ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 24 ZO DŇA 22.01..2016

Sekretariát

Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.01.2016

Sekretariát BFZ oznamuje R a D, že potvrdenia o príjme za rok 2015 im budú zaslané v priebehu mesiaca február 2016.

Sekretariát BFZ pozýva všetkých fanúšikov na XVIII. ročník medzinárodného futbalového turnaja prípraviek U11 „Attract Kerobaj 2016“, ktorý sa uskutoční dňa 30.01.2016 od 9:00 hod. v športovej hale Domu športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Komisia mládeže  BFZ :

Program 5. kola Zimnej halovej ligy BFZ starších, mladších žiakov a prípraviek  ,, O Pohár predsedu BSK”

 MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača – 23. 1. 2016 /sobota: 9.00 I. Petržalka – Žolík Malacky, 9.50 N. Dedinka – Rača A, 10.35 D. N. Ves – D. Lužná (PZ), 11.20 Šam.-Hamuliakovo – Bernolákovo, 12.10 Jarovce – FKP Dúbravka, 13.00 Ivanka – CFK Cajla, 13.50 Malinovo – Šenkvice, 14.40Rača B – Domino, 15.30 Scorpions – Limbach, 16.20 Senec – Vrakuňa, 17.10 Lamač – NMŠK 1922.

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina, Bratislava –  24. 1. 2016 /nedeľa/:  12.00Lamač – Domino A, 12,50 Šenkvice – D. Lužná, 13.45 Sv. Jur – N. Dedinka, 14.40 Bernolákovo – Vrakuňa(PZ), 15.30 Ivanka – D. N. Ves, 16.20  Scorpions – CFK Cajla, 17,10 Domino B – Žolík Malacky,  18,00 Scorpions – Žolík Malacky /predohrávka 6. kola/.

Prípravka – športová hala pri ZŠ Šenkvice –  Skup. „B“ – 23.1. 2016 /sobota/: 8.00 Limbach – Čataj,8.45 Malinovo – Viničné, 9.30 Limbach – Viničné, 10.15 Malinovo – Čataj.

Skup. „B“ – 23.1. 2016 /sobota/: 11.00 CFK Cajla – Sološnica, 11.45 Blatné – ŠK Senec, 12.30 CFK Cajla – ŠK Senec, 13.15 Blatné – Sološnica.

Program stretnutí a výsledky stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ : www.futbalnet.sk /správy/. Výsledky budú uverejnené aj v denníku „Večerník“ každý utorok.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia). Pozvánka a program oboch seminárov budú účastníkom poslané v krátkom čase.

Ospravedlnenia: Orlický 30.-31.1.; Martiška 30.1.-26.2.; Hádek 30.-31.1.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 22.01.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,

M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva,

A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera  (23)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásení : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková,

J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart  (15)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C), Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C), M. Jánoš (UE C), J. Čavoj (UE B), F. Nespešný (UE C), S. Fišan (UE B), L. Hegedüs (UE B), P. Czinege (UE B), P. Baláž (UE B), D. Štefanik (UE B), P. Morócz  (UE B), F. Helész (UE B), J. Kovalčík (A), M. Jánoš (C), M. Polák (UE B), M. Szabados (UE B), P. Galamboš (UE B), Št. Gubrica (UE B), M. Hajtmánek  (UE C), Št. Fiala (UE B) (47)

TMK BFZ  pozýva trénerov na doškoľovací seminár, na predlžovanie licencií UEFA B a UEFA C, ktorý sa uskutoční  dňa 06. 02. 2016  (sobota)  od  8,00 hod. v aule Domu športu SZTK, Junácka 6, Bratislava.

Program doškoľovacieho seminára  :

08,00 –  08,30  –  Prezentácia účastníkov, podklady k vystaveniu preukazov

08,30 –  08,40  –  Otvorenie seminára

08,45 –  09,45  –  Technika – základy (čo je dôležité) – S. Slovák

10,00 –  11,45  –  Periodizácia tréningového zaťaženia v prípravnom období vo   futbale – E. Laczo

11,45 –   12,00  –  Občerstvenie

12,00 –   12,50  – Športová príprava –  Využitie nových metód v prípravnom období – P. Boďo, P. Kopúň – prax (telocvičňa)

13,00 –   13,50  – Športová príprava – Aplikácia metodických testovpre hodnotenie aktuálnej výkonnosti v prípravnom období – P. Kopúň – prax

14,00 –  14,50 –  Športová príprava – Rozdiel medzi technickým a taktickým  prístupom v tréningovom procese – P. Kopúň – prax (telocvičňa)

14,50 –  15,00 —  Záver a ukončenie seminára

Podmienkou absolvovania semináru je :

–   preukázanie sa dokladom o úhrade príslušného poplatku.

–   výmena  licenčných preukazov – priniesť je potrebné fotku príslušných rozmerov (2,5 x 2 cm) a starý licenčný preukaz !!!!!!!, alebo diplom, resp. osvedčenie o získaní licencie

–   vypísanie žiadosti o predĺženie licencie a registračného formuláru trénera do ISSF (tlačivo SFZ) – kto nemá

Poplatky za predlžovanie licencií :     –    UEFA B – poplatok – 17,- € a UEFA C – 10,- €

Spôsob platby:

 • vkladom v banke na účet  číslo SK6402000000000182937012, variabilný symbol 060 s uvedením  mena platiteľa v správe pre adresáta platbou cez internet – bankig na účet čísloSK6402000000000182937012, variabilný symbol 060 s uvedením mena platiteľa v správe pre adresáta

Akcie výberov  mládeže BFZ

Dátum                                  Akcia                                                                                  Kategória

I.-II./2016              ŽHL starší a mladší žiaci                                               U15, U13 – FK

30.1.2016              MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                               U11

06.02.2016            Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                   BFZ

14.02.2016            Finálový turnaj – ŽHL BFZ – SŽ a MŽ    – Dom športu     U 13,15 – kluby

4.4.2016               TZ/TC – NŠK Bratislava                                                 U12-13 BA mes.

4.4.2016              TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U12-13 BA vid.

4.4.2016              TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U 14 BFZ

7.4.2016              Turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                        U12-FK, výbery

15.4.2016            PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                        U11

18.4.2016           TZ/TC – NŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

18.4.2016           TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                  U13-14 BFZ

25.4.2016           TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                  U12-13 BA vid.

IV./V./16            MT – Belehrad – výbery regiónov                                       U 14BFZ

9.5.2016            TZ/TC – NŠK Bratislava                                                     U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015     RT – Senec a okolie                                                          U14 BFZ

16.5.2016          TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U13 BFZ

16.5.2016          TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BA vid.

V./2016             Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS               U13-14 BFZ

IV.-VI./16          ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                             U13 – školy

IV.-VI./16          ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                           U12 – školy

V./2016             Družobné stretnutia s JmKFS – organizuje BFZ                    U15 BFZ

30.5.2016         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BFZ

6.6.2016          TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mes.

6.6.2016          TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                       U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016   LŠS – Stupava                                                                      U12-13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI