ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 35 ZO DŇA 08.04.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil termín konania riadnej konferencie BFZ na deň 13.4.2016 o 18:00 hod. v DK Ružinov. Program a pozvánka je zverejnená na webe zväzu.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competition

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • S3BA 25.kolo MŠK Kráľová pri Senci – TJ Slovan Viničné v pôvodnom termíne 8.5.2016, ale o 17,30 hod.
 • SD3R 22.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Slovan Modra v pôvodnom termíne 17.4.2016, ale o 14:00 hod., z dôvodu kolízie zápasov – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 13.kolo FC Petržalka akadémia – FK Rača Ba v pôvodnom termíne 10.4.2016, ale o 13,30 hod. na ihrisku M.C.Sklodowskej – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 16.kolo Lok. Devínska Nová Ves – FC Petržalka akadémia 20.4.2016 o 17,00 hod. z dôvodu uzavretia ihriska v DNV dňa 1.5.2016
 • SZRL+MZRL 18.kolo SDM Domino Ba – ŠK Šenkvice 17.4.2016 o 14,00 hod. + 15,30 hod. (v poradí SZRL+MZRL) z dôvodu kolízie s II.LSDZ – opakovanie z predošlej ÚS

Kontumuje:

 • MZRL 16.kolo FC Petržalka akadémia – FC Ružinov Ba 4:0 podľa SP čl.82/f, výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti podľa SP čl.11/3. Odôvodnenie: hráč FC Ružinov Ba Denis Juhás nehral na RP a do 48 hod. po stretnutí RP nepredložili ŠTK v zmysle SP čl.43/3/b. Prípad odstupuje DK.

Odhlásenie zo súťaže:

 • MD3R FA Bratislava družstvo dorastu bolo odhlásené zo súťaže k 1.4.2016. FA Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.6. vo výške 600,- €.

Oznamy:

 • S3BA FC Rohožník – podnet k stretnutiu 18.kola FC Slovan Most pri Bratislave – FC Rohožník: ŠTK prešetrila podnet FC Rohožník a skonštatovala, že v uvedenom stretnutí neprišlo zo strany usporiadateľa stretnutia k žiadnemu hrubému nešportovému správaniu, preto tento podnet považuje za neopodstatnený. V rámci preventívnych opatrení ŠTK upozornila a vyzvala všetky FK (FO), aby si riadne označili a zabezpečili priestory, do ktorých nemajú prístup diváci (viď ÚS č.34 z 1.4.2016)
 • FC Petržalka akadémia – predložiť ŠTK do 13.4.2016 podklady k žiadosti o zmenu hracej plochy v zmysle smernice SFZ pre ihriská s umelým trávnatým povrchom.
 • SZRL+MZRL FC Ružinov Ba odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia vždy v SO o 9,30 + 11,00 hod. v poradí starší žiaci – mladší žiaci
 • Hráči, ktorí nehrali na RP:
  • SD3R – ŠK Vrakuňa Ba – Matúš Szell, Adam Červeň – RP predložené
  • MD3R – FC Petržalka akadémia – Marko Mihók – RP predložený
  • MD3R – NMŠK 1922 Ba – Tomáš Petrík – RP predložený, AdrianGerbóc – RP vo vyžiadaní
  • SZRL – FKP Dúbravka – Jozef Rigo – RP predložený
  • MZRL – FKP Dúbravka – Kamil Kouřil, DavidPečadný, Lukáš Kaniansky – RP predložené

Upozorňuje:

 • Všetky FK (FO) S3BA, S4BA – na zabezpečenie priestoru pre divákov nachádzajúceho sa v areáli štadióna. Priestory, do ktorých nemôžu vstupovať diváci, musia byť riadne označené a zabezpečené ÚS. V prípade nahlásenia hosťujúcich divákov vyhradiť pre nich priestor v zmysle zákona 1/2014.
 • S3BA TJ Rovinku na zabezpečenie zberačov lôpt v zmysle RS čl.15 odsek 2.
 • S4BA FK Stupava na dodržiavanie RS čl.2 ( Zákon č.1/2014 §14 => mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu…) ŠTK žiada DS, aby v najbližšom domácom stretnutí odkontroloval a pravdivo popísal danú skutočnosť v SD.

Odstupuje na KRaD BFZ

 • DS p. Milana Bródyho za nesplnenie si povinnosti voči ŠTK uvedených v US č.33 v stretnutí 20.kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – ŠK Šenkvice

Disciplinárna komisia:

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.315:Miroslav Varga/1221542/(PSČ Pezinok S3BA) od 3.4.2016.  10.-€

U.č.316:Dávid Donáth/1230359/(ŠK Bernolákovo S3BA) od 4.4.2016.  10.-€

U.č.317:Jakub Senáši/1221542/(ŠK Bernolákovo S3BA) od 4.4.2016.  10.-€

U.č.318:Michal Dugovič/1149848/(ŠK Šenkvice S4BA) od 4.4.2016.  10.-€

U.č.319:Kristián Rybár/1295628/(FC Rohožník SD3R) od 4.4.2016.  5.-€

U.č.320:Viktor Čemez/1311305/(Lokom.Devínska Nová Ves SD3R) od 3.4.2016. 5.-€

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 321: DK berie na vedomie podnet klubu FA Bratislava ohľadom neuhradenia odstupného a žiada zadávateľa o predloženie vystavených faktúr klubom, kam hráči prestúpili v termíne do 14.4.2016 – na najbližšie zasadnutie DK BFZ.

U.č. 322: Roman Hvila /1286428/ (PSČ Pezinok  SD3R). DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO ( 1 stretnutie ), do 30.6.2016.  Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 323: Marek Maľa /1151398/ (FK Lamač BA  S4BA). DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO ( 2 týždne ), do 30.6.2016.  Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 324: Erik Hanik /1285867/ (OFK Dunajská Lužná  SD3R). Žiadosť o odpustenie zvyšku  disciplinárneho opatrenia DK zamieta. Poplatok za prerokovanie / 5.-€/.

U.č. 325: Andrej Dukát /1262809/ (MFK Rusovce  S4BA). DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO ( 1 týždeň ), do 30.6.2016.  Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 326: DK berie na vedomie doplnenie správy DS zo stretnutia 19. kola  FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Bratislave .

U.č. 327: FK Slovan Ivanka pri Dunaji /S3BA/. Písomné vyjadrenie doručené. Za neprijatie opatrenia na zabránenie urážlivého pokrikovania na delegované osoby  počas  stretnutia       19. kola  FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Bratislave, DK udeľuje klubu FK Slovan Ivanka pri DunajiPokarhanie, podľa čl.11, DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 328: FK Slovan Most pri Bratislave /S3BA/. Písomné vyjadrenie doručené. Za hrubé nešportové správanie fanúšika klubu p. Petra Šviheľa, ktorý sa dopustil urážlivého pokrikovania na delegované osoby a funkcionára BFZ, počas a po stretnutí 19. kola  FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Bratislava, DK udeľuje klubu FK Slovan Most pri Bratislave pokutu 200.-€,podľa čl.12 a 58/1a, 2a, 3 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže  BFZ :

Komisia mládeže  BFZ :

Oznam pre FK hrajúce súťaže PMA1, PMB1, PMC:

FKP Dúbravka Bratislava hráva svoje domáce stretnutia na štadióne v Dúbravke – bývalý ŠKP Inter Dúbravka Bratislava

Oznam pre FK hrajúce všetky súťaže prípraviek

Žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba zasielať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF podaním výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

a/ zmeny termínov stretnutí

   PMA1 – 16.kolo: FK Rača – FC Petržalka – PO 25.4. o 16.30 / predohrávka 16.kola /

PMB1 – 15.kolo: Dev.N.Ves – FK Rača – ŠT 28.4. o 16.30

PMC   –  15.kolo: Dev.N.Ves – FK Rača – SO 23.4. o 10,30 /úprava HČ/

PMB1 – 19.kolo: ŠTK Šamorín – FK Rača – ŠT 26.5. o 16.30

PrPK – 19.kolo: Sv.Jur – Viničné – ST 11.5. o 17.30

b/ zmena termínu stretnutia s poplatkom / RS čl.3.4 /

PMB1 – 13.kolo: FKP Dúbravka – SDM Domino – ŠT 14.4. o 16.30

PMB1 – 14.kolo: SDM Domino – FC Petržalka – ST 13.4. o 16.45

SDM Domino Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 40€    

    podľa RS čl.3.4

c/ odložené stretnutie / chorobnosť hráčov /

    PMA1 – 13.kolo: Vrakuňa – Dev.N.Ves – odložený na neurčito

Zmeny sú upravené v ISSF

d/ V období od 14.4. – 22.4.2016 budú prebiehať obvodné kolá Dôvera Školský pohár SFZ 2015/2016. Štartujú  žiaci II. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií, narod. od 1.1. 2003 a mladší. Rozpis stretnutí bol zaslaný na  postupujúce ZŠ  v jednotlivých obvodov v regióne bratislavského kraja.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.  MK oznamuje, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP). Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

Ďalej Vám oznamujeme, že do 17.4. 2016 je možné pripomienkovať Registračný a prestupový poriadok SFZ. Informácie ohľadom pripomienkovania RaPP SFZ nájdete na tomto linku: https://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/pripomienkovat-registracny-a-prestupovy-poriadok-sfz-je-mozne-do-1742016.html 

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2016 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda od 16.30. Pozvánka a rozpis behov s limitmi budú zúčastneným poslané mailovou poštou. Účasť rozhodcov na fyzických previerkach je jednou zo základných podmienok zaradenia na nominačnú listinu súťaží riadených BFZ v budúcom súťažnom ročníku.

Prijala na riešenie podania SK Bernolákovo (ID 38215), FK Slovan Most pri Bratislave (ID 38414), sťažnosť TJ Spartak Myjava. Vyrieši ich na zasadnutí dňa 8.4. Bude sa zaoberať aj podnetom FC  Rohožník, aj keď nebol predložený štandardným spôsobom.

Berie na vedomie vyjadrenie P. Ježíka k zraneniu hráča FC Petržalka – akadémia v stretnutí 16. kola MZRL.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí: M. Kardelis (SZRL) – nedostatočný popis kontroly identity 2 hráčov štartujúcich bez RP; I. Kočický (S4BA) – pripustenie do hry „rizikového“ hráča bez komentára k tejto skutočnosti.

Ospravedlnenia: Hudy 16.4.; Olša 9.4.; Lackovič 16.4.; Slezák 1.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní, cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní, cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš (6)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, T. Kučera,  (4)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie (predbežná cena cca 140,- eur)

Prihlášky sa ešte prijímajú do 15.4.2016  !!!

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení (uhradili aj poplatok) : M. Havrila, V. Měšťan, M. Buček, Š. Pánik, P. Munk, G. Stančík,

Ľ. Požgay, S. Karas, F. Kurta, P. Ryšánek, M. Vadovič, J. Grujbar, E. Hanich, R. Kohút, J. Urban,

F. Kiss, J. Špiriak (17)

Ak do 17.4.2016 neuhradí poplatok spolu 30 trénerov, bude školenie presunuté na jeseň 2016.

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-13  ( nar. od 1.1.2003)  na tréningový zraz v pondelok 18.4.2016 o 16.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji a družobné medzinárodné stretnutie výberov BFZ U13 a JmKFS U13 v stredu 20.4.2016 na Južnej Morave.

HRÁČI:

Dávid ĎUGEL              ŠK BERNOLÁKOVO   Marek KÉRY            FKM K.VES

Marco GÁL                   ŠK BERNOLÁKOVO   Richard LICHNER  FKM K.VES

Alexander ŠESTÁK    TJ JAKUBOV                Šimon REXA             FKM K.VES

Anton TUHÝ                SDM DOMINO BA        Martin MAKUCH   FKM K.VES

Markus KALMAN        SDM DOMINO BA       Lukáš HUDEC         FKM K.VES

Martin DEŽULIAN      SLOVAN .IVANKA      Peter KRUTIL           FKM K.VES

Dávid PACKA               FC PETRŽALKA          Matúš KOSEČEK       FKM K.VES

Marco DANIEL            FC PETRŽALKA           Filip ZÁVODSKÝ      FKM K.VES

Dominik VÉGH            FC PETRŽALKA           Lukáš HOLKA           FKM K.VES

Filip BIELEK                FC PETRŽALKA           Šimon KRAJČÍ          FK VAJNORY

Matúš TUPÝ                 FC PETRŽALKA           Rastislav HARAMIA  Ž.MALACKY

Sebastián ČERVIENKA FKP DÚBRAVKA      Marek MOČKO         ŠK Sv.JUR

Mykyta SKACHKOV    FKP DÚBRAVKA        Erik BAĎURA           ŠK Sv.JUR

Matej MATYSKA           FK RAČA                      Peter DORNAI           NMŠK 1922 BA

Ján Radovan ZUBO        FK RAČA                    Martin ŽILAVÝ         FK STUDIENKA

Michal ŠAFÁRIK           FK LAMAČ                  Dušan  HLAVATÝ    FC SCORPIONS BA

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner mládeže SFZ :  Rudolf NOVÁK      

Tréneri:     Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci:      Ivan KONEČNÝ

Masér:      Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 18.4.2016 o 16.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 16.30 hod. – ukončenie TZ: 18.00 hod. Po skončení TZ bude hráčov a rodičom oznámená nominácia 20 hráčov a 2 brankárov na medzinárodné stretnutie v stredu 20.4.2016, ktoré sa odohrá na Južnej Morave. Taktiež bude oznámené miesto a čas zrazu nominovaných hráčov. Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Rischerovi Walterovi 0903 160663.V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia  je zároveň ospravedlnením nominovaných hráčov pre potreby školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na Družobné stretnutie s Juhomoravským futbalovým zväzom v stredu 20. 4. 2016.
Hráči:

Patrik BARTOŠ           ŠK Slovan Bratislava        Roman ČEREPKAI   ŠK Slovan Bratislava

Bruno GALOVIČ        ŠK Slovan Bratislava         Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan Bratislava

Adam IGAZ                ŠK Slovan Bratislava          Jakub KOLNÍK        ŠK Slovan Bratislava

Damián  KORČUŠKA   ŠK Slovan Bratislava      Adam PALACKA    ŠK Slovan Bratislava

Michal POLČIC          ŠK Slovan Bratislava        Oliver ŠOUC             ŠK Slovan Bratislava

Adam TUČNÝ            ŠK Slovan Bratislava         Adam ZBUDILA        ŠK Slovan Bratislava

Matej KOLLÁTH      FKM Karlova Ves               Michal MATTA          FKM Karlova Ves

Patrik SOÓS                ŠK Senec                            Pavol ŠIMONČIČ       ŠK Senec

Dominik MARKOVIČ  FK Inter Bratislava        Filip RÁCZ                 FKM Karlova Ves

Náhradníci:

Juraj BORČIN             FKM Karlova Ves                   Michal MATTA          FKM Karlova Ves

Oliver FANDEL          FK Inter Bratislava                  Andrej MAJTÁN        FK Inter Bratislava

Tomáš BEZÁK           ŠK Slovan Bratislava              Dominik JANKOVIČ  ŠK Slovan Bratislava

Tomáš BENKE           FK Inter Bratislava                  Dávid HEDERA          FK Inter Bratislava

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Pavol SEDLÁK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 20 4. 2016 o 8:00 hod. pred štadiónom ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus). Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák – 0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                             U 11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U 12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U13-14 BFZ

20.4.2016      Družobné stretnutia  JmKFS  – BFZ  Velké Pavlovice     U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U 12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                               U14 BFZ

2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                               U 14 BFZ

3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná                    U 14 BFZ

4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                             U 14 BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                      U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                        U12-13 BA mes.

11.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár chlapci- ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi  obvodných kôl                                                                                                                                  štadión NMŠK BA
12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

12.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár dievčatá – ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                                štadión NMŠK BA

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BA vid.

17.5.2016      Krajské kolo MC Donald´s CUP CH+D – ZŠ 1.9.2015 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                                          štadión ŠCP Dúbravka

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                              U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                          U12 – školy

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS  FŠ Dunajská Lužná  U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U 12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U 12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U 12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                                U 12-13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI