ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 ZO DŇA 25.08.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

V ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na:http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb. Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK III. a IV ligy BFZ na povinnosť registrácie videotechnika prostredníctvom my.spotrnet.online. Všetky potrebné informácie boli zaslané elektronickou poštou zástupcom FK dňa 10.7.2017

Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie

https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ odstupuje na DK: ŠK Slovan Bratislava „B“, ŠK Svätý Jur a ŠK Bernolákovo za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti, vystavenej BFZ za futbalové lopty pre FK III. a IV.ligy BFZ seniorov.

Sekretariát BFZ vyzýva FK, uvedené pri stretnutiach nižšie ako domáce, aby do videoarchívu na verejný portál futbalnet nahrali videá zo stretnutí do 31.8.2017. Chýbajúce videá

III.liga

1.kolo: ŠK Svätý Jur – OFK Dunajská Lužná , FC Petržalka – ŠK Bernolákovo , ŠK Tomášov – PŠC Pezinok , TJ Rovinka – ŠK Báhoň

2.kolo: ŠK Báhoň – FK Vajnory , OFK D.Lužná – TJ Rovinka

3.kolo: ŠK Svätý Jur – FK Rača , FC Petržalka – ŠK Báhoň , FK Slovan Most p. Bratislave – FC Rohožník

IV.liga

1.kolo: TJ Čunovo – Záhoran Jakubov

2.kolo:
ŠK Vrakuňa – FKM K.Ves , Záhoran Jakubov – SFC Kalinkovo

3.kolo: SFC Kalinkovo – MFK Rusovce , FC Malacky – FKM K.Ves , TJ Čunovo – OŠK Slovenský Grob

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Upozorňuje všetky FK III. a IV.ligy na dodržiavanie pokynov v zmysle RS, SP a infraštruktúry štadiónov (vyvesenie zástavy BFZ na stožiari, dodržiavanie farebného rozlíšenia výstroja, zaregistrovanie osôb FK v ISSF. ŠTK žiada DZ o dôslednú kontrolu a v prípade zistenia nedostatkov popísať uvedené skutočnosti v zázname o nedostatkoch aj s vyjadrením zástupcu previnivšieho sa FK.

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

 • ŠTK akceptuje neskoršie začiatky stretnutí S3BA 3.kolo FK Vajnory – D.Lužná, ŠK Sv.Jur – FK Rača.

 • ŠTK podmienečne uzatvára ihrisko FK Vajnory (S3BA) z dôvodu nevyhovujúcej kabíny pre R a D (SP čl.53/1).

Odstupuje na DK:

 • Tibora Horvátha (1021005), ktorý bol vedený ako tréner v tíme S3BA (ŠK Lozorno) a zároveň ako tréner S4BA (TJ Veľké Leváre) v stretnutiach 3.kola hraných dňa 20.8.2017 o 17,00 hod.

 • FK Vajnory (S3BA) na základe správy DS, za nezabezpečenie zdravotnej služby na stretnutí 3.kola a nedôstojné vyvesenie zástavy BFZ.

 • ŠK Slovan Ba (S3BA) za nevyvesenie zástavy BFZ počas stretnutia 3.kola.

Odhlásenie zo súťaže:

 • MD3R – MŠK I.Petržalka. FK bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 600,- €

 • MD3R – ŠK Svätý Jur. FK bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 600,- €

Nariaďuje odohrať:

 • SZRL+MZRL 1.kolo 13.9.2017 o 15,30 hod. mladší + 17,00 hod. starší, z dôvodu účasti výberu BFZ na regionálnom turnaji v dňoch 5.-6.9.2017 v Púchove.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S4BA 5.kolo FKM K.Ves – TJ Z.Jakubov v obrátenom poradí, t.j. 30.8.2017 sa odohrá stretnutie na ihrisku v Jakubove.

 • S4BA 6.kolo FK Lamač Ba – TJ Slovan Viničné 3.9.2017 o 17,00 hod.

 • SD3R 3.kolo FK Inter Ba – FC Rohožník 29.8.2017 o 16,30 hod.

 • MD3R 6.kolo ŠK Žolík Ma – FK Lamač Ba 16.9.2017 o 13,00 hod.

 • MD3R 8.kolo ŠK Žolík Ma – FC Petržalka 30.9.2017 o 15,30 hod.

 • SZRL+MZRL 4.kolo MŠK I.Petržalka – ŠK Žolík Ma v obrátenom poradí, t.j. 3.9.2017 o 11,30 hod starší + 13,30 hod. mladší, sa odohrajú stretnutia na ihrisku ŠK Žolík

 • SZRL+MZRL 4.kolo PFA ŠTK Šamorín – PŠC Pezinok 1.9.2017 o 9,00 hod. starší + 11,00 hod. mladší žiaci

 • SZRL+MZRL 4.kolo ŠK Vrakuňa – OFK D.Lužná 3.9.2017 o 9,00 + 11,00 hod.

 • SZRL+MZRL 5.kolo OFK D.Lužná – MŠK I.Petržalka 11.9.2017 o 15,30 hod. mladší + 17,00 hod. starší

Kontumuje:

 • MD3R 1.kolo ŠK Sv.Jur – FK Vajnory v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 0:3 podľa SP čl.11/2 a prípad odstupuje na riešenie DK.

 • MD3R 1.kolo FKP Dúbravka Ba – FK Lamač Ba v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 3:0 podľa SP čl.11/2 a prípad odstupuje na riešenie DK.

Schvaľuje striedavý štart hráčov v zmysle SP čl.28/8:

 • Simon Frűhauf (1323465) – FK v Sološnici / ŠK Žolík Ma (U13)

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Jozef Aksamit (2001) č. rp. 1302552 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 7.8.2017 do 6.8.2018

Hráči nehrajúci na RP – SP čl.43/3:

 • 3.kolo S3BA

  • OFK D.Lužná – všetci hráči – RP predložené

  • FK Sl.Ivanka pri Dunaji – Samuel Sarik – RP vo vyžiadaní od 18.8.2017

 • 3.kolo S4BA

  • Róbert Benčúrik – FK Karpaty Limbach – RP predložený

  • Matúš Čarnogurský – ŠK Vrakuňa – RP vo vyžiadaní od 15.8.2017

  • Matej Krajčovič – MŠK Kr.pri Senci – RP vo vyžiadaní od 17.8.2017

 • 1.kolo SD3R

  • Timotej Ďuríček – FK Rača Ba – RP predložený

  • Patrik Šimek, Marko Kotrik – OFK D.Lužná – RP predložené

 • 1.kolo MD3R

  • Artúr Prager –  FK Rača Ba – RP predložený

  • Jozef Juck – SDM Domino – RP predložený

  • Gabriel Zeman, Mario Brutvan – FK Z.Ves – RP predložené

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 19: Peter Maršovský 1134615 (ŠK Báhoň, S3BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v NH, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 21.8.2017.

U.č. 20: Ján Hullman 1225999 (FK Lamač, S4BA), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v NH, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 20.8.2017

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 21: Patrik Volf 1068913 (ŠK Svätý Jur, S3BA), od 20.8.2017.

U.č. 22: Pavol Miženko 1216038 (FK Vajnory, S3BA), od 21.8.2017.

U.č. 23: Miroslav Muráň 1120739 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 20.8.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 24: Nikolas Magát 1302953 ( ŠK Lozorno, MD3R). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.12.2017. / 5.-€/

U.č. 25: Adam Nedorost 1310739 ( ŠK Slovan Bratislava, S3BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.12.2017. / 10.-€/

U.č. 26: FC Petržalka, S3BABerie na vedomie stanovisko klubu k U.č.13. a rozhodla, že za HNS divákov ( vulgárne pokriky, vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 2. kola lll. ligy medzi FC Rohožník – FC Petržalka, ukladá disciplinárnu sankciu – Pokarhanie, podľa čl.58/1a a čl. 11 DP. / 10.-€/

U.č. 27: CFK Pezinok- Cajla, S4BABerie na vedomie stanovisko klubu k U.č.14. a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R ) počas stretnutia 2. kola lV. ligy medzi SDM Domino – CFK Pezinok – Cajla, ukladá disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl.58/1a a čl. 10 DP. / 10.-€/

U.č. 28: Jiří Cibulya 1228796 (FK Slovan Most pri BA, S3BA ). Za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v stretnutí ŠK Bernolákovo – FK Slovan Most pri Bratislave, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 17.8.2017. / 10.-€/

U.č. 29: TJ Veľké Leváre, S4BA. Dostavili sa predvolaní, Radovan Čiliak a Marek Malík. Podali vysvetlenie k štartu hráča na OP. DK pokračuje v šetrení predmetnej veci.

U.č. 30: Marián Fischer, rozhodca. DK na základe odstúpenia KRaD začína disciplinárne konanie voči menovanému za umožnenie štartu hráča Mareka Malíka bez RP v stretnutí 1. kola TJ Veľké Leváre – FKM Karlova Ves. DK BFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.8.2017 o 16,15 hod. Mariána Fischera, čl.74.

U.č. 31: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 3. kola lll. ligy medzi ŠK Svätý Jur – FK Rača Bratislava bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

KM upozorňuje FK na dôsledné dodržiavanie RS čl.5.7 – súpisky viacerých

družstiev klubu / bod 2 / v náväznosti na SP SFZ čl.41 a čl. 42

Pozor – zmena hracieho dňa prípraviek MŠK Senec / platí od 17.9.2017 /

PMA1: nedeľa 10.30 hod.

PMB1: nedeľa 12.00 hod.

PMC1: nedeľa 13.00 hod.

PRSC: nedeľa 14.00 hod.

Ihrisko: UT NTC Senec

a/ schválené zmeny termínov stretnutí – súťaž PRPK

2.kolo: Limbach – Častá, SO 9.9. o 10.30 h.

2.kolo: Vištuk – Šenkvice, SO 9.9. o 10.00 h.

4.kolo: Limbach – Budmerice, NE 24.9. o 14.00 h.

8.kolo: Vištuk – Sl.Grob, SO 21.10. o 10.00 h.

b/ zmena hracieho času – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 / dohoda FK /

1.kolo: ŠK Vrakuňa – OFK Dunajská Lužná, SO 2.9. PMA1 – 10.00 h., PMB1 – 9.00 h., PMC1 – 9.00 h.

c/ zmena termínu stretnutí – súťaže PMA2, PMB2

2.kolo: FK Inter Bratislava – MŠK Iskra Petržalka, ŠT 14.9. PMA2 – 16.00 h., PMB2 – 17.00 h. /Drieňova ul./

d/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2

1.kolo: FK Inter – ŠK Závod, ŠT 7.9. o 17.30 h. / ihr. Drieňova ul. /

e/ schválená zmena hracieho dňa a času s poplatkom – súťaže PMA1, PMB1, PMC1

1.kolo: CFK Cajla – FKP Dúbravka, UT 19.9. PMA1-16.00 h., PMB1-17.15 h., PMC1-18.30 h.

FKP Dúbravka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20 Euro

f/ zmena poradia stretnutí – súťaže PMA2, PMB2 / rekonštrukcia šatní MŠK Iskra Petržalka /

1.kolo: Z.Bystrica – MŠK Iskra Petržalka, SO 2.9. / ihr. Z.Bystrica / PMA2 – 8.00 h., PMB2-9.00 h.

8.kolo: MŠK Iskra – Z.Bystrica, SO 21.10. / ihr. MŠK Iskra / PMA2, PMB2 – 9.00 h., / hrá sa súbežne na 2  ihriskách /

g/ spoločné družstvá – schválenie žiadosti pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1

KM BFZ schvaľuje žiadosť FC Malacky a ŠK Žolík Malacky o vytvorení spoločnýchdružstiev mládeže pre  súťaže prípraviek PMA1 – U11, PMB1 – U10, PMC1 – U9. Družstvá budú štartovať v uvedených súťažiach pod názvom FC Malacky.

h/ odloženie stretnutia s poplatkom – súťaž PMA3

1.kolo: FK Scorpions Bratislava – FK Mariathal Bratislava , odložený na neurčito.

FK Scorpions Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €

i/ odloženie stretnutia s poplatkom – súťaž PMC2

1.kolo: FK Scorpions Bratislava – ŠK Bernolákovo, odložený na neurčito.

FK Scorpions Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutočnia 14.9.2017 na štadióne Mladá garda v čase od 16.30 do 19.30. Limity a rozpis behov budú rozhodcom poslané; zmeny v limitoch v porovnaní s minulým súťažným ročníkom sa nepredpokladajú.

Dôrazne upozorňuje rozhodcov (najvypuklejším prípadom v uplynulom kole bol J. Triskal), že v súlade s pokynmi na predsezónnom seminári sú v zápisoch o stretnutí povinní uvádzať mená členov realizačných tímov, ktorých nebolo možné nahrať do nominácie príslušného družstva. Osobitne sa to týka prítomnosti / neprítomnosti vedúcich družstiev a lekárov resp. zdravotníkov. V prípade opakovania nedostatkov tohto druhu bude rozhodcov riešiť v spolupráci s DK.

Pozýva na zasadnutie dňa 25.8. M. Bohuna.

Ospravedlnenia: Hegedüs 9.-10.9.; Tanglmayer 30.8.-2.9.; Bohun 2.9.; Ježík 8.-14.9.; Ralbovský 9.-10.9., 15.-17.9.; Hudy 4.-11.9.; Kašper 14.-18.9.; Harajbič 29.8., v septembri k dispozícii iba počas víkendov; Martiška 9.-10.9.; Choreň 31.8.; Pachnik 2.9., 9-10.9., Farkas 2.9., 10-19.9., Ondrušek 26.8.-3.9., Pavlik R. k dispozicii od.1.9.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2006), aby sa písomne prihlásili do 04.09.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA).

Hrá sa na mini-ihrisku s umelým povrchom a mantinelmi, počet hráčov (4+1). Účastnici si hradia cestovné a poistenie. Kluby so štatútom ÚTM majú povinnosť sa zúčastniť tohto projektu, ostatní záujemcovia (kluby II. a III. ligy ml. žiakov) po prihlásení dostanú ďalšie informácie.

Turnaj sa uskutoční v III kolách: Základné kolo : Termín 13.-14.09.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá II. a III. ligy mladších žiakov), Krajské kolo : Termín 03.10.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá so štatútom ÚTM + 2 najlepšie družstvá so základného kola), Celoslovenské finále : Termín 24.-25.10. 2017 v Nemšovej (určený pre víťazov krajských kôl). Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / program podpory talentov).

KŽF BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách žiačok U14 (nar. po 1.1.2004), aby sa písomne prihlásili do 15.09.2017 na adresu: orlicky.martin@gmail.comProjekt je určený pre futbalové kluby, ktoré pôsobia v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ. Pre prihlásenie klubu nie je podmienkou zaradenie družstva žiačok do majstrovských súťaží. Pravidlá pre súťaž dievčat sú totožné ako pri súťaži chlapcov.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v štyroch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v piatich blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / školenie trénerov BFZ).

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur)

Školenie sa uskutoční v piatich blokoch :

 • 1. Blok : 28.-29.09.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 20.-22.10.2017 (piatok-nedeľa) – 3 dni

 • 3. Blok : 01.-02.11.2017 (streda – štvrtok) – 2 dni

 • 4. Blok : 16.-18-11.2017 (štvrtok – sobota) – 3 dni

 • 5. Blok : 04.12.2017 (pondelok – utorok) – 2. Dni

 • ZS – 04.01.2018 a 09.01.2018

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, R. Škrobák, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, J. Fukatsch, C. Janoško, J. Reffek (24).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur)

Predbežný termín školenia : Október 2017 – december 2017

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš, P. Bacho, L. Mikita, M. Sallós, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová, M. Tokoš, J. Mesároš, P. Michalovič, L. Višváder, P. Uhrinec (21).

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)
na kontrolný zraz v utorok 28.08.2017 o 16:00 hod. na FŠ NMŠK v Bratislave.

Hráči:

Charlie ZELENKA MŠK Senec                                 Jakub BITTARA MŠK Senec

Benjamín CHOBOT MŠK Senec                              Dávid NÉMETH MŠK Senec

Maxim SRNA ŠK Svätý Jur                                       Samuel POPELÁK ŠK Svätý Jur

Samuel STUDENÝ ŠK Svätý Jur                               Matej SMATANA FK Rača

Juraj ŠTIBRÁNY FK Rača                                        Dominik GAÁL FK Rača

Samuel KAKAŠ ŠK Nová Dedinka                           Gabriel KAJOŠ ŠK Nová Dedinka

Samuel TÓTH MŠK Iskra Petržalka                         Jakub KORMANOVIČ PŠC Pezinok

Matej TERLANDA PŠC Pezinok                             Tomáš SRNÁNEK PŠC Pezinok

Peter RIGO ŠK Vrakuňa                                           Juraj MESÁROŠ ŠK Vrakuňa

Raphael POKORNÝ FKP Dúbravka                         Filip MURGÁČ MFK Rusovce

Martin BLANAROVIČ SFC Kalinkovo                    Jakub PLAVNÍK SFC Kalinkovo

Sebastian HORVÁTH MŠK Kráľová pri Senci         Matej SZOCS FK Slov. Ivanka p. D.

Kristián FONTÁNI TJ Rovinka

Náhradníci:

Partik VOLF ŠK Svätý Jur                               Patrik DURICA ŠK Žolík Malacky

Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec              Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec

Oliver BARKOL MŠK Senec                         Tibor MESZÁROŠ MŠK Senec

Michal POLČÁK MŠK Senec

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Mikuláš MARCI, Imrich KOLLÁTH

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 28.08.2017 o 16:00 hod. na FŠ NMŠK v Bratislave. Ukončenie je plánované o cca 18:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Marci +421918 373 737. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

August:

28.08.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                        U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

30.08.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                        U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

September:

04.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                       U12 a13 OblFZ BA mesto

04.09.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                        U12 a 13 OblFZ BA vidiek

05.-06.09.2017 MT – PPT SFZ (Púchov)                    U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

05.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                      WU14 BFZ

07.09.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica          senior – amatér BFZ

12.09.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U14 BFZ

13.-14.09.2017 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo (Petržalka)     U12 kluby

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie                            U14 BFZ

25.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                      U12,13,14 OblFZ BA mesto

25.09.2017 TZ/TC – Stupava                                      U12,13,14 OblFZ BA vidiek

25.-27.09.2017 MT – Danubia cup 2017 (Južná Morava)     U15 BFZ

Október:

03.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo (Petržalka)     U12 kluby

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                     U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                      U12,13,14 OblFZ BA vidiek

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                     U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava                                      U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)    U12 kluby

November:

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu)                 kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu)                  kluby FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu)            U13 BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu)                U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI