ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 ZO DŇA 21.07.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že víťazom pohára BFZ sa stalo družstvo TJ Rovinka a bude reprezentovať BFZ v IV. ročníku Superpohára proti AFK Tišnov. Stretnutie sa odohrá 30.7.2017 o 17:30 hod. V Tišnove.

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Oficiálna lopta pre súťažné stretnutia III. a IV. ligy na súťažný ročník 2017/2018 ADIDAS Torfabrik OMB. Lopty zabezpečí BFZ a každý FK III. a IV. ligy je povinný si lopty vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v termíne 31.7 – 4.8.2017 po dohode s vedúcim sekretárom BFZ. Pre každé družstvo je 5 ks lôpt, 2 ks dostane každý FK zdarma a 3 ks v cene 75€/ks t. j spolu 225€ si zaplatí pri odbere.

Adidas torfabrik

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Žiada všetky FK S3BA a S4BA, aby si skontrolovali splnenie podmienok účasti v rámci infraštruktúry štadiónov, odstránili nedostatky do 1.kola, a priebežne nahlasovali akúkoľvek zmenu (opravu, vybudovanie….) na adresu ŠTK. Podmienky infraštruktúry sú zverejnené na stránke BFZ. Štadióny, ktoré nebudú spĺňať dané podmienky, nebude možné na takom ihrisku hrať majstrovské stretnutia.

 • Na futbalnete sú kompletne vyžrebované súťaže: S3BA, S4BA, SD3R, MD3R – dve skupiny, SZRL+MZRL – ako dvojička. Žiadame FK o kontrolu svojich družstiev s hracími dňami a časmi v týchto súťažiach a prípadné nezrovnalosti nahlásiť na emailovú adresu ŠTK.

 • Súťaž MD3R je rozdelená do dvoch skupín po 9 účastníkov, ktorí v základnej časti odohrajú medzi sebou stretnutia systémom doma-vonku.

  • Po odohratí základnej časti (18 kôl), družstvá umiestnené na 1.-5.mieste z každej skupiny postúpia do skupiny o “titul” a odohrajú nadstavbovú časť o víťaza súťaže a to systémom doma-vonku, ale len so súpermi z druhej skupiny. Body získané v základnej časti si prenesú, ale len s družstvami, ktoré postúpia do nadstavbovej časti. Celkovo družstvá odohrajú 26 kôl – t.j. základná časť a nadstavbová časť.

  • FK umiestnené po základnej časti na 6.-9.mieste z každej skupiny sa spoja do skupiny o umiestnenie, v ktorej odohrajú so súpermi z druhej skupiny stretnutia systémom doma-vonku. Body získané v základnej časti si prenesú, ale len s družstvami, ktoré zostanú v skupine o umiestnenie. Celkovo družstvá odohrajú 24 kôl.

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

 • SD3R – FK Šamorín-Hamuliakovo odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia na ihrisku v Šamoríne – Mliečno.

 • SD3R – PŠC Pezinok – zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – NE o 9:00 hod.

 • MD3R – PŠC Pezinok – zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – SO o 9:00 hod.

 • Berie na vedomie oznámenie TJ Záhoran Jakubov (S4BA) o oprave brán na predpísané rozmery (7,32 cm x 2,44 cm) a zmenšenie šírky hracej plochy o 3 m.

 • Berie na vedomie fotodokumentáciu FC Malacky (S4BA) o výmene brán.

 • Berie na vedomie list MŠK I.Petržalka (SD3R) o plánovanej výmene UT na Budatínskej ulici a rekonštrukcii kabín pre hráčov, ktoré sa bude vykonávať v mesiaci august 2017.

Schválené zmeny:

 • SD3R 1.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – FC Zohor 19.8.2017 o 17,00 hod. v Šamoríne-Mliečne.

Disciplinárna komisia

U.č.  2: SDM Domino Bratislava, S4BA). Berie na vedomie podnet proti ŠK Bernolákovo za neuhradenie odstupného za hráča Adama Lukáša Lackoviča a začína disciplinárne konanie.

U.č.  3: ŠK Bernolákovo, S3BA). DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Bernolákovo vo veci nerešpektovania rozhodnutia komisie pre riešenie sporov – odstupné za hráča Adama Lukáša Lackoviča a predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27.7.2017 o 16,15 hodine štatutárneho zástupcu klubu ŠK Bernolákovo.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /oznamy/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva od 1. 7. do 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 18.7. do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/ – tzv. dočasný transfér.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ súťaže BFZ – prípravky

KM BFZ zverejňuje zaradenie družstiev do jednotlivých súťaží prípraviek, tak ako ich schválil VV BFZ dňa 10.7.2017.

Súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – kategória U11, U10, U9 ( počet družstiev 14 )

 1. FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava
 2. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 3. MŠK Senec
 4. NMŠK 1922 Bratislava
 5. ŠK Vrakuňa Bratislava
 6. CFK Pezinok – Cajla
 7. FC Malacky
 8. FK Rača Bratislava
 9. FKP Dúbravka Bratislava
 10. OFK Dunajská Lužná
 11. TJ Rovinka
 12. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 13. FC ŠTK 1914 Šamorín
 14. PŠC Pezinok

súťaže PMA2, PMB2 – kategória U11, U10 ( počet družstiev 8 )

 1. NMŠK 1922 Bratislava B
 2. MŠK Iskra Petržalka
 3. FK Dúbravka Bratislava
 4. SDM Domino Bratislava B
 5. ŠKO Miloslavov
 6. MFK Záhorská Bystrica
 7. FK Vajnory
 8. FK Inter Bratislava

súťaž PMA3 – kategória U11 ( počet družstiev 10 )

 1. FK Lamač Bratislava
 2. TJ Jarovce
 3. ŠK Vrakuňa Bratislava B
 4. MFK Rusovce
 5. FK Scorpions Bratislava
 6. FK Mariathal Bratislava
 7. SDM Domino Bratislava C
 8. TJ Čuňovo
 9. FC Petržalka B – družstvo
 10. FC ŠTK 1914 Šamorín B

súťaž PRMA – kategória U11 ( počet družstiev 14 )

 1. TJ Záhoran Jakubov
 2. ŠK Lozorno
 3. ŠK Závod
 4. FK Borinka
 5. FKM Stupava
 6. TJ Záhoran Kostolište
 7. FK Studienka
 8. FK v Sološnici
 9. FC Zohor
 10. ŠK Gajary
 11. TJ Veľké Leváre
 12. OŠK Láb
 13. OFK Vysoká pri Morave
 14. FC Rohožník

súťaž PRPK – kategória U11 ( počet družstiev 14 )

 1. OFC 014 Vinosady
 2. FC Slovan Modra
 3. GFC Grinava
 4. ŠK Šenkvice
 5. FC Slovan Častá
 6. ŠK Báhoň
 7. FC Družstevník Budmerice
 8. ŠK Svätý Jur
 9. TJ Slovan Viničné
 10. OŠK Slovenský Grob
 11. FK Karpáty Limbach
 12. TJ Slovan Vištuk
 13. ŠFK Prenaks Jablonec
 14. PŠC Pezinok B

súťaž PRSC – kategória U11 ( počet družstiev 13 )

 1. FK Čataj
 2. FK Slovan Ivanka pri Dunaji B
 3. MŠK Senec B
 4. ŠK Nová Dedinka
 5. TJ Malinovo
 6. FK Danubia Hrubý Šúr
 7. OŠK Chorvátsky Grob
 8. MŠK Kráľova pri Senci
 9. FK Slovan Most pri Bratislave
 10. SFC Kalinkovo
 11. ŠK Bernolákovo
 12. ŠK Tomášov A
 13. ŠK Tomášov B

súťaž PMC2 – kategória U9 ( počet družstiev 10 )

 1. ŠK Šenkvice
 2. ŠK Závod
 3. ŠK Nová Dedinka
 4. FK Scorpions Bratislava
 5. FKM Stupava
 6. ŠK Báhoň
 7. ŠK Bernolákovo
 8. TJ Malinovo
 9. FC Rohožník
 10. SFC Kalinkovo
 11. FK Inter Bratislava

súťaž PMD – kategória U8 ( počet družstiev 20 )

 1. FKM Karlová Ves
 2. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 3. FK Rača Bratislava
 4. FC ŠTK 1914 Šamorín
 5. FKP Dúbravka Bratislava
 6. OŠK Chorvátsky Grob
 7. OFK Dunajská Lužná
 8. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 9. FK Inter Bratislava
 10. ŠK Slovan Bratislava
 11. MŠK Senec
 12. ŠK Bernolákovo
 13. FK Karpáty Limbach
 14. FC Rohožník
 15. TJ Rovinka
 16. TJ Záhoran Jakubov
 17. FKM Stupava
 18. SFC Kalinkovo
 19. FC Petržalka A
 20. FC Petržalka B

Začiatok súťaží prípraviek ( jesenná časť ): 2.-3.9.2017

Koniec jesennej časti: 4. – 5.11.2017

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017 v Dome športu. Pozvánka s programom seminára bola jeho účastníkom poslaná. Žiada rozhodcov, aby pri prezentácii predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu platné na celý nasledujúci súťažný ročník. Ak túto podmienku budú spĺňať potvrdenia rozhodcov nahlásených na postup z oboch ObFZ, akceptuje ich.

Žiada rozhodcov a delegátov BFZ, aby do 31.7. prostredníctvom ISSF (Môj účet) generovali platby členského člena SFZ a uhradili ich. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2017.

Ospravedlnenia: Pati Nagy nedelegovať v pracovných dňoch; Brody ml. do prihlásenia; Olša 24.-31.7., 2.-17.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : September – december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, R. Škrobák, , B. Szalay, C. Gábriš (20).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : Október 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš (10).

Oznamuje trénerom, že dňa 07.08.2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ – SR U21 na ME 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A, UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 04.08.2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                                  Akcia                                               Kategória

Júl:

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 (Južná Morava)             U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice)                U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica senior –             amatér BFZ

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie                                              U14 BFZ

25.-27.09.2017 MT – Danubia cup 2017 (Južná Morava)              U15 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)    U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI