ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 ZO DŇA 19.08.2016

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje , že v dňoch 22 – 25.8.2016 je s výberom U15 na futbalovom turnaji “ KOUBA CUP“ vo Valticiach. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje sekretár BFZ p.Pavel Príkopa.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na všetky FK v súťažiach BFZ.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.

Schvaľuje:

 • S3BA – FK Inter Ba odohrať v jesennej časti domáce stretnutia na umelej tráve FC Petržalka akadémia vždy v SO UHČ, z dôvodu nespôsobilej hracej plochy na Drieňovej.
 • S4BA – odohrať stretnutie 3.kola FK Borinka – OŠK Slovenský Grob 21.8.2016 o 17,00 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku v Slovenskom Grobe a v jarnej časti na ihrisku v Borinke. Klubu FK Borinka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.4. vo výške 70,- € (opakovanie z predošlej ÚS).
 • S4BA – odohrať stretnutie 6.kola TJ Z.Jakubov – SFC Kalinkovo 3.9.2016 o 16,30 hod. Odôvodnenie – obecné slávnosti 4.9.2016 na ihrisku v Jakubove (opakovanie z predošlej ÚS).
 • S4BA – odohrať stretnutie 6.kola OŠK Slovenský Grob – ŠK Šenkvice 3.9.2016 o 16,30 hod.
 • S4BA – odohrať stretnutie 7.kola SFC Kalinkovo – ŠK Vrakuňa Ba 10.9.2016 o 16,30 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku vo Vrakuni a v jarnej časti na ihrisku v Kalinkove (opakovanie z predošlej ÚS). Odôvodnenie – hodové slávnosti vo Vrakuni 10.9.2016.
 • SD3R 7.kolo MŠK Kráľová pri Senci – OFK Dunajská Lužná odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 10.9.2016, ale o 11,00 hod. z dôvodu obecných slávností na ihrisku v Kráľovej (opakovanie z predošlej ÚS).
 • SD3R – MŠK Senec hrací deň a hrací čas domácich stretnutí NE pUHČ na ihrisku ŠK Igram.
 • SD3R – FK Inter Ba – odohrať v jesennej časti domáce stretnutia na ihrisku ŠCP Dúbravka vždy v NE o 10,30 hod., z dôvodu nespôsobilej hracej plochy na Drieňovej.
 • MD3R – ŠK TOP Pusté Úľany hrací deň a čas domácich stretnutí SO UHČ.
 • MD3R – 1.kolo ŠK Sv. Jur – FC Zohor odohrať stretnutie 15.9.2016 o 16,00 hod. Klubu ŠK Sv. Jur bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4. vo výške 30,- €.
 • MD3R – 1.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – NMŠK 1922 Ba odohrať stretnutie 24.8.2016 o 17,00 hod. Klubu FK Šamorín-Hamuliakovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4. vo výške 30,- €.
 • MD3R – odohrať stretnutie 2.kola FC Zohor – FK Lamač Ba v pôvodnom termíne 27.8.2016, ale o 14,30 hod., z dôvodu kolízie so stretnutím S5V (opakovanie z predošlej ÚS).
 • MD3R – 3.kolo FK Lamač Ba – MŠK Iskra Petržalka odohrať stretnutie 7.9.2016 o 16,00 hod., z dôvodu kolízií so stretnutiami žiakov a mužov.
 • MD3R 5.kolo SDM Domino – MŠK I.Petržalka odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 11.9.2016, ale o 14,00 hod.
 • MD3R 7.kolo SDM Domino – ŠK Tomášov odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 25.9.2016, ale o 13,30 hod.
 • MD3R 9.kolo SDM Domino – FK Rača Ba odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 9.10.2016, ale o 13,30 hod.
 • MD3R – MŠK Senec hrací deň a hrací čas domácich stretnutí NE ppUHČ na ihrisku ŠK Igram.
 • SZRL+MZRL 5.kolo ŠK Šenkvice – FC Ružinov Ba 1.9.2016 o 9,00 hod. starší + 11,00 hod. mladší, z dôvodu kolízie s SD3R 31.8.2016 (opakovanie z predošlej ÚS)
 • SZRL+MZRL 6.kolo SDM Domino – OFK Dunajská Lužná odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 3.9.2016, ale o 14,30 hod. starší + 16,30 hod. mladší z dôvodu kolízie s II.LSDZ (opakovanie z predošlej ÚS).
 • SZRL+MZRL 8.kolo SDM Domino – MŠK I.Petržalka odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 17.9.2016, ale o 14,30 hod. starší + 16,30 hod. mladší z dôvodu kolízie s II.LSDZ (opakovanie z predošlej ÚS).
 • SZRL+MZRL 10.kolo SDM Domino – MŠK Senec odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 1.10.2016, ale o 14,30 hod. starší + 16,30 hod. mladší z dôvodu kolízie s II.LSDZ (opakovanie z predošlej ÚS).
 • SZRL+MZRL 12.kolo SDM Domino – FK Rača Ba odohrať stretnutia v pôvodnom termíne 15.10.2016, ale o 14,30 hod. starší + 16,30 hod. mladší z dôvodu kolízie s II.LSDZ
 • SZRL+MZRL – MŠK Senec hrací deň a hrací čas domácich stretnutí SO 10,00 hod.+12,00 hod. na ihrisku v Réci.

Odhlásenie družstva zo súťaže:

 • SD3R – ŠK Vrakuňa Ba – na základe listu zo dňa 18.8.2016 sa odhlasuje zo súťaže. Družstvá vyžrebované s týmto družstvom budú mať v príslušnom kole voľno. Klubu ŠK Vrakuňa bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.6 vo výške 600,- €. Toto družstvo sa považuje za zostupujúce v zmysle SP čl. 12.4.

Zamieta:

 • MZRL – žiadosť ŠK Žolík Malacky o zmenu stretnutia 4.kola. Stretnutie sa hrá ako “dvojička” so SZRL.

Schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl. 28/4:

 • OFK Dunajská Lužná – SFC Kalinkovo do súťaže SZRL pod spoločným názvom OFK Dunajská Lužná.
 • OFK Dunajská Lužná – FC ŠTK Šamorín do súťaže I. liga žiačok BFZ pod spoločným názvom OFK Dunajská Lužná.

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S3BA kolo:

ŠK Lozorno, FO – Karol Salay – RP predložený

OFK Dunajská Lužná – Andrej Novák – RP vo vyžiadaní od 13.8.2016

ŠK Tomášov – Dušan Stojkov – RP vo vyžiadaní od 10.8.2016

Upozorňuje:

 • Všetky FK (FO), aby pri zadávaní akýchkoľvek podnetov pre komisiu rozhodcov postupovali v zmysle RS čl.8 bod 6 (Všetky podania – podnety súvisiace s výkonom funkcie rozhodcov a delegátov stretnutia /pozorovateľov rozhodcov / sa adresujú prostredníctvom ISSF na Športovo-technickú komisiu BFZ).

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 15: Martin Preis /1177439/ (FC Malacky S3BA),  vylúčený za  HNS – zmarenie gólovej situácie sotením súpera.Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 45/1,2a od 14.8.2016./10.-€/

U.č. 16: Martin Petrik/1229776/ (FC Rohožník S3BA), vylúčený za  HNS – podrazenie súpera zo zadu nadmernou silou. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 45/1,2aod 14.8.2016./10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 U.č.17: Marek Kristián Bartoš/1258253/(OFK Dunajská Lužná, S3BA) od 15.8.2016.  /10.-€/

 U.č.18:Martin Juraško/1188112/(FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA) od 15.8.2016. /10.-€/

 U.č.19: Marek Ducký /1154402/(TJ Rovinka, S3BA) od 15.8.2016. /10.-€/

 U.č.20:Ján Klamo /1310308/(SK Šenkvice , S4BA) od 15.8.2016. /10.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 21: Jozef Kulaš /1152243/(MŠK Kráľová pri Senci, S4BA). DK berie na vedomie žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DS ( 2 týždne ), do 30.112016.  Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 22: FC Malacky, S3BA – Žiadosť o pre kvalifikovanie priestupku hráča Martina Preisa/1177439/ berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení a oznamuje klubu, že proti výkonu rozhodcu a jeho konkrétnych rozhodnutí v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť na KRaD BFZ. Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 23: Martin Čermák /1110698/(FK Jablonové, S4BA). DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku trestu -disciplinárnej sankcie a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DS( 1 týždeň ), do 30.112016.  Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 24: DK začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Michalovi Zemkovi / PŠCPezinok/ za HNS voči rozhodcovi a následné vykázanie z lavičky náhradníkov počas stretnutia ŠK Lozorno  –  PŠC Pezinok, dňa 14.8.2016. DK BFZ  dňom 15.8.2016 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu a žiada klub a Michala Zemka o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 24.8.2016.

U.č. 25:DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči  FK Rača /S3BA/ za porušenie RS čl.9.7.( nepoužitie predpísaných lôpt v majstrovských stretnutiach). DK žiada klub FK Rača o doručenie písomného vyjadrenia do 24.8.2016.

U.č. 26:DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči  FK Lamač /S4BA/ za porušenie RS čl.9.7.( nepoužitie predpísaných lôpt v majstrovských stretnutiach). DK žiada klub FK Lamač o doručenie písomného vyjadrenia do 24.8.2016.

U.č. 27:DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči  ŠK Lozorno /S3BA/ za porušenie RS čl.5.3.( neoznámenie dôvodu nepredloženia RP na ŠTK za hráča Erika Kissa). DK žiada klub ŠK Lozorno o doručenie písomného vyjadrenia do 24.8.2016.

U.č. 28:DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči  FK Vajnory /S3BA/ za porušenie RS čl.5.3.( neoznámenie dôvodu nepredloženia RP na ŠTK za hráča Adama Zdráhala). DK žiada klub FK Vajnory o doručenie písomného vyjadrenia do 24.8.2016.

U.č. 29:DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči  FK Borinka /S4BA/ za porušenie RS čl.5.3.( neoznámenie dôvodu nepredloženia RP na ŠTK za hráča Petra Piačeka). DK žiada klub FK Borinka o doručenie písomného vyjadrenia do 24.8.2016.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ súťaže prípraviek PMA3 a PRMA

KM eviduje prihlášku družstva FC Petržalka akadémia B o dodatočné zaradenie do súťaže PMA3. V súčasnej dobe prebieha hlasovanie VV BFZ per rollam.V prípade schválenia bude družstvo FC Petržalka akadémia „B“  zaradené do súťaže PMA3 pod číslom 3 / momentálne voľný žreb /.

KM eviduje dodatočnú prihlášku nového klubu FKM Stupava o zaradenie do súťaže PRMA. V súčasnej dobe prebieha hlasovanie VV BFZ per rollam.V prípade schválenia bude FKM Stupava zaradený do súťaže PRMA a táto súťaž bude prežrebovaná na 14 účastníkov s jedným voľným žrebom a 2 vloženými kolami na 8.9. a 15.9.2016.

b/ KM BFZ oznamuje FK hrajúcim súťaže PMA2 a PMB2, že družstvá prípraviek FK Dúbravka Bratislava z dôvodom rozsiahlej rekonštrukcie FŠ odohrá v jesennej časti súťažného ročníka všetky svoje stretnutia na ihriskách svojích súperov a v jarnej časti potom na domácom ihrisku.

c/  súťažný ročník 2016/2017 – súťaže BFZ prípravky

Vyžrebovanie  súťaží je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk / BFZ /. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje vyžrebovania.

d/ žiadosti o zmeny termínov stretnutí súťaží prípraviek musia byť zasielané cez elektronickú podateľňu na KM BFZ / nie ŠTK BFZ /. Mailové a telefonické dohody nebudú akceptované. Z každej žiadosti o zmenu musí byť prijaté uznesenie, ktoré je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk / BFZ – Komisia mládeže /

e/ KM BFZ opätovne upozorňuje FK, aby žiadosti o zmeny termínov stretnutí v súťažiach SD3R, MD3R, SZRL, MZRL neposielali na KM BFZ ale na ŠTK BFZ, ktoráuvedené súťaže riadi.

f/ predohrávky stretnutí – dohody FK

PMA1 – 1.kolo: Slovan – FKP Dúbravka – ST 31.8. o 17.00 hod.

PMB1 – 1.kolo: Slovan – FKP Dúbravka – ST 31.8. o 18.00 hod.

PMC – 1.kolo: Slovan – FKP Dúbravka – ST 31.8. o 18.00 hod.

g/ zmeny – presun stretnutí seniorov ObFZ vidiek na soboty

PRMA – 16.kolo: Studienka – Láb – SO 29.4. o 13.00 hod.

PRMA – 19.kolo: Studienka – Lozorno – SO 20.5. o 13.00 hod.

PRPK – 7.kolo: Vinosady – Sv.Jur – SO 8.10. o 13.00 hod.

PRPK – 19.kolo: Vinosady – Jablonec – SO 22.4. o 14.30 hod.

PRPK – 20.kolo: Grinava – Vinosady – SO 29.4. o 14.30 hod.

PRPK – 21.kolo: Vinosady – Sl.Grob – SO 6.5. o 14.30 hod.

h/ zmena hracieho dňa a času

PRMA: FK Borinka – SO 11.00 ihr.Borinka

PRSC: MŠK Senec – NE 13.30 ihr. UT NTC Senec

i/ zmeny – kolízia stretnutí / 4.liga BFZ, SZM, MZM, PRSC /

PMA1 – 8.kolo: Domino – K.Ves – SO 22.10. o 9.00 hod.

PMB1 – 8.kolo: Domino – K.Ves – SO 22.10. o 9.00 hod.

PMC – 8.kolo: Domino – K.Ves – SO 22.10. o 10.30 hod.

PRSC – 15.kolo: Tomašov – Danubia – ŠT 1.9. o 9.00 hod.

PRSC – 15.kolo: Š.Hamuliakovo – Kráľova – ŠT 1.9. o 13.00 hod.

Zmeny sú už upravené v ISSF

Komisia rozhodcov a delegátov:

Fyzické previerky rozhodcov BFZ sa uskutočnia dňa 30.8.2016 v Športovom areáli P. Gleska Mladá garda. Pozvánka s programom fyzických previerok a rozpisom behov bola pozvaným účastníkom poslaná mailom.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí:

Tanglmayer – nedostatočný popis procesu kontroly identity hráča štartujúceho bez RP;

Pati Nagy – chýbajúce zdôvodnenie nadštandardného počtu zmien v nomináciách družstiev pred začiatkom stretnutia.

Pozýva na zasadnutie dňa 19.8. R. Tanglmayera a Ľ. Polakoviča.

Ospravedlnenia: Laciňák 29.8.; Ježík 19.-26.8., 28.-30.8. (nedodržaná lehota pre ospravedlňovanie sa); Bohun 27.8., 4.9.; Martiška 27.8.; Farkaš 3.-5.9.; Jablonický 21.9.-1.10.; Ondrušek 28.8.-3.9.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje klubom I. a II. žiackej ligy, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“, v kategóriách chalapcov mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2005) a v kategóriach dievčat U15 (nar. po 1.1.2002), aby sa písomne prihlásili do 22.8.2016 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

Turnaj sa uskutoční v III kolách: – Základné kolo: termín 30.8.2016v areáli FŠ ŠK Slovan, Rapid v Prievoze (určený pre družstvá II. ligy mladších žiakov), – Krajské kolo: termín 22.9.2016 v areáli FŠ ŠK Slovan, Rapid v Prievoze (určený pre družstvá so štatútom ÚTM a Grassroots + 2 najlepšie družstvá so základného kola), – Celoslovenské finále: termín 4.-5.10. 2016 (určený pre víťazov krajských kôl) v Nemšovej. Hrá sa na mini-ihrisku s umelým povrchom a mantinelmi, počet hráčov (4+1).  Účastnici si hradia cestovné a poistenie. Kluby so štatútom ÚTM a Grassroots majú povinnosť sa zúčastniť tohto projektu, ostatní záujemcovia (kluby II. ligy ml. žiakov) po prihlásení dostanú ďalšie informácie.

Prilásené družstvá: FK Inter Bratislava, FC Petržalka akadémia, ŠK Slovan Bratislava, SDM Domino Bratislava.

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch;poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch;poplatok cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu:michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA Blicencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA Blicencie(predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 05.- 08.10.2016 (1. blok)

Prihlásení: F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk,M. Pokorný, D. Katona, J. Krajočovič, P. Baláž, A. Léper, I. Klas, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok,M. Jánoš, M. Terlanda(19)

Trénerov, ktorí v apríli splnili všetky podmienky prihlásenia sa na školenie (zaplatili poplatok, ktorý im bol vrátený), budeme opätovne kontaktovať!

Školenie trénerov UEFA C licencie(7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, M. Farkáš, Ľ. Trudič,  M. Varga, A. Hýll, D. Randuch, S. Fitos(18)

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016(predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister,  Ľ. Martinka, F. Molnár(4)

TMK BFZ upozorňuje uvedené kluby, že keďže nepredložili licenčné preukazy trénerov príslušných súťaži, budú postupené na doriešenie DK BFZ.

Kluby, ktorénesplnili vyššie uvedenej povinnosti :

III. liga seniorov – ŠK Báhoň, FK Slovan Most pri Bratislave.

IV.liga seniorov –MFK Rusovce, ŠK Vrakuňa BA, ŠK Závod,

III. liga SD –FC Ružinov Bratislava, NMŠK 1922 Bratislava, ŠK Vrakúňa Bratislava, FK Inter Bratislava B, PSČ Pezinok, FK Rača Bratislava, OFK Dunajská Lužná, FK Jablonové.

III. liga MD –ŠK Tomašov, FK Rača Bratislava, FK Lamač Bratislava, Lok. Devinská Nová Ves, PŠC Pezinok, FC Zohor, NMŠK 1922 Bratislava, FC Ružinov Bratislava.

II. liga SŽ -FC Ružinov Bratislava, ŠK Šenkvice, Šk Vrakúňa Bratislava, OFK Dunajská Lužná, NMŠK 1922 Bratislava, ŠK Bernolákovo, PŠC Pezinok, FK Rača Bratislava.

II. liga MŽ–FC Ružinov Bratislava, ŠK Vrakuňa Bratislava, OFK Dunajská Lužná, NMŠK 1922 Bratislava, ŠK Bernolákovo, PŠC Pezinok, FK Rača Bratislava.

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15(nar. po 1.1.2002)
na 23. ročník KOUBA CUP 2016 na Južnej Morave v termíne 22. – 25. 8. 2016.

Hráči

Patrik BARTOŠ   ŠK Slovan BA      Tomáš BEZÁK  ŠK Slovan BA

Roman ČEREPKAI  ŠK Slovan BA Bruno GALOVIČ  ŠK Slovan BA

Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan BA Branislav CHUDÍK ŠK Slovan BA

Adam PALACKA ŠK Slovan BA  Michal POLČIC   ŠK Slovan BA

Adam TUČNÝ   ŠK Slovan BA   Adam ZBUDILA  ŠK Slovan BA

Maroš KARDOŠ  FK Inter BA    Andrej MAJTÁN  FK Inter BA

Patrik SOÓS  FK Inter BA  Juraj BORČIN   FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ   FKM K.Ves   Dominik MARKOVIČ  FC Petržalka ak.

Peter SOKOL FC Petržalka ak. Dávid VALENT  FC Petržalka ak.

Timothy ZMAJKOVIČ  FC Petržalka ak.  Adam OBERT   Zbrojovka Brno

Náhradníci:

Adam IGAZ  ŠK Slovan BA    Dominik JANKOVIČ  ŠK Slovan BA

Samuel GBELEC  FKM K. Ves   Ján BOLF   FC Petržalka akad.

RT :               

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Igor BÔBIK

Vedúci družstva : Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, pyžamo, karta poistenca. Zraz nominovaných hráčov je v sobotu  20.8.2016 o 13:30 hod. pred štadiónom ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus).

Predpokladaný návrat do Bratislavy a ukončenie zrazu je v stredu 24.8.2016 vo večerných hodinách.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530, I. Bôbik – 0911 885 595. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15(nar. po 1.1.2002)
na 23. ročník KOUBA CUP 2016 na Južnej Morave v termíne 22. – 25. 8. 2016.

Hráči:

Rudolf BOŽIK  ŠK Slovan BA        JurajLACKO    ŠK Slovan BA

Richard HEČKO  ŠK Slovan BA  Dominik JANKOVIČ  ŠK SlovanBA

William VESELÍK  ŠK Slovan BA   Adam IGAZ  ŠK Slovan BA

Matúš VICIAN   ŠK Slovan BA   Damián KORČUŠKA ŠK Slovan BA

Filip ZÁMEČNÍK  ŠK Slovan BA   Pavol ŠIMONČIČ FK Inter BA

Adam KARABÍN   FK Inter BA     Stanislav TURČÁNIK  FK Inter BA

Peter ČEKAŇÁK  FKM K. Ves   Michal MATTA   FKM K. Ves

Jakub KLIMENT   FKM K. Ves  Patrik BRUKKER FKM K. Ves

Matej KOLLÁTH FKM K. Ves   Ján BOLF   FC Petržalka ak.

Náhradníci:

Samuel HASOŇ   FK Inter BA  Oliver FANDEL  FK Inter BA

Samuel ESCHER  FK Inter BA  Branislav ŠTEVAŇÁK   FK Inter BA

RT :               

Hlavný vedúci: Ján FARBULA

Tréneri: Rudolf BOŽIK, Walter RISCHER

Vedúci: Michal ŠVIHORÍK

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, pyžamo, karta poistenca, pas.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok22.8.2016 o 09:30 hod. na  štadióneNMŠK Bratislava naTomašikovejulici v Bratislave.

Predpokladaný návrat do Bratislavy a ukončenie zrazu je vo štvrtok 25.8.2016 okolo 16:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: R. Božik – 0905269 329, W. Rischer – 0903 160 663. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                       Akcia                                       Kategória

August:

20.-24.8.2016    RT – Memoriál G. Princav Košiciach        U15 BFZ

22.-25.8.2016    MT – Kouba cup Južná Morava              U15 BFZ

30.8.2016  MT – Mini Champ. Liga 2016 – Zákl. kolo (Rapid BA) U12 – FK

September:

5.9.2016    TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                            U14 BFZ

5.9.2016   TZ/TC – NŠK Bratislava                                U12-13 BA mes.

12.9.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                             U14 BFZ

12.9.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                             U12-13 BA vid.

13.-15.9.2016 MT – Danube cup 2016                             U17 BFZ

17.9.2016   RT –Senec a okolie                                         U14 BFZ

19.9.2016  TZ/TC – NŠK Bratislava                                U12-13 BA mes.

19.9.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                            U13 BFZ

22.9.2016 MT – Mini Champ. L 2016 – Krajské kolo (Rapid BA) U12 – FK

26.9.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                         U12-13 BA vid.

Október:

3.10.2016  TZ/TC – NŠK Bratislava                           U12-13 BA mes.

3.10.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                      U13 BFZ

4.-5.10.2016   MT – Mini Ch. Liga 2016 – Finále (Nemšová)    U12 – FK

5.-8.10.2016  1. Blok školenia UEFA B licencie        BFZ

10.10.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                    U12-13 BA vid.

17.10.2016  TZ/TC – NŠK Bratislava                         U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie      BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                   U12-13 BA vid.

27.-30.10.2016    2. Blok školenia UEFA B licencie       BFZ

November:

6.-8.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie   BFZ

14.-16.11.2016  3. Blok školenia UEFA B licencie       BFZ

December:

3.12.2016       HT – Bratislava Cup                U13 – FK, výbery

4.12.2016       HT – Bratislava Cup                U13 – FK, výbery

8.12.2016    4. Blok školenia UEFA B licencie       BFZ

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI