ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 ZO DŇA 29.04.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na weovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát opätovne vyzýva FK TIPOS III. ligy aby do stredy 04.05.2016 doručili na sekretariát BFZ na oficiálnom tlačive, ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom FK a tiež opečiatkované pečiatkou FK  číslo účtu v tvare IBAN, ktoré bude zakomponované v ISSF systéme pri fakturačných údajoch. 

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Pohár BFZ semifinále – 18.5.2016 o 17,30 hod.

 • ŠK Tomášov – FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • ŠK Báhoň – FC Rohožník

Schvaľuje zmeny termínov:

 • S3BA 24.kolo TJ Rovinka – ŠK Bernolákovo 30.4.2016 o 16,00 hod. Klubu TJ Rovinka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl. 3.4. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 24.kolo OŠK Slov. Grob – FC Rohožník 30.4.2016 o 15,00 hod. Klubu FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl. 3.4. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 25.kolo MŠK Kráľová pri Senci – TJ Slovan Viničné v pôvodnom termíne 8.5.2016, ale o 17,30 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA kolo TJ Rovinka – ŠK Svätý Jur 14.5.2016 o 17,00 hod.
 • S3BA 16.kolo TJ Slovan Viničné – TJ Rovinka 11.5.2016 o 17,30 hod. z dôvodu regionálneho turnaja BFZ na ihrisku vo Viničnom dňa 4.5.2016 – opakovanie z predošlej ÚS
 • SD3R 24.kolo NMŠK 1922 Ba – ŠK Šenkvice v pôvodnom termíne 1.5.2016, ale o 14,00 hod. z dôvodu kolízie so stretnutím S4BA FK Stupava – TJ V.Leváre
 • SD3R 26.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Ružinov Ba v pôvodnom termíne 15.5.2016, ale o 14,00 hod. z dôvodu kolízie so stretnutím S4BA FK Stupava – TJ Záhoran Jakubov
 • MD3R 17.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – FC Petržalka akadémia v pôvodnom termíne 8.5.2016, ale o 15,00 hod. FK Šamorín-Hamuliakovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl. 3.4.
 • SZRL+MZRL 20.kolo SDM Domino Ba – FC Petržalka akadémia 1.5.2016 o 14,00 starší žiaci + 15,30 mladší žiaci z dôvodu kolízie s II.LSDZ.
 • SZRL+MZRL 14.kolo FK Rača Ba – NMŠK 1922 Ba 5.5.2016 o 16,00 mladší žiaci + 17,30 starší žiaci
 • SZRL+MZRL 14.kolo ŠK Vrakuňa – FKP Dúbravka 4.5.2016 o 16,00 mladší žiaci + 17,30 starší žiaci
 • SZRL+MZRL 14.kolo SDM Domino Ba – FK Lokomotíva DNV 4.5.2016 o 16,00 mladší žiaci + 17,30 starší žiaci
 • SZRL+MZRL 14.kolo ŠK Bernolákovo – ŠK Žolík Malacky 5.5.2016 o 16,00 mladší žiaci + 17,30 starší žiaci
 • SZRL+MZRL 14.kolo FC Ružinov Ba – ŠK Šenkvice 3.5.2016 o 16,00 mladší žiaci + 17,30 starší žiaci

Zamieta:

 • S3BA – žiadosť PŠC Pezinok o odloženie stretnutí 24. a 16. kola.
 • Odôvodnenie: žiadosť nespĺňa náležitosti v zmysle SP čl.37/1 s použitím zákona 355/2007 §12 a §48 odst.4.

Kontumuje:

 • kolo OFK Dunajská Lužná – PSČ Pezinok 6:1 podľa SP čl. 82/f (Patrícia Gašparovičová) a prípad odstupuje k riešeniu DK BFZ. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti podľa SP čl. 11/3.

Oznamy:

 • ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia S3BA, S4BA 28., 29. a 30. kola v jednotnom termíne a čase a to: NE UHČ. FK (FO), ktoré budú mať záujem odohrať stretnutie v inom termíne môžu o to požiadať. Žiadosť posúdi ŠTK individuálne na základe aktuálneho postavenia družstiev v tabuľke. Žiada všetky FK (FO), aby si skontrolovali prípadné kolízie a podali žiadosť na zmenu, ktorá bude samozrejme bez poplatku.
 • ŠTK vyhlasuje konkurz na usporiadanie finálového stretnutia Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 8.6.2016 o 18,00 hod. Záujemcovia o usporiadanie finále sa môžu prihlásiť predsedovi ŠTK emailom nastk@futbalbfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.5.2016. Doteraz podal prihlášku FC Lamač Ba.
 • V najbližších dňoch budú na stránke BFZ uverejnené Podmienky zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúry štadiónov.
 • Hráči, ktorí nehrali na RP:
  • SZRL – PSČ Pezinok – Patrícia Gašparovičová – RP nepredložený v zmysle SP čl. 43/3/b

Upozorňuje:

 • Všetky FK (FO), že od nasledujúceho ročníka 2016/2017 bude povinnosťou mať zaradených v súťažiach BFZ 3 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S3BA a 2 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S4BA v zmysle platného RS čl.11.1

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 363: Martin Pafčo/1199233/ (TJ Rovinka S3BA) – vylúčený za  zmarenie gólovej príležitosti a po vylúčení vrazil do rozhodcu, Menovaný sa osobne dostavil na zasadnutie, kde vysvetlil a ospravedlnil sa za svoje správanie. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia podľa DP čl. 46/1a, a 49/1a,2a  od 25.4.2016./10.-€/

U.č. 364: Štefan Ďurajka/1155512/ (SDM Domino S4BA) – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, držaním súpera rukami za dres pred PÚ v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 46/1a,2  od 24.4.2016./10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.365: Dávid Brányik/1218618/(ŠK Tomášov S3BA) od 25.4.2016.  /10.-€./

 U.č.366:Tomáš Karovič /1175641/ (ŠK Lozorno, FOS3BA) od 25.4.2016.  /10.-€-/

 U.č.367:Jakub Bognár /1233870/(ŠK Bernolákovo S3BA) od 25.4.2016. /10.-€./

 U.č.368:Patrik Jureník/1239391/ (PŠC Pezinok S3BA) od 25.4.2016.  /10.-€./

 U.č.369:Matej Klokner/1245407/ (PŠC Pezinok S3BA) od 25.4.2016.  /10.-€./

 U.č.370: Rastislav Srnánek/1249853/ (PŠC Pezinok S3BA) od 25.4.2016.  /10.-€./

 U.č.371:Ján Kováč/1253931/ (TJ Čunovo S4BA) od 24.4.2016.  /10.-€./

U.č.372:Karol Kozák/1145078/ (TJ Veľké Leváre S4BA) od 25.4.2016.  /10.-€./

U.č.373:Branislav Juhas/1175346/ (FC Malacky S4BA) od 25.4.2016.  /10.-€/

U.č.374:Štefan Kovárik/1149224/ (FC MalackyS4BA) od 25.4.2016.  /10.-€./

U.č.375:Slavomír Godžak/1163424/ (SFC KalinkovoS4BA) od 25.4.2016.  /10.-€./

 U.č.376:Martin Lonský/1165267/ (SFC Kalinkovo S4BA) od 25.4.2016.  /10.-€./

U.č.377:Alexander Lukovics/1294756/ (FC Petržalka SD3R) od 24.4.2016.  /5.-€./

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 378: FC Rohožník / S3BA/. Na základe U.č. 361 rozhodla uložiť DO – Pokarhanie, podľa čl. 11/1 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 379: Na základe odstúpenia ŠTK, keď klesol počet hráčov pod  7 vplyvom zranenia hráčov v klube FC Rohožník /SD3R/ v stretnutí 22. kola MŠK Kráľová pri Senci – FC Rohožník, DK  berie uvedené okolnosti na vedomie bez prijatia DO, podľa DP čl.71/4b.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže  BFZ 

Oznam pre FK hrajúce všetky súťaže prípraviek

Žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba podávať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

Oznam pre FK hrajúce súťaže PMA1, PMB1, PMC:

FKP Dúbravka Bratislava hráva svoje domáce stretnutia na štadióne v Dúbravke – bývalý

ŠKP Inter Dúbravka Bratislava, terajší názov ŠCP /športové centrum polície/ Dúbravka.

Oznam pre FK hrajúce súťaže PMA2, PMB2

MŠK Iskra Petržalka hrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 9.00 / súbežne PMA2, PMB2 /

a/ zmeny hracieho dňa stretnutí

PMA1 – 20.kolo: Ružinov – Vrakuňa – ST 25.5. o 16.00

PMB1 – 20.kolo: Ružinov – Vrakuňa – ST 25.5. o 17.30

PMC   – 20.kolo: Ružinov – Vrakuňa – ST 25.5. o 16.00

b/ predohrávky stretnutí – vzájomné dohody

   PMB1 – 20. kolo: FK Rača – NMŠK 1922 – ST 1.6. o 16.30

c/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom – RS čl.3.4

PMC – 17. kolo: NMŠK 1922 – FKP Dúbravka – ST 5.5. o 16.30

FKP Dúbravka Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20€

     v súlade s RS čl.3.4

    PMC – 16.kolo: FK Inter – ŠK Vrakuňa – ST 11.5. o 17.00 / ihr.Drieňova ul. /

FK Inter Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20€v súlade s RS čl.3.4

    PMA2 – 17. kolo: Hargašova Z.B. – Ivanka p./Dun. – SO 7.5. o 9,00

ŠK Hargašova Záh. Bystrica bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20€ v súlade s RS čl.3.4

PMB2 – 17. kolo: Hargašova Z.B. – Ivanka p./Dun. – SO 7.5. o 11,00

ŠK Hargašova Záh. Bystrica bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20€ v súlade s RS čl.3.4

    PrMa – 16.kolo: Rohožník – Zohor – ŠT 5.5. o 17.30

FC Zohor bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20€ v súlade s RS čl.3.4

d/ zmena hracieho času / počnúc 14.kolom /

PMA3: TJ Čunovo – NE 11.00

e/ dohrávka stretnutia z dôvodov chorobnosti hráčov

PrPK – 17.kolo: PŠC Pezinok – ŠFK Prenaks Jablonec – ŠT 5.5. o 17.30

f/ posun hracieho času stretnutí

PrMA – 16.kolo: Kostolište – Lozorno – SO 30.4. o 14.00

PrPK – 19.kolo: PŠC Pezinok – CFK Cajla – NE 8.5. o 14.30

Zmeny sú upravené v ISSF

g/ V období od 26.4. – 4.5.2016 budú prebiehať obvodné kolá McDonald´s CUP 2015/2016. Štartujú  žiaci I. stupňa ZŠ narod. od 1.9. 2005 a mladší. Rozpis stretnutí bol zaslaný na postupujúce ZŠ  v jednotlivých obvodov regionálneho bratislavského kraja. Víťazi jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 17.5. 2016 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

MK oznamuje, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka – 3.5.2016 od 16.30 v Športovom areáli P. Gleska Mladá garda. Pozvánka a rozpis behov s limitmi boli zúčastneným poslané mailovou poštou. Účasť rozhodcov na fyzických previerkach je jednou zo základných podmienok zaradenia na nominačnú listinu súťaží riadených BFZ v budúcom súťažnom ročníku.

Zobrala na vedomie podnet PŠC Pezinok (ID 40055) a vyriešila podnet FK Slovan Most pri Bratislave (ID 39580). Podnet ŠK Lozorno, FO (ID 39462) vyrieši po doručení kompletného videozáznamu, v opačnom prípade bude iniciovať disciplinárne konanie voči ŠK Báhoň.

Na základe požiadavky KR SFZ nahlásila mená 8 rozhodcov, ktorí sa zúčastnia seminára na získanie licencie „P“ 26.-29.5.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (19.-24.4.): Ľ. Polakovič (S3BA) – pri popise zranenia diváka bolo nutné uviesť, či okolnosti umožňovali bezproblémové pokračovanie stretnutia; P. Martinkovič st. (S4BA) – 0 v rubrike čas polčasovej prestávky; J. Valko (I. liga žiačok) – nedostatočný popis kontroly identity hráčok nastupujúcich na stretnutie bez RP; D. Bláha (MZRL) – chýba uvedenie výsledku konfrontácie, ktorá je v mládežníckych súťažiach povinná.

Ospravedlnenia: Lackovič 7.5.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš, M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002)na tréningový zraz a Regionálny turnaj Senec a okolie v termíne 30. 4. – 4. 5. 2016.
Hráči:

Patrik BARTOŠ   ŠK Slovan Bratislava         Tomáš BEZÁK        ŠK Slovan Bratislava

Roman ČEREPKAI ŠK Slovan Bratislava     Bruno GALOVIČ   ŠK Slovan Bratislava

Gabriel HORNYÁK    ŠK Slovan Bratislava  Adam IGAZ             ŠK Slovan Bratislava

Dominik JANKOVIČ  ŠK Slovan Bratislava  Jakub KOLNÍK     ŠK Slovan Bratislava

Damián  KORČUŠKA ŠK Slovan Bratislava  Adam PALACKA   ŠK Slovan Bratislava

Michal POLČIC          ŠK Slovan Bratislava    Oliver ŠOUC            ŠK Slovan Bratislava

Adam TUČNÝ            ŠK Slovan Bratislava     Adam ZBUDILA      ŠK Slovan Bratislava

Tomáš BENKE           FK Inter Bratislava        Oliver FANDEL      FK Inter Bratislava

Dávid HEDERA          FK Inter Bratislava       Dominik MARKOVIČ     FK Inter Bratislava

Juraj BORČIN             FKM Karlova Ves          Filip RÁCZ                 FKM Karlova Ves

Náhradníci:

Matej KOLLÁTH        FKM Karlova Ves     Michal MATTA     FKM Karlova Ves

Andrej MAJTÁN        FK Inter Bratislava   Patrik SOÓS          ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Rudolf BOŽIK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, sľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 30. 4. 2016 o 14:45 hod. na parkovisku pred štadiónom

ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus). Odchod autobusu je o 15:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14  (nar. po 1.1.2002) na Medzinárodný turnaj výberov v Belehrade 5. – 8. mája 2016.
Hráči:

Patrik BARTOŠ   ŠK Slovan Bratislava        Roman ČEREPKAI  ŠK Slovan Bratislava

Bruno GALOVIČ  ŠK Slovan Bratislava       Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan Bratislava

Branislav CHUDÍK ŠK Slovan Bratislava    Adam IGAZ           ŠK Slovan Bratislava

Rudolf BOŽIK       ŠK Slovan Bratislava       Andrej MAJTÁN  FK Inter Bratislava

Adam PALACKA   ŠK Slovan Bratislava       Michal POLČIC  ŠK Slovan Bratislava

Oliver ŠOUC          ŠK Slovan Bratislava        Adam TUČNÝ    ŠK Slovan Bratislava

Adam ZBUDILA   ŠK Slovan Bratislava        Juraj BORČIN   FKM Karlova Ves

Peter ČEKAŇÁK   FKM Karlova Ves              Filip RÁCZ          FKM Karlova Ves

Tomáš BENKE      FK Inter Bratislava          Adam OBERT      FC Zbrojovka Brno

Náhradníci:

Dominik JANKOVIČ  ŠK Slovan Bratislava  Damian KORČUŠKA ŠK Slovan Bratislava

Michal MATTA  FKM Karlova Ves          Dominik MARKOVIČ  FK Inter Bratislava

Ján BOLF           FK Inter Bratislava      Dávid HEDERA          FK Inter Bratislava

Patrik SOÓS     ŠK Senec                        Jakub KOLNÍK           ŠK Slovan Bratislava

Juraj LACKO    ŠK Slovan Bratislava    Tomáš BEZÁK       ŠK Slovan Bratislava

RT :    

Vedúci výpravy: Alexander Teleky            

Tréneri: Pavol SEDLÁK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér :

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, prezuvky, pyžamo, karta poistencacestovný pas!!!

Zraz nominovaných hráčov je  vo štvrtok 5. 5. 2016 o 16:00 hod. pred štadiónom ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus).

Predpokladané ukončenie zrazu je naplánované na nedeľu, 8. 5. 2016 vo večerných hodinách,  cca 23:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák – 0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

 

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na tréningový zraz v pondelok 9.5.2016 o 16.30 hod./ zmena termínu / v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves    Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Adam HILEK                 FKM K.Ves      Radovan BRANIŠ     FK Inter

Martin TURNER            FKM K.Ves     Marko ŽVÁČ             FK Inter

Marek GAJDOŠ             FKM K.Ves      Adam KORMANÍK  FK Inter

Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves      Tamas MÉRY             FK Inter

Erik REINDL                 FKM K.Ves       Patrik MARKOVIČ  NMŠK 1922

Viktor VONDRYSKA   ŠK Senec            Filip NAGY                ŠK Slovan

Viliam HYNEK              ŠK Slovan         Dávid STRELEC        ŠK Slovan

Alexander TÓTH            ŠK Slovan        Ladislav NAGY          ŠK Slovan

Patrick FARKAŠ            ŠK Slovan         Denis GIESSER          ŠK Slovan

Roman BEKO                 ŠK Slovan         Adam KURUC           ŠK Slovan

Radovan VALENTIN     ŠK Slovan        Martin UŽÍK               ŠK Slovan

Jakub JURČÍK                ŠK Slovan

NÁHRADNÍCI:

Michal HORNYÁK        ŠK Slovan          Zsolt BEKE                 ŠK Senec

Kristián LUKAČIK        ŠK Slovan          Lukáš TVAROH         FKM K.Ves

Samuel LAVRINČÍK     ŠK Slovan         Juraj GBELEC            FKM K.Ves

Dominik MEZOVSKÝ   ŠK Bernolákovo   Michal MOJŽIŠ          FKM K.Ves

Erik MRÁZ                     FC Petržalka          Tomáš HORVÁTH     FC Petržalka

REALIZAČNÝ TÝM:

TRENER MLÁDEŽE SFZ : Rudolf NOVÁK  

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ                              

MASÉR: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, brankári – vlastná brankárska výstroj

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 9.5.2016 o 16.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Začiatok TJ: 17.00 hod.                 Ukončenie TJ: 18.30 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia hráčov je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

IV.-V./16       OK MC Donald´s CUP            (nar. od 1.9.2005 a ml.)                  Školy

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                                 U14 BFZ

2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                                 U 14 BFZ

3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná                      U 14 BFZ

4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                         U 14 BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                    U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NMŠK Bratislava                                             U12-13 BA mes.

9.5.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U 15 BFZ

11.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár chlapci- ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                     štadión NMŠK BA

12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

12.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár dievčatá – ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                 štadión NMŠK BA

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                      U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U12-13 BA vid.

17.5.2016      Krajské kolo MC Donald´s CUP CH+D – ZŠ 1.9.2015 a ml. víťazi obvodných kôl                            štadión  ŠCP Dúbravka

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS  – FŠ Dunajská Lužná  U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                         U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                              U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                      U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                  U12-13 BFZ

 

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI