Úradná správa č. 47 zo dňa 5.6.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že na nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ: pozýva všetkých fanúšikov na finále pohára BFZ FC Rohožník – ŠK Tomášov , ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2015 o 18:00 na štadióne ŠK Čunovo.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

č. 492: Tomáš Guliš /1230631/ (SDM Domino BA S4A) od 1.6.2015./10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

č. 493: Andrej Džubák/1147971/ (FK Karpaty Limbach S4B) od 1.6.2015/10.-€/

č. 494: Miroslav Beňa/1138198/ (ŠK Plavecký Štvrtok S4B) od 1.6.2015/10.-€/

č. 495: Vladimír Ferenčič/1141874/ (TJ Veľké Leváre S4B) od 1.6.2015/10.-€/

č. 496: René Attl/1274713/ (FC ZohorMD3R) od 1.6.2015/ 5.-€/

č. 497: Martin Sakan/1313483/ (MŠK Iskra PetržalkaSD3R) od 4.6.2015/ 5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

č. 498: Félix Lovás/1109763/ (FC Dr. Budmerice S4B) od 1.6.2015/10.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 499: Michal Hudec /1312019/(FK Lamač S4A),asistent trénera, vykázaný z lavičky     za HNS na adresu rozhodcu v stretnutí Lok. D. N. Ves – FK Lamač, dňa 24.5.2015.   DK obdržala písomné stanovisko menovaného a udeľuje  DO – pozastavenie výkonu funkcie asistenta trénera a styku s delegovanými osobami na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 48/1b, 48/2a a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od 25.5.2015 ( 10 € )

U.č. 500: Miroslav Petriľák /1029577/(FK BCT BA SD3R), tréner, vykázaný z lavičky  za HNS na adresu rozhodcu v stretnutí FC Ružinov – FK BCT, dňa 27.5.2015. DK obdržala písomné stanovisko menovaného a udeľuje  DO – pozastavenie výkonu funkcie  trénera a styku s delegovanými osobami na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od 28.5.2015 ( 5 € )

U.č. 501: DK na základe odstúpenia ŠTK za nenastúpenie na stretnutie 27.kola S3BA ŠK Bernolákovo – FC Rohožník, udeľuje poriadkovú pokutu 350.-€ klubu ŠK Bernolákovo, ktorá bude zahrnutá do zbernej faktúry v zmysle rozpisu súťaže čl. 3.5.

U.č. 502: Jozef Vyletel /(SDM Domino BA S4A),vedúci družstva, vykázaný z lavičky     za HNS na adresu rozhodcu v stretnutí SDM Domino – Lok. D. N. Ves, dňa 31.5.2015.  Menovaný sa po stretnutí ospravedlnil rozhodcom a oľutoval svoj výrok aj pred DK, kde sa dostavil. DO – finančná pokuta 20 € podľa DP čl. 12. ( 10 € )

U.č. 503:Miroslav Bertok /ŠK Tomašov/, vedúci družstva MD3R. Za svojvoľné odhlásenie družstva zo súťaže MD3R bez vedomia vedenia športového klubu ŠK Tomašov a uvedenie do omylu orgány BFZ, DK udeľuje DO –  pozastavenie výkonu funkcie  vedúceho družstva a zákaz  styku s delegovanými osobami na 12 mesiacov / zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia počas súťažného stretnutia/, podľa DP čl. 19/1,2 a64/1d,3  od 05.06.2015 do 04.06.2016 ( 5 € )

U.č. 504:Maroš Jakim /ŠK Tomašov/, tréner družstva . Za odoslanie odhlásenia družstvazo súťaže MD3R bez vedomia vedenia športového klubu ŠK Tomašov a uvedenie do omylu orgány BFZ, na žiadosť Miroslava Bertoka, DK udeľuje DO –  pozastavenie výkonu funkcie  trénera družstva a zákaz  styku s delegovanými osobami na 6 mesiacov / zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia počas súťažného stretnutia/, podľa DP čl. 19/1,2 a64/1d,3  od 05.06.2015 do 04.12.2015 (5 €)

U.č. 505:ŠK Tomašov –  Za uvedenie do omylu orgány BFZ, ktorého sa dopustili  funkcionári klubu, DK udeľuje DO –  finančná pokuta300 €, podľa DP čl. 59 a 64/4.( 10 € )

č. 506: DK začína disciplinárne konanie za nedoručenie videozáznamu voči klubom: ŠK Bernolákovo z 25 kola s OŠK Slovenský Grob zo dňa 10.5.2015 a OŠK Sl. Grob – 2x  z 24.kola s TJ Rovinka zo dňa 6.5.2015 a 26 kola s MŠK Králová pri Senci zo dňa 17.5.2015.  DK žiada uvedené kluby o zaslanie písomného stanoviska k nedoručeniu video záznamu z hore uvedených stretnutí v termíne do 11.06.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Nasledujúce zasadnutie DK bude dňa  11.06.2015  od 16,30 hod.

Športovo – technická komisia:

Schvaľuje dohody:

S3BA:

29.kolo ŠK Bernolákovo – FK Sl. Ivanka6.6. o 17,00 hod.

29.kolo TJ Rovinka – TJ Sl. Viničné 6.6. o 17,00 hod.

30.kolo ŠK Báhoň – ŠK Lozorno 12.6. o 18,30 hod.

S4B:

26.kolo PŠC Pezinok – FC Zohor 7.6. o 15,30 hod.

MD3R:

28.kolo PŠC Pezinok – FC Petržalka akadémia 6.6. o 13,00 hod.

29.kolo Lok. DNV – ŠK Tomášov 14.6. o 13,00 v Malinove

Komisia rozhodcov a delegátov:

Berie na vedomie podnety DK BFZ (S4A, D.N. Ves – Lamač a SD3R, Ružinov – BCT).

Predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ bol stanovený na 29.7.2015. Miesto a program budú spresnené v pozvánke.

Pozýva na zasadnutie dňa 5.6. o 17.30 M. Hajnalu a M. Brodyho st. a o 17.45 P. Gažiho, R. Smirnova a Š. Ľuptáka.

Ospravedlnenia: Szakáll od 13.6. do začiatku súťažného ročníka; Dávid 8.-14.6.; Parilák 13.-16.6.; Ježík 26.7.-2.8.; Hájek 11.-15.6.; Beňo 13.-14.6.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto  trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

 K 03 .06.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení :

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma, P. Gaži, H. Šusták (4)

 Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B),

 

 

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

 

 

 

   

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Stupava

16.6.2015           Družobné stretnutie U 15 :  výber JmFS (Brno) – výber BFZ  – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015     2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015           Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

 

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 bude platiť nový Registračný a prestupový poriadku SFZ (RaPP). RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. V oznamoch a v dokumentoch nájdete aj výklad k novému RaPP pod názvom: Sprievodca novým Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončili dňom 31. marca 2015.

 Komisia mládeže :

KM začína šetrenie voči FK Inter Bratislava / súťaže PMB1, PMA3 / vo veci podozrenia

na porušenie SP čl.40/5 a RS čl.8. Na základe toho žiada FK Inter Bratislava zaslanie

písomného stanoviska voči hromadnému štartu hráčov z nižšej súťaže vo vyššej

súťaži, ako aj štartu hráčov v jednom hracom dni v dvoch majstrovských stretnutiach.

Predvoláva štatutárneho zástupcu FK Inter Bratislava a trénera družstiev prípraviek

p.Rudolfa Sekota na zasadnutie súťažného úseku KM v pondelok 8.6.2015 o 14,00 hod.

do zasadačky BFZ.

Termíny odložených stretnutí / nehrali sa pre nepriaznivé počasie /

PMB1 – 16.kolo: ŠKP – DNV – UT 2.6. o 16,00

PMC  – 16.kolo: ŠKP – DNV – UT 9.6. o 17,30 hod.

PMA2 – 17.kolo: K.Ves B – FA Bratislava B – UT 9.6. o 17,00 hod.

Zmena termínu stretnutia s poplatkom

PMB1 – 18.kolo: ŠKP – K.Ves – ST 3.6. o 16,00 hod.

ŠKP Inter Dúbravka Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý

poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

PMA3 – 18.kolo: Inter – Rusovce – PI 5.6. o 16,45 hod. / ihr.Rusovce /

MFK Rusovce Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ /RS čl.3.4 /

PrSC – 25.kolo: Tomašov – Čataj – ŠT 4.6. o 17,30 hod.

ŠK Tomášov bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

Termín dohrávky

PMA3 – 18.kolo: Čuňovo – Dúbravka – UT 9.6. o 18,00 hod.

FK Dúbravka Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

PrMA – 18.kolo: Studienka – Stupava – NE 14.6. o 14,00 hod.

FK Stupava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

Odložené stretnutie

PMB2 – 17.kolo: Hargašova Z.Bystrica – D.Lužná – ŠT 4.6. o 17,30 hod.

OFK Dunajská Lužná bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

Kontumácia stretnutia

PrSC – 23.kolo: Most – Čataj 3 : 0 k, s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech Slovan Most pri Bratislave / porušený SP čl.100/b /, ŠK Čataj bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutá poriadkova pokuta 30€ / RS č.3.5 /

KM berie na vedomie informáciu štatutárneho zástupcu Lokomotíva DNV p.Michala Vlčeka, že družstvo prípravky PMC sa nedostaví na stretnutie 18.kola súťaže PMC medzi družstvami FC Ružinov – Lokomotíva DNV , ktoré sa má hrať v piatok 5.6.2015 o 16,00 hod.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Na mimoriadnom Výkonnom výbore ObFZ Bratislava-vidiek 12. 5. 2015 bol z postu predsedu ŠTK odvolaný p. Štefan Hilka. Na miesto predsedu ŠTK bol zvolený VV ObFZ p. Marián Vašš. Obaja menovaní sa do konca sezóny 2014/2015 budú podieľať na práci ŠTK v plnej miere pracovnej činnosti.

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje nasledovné stretnutia:

– S5VC 24. kolo Igram – Kaplná v prospech družstva Igram podľa SP čl. 100/e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku (6:0) ponecháva v platnosti.

– SD4VA 20. kolo Jarovce – Jakubov 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. Družstvu Jakubov bude v zbernej faktúre zahrnutá pokuta 50,-€ podľa RS čl. 3.5.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 197 : Patrik Šimunič  1177751 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b  a  finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 1.6.2015 ( 10 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn.č. 198 : František Pešl 1098112 ( S5VA – FK Borinka ) od 1.6.2015 ( 10 €)

Uzn.č. 199 : Pavol Tardík 1244775 ( S5VA – FC Rohožník B) od 1.6.2015 (10 €)

Uzn.č. 200 : Dávid Matula 1189165 ( S5VB – FC Slovan Modra ) od 1.6.2015 (10 €)

Uzn.č. 201 : Eduard Duffala 1115393 ( S5VB – FC Slovan Častá ) od 31.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 202 : Marian Brnula 1099770 ( S5VC – ŠK Nová Dedinka ) od 1.6.2015 ( 10 € )

Oznamy :

Uzn.č. 203 : TJ Slovan Vištuk – za HNS divákov TJ Slovan Vištuk v stretnutí 23.kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla – TJ Slovan Vištuk, DK obdržala podrobné písomné stanovisko  klubu TJ Slovan Vištuk   a udeľuje DO – pokarhanie v zmysle DP čl.11 ( 10 € )

Uzn.č. 204 : CFK Pezinok-Cajla – za HNS divákov CFK Pezinok-Cajla v stretnutí 23.kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla – TJ Slovan Vištuk, DK obdržala podrobné písomné stanovisko  klubu CFK Pezinok-Cajla  a udeľuje DO – pokarhanie v zmysle DP čl.11 ( 10 € )

Uzn.č. 205 : Ján Ščepánek 1111446 ( S5VB – ŠK Svätý Jur B ) za HNS voči R po udelení ČK,  v stretnutí 23.kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Modra – ŠK Svätý Jur B, DK obdržala podrobné písomné stanovisko menovaného ako aj klubu a udeľuje DO –  pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, 36/1c a  finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 1.6.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 206 : FK Kuchyňa – neoznačená US v stretnutí 19.kola medzi družstvami FK Kuchyňa – OŠK Marianka. DK obdržala podrobné písomné stanovisko  klubu FK Kuchyňa   a udeľuje DO – pokarhanie v zmysle DP čl.11 ( 10 € )

Uzn.č. 207 : Milan Drgoňa 1147830 ( S5VA – FK Studienka ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO, podľa DP čl. 41/1,2,3,4 do 6.9.2015, športová činnosť uvoľnená dňom 5.6.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 208 : Matej Vandák 1178214 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ), DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta.  ( 10 € )

Uzn.č. 209 : David Malík ( SZV A – asistent trénera FC Záhorská Ves ) za NS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí 17.kola SZV A medzi družstvami  ŠK Lozorno – FC Záhorská Ves, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce  v zákaze výkonu funkcie asistenta trénera a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 9.6.2015 podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 5 € )

Uzn.č. 210 : Patrik Šimunič  1177751 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) za HNS voči R po udelení ČK v stretnutí  21.kola S5VA medzi družstvami FK Malé Leváre – FC Záhorská Ves, DK ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 9.6.2015 ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 10.6.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D odstupuje na DK R Húsku a Ďurča .

KR a D  dorazne žiada všetkých rozhodcov na dodržiavanie písomných ospravedlnení elektronickou poštou 10 dní vopred na- pincek.j@centrum.skpeter.augustovic1@gmail.com

 

Termín najbližšieho zasadania KR a D bude 11.6. 2015 o 16:30 hod.

Miesto zasadnutia: Súmračná 27, Bratislava

 Komisia mládeže:

Zmena hracieho času / kolízia stretnutí /

MZV B – 19.kolo: Malinovo – Kraľova – SO 6.6. o 14,30 hod.

Dohoda FK

SZV B – 20.kolo: Bernolákovo – Kraľova – ŠT 11.6. o 18,00 hod.

KM kontumuje výsledok 18.kola MZV B medzi družstvami MŠK Kraľova p/Senci – ŠK Čataj 3 : 0 k v prospech MŠK Kraľova aj s priznaním 3 bodov a skore 3 : 0 / SP čl.100/b /ŠK Čataj bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutá poriadková pokuta v zmysle RS.

KM oznamuje, že v pondelok 8.6. sa od 17,00 hod. do 18,30 hod.  uskutoční v rámci projektu podpory talentovaných hráčov treningový  zraz výberov U13 / nominovaných 12 hráčov / a U12 / nominovaných 12 hráčov / v treningovom centre FK Slovan Ivanka. Nominácie trénerov výberov boli zaslané na FK a rodičom.

 KM berie na vedomie ospravedlnenia týchto hráčov výberu U12

Matúš a Lukáš Štefkovičovci / Sl.Ivanka – škola v prírode /

Martin Dežulian / Sl.Ivanka – zranenie /, Samuel Sedlák / Ž.Malacky – zranenie /

KM zverejňuje termíny účasti výberov na turnajoch

13.-14.6. výber U11 – medzinárodný turnaj Senec 2015

20.6. výber U12 – medzinárodný turnaj vo Svätom Juri

6. KM oznamuje FK, že v nedeľu 21.6. sa uskutoční záverečný turnaj starších žiakov o víťaza ObFZ Bratislava vidiek, ktorý je zároveň barážou o postup  do 2.ligy BFZ starších žiakov / podmienka postupu: družstvo mladších žiakov / ,Účastníci turnaja: víťaz SZV A / okres Malacky /, zo súťaže SZV B najlepšie umiestnené družstvo okresu Senec a najlepšie umiestnené družstvo okresu Pezinok.

Miesto turnaja: Štadión ŠK Bernolákovo. Program a propozície budú účastníkom turnaja zaslané do 12.6.2015 na klubové mailové adresy.

Nominácia trenerov výberu U11 na medzinárodný turnaj Senec 2015

Slovan Viničné: Matúš Horvát

ŠK Lozorno: Rastislav Vavríček

FC Zohor: Dávid Rábek

SFC Kalinkovo: Martin Blanarovič, Pavlína Hrdličková, Jakub Plavník

ŠK Láb: Patrik Ďurica

MŠK Kraľova p/Senci: Denis Szikhart

ŠK Svätý Jur: Patrik Volf, Samuel Popelák

ŠK Senec: Charlia Zelenka, Michal Polčák, Samuel Benko

OŠK Sl.Grob: Jakub Richtárik

ŠK Bernolákovo: Tomáš Vaško

ŠK Šenkvice: Samuel Šutta

Tréneri: Patrik Pomichal, Patrik Volf

Vedúci výberu: Vladimír Rábek

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, šlapky, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz výberu: sobota 13.6.2015 o 8,00 hod. na štadione ŠK Nová Dedinka

Nominácia bude zaslaná na FK a rodičom do 5.6.2015

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI