ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 02.03.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajú vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje R a D v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že potvrdenia o príjme za rok 2017 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ po dohode s vedúcim sekretárom.

Sekretariát BFZ oznamuje, že AKTÍV ŠTK BFZ sa uskutoční dňa 7.3.2018 o 17:30 hod. V Aule Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • Aktív ŠTK pred jarnou časťou súťaže sa uskutoční 7.3. o 17,30 hod. v Dome športu na Junáckej ulici.

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • ŠK Báhoň hrací deň domácich stretnutí vždy v SO v UHČ.
 1. 17.kolo Vajnory – Báhoň 17.3. o 15,00 hod.
 2. 19.kolo Vajnory – Lozorno 31.3. o 16,30 hod.
 3. 21.kolo Vajnory – Tomášov 14.4. o 17,00 hod.
 4. 23.kolo Vajnory – Slovan “B” 28.4. o 17,00 hod., stretnutie sa bude hrať v tomto termíne, len ak s tým bude súhlasiť súper a nebude hrať “A” mužstvo Slovan BA v ten istý deň, v opačnom prípade sa stretnutie odohrá v pôvodnom termíne (SP čl.35/5).
 5. 24.kolo Lozorno – Rohožník 1.5. o 16,00 hod.

S4BA:

 • 17.kolo K.Ves – Vrakuňa 17.3. o 15,00 hod.
 • 20.kolo K.Ves – Jakubov 7.4. o 16,30 hod.

SD3R:

 • MŠK Senec – hrací deň, čas a ihrisko – SO, 9,30 na UT NTC Senec
 • 16.kolo Šamorín-Hamuliakovo – Ružinov 5.4. o 16,30 hod.
 • 19.kolo Domino – Šamorín-Hamuliakovo 26.4. o 16,00 hod.

MD3R:

 • MŠK Senec – hrací deň, čas a ihrisko – NE, pUHČ, v Igrame

Schvaľuje striedavý štart hráčov (SP čl.28/8,9):

 • Filip Žilavý (1304950) – Dev. N.Ves / Ivanka (SD3R) do 30.6.2018
 • Tomáš Deván (1301596) – Dev. N.Ves / Ivanka (SD3R) do 30.6.2018
 • Martin Eliaš (1315318), Andrej Múčka (1379895), Dano Navratil (1394466), Juraj Valko (1298099), Oliver Hegyi (1301968) – všetci Nová Dedinka / Šenkvice (SD3R) do 30.6.2018
 • Ernest Jančárek (1339286), Dávid Dojčák (1339310), Martin Žilavý (1339206), Lukáš Demetrovič (1338937) – všetci Studienka / Ž.Malacky (U15) do 30.6.2018

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018.Termín žiadosti o prestup zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ možno podávať do 31. marca 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže 

a/ zmena termínu stretnutia ( kolízia stretnutí )

PRMA – 14.kolo: Rohožník – Jakubov, SO 7.4. o 14.00 hod.

b/ termíny organizácie turnajov – súťaž PMD

skupina A: organizátor ŠK Slovan Bratislava

termín: sobota 28.4.2018 od 13.00 hod. ( súbežne na 4 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Slovan Ivanka pri Dunaji

termín: sobota 12.5.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Rača

termín: sobota 28.4.2018 od 13.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor OFK Dunajská Lužná

termín: sobota 28.4.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor ŠTK Šamorín

termín: sobota 12.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor SFC Kalinkovo

termín: sobota 26.5.2018 od 12.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor TJ Rovinka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FKM Stupava

termín: nedeľa 27.5.2018 od 11.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FC Rohožník

termín: sobota 9.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor ŠK Bernolákovo

termín: sobota 28.4.2018 od 9.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor MŠK Senec – ihrisko Réca

termín: nedeľa 13.5.2018 od 10.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor FK Karpaty Limbach

termín: sobota 26.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor OŠK Chorvátsky Grob

termín: sobota 9.6.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

Žiadame FK – FC Petržalka, FKM Karlova Ves, FKP Dúbravka, Lok. Dev. N. Ves , TJ Jakubov ktorí sú organizátormi súťaže PMD, aby nám nahlásili termíny jednotlivých turnajov + počet ihrísk /jar 2018/ po dohode zainteresovaných družstiev do 2.3. 2018 na mail: pavel.príkopa@futbalsfz.sk.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný resp. opravný termín zimného seminára rozhodcov BFZ: 16.3. o 16.00, zasadačka BFZ. Pozvaní rozhodcovia: P. Gaži, M. Farkaš, R. Hudy, M. Martiška, L. Tománek, M. Vašš, M. Hrazdira, D. Klúčik, L. Lomňančík, M. Volek.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2018.

Berie na vedomie oznámenie J. Strapeka o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu. Ďakuje menovanému za jeho pôsobenie v súťažiach riadených BFZ a želá mu veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Ospravedlnenia: Vasilenko predĺženie ospravedlnenia do 27.3.; Bohun 8.-11.3.; Ježík 9.-10.3.; Martiška 29.3.-2.4., nedelegovať počas pracovného týždňa; Hájek od 28.2.; Ondrušek 3.-4.3., následne do prihlásenia; Pavlík R. 17.3.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ, úsek vzdelávania trénerov oznamuje, že v jarnej časti organizuje pre trénerov futbalu školenie UEFA Grassroots C licencie (v 4 blokoch). Záujemcovia už môžu posielať prihlášky (na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podmienkou otvorenia je min. 20 prihlásených záujemcov. Spôsob prihlasovania, termíny jednotlivých blokov, výška poplatku, atď. nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

TERMÍNY ŠKOLENIA :

– Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch :

· 1. Blok : 17.03.2018 (sobota) – čas 8,3,00 hod. – 17,30 hod.

18.03.2018 (nedeľa) – čas 9,00 hod. – 13,00 hod.

· 2. Blok : 06.04.2018 (piatok) – čas 14,00 hod. – 19,30 hod.

07.04.2018 (sobota) – čas 8,30 hod. – 12,00 hod.

· 3. Blok : 22.04.2018 (nedeľa) – čas 8,30 hod. – 17,00 hod.

· 4. Blok : 07.05.2018 (pondelok) – čas 15,00 hod. – 20,00 hod.

· ZS : 1. Skupina : 19.05.2018 (sobota) – čas 9,00 – 13,30 hod. (v priestoroch BFZ)

2. Skupina : 20.05.2018 (nedeľa) – čas 9,00 – 13,30 hod. (v priestoroch BFZ)

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (cena 100,- eur)

Prihlásení (poslané všetky potrebné dokumenty k prihláške) : Š. Ďurajka, L. Roziak, P. Jankovič, D. Boris (4).

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:

06.-07.03.2018

MT – ZsFZ (Dun. Streda)

BFZ U13

17.-18.03.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

1. Blok

19.03.2018

TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

Apríl:

06.-07.04.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

2. Blok

09.04.2018

TZ/TC – PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

11.04.2018

TU BFZ – FC Petržalka um. tráva

Akádémia + ÚTM + výber OblFZ vidiek a mesto U12 + výber dievčat BFZ U13

17.04.2018

TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji

BFZ U14

22.04.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

3. Blok

24.04.2018

TZ/TC – ŠK Slovan BA (UT Rapid)

BFZ U14

25.04.2018

PZ – Družobné stretnutie, JmkFS – BFZ

BFZ U15, U13

28.04-02.05.2018

RT – U14 Senec a okolie

BFZ U14

30.04.2018

TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

Máj:

07.05.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

4. Blok

11.-13.05.2018

MT – Trofej Belehrad

BFZ U14

14.05.2018

TZ/TC – PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

19.-20.05.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

ZS

Jún:

05.06.2018

PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA

BFZ U13, U12

05.-06.06.2018

Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad

školy

13.-14.06.2018

McDonalds Cup, finále NTC Poprad

školy

15.-17.05.2018

MT – Gyor

BFZ U14

25.-30.6.2018

Letný športový tábor (chlapci) – Stupava

BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018

Júl:

24 -26.07.2018

MT – Memoriál Františka Harašty – ČR

BFZ U17

August:

11.-15.08.2018

RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice

BFZ U15

September:

4.-5.9.2018

RT – PPT SFZ (Poprad)

BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)

10.-12.09.2018

Danubia Moravia cup 2018

BFZ U15

14.-18.09.2018

RT – U14 Senec a okolie

BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI