ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 ZO DŇA 22.09.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ.

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie

https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o.i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S3BA 7.kolo FC Petržalka – ŠK Tomášov, FK Sl. Most pri Ba – FK Rača, Lok.Devínska Nová Ves – ŠK Lozorno, ŠK Bernolákovo – OFK D. Lužná, FC Rohožník – ŠK Báhoň všetko 4.10.2017 o 15,30 hod.

 • S3BA 8.kolo OFK D.Lužná – FC Rohožník 27.9.2017 o 16,00 hod.

 • S3BA 14.kolo FK Sl.Ivanka pri Dunaji – OFK D.Lužná 28.10.2017 o 14,00 hod.

 • S4BA 8.kolo MFK Rusovce – FK Karpaty Limbach, OŠK Sl.Grob – FC Malacky 27.9.2017 o 16,00 hod.

 • SD3R 6.kolo FK Sl.Ivanka pri Dunaji – FK Rača Ba, ŠK Šenkvice – FK Inter Ba 27.9.2017 o 16,00 hod.

 • SD3R 6.kolo OFK D.Lužná – FC Rohožník 27.9.2017 o 13,00 hod.

 • SD3R 6.kolo FC Zohor – NMŠK 1922 Ba 4.10.2017 o 15,30 hod.

 • SD3R 8.kolo ŠK Šenkvice – MŠK Senec 30.9.2017 o 13,00 hod. Klubu ŠK Šenkvice bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.4 vo výške 30,- €.

 • MD3R 6.kolo PŠC Pezinok – SDM Domino 27.9.2017 o 16,00 hod.

 • MD3R 6.kolo MŠK Senec – ŠK Vrakuňa 23.9.2017 o 11,00 hod.

 • MD3R 8.kolo OFK Pusté Úľany – FK Rača Ba 28.9.2017 o 16,30 hod. Klubu OFK Pusté Úľany bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.4 vo výške 30,- €.

 • MD3R 9.kolo FK Vajnory – ŠK Vrakuňa Ba 8.10.2017 o 10,00 hod. na ihrisku ŠK Sv. Jur.

 • MZRL 6.kolo ŠK Vrakuňa – MŠK I.Petržalka 4.10.2017 o 16,00 hod.

 • SZRL+MZRL 7.kolo MŠK I.Petržalka – PFA ŠTK Šamorín v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Jarovciach.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 64: Matúš Fiala 1274580 (OFK Pusté Uľany, MD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 17.9.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 65: Erik Korbelič 1236002 (ŠK Báhoň, S3BA), od 17.9.2017.

U.č. 66: Kristián Petráš 1300987 (MŠK Senec, SD3R), od 18.9.2017.

U.č. 67: Radoslav Koňařík 1298699 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 20.9.2017.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č. 68: Michal Riziky 1208715 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 18.9.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 69: SFC Kalinkovo, S4BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za nezaregistrovanie v ISSF HU a neuvedenie v ZoS, nedôstojné vyvesenie vlajky BFZ a natáčanie stretnutia mobilom od 81 minúty v 7. kole medzi družstvami SFC Kalinkovo – CFK Pezinok-Cajla, dňa 10.9.2017. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu RS v termíne do 27.09.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

Upozornenie pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia prípraviek

KM žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutia všetkých súťaží prípraviek podávali prostredníctvom klubového ISSF manažéra ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Nepodávajte žiadosti cez detail stretnutia, nakoľko takto podaná žiadosť príde na ŠTK BFZ, ktorá Vám žiadosť automaticky zamietne, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

a/ dodatočné zmeny termínov stretnutí s poplatkom – súťaže PMA1,PMB1,PMC1

3.kolo: Cajla – Rovinka, NE 8.10. PMA1 – 9.00 hod., PMB1 – 10.30 hod., PMC1 – 10.30 hod. TJ Rovinka poplatok 60,- € ( 3 stretnutia ).

b/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PMB1

12.kolo: Ivanka – Rovinka , UT 3.10. o 17.00 hod. FK Slovan Ivanka poplatok 20,- €

c/ zmena poradia stretnutí – súťaže PMA2, PMB2 / rekonštrukcia šatní MŠK Iskra /

4.kolo: FK Dúbravka – Iskra Petržalka, NE 24.9. PMA2 – 11.00 hod., PMB2 – 12.15 hod. / HP FK Dúbravka /

d/ posun hracieho času – súťaž PMC1

12.kolo: Ivanka – Rovinka, UT 26.9. o 17.00 hod.

e/ posun hracieho času – súťaž PMA3

6.kolo: Vrakuňa – Rusovce, ŠT 5.10. o 17.00 hod.

8.kolo: Vrakuňa – Mariathal, ŠT 19.10. o 16.00 hod.

f/ dohrávky stretnutí prípraviek / nehralo sa pre nepriaznivé počasie /

PMA1 – 3.kolo: Vrakuňa – DNV, PO 2.10. o 16.00 hod. NMŠK – Šamorín, UT 3.10. o 17.00 hod.

PMB1 – 3.kolo: Vrakuňa – DNV, PO 2.10. o 17.00 hod., NMŠK – Šamorín, UT 3.10. o 16.00 hod.

PMC1 – 3.kolo: Vrakuňa – DNV, PO 2.10. o 16.00 hod., NMŠK – Šamorín, UT 3.10. o 16.00 hod.

PMC1 – 1.kolo: Vrakuňa – D.Lužná, ŠT 12.10. o 16.00 hod.

PMB2 – 3.kolo: FK Dúbravka – Inter , UT 26.9. o 17.00 hod.

PMA3 – 1.kolo: Lamač – Šamorín B, ST 4.10. o 17.00 hod.

PMA3 – 3.kolo: Vrakuňa – Lamač, ŠT 12.10. o 16.00 hod.

PRMA – 3.kolo: Lozorno – Rohožník, ŠT 21.9. o 17.00 hod.

PRSC – 3.kolo: Senec B – Kráľova, ST 27.9. o 17.30 hod.

g/ súťaž PMD U8 – termíny 2. turnajov

Skupina A: sobota 23.9. – organizátor FK Inter – ihrisko Drieňová ul.

Účastníci: ŠK Slovan, FK Inter, FKM K.Ves, FC Petržalka A

Skupina B: nedeľa 24.9. – organizátor FK Slovan Ivanka p./ Dunaji

Účastníci: FK Rača, FK Slovan Ivanka, FKP Dúbravka, FC Petržalka B

Skupina C: nedeľa 24.9. – organizátor FC ŠTK 1914 Šamorín

Účastníci: OFK Dunajská Lužná, SFC Kalinkovo, FC ŠTK 1914 Šamorín, TJ Rovinka

Skupina D: nedeľa 24.9. – organizátor TJ Jakubov

Účastníci: FCL Devínska Nová Ves, TJ Záhoran Jakubov, FKM Stupava, FC Rohožník

Skupina E: sobota 23.9. – organizátor FK Karpaty Limbach

Účastníci: OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Bernolákovo, Karpaty Limbach, MŠK Senec

Vylosovanie stretnutí jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk

Upozornenie pre FK:

– pred každým stretnutím je potrebné nahodiť v ISSF zápasovú súpisku

– hrá sa na platné RP – každý hráč musí byť zaregistrovaný v ISSF

– po skončení druhého turnaja organizátor turnaja pošle výsledky stretnutí /polčas/, strelcov gólov na mailové

adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, ivan.konecny@centrum.sk

– hrací čas stretnutia: 2 x 15 minút

– ihriská: 40 x 25 metrov, hrá sa súbežne na 2 ihriskách resp. na jednom ihrisku, brány: 5 x 2 m, resp. 3 x 2 m

– rozhodcovia: laici – tréneri, resp. vedúci družstiev

h/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”.  Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. 

Vekové kategórie 

Starší žiaci: ročník 2003 a mladší, 

Mladší žiaci: ročník 2005 a mladší. 

Miesto konania 

St. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. 

Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018,  kde sa plánuje odohrať celkove 7 kôl do 4.2.2018/. Podrobnosti prihlásenia v nasledujúcej US BFZ.Finálová časť ZHL BFZ bude dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Na základe výsledkov fyzických previerok budú mať obmedzené delegovanie na stretnutia seniorov Ľ. Čižmár (bude delegovaný iba ako AR), M. Hrazdira a L. Lomňančík (budú delegovaní iba v rámci ObFZ).

Náhradný termín fyzických previerok bol určený na 12.10.2017 o 16.30 na štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia: M. Martiška, D. Olša, D. Štofik, Ľ. Čižmár, M. Fischer, M. Hrazdira, I. Kočický, a L. Lomňančík.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R. Tanglmayer – opakovane neuvádza žiadny údaj o hlavnom usporiadateľovi (ani na zadnej strane zápisu);

M. Choreň – pri štarte hráčov vo vyššej vekovej kategórii neuvádza zistenie, či išlo o ich prvý štart;

P. Hegedüs – nedostatočný popis pri štarte hráča bez RP (overenie oprávnenosti jeho štartu musí byť s vedomím zástupcu súpera).

Ospravedlnenia: Polakovič 11.-14.10., 9.-20.11.; Matejová, 25.9., 27.9.; Ruc 25.9.-10.11. počas pracovných dní; Pavlík R. 8.-18.10.; Jablonický 5.-7.10.

 Trénersko – metodická komisia 

TMK BFZ a KŽF BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách žiačok U14 (nar. po 1.1.2004), aby sa písomne prihlásili do 15.09.2017 na adresu: orlicky.martin@gmail.comProjekt je určený pre futbalové kluby, ktoré pôsobia v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ. Pre prihlásenie klubu nie je podmienkou zaradenie družstva žiačok do majstrovských súťaží. Pravidlá pre súťaž dievčat sú totožné ako pri súťaži chlapcov.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v štyroch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v piatich blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podrobné informácie o jednotlivých školeniach a o spôsobe prihlásenia sa sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / školenie trénerov BFZ).

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Školenie sa uskutoční v piatich blokoch :

 • 1. Blok : 28.-29.09.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 20.-22.10.2017 (piatok – nedeľa) – 3 dni

 • 3. Blok : 01.-02.11.2017 (streda – štvrtok) – 2 dni

 • 4. Blok : 16.-18-11.2017 (štvrtok – sobota) – 3 dni

 • 5. Blok : 04.-05.12.2017 (pondelok – utorok) – 2. dni

 • ZS – 04.01.2018 a 09.01.2018

Prihlásení : A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, P. Tóth, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, D. Sakar, M. Pipíška, M, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, A. Horváthm J. Fukatsch, J. Reffek, P. Šmilňák, F. Kiss, M. Tesárik, D. Tóth, T. Kučera, V. Juščák (23). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur). Termín zaslania prilášky je do 24.09.2017.

TERMÍN ŠKOLENIA : Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch

 • 1. Blok : 05.-06.10.2017 (štvrtok-piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 26.-27.10.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 3. Blok : 10.11.2017 (piatok) – 1 deň

 • 4. Blok : 19.-20.11.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

 • ZS : 13.-15.12.2017

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš, P. Bacho, L. Mikita, M. Sallós, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová, M. Tokoš, J. Mesároš, P. Michalovič, L. Višváder, P. Uhrinec, V. Novák, P. Arnold, P. Kinder, R. Vaš, D. Huml, V. Juščák, E. Fulmek, P. Jaborek, A. Chvíla, D. Giertli, V. Vittek, E. Valášková, M. Sitiar, V. Riegel, R. Riegel, J. Madleňák, S. Bohmerová, P. Břečka, M. Lukáček, L. Sobolová, M. Sabo, M. Cintula, M. Čierny, M. Badrna, J. Mózsi (47).

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov U14 (nar. 1.1. 2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Viktor KOCIÁN  (FK Rača)           Adam TITKA  (MŠK Iskra Petržalka)

Viktor DROZD  (FK Rača)           Michal HARGAŠ (NMŠK 1922 BA)

Juraj ŠTIBRÁNY  (FK Rača)           Filip DIDEK  (MFK Záh. Bystrica)

Dominik GAÁL  (FK Rača)           Peter RIGO  (ŠK Vrakuňa)

Samuel TÓTH  (MŠK Iskra Petržalka)    Juraj MESÁROŠ  (ŠK Vrakuňa)

Dennis POŽGAY  (MFK Záh. Bystrica)       Raphael POKORNÝ  (FKP Dúbravka)

Náhradníci:

Jakub FEGYVERES (MFK Rusovce)          Matej SMATANA (FK Rača)

Matúš KOLLÁR (MŠK Iskra Petržalka)    Janko HLPKA  (MŠK Iskra Petržalka)

Radovan GAJDOŠ  (MŠK Iskra Petržalka)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Mikuláš Marci – 0918 373 737.

N O M I N Á C I A

hráčov U13 (nar. 1.1. 2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Martin UČEŇ  (FKP Dúbravka)            Timur IVAK (FKP Dúbravka) 

Michal HUDEC (FK Lamač)                  Hugo ŽÁK (FKP Dúbravka)

Branislav BRIDZIK  (FK VW Lok. DNV)    Matúš KNAP (FK Rača) 

Lukáš KANIANSKY  (FK VW Lok. DNV)     Adam TAUFER (FK Rača) 

Arťom HANZEL (FK VW Lok. DNV)     Filip PIAČEK  (Záhorská Bystrica) 

Jakub DRLIČIAK  (ŠK Vrakuňa)        Samuel PROKOP  (Záhorská Bystrica)

Náhradníci:

Filip POLÁK (FK Lamač)    Peter FRATRIČ (NMŠK BA) 

Jerguš BALÁŽIK (NMŠK BA)       Lukáš ZEMAN (Iskra Petržalka)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. J. Hullman – 0907 594 669.

N O M I N Á C I A

hráčov U12 (nar. 1.1. 2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Denis JEHLÁR (MŠK Iskra Petržalka)      Michal MEŠKO (FK Vajnory)  

Alex ŠVEC (ŠK Vrakuňa BA)          Jakub FUSEK (MŠK Iskra Petržalka)

Samuel BODICS (TJ Čuňovo)     Šimon OBERNAUER (FK Rača BA)

Tomáš JURIŠTA (NMŠK 1992 BA)     Adam POLÁK (ŠK Vrakuňa BA)

Matej FABŠO (FK Rača BA)    Artur VYDARENÝ (FKP Dúbravka BA)

Lukáš FARKAŠ (NMŠK 1922 BA)      Matej ĎURICA (ŠK Záho. Bystrica)

Náhradníci:

Ivan VERČINSKÝ (FK Rača BA)     Dávid KALMÁR (ŠK Vrakuňa BA)  

Viliam ALMÁŠI (FK Rača BA)     Jonáš DUBINAM (ŠK Iskra Petržalka)

Dominik HUBAY (MFK Rusovce)       Samuel REŽNÝ (FK Rača BA)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Anton Daniel

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka 

Vedúci výberov : Adam Somoláni 

Zraz nominovaných hráčov je 29.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. A. Daniel – 0904 273 307.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

Erik Brezovský (FKM Stupava) Erik Juran (CFK Pezinok – Cajla)

Maroš Borza (CFK Pezinok – Cajla)  Simon Fruhauf (FK Sološnica)

Juraj Mikulecký (ŠK Žolík Malacky) Richard Ivák (OŠK Láb)

Nicolas Salay (ŠK Žolík Malacky) Filip Tóth (FC Rohožník)

Michal Adam (PŠC Pezinok) Martin Petráš (FK Sološnica)

Simon Šteflik (TJ Veľké Leváre) Michal Fejtl (FK Záhorská Ves)

Náhradníci :

Hugo Zalesňák (FC Zohor) Timotej Kuch (OŠK Lab)

Filip Lovišek (FC Rohožnik) Dušan Panenka (FC Rohožník)

Erik Bartoš (ŠK Závod) Tobias Vachálek (ŠK Závod)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Miroslav Terlanda

Asistent: Miroslav Varga, Jozef Matušovský

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:30 hod. na štadióne FKM Stupava Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Terlanda 0905 575 010 alebo e mailom: miroslav.terlanda@gmail.com.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

Jakub Sivák (ŠK Láb) Daniel Liďák (CFK Pezinok – Cajla)

Matúš Michalko (CFK Pezinok – Cajla) Kristián Pavlík (FC Rohožník)

Tobias Hoffer (FC Rohožník) Niko Ďurčák (FC Studienka)

Nikolas Szitás (FC Studienka) Nicolas Novák (ŠK Žolík Malacky)

Timotej Slaninka (ŠK Žolík Malacky) Tobias Kravarčík (PŠC Pezinok)

Marcel Bilčík (ŠK Šenkvice) Matúš Baríny (ŠK Šenkvice)

Náhradníci:

Tomáš Hollý (ŠK Závod) Lukáš Polakovič (ŠK Šenkvice)

Richard Csémy (MŠK Senec) Ladislav Maršovský (MŠK Senec)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Michal Spišiak

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:30 hod. na štadióne v Stupave.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Spišiak 0904 512819 alebo e mailom. michal.spisiak.mu@gmail.com.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

Marko Mareš (MŠK Senec) Matej Pätoprstý (MŠK Senec)

Oliver Barkol (MŠK Senec) Benjamín Chobot (MŠK Senec)

Dávid Nemec (MŠK Senec) Sanuel Studený (ŠK Svätý Jur)

Maxim Srna (ŠK Svätý Jur) Jakub Kormanovič (PŠC Pezinok)

Matej Terlanda (PŠC Pezinok) Tomáš Srnánek (PŠC Pezinok)

Gabriel Kajoš (ŠK Nová Dedinka) Sebastián Horváth (MŠK Kráľ. pri Senci)

Náhradníci :

Tomáš Juraj Vaško (MŠK Senec) Samuel Kakaš (ŠK Nová Dedinka)

Matej Szocs (FK Slov. Ivanka p. D.) Martin Blanarovič (SFC Kalinkovo)

Kristián Fontáni (TJ Rovinka)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Imrich Kolláth

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:30 hod. na štadióne FKM Stupava

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: I.Kolláth 0904 992583 alebo e mailom: imo.kollath@gmail.com.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2003)

na medzinárodný futbalový turnaj Moravia-Danubia Cup 2017 v dňoch 25.-27.9.2017 v Brne a okolí

Hráči:

Matúš Pružinec (SDM Domino BA) Matej Kostúr (SDM Domino BA)

Peter Dornai (FK Inter BA) Matej Nemec (FK Inter BA)

Matúš Koseček (FKM Karlová Ves) Peter Krútil (FKM Karlová Ves)

Richard Lichner (FKM Karlová Ves) Róbert Szitás (FC Petržalka)

Filip Novakov (ŠK Slovan BA) Jakub Hudec (ŠK Slovan BA)

Marek Mydla (ŠK Slovan BA) Filip Zámečník ŠK Slovan BA)

Lukáš Sečanský (ŠK Slovan BA) Viktor Sliacky (ŠK Slovan BA)

Rastislav Haramia (ŠK Slovan BA) Dávid Džavoronok (ŠK Slovan BA)

Jakub Kazimír (ŠK Slovan BA) Timotej Murcko (ŠK Slovan BA)

Náhradníci:

Tobias Čongrády (ŠK Slovan BA) Matúš Vician (ŠK Slovan BA)

Artur Podzámsky (ŠK Slovan BA) Villiam Veselík (ŠK Slovan BA)

Sebastián Červienka (FC Petržalka) David Pomšahár (FK Inter BA)

Martin Makúch (FKM Karlová Ves) Dominik Vegh (FC Petržalka)

RT:

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Ľubomír KORDANIČ, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Alexander TELEKY

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák.

NUTNÉ JE PRINIESŤ SI EURÓPSKY PREUKAZ POISTENCA A CETOVNÝ PAS!!!

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 25.09.2017 o 13:15 na štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na tel. č.: Ľ. Kordanič – 0908 555 956 alebo email – kordanic.lubo@gmail.com.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

September:

25.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

25.09.2017 TZ/TC – Stupava U12,13,14 OblFZ BA vidiek

25.-27.09.2017 MT – Moravia – Danubia cup 2017 (Južná Morava) U15 BFZ

Október:

03.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo (Petržalka) U12 kluby

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12,13,14 OblFZ BA vidiek

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby

November:

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Bratislava) U14, U13 BFZ

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI