ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 ZO DŇA 27.05.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát opätovne vyzýva FK TIPOS III. ligy  – OŠK Slovenský Grob , aby do stredy 01.06.2016 doručil na sekretariát BFZ na oficiálnom tlačive klubu , ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom FK a tiež opečiatkovaný pečiatkou FK  číslo účtu v tvare IBAN, ktoré bude zakomponované v ISSF systéme pri fakturačných údajoch. 

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Finále pohára BFZ:

 • ŠK Báhoň – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 8.6.2016 o 18,00 hod.

Schvaľuje zmeny termínov:

 • S3BA 28.kolo TJ Rovinka – FK Inter Ba 28.5.2016 o 15,00 hod.
 • S3BA 29.kolo FK Inter Ba – ŠK Báhoň 5.6.2016 o 10,30 hod.
 • S3BA 29.kolo PŠC Pezinok – ŠK Tomášov 4.6.2016 o 17,30 hod.
 • S3BA 30.kolo FC Rohožník – ŠK Sv.Jur 11.6.2016 o 15,00 hod.
 • S4BA 28.kolo SDM Domino Ba – ŠK Šenkvice 28.5.2016 o 17,00 hod.
 • S4BA 29.kolo SDM Domino Ba – MFK Rusovce 4.6.2016 o 17,30 hod.
 • S4BA 30.kolo FK Lamač Ba – SFC Kalinkovo 11.6.2016 o 17,30 hod.
 • SD3R 30.kolo FC Rohožník – FK Rača Ba v pôvodnom termíne 11.6.2016, ale o 12,30 hod.
 • SD3R 30.kolo MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Ba 11.6.2016 o 15,00 hod.
 • MD3R 20.kolo FC Petržalka akadémia – TJ Veľké Leváre 29.5.2016 o 13,00 hod. na umelej tráve
 • MD3R 20.kolo FK Šamorín/Hamuliakovo – FC Ružinov Ba 8.6.2016 o 18,00 hod. z dôvodu uzavretia ihriska v Hamuliakove. Klubu FK Šamorín/Hamuliakovo bude do zbernej faktúry započítaný poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 30,- €. – opakovanie z predošlej ÚS.
 • MD3R 22.kolo NMŠK 1922 Ba – FK Rača Ba 11.6.2016 o 14,00 hod.
 • MD3R 22.kolo Lok.DNV – FC Ružinov BA 11.6.2016 o 11,30 hod.
 • SZRL+MZRL 25.kolo SDM Domino Ba – NMŠK 1922 Ba 5.6.2016 o 14,00 hod. starší žiaci a 15,30 hod. mladší žiaci
 • SZRL+MZRL 22.kolo FK Rača Ba – PŠC Pezinok 31.5.2016 o 17,30 hod starší žiaci a 16,00 hod. mladši žiaci
 • SZRL+MZRL 22.kolo Lok.DNV – ŠK Šenkvice 1.6.2016 o 18,00 hod starší žiaci a 16,30 hod. mladší žiaci

Oznamy:

 • S3BA PŠC Pezinok predložil (na základe výzvy ŠTK) potvrdenia hráčov Mareka Bojka, Petra Šubu a Richarda Petrovského v zmysle SP čl.46.
 • Hráči, ktorí nehrali na RP
  • S4BA 27.kolo FK Stupava – Peter Špacír – vo vyžiadaní od 22.5.2016
  • SD3R 27.kolo ŠK Vrakuňa Ba – Jakub Picha – RP predložený
  • MZRL 23.kolo ŠK Vrakuňa Ba – Nicolas Kovács – RP predložený, Mikuláš Rigo – RP vo vyžiadaní od 20.5.2016

Upozorňuje:

 • Všetky delegované osoby na majstrovské stretnutia na dodržiavanie stanovených hracích časov v zmysle RS. Oneskorenie začiatku stretnutia, môže byť len v súlade so súťažným poriadkom a delegované osoby musia túto udalosť popísať v ZoS resp. v SD.
 • Všetky FK (FO), že od nasledujúceho ročníka 2016/2017 bude povinnosťou mať zaradených v súťažiach BFZ 3 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S3BA a 2 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S4BA v zmysle platného RS čl.11.1

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

 U.č. 437:Martin Valach/1143938/ (SDM Domino –  S4BA) – vylúčený za  HNS,  udretie súpera hlavou do tváre v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov  od 22.5.2016 s prerušením od 13.6.2016, podľa DP čl.49/1b,2b  od 23.5.2016./10.-€/

 U.č. 438:Peter Mráz/1108191/ (TJ Záhoran Jakubov –  S4BA) – vylúčený za  HNS,kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na  3týždne  od 23.5.2016, podľa DP čl. 49/1b,2b  od 23.5.2016./ 10.-€/

 U.č. 439: Alexander Lukovics /1294756/ (FC Petržalka akadémia –  SD3R) – vylúčený za  HNS,  vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/1a,2a  od 23.5.2016./ 5.-€/

U.č. 440: Andrej Zachar/1302230/ (FC Ružinov Bratislava  –  MD3R) – vylúčený za  HNS,  zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou na bránkovej čiare. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 46/1a,1c  od 23.5.2016./ 5.-€/

U.č. 441:Kristián Lipták /1308686/ (ŠK Žolík Malacky – SZRL) – vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v PÚ. DO – pozastavenievýkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1, 2a, od 23.5.2016./ 5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 U.č.442: Vincent Pípaš/1233460/( ŠK Vrakuňa Bratislava S4BA) od22.5.2016.  /10.-€/

 U.č.443: Martin Lonský/1165267/( SFC Kalinkovo S4BA) od 23.5.2016.  /10.-€/

 U.č.444: Filip Koiš/1310800/( MŠK Kráľová pri Senci SD3R) od 22.5.2016.  /5.-€/

U.č.445:Samuel Njambi /1303847/( PŠC Pezinok SZRL ) od 23.5.2016. /5.-€/

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.446:Adam Janoviček/1241630/ (ŠK Tomašov S3BA) od 23.5.2016.  /10.-€/

 U.č.447:Tomáš Šiška/1209040/(FK Slovan Most pri BA S3BA) od 23.5.2016. /10.-€/

U.č.448:Tadeáš Lacko/1230180/(Lok. Devínska Nová Ves S3BA) od 22.5.2016. /10.-€/

 U.č.449: Sebastián Tábora/1116149/( FK Karpaty Limbach S4BA) od 23.5.2016. /10.-€/

 U.č.450:Martin Hoffmann/ 1174607/( FC Malacky S4BA) od 23.5.2016. /10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

 U.č.451:Martin Schwinghammer /1199230/ (TJ Rovinka   S3BA) od 23.5.2016.  /10.-€/

 U.č.452:Tomáš Wallner/1234588/ (FK Lamač Bratislava S4BA) od 23.5.2016.  /10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 12 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5c :

 U.č.453:Andrej Džubák/1147971/ (FK Karpaty Limbach  S4BA) od 23.5.2016. / 10.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

 U.č.454:Miroslav Kaňuk (PŠC PezinokSZRL) Za HNS asistenta trénera  smerom k R a následne vykázanie z lavičky náhradníkov v stretnutí FK Slovan Ivanka pri Dunaji – PŠC Pezinok. DO – zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov a styk s delegovanými osobamina 3 týždne nepodmienečne podľa 48 / 1 c, 2 b od 22.5.2016. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 455: Filip Čisárik – rozhodca.Menovaný sa dostavil na DK a vysvetlil všetky okolnosti ohľadom predčasne ukončeného stretnutia 17. kola prípravky,FK Šamorín-Hamuliakovo – ŠK Žolík Malacky.

U.č.456: Zoltán Péterfi – FK Šamorín-Hamuliakovo/prípravka PMB2/ Písomné stanovisko predložené. Za NS voči R a za odvolanie družstva a nedohratie stretnutia FK Šamorín-Hamuliakovo – ŠK Žolík Malacky, DO –  zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov a styk s delegovanými osobamina 3 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP, čl.48 / 1a, 2a od 20.5.2016. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.457: FK Šamorín-Hamuliakovo/prípravka PMB2. Za svojvoľné opustenie hracej plochy počas stretnutia, DK udeľuje klubu POKARHANIE,podľa DP, čl. 11. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.458:Peter Homola (PŠC PezinokSD3R) Za HNS člena klubu voči delegovanej osobe po stretnutí SD3R – PŠC Pezinok – FC Petržalka, DO: pozastavenie výkonu funkcie VD, zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov a styk s delegovanými osobami na10 mesiacov nepodmienečne podľa DP, čl. 48 /1c,2b,50/1b,2a od 19.5.2016. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.459:Dušan Berzedi  (PŠC Pezinok SD3R) Za neprijatia opatrenia na zabránenie HNS člena klubu voči delegovanej osobe po stretnutí SD3R – PŠC Pezinok – FC Petržalka, DO: pozastavenie výkonu funkcie HUa člena US na 1mesiac nepodmienečne podľa DP, čl.16 /1, 2,  od 19.5.2016. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.460:PŠC Pezinok,za nezabránenie HNS  Petra Homolu, počas a po stretnutí, DK udeľuje klubu pokutu 100.-€, podľa DP, čl. 48/4.Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 461: FK Stupava / S4BA/. DK za nedostatky  usporiadateľskej služby v stretnutí       s TJ Záhoran Jakubov udeľuje klubu UPOZORNENIE. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

Komisia mládeže  BFZ :

Oznam pre FK hrajúce všetky súťaže prípraviek

Žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba podávať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

a/ dohrávky stretnutí – nehralo sa pre nepriaznivé počasie

    PMA1 – 18.kolo: Rača – Ružinov – UT 14.6. o 16.00 h.

PMB1 – 18.kolo: Rača – Ružinov – UT 14.6. o 16.00 h.

PMC    – 18.kolo: Rača – Ružinov – UT 14.6. o 17.00 h.

 b/ zrušenie zmeny / stretnutia sa odohrajú v pôvodnom termíne /

   PMA2 – 21.kolo: Rusovce – Ivanka – SO 4.6. o 9.00

PMB2 – 21.kolo: Rusovce – Ivanka – SO 4.6. o 10.30

c/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom – RS čl.3.4

PMC – 22.kolo: Domino – FK Inter – ST 8.6. o 16.45 h. FK Inter Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-€ v súlade s RS čl.3.4

PMB1 – 21.kolo: DNV – FC Petržalka – ŠT 2.6. o 18.15 h. FC Petržalka akadémia bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

PMA2 – 20.kolo: Stupava – Š.Hamuliakovo – ST 25.5. o 17.00 h. FK Šamorín-Hamuliakovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

PMA2 – 21.kolo: D.Lužná – Š.Hamuliakovo – ST 8.6. o 17.00 h. OFK Dunajská Lužná bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

PMA2 – 22.kolo: Ivanka – K.Ves B – ST 8.6. o 18.00 h. FK Slovan Ivanka pri Dunaji bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

PMA3 – 19.kolo: MŠK Iskra B – FK Lamač – PO 30.5. o 17.30 h. FK Lamač Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €  v súlade s RS čl.3.4

PrPK – 24.kolo: Grinava – Častá – SO 11.6. o 15.00 h. Grinavský futbalový klub 1923 bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

PrSC – 26.kolo: MŠK Senec – Most – UT 7.6. o 17.00 h. FK Slovan Most pri Bratislave bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

d/ kontumácia stretnutia

PMA2 – 19.kolo: FK Dúbravka – FK Stupava 3 : 0 k podľa SP čl.82/b – nedostavenie sa na stretnutie. FK Dúbravka sa priznávajú 3 body a skóre 3 : 0 do tabuľky. FK Stupava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- €  v  súlade s RS čl.3.5

e/ zmena – kolízia stretnutí / SD3R a PMC /

PMC – 21.kolo: Vrakuňa – NMŠK – 4.6. o 13.30 h.

Zmeny sú upravené v ISSF

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

Zmeny a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP) nájdete na tomto linku:

http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: Odstupné“ podľa čl. 37 odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 2.6.2016 o 17.00 (zraz účastníkov za BFZ o 16.30) na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Zúčastnia sa rozhodcovia, ktorí nevyhoveli na riadnom termíne, a rozhodcovia, ktorí sa ho nezúčastnili.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16.00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21.00) v Dome kultúry Ružinov.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (21.-22.5.): S. Polomský (SD3R) – pri štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii uvádza len, že mu bolo predložené potvrdenie telovýchovného lekára, ale o súhlase rodičov (zákonných zástupcov) sa nezmieňuje; R. Tanglmayer (SZRL) – nedostatočný popis previnenia hráča, ktorému bola udelená 1. ŽK; D. Olša (S4BA) – nedostatočný popis previnenia hráča, ktorému bola udelená ČK; L. Lauer (S3BA) – chýba meno lekára hostí, ak bol prítomný (v príslušnej rubrike je iba dátum narodenia); A. Gosiorovský (MZRL) – prestávka v stretnutiach mládeže je povinná (15 min.), nie je možné, aby v príslušnej rubrike bola nula.

Pozýva na zasadnutie dňa 3.6.2016 o 17.30 D. Olšu.

Ospravedlnenia: Martinkovič st. od 1.6.; Polomský 11.-12.6.; Maretta 9.-11.6.; Strapek 11.6.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš,

L.Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš,

M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásený :  I. Nagy,  V. Šinkovič  (2)

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-13  ( nar. od 1.1.2003)  na tréningový zraz v pondelok 30.5.2016 o 15.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji

HRÁČI:

Dávid ĎUGEL        ŠK BERNOLÁKOVO   Matej MATYSKA       FK RAČA

Anton TUHÝ          SDM DOMINO BA        Šimon KRAJČÍ           FK VAJNORY

Markus KALMAN   SDM DOMINO BA       Peter DORNAI            NMŠK 1922 BA

Samuel BLAŽEK      SDM DOMINO BA       Martin  ŽILAVÝ         FK STUDIENKA

Martin DEŽULIAN  SLOVAN .IVANKA      Peter ŠÚPLATA         ŠK SENEC

Dominik VÉGH         FC PETRŽALKA           Tibor DEMKO            ŠK SENEC

Filip BIELEK             FC PETRŽALKA           Matúš ALMÁŠI         ŠK SENEC

Matúš TUPÝ              FC PETRŽALKA           Mykyta SKACHKOV FKP DÚBRAVKA

Dávid PACKA            FC PETRŽALKA           Sebastián ČERVIENKA FKP DÚBRAVKA

Marco DANIEL        FC PETRŽALKA           Samuel HASOŇ            FK INTER

Stanislav TURČÁNIK   FK INTER                  Jaroslav RICHTER     FK INTER

Tobias ČONGRÁDY     FK INTER                  Boris STRUHÁR        FK INTER

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ:  Rudolf NOVÁK

Tréner:  Walter RISCHER;  Asistent trénera:  Rudolf BOŽÍK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, modré štulpne, chrániče, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 30.5.2016 o 15.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Program TZ: 16.00 – 17.30 – prípravné stretnutie BFZ U13 – K. Ves U13

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rischerovi Walterovi 0903 160663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-12 ( nar. od 1.1.2004)  na tréningový zraz v pondelok 30.5.2016 o 17.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Branislav ČOMOR       FKM K.VES       Rastislav VAVRÍČEK TJ JAKUBOV

Samuel SRPOŇ            FKM K.VES       Samuel ZÁHUMENSKÝ Ž.MALACKY

Patrik VEIDINGER     FKM K.VES       Patrik ĎURICA            Ž.MALACKY

Krištof HORVATH      FKM K.VES       Andrej MATEJOVIČ  ŠK LOZORNO

Damián KACHÚT        FKM K.VES      Matthew AIDI            FK INTER BA

Tomáš VAŠKO            ŠK SENEC          Tibor MARICS           ŠK SLOVAN

Benjamín CHOBOT     ŠK SENEC        Andrej MIKOLÁŠ     ŠK SLOVAN

Jakub BITARA             ŠK SENEC         Tomáš KACHNIČ     ŠK SLOVAN

Michal POLČÁK          ŠK SENEC         Rastislav GOČA         ŠK SLOVAN

Dávid NÉMETH          ŠK SENEC         Boris SÚKENNÍK     ŠK SLOVAN

Matej GIAC      FC PETRŽALKA           Jozef HALCIN           ŠK SLOVAN

Šimon LEŠČÁK      ŠK SLOVAN           Ján MURGAŠ             ŠK SLOVAN

Samuel BENKO      ŠK SLOVAN          Mário SAUER            ŠK SLOVAN

Matej RIZNIČ         ŠK SLOVAN          Matej MIŠOVIČ         ŠK SLOVAN

Peter JURITKA      ŠK SLOVAN          Michal KOVÁČ          ŠK SLOVAN

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ:  Rudolf NOVÁK

Tréner:  Mário ROVENSKÝ  , Asistent trénera:  Attila ILLES

Vedúci: Daniel RINČO

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 30.5.2016 o 17.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 17.30 hod. – ukončenie TZ: 19.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Máriovi Rovenskému – 0908 726884

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                      Kategória

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                  U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                       U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                  U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                             U12-13 BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI