ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 01.10.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 04.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

IV.liga

15.kolo ŠK Závod – NŠK 1922 Bratislava dňa 13.11. o 13:30

U19

9.kolo MŠK Kráľová pri Senci – NŠK 1922 Bratislava 3.10. o 10:30

U17 A

7.kolo FK Ivanka pri Dunaji – FK Vajnory 12.10. o 16:00

U15/U13

9.kolo FC – Žolík Malacky – FK Rača Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 9. kolo 16.10.2021 U15 o 11:00, U13 o 12:45 v Rači a 22. kolo 21.5.2022 U15 o 09:30, U13 o 11:15 v Malackách.

11.kolo FC IMAS – FC Slovan Modra odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 11. kolo 28.10.2021 U15 o 09:30, U13 o 11:30 v Modre a 24. kolo 5.6.2022 U15 o 09:00, U13 o 10:45 v Stupave.

Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

6.kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Bernolákovo 6.10. o 15:00 U13 / o 16:30 U15

6.kolo MŠK Senec – MFK Rusovce 7.10. o 15:00 U13 / o 16:30 U15

Odstupuje na DK:

MŠK Senec (S3BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 8. kola do 48 hodín).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adam Fraňo (Lokomotíva Devínska Nová Ves)
 • Max Harceg (FK Inter Bratislava)
 • Samuel Popelák (FK Inter Bratislava)
 • Marcel Klimek (FK Inter Bratislava)
 • Matúš Kollár (FK Inter Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U86: Jurij Beresh 1385447 ( ŠK Nová Dedinka, III. Liga )  vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou v PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U87: Tomáš Porázik 1259594 (OŠK Slovenský Grob, lV. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U88: František Chrappa 1189138 (ŠK Svätý Jur, lV. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U89: Marián Boldiš 1365174 (ŠK Vrakuňa Bratislava, ll. Liga SŽ-U15 ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v súboji o loptu pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U90: Jakub Hanic 1402240 (FC Slovan Modra, ll. Liga MŽ-U13) vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U91: Filip Žilavý 1304950 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 27.9.2021.

U92: Pablo Valls Polonyi 1304911 (MFK Rusovce, lll. liga), od 27.9.2021.

U93: Adam Sokol 1275863 (FKM Karlova Ves Bratislava, lV. liga), od 27.9.2021.

U94: Roman Kostka 1129438 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

U95: Róbert Kain 1149434 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U96: Michal Tomášek  118049 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6 DP:   

U97: Mário Šimek  1035498 (TJ Záhoran Jakubov, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U98 : Ján Bodics 1110854- zdravotník (TJ Čunovo, lV. liga ) vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne a pokuta 100.-€, podľa čl. 48/2b DP, od 27.9.2021.

U99 : ŠK Tomašov, lll. Liga. Na základe písomného vyjadrenia klubu, opravuje U82, kde zadávateľ podnetu je člen SFZ Marek Habaj  1148390 a nie ŠK Tomašov, ako bolo v správe napísané.

U100: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 7. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U101: TJ Záhoran Jakubov, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie správneho videozáznamu do archívu zo stretnutia 6. kola lV. ligy a písomného  vyjadrenia klubu, že omylom nahrali starší záznam s TJ Jarovce, ale správny video záznam nie je k dispozícii ani po dvoch týždňoch v archíve, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 64/1a a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T2

A/ Lokomotíva DNV – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ TJ Čunovo – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ FK Rača – 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ NŠK 1922 Bratislava – 2.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá)

E/ FC/Žolík Malacky A – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ FC/Žolík Malacky B – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FC Zohor – 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ ŠK Svätý Jur – 3.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ ŠK Igram – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

I / OFK D.Lužná – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

J / ŠKO Miloslavov – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

K/ OŠK Chorvátsky Grob – 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Danubia Hrubý Šúr – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M/ Š.Ú.R. – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T2

A/ FK Inter Bratislava – 3.10. od 16.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova)

B/ FK Dúbravka B – 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka A – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Jakubov – 3.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

F / ŠK Závod – 2.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

G / FK v Sološnici – 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ ŠK Svätý Jur – 2.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Ch.Grob – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ ŠK Hamuliakovo – 2.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Nová Dedinka – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ TJ Malinovo – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

L/ MŠK Senec – 2.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr)

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

c/ odložené stretnutia na neurčito (pandemické opatrenia )

PMB1 – 5.kolo: Rača B – Jarovce

PRSC – 5.kolo: Rovinka – Most pri Bratislave

d / zmeny

PMA1, PMB1 – 8.kolo: FA Lafranconi – FKP Bratislava, 21.10. o 17.30 (súbežne)

PMC – T4: OFK Vysoká pri Morave, 23.10. od 10.00 hod.

PMC . T4: FK Karpaty Limbach, 24.10. od 10.00 hod.

PMD – T4: CFK Pezinok Cajla, 23.10. od 13.00 hod.

e/ súťaž PMD U8 – odhlásenie družstva zo súťaže

skupina E: dňa 30.9. odstúpilo zo súťaže družstvo FC IMAS „B“

FC IMAS bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 200,- €. Skupina dokončí jesennú časť s 3 účastníkmi.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie emailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

F.Foltín – chýba meno hlásateľa;

M.Dubravec – nesprávny popis priestupku pri udelení OT-ČK;

P.Pavlíková – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi D;

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ČK členovi realizačného tímu D;

T.Srna a P. Martinkovič – neuvedený vedúci družstva D.

Ospravedlnenia: Bogdáň 1.-2.10. (3.10. k dispozícii po 12.00); Dujava do dátumu zimného seminára.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na Turnaj Triangel U14 dňa 06.10.2021 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FKM Karlova Ves (8): KRAĽOVIČ Adam, BREZINA Martin, BARTOŇ Bruno, MAŤO Sebastian, JAGERSKÝ Hugo, BOBOVSKÝ Samuel, PETERSKÝ Lukáš, KOLLÁR Leo

SDM Domino (4): STADNIČÁR Peter, MICHALÍK Jakub, ÁRVAI Ladislav, COPÁK Jakub

FK Inter Bratislava (2): REDENKOVIČ Andrej, KAZIMÍR Marcus

PŠC Pezinok (2): ŠARMÍR Gabriel, BÚCI Tomáš

FC Ružinov (1): KATONÁK Šimon

MŠK Senec (1): POMŠAHÁR Oliver

Náhradníci (povolaní telefonicky v prípade potreby):

FK Inter Bratislava (3): MORTREUX Oliver, RAVASZ Andy Max, TAKÁČ Matej

MŠK Senec (2): TUŽINSKÝ Milan, POÓR Patrik

SDM Domino (1): ZAČKA Marko

PŠC Pezinok (1): NAGY Samuel

FKM Karlova Ves (1): POLYAKOV Grigori

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test (potvrdenie OTP), informovaný súhlas (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (prírodná + umelá tráva).

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 06.10.2021 o 08:45 hod. – ihrisko Dunajská Lužná (Športová 749, 900 42 Dunajská Lužná) Ukončenie zrazu bude cca o 14:45 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                         na Turnaj Triangel U13 dňa 06.10.2021 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FKM Karlova Ves (7): HRABOVSKÝ David, LAUKO Tomáš, MAGDOLÉN Maximilián, PAŠMÍK Christian, POKORNÝ Ryan, STRAKA Matúš, PRAČKO Eduard

FK Inter Bratislava (6): BOLJEŠÍK Šimon, FEKETE Richard, KALAKAJ Dominik, ŠIMEK Tomáš, VRÁNA Samuel, POKUS Matej

SDM Domino (4): VOŠTINÁR Jakub, BLAŽEK Filip, BUJNA Slavomír, BODORÍK Ondrej

PŠC Pezinok (1): PÍŠ Luis

Náhradníci (povolaní telefonicky v prípade potreby):

FKM Karlova Ves (3): BALÁŽ Adam, ADAMEC Ondrej, ZÁLEŽÁK Adam

PŠC Pezinok (3): BALÁŽ Matej, DOMINÍK Dávid, DIAN Oliver

FK Inter Bratislava (2): OLÁH Denis, GÁLIK Timotej

SDM Domino (2): ZAPPE Gael, SZIKORA David

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Lukáš STRELKA, Michal POLČIC

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test (potvrdenie OTP), informovaný súhlas (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (kopačky prírodná tráva + umelá tráva)

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 06.10.2021 o 08:45 hod. – ihrisko Dunajská Lužná (Športová 749, 900 42 Dunajská Lužná) Ukončenie zrazu bude cca o 14:45 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: L. Strelka   – 0915 731 735.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                         na kontrolný zraz 7.10.2021 od 14:00 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FC Petržalka (6): SLOVÍKOVÁ Zuzana, SCHMIDTHOVÁ Dominika, ZUZKÁČOVÁ Paula, TESÁKOVÁ Lea, GRAMBLIČKOVÁ Laura, ŠOLTÝSOVÁ Tereza

FK Inter Bratislava (4): BOLFOVÁ Katarína, HORECKÁ Romana, HORECKÁ Tamara, VRBIKOVÁ Nina

SDM Domino (3): VAŽANOVÁ Paulina, MICHALIKOVÁ Hana, LEHOCKÁ Michaela

PŠC Pezinok (2): ŠMÍDOVÁ Marie, KOCZÚROVÁ Ella

FC Rohožník (2): KOLLÁROVÁ Sabina, MAXIAN Marketa

NŠK 1922 Bratislava (2): BUTAŠOVÁ Alexandra, HABEROVÁ Ema

TJ Záhoran Jakubov (2): FAJNOROVÁ Vanesa, DANČÍKOVÁ Patrícia

ŠK Slovan Bratislava (1): KOZUBOVÁ Lea

ŠK Svätý Jur (1): TORDAJIOVÁ Katarína

FK Dúbravka (1): GERBEROVÁ Kristína

ŠK Závod (1): ŠIMKOVIČOVÁ Nina

ŠK Nová Dedinka (1): MASÁROVÁ Zuzana

FK v Sološnici (1): HERDOVÁ Agáta

FK Dubová (1): KLEYNA Chiara

FK Malé Leváre (1): SKÝPALOVÁ Katarína

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : ivana.balazikova@gmail.com  alebo telefonicky č.: 0915518616.

RT :               

Vedúci tréner: Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri: Ivana BALÁŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DAHAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
07.10.2021 KZ WU14 (Dunajská Lužná) BFZ WU14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI