Doškoľovací seminár trénerov EURO B a C licencie

Dňa 6.2.2016 sa uskutočnil doškoľovací seminár trénerov EURO B a C licencie. Priebeh seminára nám priblížil regionálny tréner mládeže SFZ za BFZ p. Rudolf Novák

Školenie tréerov 2

Trénersko – metodická komisia Bratislavského futbalového zväzu  uskutočnila dňa 6. februára 2015 „Doškoľovací seminár trénerov futbalu“, na predlžovanie licencií  UEFA „B“ a UEFA „C“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Domu športu, a.s.

Školenie trénerov 3

Zabezpečenie, samotná organizácia (technické zabezpečenie) a priebeh doškoľovacieho seminára trénerov futbalu bolo na požadovanej kvalitatívnej  úrovni, pričom je možné konštatovať, že v priebehu školenia sa nevyskytli  žiadne problémy. Je možno pozitívne hodnotiť, že každým rokom sa po odbornej (teoretická ako aj praktická časť) a organizačnej stránke zlepšuje úroveň doškoľovania tohto typu.

Školenie trénerov 1

 

Úroveň teoretickej časti zo strany lektorov ( p. Slovák, p. Laczo) bola na vysokej profesionálnej úrovni, pričom je potrebné poznamenať, že aj praktická časť doškoľovacieho seminára (p.. Boďo, a p. Kopúň) splnila požadované kritéria. Prezentácia družstvom mladšieho dorastu ŠK Senec splnila požiadavky praktickej ukážky. K semináru bol vydaný aj metodický list.

Školenie trenerov

Seminára sa zúčastnilo 46 trénerov a 14 hostí, lektorov a členov TMK. Z prihlásených 39 trénerov – sa zúčastnilo 37  UEFA „B“ licencie,  a z 11 prihlásených – 9 trénerov UEFA „C“ licencie. Z toho 1 nad 65 rokov, ktorý dostal platnú licenciu na 10 rokov.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI