ÚRADNÁ SPRÁVA Č.42 ZO DŇA 04.05.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Upozorňuje:

 • Všetky FK, že pri podávaní žiadosti o zmenu termínu sú povinní nahrať aj štadión, kde sa stretnutie bude hrať. Ak tam štadión nebude uvedený, ŠTK automaticky žiadosť zamietne.
 • FC Malacky (S4BA) na dodržiavanie začiatku stretnutia v zmysle SP čl.2/f.

Schvaľuje zmeny:

MD3R:

 • 3.kolo Senec – Záh. Ves 8.5.2018 o 17,30 hod.
 • 4.kolo Ružinov – Domino 24.5.2018 o 17,00 hod., FKP – Vajnory 19.5.2018 o 11,00 hod.
 • 5.kolo Lozorno – Rača 23.5.2018 o 18,00 hod., FKP – Ružinov 17.5.2018 o 15,30 hod., Domino – Petržalka 19.5.2018 o 13,00 hod.
 • 7.kolo Petržalka – Rača 2.6.2018 o 14,30 hod.
 • 8.kolo Domino – Záh. Ves 9.6.2018 o 14,00 hod.

SZRL+MZRL:

 • 20.kolo Senec – Šenkvice 5.5.2018 o 12,00 hod (MZRL)
 • 23.kolo ŠTK Šamorín – DNV 22.5.2018 o 15,00 hod.(SZRL), o 16,30 hod.(MZRL)

Kontumuje:

 • SD3R 19.kolo Inter „B“ – Šenkvice 3:0 podľa SP čl. 82/1/b, nenastúpenie družstva na stretnutie. Fut.klubu ŠK Šenkvice bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 200,- €.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Marek Mráz (2001) č.rp. 1303014 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 3.4.2018 do 2.4.2019.
 • Martin Turner (2001) č.rp.1304897 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 3.4.2018 do 2.4.2019.
 • Adam Rybár (2002) č.rp.1305701 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 3.4.2018 do 2.4.2019.
 • Marek Matejovič (2002) č.rp.1305405 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 3.4.2018 do 2.4.2019.
 • Nikolas Magát (2001) č.rp.1302953 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 12.4.2018 do 11.4.2019.
 • Marko Rigo (2001) č.rp.1303703 – dorast / seniori  platnosť lekárskej prehliadky od 18.4.2018 do 17.4.2019.
 • Christian Volník (2003) č.rp.1304148 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 19.4.2018 do 18.4.2019.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.257: Gabriel Mifkovič 1302990 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, riskantné podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ a tým zmaril súperovi vyloženú gólovú situáciu. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 29.04.2018.

U.č.258: Gabriel Krajňák 1382015 (SDM Domino, PMA3), vylúčený za HNS, úmyselné zahratie lopty rukou a tým zmarenie súperovi možnosť dosiahnuť gól. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 23.04.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.259: Juraj Senáši  1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA),  od 30.04.2018.

U.č.260: Peter Maršovský  1134615 (ŠK Báhoň, S3BA),  od 29.04.2018.

U.č.261: David Marsal  1310432 (FK Lamač Bratislava, S4BA),  od 30.04.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.262: Dávid Boďo 1258289 (FK Rača Bratislava, S3BA), od 29.04.2018.

U.č.263: Lukáš Stenchlák 1244658 (TJ Slovan Viničné, S4BA), od 30.04.2018.

U.č.264: Tomáš Zajíček 1240086 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 30.04.2018.

U.č.265: Michal Sedlák 1177556 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), od 30.04.2018.

U.č.266: Andrej Čumakov 1303979 (NMŠK 1922 Bratislava, SZRL), od 30.04.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.267: FK Vajnory, S3BA. Doručené stanovisko klubu k U.č.254 – porušenie SP čl. 43/6. Disciplinárna sankcia – UPOZORNENIE, podľa čl. 10/1,2 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.268: Michal Sedlák 1177556 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy DS za HNS k rozhodcovi po stretnutí TJ Záhoran Jakubov – ŠK Vrakuňa Bratislava, odohraného dňa 29.4.2018, ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, po vykonaní sankcie za 5 ŽK, podľa čl. 48/1c,2b DP.

U.č.269: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Na základe Zápisu o stretnutí a Správy DS začína disciplinárne konanie voči klubu za HNS diváka Petra Švihela voči delegovaným osobám, počas stretnutia FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Tomašov, odohraného dňa 29.4.2018. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia a prijaté opatrenie voči divákovi Petrovi Švihelovi v termíne do 9.05.2018.

U.č.270: FK Šamorín-Hamuliakovo, SD3R. Klub nezaslal stanovisko k U.č.253.    Za nezaslanie vyjadrenia, za HNS trénera k rozhodcovi stretnutia a za uvedenie mena inej osoby v zápise o stretnutí v jeho RT, ukladá Disciplinárnu sankciuPOKUTU 150.-€, podľa čl. 12/6,48/4 a 64 DP. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10.05.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ 

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. 

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ :

a/Oznam pre FK

 KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá  automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom

PMA1 – 23.kolo: Rača – Senec, PO 14.5. o 18.30 hod. ( MŠK Senec poplatok 20,- € )

PMA1 – 26.kolo: FA Lafranconi – FC ŠTK Šamorín, NE 10.6. o 9.00 hod.

PMB1 – 26.kolo: FA Lafranconi – FC ŠTK Šamorín, NE 10.6. o 10.15 hod.

PMC1 – 26.kolo: FA Lafranconi – FC ŠTK Šamorín, NE 10.6. o 11.30 hod.

PMA2 – 17.kolo: Domino B – Z.Bystrica, PO 7.5. o 16.00 hod. (Z.Bystrica poplatok 20,- € )

PMB2 – 17.kolo: Domino B – Z.Bystrica, PO 7.5. o 17.00 hod. ( MFK Z.Bystrica poplatok 20,- €)

PRPK – 18.kolo: Vištuk – Budmerice, SO 5.5. o 10.00 hod. ( Vištuk poplatok 20,- € )

PRPK – 18.kolo: Vinosady – Častá, SO 5.5. o 14.30 hod. ( Vinosady poplatok 20,- € )

PRMA – 19.kolo: Borinka – Závod, PO 21.5. o 18.00 hod. ( Závod poplatok 20,- € )

PRMA –  22.kolo: Rohožník – Stupava, PI 1.6. o 16.00 hod. ( HP Sološnica )

PMC1 – 19.kolo: FKP Dúbravka – Rovinka, ST 16.5. o 17.30 hod. (Rovinka poplatok 20,- €)

c/ chyba v ISSF – oprava hracieho dňa

PRMA – 19.kolo: Gajary – Rohožník, NE 13.5. o 11.00 hod.

d/ kontumácia stretnutia – súťaž PRSC

23.kolo: ŠK Nová Dedinka – MŠK Senec 3 : 0 k ( SP čl.82/b ). MŠK Senec bude do mesačnej zbernej faktúry

zahrnutá poriadková pokuta 50,- € ( RS čl.3.5 )

e/ zamietnuté žiadosti

PRMA – 25.kolo: Rohožník – Vysoká ( rozpor so SP SFZ )

PRMA – 26.kolo: Rohožník – Studienka ( v navrhovanom termíne má FK Studienka predohrávané stretnutie )

f/ KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 20. ročníka McDonald´s CUP 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 9.5. 2018 /streda/ na štadióne ŠCP Dúbravka. V krajskom kole, v ktorom štartujú žiaci a žiačky narodení od 1.9.2007 a mladší, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ: ZŠ Vazovova, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Za kasárňou, ZŠ BISB Dolinského, ZŠ Vývojová Rusovce, ZŠ Láb, ZŠ Komenského 1, Modra, ZŠ Álapiskola Tomášov – Fél.

PROGRAM krajského kola /9.5. 2018/ – štadión ŠCP Dúbravka Bratislava:

09.10 ZŠ Vazovova  – ZŠ Za kasárňou, ZŠ Láb – ZŠ Podzáhradná 51 

09.40 Slávnostné otvorenie turnaja,

09,50 ZŠ BISB Dolinského – ZŠ Rusovce, ZŠ Tomášov Fél – ZŠ Modra

10.15 ZŠ Za kasárnou – ZŠ Podzáhradná, ZŠ Vazovova – ZŠ Láb

10.45 ZŠ Rusovce – ZŠ Modra, BISB – ZŠ Tomášov Fél

11,10 ZŠ Láb –  ZŠ Za kasárnou, ZŠ Podzáhradná – ZŠ Vazovova

11,35 ZŠ Tomášov Fél –  ZŠ Rusovce, ZŠ Modra – BISB

Stretnutia o umiestnenie:

12,20 1. semifinále /A1-B2/,  2. semifinále /A2 -B1/,

12,50 7.-8. miesto /A4 – B4/, 

12,50 5.-6. miesto /A3 – B3/,

13,20 3.-4. miesto (porazení), 

13,20 FINÁLE TURNAJA (víťazi),

13,50 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

 Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia 4.5.2018 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánka s limitmi a programom behov bola poslaná mailom. Absolvovanie fyzických previerok je nutnou podmienkou zaradenia na nominačnú listinu rozhodcov BFZ v nasledujúcom súťažnom ročníku.

Upozorňuje delegátov, že na základe informácie Komisie delegátov uverejnenej v ÚS SFZ z 20.4. sa môžu prihlásiť na seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom predsedovi KRaD BFZ I. Kružliakovi st.

Po absolvovaní fyzických previerok budú vykonané krátke pohovory s M. Choreňom, Ľ. Polakovičom, L. Sabelom, R. Henčekom, P. Martinkovičom a B. Parilákom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: Hrazdira – pri popise priestupku vylúčeného hráča chýba jeho základná charakteristika.

Ospravedlnenia: Jablonický 12-18.5, Hádek 9.5.; Matejová 17.-20.5.; Hajnala 12.-13.5.; Hudy 12.-13.5.; Lomňančík 12.5., 19.-20.5., 26.-27.5., 2.-3.6., 10.6.; Kramár do prihlásenia.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovné Semináre trénerov :

 • V NTC Senec v termíne 17.05.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Senec. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

30.04.2018 – pre klubových trénerov z okresu Senec

12.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásení tréneri : D. Barkol, D. Moravec, M. Tvrdý, P. Szabo, B. Szalay, J. Szucs, M. Tholt, N. Nagy, T. Švarda, Ľ. Trudič, M. Kostolanský, M. Terlanda, Š. Rajkovics, P. Duhaj, J. Valacsay, P. Galamboš, T. Ravasz  (17).

 • Na FTVŠ UK v termíne 23.05.2018 (streda) určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 18.05.2018.

Prihlásení tréneri : D. Moravec, N. Šteffek, B. Honz, F. Huňady, D. Ščibrány, D. Barkol, P. Huk, S. Jánoš, H. Šusták, A. Matúš, M. Borza, M. Kmotorka, M. Gubov, J. Šišjak, Š. Rajkovics, P. Duhaj, J. Valacsay, P. Zboniak, T. Ravasz (19).

 • V TJ Záhoran Jakubov v termíne 07.06.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Malacky. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

20.05.2018 – pre klubových trénerov z okresu Malacky

31.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásení tréneri : J. Ferenčák, M. Ulehla, R. Babirát (3).

Záväzné prihlášky (je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk) a program seminárov sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ).

Akcie výberov mládeže BFZ

 

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)
na medzinárodný turnaj do Belehradu v termíne 11.05. – 13.05.2018.

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (8) : Boris SÚKENIK, Tibor MARICS, Diomýz ALEX, Martin MIŠOVIČ, Matej RIZNIČ, Tomáš KACHNIČ, Mário SAUER, Sebastián NAGY

FK Inter Bratislava (4) : Adam KLIMEK, Sebastián POLÁK, Max HARCEG, Patrik ĎURICA

FKM Karlova Ves (2) : Samuel ZÁHUMENSKÝ, Rastislav VAVRÍČEK

MŠK Senec (2) : Tibor MESZÁROŠ, Viliam DOVALOVSKÝ

FC Petržalka (1) : Samuel TÓTH

ŠK Svätý Jur (1) : Patrik VOLF

Náhradníci :

FC Petržalka (2) : Peter GABURA, Marián FENDEK

FK Inter Bratislava (2) : Juraj HRIC

FC ŠTK Šamorín (1) : Ladislav BOTLÓ

MŠK Isk. Petržalka (1) : Matúš KOLLÁR

RT :

Hlavný tréner : Michal KOVÁČ

As. trénera : Mikuláš MARCI

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a cestovný PAS!

Zraz nominovaných hráčov je v piatok 11.05.2018 o 08:00 hod. na parkovisku pred ZOO v Bratislave. Ukončenie zrazu bude 13.05.2018 vo večerných hodinách na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

 

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória

 Máj:

07.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 4. Blok
09.05.2018 McDonalds Cup, KK – SCP Dúbravka (chlapci + dievčatá)
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad (chlapci) BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.05.2018 Školský pohár SFZ, KK – NMŠK 1922 (dievčatá)
16.05.2018 Školský pohár SFZ, KK – NMŠK 1922 (chlapci)
17.05.2018 Seminár trénerov BFZ – NTC Senec Tréneri BFZ
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia
22.05.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
23.05.2018 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad
07.06.2018 Seminár trénerov BFZ – TJ Záhoran Jakubov Tréneri BFZ
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad
15.-17.06.2018 MT – Györ (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018

Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci)

BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI