ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 ZO DŇA 04.08.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že víťazom superpohára sa stal AFK Tišnov.

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že do zápisov o stretnutí boli pre nový súťažný ročník zadefinované povinné funkcie. Všetkým ISSF managerom bola táto informácia zaslaná 18.7.2017 elektronickou poštou prostredníctvom helpdesku.

V ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na:http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb. Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK III. a IV ligy BFZ na povinnosť registrácie videotechnika prostredníctvom my.spotrnet.online. Všetky potrebné informácie boli zaslané elektronickou poštou zástupcom FK dňa 10.7.2017

Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

 https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré boli v 1.kole SLOVNAFT Cupu vyžrebované ako domáce, že poplatky za delegované osoby im nebudú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry SFZ, ale bude im zaslaná faktúru z BFZ.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • ŠTK odporúča FK, aby pripravili na stretnutie vedľa HP vedrá s vodou na ovlaženie pre hráčov z dôvodu veľkého tepla. Takisto odporúča R, aby v prípade nutnosti a dohody s kapitánmi oboch mužstiev, spravili pre družstvá aj dve občerstvovacie prestávky v každom polčase.

 • Žiada všetky FK, aby si skontrolovali hracie časy voči termínovej listine a požiadali o prípadnú zmenu. Ak tak neurobia stretnutie im bude nariadené odohrať v rámci UHČ pre dané obdobie. Aktuálne UHČ je možné si skontrolovať v termínovej listine v RS. Pod umelým osvetlením nie je dovolené hrať.

 • Na futbalnete sú kompletne vyžrebované súťaže: S3BA, S4BA, SD3R, MD3R – dve skupiny, SZRL+MZRL – ako dvojička. Žiadame FK o kontrolu svojich družstiev s hracími dňami a časmi v týchto súťažiach a prípadné nezrovnalosti nahlásiť na emailovú adresu ŠTK.

 • FK III. a IV. ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

 • S3BA – ŠK Bernolákovo, ŠK Báhoň zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – NE v UHČ.

 • V majstrovských a pohárových stretnutiach môžu družstvá striedať nasledovné počty hráčov:

  • 3 hráčov – II. liga, SC, SuP a I. LSD (U19)

  • 4 hráčov – I. LMD a/b (U17 a U16)

  • 5 hráčov – S3BA, S4BA, SD3R, súťaže st. žiakov SFZ, I. liga ženy, SlP ženy

  • 6 hráčov – vo všetkých prípravných stretnutiach

  • 7 hráčov/k – SZRL, II. liga ženy, I. liga juniorky

  • neobmedzene – ml.žiaci a prípravky

Schvaľuje:

 • MD3R 12.kolo FK Záhorská Ves – ŠK Lozorno, FO odohrať stretnutie 29.10.2017 o 14,00 hod.

Zamieta:

 • MD3R 12.kolo FC Petržalka – FKP Dúbravka Bratislava odohrať stretnutie 28.10.2017 o 16,00 hod., pretože UHČ je o 14,00 hod., takže treba požiadať o zmenu v rámci UHČ pre dané obdobie

Disciplinárna komisia

U.č.  5: Patrik Jureník /1219391/  (PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (40 € + 10 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra).

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o transfer amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o transfer amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ oznam – súťaže prípraviek BFZ

Oznamujeme Vám, že vygenerovanie stretnutí a úprava hracích dní a časov podľa zaslaných požiadaviek FK bude v ISSF a na Futbalnete zverejnené do 6.8. 2017. Žiadame FK, aby si skontrolovali hracie časy voči termínovej listine a požiadali o prípadnú zmenu. Ak tak neurobia stretnutie im bude nariadené odohrať v rámci UHČ pre dané obdobie. Týka sa to všetkých súťaží prípraviek BFZ okrem súťaže PMD, ktoré bude zverejnené cez stránku BFZ a propozície súťaže PMD zaslané zúčastneným družstvám, ktoré sú prihlásené do súťaže prípraviek PMD.

Súťaž prípraviek PMD – kategória U8 narod. od 1.1. 2010 a mladší ( počet družstiev 20 )

Počet skupín: 5 / A , B, C, D, E – po 4 účastníkov /

Skupina A

 1. ŠK Slovan Bratislava
 2. FK Inter Bratislava
 3. FC Petržalka A
 4. FKM Karlová Ves

Skupina B

 1. FK Rača Bratislava
 2. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 3. FKP Dúbravka Bratislava
 4. FC Petržalka B

Skupina C

 1. TJ Rovinka
 2. SFC Kalinkovo
 3. FC ŠTK 1914 Šamorín
 4. OFK Dunajská Lužná

Skupina D

 1. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 2. TJ Záhoran Jakubov
 3. FC Rohožník
 4. FKM Stupava

Skupina E

 1. ŠK Bernolákovo
 2. FK Karpaty Limbach
 3. OŠK Chorvátsky Grob
 4. MŠK Senec

Súťaž PMD sa bude hrať turnajovým spôsobom – 4 turnaje na jeseň 2017 a 4 turnaje na jar 2018

1.turnaj: 9. – 10.9.2017     2.turnaj: 23.-24.9.2017

3.turnaj: 7.-8.10.2017       4.turnaj: 21.-22.10.2017

Všetky informácie ohľadne súťaže PMD ( U-8 ) budú zverejnené na stránke BFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018: 14.9.2017. Limity a rozpis behov budú rozhodcom poslané; zmeny v limitoch v porovnaní s minulým súťažným ročníkom sa nepredpokladajú.

Oznamuje náhradný termín seminára pre rozhodcov a delegátov, ktorí sa nezúčastnili seminára v riadnom termíne: 11.8.2017 o 16.30 v zasadačke BFZ. Pozvaní sú rozhodcovia D. Dujava, M. Kardelis a J. Laciňák a delegát V. Ondrušek.

Pozýva na zasadnutie dňa 11.8. o 18.00 D. Olšu a 18.8. M. Hrazdiru.

Ospravedlnenia: Ruc 11.-12.8.; Martinkovič 18.-30.8.; Ondrušek 1.8.; Chladek od 1.8. do prihlásenia; Hájek 13.-22.8.; Páchnik 7.-11.8., 19.-20.8., 26.-27.8.; Brody st. 12.8.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje klubom I. a II. žiackej ligy, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2006), aby sa písomne prihlásili do 04.09.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Turnaj sa uskutoční v III kolách: Základné kolo : Termín 13.09.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá II. ligy mladších žiakov), Krajské kolo : Termín 03.10.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá so štatútom Akadémie a ÚTM + 1 najlepšie družstvá so základného kola), Celoslovenské finále : Termín 24.-25.10. 2017 v Nemšovej (určený pre víťazov krajských kôl).

Hrá sa na mini-ihrisku s umelým povrchom a mantinelmi, počet hráčov (4+1). Účastnici si hradia cestovné a poistenie. Kluby so štatútom Akadémie a ÚTM majú povinnosť sa zúčastniť tohto projektu, ostatní záujemcovia (kluby II. ligy ml. žiakov) po prihlásení dostanú ďalšie informácie.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : September – december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, R. Škrobák, , B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, J. Fukatsch (22).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : Október 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš (11).

Oznamuje trénerom, že dňa 07.08.2017 vo Zvolene organizuje Technický úsek SFZ Seminár trénerov SFZ – SR U21 na ME 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A, UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 04.08.2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                                                 Akcia                                                                    Kategória

August:

10.08.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U15 BFZ

15.08.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U15 BFZ

19.08.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U15 BFZ

20.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice)                                               U15 BFZ

September:

04.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                                                      U12,13,14 OblFZ BA mesto

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov)                  U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica                                                        senior – amatér BFZ

13.09.2017 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo (Petržalka)                     U12 kluby

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie                                                                         U14 BFZ

25.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                                                   U12,13,14 OblFZ BA mesto

25.-27.09.2017 MT – Danubia cup 2017 (Južná Morava)                                       U15 BFZ

Október:

03.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo (Petržalka)                   U12 kluby

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                                                  U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                                                  U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)                          U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI