ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 ZO DŇA 01.09.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ.

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie

https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 8-10.9.2017 odohrá výber BFZ seniorov- amatérov v Tatranskej Lomnici kvalifikačný turnaj na Regions cup 2018. Nominácia s programom výberu BFZ seniorov – amatérov bude zverejnená na webovej stránke v utorok 5.9.2017. FK, ktorých hráči budú nominovaní do výberu, budú mať svoje majstrovské stretnutia odložené.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

 • Odkladá stretnutia 7.kola S3BA, v zmysle RS čl.3.4 odsek 5, Petržalka – Tomášov, Most – Rača, DNV – Lozorno, Bernolákovo – D.Lužná, Rohožník – Báhoň. Dotknuté FK sa môžu dohodnúť na novom termíne, ktorý musí schváliť ŠTK, ak sa nedohodnú termín odohrania určí ŠTK v zmysle SP čl.37.

 • ŠTK akceptuje neskorší začiatok stretnutia MZRL 2.kolo NMŠK 1922 Ba – ŠK Sv.Jur

Odhlásenie zo súťaže:

 • MD3R – FK Lamač Ba. FK bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 600,- €.

Nariaďuje odohrať:

 • SZRL+MZRL 1.kolo 13.9.2017 o 15,30 hod. mladší + 17,00 hod. starší žiaci, z dôvodu účasti výberu žiakov BFZ na regionálnom turnaji v dňoch 5.-6.9.2017 v Púchove.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S3BA 4.kolo FC Rohožník – Lok.DNV 20.9.2017 o 16,30 hod., prerušené v 30.min. pre nespôsobilosť HP. Dohráva sa len neodohraná časť. t.j. 60 min. v zmysle RS 3.5.

 • MD3R 7.kolo FC Petržalka – FK Z.Ves 24.9.2017 o 16,00 hod.

Kontumuje:

 • S4BA 1.kolo TJ V.Leváre – FKM Karlova Ves v zmysle SP čl.43/3/b s použitím SP čl.82/1/f, so skóre 0:3 podľa SP čl.11/2

 • MD3R 1.kolo FC Ružinov – PŠC Pezinok v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 0:3 podľa SP čl.11/2. FK Ružinov bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 200,- €.

 • SZRL 3.kolo ŠK Sv.Jur – Lok. DNV v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 3:0 podľa SP čl.11/2. FK DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150,- €.

 • MZRL 2.kolo Lok. DNV – MŠK Senec v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 0:3 podľa SP čl.11/2. FK DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150,- €.

 • MZRL 3.kolo ŠK Sv.Jur – Lok. DNV v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 3:0 podľa SP čl.11/2. FK DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150,- €.

Odstupuje na DK:

 • S3BA – FC Petržalka za neuvedenie hlásateľa a videotechnika v zápise o stretnutí 5.kola

 • S4BA – OŠK Sl.Grob za neoprávnené čerpanie čakacej doby v zmysle SP čl.68/4/a a RS čl.5.9.1 v stretnutí 4.kola.

 • S4BA – MFK Rusovce za neuvedenie zdravotníka a hlásateľa v zápise o stretnutí 4.kola

Hráči nehrajúci na RP – SP čl.43/3:

 • 4.kolo S3BA
 • TJ Rovinka – Jozef Balúch – RP vo vyžiadaní od 27.8.2017
 • 5.kolo S3BA
 • FK Sl.Ivanka pri Dunaji – Patrik Haut – RP predložený
 • ŠK Slovan Ba – Matej Zemko – RP predložený
 • 4.kolo S4BA
 • ŠK Vrakuňa – Patrik Redler – RP vo vyžiadaní od 26.8.2017
 • 2.kolo MD3R
 • ŠK Vrakuňa – David Kostelník – RP predložený
 • 2.kolo SZRL
 • MŠK I.Petržalka – Peter Šaliga – RP vo vyžiadaní od 25.8.2017
 • NMŠK 1922 Ba – Ivan Tonhauzer – RP vo vyžiadaní od 26.8.2017
 • NMŠK 1922 Ba – Michal Hargaš – RP vo vyžiadaní od 29.8.2017
 • 3.kolo SZRL

 • ŠK Šenkvice – Erik Bartek – RP vo vyžiadaní od 24.8.2017

 • ŠK Šenkvice – Tomáš Korič – RP vo vyžiadaní od 26.8.2017

 • ŠK Šenkvice – Etienne Tóth – RP vo vyžiadaní od 26.8.2017

 • FK Rača Ba – Martin Koudelka – RP vo vyžiadaní od 24.8.2017

 • OFK D.Lužná – Peter Kurth – RP vo vyžiadaní od 29.8.2017

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 32: Boris Hujbert 1159482 (PŠC Pezinok, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1, DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 27.8.2017.

U.č. 33: Lukáš Sulek 1313579 (FKM Karlova Ves, S4BA), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, po skončení stretnutia, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 28.8.2017.

U.č. 34: Lukáš Briestenský 1325088 ( FKP Dúbravka BA, MD3R), vylúčený za HNS, úmyselné udretie súpera rukou nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b,2b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, od 28.8.2017.

U.č. 35: Peter Kovalík 1306982 ( NMŠK1922 Bratislava, MD3R), vylúčený za HNS, úmyselné udretie súpera rukou nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b,2b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, od 28.8.2017.

U.č. 36: Artur Vydarený 1384218 (FKP Dúbravka BA, MZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1, DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 27.8.2017.

U.č. 37: Patrik Švihel 1308447 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 46/1a DP, od 31.8.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 38: Andrej Cisár 1138353 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 27.8.2017.

U.č. 39: Radovan Bakyta 1151598 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 28.8.2017.

U.č. 40: Dávid Duda 1302792 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 28.8.2017.

U.č. 41: Michal Janotík 1221410 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA). Na základe podnetu klubu, KRaD rozhodla, že 2 ŽK bola nesprávne udelená rozhodcom stretnutia. DK BFZ upúšťa od disciplinárnej sankcie a dňom 31.8.2017 uvoľňuje menovanému športovú činnosť.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 42: FC Petržalka, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí  žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne a urážlivé pokriky na rozhodcov a zapálené svetlice po stretnutí) počas a po stretnutí 4. kola lll. ligy medzi OFK Dunajská Lužná – FC Petržalka, podľa čl. 71/1,3,b, DP, do 6.09.2017.

U.č. 43: TJ Veľké Leváre, S4BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za uvedenie trénera Tibora Horvátha do Zápisu o stretnutí 3. kola TJ Veľké Leváre – FK Karpaty Limbach, dňa 20.8.2017 o 17,00 hod. Tréner Tibor Horváth bol v tom čase na lavičke v stretnutí TJ Rovinka -ŠK Lozorno. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k uvedenému prípadu v termíne do 6.09.2017.

U.č. 44: Tibor Horváth 1021005 – tréner ŠK Lozorno, FO. DK žiada menovaného o písomné stanovisko k stretnutiam 3. kola, kde bol uvedený v Zápisoch o stretnutí ako tréner družstva Veľké Leváre, v stretnutí, TJ Veľké Leváre – FK Karpaty Limbach a ŠK Lozorno v stretnutí TJ Rovinka -ŠK Lozorno ktoré sa hrali súčasne dňa 20.08.2017 o 17,00 hodine v termíne do 6.09.2017.

U.č. 45: FK Vajnory, S3BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za nezabezpečenie zdravotnej služby a nedôstojné vyvesenie zástavy BFZ v stretnutí 3. kola FK Vajnory – OFK Dunajská Lužná, dňa 20.8.2017. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu RS v termíne do 6.09.2017.

U.č. 46: ŠK Slovan Bratislava B, S3BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za nevyvesenie zástavy BFZ v stretnutí 3. kola ŠK Slovan Bratislava B – ŠK Tomašov, dňa 20.8.2017 o 10,30 hod. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu RS v termíne do 6.09.2017.

U.č. 47: ŠK Svätý Jur, MD3R. DK na základe odstúpenia ŠTK, prerokovala odstúpenie družstva zo súťaži a rozhodla, že nebude začínať disciplinárne konanie, nakoľko podľa RS bude klubu zahrnutý poplatok 600.-€ za odhlásenie družstva zo súťaži.

U.č. 48: FK Lamač, MD3R. DK na základe odstúpenia ŠTK, prerokovala odstúpenie družstva zo súťaži a rozhodla, že nebude začínať disciplinárne konanie, nakoľko podľa RS bude klubu zahrnutý poplatok 600.-€ za odhlásenie družstva zo súťaži.

U.č. 49: Marián Fischer – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD za administratívne pochybenie, ktoré si menovaný priznal, DK udeľuje disciplinárne opatrenie Pokuta 50.-€, podľa DP, čl. 12/1. Poplatok za prejednanie 10.-€ , spolu 60.-€. Udelenú pokutu rozhodca Marián Fischer osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 15.9.2016.

U.č. 50: TJ Veľké Leváre, S4BA. DK na základe vysvetlenia klubu, rozhodcu stretnutia a hráča, ktorý mal a má platný RP, rozhodla, že hráč Marek Malík hral oprávnene. V prípade porušenia SP je oprávnená konať ŠTK BFZ. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

Pozor – zmena hracieho času prípravky ŠK ŠK Nová Dedinka / platí od 16.9.2017 /

PMC2: sobota 9.00 hod.

a/ súťaž PMD U8 – termíny 1.turnajov

Skupina A: sobota 9.9. – organizátor ŠK Slovan Bratislava, začiatok od 9,00 hod.

Účastníci: ŠK Slovan, FK Inter, FKM K.Ves, FC Petržalka A

Skupina B: sobota 9.9. – organizátor FK Rača Bratislava, začiatok od 14,00 hod.

Účastníci: FK Rača, FK Slovan Ivanka, FKP Dúbravka, FC Petržalka B

Skupina C: nedeľa 10.9. – organizátor OFK Dunajská Lužná, začiatok od 10,00 hod.

Účastníci: OFK Dunajská Lužná, SFC Kalinkovo, FC ŠTK 1914 Šamorín, TJ Rovinka

Skupina D: nedeľa 10.9. – organizátor FCL Devínska Nová Ves, začiatok od 10,00 hod.

Účastníci: FCL Devínska Nová Ves, TJ Záhoran Jakubov, FKM Stupava, FC Rohožník

Skupina E: sobota 9.9. – organizátor OŠK Chorvátsky Grob, začiatok od 9,00 hod.

Účastníci: OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Bernolákovo, Karpaty Limbach, MŠK Senec

Vylosovanie stretnutí jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk a v ISSF

Upozornenie pre FK:

– pred každým stretnutím je potrebné nahodiť v ISSF zápasovú súpisku

– hrá sa na platné RP – každý hráč musí byť zaregistrovaný v ISSF

– po skončení 1. turnajov organizátor turnaja pošle výsledky stretnutí /polčas/, strelcov gólov na mailové adresy:

pavel.prikopa@futbalsfz.sk, ivan.konecny@centrum.sk

– hrací čas stretnutia: 2 x 15 minút

– ihriská: 40 x 25 metrov, hrá sa súbežne na 2 ihriskách resp. na jednom ihrisku, brány: 5 x 2 m, resp. 3 x 2 m

– rozhodcovia: laici – tréneri, resp. vedúci družstiev

b/ zmena hracieho dňa – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 / kolízia Slovnaft CUP, prípravky /

11.kolo: FC Malacky – ŠK Vrakuňa, ST 13.9., PMA1 – 18.00 h., PMB1 – 18.00 h., PMC1 – 16.00 h.

c/ zmena hracieho dňa a času – súťaž PMC1

1. kolo Vrakuňa – Dun. Lužná ŠTV 14.9. o 17,30 h.

d/ zmena hracieho času – súťaž PMA3 / kolízia stretnutí MZM, prípravky /

5.kolo: SDM Domino C – TJ Čuňovo, NE 1.10. o 14.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutočnia 14.9.2017 na štadióne Mladá garda v čase od 16.30 do 19.30. Limity a rozpis behov budú rozhodcom poslané;zmeny v limitoch v porovnaní s minulým súťažným ročníkom sa nepredpokladajú.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: R. Tanglmayer (2-krát), G. Matejová, P. Szakáll, M. Hrazdira, L. Lomňančík, P. Budáč – chýbajúci údaj o vedúcich družstiev na prednej aj na zadnej strane zápisu (viď upozornenie v ÚS z 25.8.); M. Fischer – nulový údaj o počte členov US je potrebné zvýrazniť aj v zázname rozhodcu na zadnej strane zápisu; D. Kožuch – zmätočné a neúplné údaje o HU a lekárovi D (S4BA, Rusovce – Kráľová p/S).

Pozýva na zasadnutie dňa 8.9. M. Farkaša, M. Kalmára a L. Lomňančíka.

Ospravedlnenia: Lomňančík 26.8. (oneskorené, môže akceptovať až po prerokovaní s menovaným na zasadnutí komisie); Kalmár 29.8. (neakceptuje a pozýva na zasadnutie komisie); Farkaš M. 28.8.-4.9. (žiada o predloženie lekárskej správy resp. dokladu o PN); Lauer 11.-15.9.; Olša 16.9., 22.-23.9. (do 13.00); Keller 17.9., 22.-29.9.; Hájek 14.-17.9.; Pavlík 14.-17.9.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2006), aby sa písomne prihlásili do 04.09.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA).

Hrá sa na mini-ihrisku s umelým povrchom a mantinelmi, počet hráčov (4+1). Účastnici si hradia cestovné a poistenie. Kluby so štatútom ÚTM majú povinnosť sa zúčastniť tohto projektu, ostatní záujemcovia (kluby II. a III. ligy ml. žiakov) po prihlásení dostanú ďalšie informácie.

Turnaj sa uskutoční v III kolách:

Základné kolo : Termín 13.-14.09.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá II. a III. ligy mladších žiakov)

 Krajské kolo : Termín 03.10.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá so štatútom ÚTM + 2 najlepšie družstvá so základného kola)

 Celoslovenské finále : Termín 24.-25.10. 2017 v Nemšovej (určený pre víťazov krajských kôl). Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / program podpory talentov).

Prilásené družstvá: FK Inter Bratislava, FC Petržalka akadémia, FK Karlová Ves, SDM Domino Bratislava, MŠK Senec a FK Rača Bratislava.

KŽF BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách žiačok U14 (nar. po 1.1.2004), aby sa písomne prihlásili do 15.09.2017 na adresu: orlicky.martin@gmail.comProjekt je určený pre futbalové kluby, ktoré pôsobia v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ. Pre prihlásenie klubu nie je podmienkou zaradenie družstva žiačok do majstrovských súťaží. Pravidlá pre súťaž dievčat sú totožné ako pri súťaži chlapcov.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v štyroch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v piatich blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podrobné informácie o jednotlivých školeniach a o spôsobe prihlásenia sa sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / školenie trénerov BFZ).

 • Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur). Termín zaslania prihlášky je do 31.08.2017.

Školenie sa uskutoční v piatich blokoch :

 • 1. Blok : 28.-29.09.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 20.-22.10.2017 (piatok – nedeľa) – 3 dni

 • 3. Blok : 01.-02.11.2017 (streda – štvrtok) – 2 dni

 • 4. Blok : 16.-18-11.2017 (štvrtok – sobota) – 3 dni

 • 5. Blok : 04.12.2017 (pondelok – utorok) – 2. Dni

 • ZS – 04.01.2018 a 09.01.2018

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, R. Škrobák, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, J. Fukatsch, C. Janoško, J. Reffek, P. Šmilňák, F. Kiss, M. Tesárik, D. Tóth, T. Kučera (29).

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur). Termín zaslania prihlášky je do 24.09.2017.

TERMÍN ŠKOLENIA : Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch

 • 1. Blok : 05.-06.10.2017 (štvrtok-piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 26.-27.10.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 3. Blok : 10.11.2017 (piatok) – 1 deň

 • 4. Blok : 19.-20.11.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

 • ZS : 13.-15.12.2017

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš, P. Bacho, L. Mikita, M. Sallós, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová, M. Tokoš, J. Mesároš, P. Michalovič, L. Višváder, P. Uhrinec, V. Novák, P. Arnold, P. Kinder, R. Vaš, D. Huml, V. Juščák (28).

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

na turnaj regionálneho výberu U14 (ročník nar. 2004) v rámci projektu program podpory talentovaných hráčov (PPT) v Púchove v termíne 05.-06.09.2017.

Hráči:

Charlie ZELENKA MŠK Senec         Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec

Benjamín CHOBOT MŠK Senec       Dávid NÉMETH MŠK Senec

Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec  Oliver BARKOL MŠK Senec

Tibor MESZÁROŠ MŠK Senec         Michal POLČÁK MŠK Senec

Radovan GAJDOŠ MŠK Iskra Petržalka JANKO HLPKA MŠK Iskra Petržalka

Matúš KOLLÁR MŠK Iskra Petržalka  Patrik DURICA ŠK Žolík Malacky

Maxim SRNA ŠK Svätý Jur                   Samuel POPELÁK ŠK Svätý Jur

Samuel STUDENÝ ŠK Svätý Jur      Gabriel KAJOŠ ŠK Nová Dedinka

Jakub KORMANOVIČ PŠC Pezinok   Matej TERLANDA PŠC Pezinok

Raphael POKORNÝ FKP Dúbravka    Jakub PLAVNÍK SFC Kalinkovo

Náhradníci:

Matej SMATANA FK Rača                 Tomáš SRNÁNEK PŠC Pezinok

Samuel TÓTH MŠK Iskra Petržalka    Martin BLANAROVIČ SFC Kalinkovo

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Mikuláš MARCI, Miroslav TERLANDA

Masér: Marián MAREŠ

Technický vedúci : Pavel PRÍKOPA

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 05.09.2017 o 8:30 pred štadiónom ŠK Slovan Bratislava (za Polusom) odkiaľ odchádzame do Púchova. Predpokladané ukončenie zrazu je v stredu 06.09.2017 o cca 18:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Marci +421918 373 737. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Plán akcií BFZ na2.polrok 2017

Dátum                     Akcia                                                   Kategória

September:

04.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava      U12 a13 OblFZ BA mesto

04.09.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji       U12 a 13 OblFZ BA vidiek

05.-06.09.2017 MT – PPT SFZ (Púchov)    U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

05.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava       WU14 BFZ

07.09.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica  senior – amatér BFZ

12.09.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U14 BFZ

13.-14.09.2017 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo (Petržalka)    U12 kluby

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie             U14 BFZ

20.-21.09.2017 RT – Dun. Lužná                 WU14 BFZ

25.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava       U12,13,14 OblFZ BA mesto

25.09.2017 TZ/TC – Stupava                      U12,13,14 OblFZ BA vidiek

25.-27.09.2017 MT – Danubia cup 2017 (Južná Morava)   U15 BFZ

Október:

03.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo (Petržalka) U12 kluby

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava       U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U12,13,14 OblFZ BA vidiek

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava        U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava                        U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)   U12 kluby

November:

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu)     kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu)     kluby FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu)  U13 BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu)     U12 ObFZ BA – mesto


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI