AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 10. MÁJA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 10. mája 2021) k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 203/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 7.5.2021 vydané dňa 9.5.2021 Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 3.5.2021 – 9.5.2021 –  opatrenia sú rozdelené do troch úrovní podľa stupňa varovania okresu,

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.39 ZO DŇA 07.05.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ SR, účinné od 03.05.2021. Nájdete ho  TU Športovo – technická komisia Oznamy Výkonný výbor BFZ rozhodol hlasovaním per rollam o termíne reštartu súťaží BFZ. Reštart súťaží podlieha uvoľneniu opatrení zo strany pandemickej komisie a vlády SR o organizovaní hromadných podujatí. K dnešnému dňu sa opatrenia

VV BFZ rozhodol o termíne reštartu súťaží BFZ, podlieha však uvoľneniu pandemických opatrení

Výkonný výbor BFZ rozhodol hlasovaním per rollam o termíne reštartu súťaží BFZ. Reštart súťaží podlieha uvoľneniu opatrení zo strany pandemickej komisie a vlády SR o organizovaní hromadných podujatí. K dnešnému dňu sa opatrenia postupne uvoľnujú, čoho výsledkom je umožnenie uskutočňovania tréningového procesu v skupinách po šesť osôb + tréner na vyznačenom priestore o rozmere 300

BFZ pomohol tréningovými pomôckami mladým futbalistom FK Rača

Dňa 12.apríla postihlo FK Rača neštastie, keď v areáli štadióna v Krasňanoch vypukol požiar unimobunky, v ktorej mali najmenší futbalisti uskladnené tréningové pomôcky, ktoré tam uhoreli. Bratislavský futbalový zväz spoločne s nadáciou SFZ a spoločnosťou Demišport podporili myšlienku pomoci a zástupcom FK Rača odovzdali materiálnu pomoc vo forme lôpt, tréningových pomôcok a finančného príspevku. Slávnostného

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 3.MÁJA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 3. mája 2021) k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 199/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 30.04.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ SR. Nájdete ho  TU Sekretariát BFZ oznamuje, že do 2.5.2021 ( Nedeľa) do 24 :00 hod. prebieha hlasovanie per rollam členov VV BFZ k reštartu súťaží BFZ a dohratiu jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 v kategóriách seniorov a st. dorastu v prípade uvoľnenia opatrení zo

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 26. APRÍLA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 26. APRÍLA NÁJDETE TU

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.37 ZO DŇA 23.04.2021

Sekretariát Sekretariát BFZ oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že SFZ vydal usmernenie k vyhláške úradu verejného zdravotníctva, ktoré nájdete TU. Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ sa na svojom zasadnutí dňa 19.04.2021 zaoberal možným reštartom súťaží BFZ. Presný termín reštartu súťaží bude závislý na uvoľnení pandemických opatrení a bude včas zverejnený na webovej stránke BFZ. Sekretariát

Zápisnica č. 35 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Zápisnica č. 35 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Prítomní: Jánošík, Baxa, Paška, Kovačič, Páchnik, Farbula Prítomní formou online pripojenia: Suchý,Ferik, Lônčík, Trnovský Ospravedlnený: Badinský PROGRAM 1, Otvorenie , schválenie návrhu programu 2, Kontrola plnenia uznesení 3, Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021 4,

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 19. APRÍLA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021) k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV