ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 10 ZO DŇA 09.09.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na všetky FK v súťažiach BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 13 – 15. 9 .2016 budú sekretariát BFZ a matrika BFZ zatvorené. Vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula a sekretár BFZ p. Pavel Príkopa organizačne zabezpečujú medzinárodný futbalový turnaj DANUBE CUP 2016.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.
 • V žiackych kategóriach môžu štartovať aj dievčatá, pokiaľ spĺňajú vekový limit. Podľa platného SP bola zmenená kategória žiačok na U15 (SP čl.29), kde môžu štartovať dievčatá po 1.1.2002. Dievčatá narodené po 1.1.2001 môžu štartovať len za družstvo junioriek (U16). Predposledná veta RS čl.5.1 sa ruší.

Schvaľuje:

 • SZRL+MZRL 2.kolo ŠK Vrakuňa – ŠK Svätý Jur v pôvodnom termíne 21.9.2016, ale o 15,30 hod. mladší + 17,00 hod. starší žiaci.

Nariaďuje:

 • SD3R 2.kolo PŠC Pezinok – Lok. DNV 20.9.2016 o 16,00 hod. z dôvodu kolízie so SZRL+MZRL 21.9.2016
 • SD3R 10.kolo MŠK Iskra Petržalka – FC Rohožník v pôvodnom termíne 1.10.2016, ale o 13,30 hod. z dôvodu kolízie s S5M

Zamieta:

 • SD3R – žiadosť FK Jablonové o zmenu hracieho dňa 8.kola. Žiadosť nespĺňa náležitosti RS 3.4. odsek 2.

Žiada:

 • S4BA – FC Petržalka akadémia zaslať, do 14.9.2016,písomné zdôvodnenie na adresu ŠTK, k nevyveseniu zástavy BFZ počas majstrovského stretnutia 6. kola.
 • Do 12.9.2016 do 12:00 hod. predloženie súhlasu telovýchovného lekára a zákonných zástupcov pre štart vo vyššej vekovej kategórii (vo forme scanu na adresu stk@futbalbfz.sk alebo MMS na t.č. 0908 035 988 nižšie uvedené FK:
 • MD3R – ŠK Tomášov – Dávid Fejes r.č.1287609
 • MD3R – ŠK Svätý Jur – Rastislav Nowak r.č.1305447, Ivan Chrappa r.č.1306793, Juraj Lukáč r.č. 1365931
 • MD3R – NMŠK 1922 Bratislava – Michal Smetana č. 1327812

Ak tieto doklady nebudú dodané, ŠTK vyvodí športovo-technické dôsledky v zmysleSP čl.46/2 a čl. 82/f a kluby budú odstúpené na DK.

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S3BA 5.kolo

ŠK Lozorno – Peter Cabadaj – RP predložený

MŠK Kráľová pri Senci – Martin Jež – RP vo vyžiadaní od 4.9.2016

 • S4BA 5.+6.kolo

FC Petržalka akadémia – Patrik Zahustel – RP predložený

FK Jablonové – Pavol Laki – RP vo vyžiadaní od 27.8.2016

TJ Slovan Viničné – František Griga, Patrik Repka – RP predložené

 • SD3R 6. kolo

NMŠK 1922 Ba – David Jurík, Jakub Hreco – RP predložené

MŠK Kráľová pri Senci – Vladimír Kis – RP predložený

 • SZRL 4.+5.kolo

ŠK Vrakuňa – Mikuláš Rigo, Michal Keszegh, Juraj Mesároš – RP predložené

FKP Dúbravka – Alex Mozola – RP predložený, Jakub Fusek – nahlásená strata, RP vo vyžiadaní od 1.9.2016

 • MZRL 5.kolo

Lok. DNV – Michal Gonda, Oskar Viecha, Hugo Krička – RP predložené

Odstupuje na DK:

 • S4BA – OŠK Sl.Grob (krát) a FK Karpaty Limbach, na základe SD, za porušenie RS čl.9.6 (nezabezpečenie 2 zberačov lôpt na majstrovské stretnutie riadené ŠTK BFZ)
 • S4BA – TJ Čunovo za porušenie RS čl.2 (nedostatočná US počas stretnutia 6. kola) aj napriek upozorneniu DS-PR v polčasovej prestávke.

Odstupuje na riešenie KRaD:

 • Rozhodcu Milana Bródyho za neuvedenie neskoršieho začiatku stretnutia S4BA 4.kola FC Petržalka akadémia – FK Borinka (DS to uvádza, začiatok o 10,35 hod.).
 • Nižšie uvedených rozhodcov za pripustenie hráčov nižšej vekovej kategórie na stretnutie bez kontroly súhlasu telovýchovného lekára a zákonných zástupcov a neuvedenietejto skutočnosti v zápise o stretnutí v zmysle pokynov:
 • Petra Ježíka – stretnutie MD3R 3.kolo ŠK Svätý Jur – NMŠK 1922 Bratislava (Nowak, Chrappa)
 • Dušana Olšu – stretnutie MD3R 3.kolo FK Rača Ba – ŠK Tomášov (Fejes)
 • Mariána Fischera – stretnutie MD3R 3.kolo SDM Domino Ba – ŠK TOP Pusté Úľany (Manek, Bočkaj)
 • Lukáša Lomňančíka – stretnutie MD3R 4.kolo FC Zohor – SDM Domino Ba (Turčány)

Upozorňuje:

 • Všetkých DS-PR , aby na stretnutiach, kde je počet divákov viac ako 300 uvádzali počet US v zmysle zákona 1/2014 a zároveň na porade pred stretnutím na túto skutočnosť upozornili HU.
 • Všetky FK (FO) na dodržiavanie RS čl.2 “Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu” hlavne na časť, že po skončení stretnutia musí FK zabezpečiť prítomnosť videotechnika, ktorý v prípade potreby umožní vzhliadnutie videozáznamu stretnutia na monitore min. 15 palcov, prípadne na TV prijímači.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 56: Mário Mader /1258994/ (ŠK BernolákovoS 3BA),  vylúčený za  HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne  DP čl. 49/1b,2bod 4.9.2016. /10.-€/

U.č. 57: Lukáš Dóka /1302915/ (FC Zohor MD3R),  vylúčený za  HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne DP čl. 48/1c,2b od 2.9.2016. / 5.-€/

U.č. 58: Pavol Sípos /1296950/ (ŠK Tomášov MD3R), vylúčený za  HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie DP čl. 45/1,2a od 5.9.2016.     / 5.-€ /

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 U.č. 59: Martin Petrik/1229776/ (FC Rohožník –S3BA)  od 5.9.2016.  /10.-€/

 U.č. 60: Mário Sidó/1295673/ (MŠK Senec –SD3R)  od 5.9.2016. /5.-€/

 U.č. 61: Vladimír Miartuš/1297350/ (MŠK Senec –SD3R)  od 5.9.2016. /5.-€/

 U.č. 62: Jakub Hreco/1297850/ (NMŠK 1922 BA –SD3R)  od 7.9.2016. /5.-€/

 U.č. 63: Jakub Kulacs/1297509/ (FK Šamorín-Hamuliakovo –SD3R)  od 8.9.2016. /5.-€/

 U.č. 64: Ján Matejčík/1297302/ (MŠK Senec –SD3R)  od 8.9.2016. /5.-€/

 Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 65: Michal Polák /1340265/ (FK Lamač Bratislava MD3R) – doručený podnet klubu NMŠK 1922 BA k nesprávne udelenej ŽK a k zraneniu hráča Štefana Pólyiho, ktorý stretnutie nedohral a bol odvezený RZP do nemocnice. Podnet doručený aj KRaD. KRaD potvrdila, že priestupok brankára č.1 M. Poláka mal byť posúdený ako  surová hra a brankárovi mal byť udelený OT ČK. DS – Michal Polák, nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace od 5.9.2016, podľa DP, čl. 45/1,2b. /5.-€/

U.č. 66: DK začína disciplinárne konanie voči klubu TJ Jablonové/S4BA/za HNS divákov na adresu rozhodcov a NS kapitána domáceho družstva Tomáša Adámka, ktorý kopol do nádoby s vodou po stretnutíTJ Jablonové – TJ Veľké Leváre, odohraného dňa 4.9.2016. Žiada klub a Tomáša Adámka o písomné vyjadrenie k nešportovému správaniu v termíne do 14.9.2016.

 U.č.  67: FC Malacky /S3BA/.Nedoručené DVD zo stretnutia 1. kola  Na základe porušenia RS, DK začína disciplinárne konanie voči klubu,  žiada FC Malacky o zaslanie DVD a  písomného stanoviska do 14.09.2016 k nedodržanému termínu nedoručenia DVD.

U.č. 68:  TJ Čunovo/S4BA/ Doručené vyjadrenie klubu. DK na základe odstúpenia ŠTK za nedodržanie RS, čl.9.6 – nezabezpečenie podávačov lôpt vdomácomsúťažnom stretnutí a za nedôstojné vyvesenie vlajky BFZ,  udeľuje klubu TJ Čunovo finančnú pokutu  20.-€. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č. 69:  OŠK Slovenský Grob /S4BA/DK na základe odstúpenia ŠTK za nedodržanie RS, čl.9.6 – nezabezpečenie podávačov lôpt v 2 domácich súťažných stretnutiach a nedoručenie písomného vyjadrenia,  udeľuje klubu OŠK Slovenský Grob finančnú pokutu 60.-€. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č. 70: FK Lamač /MD3R/ DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK, klesol počet hráčov pod 7 vplyvom zranenia hráčov a nepripustenia 4 hráčov pre chýbajúce doklady v stretnutí 2. kola FC Zohor – FK Lamač /MD3R/, udeľuje klubu Upozornenie, DP, čl.10. Za prerokovanie zaplatí klub 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bezobmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie sobmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bezobmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub  nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37,pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku včase ohlásenia transferu).

Dňom 31.8.2016 skončili podania žiadosti o transfér hráča /prestup bez obmedzenia/

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmeny s poplatkom

PMA1 – 12.kolo: FKP Dúbravka – SDM Domino, UT 27.9. o 17.00 hod.SDM Domino Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 20,- €. / RS čl.3.4 /

PMA1 – 4.kolo: DNV – Rača, ST 5.10. o 17.00 hod.FK Rača Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €. / RS čl.3.4 /

PRMA – 4.kolo: Sološnica – Borinka, SO 17.9. o 10.00 hod.FK v Sološnici  bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 20,- €. / RS čl. 3.4 /

b/ zmeny – dohody FK, resp. kolízia stretnutí

PRMA – 3.kolo: Vysoká – Zohor, NE 11.9. o 14.30 hod. / požiadavka- hody /

PRMA – 6.kolo: Studienka – Jakubov, SO 1.10. o 14.00 hod. / ihr.Jakubov /

PRPK – 10.kolo: Sl.Grob – Viničné, NE 30.10. o 10.00 hod. / kolízia z MZV /

c/ hráči hrajúci bez RP

PMB1: FC Petržalka – Ňaňová Tamara , RP predložený

PRSC: ŠKO Miloslavov – Volf Matúš, RP vo vyžiadaní od 7.9.

d/ termín dohrávky

    PRSC – 1.kolo: Rovinka – Miloslavov A, UT 27.9. o 18.00 hod.

e/ predohrávka stretnutia

PMA1 – 5.kolo: FC Petržalka – DNV, ŠT 29.9. o 17.00 hod.

f/ zmena povrchu ihriska

V prípade nepriaznivého počasia odohrajú družstvá prípraviek ŠK Slovan Bratislava svoje domáce stretnutia na ihrisku s umelou trávou na štadióne Pasienky.

g/ odstúpenie R na KR ObFZ BA vidiek / neuzatváranie zápisov po stretnutí /

PRPK – 14.kolo: Jablonec – Šenkvice – R Andrej Polakovič za pravidelné neuzatváranie zápisov po stretnutí.

Zmeny termínov stretnutí sú  upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok bude potvrdený v krátkom čase.

Zmena tel. č. v adresári rozhodcov: L. Sabela – 0907 255 764.

Uzavrela sťažnosť FK Vajnory. Žiadosť FK Jablonové zavidovala, ale bude sa ňou zaoberať až po špecifikovaní, o aký druh podnetu ide (postup v súlade s čl.8 RS).

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (27.8.-4.9.):

Strapek – nedostatočne uvedený postup kontroly identity 4 + 2 hráčov štartujúcich bez RP;

Pati Nagy – neuvádza výsledok konfrontácie;

Štofik – nedostatočný popis priestupkov hráča, ktorému bola udelená ČK po 2. ŽK;

Pavlíková –nedostatočný popis kontroly identity hráča , štartujúceho bez RP; Pati Nagy – neuvedené meno a dátum narodenia hlavného usporiadateľa.

Pozýva na zasadnutie dňa 9.9. L. Lauera, A. Gosiorovského a G. Matejovú.

Ospravedlnenia: Ježík 30.9.-7.10.; Brody 18.9.; Maretta 17.9. (predpoludním), 23.-26.9.; Olša 17.9. (predpoludním); Ruc 17.9.; Laciňák 23.-26.9.; Choreň od 20.9. nie je k dispozícii v pondelky až stredy; Hájek 14.-25.9.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že v rámci Grassroots programu SFZ orgaizuje pre družstvá 1. a 2 žiackej ligy v sezóne 2016/17 v príslušnom RFZ celoslovenský turnaj „“MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2016″  pre chlapcov U12 narodených po 1.1.2005 a dievčatá U15 po 1.1.2002.

Krajské kolo: termín 22.9.2016 v areáli FŠ ŠK Slovan, Rapid v Prievoze za účasti tímov ŠK Slovan Bratislava, FK Inter Bratislava, FKM Karlova Ves, FC Petržalka akadémia, SDM Domino Bratislava a FCLokomotíva Devínska Nová Ves.

Celoslovenské finále: termín 4.-5.10. 2016 (určený pre víťazov krajských kôl) v Nemšovej.

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch;poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch;poplatok cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu:michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie(predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 05.- 08.10.2016 (1. blok)

Prihlásení: F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk,M. Pokorný, D. Katona, J. Krajočovič, P. Baláž, A. Léper, I. Klas, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok,M. Jánoš, M. Terlanda, F. Bodics, M. Pipíška, R. Nosko, P. Hroudný, T. Kučera, J. Piroška, M. Dobrotka, M. Mesároš, M. Thoth, K. Zelenka, M. Pokorný, M. Dragijský (31).

Školenie trénerov UEFA C licencie(7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, M. Farkáš, Ľ. Trudič,  M. Varga, A. Hýll, D. Randuch, S. Fitos, M. Šimkovič, D. Nurhardt, R. Labuda, P. Hejtmann, P. Martiška, M. Poliak,P. Čapla, M. Baďanský (25)

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016(predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister,  Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát (5)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz v pondelok 12.9.2016 o 09:00 hod. v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Marek MYDLA   ŠK Slovan BA  Maxim BODNÁR  ŠK Slovan BA

Tibor DEMKO   ŠK Slovan BA    Richard HEČKO   ŠK Slovan BA

Timotej MURCKO  ŠK Slovan BA  JakubLAURO   ŠK Slovan BA

Filip ZÁMEČNÍK  ŠK Slovan BA    Samuel HAPL    ŠK Slovan BA

William Veselík   ŠK Slovan BA   Matúš Tobias VICIAN  ŠK Slovan BA

Rudolf BOŽIK   ŠK Slovan BA    Stanislav TURČÁNIK  FK Inter BA

Stanislav MATELEHA FK Inter BA  Matej NEMEC  FK Inter BA

Tobias ČONGRÁDY  FK Inter BA   Samuel  HASOŇ  FK Inter BA

Marek KÉRY  FKM K. Ves   Maximilián MAJERNÍK FKM K. Ves

Matúš  KOSEČEK  FKM K. Ves  Richard LICHNER  FKM K. Ves

Peter KRUTIL  FKM K. Ves      Mykyta SKACHKOV  FKM K. Ves

Dominik VÉGH   FC Petržalka ak.   Dávid PACKA  FC Petržalka ak.

Marco DANIEL FC Petržalka ak.  Sebastián ČERVIENKA FC Petržalka ak.

Filip BIELEK  FC Petržalka ak. Adam ŠIŠKA  FC Petržalka ak.

Róbert SZITÁS FC Petržalka ak. Samuel  BLAŽEK SDM Domino  BA

RT :               

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov je dňa 12.9.2016 o 09:00 hod.na štadióne Ivanka pri Dunaji. Tréningová jednotka prebieha v čase od 09:30 – 11:00, obed 12:00 a druhý tréning 14:30 – 16:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 16:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2000)
na  turnaj Danube Cup,  ktorý sa uskutoční 13. – 15. 2016 v Senci a okolí.

Hráči:

Michal KOBAL  SDM Domino  BA  Adam RUSNÁK  SDM Domino BA

Martin KORIENEK SDM Domino BA  Lukáš LOŠOVSKÝ  FKM K. Ves

Juraj SEDLÁČEK  FKM K. Ves  Michal ČAHOJ   FKM K. Ves

Oliver PFAFF  FKM K. Ves   Tomáš BELÁK   FC Petržalka ak.

Kristián MARCIN   FC Petržalka ak. Patrik MAJCHER  FC Petržalka ak.

Samuel HEGYI FC Petržalka ak.   Lukáš POLÁK   FC Petržalka ak.

Ondrej KLIMENT  FK Inter BA      Patrik LORINC   FK Inter BA

 Ondrej ZELENÍK  FK Inter BA      Samuel BALÁŽ    FK Inter BA

Martin BRUNNER  FK Inter BA    Filip VAKTOR   FK Inter BA

Náhradníci:

Matej ŠKODA   SDM Domino  BA  Samuel MARTIŠ  FC Lok. D.N.V

Miroslav VALO FC Lok. D.N.V       Marko MIHÓK  FK Inter BA

UHER Enrico  FKM K. Ves

RT :               

Tréneri: Vladimír GÁLA

Asistent trénera: Daniel ŠTEFÁNIK

Vedúci: Ondrej TRNOVSKÝ

Masér:  Róbert DIOŠI

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, karta poistenca. Zraz nominovaných hráčov je 13.9.2016 o 13:30 hod. na štadióne v Pezinku. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: V. Gála–0903 700 749

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-V hráčov U12 (nar. po 1.1.2005) na kontrolný zraz konaný dňa 12.9.2016 o 15:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Maršovský Ladislav   MŠK Senec  Markovič Denis OŠK Sl. Grob

Antalík Samuel   OŠK Sl. Grob    Richtárik Jakub  OŠK Sl. Grob

Ollé Šimon   TJ Rovinka     Országh Matúš  TJ Rovinka

Benian Zoltán   TJ Malinovo   Barnáš Adam   TJ Malinovo

Bordáč Dávid   ŠK Sv. Jur   Hargaš Martin    ŠK Sv. Jur

Tordaji Samuel  ŠK Sv. Jur   Csémy Richard   MŠK Králová p. Senci

Náhradníci:

Ternény Rastislav  MŠK Králová p. Senci  Heringeš Samuel  MŠK Senec

Šimončič Roman  OŠK Sl. Grob

Tréner: Róbert Rajt, mob.: 0903/312792

Vedúci: Pavol Minárik, mob.: 0911/397156

Zraz nominovaných je 12.9.2016 o 14.30 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, trenky, tričko, ponožky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Rajt – 0903/312792.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ Bratislava – vidiek  na doriešenie.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-V hráčov U13 (nar. po 1.1.2004) na kontrolný zraz konaný dňa 12.9.2016 o 15:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Samuel Kakaš    ŠK Nová Dedinka  Michal Štofa  ŠK  Nová Dedinka

Gabriel Kajoš      ŠK Nová Dedinka  Maťko Komínek  ŠK Žolík Malacky

Nicolas Gazdič   ŠK Žolík Malacky   Patrik Ďurica   Žolík Malacky

RiškoRepaský    Žolík Malacky         Popelák Samuel  ŠK Svätý Jur

Srna Maxim  ŠK Svätý Jur                 Volf Patrik  ŠK Svätý Jur

Jakub Kormanovič   PSČ Pezinok   MatejSzocs      Ivanka pri Dunaji

 Tréner: Martin Zaťko

Asistent: Michal Kysela

Zraz nominovaných je 12.9.2016 o 14.30 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, trenky, tričko, ponožky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: M. Zaťko – 0917 261 027. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ Bratislava – vidiek na doriešenie.

 N O M I N Á C I A   

hráčov  nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 19. 09. 2016 v Bratislave.

Hráči:

Karovič Matúš   Domino BA    Strapek Jakub    FKP Dúbravka

Osvald Antonín FK Rača BA    Šabo Michal     SDM Domino BA

Vlašič Adam  FCL DNV         Lorenc Anton   SDM Domino BA

Kouřil Kamil     FCL DNV     Kusyn Branislav   SDM Domino BA

Vavro Samuel   ŠK Vrakuňa  Vlčák Viktor   FK Rača

Fratrič Peter    NMŠK BA       Knapp Matúš      FK Rača

Tréner:  Ján Hullman

Šéftréner výberov:  Walter Rischer

Asistent trénera: Peter Baláž

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 19. 09. 2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30.

Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny,brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dníod ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

N O M I N Á C I A   

hráčov  nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 19.09.2016 v Bratislave.

Hráči:  

Peter Gabura FK Rača              Dávid Šmilňak  SDM Domino

Viktor Drozd  FK Rača             Jean-Michel Andok   SDM Domino

Jozef Lorenc SDM Domino     Marián Fendek    Iskra Petržalka

Tomáš Turlík  SDM Domino   Samuel Tóth    FK Scorpions BA

Samuel Markócsy  NMŠK 1922  Filip Murgáč  MFK Rusovce

Alan Kubaský   MFK Z. Bystrica  Anton Malík  ŠK Vrakuňa BA

Tréner: Lukáš Hargaš

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 19.09.2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30

Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny,brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dníod ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hargašovi na m. 0948 605 089.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                                        Akcia                            Kategória

September:

12.9.2016                   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji         U14 BFZ

12.9.2016                   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U12-13 BA vid.

13.-15.9.2016             MT – Danube cup 2016              U17 BFZ

17.9.2016                   RT –Senec a okoie                        U14 BFZ

19.9.2016                   TZ/TC – NŠK Bratislava            U12-13 BA mes.

19.9.2016                   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U13 BFZ

22.9.2016   Mini Champ Liga 2016 – Krajské kolo (Rapid BA)   U12 – FK

26.9.2016                   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji      U12-13 BA vid.

Október:

3.10.2016                   TZ/TC – NŠK Bratislava          U12-13 BA mes.

3.10.2016                   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji     U13 BFZ

4.-5.10.2016  Mini Champions Liga 2016 – Finále (Nemšová)  U12 – FK

5.-8.10.2016               1. Blok školenia UEFA B licencie   BFZ

10.10.2016                 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji      U12-13 BA vid.

17.10.2016                 TZ/TC – NŠK Bratislava          U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016           1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie    BFZ

24.10.2016                 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji    U 12-13 BA vid.

27.-30.10.2016           2. Blok školenia UEFA B licencie   BFZ

November:

6.-8.11.2016          2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie    BFZ

14.-16.11.2016           3. Blok školenia UEFA B licencie         BFZ

December:

3 – 4.12.2016                   MHT – Bratislava Cup    U13 BFZ                                                                                                                                                                                                      8.12.2016                4. Blok školenia UEFA B licencie            BFZ

 

 

 

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI