Výsledky obvodných kôl – Dôvera školský pohár 2015/2016

Výsledky – obvodné kolá súťaže Dôvera Školský pohár SFZ  2015/2016

Obvodné kolo – Bratislava I : 20.4. 2016  /streda/
Zodpovedný za BFZ :   Martin Abrman , Martin Křiván

Spolu organizátor :     ZŠ Mudroňova  –   p. Saučinský

Účastníci : ZŠ Mudroňova 83, ZŠ Palisády 57, ZŠ Dubová l, ZŠ Škarniclova 1, Gymn. Jesenského 4/A, ZŠ Vazovova 4.

Miesto     :  ihrisko s umelou trávou  FKM Karlova Ves, Karloveská 3 – súbežne na dvoch HP.

Hrací  čas  :   1 x  20 min.

Mudroňova                 –           Palisády        9 : 3

Dubová                       –           Škarniclova  7 : 2

Jesenského                  –          Vazovova     0 : 5

Mudroňova                 –           Dubová        7 : 1

Jesenského                  –          Palisády        4 : 1

Škarniclova                 –           Vazovova      0 : 9

Palisády                      –           Dubová         3 : 4

Škarniclova                 –           Mudroňova   0 : 6

Jesenského                  –          Mudroňova   1 : 13

Dubová                       –           Vazovova      2 : 1

Vazovova                   –           Palisády         3 : 2

Škarniclova                 –           Jesenského    4 : 5

Palisády                      –           Škarniclova   5 : 3

Vazovova                   –           Mudroňova   3 : 10

Dubová                       –           Jesenského   10 : 0

Tabuľka

 1. ZŠ Mudroňova  5   5   0   0    44 : 8    15 b
 2. ZŠ Dubova 5   4   0   1    24 : 13  12 b
 3. ZŠ Vazovova 5   3   0   2    21 : 14    9 b
 4. Jesenského 5   0   0   3    10 : 33    6 b
 5. ZŠ Palisády 5   1   0   4    14 : 23    3 b
 6. ZŠ Škarniclová 5   0    0   5     9 : 32    0 b
 Najlepší strelec: Michal Kováč / ZŠ Mudroňova /– 9 gólov

 Do krajského kola postupuje: ZŠ Mudroňova

Obvodné kolo – Bratislava II : 14.4. 2016  /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ :          Milan Bródy

Spolu organizátor :              NMŠK   –    p. Noga

Účastníci  :  ZŠ Drieňová 16, Gymn. Bajkalská 20, ZŠ Podzáhradná 51, ZŠ Železničná 14.

Miesto   :  trávnaté ihrisko NMŠK 1922, Tomášikova 12444 Bratislava, /pri Kuchajde/.

Hrací čas:  1 x 25 min.

Drieňová                     –         Bajkalská            7 : 1

Podzáhradná             –           Železničná          5 : 2

Železničná                 –          Drieňová            4 : 8

Bajkalská                    –           Podzáhradná       0 : 4

Bajkalská                   –           Železničná          1 : 7

Drieňová                    –           Podzáhradná       8 : 2

Tabuľka

 1. ZŠ Drieňova          3   3   0   0    23 : 7      9 b
 2. ZŠ Podzáhradná    3   2   0   1    11 : 10    6 b
 3. ZŠ Železničná       3   1   0   2    13 : 14    3 b
 4. Gym.Bajkalská     3    0   0   3     2 : 18     0 b

Najlepší strelec: Samuel Blažej / ZŠ Drieňova / – 9 gólov

 Do krajského kola postupuje: ZŠ Drieňova.

 Obvodné kolo – Bratislava III : 14.4. 2016  /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ :    Martin Křiván

Spoluorganizátor :  ZŠ Kalinčiaková 12, BA     p. Dušan Noga

Účastníci :  ZŠ Za kasárňou 2, ZŠ Kalinčiaková 12, ZŠ Tbiliská 4, Gymn. Čachtická 14.

Miesto :  trávnaté ihrisko NMŠK 1922, Tomášikova 12444 Bratislava, /pri Kuchajde/.

Hrací  čas  :   1 x  25 min.

Za kasárňou               –         Kalinčiaková       3 : 3

Tbiliská                      –           Čachtická          16 : 5

Čachtická                   –          Za kasárňou        3 : 19

Kalinčiaková             –           Tbiliská               4 : 6

Kalinčiaková             –           Čachtická           14 : 3

Za kasárňou              –           Tbiliská                3 : 0

Tabuľka

 1. ZŠ Za kasárňou                3   2   1   0    25 : 6     7 b
 2. ZŠ Tbiliská                      3    2   0   1    22 : 12   6 b
 3. ZŠ Kalinčiakova              3   1    1   1    21 : 12   4 b
 4. SŠ Čachtická                3    0   0   3    11 : 49   0 b

 Najlepší strelec: Alex Hipp / SŠ De la Salle Čachtická / – 9 gólov

 Do krajského kola postupuje: ZŠ Za kasárňou.

 Obvodné kolo – Bratislava IV : 19.4. 2016  /utorok/

Zodpovedný za BFZ :   Lukáš Žilavý , Vladimír Randa

Spoluorganizátor :     FKM Karlova Ves  –   p. Saučinský

Účastníci :  SŠ Tilgnerova 14, ZŠ Karloveská  61, Gymn. Bilíkova 24, ZŠ Beňovského 1, ZŠ P. Horova 16 , Gymn. L. Sáru 1.

Miesto :  ihrisko s umelou trávou  FKM Karlova Ves, Karloveská 3 – súbežne na dvoch HP.

Hrací  čas  :   1 x  20 min.

Tilgnerova  –  Karloveská     4 : 1

Bilíkova – Beňovského          10 : 1

Horova – L. Sáru                     2 : 3

Tilgnerova  – G. Bilíkova       3 : 6

Horova – Karloveská             6 : 2

Beňovského – L. Sáru            1 : 5

Karloveská   – G. Bilíkova    4 : 4

Beňovského –  Tilgnerova    2 : 8

Horova – Tilgnerova              5 : 2

Bilíkova – L. Sáru                    6 : 3

Sáru – Karloveská                   3 : 3

Beňovského  -P. Horova       1 : 7

Karloveská –  Beňovského    2 : 2

Sáru –          Tilgnerova          3 : 1

Bilíkova – P. Horova               4 : 0

Tabuľka

 1. Gym.Bílikova                 5   4   1   0    30 : 11    13 b
 2. Gym.L.Sáru                    5   3   1   1    17 : 13    10 b
 3. ZŠ P.Horova                   5   3   0   2    16 : 12      9 b
 4. SŠ Tilgnerova                 5   2   0   3    18 : 17      6 b
 5. ZŠ Karloveská                5   0   3   2    12 : 19       3 b
 6. ZŠ Beňovského               5   0   1   4     7 : 32        1 b

Najlepší strelec: Filip Závodský / Gym.Bílikova / – 13 gólov

 Do krajského kola postupuje: Gym.Bílikova

Obvodné kolo – Bratislava V : 15.4. 2016  /piatok/

Zodpovedný za BFZ :    Rudolf Lehuta , Vladimír Randa

Spolu organizátor :  MŠK Iskra Petržalka Bratislava – p. Karas

Účastníci :  ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Holíčska 50, ZŠ Pankúchova 4,  ZŠ Dudova 2,                              ZŠ Černyševského 8, ZŠ Turnianska 10.

Miesto :  ihrisko UT na ZŠ Budatínska ul., Petržalka-Bratislava – súbežne na dvoch HP.

Hrací  čas  :   1 x  20 min.

Tupolevova                 –           Holíčska                2 : 4

Pankúchova                –           Dudova                 2 : 0

Černyševského           –           Turnianska            5 : 1

Tupolevova                 –           Pankúchova           0 : 9

Černyševského           –           Holíčska                4 : 1

Dudova                       –          Turnianska            3 : 0

Holíčska                     –           Pankúchova          0 : 4

Dudova                       –          Tupolevova           4 : 1

Černyševského           –           Tupolevova           5 : 0

Pankúchova                –           Turnianska            7 : 2

Turnianska                  –           Holíčska                2 : 2

Dudova                      –           Černyševského      1 : 1

Holíčska                     –           Dudova                  1 : 4

Turnianska                  –           Tupolevova            4 : 2

Pankúchova                –           Černyševského      2 : 1

Tabuľka

 1. ZŠ Pankúchova              5   5   0   0     24 : 3   15 b
 2. ZŠ Černyševského           5   3   1   1     16 : 5   10 b
 3. ZŠ Dudova                       5   3   1   1     12 : 5   10 b
 4. ZŠ Holíčska                     5   1   1   3       8 : 16   4 b
 5. ZŠ Turnianska                 5   1   1   3       9 : 19   4 b
 6. ZŠ Tupolevova                5   0   0   5       5 : 26   0 b

Najlepší strelec: Cristea Vasile / ZŠ Pankúchova / – 7 gólov

 Do krajského kola postupuje: ZŠ Pankúchova.

Obvodné kolo – Malacky : 15.4. 2016  /piatok/

Zodpovedný za BFZ :   Ivan Konečný  , Jozef Slezák

Spolu organizátor:   FC a ZŠ Zohor  – Mgr. Renata Bukovinova

Účastníci :  ZŠ Hlavná 31 Záh. Ves, ZŠ Obchodná 7 Zohor, ZŠ Štúrova 142/A, Malacky,

ZŠ Záhorácka 95 Malacky, ZŠ Studienka, ZŠ Staničná 681 Lozorno.

Miesto :  Trávnaté ihrisko FC Zohor, Na pasienkoch 1  – súbežne na dvoch ihriskách.

Hrací  čas  :   2 x  10 min.

Záhorská Ves           –           Zohor                       6 : 1

Štúrova MA             –           Záhorácka MA        5 : 1

Studienka                 –          Lozorno                   4 : 1

Záhorská Ves             –           Štúrova MA             1 : 3

Studienka                  –           Zohor                       5 : 0

Záhorácka MA              –        Lozorno                   6 : 1

Zohor                          –          Štúrova MA              1 : 7

Záhorácka MA             –         Záhorská Ves            2 : 7

Studienka                  –           Záhorská Ves            2 : 1

Štúrova MA               –           Lozorno                    3 : 1

Lozorno                      –           Zohor                        3 : 2

Záhorácka MA          –           Studienka                  4 : 6

Zohor                          –          Záhorácka MA          5 : 2

Lozorno                      –           Záhorská Ves             1 : 6

Štúrova MA               –           Studienka                   1 : 1

Tabuľka

 1. ZŠ Štúrova Malacky       5   4   1   0    19 : 4   13 b
 2. ZŠ Studienka                         5  4   1   0    18 : 7    13 b
 3. ZŠ Záhorská Ves                   5  3   0   2    21 : 9     9 b
 4. ZŠ Zohor                                5  1   0   4      8 : 23   3 b
 5. ZŠ Záhorácka Malacky       5  1   0   4    15 : 24  3 b
 6. ZŠ Lozorno                           5  1   0   4      7 : 21   3 b

Najlepší strelec: Ján Vráblic / ZŠ Studienka / – 9 gólov

Do krajského kola postupuje: ZŠ Štúrova Malacky

Obvodné kolo – Pezinok : 21.4. 2016  /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ :          Rastislav Hádek

Spolu organizátor :              Grinavský FK   –    p. Petráš

Účastníci  :  ZŠ Kupeckého PK, ZŠ Na Bielenisku 2 PK, ZŠ  Školská 11 Slovenský Grob, ZŠ Kollárova 2 Svätý Jur.

Miesto   :  trávnaté ihrisko GFK Grinava – Pezinok, Myslenická 3, Grinava.

Hrací čas:  1 x 20 min.

Na Bielenisku  PK –    Slovenský Grob       1 : 5

Svätý Jur                –       Kupeckého, PK      1:1

Slovenský Grob      –      Svätý Jur               4 : 3

Kupeckého, PK       –     Na Bielenisku  PK    2 : 2

Slovenský Grob      –      Kupeckého, PK         3 : 1

Na Bielenisku  PK  –      Svätý Jur                   6 : 2

Tabuľka

 1. ZŠ Slovenský Grob           3   3   0   0    12 : 5    9 b
 2. ZŠ Na Bielenisku Pezinok     3   1   1   1      9 : 9    4 b
 3. ZŠ Kupeckého                         3   0   2   1      4 : 6    2 b
 4. ZŠ Svätý Jur                            3   0   1   2      6 : 11   1 b

Najlepší strelec: Andy Masaryk / ZŠ Na bielenisku PK/ – 5 gólov

Do krajského kola postupuje: ZŠ Slovenský Grob

 Obvodné kolo – Senec : 22.4. 2016  /piatok/

Zodpovedný za BFZ :    Alexander Marczell

Spoluorganizátor :  ŠK Bernolákovo –  p. Lukáč

Účastníci :, ZŠ Bernolákovo, ZŠ Ivanka pri Dunaji, ZŠ Tajovského SC, ZŠ Mlynská SC

Miesto : trávnaté ihrisko ŠK Bernolákovo Hlboká 10/A Bernolákovo

Hrací čas:  1 x 25 min.

Bernolákovo        –      Ivanka pri Dunaji      9 : 2

Tajovského SC     –     Mlynská  SC            12 : 2

Mlynská  SC         –    Bernolákovo              4 : 6

Tajovského SC      –    Ivanka pri Dunaji      7 : 3

Mlynská SC          –    Ivanka pri Dunaji       8 : 9

Bernolákovo          –    Tajovského SC          2 : 7

Tabuľka

 1. ZŠ Tajovského Senec         3   3   0   0   26 : 7  9 b
 2. ZŠ Bernolákovo                         3   2   0   1   17 : 13    6 b
 3. ZŠ Ivanka pri Dunaji                3   1   0   2   14 : 24   3 b
 4. ZŠ Mlynská Senec                     3   0   0   3   14 : 27   0 b

Najlepší strelec: Filip Zámečník / ZŠ Mlynská Senec / – 10 gólov

Do krajského kola postupuje:ZŠ Tajovského Senec

Krajské kolo sa uskutoční dňa 11.5.2016 na štadióne NMŠK 1922 Bratislava

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI