ÚRADNÁ SPRÁVA Č.9 ZO DŇA 27.08.2021

Sekretariát

USMERNENIE k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 (s výnimkou Fortuna ligy) účinné od 16.8.2021 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

U17 A

2.kolo OFK Dunajská Lužná – PŠC Pezinok 28. 8. o 12:30

14.kolo OFK Dunajská Lužná – FC Slovan Modra 1. 9. o 13:30

14.koloŠK Vrakuňa – TJ Družstevník Blatné 1. 9. o 13:30

14.kolo FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 14. kolo 1.9.2021 o 10:00 v Pezinku a 5. kolo 19.9.2021 o 14:00 v Rači.

U17 B

14.kolo MŠK Iskra Petržalka – FC Ružinov Bratislava 1. 9. o 10:00

14.kolo FC IMAS – TJ Jarovce Bratislava 1. 9. o 13:00

14.kolo FK Inter Bratislava „B“ – MFK Záhorská Bystrica 1. 9. o 14:00 (HP Drieňová)

Nariaďuje odohrať:

U19

13.kolo FK Rača Bratislava – FC Ružinov Bratislava 30. 10. o 11:00

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky 13. 11. o 10:30

U17 A

11.kolo FK Rača Bratislava – TJ Malinovo 30. 10. o 14:00

U17 B

1.kolo U17 NŠK 1922 Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 22.9. o 16:30

Odstupuje na DK:

SDM Domino (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 3. kola do 48 hodín).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Erik Zeman (FC IMAS)
 • Samuel Foltýn (FC IMAS)
 • Jakub Madleňák (OFK Dunajská Lužná)
 • Samuel Sidivar (FK Vajnory)
 • Dávid Gergeľ (TJ Jarovce Bratislava)
 • Mário Dubský (ŠK Vrakuňa Bratislava)
 • Matúš Viglaský (FC Ružinov Bratislava)
 • Marcel Šlez (FC Ružinov Bratislava)
 • Lucian Rigo (FC Ružinov Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČKDisciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U18: Stanislav Lapin 1230373 ( PŠC Pezinok  III. liga )  vylúčený za sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22.8.2021.

U19: Rastislav Srnánek 1249853 ( PŠC Pezinok  III. liga )  vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.8.2021.

U20: Samuel Hegyi 1301970 ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji  III. liga )  vylúčený za udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu a po udelení ČK odhodil dres na HP. Podľa čl. 49/1b,2b a 45/1e DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, od 22.8.2021.

U21: Nicolas Leginus 1310394 ( ŠK Tomašov  III. liga )  vylúčený za sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22.8.2021.

U22: Samuel Polčič 1303898 ( PŠC Pezinok  III. liga ).   Na základe podnetu delegáta zväzu v správe DZ, stanoviska KR BFZ a vlastných zistení, za surovú hru – podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu ohrozujúc jeho zdravie a bezpečnosť, počas stretnutia 3. kola PŠC Pezinok – ŠK Tomašov, podľa čl. 46/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22.8.2021.

U23: Adam Oravec 1369001 ( FC Ružinov Bratislava  II. Liga SŽ-U15 )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti hraním rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.8.2021.

U24: Sergey Danyukov 1418569 ( SDM Domino  IV. Liga )   vylúčený za surovú hru – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera nadmernou silou pred PÚ v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 22.8.2021.

U25: Tomáš Schwarz 1361470 ( FC Slovan Modra  MD3R B U17 )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.8.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U26: Jakub Hitmar 1286081 (TJ Záhoran Kostolište, lV. liga), od 23.8.2021.

U27: Tomáš Zajíc 1141613 (TJ Záhoran Kostolište, lV. liga), od 23.8.2021.

U28: Martin Štefunko 1231627 (TJ Rovinka, lll. liga). Po udelení 2ŽK a ČK sa správal nešportovo, demonštratívne zahodil tejpovacie pásky a sadol si na lavičku náhradníkov. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 37/3 a 45/1e,2 DP, od 23.8.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U29: TJ Záhoran Jakubov, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK a vyjadrenia klubu, ktorý neoznámil technické problémy s nahrávaním video záznamu riadiacemu orgánu v stanovenej lehote, za neskoré nahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 2. kola lV. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U30: ŠK Nová Dedinka, lll. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za HNS diváka (použitie pyrotechniky – zapálená dymovnica )  pred stretnutím 3. kola ŠK Nová Dedinka – FK Inter Bratislava, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U31: ŠK Tomašov, lll. Liga  Na základe podnetu vedúceho sekretára BFZ ohľadom registrácie hráčov, začína disciplinárne konanie voči klubu a predvoláva si na svoje zasadnutie klubového ISSF managera  p. Erika Lászlóa a štatutárneho zástupcu klubu ŠK Tomašov, dňa 2.09.2021 o 16,00 hodine, ktoré bude v budove BFZ.

U32:Berie na vedomie podnet klubu FK Slovan Most pri Bratislave doručený e-mailom dňa 24.8.2021 a pokračuje v šetrení veci.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 2.09.2021 v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Upozorňuje rozhodcov, že chybný popis priestupkov napomínaných hráčov v zápisoch o stretnutí (aj keď si ho R dodatočne uvedomí) nie je vo všeobecnosti dôvodom na otváranie zápisov.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – v popise priestupku napomenutých hráčov majú byť použité iba formulácie v súlade s PF (výraz „vzájomná konfrontácia“ v nich nie je);

D.Kožuch – 3-krát nesprávny (zmätočný) popis priestupkov napomenutých hráčov;

B.Parilák – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi D (v zázname R);

M.Brody – chýbajú vedúci družstiev, resp. zdôvodnenie ich neprítomnosti, resp. kto danú funkciu vykonával; chýba vyjadrenie k neprítomnosti zdravotníka na stretnutí;

P.Pati Nagy – konfrontácia v stretnutiach mládeže je povinná.

Ospravedlnenia: Čižmár 21.8.; Tramita 1.-2.9.; Kachnič 9.-11.9.; Szakáll 4.9., 18.9.; Slezák 6.-11.9.

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že vyžrebovanie stretnutí je zverejnené aj s presnými časmi na futbalnet.sk. Začiatok všetkých vyššie uvedených súťaží je 4.9.2021

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk.

Termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže PMC a PMD

T1: 18. – 19.9.2021

    T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

    T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021 zaslali na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja, miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

c/ súťaž U9 PMC – nahlásené termíny organizovania turnajov

Skup.A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV A – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FA Lafranconi – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FKP Bratislava – T4 30.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T1 18.9. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Rača – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

Lokomotíva DNV B – T3 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC/Žolík Malacky A – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ FC/Žolík Malacky B – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T4 31.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ ŠK Plavecký Štvrtok – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok – T1 18.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Svätý Jur – T2 3.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

FC Slovan Častá – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I / OFK Dunajská Lužná – T2 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka A – T4 30.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

J / SFC Kalinkovo B – T1 18.9. ( čas upresní )

ŠKO Miloslavov – T2 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Hamuliakovo – T3 16.10. ( čas upresní )

TJ Rovinka B – T4 30.10. od 13.45 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Bernolákovo – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Slovan Ivanka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

d/ súťaž U8 PMD – nahlásené termíny organizovania turnajov

Skup. A/ FC Petržalka – T1 19.9. od 14.00 hod. ( 4 ihriská )

FKM Karlová Ves – T4 30.10. od 9.00 hod. ( 4 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka B – T2 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FKP Bratislava – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka A – T2 3.10. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

FK Rača – T3 17.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka – T4 30.10. od 8.40 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Záhoran Kostolište – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS B – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F / ŠK Závod – T2 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC/Žolík Malacky – T3 17.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H / ŠK Svätý Jur – T2 2.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

G/ FK Sološnica – T2 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T3 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS A – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ Atletiko Zálesie – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

OFK Dunajská Lužná – T3 16.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Nová Dedinka – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

K/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

TJ Malinovo – T2 2.10. ( čas upresní – 2 ihriská )

FK Slovan Ivanka – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec A – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

ŠK Bernolákovo – T3 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

e/ zmena hracieho času

PRMA: FC/Žolík Malacky B – sobota 13.00 hod.

f/ zmeny

PRMA – 1.kolo: Rohožník – Lozorno, 5.9. o 10.00 hod. FC Rohožník poplatok 20.- €

PMA1, PMB1 – 3.kolo: FK Rača – FK Vajnory, 15.9. o 9.00 hod. ( HP FK Rača )

PMA3 – 2.kolo: SDM Domino B – MFK Rusovce B, 12.9. o 16.30 hod.

SDM Domino poplatok 20.- €

Trenersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

na KZ dňa 2.9.2021 o 16:30 NŠK, pred RT SFZ PPT U14 v Poprade 7-8.9.2021

Hráči:

FK Dúbravka (3): OLAH Branislav, GLUCH Patrik, RADOCHA Matej

NŠK 1922 Bratislava (4):  HROMÁDKA Matej, ŠOOŠ Marián, HUKEL Matej, SENECHKIN Danil    

FK Rača (2): LUKNÁR Daniel, KALATA Lukáš 

ŠK Vrakuňa (2): GRETSCH Jakub, ELSAKA Adam

MŠK Iskra Petržalka (1): LOPÚ Adam

FKM Devínska N.V. (3): LAMPART Oliver, NANIŠTA Jakub, MAXIÁN Matej

PŠC Pezinok (5): BÚCI Tomáš, NAGY Samuel, ROLNÝ Michal, ŠARMÍR Gabriel, MORAVEC Marcel

MŠK Senec (5): ŠUŠLA Enzo, POMŠAHÁR Oliver, TUŽINSKÝ Milan, POÓR Patrik, SEDLÁK Marko

ŠK Nová Dedinka (1): HAVLÍČEK Ján

FC IMAS (1): MLYNKA Martin

FK Slovan Ivanka p.D. (2): WALZER Dávid, LUŽA Marek

ŠK Bernolákovo (1): DORNAI Lukáš

RT :   

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Kevin ABSOLON, Marek MESÁROŠ

Lekár: František ŽÁK

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 02.09.2021 o 16:00 hod. – ihrisko NŠK 1922 Bratislava (Tomášikova 12444, 831 04 Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca o 18:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: K. Absolon – 0905 678 091.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2007)

na KZ dňa 2.9.2021 o 16:30 Svätý Jur, pred RT SFZ PPT U15 v Poprade 7-8.9.2021

Hráči:

FK Rača (4):  BRINZA Adam, BRŇÁK Jakub, NEUPAUER Dávid, KADLEČÍK Martin

MŠK Senec (8): CHMURA Tomáš, VITÁLOŠ Alex, BOGNÁR Peter, ŠEBO Daniel, KAKAŠ Patrik, JAVORSKÝ Šimon, MAGYAR Samuel, HORNÍK Dominik

NŠK 1922 Bratislava (4): ĎURÁK Lukáš, KYSELA Šimon, DÚBRAVKA Jakub, LANDSMEER Matúš

FK Slovan Ivanka p. D. (4): SMRIGA Fabián, SALKOVIČ Norbert, KOCHAN Jakub, MIHÁLIK Bruno

FC IMAS (6): BENKOVSKÝ Lucas, SIROTA Bruno, ZEMAN Erik, FOLTÝN Samuel, SIROTA Bruno, TOMAS Miroslav

ŠK Tomášov (1): KOZICS Oliver

TJ Rovinka (2): ŠÍN Martin, HABÁŇ Samuel

TJ Jarovce (1): VAŠÍČEK Martin

ŠK Svätý Jur (1): PODSKOČ Patrik

FK Vajnory (1): PÁL Patrik

PŠC Pezinok (3): TYKO Jakub, ŠRAMOTA Adam, SULAN Matúš                        

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Marek PORVAZNÍK, Martin KADLEČÍK

Vedúci: Jakub ROJKO

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 02.09.2021 o 16:00 hod. – ihrisko Svätý Jur (Športová 497/1, 900 21 Svätý Jur). Ukončenie zrazu bude cca o 18:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Porvazník  – 0903 641 544.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
02.09.2021 KZ U14 (TJ, NŠK) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U14
02.09.2021 KZ U15 (TJ, Svätý Jur) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U15
06.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
09.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
23.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI