kolá

Apríl – máj 2015 – Turnaj ZŠ na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci +

dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014) – obvodné kolá

13.4.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

13.4.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

13.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U14 BFZ / 38 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

20.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

20.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

27.-29.4.2015 Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné

29.4.–2.5.15 1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

04.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

04.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

11.5.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 30 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

10.–13.5.2015 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie

13.5.–16.5.15 2. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015 Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 14, U 13 (R 2001, R 2002) –

Veľké Pavlovice

22.–24.5.2015 1. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

1.6.–3.6.2015 3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

02.6.2015 15:00 Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné

08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015: 15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

15.–20.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

16.6.2015 Družobné stretnutie U 15 : výber JmFS (Brno) – výber BFZ – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015 2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015 Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy.

Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.

Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončilo dňom 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

1. KM BFZ oznamuje športovej verejnosti, že vo štvrtok 16.4.2015 sa o 13,00 hod. na štadióne ŠK Svätý Jur odohrá priateľské stretnutie výber ObFZ Bratislava vidiek U11 – výber ObFZ Bratislava mesto U11.

2. Schválené zmeny termínov stretnutí
PMA2 – 11.kolo: Hargašova Z.Bystrica – K.Ves – ŠT 23.4. o 16,30 hod.
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica bude v mesačnej faktúre zahrnutý poplatok 5€
PrSC – 14.kolo: Malinovo – Bernolákovo – PI 10.4. o 17,00 hod.

3. Schválená dohrávka stretnutia / hráči v škole prírody /
PrSC – 20.kolo: N.Dedinka – Kraľova A – UT 26.5. o 17,30 hod.

4. Zmena hracieho času
PrPK: OŠK Slovenský Grob – NE o 10,00 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

5. Úsek školského futbalu:
Oznamujeme, že v dňoch 14.4. – 20.4.2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnia obvodné kolá ZŠ 1. stupňa súťaže 17. ročníka MC Donald´s CUP 2014/2015. V obvodnom kole, v ktorom štartujú žiaci a žiačky narodené od 1.9.2004 a mladšie, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťaz obvodného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 4.5. 2015 na štadióne ŠKP Dúbravka.

Program obvodných kôl:

Bratislava 1: ZŠ Mudroňova, ZŠ Dubová, ZŠ Grösslingová, ZŠ Vazovova – hrá sa 16.4.2015 na ZŠ Kalinčiakova.

Bratislava 2: ZŠ Železničná, ZŠ Rajčianská, ZŠ Bachová, ZŠ Drieňova – hrá sa 16.4.2015 na FK Inter Drieňová ul.

Bratislava 3: ZŠ Tbiliská, ZŠ Odborárska, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Kalinčiakova – hrá sa 16.4.2015 na ZŠ Kalinčiakova.

Bratislava 4: ZŠ Tilgnerova, ZŠ Karloveská 32, ZŠ Lamač, ZŠ Horova – hrá sa 20.4.2015 na FKM Karlova Ves , Karloveská 3.

Bratislava 5: ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Černyševského , ZŠ Gessayova, ZŠ Lachova , ZŠ Nobelovo námestie – hrá sa 17.4.2015 na MŠK Iskra Petržalka, Budatínska ul.

Malacky: ZŠ Záhorská Ves, ZŠ Zohor, ZŠ Štúrova Malacky, ZŠ Záhorácka Malacky, ZŠ Lozorno, ZŠ Rohožník – hrá sa 20.4.2015 na ŠK Lozorno.

Pezinok : ZŠ Kupeckého Pezinok, ZŠ Fandlyho Pezinok, ZŠ Na Bielenisku Pezinok, ZŠ Šenkvice – hrá sa 14.4. 2014 na PŠC Pezinok.

Senec: ZŠ Mlynská Senec, ZŠ Tajovského Senec, ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ Ivanka pri Dunaji – hrá sa 14.4. 2015 umelá tráva vo Veľkom Bieli.

Komisia ženského futbalu:

Dôrazne upozorňuje kluby, že zmeny termínov 7 dní pred stretnutím nebudú akceptované. Dôrazne upozorňuje kluby, že nie je možné uzatvárať dohody náhradných termínov na nedeľu po 12:00 ani v pracovných dňoch pred 16:00

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

VV Ob FZ praje pohodové prežitie Veľkonočných sviatkov všetkým vo futbalových kluboch aj s futbalovým nádychom počas majstrovských zápasov.

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363, e-mail: ruzekivan@gmail.com;
Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.

Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.

ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156, e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho času a dňa:
 • SD4VB 18.kolo Pezinok-Cajla – Dubová dňa 12.4.2015 o 13,00 hod (malo sa hrať 11.4.2015)
 • SD4VB 11.kolo Igram – Doľany dňa 10.5.2015 pUHČ (malo sa hrať 1.5.2015)
 • SD4VB 15.kolo Budmerice – Modra dňa 9.5.2015 o 14,00 hod
 1. ŠTK prekladá stretnutie S5VA 16.kolo Vysoká p.M. – Záhorská Ves na 8.5.2015 UHČ (malo sa hrať 26.4.2015)

Disciplinárna komisia:

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn. č. 98 : Erik Gildein 1246796 ( S5VA – FK Malé Leváre ) od 6.4.2015 ( 10 € )

Oznamy : Uzn. č. 99 : Jakub Vandák 1188802 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO 1 týždeň, podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 07.07.2015 ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15.4.2015 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D sa na svojom zasadnutí zaoberala e-mailom p.Randu.

KR a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov, na správnosť popisovania priestupkov pri udelených osobných trestov – žltej, alebo červenej karty. Termín najbližšieho zasadania KR a D bude 23.4. 2015 /štvrtok/ o 16:30 hod. Miesto zasadnutia: Súmračná 27, Bratislava

Komisia mládeže:

1. Hlásenie výsledkov v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu
Domáci FK hlási formou SMS na tel.číslo 0914 173242 tieto údaje:
konečný výsledok a polčasový výsledok, strelcov golov v stretnutí
Bez týchto údajov nemôže byť zápis o stretnutí v ISSF uzavretý.

2. Odložené stretnutie / nehralo sa pre chorobu hráčov /
SZV B – 22.kolo: Doľany – Dubova – odložené na neurčito

3. Odložené stretnutie / nehralo sa pre nespôsobilý terén /
MZV B – 9.kolo: N.Dedinka – Čataj – UT 14.4. o 17,00 hod.

4. Schválená zmena
MZV A – 12.kolo: Šenkvice – Sv.Jur – PI 8.5. o 9,30 hod.

5. Zmena hracieho času z dôvodov kolízie stretnutí
MZV A – 10.kolo: PŠC Pezinok B – OŠK Slovenský Grob – SO 11.4. o 13,30 hod.

6. Zmena hracieho času
SZV B: MŠK Kráľova pri Senci – nedeľa o 11,00 hod.

7. KM v súlade s RS čl. 16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U13 / roč.2002 /na tréningový zraz v pondelok 13.4.2015 v tréningovom centre – štadión Slovan Ivanka pri Dunaji.

N O M I N Á C I A 

Samuel ESCHER      PŠC Pezinok                Denis BAĎURA    FC Rohožník
Šimon KOZÁK           PŠC Pezinok                Patrik KAŇKA      FC Rohožník
Daniel PREISACH     Sl.Ivanka                      Kristián HREBEŇ ŠK Láb
Dominik HLINČÍK      Sl.Ivanka                      Filip DUFEK         ŠK Láb
Patrik KARMAN        Ž.Malacky                     Adam KEREKEŠ  D.Lužná
Marek LUNÍČEK       Sl.Most                          Dávid KIMLIČKA  OFK Vysoká

Vedúci tréner: Maroš SKOVAJSA 0902 658530 – hlásiť ospravedlnenia hráčov Vedúci: Ivan KONEČNÝ. Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca. Zraz hráčov: pondelok 13.4.2015 o 14,15 hod. na štadione Slovan Ivanka pri Dunaji.

8. KM v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U11 / roč.2004 / na priateľské stretnutie proti ObFZ Bratislava mesto vo štvrtok 16.4.2015 o 13,00 hod. na štadióne ŠK Svätý Jur.

N O M I N Á C I A

Vincent GRÚBER        ŠK Senec              Tomáš VAŠKO     ŠK Bernolákovo
Samuel BENKO           ŠK Senec              Dávid RABEK      FC Zohor
Benjamín CHOBOT      ŠK Senec             Samuel KAKAŠ     N.Dedinka
Michal POLČÁK           ŠK Senec             Samuel ŠUTTA     ŠK Šenkvice
Charlia ZELENKA        ŠK Senec             Matúš HORVAT     Viničné
Roman ZELENČUK     ŠK Senec              Patrik ĎURICA     ŠK Láb
Patrik VOLF                 ŠK Sv.Jur             Dávid MACÍK        ŠK Láb
Samuel POPELÁK       ŠK Sv.Jur             Denis SZIKHART  MŠK Kraľova
Samuel ZÁHUMENSKÝ  Ž.Malacky          Jakub PLAVNÍK    SFC Kalinkovo
Martin BLANAROVIČ   TJ Rovinka           Pavlína HRDLIČKOVÁ SFC Kalinkovo
Matej KOVALIK           TJ Jakubov           Rastislav VAVRÍČEK ŠK Lozorno
Tréneri: Patrik POMICHAL  0911 699016 a Patrik VOLF – hlásiť ospravedlnenia hráčov.
Vedúci: Vladimír RABEK. Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz hráčov: štvrtok 16.4.2015 o 12,00 hod. na štadióne ŠK Svätý Jur


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI