ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 46 ZO DŇA 09.06.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že víťazom pohára BFZ sa stalo družstvo TJ Rovinka a bude reprezentovať BFZ v IV. ročníku Superpohára proti AFK Tišnov. Stretnutie sa odohrá 29.7.2017 o 17:30 hod. na Južnej Morave.
Sekretariát BFZ ďakuje PŠC Pezinok za spoluorganizáciu finále pohára BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila ôsmy ročník grantového programu Futbal to je hra! Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 9.5.2017 o.i schválil:

 • Štartovný vklad do súťaží III.liga a IV. liga Bratislava pre súťažný ročník 2017/2018

III. liga Bratislava – 650€

IV.liga Bratislava – 450€

 • Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme od 13.6 – 30.6.2017.

 • Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do 30.6.2017.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S4BA 30.kolo FC Petržalka akadémia – TJ Čunovo 11.6.2017 o 10,30 hod.

 • MD3R 25.kolo TOP Pusté Úľany – FK Rača Ba v pôvodnom termíne 3.6.2017, ale o 16,00 hod.

Oznamy:

 • Pohár SFZ 2017/2018: FK (FO) sa už môžu prihlásiť do Slovnaft cupu výlučne prostredníctvom ISSF systému do 30.6.2017 do 24,00 hod. Prvé kolo sa uskutoční 22.7.2017.

 • Termín podania prihlášok do súťaží reg.BFZ je 13.-30.6.2017, výlučne prostredníctvom ISSF systému.

  • Začiatok súťaží S3BA a S4BA je stanovený na 5.-6.8.2017

  • Začiatok súťaže SD3R je stanovený na 19.-20.8.2017

  • Začiatok súťaže SZRL, MZRL je stanovený na 19.-20.8.2017

Odstupuje na DK

TJ Slovan Viničné (S4BA) za porušenie RS čl. 2 (nedostatočná US) v stretnutí 29. kola TJ Slovan Viničné – SDM Domino Ba

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.397: Jakub Senáši 1253424 (ŠK Bernolákovo, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 4.6.2017.

U.č.398: Miroslav Seňan 1156448 (TJ Rovinka, S3BA), vylúčený za podrazenie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, v súboji o loptu, keď došlo k zraneniu hráča súpera a jeho odstúpenie z hry, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov s prerušením počas letnej prestávky, podľa čl. 45/2b DP, od 4.6.2017.

U.č.399: Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA), vylúčený za HNS voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac s prerušením počas letnej prestávky, podľa čl. 48/2b DP, od 4.6.2017 a udeľuje finančnú pokutu klubu 50 €, podľa čl. 48/4 DP.

U.č.400: Karol Kozák 1145078 (TJ Veľké Leváre, S4BA), vylúčený za HNS – neopatrné podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 5.6.2017

U.č.401: Filip Varga 1296235 (Lok. Devínska Nová Ves, SD3R), vylúčený za HNS –  držanie súpera za dres v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 5.6.2017.

U.č.402: Martin Poláček 1318203 (ŠK Šenkvice, SZRL), vylúčený za HNS – neopatrné podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 5.6.2017.

U.č.403: Samuel Njambi 1303847 (PŠC Pezinok, SZRL), vylúčený za HNS – úmyselné hranie rukou – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 5.6.2017. 

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.404: Jakub Slezák 1313488 (PŠC Pezinok, S3BA), od 4.6.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.405: Radomír Mida 1258927 (ŠK Tomašov, S3BA), od 4.6.2017

U.č.406: Michal Sedlák 1177556 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 5.6.2017

U.č.407: Andrej Marienka 1258500 (MFK Rusovce, S4BA), od 5.6.2017 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.408: TJ Slovan Viničné (S4BA). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov  (zapálenie pyrotechniky počas a po stretnutí) v stretnutí 29. kola S4BA  TJ Slovan Viničné – SDM Domino, podľa čl. 71/1,3b, DP, do 14.6.2017.

U.č.409: ŠK Bernolákovo (S3BA). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nevyhotoveniu video záznamu v stretnutí 29. kola S3BA  ŠK Bernolákovo – PŠC Pezinok, podľa RS – OSTATNÉ USTANOVENIA RIADIACEHO ORGÁNU, do 14.6.2017

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete 
na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.
Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.
Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM 
PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, 
ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. 
Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

KM BFZ oznamuje FK, že od súťažného ročníka 2017/2018 pripravujeme 
zmeny hracieho systému a modelu súťaží starších prípraviek, 
mladších prípraviek a predprípraviek.
Na základe toho žiadame FK, 
aby elektronické prihlášky družstiev prípraviek zasielali až po zverejnení zmien. 
Prihlášky prípraviek budú kluby posielať samostatne, termín ich podávania 
bude známy až po schválení hracieho systému VV BFZ.
 a/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom 
PRMA – 24.kolo: Lozorno – Rohožník, ST 7.6. o 18.30 hod. 
FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4/
PRMA – 24.kolo: Stupava – Vysoká, NE 11.6. o 15.00 hod. 
FKM Stupava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €  /RS čl.3.4/ 
PRPK – 26.kolo: Jablonec – Báhoň, PI 9.6. o 17.00 hod. 
ŠFK Prenaks Jablonec bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /
PRPK – 30.kolo: Jablonec – PŠC Pezinok, ŠT 15.6. o 18.00 hod. 
PŠC Pezinok bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 / 
b/ predohrávka stretnutia – účasť FK na MEGAturnaji v Senci 
PRSC – 29.kolo: Miloslavov A – Čataj, PI 9.6. o 18.00 hod. 
c/ V dňoch 12. – 13. júna 2017  sa uskutoční 19. ročník celoslovenského finále 
McDonald´s CUP  2016/2017na štadióne NTC Poprad. 
Bratislavský kraj bude reprezentovať ZŠ Mlynská 50, Senec /víťaz   krajského kola/. 
Komisia rozhodcov a delegáto

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017. Žiada rozhodcov, aby pri prezentácii predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu platné na celý nasledujúci súťažný ročník.

Žiada rozhodcov o úhradu doplatku sumy za výstroj vo výške 96,92 € do 27.6.2017. Číslo účtu je uvedené na stránke BFZ. Variabilný symbol pre podúčet KRaD je 244. Ďalšie pokyny k platbe boli poslané mailom.

Ospravedlnenia: Strapek 10.-12.6. (uverejnené dodatočne); Lalo 16.6.-24.7.; Lauer 19.6.-4.7.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch; poplatok cca 160,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 290,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : október-december 201

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady (13).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : december 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický (3).

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 07.06.2017 v Poprade organizuje Seminár trénerov ženského futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 03.06.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Nitre, v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.06.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s TMK SsFZ  organizuj Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. júna 2017. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke: www.ssfz.sk.  

Akcie  výberov mládeže BFZ  :  

NOMINÁCIA hráčok výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)  na kontrolný zraz v utorok 13.06.2017 o 10:30 hod. na ihrisku NMŠK Bratislava.

Hráčky:

Timea Benovičová ŠK Svätý Jur Lívia Múčková ŠK Slovan Bratislava

Karolína Viteková FK Dúbravka Eva Famá FC ŠTK 1914 Šamorín

Alexandra Krištofovičová FK Dúbravka Ynes Stecy Ngobasom Kindji FK Rača

Timea Rojnik FK Rača Sofia Černáková Karlova Ves

Karen Maková Karlova Ves Nina Kopnická NMŠK Bratislava

Simona Kuchyňková ŠK Lozorno Paulína Hrdličková SFC Kalinkovo

Martina Tóthová FC Slovan Modra Ema Tóthová FC Slovan Modra

Barbora Čambálová FC Druž. Budmerice Alica Lichá Inter Bratislava

Sabina Foltýnyiová FC Petržalka ak. Simona Szabová FC Petržalka akadémia

Realizačný tím:

Tréner: Balážiková Ivana

Asistent: Lucia Šupková

Lekár : Zlatica Hudecová

Hlavný vedúci : Orlický Martin

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Zraz nominovaných hráčok je dňa 13.6.2017 (utorok) o 10.30 hod. na futbalové ihrisko NMŠK Bratislava. Kontrolný zraz bude prebiehať od 11:00 – 16:00 hod.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : orlicky.martin@gmail.com  alebo telefonicky č.: 0904401065. Neospravedlnená účasť hráčky na zraze bude riešená v zmysle znenia príslušných ustanovení DK. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Nominácia slúži ako ospravedlnenie zo školského vyučovania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017 :

Dátum Akcia Kategória

Jún:

13.06.2017 TZ/TC – NMŠK WU13 BFZ

19.-24.06.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

Júl:

03.-08.07.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice) U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica senior – amatér BFZ

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie U14 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI