Členské príspevky SFZ pre individuálnych členov

Sekretariát BFZ oznamuje individuálnym členom SFZ ( Rozhodcovia, delegáti, atď)v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že členské poplatky si môžu vygenerovať na svojom účte ISSF podľa priloženého návodu do 31.10.2016 a následne v lehote splatnosti faktúru uhradiť.. V prípade nejasností kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu ( 0903 718 450). V priebehu nasledujúcich dní bude overenie zaplatenia členského príspevku verejne overiteľné na web stránke futbalnet.sk a v prípade neuhradenia členského poplatku nebudú môcť individuálni členovia SFZ vykonávať svoje funkcie.

issf-clenske-individualnych-clenov


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI